ekoturism

Flyg mera för att rädda miljön

Efter att jag har tillbringat 2 veckor på Madagaskar den här sommaren har jag insett hur viktigt ekoturism är. Ekoturism handlar om turism till områden med stora naturvärden utan att på något sätt förstöra denna natur. Genom att många turister besöker sådana områden får lokalbefolkningen en viktig inkomstkälla och därigenom en drivkraft att bevara och   →

Kuba – ekologi på hög nivå

Jag råkade läsa ett pressmeddelande från Nordic Latin Travel, en resebyrå som nu lanserar ekologiska resor till Cuba. Den långsiktiga målsättningen är att kunna erbjuda ekoturism i alla latinamerikanska länder. Men som sagt, man börjar med Cuba. ”I konceptet ingår bl a ekologiskt boende, lokalt producerade och ekologiskt odlade produkter m.m.”, säger Luz Marina Garcia,   →