faktagranskning

Global Warming for Dummies

Ännu en bok om global uppvärmning har lämnat pressarna. Det är serien “…for Dummies” som har utökats med en bok om människogenererad klimatförändring. Enligt produktbeskrivningen på Amazon.co.uk är den en bok som skiljer på fakta och fiction och undersöker möjliga effekter av en varmare planet. Open the book and find: How human activity is altering   →