förluster

Extremt mycket väder

År 2011 påstås vara ett extremår beträffande väderrelaterade skador, och ännu mer är att vänta (se t.ex. här och här). I en rapport från Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) i Tyskland så sägs detta hänga samman med den globala uppvärmningen. Översvämningar, torka, orkaner, tornados har drabbat världen mer än någonsin. Huvudförfattaren, Dim Coumou,   →