artutrotning

Klimatförändring inte längre största hotet?

I dagens DN Debatt tycks Naturskyddsföreningen byta fot. Man påstår att artutrotningen, ”som nu går 100–1 000 gånger snabbare än vad som tidigare varit normalt i planetens historia, riskerar (…) att bli mer kostsam än klimatförändringen”. ”Skogsbruk, jordbruk, fiske, jakt och miljögifter tillåts pressa ekosystem så hårt att onda cirklar skapas, vilket redan medfört att   →

Bondes svar till professor Ribbing

Professor C-G Ribbing får idag svar på tal av Gunnar Bonde. Bonde menar att människan påverkar inte bara temperatur, utan även nederbörd och vindmönster. ”Prognoser pekar på fortsatt folkökning och högre levnadsstandard med påföljande förändringar i atmosfären, på jordytan och i haven”, skriver Gunnar Bonde och antyder att även han ansluter sig till Paul Ehrlich.   →