grönköping Ålkraft

Ålkraft i Grönköping

Det av MP i Grönköping nystartade bolaget Ålkraft AB har, såsom framgångsrika bidragsentreprenörer pläga lyckas med, erhållit energisektorrelaterade EU-bidrag i storleksordningen 15 miljarder kronor (per år). Gäller detta utveckling och frami större skala av kärnkraftsersättande och helt rymningsovilliga elektriska ålar av högspänningstyp. Aktiva MP-sympatisörer i färd med att konstruera världens   första – och trol.   →