hotade arter

Biologisk mångfald

Vi pratar ibland om biologisk mångfald, utrotningshot etc. Därför tänkte jag att ni kunde vara intresserade av en artikel om upptäckandet av nya arter. Citat ur artikeln: ”The world’s only catalogue of known plants and animals has listed 1.9 million species globally, a rise of 114,000 on a study done three years ago (…) The   →