Gomorron Sverige

Gomorron Sverige 7.15

Hej alla morgonpigga! Sätt på teven kl 7.15 och titta på Gomorron Sverige. Där kommer bl.a. Nils Lundgren och Anders Wijkman att debattera om klimatkrisen bara är ett tomt hot.