Sverige beredd att skicka 600 miljarder till FN för en icke-existerande klimatkris


Det här är en mycket innehållsrik och givande intervju som SwebbTV har gjort med ekonomen Staffan Wennberg. Det är väl spenderad tid att lyssna igenom hela intervjun på 54 minuter. Förutom de horribla belopp som vi utlovat internationellt så skall hela Sveriges fordonsflotta och all fossilberoende industri avvecklas. Allt för ett icke-existerande klimathot. Allt för ett globalt klimatmål som är omöjligt att uppnå. God natt Sverige!

Mikael Willgert:

Riksrevisionen kom med sin rapport den 13 februari i år där de riktar skarp kritik mot regeringens klimatpolitik. Politiken är inte effektiv och stödet till elbilar är nästan bortkastat i jämförelse med om åtgärder i stället sker i utlandet, vilket är 100 gånger så effektivt.

I denna lördagsintervju får vi möta ekonom Staffan Wennberg som har granskat Parisavtalet. Parisavtalet har kallats världens dyraste avtal men kommer endast sänka den globala temperaturen med en tjugondels grad enligt forskaren dr Björn Lomborg.

Staffan Wennberg berättar i programmet att regeringens planer med elbilar inte alls svarar mot planer på ny elproduktion och ett elnät som kan transportera elen till bilägarna.

Sveriges utsläpp av koldioxid är någon promille av världens samlade utsläpp. Ökningen av utsläppen i Kina och Indien sker så snabbt att ett fåtal veckors ökning svarar mot Sveriges hela utsläpp.

Staffan Wennberg berättar också att Sverige kan komma att ta på sig en betydande andel av de pengar USA skulle ha betalat enligt Parisavtalet och som Trump har sagt nej till.

Regeringen planerar att Sverige ska betala mellan 12 och 20 miljarder kr per år till en klimatfond som administreras av FN. Han berättar också att vi enligt avtalet ska ge ifrån oss teknik inom energiområdet till andra länder.

Totalt handlar Sveriges kostnad om uppemot 600 miljarder utan att ge oss någonting av värde tillbaka. Dessutom tillkommer omställningskostnader som är ännu större.

Ekonom Staffan Wennberg har en bakgrund från internationella och svenska bolag. Han var under en tid marknadschef på Bonnier Tidskrifter AB (numera Bonnier Magazines & Brands). När han var ung reste han som fotograf och fotograferade bland andra Maurice Strong under Stockholms miljökonferens 1972, då han varnade för att vi hade bara 10 år på oss. Maurice arbetade för Rockefeller och gjorde sig likt honom en förmögenhet på olja.

Parisavtalet är utformat så att de ”rika” länderna får betala uppemot 30.000 miljarder kronor under 30 år medan ett antal stora länder, likt Kina, inte behöver göra mycket alls. Det är 26 länder av 200 som ska betala. Staffan menar att Parisavtalet innebär ett stort kliv mot en globalistisk kontroll av världsekonomin.

När Sveriges riksdag skulle godkänna avtalet gjordes detta under forcerade former där nödvändig tid för remiss eller debatt inte gavs. Under voteringen röstade alla riksdagsledamöter för, men enligt Wennberg visste förmodligen de flesta av dem inte vad avtalet innebar.

I Sverige har beslutats att Parisavtalet ska omsättas till Svensk lagstiftning, vilket bland annat innebär att vi ska ha ett ”noll-utsläpp” år 2045. Avtalet i sig sägs vara icke bindande, men Sverige har alltså självt tagit på sig att låta det bli så. Sverige tillhör den gruppen av länder som kommer att få betala. Det svenska undertecknandet blev förevigat då endast kvinnliga politiker står uppställda och klimatminister och tillika vice statsminister Isabella Lövin håller i pennan.

De länder som skall betala enligt avtalet ska tillsammans bidraga med 100 miljarder dollar, alltså ungefär tusen miljarder kronor, årligen. Sveriges andel av betalningarna handlar om en årlig kostnad av 12-20 miljarder kronor, beroende på vi ska kompensera USA:s uteblivna betalningar eller inte. Avtalet syftar fram till år 2050.

De av olika länder inbetalda pengar kommer att hanteras av en FN-stab i Sydkorea som har givits diplomatisk immunitet. Staffan tänker att upplägget kan ha varit en avskedsgåva till förre FN ambassadören Ban-Ki Moon Tanken är, berättar Staffan, att pengarna ska användas i de olika mottagarländerna till olika infrastruktursatsningar som antingen syftar till att motverka koldioxidutsläpp eller till att dämpa effekterna därav. En del av dessa länder har i utspel klargjort att de ser dessa pengar som en sort ”bot” som betalande länder skall utföra till mottagarländerna då de har haft det orättvist bra.

Ganska paradoxalt blir avtalets omfattning när man ser till prognosen för utsläpp av koldioxid; Sverige ska som tidigare nämnts gå mot noll-utsläpp 2045 och samtidigt betala mycket pengar. Å andra sidan är ett land som Kina, där det byggs 1000 kolkraftverk, ett mottagarland. Att Kinas politiker tycker avtalet är bra är inte svårt att förstå, men hur tänker Sveriges politiker?

Mikael Willgert

—————————————————–

Alla är naturligtvis inte så insatta i Parisavtal och annat som Sverige bundit sig till, så här är en kort summering:

Vi har en klimatlag/ramverk sedan 2017: ”Sveriges riksdag antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i en bred överenskommelse med samtliga riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna.” Vad detta innebär finns beskrivet exempelvis här: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/

I december 2019 lade regeringen fram en klimatpolitisk handlingsplan i enlighet med denna lag. Den innebär bl.a. att ALL lagstiftning i framtiden skall anpassas till ramverket.
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/12/all-lagstiftning-anpassas-till-klimatpolitiska-ramverket/

Sverige ratificerade Parisavtalet den 13 oktober 2016 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Parisavtalet/

Så, en helt överväldigande majoritet av riksdagens ledamöter har skrivit på och genomför nu dessa lagar och avtal. Sedan är det som sagt tveksamt om någon annan än MP fattat vad de skrivit på …

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. elias

  Man blir förtvivlad!!

 2. Lars Cornell

  ”1000 kolkraftverk om året” var att ta i, ”1000 kolkraftverk” räcker.
  Till det kommer Japan med 70 kolkraftverk som skall ersätta kärnkraften.
  Tack Ingemar, Mikael och Staffan.

 3. Ingemar Nordin

  Lars C #2,

  Tack för påpekandet! Jag korrigerar detta.

 4. Håkan Bergman

  Inte undra på att barnen oroar sig för framtiden. Nu ska Bolund dessutom görra det ännu dyrare att bo, för ingen tror väl att det blir billigare med sånt här trams.
  https://www.svd.se/regeringen-alla-nya-hus-ska-klimatdeklareras
  ”– Egen elproduktion i tak, fönster och fasader. Välisolerade väggar och tak. Och man ska tänka klimatsmart för hela byggprocessen, till exempel med eldrivna fordon i stället för diesel redan i skogen. Det ska ju vara mer förnybara material som trä i nybyggnationen.”
  Det är väl bra om man kan använda mera trä i byggnader, alldeles säkert bättre än att elda upp skogen, men eldrift i skogen, herregud vad lever dom här galningarna i för värld?

 5. Göran J

  #4 Håkan Bergman

  Jag håller helt med dig.

  Stoppa galningen Bolund!

  Det räcker med de tokerier som är idag. Vid nybyggnation och försäljning av villa måste man energideklarera sitt hus. Jag har under flera månader undersökt vad en sådan deklaration skulle kosta.
  Har fått information om priserna varierar mellan 1800 – 9000 kronor för en energideklaration.
  MEN det största problemet är att det finns ingen av de som finns registrerade på Boverkets hemsida som åtar sig jobbet. De svar jag har fått efter att ha tillskrivit 15 olika företag att endast en kan tänka sig att åta sig jobbet men för kostnaden 9000:-
  En fullständigt horribel summa för att dividera antalet kWh med den uppvärmda ytan och få fram ett energivärde X kWh/m-2

 6. Robert Norling

  Så här går det när 5% veganer får för mycket makt.

 7. latoba

  ”Varför svalnar intresset för deltagande i klimatmanifestationer? ” Riksdagsman Ericson Ubbhult idag. http://www.ericsoniubbhult.se/

 8. Ingemar Nordin

  latoba #7,

  Sanningen är väl att klimatintresset aldrig varit särskilt högt, utan det är mest politiker och stormedia som är väldigt intresserade. Knappast någon annan. Om jag minns rätt så trots att Sverige tillhör det mest klimatoroade landet i världen så är det bara 25% eller så som rankar ”klimatet” bland de högst prioriterade tre frågorna. Skolor, bibliotek och museer etc kan ju bättra på sina bidrag genom att låtsas gå med på charaden.

 9. Lasse

  Vi borde tvinga miljöpartister att lyssna på denne ekonom!
  Kunnig men inte tillräckligt kunnig.
  IPCC påpekar att av den grad som vår medeltemperatur ökat med sen 1900
  har hälften skett före 1950 och hälften efter. De(IPCC) är övertygade om att av den senare ökningen så står människan bakom mer än 50%. Dvs mer än 0,25 grader men mindre än 0,50 grader.
  Då tar de med all mänsklig påverkan inte bara CO2.
  Det är inte CO2 som givit oss 20% mer soltimmar!
  Det går inte ihop!
  Vem tvingas betala för detta vansinne. Vi och de mindre utvecklade länder som luras avstå från riktiga miljöåtgärder.

 10. LarsF

  Tack för denna artikeln, intervjun är nog den bästa sammanställningen av vansinnet som pågår alla kategorier.

  Wennberg nämnde Gillbergs kalkyler om 6 kärnkraftverk, men nämnde inte det intressantaste 8600 vindlkraftverk då om Mp får sitt genomslag och ingen ny kärnkraft.

  Sedan att Gillberg också pekade på att de nuvarande 3600 vindkraftverken är dags att byta ut då till 2045 – för att uppfylla lagen man lagt. De är utslitna tills dess.

  12 000+ vindkraftverk det är över 40 st per kommun i sverige, som är ung. 300 kommuner.

  Överslagsberäkna beredningstider, överklaganden och allt redan idag för att bygga så ser man än en gång hur omöjligt detta är.

  Alla beslutsfattare och medlöpare skulle skickas till korrigeringsanstalt någonstans – ala Alex i Clockwork Orange – där han tvingades se på video med uppspärrade ögon för att inte kunna blunda och till han kräktes.

  Samma naiva syn man haft på asylinvandringen, att om vi går före kommer alla andra efter.
  Det är ju så det låter om klimatvansinnet också – vi skall bli första landet bla bla bla…..
  – yeah, right säger jag då.

  Otäckt långt till 2022….

 11. Lars Cornell

  #9 Lasse: Vem?

  Jag vill påminna er om att SMHI i sin propaganda basunerar ut övre 10% sannolikheten av RCP8,5 multiplicerat med 1,5 som det normala. Resultatet blir 5,25 grader i Kalmar.
  RCP 8,5 är ett räkneexempel som inte kan inträffa i verkligheten och ”10% av extremt osannolikt (enligt IPCC-AR5)” är således vad SMHI skräms med.

  SMHIs generaldirektör har varit grön politiker. Jag är tillräckligt erfaren att förstå sambandet med utnämning- och anställningsmakten och det sätt som SMHI förvandlats till ett propagandaorgan för en grön Regering.

  Jämför med IPCC-AR5 som anger koldioxidens styrka TCR=1,6 som medianvärde och en uppgång till 600 ppm som mest sannolik (RCP4,5 och RCP6,0). Med den utgångspunkten får vi en temperaturhöjning mest sannolik från nu till år 2100 på ca en grad. Det är samma klimatskillnad som mellan Stockholm och Norrköping.
  På vilket sätt skulle det vara skrämmande?

 12. Per I

  Sverige har elöverskott tack vare vindkraften och att det blåst mer än vanligt i vinter. Och allt överskott exporteras. Blir inte det som med elbilar att Sverige subventionerar andra länders gröna el? Vindkraften behöver mycket subventioner för att vara lönsam. Vindkraftverken köps från Danmark. Även andra länder vill ha en del av kakan och bygger parker i Sverige. MP måste bort, partiet är en katastrof för Sverige ändå envisas regeringar att ge dem legitimitet genom att de får ingå i regeringar. https://www.expressen.se/debatt/subventioner-for-100-miljarder-morkas/
  ”Svenska leasingbolag har satt i system att registrera elbilar i Sverige, leasa ut dem till en svensk leasingtagare en kort tidsperiod (ofta så kort som ett år), inkassera svensk Supermiljöbilspremie – och sedan exportera bilen till Norge. På så vis bidrar svenska skattepengar till att markant öka andelen billiga begagnade elbilar i Norge.” https://teslaclubsweden.se/norges-elbilsrevolution-finansieras-av-svenska-skattepengar/

 13. Håkan Bergman

  Ingemar N. #8
  Det är som vanligt, kultur- och media-folket sitter i sin ekokammare och hejar på varandra. SvD hade en artikel igår om ”oss 40-talister”, jag kände inte igen mig där, det var en blandning av ovanstående grupper och nån övervintrad kårhusockupant, som om det skulle beskriva oss. Naturligtvis beror allt det där på under vilka sociala omständigheter man föddes och växte upp, men framförallt för oss 40-50 och även 60-talister vart man föddes. Råkade det bli i Norrlands inland så är det bestående intrycket för oss att vi fick flytta runt i resten av Sverige. Jag känner bara till en gammal klasskamrat från folkskolan som blev kvar och likadant var det för årskullarna innan 1946 och för 50- och 60-talister, dom sista flyttade oftast redan i barnaåren. Nå, det fanns åtminstone jobb att flytta till och så småningom fick vi bostäder också, så jag avundas inte dagens unga, dom har alla skäl att oroa sig för framtiden. Men vi är ju bara några hundra tusen, gissar jag, inte mycket att skriva om i SvD.

 14. pekke

  Per I #12

  Risk att vindkraften i Sverige blir en förlustaffär för svenska staten när allt fler huvudägare finns i utlandet.
  Kina äger redan nu drygt 20 % av ” svensk ” vindkraft och det finns flera utländska ägare på resterande delar.
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7408486
  Citat ur artikeln. ”
  Den absoluta majoriteten av alla investeringar som görs i svensk vindkraft kommer från utländska investerare. Det är en brokig skara av bland annat pensionsbolag, investmentbanker, kapitalförvaltare och energibolag som ser en möjlighet att tjäna pengar när den svenska vindkraften byggs ut. ”

  Den här bloggartikeln skrevs för drygt 6 år sedan som beskriver hur det gick till då, nog inte mycket som ändrats sedan dess annat än att vi troligtvis har mindre baskraft nu än då.
  https://www.frojdh.se/2014/08/28/hundratals-svenska-skattemiljoner-till-vindkraftsoligarkerna/

  Sverige skall tydligen rädda resten av Världen med miljarder och åter miljarder som strömmar allt stridare utomlands med skattebetalarnas pengar utan de får nåt annat än höjda skatter.

 15. Christer

  Ingvar Persson skriver på ledarsidan att kolkraften minskar.Hm,lever tydligen i ett låst och instängt rum.Har tydligen missat att Kina bygger ny kolkraft,Japan satsar på kolkraft i stället för kärnkraft Mailade om felaktigheterna, har givetvis inte svarat .Ja just det,han sitter ju i ett stängt och låst rum, tänkte inte på det.

 16. Kjell Lindmark

  Sverige behöver en tvångsförvaltare.

 17. Håkan Bergman

  Christer #15
  Angav han nån källa, Alestig har en artikel i SvD i samma anda, men ingen källa där, och jag kan inte se att det finns några trovärdiga siffror för 2019 än. BP brukar släppa sin sammanställning i Juni, det är mycket siffror att kontrollera.

 18. Kjell Ivarsson

  Tack för inspirerande information men vilket parti för fram detta på allvar?
  Hur skall allmänheten få klarhet i hur våra ”folkvalda” slösar med klimatpengar utan att få stå till svars?
  Det känns som vi har en väldigt brant uppförsbacke framför oss!

 19. mattias

  #15. Det var många tokigheter i den ledaren: https://www.aftonbladet.se/ledare/a/Qo05zV/var-inte-sa-sur-ulf-kristersson
  Man får intrycket av att den kolproduktion som minskar i Europa ersätts med vind och sol, men det står ingenting om naturgas som ersättning – det är naturligtvis bra om man vill minska koldioxidutsläpp att ersätta kol med naturgas även om det också är en fossil energikälla. Och ledaren verkar utgå ifrån att det bara är att erstätta kol med sol och vind – utan att försäkra sig om att det finns reglerkraft vid tidpunkter då de intermittenta energislagen inte generarat någon el.

 20. pekke

  # 15, 17

  Enligt den här artikeln så ökade kolhanteringen för energi och stålproduktion.

  https://industryeurope.com/sectors/energy-utilities/coal-trade-grew-by-0-7-in-2019-powered-by-steel-sector/

 21. Björn

  När kostnaderna blir destruktiva, då sker någonting och vi är på väg dit. En rationell utveckling kräver rationella beslut, tagna på rationell grund. Denna rationella grund saknas i vår politik som gäller klimat och energi. Denna irrationalitet kommer att påverka hela samhällskroppen, därför att samhällsutvecklingen är beroende av god ekonomi och tillgång till energi och transporter av alla slag. Det blir en intressant tid framöver då mer och mer avslöjas för svenska folket om regeringens icke redovisade konsekvenser.

 22. Göran J

  Ingemar Nordin #8
  Jag tror att om bara den ekonomiska realiteten kommer upp på bordet om Parisavtalet skulle mycket flera människor ställa sig upp och protestera.

  För min egen del har jag inte förstått tidigare hur Parisavtalet är utformat.
  Redan från 2020 skall vi i Sverige betala 20 miljarder Skr till den gröna FN fonden. Detta betyder att varje individ i Sverige, nyfödd som pensionär, invandrare eller svensk skall betala 1900 Skr/ år till denna fond. Vad det kommer att innebär i praktiken är att de som uppbär stöd för sitt leverne i Sverige inte kan betala och då kommer den summan att läggas på andra. Vi som skall betala kanske bara är hälften av alla i Sverige vilket betyder kanske ca 4000 Skr/person. En normal familj med tre barn innebär det en extra kostnad på 20 000 Skr/år. Dessa årliga betalningar skall pågå i 25 år!!!

 23. latoba

  Jag har just lyssnat på den här utmärkta intervjun. Alla svenskar borde lyssna på den, men hur ska det gå till?

 24. Robert Norling

  #23 latoba
  Håller med dig!
  Finns mycket som är intressant att lyssna på i Swebb-TV.
  Rekommenderas i stället för vanliga TV medias propagandaspridande och indoktrinerings-lögner .

 25. Ingemar Nordin

  Kjell I #18,

  ”Tack för inspirerande information men vilket parti för fram detta på allvar?”

  Vi har en klimatlag/ramverk sedan 2017: ”Sveriges riksdag antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i en bred överenskommelse med samtliga riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna.” Vad detta innebär finns beskrivet exempelvis här: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/

  I december 2019 lade regeringen fram en klimatpolitisk handlingsplan i enlighet med denna lag. Den innebär bl.a. att ALL lagstiftning i framtiden skall anpassas till ramverket.
  https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/12/all-lagstiftning-anpassas-till-klimatpolitiska-ramverket/

  Sverige ratificerade Parisavtalet den 13 oktober 2016 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Parisavtalet/

  Så, en helt överväldigande majoritet av riksdagens ledamöter har skrivit på och genomför nu dessa lagar och avtal. Sedan är det som sagt tveksamt om någon annan än MP vet vad de skrivit på …

 26. Lars i Huddinge

  Hej Peter,
  du är ju utbildad journalist och skriver väldigt många klimatrelaterade reportage i SvD.
  Det jag undrar över är, varför du alltid refererar till de s.k. klimatforskare (som i verkliga livet inte är det, det finns agronomer, biologer, ekonomer m.fl bland dem) som framför jordens undergång p.g.a. utsläpp av antropocena utsläpp av koldioxid (CO2).
  Det finns mycket information där ute (på internet) som motsäger det som du skriver om.
  Har du någonsin kollat vad som beskrivs där utanför i de stora svenska medierna, dvs DN, SvD, Expressen; Aftonbladet m.fl?
  Sveriges skogar tar upp ca: 50 Gton CO2/år och Sveriges utsläpp är ca: 50-56 Gton/år. Alltså är Sverige nästan ett nollutsläppande land. Därför borde du som inflytelselik journalist beskriva detta faktum i en blivande artikel och inte bara tala om hur illa allting är.
  Jorden blir faktiskt grönare med lite mer CO2!
  Som journalist borde du intervjua flera av Sveriges klimatexperter och göra en välavvägd sammanställning av de svar som du får. Undvik att fråga Greta Thunberg, för hon vet inget om klimatförändringar.

 27. Lars i Huddinge

  #26
  Detta var ett mejl till Peter Alestig på SvD som jag nyss skickat.
  Får se om han svarar med någon kommentar.

 28. Adepten

  Jag har studerat kvantfysik, är införstådd med Einsteins speciella och allmänna relativitets teori, tillika Entropilagen som har en fundamental betydelse för förståelsen av processer och händelser i vår värld, men jag är inte klokare för det. Jag visste inte att vi Sverige ska betala 20 miljarder per år för s.k. klimatåtgärder till FN. Undrar hur det kommer sig att högskoleutbildningar med toppjobbspositioner och topplöner ändå inte medför en hållbar utveckling och rättvisa i världen? Ja det måste ha med vårt genetiska arv att göra.
  Trots det är min ekologiska grundsyn följande:
  1) Allting hänger ihop, vilket innebär att manipulering någonstans kan leda till oväntade följder någon annanstans.
  2) Allting måste ta vägen någonstans, vilket betyder att mobilisering av materia inte kan göras ogjord. Endast cykliska system, som i naturen, är i längden uthålliga.
  3) Allt i den levande naturen är anpassat inbördes och till den fysiska miljön, vilket betyder att människan inte kan förbättra naturen, bara kortsiktigt få delar av den att passa hennes syften.
  4) Allt har ett pris, något som ytterst är en konsekvens av entropilagen. Det innebär att på Jorden endast växternas soldrivna fotosyntes är sant produktiv, eftersom priset i det fallet har formen av materialdegradering i Solen, vilket inte bekommer oss de närmaste miljarder åren.
  Jag kollade på TV4 Klimatkollen med Johan Kuylenstierna där han med hjälp av iva-vägval för klimatet syntesrapport visade hur industrin skall lyckas med noll utsläpp till 2045
  https://www.iva.se/event/syntesrapport-fran-vagval-for-klimatet/
  https://www.iva.se/globalassets/bilder/projekt/vagval-klimat/iva-vagval-for-klimatet-syntesrapport.pdf.
  Efter detta konstaterar jag att det blir tuffa tider för våra ungdomar framöver om de ska hoppa på klimattågets nollvision. Det enda vi ska göra för att lyckas är att jobba smart med termodynamikens andra huvudsats.

 29. Christer Gustafsson

  Dags att på allvar avslöja koldioxidbluffen!!!

 30. Fredrik S

  Hålkan Bergman #4

  Bolund är ju förutom miljöpartist lika rolig som en gråsten.

  Det utvecklades ju en prototyp till någon hybridvariant av skogsmaskin för tio år sedan, Elforest, men den hamnade på museum redan efter något år.

 31. Lars Cornell

  #28 Adepten
  ”på Jorden endast växternas soldrivna fotosyntes är sant produktiv”.
  Det var en alltför stor förenkling. Även kolet har ett kretslopp via fotosyntesen i haven (kalk och metanhydrat) och till mindre del på land. Det innebär att endast en del av fotosyntesen är tillgänglig och den räcker inte, vi har blivit för många. Om vi använder mer materia än vad fotosyntesen producerar uppstår miljöförstörelse. Då förstör vi den jord vi säger oss värna om, det sker nu. Nu har vi blivit så många att vi passerat gränsen. Då måste andra källor till och då har vi främst kol och kärnkraft. Kolet räcker några hundra år men kärnkraft med torium räcker så länger det finns människor på jorden. Där har du utgångspunkter för att tillämpa din kunskap i att räkna med entropi.

  ”Klimatneutralt” är inte ett bra mål detta sekel på grund av befolkningstransienten, men kanske nästa. Vi har blivit så många att vi måste stimulera fotosyntesen genom att höja koldioxidhalten. Någonstans i intervallet 600 – 800 ppm kan vara optimalt. 600 ppm sammanfaller ganska väl med scenario RCP4,5 och RCP6,0 som i sin tur sammanfaller rätt väl med verkliga utsläpp och en grads temperaturhöjning från nu till år 2100.

  IVA-vägval innehåller mycket snömos och navelskådande och som vanligt avsaknad av ekonomiska överväganden.

  Du har väl noterat, att det politiska målet är låg koldioxidhalt vilket är ett idiotiskt mål i stället för att vara sparsam med jordens resurser som skulle vara ett mycket bättre mål. CCS visar på galenskapen. Med CCS skall vi minska koldioxidhalten (vilket är kontraproduktivt för fotosyntesen) men för det krävs ökat uttag av kol eftersom det behövs massor av energi till processen. Det går lika bra med kärnkraft – och då behövs inte CCS.

 32. Anders

  Befriande intervju med Staffan Wennberg! Tänk om vi hade en sådan klok person son statsminister!?

  #8 Du skriver om att liten andel svenska sätter klimatfrågan högt. Men då har vi en klick luriga V/MP-drivna journalister som finurligt slår ihop ”klimat” med ”miljö” och vips sätter de flesta svenska ”klimat/miljö” högt på viktigaste i svensk politik.

  Som många här sagt tidigare: Sverige är ett löjligt pytteland långt uppe i kalla Norden som numera styrs av tokstollar som vill att vi ska ”gå före” till vår egen undergång. Utan någon som helst effekt på varken vädret eller klimatet. Vart ska vi som inte är tokstollar flytta??

 33. Lars Kamél

  Det där Parisavtalet finns helt enkelt inte. Det är en överenskommelse och ska kallas Parisöverenskommelsen. Att det i Sverige kallas (bindande) avtal är bara en del av den propaganda vi ständigt matas med när det gäller klimatfrågor.

 34. Christer Eriksson

  #30 Håkan Bergman
  Det finns ett företag som håller på att utveckla en eldriven skogsmaskin.Hade en diskussion med dom på Fb om hur realistiskt det var.Jag ifrågasatte det starkt.Dom räknade med att ha en prototyp om 2-3 år.Lycksökare kanske ,jag tvivlar starkt på det.

 35. Ulf

  Jeff Bezos världens rikaste och hittills mest ogina man, har bestämt sig för att lägga 10 miljarder dollar på klimathotet. Inte helt oväntat vill han inte använda pengarna till att hjälpa andra såsom t ex Bill Gates gör, det förvånar inte.
  Så nu är frågan förstås om han verkligen tror att klimathotet är relevant eller om han ser det här som en investering där han och Amazon i slutändan vinner på det själv?
  Vi får se hur han använder sin foundation framöver. En kvalificerad gissning är att den kommer användas politiskt i valet, riktat mot ärkefienden Trump.

 36. Daniel Wiklund

  Väldigt intressant att lyssna på en kunnig person. Skitour som imorgon är i Åre och tävlar. Och naturligtvis är hållbarhet ledordet för tävlingen. Man måste åka tåg mellan orterna, annars diskas man. Men landslagsbussarna kör också, men enbart med chauffören. Hållbarhet och miljö glömdes bort när dom mindre nationerna hänvisades att ha sin vallabod i ett garage utan ventilering, inte bra när det dom vallar med är allt annat än miljövänligt. Huvudsaken att man inte tummar på hållbarheten. Tyvärr, för skidåkarna, är snö inte hållbar när det är varmt.

 37. Robert Norling

  ” Bland partiledarna har du, Isabella Lövin och Per Bolund lägst förtroende bland svenska folket. Miljöpartiet kommer med knapp nöd in i riksdagen. Trots att ni har enorm draghjälp från den globalistiska Gretasekten som bekostas av världens rika oligarker.
  Trots detta svaga stöd var det du, som ”representant för svenska folket”, skrev under Parisavtalet – världens dyraste avtal. Det innebär att några få utvecklade länder ska betala 100-tals miljarder till resten av världen. Plus de ännu fler miljarder som omställningen till eldrift kommer att kosta. Svenska skattebetalare ska alltså betala för t.ex Kinas utveckling. Där man storsatsar på kolkraft! Vi ska dessutom betala mer än stora länder som t.ex Frankrike och Tyskland! Dessutom förbinder vi oss att ge bort resultaten av svensk forskning och svenska uppfinningar. Det Trump tackade nej till. Vi ska dessutom betala extra miljarder till FN:s gamla ”Gröna fond” – utöver de många miljarder som Parisavtalet kommer att kosta. Dessa enorma pengar ska förvaltas av en organisation i Korea. Med 200 anställa där ALLA anställda har diplomatisk immunitet! De ska alltså hantera dessa oändliga miljarder utan insyn från någon. Alltså t.o.m mindre demokrati än inom EU.

  Vi ska alltså betala detta trots att Sverige bara står för några promille av de globala koldioxidutsläppen. Innan ni nu lägger ner kärnkraften är Sverige redan i stort sett fossilfritt.”

  Klipp från en insändare på Petterssons blogg.
  Finns betydligt mer att läsa i länken.

  https://petterssonsblogg.se/2020/02/17/varfor-staller-ingen-dessa-fragor-till-isabella-lovin/

 38. latoba

  Norrmännen har nu startat Facebookgruppen Folkeopprøret mot klimahysteriet.
  Gruppen startades 7 februari och har nu 67000 medlemmar. Läst här:
  https://detgodasamhallet.com/2020/02/18/hittat-pa-natet-folkuppror-mot-klimatalarmismen/

 39. Håkan Bergman

  Jag är orolig, EU vill klå oss på 14 miljarder till om året, klarar Lövfen att stå emot, han klarar ju inte att hantera en handfull miljöpartister ens? Men kommer han med en eftergift till måste det väl ändå spricka till sist?

 40. J-O

  ”Staffan Wennberg berättar i programmet att regeringens planer med elbilar inte alls svarar mot planer på ny elproduktion och ett elnät som kan transportera elen till bilägarna.”

  I planerna finns ingen önskan att elbilen skall ersätta dagens bilar. Har ingen insett att MP
  är mot bilen som transportsystem oavsett vad de kommer drivas…

  Ren och billig energi är MP´s största mardröm – klimatet är inte ett mål utan ett medel
  för dem och målen ligger på ett helt annat plan

 41. Håkan Bergman

  J-O #40
  Och det är det som är så obegripligt, varken M eller S förstår denna enkla sanning, MP kan inte hanteras som andra partier det är en skogsmullesekt som ska hållas kort, basta.

 42. Håkan Bergman

  Men när Lövfen är i Bryssel och slåss mot parasiterna där dansar råttorna på bordet.
  https://www.svd.se/sverige-skrotar-utslappsratter
  Öppnas i incognitofönster.
  Vad är det för mening med att fortsätta kalla det ”handel med utsläppsrätter” om det ska vara på det här viset? Har lust att köpa mig en säck kol och bränna upp den, finns inget incitament alls längre, om det ens nånsin har funnits.

 43. Håkan Bergman

  Mera.
  https://www.politico.eu/article/eu-european-union-budget-summit-live-blog-european-council-charles-michel-multiannual-financial-framework/
  ”ETS OPPOSITION

  It’s not just Germany, Poland, the Czech Republic and Greece against transferring revenue from the sale of emission permits to the EU budget and away from national ones.

  “I demanded when emissions are traded, that [the revenues] should remain in the national budget and not be transferred to the EU budget,” Prime Minister Boyko Borisov told reporters when heading into the Council earlier this morning.

  — Paola Tamma and Christian Oliver”
  Det är klart ska vi inte ens få behålla pengarna när vi varit ”duktiga” så kan det kanske kvitta. Hur kunde det bli så här? Kan vi söka medlemskap i UK? Boris varför inte byta Skottland mot Sverige!