Anna-Karin Hatt

Ännu ett ointressant debattinlägg

På SvD Brännpunkt skriver vår It- och energiminister Anna-Karin Hatt ännu ett förutsägbart inlägg om vår energiforskning. Två saker förundrar mig. Det ena är varför ”debatt”-sidorna i våra storstadsmedia fortsätter att upplåta papper och trycksvärta till alla dessa innehållslösa och oinformerade artiklar? Det andra är den totala utskåpning som den här typen av artiklar får   →