Sveriges ambivalens om kärnkraften.

 
janne-wallenius-468
Janne Wallenius (bild hämtad från Ny teknik)
Det finns en olycklig ambivalens kring kärnkraften som skapar ett olyckligt vakum för de aktörer som eventuellt skall bygga och driva framtidens kärnkraftverk. Efter Tjernobylolyckan 1986 införde Sverige en lag som förbjöd forskning kring kärnkraft. Den kom att kallas tankeförbudslagen och var precis just detta, den löd: ”Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor” Den avskaffades 2007 och sedan dess finns utbildningar och forskning på Chalmers, KTH och vid Uppsala universitet. Lunds universitet avstod att ta del av denna möjlighet. Vattenfall ansökte sommaren 2012 om att få ersätta två äldre verk med nya till Strålskyddsmyndigheten. Centerpartiet har med trumpen min gått med på ett ny kärnkraft får byggas men räknar med att det inte blir av, antagligen genom att försöka sätta så många käppar i hjulen som de kan.
På Chalmers finns ett av de ledande forskningsprogrammen kring kärnbränslecykeln under Christian Ekberg. Där pågår bland annat forskning om återanvändande av använt kärnbränsle.På KTH pågår sedan tankeförbudslagen upphörde en intensiv forskning och där har en ny teknik för att göra mindre små blykylda reaktorer utvecklats av bland andra professor Janne Wallenius.
Jag läste nyligen i NY teknik att Janne Wallenius försökt få finansiering och tillstånd för att bygga en testreaktor i Sverige men att han nu gett upp dessa ambitioner. Detta är tyvärr ett resultat av politikernas sätt att hantera hela frågan, att bjuda med armbågarna. Istället för att omfamna ny teknik som kan komma att lösa många framtida energifrågor så säger man ett litet ja, men med reservation. Wallenius har istället vänt sig till Kanada där han mottagits med öppna armar. Här har vi en ny svensk teknik som utvecklats inom KTH som skulle kunna bli en framtida exportsuccé men som kanske går oss ur händerna. Janne Wallenius och en grupp kollegor har skapat ett bolag Leadcold som med stor sannolikhet kan se sina resultat förverkligas i Kanada, vilket naturligtvis är positivt i sig själv. Modellen tillhör den fjärde generationen och ska vara en bra bit säkrare och mer lätthanterlig än något som finns på marknaden i dag. Reaktorn kallas Sealer, Swedish Advanced Lead Reactor.
Men ambitionen hos Wallenius att utveckla hela konceptet i Sverige och han har varit igång tidigare med ”Electra” , ett projekt som dog på grund av politisk ovilja och brist på finansiering.
Sannolikt kommer den nya Sealer att byggas i Kanada. Janne säger att :
Vårt case hade stärkts om vi haft en forskningsreaktor, och det är möjligt att de kanadensiska myndigheterna vill att vi förlägger en till Kanada. I dag är det praktiskt omöjligt att bygga en i Sverige, och det är klart att det känns lite tungt.
Enligt artikeln i Ny teknik stämmer Arne Håkansson, professor i kärnfysik i Uppsala in i kritiken mot svenska politiker.
Det finns inte några legala problem att bygga en forskningsreaktor i Sverige. Det är snarare att politisk vilja saknas.
 Läs hela artikeln på Ny teknik eller en tidigare artikel i ämnet här

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Helge

  Politik handlar om att känna när tiden är mogen, inte hur förnuftig en åtgärd är.
  Vissa partier har nästan enbart ”känsloargument” i sina kärnfrågor. Det går inte att argumentera mot känslor, de bara finns, och känslor måste man få ha. Sen må det gälla klimat, kärnkraft, genus, vinst i välfärden eller skolan. Men känslor har sällan sakligt rätt. Vi har en gång utvecklat dem för att klara snabba beslut utan eftertanke ute i naturen, drivkrafterna är andra än ren logik.
  Idag tycks pendeln slagit över inom politiken och den domineras idag av ren girighet. De ”mörka krafterna” är välutbildade, har medel och är sluga.
  Klimatpolitiken har aldrig handlat om att hålla temperaturen nere, de åtgärder som vidtagits till en kostnad 10.000-tals miljarder har noll betydelse i praktiken, vad man än tror om koldioxidens betydelse. Klimatpolitiken drivs av andra skäl, kanske var skälen delvis goda åtminstone från början. Vad skälen var i början kan man bara spekulera i. Ibland undrar jag om inte hela klimatalarmismen, som projekt betraktat, gått överstyr. Man har kört fast i sin egen lögn och vet inte riktigt hur de ska balansera upp det till en mer ”lagom förnuftig nivå”.
  Alternativet vore att vi har politiker i toppen som saknar förmåga att sakligt analysera läget och genomföra en strategisk och saklig korrekt politik, och det vore betydligt värre. Leds vi av ”dumma” kan det bara sluta på ett vis.
  Kärnkraften växer i hela världen, men i Sverige rapporteras i princip noll om den positiva utvecklingen och potentialen i gen IV. Får man se något runt kärnkraften i SVT är det ensidigt negativt, folk springer med geigermätare och mäter radioaktivitet utan att förklara sakligt och allsidigt.
  Gen II är en gammal grundteknik som vi aktivt borde ersatt med nya lösningar redan idag. Hade prioriterad forskning gjorts de senaste 30 åren, hade vi förmodligen haft kärnkraft idag som varit helt säkra och gett hela världen billig energi tills solen slocknar. Nu kommer det att ta 20-30 år till innan gen IV kan produceras kommersiellt i större skala. Vad gen V innebär kan vi än så länge bara gissa. En ren förlust för mänskligheten och miljön att så inte har skett. Lite ironiskt att de är de som kallar sig ”gröna” är nästan hela orsaken till förseningen.

 2. Gunnar Kjelldahl (C)

  Jag instämmer i att det är fel att motarbeta forskningen som prof. Janne Wallenius bedriver. Jag har själv (tillsammans med några energistuderande gymnasister) besökt hans verksamhet på KTH, och fick av Janne en utmärkt föredragning om teknikens problem, förtjänster, och ev. potential för framtiden.
  Det jag ser som huvudargumentet för fortsatt forskning, är miljöproblemet vi har med redan i dag 10.000-tals ton utbränt högradioaktivt avfall. Att kunna minska detta berg, och dessutom göra det mycket mer radioaktivt kortlivat, och med en teknik som dessutom ser ut att kunna vara acceptabelt säker, är miljöargument som överväger mot mitt principiella motstånd mot allt för stora och sårbara energilösningar.
  Vi måste däremot ha klart för oss att den blykylda breederreaktorteknik som Janne Wallenius forskar kring är ett långsiktigt projekt, med många ännu inte lösta teknikproblem. Det handlar mycket om materialsidan, där flytande metall som bly ställer extraordinära materialkrav på ventiler, pumpar, etc. Tekniken kan enl. Janne själv inte bli kommersiellt driftklart på decennier ännu. Det kan därför inte ställas som alternativ mot dagens energiutbyggnad, utan möjligen bli ett alternativ till dessa när de tjänat ut. Om det blir ekonomiskt lönsamt utan allt för kraftiga statliga subventioner då.

 3. Peter Stilbs

  Jag tror knappast ”slutförvaringen” i urberg av dagens ”utbrända” kärnbränsle blir av. Det finns för mycket återstående energivärde i det.

 4. Bim

  Äntligen börjar GP skriva om energivansinnet.
  Skulle tro att Ann L-H redan är igång att skriva så jag avstår. Hon kan det mycket bättre än jag. 😀
  Men här är en länk i vart fall .
  http://www.gp.se/nyheter/debatt

 5. Helge

  #3 Peter Stilbs
  Upparbetning av nuvarande avfall kan visa sig vara betydligt dyrare och kanske mer riskfyllt än att långtidsförvara.
  De nya verken behöver bara en liten del av avfallet för att ”tända”, sen producerar de sitt eget behov själva. Det finns så mycket Torium och Uran att avfallet nog bara ses som en belastning i kalkylen. Å andra sidan är grundtanken god, dvs om upparbetningen går att lösa på ett bra. Någon form av långtidsförvaring behövs dock oavsett.
  SKBs utredning kring gen IV är läsvärd.
  http://www.skb.se/upload/publications/pdf/P-13-33.pdf

 6. Håkan Bergman

  Bim #4
  Det var inte mycket hopp där inte.
  ”Vi vill utveckla Din El genom samarbetsavtal med större nordisk kraftproducent för direktleverans av 100 procent grön el 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan årets alla dagar. ”

 7. Lejeune

  Detta skulle kunna vara en teknik som varje sann miljövän borde omfamna. Här har vi äntligen en möjlighet att kunna producera billig energi samtidigt som långlivat uttjänt kärnbränsle återanvänds. Mot den bakgrunden känns det löjeväckande att ”Partikeljanne” tvingas flytta till Kanada, vart är gamla Sverige på väg?

 8. Utmärkt inlägg Lars, och jag delar din uppfattning att vi borde satsa på tillämpad generation IV-forskning.
  Dock skall vi ha klart för oss att det är en breeder det innebär. Förutom fördelarna med högre verkningsgrad och bättre bränsleutnyttjande, så finns det tekniska problem med att använda smält metall som kylmedium.
  Det finns också ett opinionstaktiskt problem. Vissa, t om åtskilliga, anhängare av kärnkraft använder (C)AGW-argumenten mot CO2, därför att det är ett skäl FÖR kärnkraft. Jag har varit med i KOM = Kärnkraft och Miljö, sedan folkromröstningstiden. I deras gruppmail har jag varnat förgäves mot detta anslutande till de gröna argumenten. MP kommer inte att tacka dem genom att rösta för kärnkraft!
  Till slut kände jag tvingad att be dem stryka mig från maillistan.
  /C-G

 9. Gunnar Kjelldahl (C)

  #5 Helge
  Enligt Wallenius och hans kollegor så är det som Helge säger, att med de världsmarknadspriser som råder på uran så är det tveksamt med lönsamheten i att centrifugera avfallet. Om miljövinsten med att minska avfallsberget och att göra det mindre långlivat ska uppnås så förutsätter det att man väger in andra än de rent ekonomiska faktorerna, som t.ex. oberoendet av import av bränsle, och miljöpåverkan vid brytning av uran där det bryts.
  Det bränsleavfall vi redan har är ett stort och mycket långlivat miljöproblem, och om man inte har en minskning av det problemet som ett huvudargument för den nya G4-tekniken, så tror jag knappast att den har en framtid hos oss.

 10. Bim

  Håkan Bergman # 6
  Hoppet består i att saken i vart fall diskuteras, förut var det locket på.
  Att ha hamninloppet fyllt av elvispar tror jag ingen göteborgare med förnuftet i behåll vill ha.
  Läs även kommentarerna så ljusnar bilden.
  Folk börjar öppna ögonen även om det är en lång väg att traska ännu.
  När det har blivit ett stort problem att dagis, vårdhem och andra inte kan få tag i ekologiska ägg eller närproducerade bananer, så börjar man ju undra om inte Lillhagen borde upprustas igen. 😀
  Behovet är ju större än någonsin.
  Men jag tror det löser sig om massmedia skärper till sig och läser på bättre.

 11. Gunnar Kjelldahl #2
  Det är absolut så att ny kärnkraftsteknlogi går långsamt från idé/forskning till färdigt resultat. Det viktiga är att tro på tekniken och ge utrymme för utvecklingen som du glädjande också förespråkar. Kärnkraftens möjligheter måste ses på 100 års sikt och framåt. jag anser att när de fossila bränslena blir för begränsade måste vi ha ett verkligt alternativ för de 80% som de utgör. Solen, tidvatten, vågor är en möjligen ett alternativ medan vind, vattenkraft och odlad bioenergi har för stor påverkan på naturen för att verkligen kunna ersätta en betydande del av de fossila bränslena. De kan regionalt ha en positiv effekt, och lösa delar av energiproblematiken, men om de skall vara ett verkligt alternativ är förlusterna av natur för stor, och om vi inte utvecklar kärnkraften kan vi tvingas in i ett system där vi inte har ett val än att bygga ut alla vattensystem och använda stora delar av nu befintlig natur att odla oljepalmer eller sockerrör.

 12. Lasse Forss

  Det är märkligt att Centerns nej till kärnkraft sitter så djupt rotat. Bakgrunden till det hela var Hannes Alfvén, som också kallades för den svenska kärnkraftens fader. Det var bara ett problem; han verkade för den så kallade tungvattenmodellen. Det innebar att man skulle använda oanrikat uran som bränsle och tungt vatten som moderator. Ett av skälen var inledningsvis att man då också skulle kunna tillverka kärnvapen. Men när Sverige bestämde sig för att inte skaffa egna kärnvapen föll det argumentet.
  Nu visade det sig att det största problemet med tungvattenmetoden var att reaktorn kunde skena. Trots varningarna så hann man bygga Marvikens kraftverk som alltså var ett tungvattenverk. Men då kom verkligheten ikapp och man byggde om verket till oljeeldat i stället. ”Världens enda oljeeldade kärnkraftverk”. Hannes Alfvén hade lätt för att bli purken, och när han som svenska kärnkraftens fader nedkommit med ett oljekraftverk så var måttet rågat. Han tog kontakt med Torbjörn Fälldin och förklarade hur oerhört farlig kärnkraften var. Att det var den metod som han förespråkade som var farlig lät han inte Torbjörn Fälldin få reda på. Och vi kommer ihåg att ”ingen statsrådstaburett” skulle kunna få Torbjörn Fälldin att ändra sig.
  Så det svenska kärnkraftsmotståndet baseras till stor del på att Den svenske kärnkraftens fader blev purken.

 13. Ann L -H

  Bim, bra att Du skickade länken. Under debattartikeln hade tidningen märkligt nog på fria ord tagit in en insändare ”Vindkraft slukar energi”, där skribenten gjort en enkel LCA, jämfört vindkraft och kärnkraft och konstaterat att beräkningarna minsann inte faller ut till vindkraftens fördel.
  Dessutom kan vi härifrån västfronten meddela att Kungsbacka har satt stopp för ny vindkraft på grund av att den dödar flygande små vänner av olika slag.
  Det verkar som om folk vaknar till lite här och där och protesterar mot den tätnande skogen av ekokrusifix (Delingpole).

 14. Lars Cornell

  #2 Gunnar Kjelldahl (C)
  Vi är nog rätt överens. Men ordet ”berg” som du använder är som en ordinär simbasäng ungefär.
  ”ventiler, pumpar etc”, idén med Gen4 är att sådant inte skall behöva finnas.
  Ditt ”10.000-tals ton” är just nu 5800 ton eller i volym 10 m * 10 m * 4 m ungefär.

 15. Ann L -H

  Krucifix var ordet.

 16. Lars Cornell

  #9 Gunnar Kjelldahl (C)
  Bränslekostnaden på ungefär ett öre/kWh är väl ett icke-problem.
  Gen4 innebär god miljö, god ekonomi, litet behov av jordens resurser, liten landskapsyta och hög säkerhet. Vad mer kan begäras?

 17. robjoh

  @Gunnar Kjelldahl (C)
  Tekniken kan enl. Janne själv inte bli kommersiellt driftklart på decennier ännu.
  Det kan Janne gärna få tycka, och det kanske är sant i väst. I öst håller just nu Ryssland på att bygga två stycken blykylda reaktorer:
  BREST
  http://www.world-nuclear-news.org/NN_Fast_moves_for_nuclear_development_in_Siberia_0410121.html
  SVBR-100
  http://www.world-nuclear-news.org/NN-AKME_licensed_to_build-2105137.html
  Ryssland har för övrigt haft blykylda reaktorer i sina atomubåtar och de bygger sina koncept från de lärdomar man har haft från dessa reaktorer.
  Sanningen är att kärnkraftsmotståndet från bland annat centern har gjort att Sverige och västvärlden nu är nästan 30 år efter Ryssarna. Får väl tacka så mycket för att ni har försvagat västvärldens möjlighet att producera billig energi.

 18. Bim

  Ann L-H
  Det var den kommentaren jag tänkte på, Håkan B läste kanske inte allt som fanns på länken.
  Men jag ser det faktiskt som en framgång att vansinnet i vart fall kommer fram.
  Trodde att det var full fart på dig med en lång kommentar när du läst GP. Alltid roligt att läsa dina inlägg.
  Nu har jag laddat min fotoväska och skall ge mig av till Amundön för att plåta alla fåglar som kommit, det är full fart där nere nu.
  Vill du ha lite fågelbilder så är min mail adress bim.o@telia.com

 19. Ann L-H

  18 Bim – Allvarligt talat så blev jag i grunden så illa berörd av att Nils Horner inte finns mera att gubben min tog med mig ut på en vårfärd i skärgården efter en nära nog sömnlös natt. Nils Horner en av de få som var av alla korrar som det var värt att lyssna på. Makasökande bofinkar och strandskator lättade på trycket.
  Väl hemma igen blev det dags för GP med debatt- och insändarsida. Nu är ju det avhandlat här men sedan får vi på annan plats i tidningen veta att ”Japan hedrade Fukushimadöda” i går på treårsdagen efter katastrofen. Under den rubriken är texten så rörig att man förleds att tro att det var följdolyckan i kärnkraftsverket som förorsakade 15 884 döda. (AP)
  Historierevision på gång!
  A pro på dagens tråd!

 20. Bim

  Ann L-H
  Ser fram mot det. Du är duktig på att skriva och framförallt kunnig.

 21. HansH

  Det har varit märkligt tyst om de ledande alarmisternas omvändning till kärnkraftsförespråkare..Hansen m.fl gjorde ju ett uttalande om att kärnkraften skulle rädda oss från katastroferna….tätade man upp de sprickorna i alarmgänget eller tystas den gruppen ut av media ? Det blir ju en paradox utan like om dom faktiskt dkulle göra nåt nyttigt i sina förvillelser ..men konstigare saker har ju hänt.

 22. Gunnar Kjelldahl (C)

  #21 HansH
  Var tid har sin kunskap som grund för att fatta riktiga beslut. Att en del ”alarmister” har en delvis reviderad syn på kärnkraften, har förstås sin grund i att kunskapen om växthusgasernas effekter var minimal vid tiden för kärnkraftsdebatten och den efterföljande folkomröstningen.
  Man måste vara ärlig i sitt politiska uppsåt om man ska vara trovärdig. Min åsikt är att det hade varit ett stort misstag av oss att stänga kärnkraften på 80-talet, för att ersätta den med kolkraftsverk (den s.k. kolparentesen). Jag tror nämligen inte att det hade gått så lätt att ersätta kolet med andra energislag, utan att vi i stället hade fastnat i ett för CO2-utsläppen förödande kolberoende.
  Av samma skäl bör vi inte heller förhasta avvecklingen av de nu rullande reaktorerna, och inte heller stänga dörren för forskning som kan lösa en del av de problem som kärnkraften skapat, och samtidigt hjälpa till att fasa ut den fossila energin ur transportsektorn.

 23. Mats G

  Svensk kärnkraft verkar ju inte vara helt iskall.
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/svensk-karnkraft-gar-for-hogtryck

 24. Pär Green

  22 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/12 kl. 14:35
  Du har angett produktionssiffror utan att kontrollera fakta angående kärnkraft o vindfjollor!
  Är mer än oförlåtligt av en politiker, och visar på vilken låg nivå du har på dina argument!
  Vad är din kommentar till ditt idealsamhälle?
  Tysklands omställning till förnybar energi, Energiewende, har hittills medfört att 20 procent av landets el produceras grönt. Men omställningen kostar. En tysk elkonsument betalar mer än tre gånger med för elen än en svensk.
  Tysklands energiomställning innebär en övergång från fossila till förnybara bränslen. Koldioxidutsläppen ska år 2020 ha minskat med 40 procent jämfört med nivån 1990. Därutöver ska kärnkraften avvecklas helt till år 2022, skriver Di Agenda.
  För att stimulera investeringar i förnybara energikällor subventionerar tyska staten dessa genom att garantera varje energislag ett pris för den producerade elen. Tyska elkonsumenter betalar en omställningsavgift som läggs på elpriset, som bara den ligger på mer än 50 öre per kilowattimme. På det läggs andra avgifter och skatter.
  Totalt, med nuvarande spotpris på den tyska elmarknaden, betalar en tysk elkonsument omkring 2,60 kronor per kilowattimme. Det kan jämföras med svenskens totalpris på omkring 80 öre för en villakund.
  Kraftiga subventioner för till exempel privata solpaneler har dessutom gett upphov till en rättvisedebatt i Tyskland. Skattepengar tas från hyresgäster i Ruhrområdet till husägare i Bayern med solpaneler på taken.
  http://www.di.se/artiklar/2014/3/12/tyskarnas-elprischock/

 25. Björn

  Vi har att tacka S och C för den rödgröna kärnkraftsröran. Ofrihet och tankeförbud precis som i östländerna, har präglat Sverige fram t.o.m 2007. Men bromsklossen i Alliansen mot högteknologi är fortsatt C. Hur tänker dessa politiker? Vår enda överlevnadsfaktor är att använda våra hjärnor till att utveckla högteknologi. Men det finns också ett annat problem som heter, Mp, som är ett C i kvadrat. Hur skall vi komma ur detta dilemma utan att våra mest begåvade försvinner från Sverige och EU?

 26. Pär Green

  23 Mats G 2014/03/12 kl. 14:42
  ”Svensk kärnkraft verkar ju inte vara helt iskall.”
  Tack för länk!
  Förtydligar för Gunnar Kjelldahl, misstänker att inte vet hur man läser en länk!
  Men överlåter till kunskapen och fakta angående O1:an!
  Svenska kärnkraftverk har moderniserat och höjt kapaciteten för miljardbelopp.
  I år väntas både Oskarshamn 3 och Forsmark 2 slå produktionsrekord. I framtiden är fler rekord att vänta, säger kärnkemiprofessor Christian Ekberg.
  Trots invasionen av maneter i september på Oskarshamn 3 beräknas årets produktion bli 10 terawattimmar. Det innebär att rekordet på 9,5 terawattimmar från 2006 överträffas.
  Nu pågår motsvarande uppgradering av Oskarshamn 2:
  -Vi genomför världens största modernisering, för 8 miljarder kronor. Vi har 2 000 personer som arbetar med uppgraderingen av verket. Vi byter turbiner, ventiler, kontrollutrustning och lägger 800 kilometer nya kablar. Målet är att reaktorn ligger på minst 10 terawattimmar framöver, säger vd Johan Svenningsson.
  Höjd effekt på Forsmark
  Sedan i våras har effekten även höjts vid Forsmark 2 med 12 procent, vilket ger 1 terawattimme mer per år.
  -Effekthöjningen kompenserar för längre servicestopp i år. Detta ser ut att bli ett av våra absolut bästa produktionsår, säger Claes-Inge Andersson, kommunikationschef på Forsmark.
  Christian Ekberg, professor i industriell materialåtervinning och kärnkemi vid Chalmers, är förvånad att årets produktion inte verkar bli ännu högre. Han tror att det kommer att sättas nya rekord de närmaste åren.
  -Det tror jag, men man kunde hoppats på mer redan i år med tanke på uppgraderingarna, säger han.
  Mindre säkerhetsmarginaler
  Och MP försöker!
  ”Miljöpartiet lade i förra veckan en riksdagsmotion om att stoppa effekthöjningar på svenska kärnkraftverk och i stället inrätta en avvecklingsplan för samtliga tio reaktorer, fram till år 2030.
  -Det blir alltid mindre säkerhetsmarginaler när effekten höjs. Oskarshamn 1 har nyligen pekats ut av IAEA som en av sämsta reaktorer. Den borde stängas permanent och investeringarna borde gå till förnybar energi, säger riksdagsledamot Lise Nordin.”

 27. De svenska kärnkraftshatarna är flitiga med att skriva insändare och debattartiklar. Den senaste tiden har de börjat att påstå att kärnkraft bara blir dyrare och dyrare medan solpaneler och vindkraft bara blir billigare och billigare.
  Med tanke på hur kärnkraftshatarna brukar bete sig, utgår jag från att allt de påstår är lögn ända tills motsatsen är bevisad. När det gäller solpaneler stämmer det i alla fall att kinesiska solpaneler översvämmar världsmarknaden till allt lägre priser. Enligt vissa rykten på Internet beror det på att kinesiska staten subventionerar tillverkarna. I alla fall har EU infört strafftullar på kinesiska solpaneler för att skydda tillverkarna inom EU. Solpaneler borde verkligen ha blivit billigare, men inte tillräckligt för att solel ska vara lönsamt.
  Jag kan inte se någon anledning till att prisutveckling på kärnkraft och vindkraft ska gå åt olika håll. Kraftverken av bägge sorterna använder stora mängder stål och betong. Byggkostnaden borde vara den största delen av kostnaden för bägge och stål och betong borde stå för större delen av byggkostnaden. Vindkraft använder dessutom mer stål och betong än kärnkraft för varje kWh el. Vilket är helt begripligt, då kärnkraftens kapacitetsfaktor är minst tre gånger högre än vindkraftens. Materialet som används för vindkraft kommer en stor del av tiden inte att bidra till någon elproduktion.
  Olkiluoto III har förvisso blivit mycket dyrare än beräknat från början, men inte kan väl kostnaden för ett enda reaktorbygge ligga bakom påståenden om att kärnkraft bara blir dyrare och dyrare? Fast i och för sig rör det sig om kärnkraftshatare, och då är det möjligt.
  Är det någon som vet mer än jag om hur det ligger till med kostnaderna för kärnkraft och vindkraft?

 28. Peter F

  Lars K # 27
  https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/33858/1/gupea_2077_33858_1.pdf
  Jag har inte läst hela, men Du kanske kan hitta det.

 29. Gunnar Kjelldahl (C)

  #26 Pär Green
  ”Förtydligar för Gunnar Kjelldahl, misstänker att inte vet hur man läser en länk!”
  Hur skulle det vara om herr Green lärde sig att formulera en fullständig mening innan han försöker förlöjliga sina meningsmotståndare?

 30. Johan M

  Gen-IV reaktorer lär inte bli aktuellt i Sverige på ett bra tag. Under de kommande 20-30 åren kommer nog flera bytas ut mot Gen-III+ vilket kommer ge Sverige mer el än vad vi behöver långt ram i tiden. Det finns helt enkelt inget skriande behov i Sverige av någon större eller snabbare utbyggnad.
  Den stora utbyggnaden kommer väl ske i Asien och Afrika. Innevånarna i dessa länder konsumerar kanske bara 10% – 20% el jämfört med medel-Svenson; vilket inte kommer vara fallet om femtio år. Vi har tre – fyra miljarder människor som under de kommande femtio åren kommer att förflytta sig mot Svensson-standard. Det är i dessa perspektiv som kärnkraft och då Gen-IV reaktorer blir intressanta för att inte säga nödvändiga.
  Det mest intressanta med Gen-IV är nog inte förts och främst deras breeder möjlighet utan möjligheten att bygga modulärt med hög passiv säkerhet. Tillgången på Uran kommer nog att vara fullt tillräcklig för att försörja dessa ett bra tag framöver även om de inte vara av breeder-typ.

 31. sibbe

  ”3 år efter atomkatastrofen i Fukushima Japan så sörjde japanerna de 200000 tals döda”. Så löd det i Euronews i går kväll. ”Upp till 1000000-tals människor bor i tält eller baracker utan bekvämligheter”. Sen intervjuades en taleskvinna för de franska gröna om hur fruktansvärt det måste vara för japanerna vars regering just börjar köra igång de kärnkraftverk som har varit avstängt. för jäkligt, när alla japaner är emot kärnkraft… ”Och i en bisats: ja förresten det var också en jordbävning och en tsunami”.
  Trippelkatastrofen i Japan för 3 år sedan titulerade de flesta tyska Tvnyheter, och likaså de finska dito på ungefär samma sätt. Ingenstans nämndes att de 20000 tals faktiskt dödades av jordbävningen och tsunamin, inte av kärnkraftsolyckan. Summa 0 döda gäller fortfarande för den olyckan.
  I finlandssvenska morgonkanalen intervjuades igår morse en person som presenterade sin bok där hon framställde att hela Japan fortfarande ligger under ett radioaktivt moln och att också hela USA-västkusten är radioaktivt kontaminerat. Man undrar vad det är för journalister som går på sådana klara lögner och halvsanningar. Eller kokar de själva ihop soppan?

 32. Lasse

  #31 Skrämmande hur media kan förvränga nyheter. Är läget så bra att de måste skarva så mycket?

 33. Lars Cornell

  #30 Johan M. Jag håller helt med dig. Att nu jämföra vad ny vindkraft kostar i jämförelse med ny kärnkraft saknar relevans eftersom vi inte behöver varken det ena eller det andra de kommande tio åren. Mer relevant är det att konstatera att vindkraft kostar 60 – 80 öre per kWh att jämföra med befintlig kärnkraft vilken anges kosta 22 öre/kWh. Så kommer det att förbli under många år.
  Länken som #28 Peter F gav är inte seriös eftersom den utgår från förstagångskostnad på 72 miljarder (Olkiluoto 3) i stället för mer normalt ca 50 miljarder kr.
  .

 34. Ann L -H

  #29 Gunnar, jag misstänker att ett litet småord som tex han har kommit bort i hanteringen Testa det på olika platser i meningen så kanske det klarnar.

 35. Pär Green

  29 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/12 kl. 16:29
  ”Förtydligar för Gunnar Kjelldahl, misstänker att inte vet hur man läser en länk!”
  Hur skulle det vara om herr Green lärde sig att formulera en fullständig mening innan han försöker förlöjliga sina meningsmotståndare?
  ”Förtydligar för Gunnar Kjelldahl, misstänker att Gunnar Kjelldahl inte vet hur man läser en länk!”
  Kan du nu avge en kommentar?
  Du har medvetet angivet felaktig information, men det är kanskeär ok inom politiska kretsar?
  Tänk om och tänk, Gunnar!

 36. Pär Green

  Brist på argument så gäller personangrepp!
  Är kanske en politisk teknik?
  29 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/12 kl. 16:29
  #26 Pär Green
  ”Förtydligar för Gunnar Kjelldahl, misstänker att inte vet hur man läser en länk!”
  Hur skulle det vara om herr Green lärde sig att formulera en fullständig mening innan han försöker förlöjliga sina meningsmotståndare?

 37. Pär Green

  29 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/12 kl. 16:29
  Varför inte svara uppriktigt?
  Du har inte en aning eller en lösning till hur intermittent elproduktion skall ersätta elproduktion som fungerar ”on demand”!

 38. Fredrik Berg

  Sibbe har du en länk till inslagen?

 39. Sten Kaijser

  Pär Green,
  det finns ingen anledning att raljera över människor med ”fel”, d.v.s. motsatta åsikter.
  Om Gunnar Kjelldahl varit modig nog att ge sig in i ”lejonets kula” så hoppas vi att han så småningom, kanske inte ändrar sina åsikter men åtminstone kommer underfund om att det finns andra fakta än de han normalt utsätts för.
  Men då ska han bemötas med respekt på denna blogg.

 40. Ulf L

  #39
  Hear, hear!

 41. Gunnar E

  #34#
  Ann LH
  Lite smågiftigt.
  G.E

 42. Gunnar Kjelldahl

  #39 Sten
  Tack Sten. Du tillhör tyvärr ett av få undantag på denna blogg, där aggressivitet och intolerans dessvärre ofta är huvudargument i kommentarerna.

 43. lennart bengtssonn

  Politikerna och samhället
  Det är faktiskt fel att lasta politiker i C och MP samt en del andra liknande partifraktioner för dagens situationen inom elförsörjningen. De är ju faktiskt de personer som röstar på dessa partier som är den egentliga orsaken. Dagens politiker lutar sig bakåt varje dag för att vara väljarna till lags. Om de gör felet att bara följa massmedia så fungerar det inte heller ty många människor idag bryr sig inte särskilt mycket om massmedia – de tycker att tidningar är för dyrt och många av våra invandrare använder all sin energi att lära sig svenska och att förstå detta för dem mycket annorlunda samhälle.
  Så i korthet varje land har de politiker de vill ha eller om man så vill de som de förtjänar.
  De flesta har också annat att bekymra sig om än klimatändring och eltariffer. Några klimatändringar har de inte kunnat märka även om de är över 60 år och att klaga på elräkningar hjälper ändå inte. Betänk att ju högre elräkningarna blir desto mer moms blir och dessa +25% räknas också ovanpå alla andra speciella elskatter och tillägg. Det är som en högre svensk tjänsteman sa till mig för flera år sedan när jag beklagade mig över bostadsskatten. Svaret var enkelt och klart ”Vi behöver pengarna” . Inför detta realpolitiska svar fanns det absolut inget att tillägga. Det är precis därför som ingenting händer vid ett partibyte då det i verkligheten faktiskt är som i TV-serien ”Yes, minister”.
  Så det finns bara två möjligheter: stanna och fördra eller utvandra. Om man utvandrar inser man efter ett antal år att det är precis samma sak bara kanske lite andra slags stolligheter än i Sverige.
  Emellertid som Herbert Tinsten sa på sitt karakteristiska och skarpa sätt : ”Det finns temperaturskillnader även i helvetet”. Och att subventionera vindkraft som inte Sverige behöver och som ingen vill ha, förutom de som tror sig tjäna pengar på verksamheten, och sedan kvickt som attan sända den vidare till omvärlden där man hoppas att denna osäkra ström kommer till användning, förtjänar nog den varmaste sittplatsen i helvetet. Att hävda att tillfrågade personer haft tid eller intresse i sitt spring mellan arbete, hem och barninrättningar att sätta sig in i vad subventionerad vindkraft innebär och vilken effekt de har på elfakturorna under de kommande åren är faktiskt höjden av demokratiskt missbruk i sin utstuderade cynism. I dessa frågor förväntar sig faktiskt svenska folket att politiker och ansvariga tjänstemän tar ett övergripande ansvar och slutar upp med att tillåta att människorna manipuleras.
  LennartB
  LennartB

 44. Pär Green

  9 Sten Kaijser 2014/03/12 kl. 19:09
  Pär Green,
  det finns ingen anledning att raljera över människor med ”fel”, d.v.s. motsatta åsikter.
  Om Gunnar Kjelldahl varit modig nog att ge sig in i ”lejonets kula” så hoppas vi att han så småningom, kanske inte ändrar sina åsikter men åtminstone kommer underfund om att det finns andra fakta än de han normalt utsätts för.
  ”Men då ska han bemötas med respekt på denna blogg.”
  Och det tolkar jag som gällande för alla som skriver på denna blogg!
  Men det förekommer undermåliga argument! Ett praktexempel är:
  ”Hur skulle det vara om herr Green lärde sig att formulera en fullständig mening innan han försöker förlöjliga sina meningsmotståndare?”
  En typisk kommentar ifrån någon som inte kan svara sakligt!
  Thomas ”trollet” Palm använder samma argument!
  ”23 Thomas P 2014/03/12 kl. 18:41
  Pär #22 ”Vad är problemet med fakta upplysning?”
  Särskrivning?”
  Men när skall Gunnar kjelldahl svara?
  9 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/12 kl. 16:29
  Varför inte svara uppriktigt?
  Du har inte en aning eller en lösning till hur intermittent elproduktion skall ersätta elproduktion som fungerar ”on demand”!

 45. Helge

  OT
  Lite kul att VoF fick svar på tal av ledarredaktionen på Smålandsposten. ”Vi försvarar för övrigt även möjligheten för skeptikerrörelser som Vetenskap och Folkbildning att hyra in sig i kommunala lokaler, förutsatt att de inte ägnar sig åt brottslig verksamhet eller sådant som står i strid mot demokratiska grundvärderingar.”
  http://www.smp.se/ledare/det-vasentliga-ar-intradet(4170998).gm

 46. Gunnar Kjelldahl

  #44 Pär Green
  Jo, visst har jag det. Jag har återkommande beskrivit för Pär Green och andra på bloggen hur vattenkraften fungerar, och vilken potential och begränsningar den har att kunna balansera vindkraft och annan intermittent elproduktion. Där har jag, med stöd av forskning vid bl.a. KTH, också framfört att det går en gräns vid ca 30-35 TWh vindkraft med bibehållen stabilitet i nätet, och att vindkraften således inte kan ersätta hela kärnkraftsprogrammet. Jag tycker jag har varit mycket tydlig med att vindkraften aldrig kan bli mer än ett gott komplement i den totala energiförsörjningen.
  Detta blogginlägg handlade ju om den forskning som prof. Janne Wallenius bedriver på KTH, och jag har tagit ställning för att den borde få fortsätta, och angett vilka skäl jag har för mitt ställningstagande. Att Pär Green med emfas fortsätter sitt korståg mot vindkraften i stället för att debattera inläggets budskap, kan jag bara tolka som att Pär Green vill ha konflikten i stället för debatten.

 47. Lars Cornell

  Utmärkt Lennart Bengtsson #43
  Att intellektuellt argumentera mot känslor går inte. Det är därför som (Mp) och (C) haft så stor framgång.
  Först när det svider i plånboken, vindkraftverket plågar dig och arbetslösheten känns i den tomma magen, så som det gör i Tyskland och Spanien nu, som intellektet flyttar från hjärtat till hjärnan.
  Att tänka i förväg och förutse är inte (Mp)s och (C)s starka sidor.
  Eller hur Gunnar Kjelldahl?
  .

 48. Pär Green

  45 Helge 2014/03/12 kl. 20:29
  Din länk fungerar lika dåligt som MP!

 49. Pär Green

  46 Gunnar Kjelldahl 2014/03/12 kl. 20:41
  ”Jag tycker jag har varit mycket tydlig med att vindkraften aldrig kan bli mer än ett gott komplement i den totala energiförsörjningen.”
  Om denna kommentar finns anledning att fundera över! Ett gott komplement som inte behövs, kan aldrig bli ett ”gott komplement!?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!??!
  Vad är ett komplement, med intermittent produktion som inte levererar efter behov, och som inte tillför?
  Sverige har en produktion av elkraft och exporterar mer än vad vindfjollor tillför!
  Du kan själv kontrollera på:
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/
  och
  http://www.vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm
  Finns ingen produktion on demand!

 50. Gunnar Kjelldahl (C)

  Lennart, Lars, m.fl.
  De som hackar mest på politiker och visar minst respekt för andras åsikter, är också de som aldrig skulle kunna tänka sig att själva ta ansvar och bidra i demokratins tjänst genom att bli aktiva i ett politiskt parti.
  Jag förväntar mig inte att alla ska tycka att jag har rätt, men jag är stolt över att tillhöra det politiska systemet i ett demokratiskt land, där väljarna avgör vad som är bäst i allmänna val. Alternativet är inte särskilt tilltalande.

 51. Håkan Bergman

  Lennart B #43
  Det finns ett problem där med elräkningar och elcertifikat, jag har t.o.m. börjat undra om inte det tyska systemet är bättre trots allt. Jag ska försöka förklara varför. I genomsnitt förbrukar vi runt 14000 KWh el per person i det här landet, all el belastas med avgifterna för elcertifikaten med undantag för viss elintensiv industri, mestadels företag inom metallurgi inriktade på export antar jag. Inte många privatpersoner lär komma i närheten av 14000 KWh per år, så vi får anta att en hel del konsumeras av företag, landsting, kommuner och staten, nog merparten faktiskt. Men vad ser vi på våra elräkningar, jo en löjligt låg summa för elcertifikat, som antagligen inte ens är sann. Resten av kostnaden för elcertifikaten får vi betala genom högre priser för varor och tjänster, högre skatter alternativt indragen lördagsschampagne på äldreboendet. Summa sumarum kostar elcertifikaten närmare 500:- per person och år, altså 2000:- för en tvåbarnsfamilj. Vet tvåbarnsfamiljen om detta? Näppeligen, vi har ju gubevars ett marknadsbaserat system för stöd till förnyelsebar energi, ni vet den där osynliga handen som omärkligt snor pengar av oss så att politikerna kan två sina händer. Hur fan kan man kalla ett system där alla tvingas köpa en viss produkt för marknadssystem? Det är nämligen vad fruarna Hatt och Ek och före dom mad Maud kallar det, hur kan dom få fortsätta?

 52. Lars Cornell

  #50 Gunnar Kjelldahl (C)
  Jag tar gärna ansvar och jag är en sann demokrat.
  Energi och miljö är mycket viktiga för mig och för många och styr hur jag/vi röstar i val.
  Problemet för mig och många just nu är att vi knappast har något parti att sympatisera med.
  Om det vore val i dag vet jag inte vilket parti jag skulle rösta på, däremot kan jag lätt välja bort några.
  Jag har sagt det förr och jag säger det igen
  – snälla politiker, ge oss ett parti som vi kan rösta på !

 53. Gunnar Kjelldahl (C)

  #52 Lars
  Vad hindrar Lars från att själv ta initiativ? Varför ska andra presentera en politik som passar Lars? Eget engagemang är det bästa sättet att påverka sakernas tillstånd.

 54. Lars Cornell

  #53 Gunnar Kjelldahl (C)
  Jag var med om att bilda ett nytt parti 1991 och jobbade mycket med det men vill/orkar inte ta nytt sådant initiativ.
  Därför nöjer jag mig med att påverka på den här bloggen och på andra sätt.
  Så snälla politiker, ge mig/oss ett parti att rösta på.

 55. robjoh

  @Gunnar Kjelldahl (C)
  Där har jag, med stöd av forskning vid bl.a. KTH, också framfört att det går en gräns vid ca 30-35 TWh vindkraft med bibehållen stabilitet i nätet, och att vindkraften således inte kan ersätta hela kärnkraftsprogrammet
  Några frågor:
  1, Hur mycket kommer du behöva expandera elnätet och vad kommer det kosta för att kunna klara av att producera 30-35 TWh vind?
  2, Hur kommer denna massiva utbyggnad påverka svenska naturvärlden?
  3, Räknar den siffran in den ändring som diskuteras för vattenkraftverk som enligt vattenkraftlobbyn kommer innebära sänkt produktivitet med ca 5-10 TWh?
  4, 30-35 TWh vind är ca hälften av vad våra kärnkraftverk producerar, om vi ändå inte kan ersätta kärnkraften med vind varför slösar vi resurser på det när vårt verkliga problem med CO2 inte är vår elproduktion?
  Tack på förhand för ditt svar

 56. LBt

  Gunnar K #50,
  du skall vara stolt över vad du gör för samhällets bästa.
  Gnällspikarna här skulle säkert anlägga en betydligt beskedligare ton om de placerades där man måste ta ansvar för ställningstagande och beslut. Nu kan de godtyckligt lufta sitt missnöje med regering, politiker, forskare, IPCC, massmedia, vindkraft osv eller allt som inte går deras väg, det är ändå inget de behöver stå till svars för.
  Men vårt samhälle är en demokrati och där har sunt förnuft förutsättningar att råda, där bestämmer vare sig gnällspikar eller andra minoriteter.

 57. Suck. Kunskapskanalen visar just nu en propagandafilm om Fukushimahaverierna. Ungefär en kvart in i filmen har en forskare fått uttala sig om att joniserande strålning alltid bör undvikas. Som om det skulle gå, när vi alla dagligen utsätts för naturlig bakgrundsstrålning. Filmkameran har följt med privatpersoner som har skaffat sig geigermätare och åker omkring och mäter i byar nära kärnkraftverk. På ett ställe mätte de 0,8 mikrosievert i timmen. Mulitplicera med 365 och 24 och dividera med 1000, så blir det 7 millisievert per år. Vilket bakgrundsstrålningen överstiger på många ställen. De har inte mätt upp något farligt alls.
  Typiskt att någon av SVT:s kanaler visar antikärnkraftspropaganda. Sedan kommer svenska kärnkraftshatare säkert att hänvisa till filmen i osakliga argumentation.

 58. Ann L-H

  Det debatteras både det ena och det andra lite här och var. Jag är med i MFK (Miljövänner För Kärnkraft) och får där en hel del aktuell och intressant information. Rädslan för kärnkraft är naturligtvis en väsentligt fråga där. Just idag kom ett inlägg från Nisse Nilsson (föreningens kassör) som jag tyckte passade in här på dagens blogg. Slutsatsen är tankeväckande, den rödgröna röran än en gång!
  Med hans godkännande har jag kopierat det:
  Hej
  Det finns utan tvivel en rädsla för kärnkraft i samhället. Jag tror att den kommer från en rad missuppfattningar om framför allt joniserande strålning från radioaktiva ämnen som, även om det är ett rent språkligt nonsensuttryck, kallas för radioaktiv strålning. Jag tror därför att det är viktigt att vi hjälps åt att sprida några enkla men viktiga fakta om denna strålning.
  · Radioaktiva ämnen, och därmed strålningen från dem är en naturlig del av vår miljö och har alltid funnits där. Precis som t.ex. ljus, ljud och värme. Detta har funnits ända sedan Big Bang, alltså sedan långt innan det fanns något slags liv på jorden.
  · Det har följaktligen aldrig funnits någon strålningsfri miljö och det har därför heller aldrig funnits något liv som levt i en strålningsfri miljö.
  · Det bidrag till vår strålningsmiljö, som på något sätt kan hänföras till kärnkraft är mycket litet. Om man lägger ihop bidraget från kärnkraft och kärnvapen och alltså räknar in Uranbrytning, anrikning, bränsletillverkning, drift av kärnkraftverk och inkluderar alla hittillsvarande olyckor (Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima mm), hittillsvarande förvaring av avfall, använt bränsle mm. så är fortfarande det samlade bidraget till den totala stråldos vi får mindre än 0,5% , mätt som ett globalt medelvärde.
  · De största bidragen till den stråldos vi får, sett som ett globalt medelvärde är, Medicinsk användning i strålbehandling, röntgen mm c:a 20%, Naturliga strålkällor som inte på något sätt har med mänsklig aktivitet att göra svarar för ungefär 80% av stråldosen. Dock har mänsklig aktivitet ibland kraftigt förstärkt den stråldos vi får från dessa naturliga källor. Så har t.ex. energisparande genom att på fel sätt täta hus ökat strådosen från radon i marken mycket påtagligt. Det har förvärrat bidragen från våra ”Radonhus”.
  · En slutsats av ovanstående är att felaktigt genomförd energibesparing har gett mycket större stråldos till människorna är kärnkraft och kärnvapen tillsammans.
  Jag tror att det är viktigt att få in dessa fakta i människors (och framför allt beslutsfattares) medvetande.
  Mvh
  Nisse

 59. Vi tackar Nisse för hans inlägg Ann L-H,
  Till Gunnar kan jag bara säga att jag håller med Sten att dina inlägg skall respekteras och att du skall ha heder för att engagera dig i debatten. Vi må ha olika åsikter om vindkraften men problemet är att den likson kärnkraften belyses ensidigt. Det är viktigt i en demokrati att om folket skall kunna ta ställning så bör de få en allsidig belysning av olika frågor, och speciellt från de stora medierna SVT, SR, DN, SvD etc men så är knappast fallet. Även om verkligheten sakta kommit ikapp vindkraften så har SNF, WWF, Greenpeace och MP, V , S och C och antagligen en övervägande majoritet av miljöreportrarna i dagspressen med MP sympatier skapat en falsk bild av vindkraften som en miljövänlig kraftkälla. Den har i Sverige enbart haft negativa effekter på miljön.
  Avseende forskning på KTH som stöder att det tekniskt är möjligt att reglera 30-35 TVh vindkraft, så har detta ett pris. Att utnyttja möjligheten är även att acceptera större svängningar i vattenstånd och flöden vilket har negativa konsekvenser för de akvatiska miljöerna i dammar och älvfåror. Varför inte tänka i termer att i stället skulle kunna återskapa vissa naturliga vattenflöden genom en utbygd kärnkraft – ett verkligt bidrag för miljön.

 60. Gunnar Juliusson

  Ett gott skratt på kvällskvisten från tysk TV om Energiewende. NTZ utlovar en kommande version med engelsk textning. http://notrickszone.com/2014/03/12/german-mainstream-media-mocks-fires-stinging-parody-at-germanys-collapsing-renewable-energies-project/

 61. f.d. Salasso

  Fy Farao för vindkraft! Vårt kommunalråd i Umeå är positiv, säger JA! Han ska avgå i höst och vill göra en ”Persson” dvs dansa med kossan Doris. Han inleder nu sin ”Via Dolorosa” mot Bolibompa studion!
  All info finns på http://www.friavindar.se

 62. Slabadang

  Gunnar Juliusson!
  Förbaskat kul satir och träffar precis rätt! 🙂 Ska vi gissa att en snöboll i helvetet har större odds än att de klimattalibanska torpederna på SVT skulle visa inslaget? First they ignor you …. then you laugh at them!
  När sånt här börjar komma i utländsk MSM så har det hänt nåt centralt? Vansinnigheter kan inte pågå hur länge som helst?
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mT-Svdr_5gw

 63. Slabadang

  Nisses avslutning …
  ”Dock har mänsklig aktivitet ibland kraftigt förstärkt den stråldos vi får från dessa naturliga källor. Så har t.ex. energisparande genom att på fel sätt täta hus ökat stråldosen från radon i marken mycket påtagligt. Det har förvärrat bidragen från våra ”Radonhus”.
  · En slutsats av ovanstående är att felaktigt genomförd energibesparing har gett mycket större stråldos till människorna är kärnkraft och kärnvapen tillsammans.
  Jag tror att det är viktigt att få in dessa fakta i människors (och framför allt beslutsfattares) medvetande.
  He he he he he he he!! Vilken tjockablängare rakt mellan lysmaskarna! Mijlöförstörelserörelsen tillika radiakökningsrörelsen har verkligen inte många träff på tavlan! De e lite Papphammar över hela rörelsen på nåt sätt. ”Kvicksilver är skitfarligt … in med det i varje hem och alla lampor så blir det klimatvänligt istället, för folk skiter vi ju i”

 64. Helge

  OT #45 & 48
  Då kommer länken igen, hoppas den fungerar bättre nu.
  http://www.smp.se/ledare/det-vasentliga-ar-intradet(4170998).gm

 65. Helge

  #64
  Det är servern som gör om länken och utesluter .gm i slutet av länken. Så man får kopiera hela raden och klistra in i adressfältet.

 66. Ulf L

  #50 ”… men jag är stolt över att tillhöra det politiska systemet i ett demokratiskt land, där väljarna avgör vad som är bäst i allmänna val.”
  Ojdå. Om du verkligen tror på det du skriver ovan så är det rätt allvarligt och kan förklara rätt mycket av politikerföraktet.
  Väljarna avgör aldrig en fråga, inte ens vid folkomröstningar då dessa bara är rådgivande. Beslut fattas av väljarnas valda representanter i riksdag, Dvs, det ser ut så eftersom de röstar i riksdagen men i själva verket är besluten fattade av ministrarna som lagt proposition. Ministrarna är i sin tur valda av statsministern som ju utser regering. Dvs väljarna fattar inga beslut och de som fattar beslut är inte valda av väljarna, med undantag av statsministern som visserligen är vald av talmannen men väljs för att få en stabil majoritet i riksdagen. Dvs stadsministern är den enda av beslutsfattarna som i någon mening är vald av folket.
  Demokrati är inte att folket bestämmer, för de gör de inte. Det viktiga med demokratin är att folket får chansen att sparka en regering vart fjärde år och att politikernas maktambitioner är begränsad av lagstiftningen.
  När politiker inte vill beskriva demokratin och deras egna roll i den korrekt så är det en orsak till politikerföraktet. Politikerföraktet har enligt min mening inte sin grund i att politiker är korkade, det är de sällan, men om de uttrycker sig som ovan måste de ju tro att vi väljare är korkade. Det tror jag är grunden till politikerföraktet.

 67. Lars Cornell

  #55 robjoh mfl pratar om stabilitet i nätet, men det vi borde fråga oss är VEM som skall köpa all överskottsel. Snart tar vi det 10:e kärnkraftverket i Sverige i drift igen. Finland startar ett kärnkraftverk senare i år och har inköpt ytterligare ett. När det blåser i Sverige blåser det vanligen i Tyskland och Danmark också. Vem skall då köpa all överskottsel?
  Det blir väl som i Danmark där man tidvis måste sätta negativt pris på el för att bli av med den. För svängigt blir det med stora påfrestningar på nätet.

 68. Slabadang

  Sverige ett kärntekniskt u-land!
  När Indier och ryssar betraktar vår kärnkraftsteknik så är det likt hur vi observerar Havannas gamla amerikanska 50 talare, de brukas tills de helt enkelt inte håller ihop längre och nytillskotten till parken är obefintliga. Cubanerna har ju blivit duktiga på att underhålla gamla amerikanare men har NOLL kunskap om hur de produceras eftersom erfarenheten och färdigheten inte finns.
  Men det är klart vi satsar ju på genusexperter vindcrusifix och kommunala ”klimatsamordnare” istället. Vi är världsledande i satsning på genusteorier och det är konstigt men världen verkar mer intresserade av Thoriumkraft och gen 4. Jamen det löser sig säkert eftersom vi samtidigt får in världens högsta kvot av kärnteknisk expertis och välubildade erfarna ingenjörer från Norra Afrikas Somalia? Svenska partiindustrin har verkligen förstått att satsa på rätt saker? Sån koll på läget så man blir alldeles imponerad! Vad är det gemensamma valspråket? ”För Sverige till graven ”

 69. robjoh

  @67 Lars Cornell
  Jag är rätt övertygad om att våran politiska elit kommer att lösa det genom att stänga av svenska kärnkraftverk. Att det skulle innebära problem för Sverige långsiktigt kommer de inte bry sig om.
  Och vem som kommer köpa elen? Tja för ögonblicket exporterar vi närmare 5000 MW, ca 1700 MW vindkraft, så det är en bra fråga. En av de största import nationerna är för ögonblicket Finland men som du poängterar kommer dessa snart starta en ny reaktor (1600 MW). Lägg till att det mesta tyder på att Finland kommer bygga ytterligare en reaktor på 1200 MW så kommer deras import behov försvinna.

 70. Ann L - H

  Dagens Antropocene är mer angelägen än någonsin och kommer väl att gömmas undan mer effektivt än någonsin av alla ”våra” Gatekeepers i media.

 71. Ann L - H

  # 62 Slabadang, även om det uppstod viss språkförbistring för min del så gick budskapet hem. Helt underbar! Undrar vilket pk-humorgäng som köper in och gör den här härrrliga satiren till sin …

 72. L Vidgren

  #43 Lennart Bengtsson,
  Om begreppet manipulering, så vill jag ha din syn på Wibjörn Karléns artikel ”GISS/NASA manipulerar gamla temperaturdata” där han redovisar tidserier från 2012 och 2013 för Reykjavik, Prince Albert, Alice Springs och Port Elizabet för tidsperioden 1890 – 2010 med häpnadsväckande ”korrigeringar” i för IPCC ”rätt riktning”. Artikeln finner du på http://www.geoclimate.se.

 73. L Vidgren

  #69 robjoh
  Läget för kärnkraften är inte akut för Sverige nu. Uppgraderingarna ger oss ström 20-30 år framåt. Under tiden kommer den nya ryska snabba blykylda reaktorn (breeder) i Ural, som startar detta år att vara kommersiellt tillgänglig. Då är förhoppningsvis Putin pensionär och relationerna goda med detta land.

 74. robjoh

  @73 L Vidgren
  Instämmer helt och hållet, jag diskuterade detta i kommentar 17. Teknisk livslängd har dock inget med vad våra politiker gör. Det var inget fel på Barsebäck när vi stängde de reaktorerna, hindrade oss dock inte från att stänga dem.
  För övrigt exporterar Sverige nu ca 6300 MV, eller tre gånger mer än vad vindkraften ger och nästan 40% mer än den installerade vindkraften i Sverige. Låter som ett gigantiskt resursslöseri måste jag säga.

 75. ThomasJ

  Och från frisör-salongen kommer nedan:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18459/a/236065
  Som om företag, och för den delen oxo vanliga brukare, INTE försöker vara [el-]energieffektiva??? Nä, nu ska frisören ha ’svart-på-vitt’ att så ock sker! Jösses, djefvlar asså! Det blir la ’nackskott vid vägkanten’ ifall ngn missar ’effektiviseringsmålet’… oder? Varthän är detta samhälle på väg?
  Ulf L#66: Hear, hear! Exactly! + 100! 😀
  The sweet-talking-bullsh$t att vi lever i en ’demokrati’ är i sanning en intellektuell förolämpning och de som hävdar slikt bevisar hur otroligt verklighetsfrämmande o/e lögnaktiga de deFacto är. Verkligheten, as-is, kvalificerar sig inte ens för att benämnas varande en demokratur.
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 76. ThomasJ

  robjoh #74: Kompletterande till Barsebäck total-debacle är, bl.a., att nedläggningen kostade skattebetalarna ~ 22-24 miljarder kronor. Dessutom(!) tvingades GP-regeringen att stifta en ’reavinstbeskattningsbefrielselag’ (puh!) med retroaktiv verkan och därigenom behövde ägarna/säljarna ej betala ett öre i reavinst! Så kan det oxo gå till i situationer där vissa svin än mer lika än andra! Fytt i grisen!
  Om där funnits en [oberoende] Författningsdomstol samt personligt tjänstemannaansvar, som finns i de flesta utvecklade samhällena (ja, t.o.m. i vissa u-länder) hade ett beslut att stänga Barsebäck aldrig kunnat förekomma.
  Mvh/TJ

 77. Håkan Bergman

  robjoh #74
  Tur för tyskarna att vi har kärnkraften kvar.
  http://bit.ly/1gnb9Uh

 78. robjoh

  @76 ThomasJ
  Som sagt resursslöseri. Det intressanta är att oavsett vilken sida man är på CO2 debatten så måste man ju inse att detta är pengar i sjön. Om man nu tillhör dem som tror att världen kommer att gå under pga mänsklighetens användande av fossila bränslen så borde stängningen av Barsebäck vara idiotisk. Resurserna som har gått till att ersätta Barsebäcks 7 TWh/år borde ha kunnat användas mycket mycket bättre. Exempel: 22-24 miljarder är ca 2 gånger vad man tror att ett första tunnelbanerör genom Göteborg skulle kosta, något som kanske skulle ha minskat CO2 utsläppen.
  Om man som troende fortfarande lägger fokus på kärnkraften så är det rätt uppenbart att två saker gäller:
  1, man är tekniskt okunnig och förstår inte vad ”problemet” i Sverige är.
  2, man är faktiskt inte orolig för CO2 utsläppen utan satsar på att skrämma folk för att få igenom sitt drömsamhälle.
  @77 Håkan Bergman
  Ja jag hade också noterat att Tysklands vindkraft inte går något vidare idag. Detta gäller för övrigt UK också:
  http://www.gridwatch.templar.co.uk/index.php

 79. L Vidgren

  #74 robjoh
  I dag har vi elöverskott i Sverige främst pga lågkonjunktur och subventionerad vindkraft. I Luleå kör Facebook s k serverhallar med strömförbrukning motsvarande Bodens kommuns, nu förbereds hall nr 2 av 3 planerade. Satsningen är i miljardklassen med 35 heltidsjobb som resultat utöver byggjobb under några månader. Några reflektioner. Norrbotten innehåller malmer värda flera 1000 miljarder kr på marknaden – enbart LKAB´s reserver i backen värderas till ca 1800 miljarder kr (halv a Sveriges BNP). Runt Jokkmokk värderas i nuläget reserverna till mer än 500 milj ton prospekterade med ytterligare mer än 500 milj ton bedömda – alltså 1000 miljarder kr ytterligare. Bergstaten har gett prospekteringstillstånd för ytterligare 304 potentiella gruvor utöver de 5 som bryts i nuläget.
  EU´saknar egna gruvor i stort sett, 4% av behovet kommer från Sverige (LKAB och Boliden). EU har brist på egenproducerad el trots halsbrytande försök med ”grön” el. Sverige, Norge och Finland är en ö av energi och råvaror som EU behöver. Varför inte flytta råvaruförädlingen för EU till Norden i st för att ”bränna” elen i lågförädlande kylning av Facebook-datorer utan mervärde för det svenska samhället.
  Inom kort kommer Indien, Sydamerika och Afrika göra samma som Kina har gjort dvs mångdubbla metallproduktionen från egna gruvor och då får EU pboblem på allvar – SKANDINAVIEN SITTER I EN GULDSITS OM VI INTE SLÖSAR VÅR EL TILL TRAMS.

 80. Pär Green

  79 L Vidgren 2014/03/13 kl. 19:09
  ”I dag har vi elöverskott i Sverige främst pga lågkonjunktur och subventionerad vindkraft”
  Och det även i fortsättningen, tack vare uppdaterad kärnkraft.
  Vindkraft kan aldrig tillföra efter behov!
  Facebook, har genomskådat detta faktum, och kan påstå att de använder ”miljö-el”!
  Och detta har Gunnar Kjeldahl helt och hållet blivit vilseledd av!
  Tack för för din information.

 81. Gunnar Strandell

  L Vidgren #79
  Då malmförädlingen görs i masugnar används koks och det finns i Europa dit LKAB säljer två tredjedelar av produktionen. Inhemsk stålframställning ses nog också som strategiskt viktig. Stålverk-80 blev inte mer än en dröm och en stor parkeringsplats och jag tvivlar på att förutsättningarna ändrats tillräckligt för att kunna förverkliga den idag.

 82. robjoh

  @79 L Vidgren
  I dag har vi elöverskott i Sverige främst pga lågkonjunktur och subventionerad vindkraft.
  Vi hade haft elöverskott oavsett om vi hade subventionerat vindkraft eller ej. Särskilt om vi inte stängt ner Barsebäck.
  Några reflektioner. Norrbotten innehåller malmer värda flera 1000 miljarder kr på marknaden
  Tro mig det är det inte bara Norrbotten som gör. Sverige som helhet sitter på enorma mängder. Om det är värt att bryta beror helt och hållet på världsmarknadspriset.

 83. lennart bengtssonn

  Vidgren mm
  Sverige och Norden har utmärkta möjligheter att bygga ut sin fossilfria energiproduktion och på detta sätt förse stora delar av Europa med energi eller ännu bättre att använda energin till att förädla våra råvaror. Här skulle man kunna genomföra den dröm som centerpartiets ledare Gunnar Hedlund framförde i början av 70-talet att ”bygga ett pärlband av kärnkraftverk längs Norrlandskusten”. Tyvärr har inte hans efterföljande på partiledarposten i Centern lyckats förverkliga denna dröm. Men en vidare utbyggnad av vattenkraften med drygt 30 TWh samt ett utnyttjande av all den vindkraft som vi i dag håller på att byggas och planeras ( ca 80 TWh) under kraftigt stöd av Centern och den svenska miljörörelsen skulle man kunna skapa en nyordning av svensk industri men möjligheter att också skapa meningsfulla jobb för alla våra invandrare. Säkert skulle bara Sverige kunna tredubbla sin elproduktion tillsammans med ytterligare 4-6 större kärnkraftverk längs Norrlandskusten (50-120 TWh) i likhet med Finland. En utbyggd kärnkraft behövs för balansen i energiproduktionen. Det är självklart bättre att placera framtida europeiska kärnkraft i dessa relativt folktomma områden av Europa än i tättbebyggda områden i Centraleuropa eller i Sydengland. Med de stora mängder investeringsvilligt kapital som finns idag skulle detta inte vara något problem att finansiera. Jag tror säkert att Europa skulle föredra att vara beroende av Norden energimässigt istället för Ryssland. En sådan energipolitik skulle vara en dynamiskt och strategiskt viktig investering viktigt för Sveriges och Europas framtid.
  LennartBengtsson

 84. Astrid Å

  Vindkraftsatsning halveras – är för olönsam
  http://www.svt.se/nyheter/val2014/vindkraftsatsning-halveras

 85. Pär Green

  84 Astrid Å 2014/03/14 kl. 10:11
  ”Vindkraftsatsning halveras – är för olönsam”
  Varför förlänga plågan? Lägg ner dessa vindfjollor för gott, och låt förespråkare skämmas!

 86. Andreas

  Blir så förbannad över den gröna vågens naivitet när deras då ”goda avsikter” numera bara leder oss till helvetet med ett allt större fossilbränsle-beroende.
  Tänkte passa på att sprida informationen om Gordon McDowell:s senaste Kickstarter-kampanj på ämnet LFTR-reaktorer och framtidens kärnenergi, hoppas att flera tidigare i tråden också bidrog till hans utmärkta arbete med att på film dokumentera LFTR-rörelsen och historian.
  Arbetet hittills på Youtube i spellista:
  https://www.youtube.com/watch?v=7kBCMEUuSNw&list=PLKfir74hxWhPsAXSrCy–ORaxxbXdWnXK
  Den nu gamla Kickstartern, för intresserade att följa eventuella framtida projekt:
  https://www.kickstarter.com/projects/gordonmcdowell/thorium-2013-conferences-and-interviews