Deutsche Wetterdienst

Ingen ökad värme i Europa på flera år framåt

Först en sammanställning av den tyska Deutsche Wetterdienst data från 15 år bakåt i tiden hämtad från EIKE : Den ökande koldioxidhalten har inget inflytande där inte. Än så länge ökar CO2-produktionen i Tyskland sedan man blivit ”tvungna” att ersätta sin kärnkraft med brunkolskraftverk, allt enligt Merkels gröna energipolitik. Samtidigt meddelar Met Office i Storbritannien   →