SEI får 100 mille

Johan Rockströms Stockholm Environment Institute har fått 100 miljoner kronor i bidrag från SIDA. Dessa pengar ska användas till att satsa på klimatanpassning i utvecklingsländer och för att ”minska de utsläppsskillnader som finns mellan världens länder”. Om detta innebär att de rika länderna får sänka sig till utvecklingsländernas nivå eller tvärtom framgår inte av pressmeddelandet. Kanske är avsikten att alla ska ha det lika dåligt?
SEI leder även en studie om hur fattiga länders tillgång till förnybar energi ska säkras som en grund till långsiktig ekonomisk utveckling.
”Stödet från Sida är en strategisk satsning för att stärka fattigdomsbekämpning genom hållbar utveckling. (…) Tidpunkten är väl vald eftersom vi ser allt starkare tecken på risken att globala miljöförändringar försvårar uppfyllandet av FN:s Millenniemål”, kommenterar Johan Rockström.
Vi kan bara gratulera och hoppas att de goda avsikterna uppfylls. För hundra miljoner kan man göra mycket gott. Om man vill.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf L

  Hur många brunnar skulle man kunna borra för 100 miljoner, hur många myggnät skulle man kunna distribuera. Har Sida inget annat att satsa pengarna på, något som har en direkt och långsiktig verkan på FN fattigdomsmål?

 2. bom

  Lägg ned både SIDA och SEI. Den senare har väl hundratalet anställda med fina titlar och höga löner. Riksrevisionen borde ta tag i saken för detta är väl en ritual likt ”Grevinnan och betjänten”. Den inträffar varje år. Pengarna kunde ju få gå till äldreboendena så att de kunde få påtår och ett halvt ägg till?

 3. bom

  Post Scriptum
  SEI-personerna kunde väl omskolas till järnvägsreparatörer. Nej visst ja där gick det ju plötsligt att skära ned!

 4. Helge

  Hur mycket mediciner kunde man köpa för de pengarna? Det beräknas dö 10.000 människor varje dag pga att man inte har råd med basala mediciner.
   

 5. pekke

  Runt, runt går bistånden, undrar hur mycket som går till den fattige afrikanen i praktiskt arbete för att förbättra dennes situation ?
  Afrika skulle nog må bättre av riktiga företagsinvesteringar eftersom det även skulle driva på utvecklingen av sociala/tekniska områden.
   
  Känns som att de olika organisationerna mest delar ut ev. statliga bidrag till vänskapskretsen för att hålla varandra i gång.

 6. Bara ännu ett exempel på att biståndet till stora delar är bortkastat. Rockström får 100 miljoner som hans organisation kan leva och frodas på. För det är ju självklart att det är en massa människor som får sin utkomst av att dessa pengar ska användas.
   
  Under antiken byggde man tempel och pyramider i religiöst syfte. En del av dessa verk finns åtminstone kvar att beskåda. Av dagens ”tempel” och ”pyramider”, som kostar hundratals miljoner, kommer väl ingenting att finnas kvar till eftervärlden. Vindsnurrorna har rostat bort om ett par tusen år.

 7. Peter Stilbs

  Jag håller med bom om att Riksrevisionen borde gööra sin plikt, och inte bara hårdgranska SIDA, utan även MISTRA. Och det också sedan det tillkom för 15-20 år sedan.
  Det är inga småslantar av skattemedel som försvunnit in i ett svart hål. Många i systemet lever på det.

 8. Detta är kvalificerat vansinne. Och det är med skattemedel. Protestera!!
  Djävla lekstuga!!!!!

 9. Slabadang

  Flum!
  Vad skall SEI leverera och vilka konkreta resultat förväntas? Problemformuleringen i uppdraget är minst sagt märkligt.
  Hur kan en minskning av utsläppsskillnaderna länder emellan vara något annat än att tex Afrika måste få släppa ut mer. I dessa länder bevisar också vindkraften att den inte är något alternativ när det inte finns någon reglerkraft att dölja ineffektiviteten bakom. I dessa länder så har ju ”biobränslen” sin naturliga stenåldersprofil där man eldar upp skogen och eller kol som främsta energikälla.
  Utan elnät är det oral luftakrobatik att pratat om ”hållbart” över huvudtaget.
  Vi skall liksom börja i rätt ände med dessa länders grundläggande problem och det är elförsörjningen som inte har ett skit med ”hållbarhet” att göra. Utvecklingsländerna har tillgång till exakt samma alternativ som vi. Det är alltså en kostnads och distributionsfråga som INTE skiljer sig ifrån de överväganden vi gör här hemma.
  SEI har ingen kunskap om alternativa tekniker som är ekonomiskt hållbara. Själva grundtanken i uppdraget är helt felvänt och feltänkt. Ska vi tvinga utvecklingsländer till dyrare alternativ än vad vi själva använder? SEI och hela klimathotsbranschen ”anpassar” både fel part och objekt. Hela problemet ligger i att finna bättre och billigare energialternativ och därigenom få samhällen att utvecklas. Då sker ”anpassningen” naturligt till bättre fungerande alternativ.
  Problemet för klimathotsbranschen är att de själva inte talibanska  
  ”gröna” alternativ med fel prioritering är bara cyniskt taskigt.Klimathotsindustrin
  har blivit sin egen största fiende och inser att det problem som behöver lösas är inte förknippat med vare sig ”miljö” eller ”klimat” utan ligger utanför deras kompetensområde. Att uppfinna ny billigare energiproduktion med nya metoder och teknik kommer att lösas av fysiker tekniker kemister och ingenjörer.
  De är de som skall ha 100 millar och inte några klimathotsbabblande idioter på SEI.
  Sätt skattestålarna där de kan göra verklig nytta och problemen verkligen lösas. Ny energi är ingen miljörörelsefråga utan en vetenskaplig industriell utmaning. Då är det rätt förste violinist som fått partituret.

 10. Michelangelo

  Stjäl inte – Staten hatar konkurrens.
  Gammal sanning som tål att upprepas, speciellt efter smärtsamma
  självmål i deklarationstider.
  Vad jag saknar Milton Friedman
   
   

 11. Michelangelo

  ”8” Det är ju just med skattemedel som sådant vansinne kan ske.
  Det implicerar att skatteuttaget är för högt.
  Själva lackmustestet typ.

 12. Michelangelo

  Grattis alla nyttiga ”gröna” nyttiga idioter som bidrar till Rockströms och andras försörjning på bekostnad av lågavlönades välfärdshopp.
   

 13. Slabadang

  Tänk noga efter!
  Att kombinera ”fattigdomsbekämpning” med ” genom hållbar utveckling” är genomkorkat eftersom det ena inte är beroende av eller lösning på det andra. ”Hållbar utveckling” är dessutom ett ett djävla ord som har noll förklaringsvärde.
  Hela paketet är ett intellektuellt medvetet bedrägeri och lurar oss bort ifrån de verkligt konkreta problemen där ”klimat” ”miljö” hamnar absolut sist i kön som utgångspunkt för problemlösningar. I utvecklingsländerna handlar det om basics med lösningar på problem vi redan väl känner till.
  Här dyker SEIs och SIDAs tankegångar upp som den franske drottningen som föreslog att de hungriga och fattiga borde äta mer bakelser.

 14. Tja, vore jag svindlare på SEI skulle jag nog satsa på ”kunskap”. Brist på kvalitet kan uppvägas av kvantitet. Kunskapsinsamling kan alltid göras till en intellektuell form av navelskådning, så länge man skriver upp timmarna och redovisar flygbiljetterna och hotellräkningarna. För 100 miljoner kan man resa till en rad trevliga ”klimatutsatta” platser på jorden och träffa folk som säger vad man vill höra, och de tre sista miljonenerna som blir kvar spenderar man på trycksaker och ordnar en konferens där alla säger att det utförda arbetet är mycket viktigt, och att det krävs fortsättning på arbetet. Som helst finansieras med ytterligare 100 miljoner.
  Tro mig, i den här branchen är det inte svårt att bli en Sid Fernwilter*. Jag var själv genom föreninsglivet involverad i ett samhällsfinansierat projekt i början av 1990-talet, där en kvinna fick 15’000 kronor för att ringa tio skolor i läner för att höra om de var intresserade av att åka i en gammal båt. Som ordförande i den förening i vilkens namn pengarna äskades genom protesterade jag (inte minst därför att bara åtta svar från skolorna redovisades). Året därpå nominerade man en annan ordförande…
  [*Sid Fernwilter är en karaktär i serien ”Ernie” av Bud Grace. Sid är känd för sina skumma affärer. Han är dessutom kassör i Pirayah-klubben, vars kassa givetvis alltid är tom.]

 15. Slabadang # 13
  Jag tänkte nästan exakt likadant som du.
  Vi har fått ett nyspråk fullt av floskler som egentligen ingenting betyder, men som klingar bra i okunniga /troendes öron.
  ”Vi måste tänka på Miljöööön”….
  Ligger väl etta på floskeltoppen just nu, med uttryck som ”Hållbar utveckling” som god tvåa.
  Att ”Vi Måste tänka på Miljööön”, och uttrycket ”Hållbar utveckling” oftast är totalt ohållbart för fattiga i Tredje Världen, var det visst ingen som tänkte på? 

 16. John Silver

  Hur fixar man ett knäck på SEI?

 17. Slabadang

  Kan någon hjälpa mig att finna något konkret i SEIs arbeten!
  Formuleringarna är så flummiga och oprecisa så man får överslag på floskelmätaren. Alla verksamheter jag någonsin bedrivit har mätbara målsättningar och krav uppställda. Finns det något projekt som faller utanför ramen för vad som tidigare kallades vanlig mlijöpolitik och åtgärder som uppfunnits av SEI? Finns det någon energiteknik som uppfunnits av SEI?
  Vilka nya konkret användbara råd har SEI skapat? Är det inte uppenbart att det SEI sysslar med är att hitta på nya ord för vad som ändå redan sker och försöker hitta en position där ovanför men mervärdet av SEIs arbete och analyser lyser med sin frånvaro.
  Tänk om man redan ifrån början uttalat att vi ska minska vårt oljeberoende med 20, 30, 40% istället för att blanda in ”klimatet” som första prioritet. Då hade vi statsat resurserna på rätt ställe direkt och sluppit alla återvändsgränder miljömupparna nu styrt in politiken i. I det ljuset hade Etanol/Metanol/naturGas/Vätgas varit funktionella alternativ som schyssta funktionella drivmedel ur ett nationellt självförsörjningsperspektiv och vi hade kunnat välja vår egen väg utan att sitta och vänta på FN och klimatmupperiet.
  Med de tvärkast som nu driver energipolitiken med de irrelevanta klimatmålen mitt i soppan så kommer ingen investera i någonting eftersom riskerna i att bygga upp infrastruktur för olika alternativ är för höga. Det är den politiska riskfaktorn som är störst.
  Pellets för uppvärmning är ett bra exempel på alternativ som inte kom fram av ”klimat” eller miljöskäl utan på entrepenöriella initiativ med ett direkt maknadsvärde som grund.

 18. Slabadang # 17
  Och hur man än ser på saken, så är det ju så att ”pengarna ska in”, dvs staten har utgifter, och dessa måste täckas med skatter. På senare år har det ju blivit väldigt tydligt vad Staten lägger krutet på. Skatt på energi är det som gäller, vare sig den kommer som flytande eller elektronisk variant.
  Ingen som lever på 2000-talet kan vara utan energi.
   
  Egentligen så fortsätter ju Alliansen bara den politik som S med benäget bistånd av MP drev innan regeringsskiftet.
  Förut gick den under namnet ”grön skatteväxling”, nu går den under namnet ”Jobbavdrag”…….men resultatet blir ungefär detsamma. Visst, det finns detaljer som skiljer, men inte är det mycket. Och för den vanliga arbetstagaren så är det förmodligen ett nollsummespel. 
  Värre för pensionärer och arbetslösa, dock. 

 19. Michelangelo

  “While I am not against corporations seeking a profit, I am quite adamantly
  opposed to corporations manipulating government regulators (who are nowadays
  simply former executives of the corporations themselves!),
  producing biased
  scientific studies that blatantly distort data
  and lying to the
  public to accomplish their goals
  .”
  Känns scenariot igen ? Rätt så bekant från CAGW aktivisterna.
  Men här kommer fortsättningen.
   And until Monsanto and Syngenta
  submit their GM seeds to independent analysis by scientists not funded by these
  companies, I will remain skeptical about their safety claims. It is important
  to note that they are currently stonewalling ALL independent researchers from
  safety testing under the guise and legal excuse of ”patent
  protection”.
  Utdrag från:
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/05/05/the-dirty-secret-gmo-companies-dont-want-you-to-know.aspx

 20. Slabadang

  Labbibia!
  Just vad gäller skatterna så borde politikerna sätta sig ned och faktiskt prioritera vad som är viktigast att försöka få ihop alla alltid förändrande målsättningar är omöljligt och rent utopiskt. När skattekrattan används mer som tillhygge än som trädgårdsredskap så blir alla förvirrade och inväntar nästa hugg.

 21. Michelangelo

  ”20” Det är faktiskt vi medborgare som har bollen.
  Dags för folkuppror mot skatterna ( räkna inte med de politiskt / fackligt aktiva i leden) Här krävs ett medborgaruppror. Med dagens möjligheter med sociala media och med kraft från upproren i arabvärlden är det ännu tid innan storebror
  får det kraftiga insteg som vi nu ser i Frankrike med telefonavlyssning, tillgång till mejltrafik, tungt beväpnat garde på gatorna etc. etc.
  Vakna ur dvalan medan tid är !

 22. Slabadang
  Och när skatterna används till att avlöna en massa mumbojumbo-vetenskapare som ex Rockis, eller ”tomteprofessorn” i Göteborg (han som inte tycker att bensinpriset är tillräckligt högt, gångavstånd till jobbet som han har)……då är det dags för staten att göra en äkta gammeldags ”reduktion”.
  Dvs, sluta slänga pengar i sjön på fullständigt meningslösa verksamheter. Som exempelvis SIDA, SEI, Mistra od…….

 23. Michelangelo # 21
  Det är ju här det fruktansvärda ”klimathotet” kommer in i bilden. Vem gör uppror när det gäller att rädda planeten undan ”Armageddon”?
  Vi måste ju tänka på ”Miljöööön”…..

 24. Micke Johnsson

  Jag måste säga att de är ju geniala på SEI. Hur i h-vete kan man få pengar till denna verksamhet. Har de praktikplatser över så ska jag söka direkt. Rockström måste ha sjukt stort förtroende vilket för mig är en gåta! Har Rockström någonsin producerat något? Eller han ska bara leva på höga ”socialbidrag” hela livet?

 25. Les miserables

  ”22” Känns mer som om tongångarna från franska revolutionen vore mer lockande. Kamrat G:s uppfinning skulle komma väl till pass under folkets jubel nu när TV-såpornas dragningskraft börjar falna.
  Vive la Revolution. Vive la Republique.
  Avskaffa det politiska frälset och hovet kring dessa.
  Dags för mer jordnära politiker som får sitta max 4 år och som inte får någon livslång pension från sin riksdagskarriär”.
  All makt korrumperar. Därför måste makten omgärdas av en stark konstitutions grundmurar. Makten måste dessutom utgå från folket i fria val av sina representanter.   Statligt i form av val av president – lokalt i val av borgmästare bara som exempel på personvalda ämbeten.

 26. Jan

  Med den gröna skatteväxlingen blir staten för sin finansiering allt mer beroende av skatter från det man med skatteväxlingen vill avskaffa. Att det inte är ett långsiktigt hållbart sätt att finansiera statens verksamhet borde politikerna begripa. Om man verkligen tror på skatteväxlingen vill säga.

 27. Slabadang

  SIDA satsar 100 millar på floskler!

 28. Toprunner

  Jisses vad många hockeyklubbor Rockström kommer att rita för de pengarna.

 29. ANNONym xxx

  ’Nyheten’ är ju lite osammanhängande i det att,
  SIDA delar ut pengar i massor utan att vara ’kompetent myndighet’.
  Säkerligen har SIDA gjort detta för att jävlas med regeringen på samma vis som myndigheter som transportstyrelsen, trafikverket mm. har hållt på ett tag.
  Som extra lök på laxen så har de också valt att både betygssätta och ’belöna’ en ganska kontroversiell figur (Rockström) och dessutom helt uppenbarligen försökt ge honom i uppdrag att exportera miljöteknik till U-länder. Det handlar alltså om nonsens forskning för att utröna typ hur en vindsnurra eller solcell ska kunna förse en by med elektricitet eller hur man ska kunna odla energigrödor i Afrika. Allt detta är givetvis redan vetenskapligt avhandlat i tillräcklig omfattning sedan tidsperioden 1650 till 1960, dock verkar Rockström och co. helt sakna dessa kunskaper, vilket förstås är mycket mystiskt i sammanhanget då de är tillgängliga för alla genom google.
  Ett makabert illdåd mot skattebetalarna och därutöver också troligtvis en mycket otrevlig förmögenhetsöverföring som borde underkastas särskild revision då det brukliga med forskningspengar är att 1 av 3 kronor trillar ned i forskarens fickor.
   

 30. Jan
  Oavsett vad som håller samhället igång i framtiden, så kommer Staten att beskatta det.
  En gång i tiden var det i natura, dvs man tog ut skatt i form av djur, smör osv
  Småningom blev det skatt på arbete istället.
  När vi nu i det postmoderna samhället ser slutet på ”arbetslinjen”, så måste man alltså ta in pengarna på något annat, och vad kan vara bättre än att beskatta energi? ALLA måste ju använda energi i någon form.
  För ca 25 år sedan, när man introducerade gasdrift i bilar i Sverige, började man ganska snart att beskatta gasen. Ur mitt perspektiv verkade det först helt vansinnigt. Varför beskatta gas, som var mycket bättre, ja just det,  ”ur Miljösynpunkt” än vanlig bensin och diesel?
  Sen slog det mig…
  Och från den dagen är jag rätt skeptisk till ”miljön” som argument för skatter.

 31. Slabadang

  Monboit kastar in handduken!
  Orealistisk kampanj utan vinnare …..
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/may/02/environmental-fixes-all-greens-lost

 32. Pär Green

  Det är aldrig för sent att bättra sig, men varför vänta tills morgondagen?
  Miljöminister Andreas Carlgren (C) kan komma att lämna sin post efter nästa val, även om den borgerliga alliansen återigen skulle ta hem segern. Det är i en ännu opublicerad intervju i tidningen MiljöRapporten som statsrådet berättar om sina tankar inför framtiden.
  http://blogg.aftonbladet.se/politikerkollen/2011/05/carlgren-slutar-for-miljons-skull
   
  Minns jag fel, men skulle inte Rockis sluta på SEI???

 33. Slabadang # 31
  Stort tack för länken!
  Om Monbiot bara hade hängt med på TCS, så hade han insett många av de saker han tar upp som nyheter har avfärdats som felaktiga för lääänge sedan. 😀
  Efter att ha ”erkänt” att de gröna har haft fel gång på gång, gör han egentligen bara ett stort fel. Han tror att mänskligheten kommer att förstöra hela planeten till slut.
  Det måste vara hans pessimistiska läggning? 

 34. Pär Green

  Jag skrev igår till regeringen och bad om en förklaring!
   

 35. Pär Green

  Många Nissar finns det, på SEI!
   
  http://sei-international.org/staff

 36. Adolf Goreing

  #24 låt Rockström vara! Han gör så gott han kan i sin ”fas III”. (Det får inte vara ett riktigt jobb men det ska vara meningsfullt).

 37. Ur Miljömuppen Monbiots artikel som Slabadang länkade till i sitt # 31
  (Sedan fetar jag en kommentar till artikeln)

  There’s a still bigger problem here: even if we make provision for some manufacturing but, like Fairlie, envisage a massive downsizing and a return to a land-based economy, how do we take people with us? Where is the public appetite for this transition?

  Pol Pot had the answer, and I am sure many greenies would agree. Mass starvation and mass executions.
                                         ******************
  Oavsett om ”man” skulle ta till Pol Pot metoder eller inte, så skulle ju faktiskt en stor del av mänskliheten svälta ihjäl, om de mer extrema ”grönas” vision om framtiden fick bli verklighet.
  Samma extrema ”gröna” som gång på gång använder argumentet ”men tänk på dina barnbarn”…….
  Jo just det, det är ju det man gör när man försöker visa vad deras politik kan leda till så småningom……

 38. bom

  Egentligen var väl det en lycka för oss skattebetalare att det går till så här. Man har i Schweiz ”frusit” några tiotal miljarder som står inne i namnen BenAli-Gadaffi-Mubarack. Min förmodan var att de mesta av de anslagna pengarna bränns som lön till institutets anställda ”fat cats”. Då tar ju staten tillbaka ca 80% av det som omsätts i form av olika skatter och avgifter. Om SIDA gjort som dom brukar d v s kastat pengarna på första bästa negerkung som råkat strosa förbi så hade 100% landat på nummerkonto i alplandet. Vi behöver faktiskt flera Rockströmmar som kunde ”rädda” en del av samvetspengarna kvar i landet. Förra månaden hamnade jag på ett Nordeabankkontor (orsaken hade med mitt Plusgiro att göra). Till min förvåning fann jag att över hälften av personalen hade afrikansk fenotyp och alla kunderna utom jag sammalunda. Kundmassan sysslade med att skicka hem pengar(det måste ha varit någon sorts utbetalningsdag?). Jag tömde och avslutade mitt konto. Nu har jag pengarna i madrassen och min Smith&Wesson som huvudkudde.

 39. Michelangelo

  ”23” Ursäkta, tänkte inte på det..

 40. bom

  Eftertankens tillägg till nr 38. Jag skulle enligt konvention ha slängt in ett flertal utropstecken och naturligtvis ljuger jag (not) som en häst travar!
  Utropstecken på er allihopa. Bankkontoret var av en händelse beläget i Farsta!

 41. Michelangelo

  ”35” Många räkmacksglidare där – skönt för alla hårt arbetande svenskar
  ( det finns väl några kvar ?) att deras surt förvärvade pengar går åt till det som är partiernas mantra i valdagar, Skola, Vård och Omsorg.
  Dessa byxbaksnötare ser ut att få ta del av de mesta dvs, såväl skolning, vård och omsorg. Skönt att se att de ”sura” pengarna används på rätt ställe och inte av dem som drar ihop degen. Leve utsugningen och slaveriet.
  Det ideala samhället är väl när 100% lever av skatteintäkter -eller är det kanske 80 eller 70 – ja det bör i alla fall vara över 50% så att de blir i majoritet vid valen annars skulle ju, gud förbjude, utsugningen långsamt dö ut.
  Kanske de med skattefinansierade löner skulle uteslutas från att komma till valurnorna ?
   

 42. Slabadang

  Labbibia!
  Nu när misantropin kört med huvudet rätt in i kaklet så står filantropin (dålig svag motsats som ord) som det återstånde alternativet. Att lita till vår förmåga att utveckla omstrukturera och uppfinna blir svaret. Vår vilja att skydda utveckla och vårda i samma utsträckning som vi brukar och förbrukár den ligger redan i vår utvecklingskultur.
  Vi får nu en chans att verkligen prioritera utamaningarna och miljöhoten när detta förbannade klimathotstjafs drar ut genom nödutgången nedtyngd av sin egen inkompetens.
  Som exempel på hur man löser ett gigantiskt problem nämligen utfiske så är fiskodlingen bara i sin linda och havsfisket kan bli nästa krisbransch utkonkurrerad av odlingarna. Problemet med odlingarna har varit att de matats med proteiner från andra havslevande fiskar och omvandlingen av proteiner har gått ifrån fisk med lågt kilopris till odlad fisk med högre.
  Nu pågår det planering för att odla hela kedjan från spannmål och alger hela vägen upp till slutprodukten. Man odlar helt enkelt hela näringskedjan. När den odlade laxen säljs för 70 spänn kilot och räkor likaså som båda kostade 2-300 spänn kilot tidigare med minsakad miljöbelastning som resultat så förstår man hur totalt miljömuppar och greenpeace är ute och cyklar när det gäller HUR man löser problem.
  När filantropiska krafter får tag i rodret händer det saker. När misantroper bara kastar ut sina betongsuggor mot utveckling så går det åt helvete eller bakåt.
  Var det miljömuppar som uppfann de nya vattenrenings och avsaltningsanläggningarna? En hel förbannad mupprörelse med tummen mitt i handen, stor trut utan öron och med en jordnöt till hjärna! Rörelsen är skiträdd för att vi ska bevisa att det är återigen vår tekniska utveckling som kommer lösa de problem vi står inför och att problemen inte kommer att lösas förens det tagits fram fungerande alternativ. De är då bortplockade som maktfaktor och resurserna kommer läggas där de hör hamma av rätt orsak och till rätt kompetent part. Den skattefinansierade floskelproduktionen måste upphöra. Att slösa med skattepengar och produktionens frukter på varmluft är inte en hållbar utveckling.

 43. Slabadang

  bom!
  Det finns för många som har för lite att göra och för mycket skattestålar att bränna på ren skit! Lägg ner 30% av alla myndigheter och utöka riksrevisionen med femtio procent av de sktter som frigörs.Sen kan vi börja prioritera var bästa samhällsnyttan med skattestålarna. 
  Den här typen av utredningar skulle hamna i papoerskorgen innan de ens startas,
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1453260/Rapport-kraver-fettskatt.html
  Så totalt puckat så man baxnar!!! Inte en siffra rätt vare sig i orsak problemformulering analys eller förslag till åtgärd. Är det ett krav att man måste lämna hjärnan hemma när man åtar sig eller beställer en ”utredning” av ”experter”. Om detta är gräddan av Sveriges ”expertis” så undrar man blott hur fasen det ska gå för oss på sikt.
  Läs själva! Vilka elefanter flyger omkring utan att hamna meds i denna ”expertutredning” s ananlys? 

 44. balato

  Jag trodde att SEI betyder Svensk ElitInnebandy! (Ha ha)

 45. Karin

  Michelangelo #19
   
  Det finns en forskare, Arpad Putszai, som jobbade på Rowett Institute med att undersöka effekterna av genmanipulerade grödor. (Till sin förvåning konstaterade han att GM hade fått klartecken två år innan den första ”säkerhets”undersökningen ens var påbörjad!! Så mycket för ”Vara rädd om befolkningen”)
   
  När hans resultat inte överensstämde med uppdragsgivarens önskade dito, och han dessutom sade på TV att han själv inte ville äta det om han kunde undvika det, ja, då låg han inte så bra till, längre!
   
  Bortsett från de skador (på magsäck, immunförsvar, mjälte och sköldkjörtel bl a) som mössen fått, påpekade Dr Putszai också att eftersom inga långsiktiga säkerhetstester genomförs, så dröjer det länge innan effekterna av grödorna blir synliga i befolkningen. Han tyckte inte det var rätt att använda folk som försökskaniner.
   
  Efter en utredning av Royal Society kom de fram till att, ja, gissa! Inte gick det som för stackars Phil Jones, i alla fall! Nej, det följer numera välkänt mönster och citerades i the Lancet som”Breathtaking Impertinence”
  http://www.psrast.org/pusztai.htm
   
  Jag kan tillägga att han också konstaterade att en del GM-matade möss hade mindre lever, hjärna och testiklar..  I USA och England säljs sedan länge GM majs, soja och tomater. I Sverige vill ju vi också ha det, enligt vissa myndigheter.
   
  Ockerkontrakten som medföljer gen-grödorna är en helt annan historia!

 46. Karin

  Rättelse #45
  Ska vara brässen och inte sködkörteln. Sorry

 47. Karin

  Angående stavning: se #45!  ; )

 48. Michelangelo

  ”45” Jag har länge misstänkt att det är fel på många amerikaners hjärna.
  Skönt då om testiklarna och förhoppningsvis reproduktionsförmågan minskar.
  Kanske det då äntligen blir slut på dessa krig mot alla förmenade hot mot mänskligheten. 30 års oavbruten inblandning i dubiösa krig på bortaplan är inget bra facit för US. Det var tydligen ingen som tog Ike på allvar.
   

 49. Michelangelo

  Karin ”46”
  Tack för länken – ja det tycks ju följa ett välbekant monster som misskrediterat en hel värld av forskare i allmänhetens ögon – och det med all rätt- tänk bara på CAGW..
  “In a most deplorable way, the society of scientists contributed to this diversion, apparently doing its best to discredit the messenger in stead of observing the serious problem he addressed. “
  “Sensational turn
  Now the story has taken a sensational turn. From an article in the UK newspaper ”Daily Mail” (july 2003) it appears that Prime Minister Tony Blair was instigated by President Clinton to stop Pusztai.
  Excerpt :
  ”Breaking his long silence over the affair, he [Pusztai] now claims that he was fired as a direct consequence of Tony Blair’s intervention. The day after his World In Action broadcast, he believes that two phone calls were put through to his boss, Philip James, from the Prime Minister’s office in Downing Street.
  The following day he was fired. He says he was informed of the calls by two different employees at the Rowett. Dr Putsztai and his wife were also told by a senior manager at the institute that Blair’s intervention followed a phone call to Downing Street from President Bill Clinton, whose administration was spending billions backing the GM food industry. To sceptical ears, this sounds scarcely credible. Would the Prime Minister really have had any influence over the position of a respected scientist?”

 50. Michelangelo

  Bom ”38” Mitt i prick för de som skickar så mycket som möjligt till sina hemländer. Slipper direkt att betala 25% skatt på inköpen som de får göra här.
  De är väl inte lika korkade som ”ursprungsbefolkningen”. Då hade de aldrig tagit sig hit.

 51. Pär Green

  Slabadang # 42
  Jag försökte för några månader sedan ta upp problemet med odlad fisk, men fick så mycket påhopp att jag la ner!
  Det går åt 2,5 till 3 kg ”matfisk” för varje kg odlad ”rovfisk”, finns några ”ädelfiskar” som kan odlas med hjälp av grödor!
  Problemet med odlat fisk påverkar väst-afrika, var med i uppgrad granskning för ett tag sedan!
  Rovfiske på västkusten ersätts med fiskkonserver från Asien!
  Istället för befolkningen!
  Problemet med odlingarna har varit att de matats med proteiner från andra havslevande fiskar och omvandlingen av proteiner har gått ifrån fisk med lågt kilopris till odlad fisk med högre.
  Nu pågår det planering för att odla hela kedjan från spannmål och alger hela vägen upp till slutprodukten. Man odlar helt enkelt hela näringskedjan. När den odlade laxen säljs för 70 spänn kilot och räkor likaså som båda kostade 2-300 spänn kilot tidigare med minsakad miljöbelastning som resultat så förstår man hur totalt miljömuppar och greenpeace är ute och cyklar när det gäller HUR man löser problem.

 52. Michelangelo # 48
  Visst, men nu har det ju skett ett trendbrott. Inte ens USA har råd att agera Världspolis hur länge som helst.
  Libyen kanske är det första tecknet på trendbrottet…….?

 53. Karin

  Labbibia #52
   
  Kanske en orsak till kriget är att Libyen inte har några skulder i världsbanken?? Jag tänker på gammalt Nazi-mönster med judar och stora tillgångar, samt att ett land från tredje världen inte bara har oförskämdheten att ha en stark, egen bank och gå med vinst, utan också  hotar med att bygga upp ett Afrika utan ”stöd” från världsbanken…
  http://www.fredskoalitionen.se/artiklar/2011/04/25/arhundradets-finanskupp-konfiskering-av-libyens-egna-valfardsfonder/

 54. ThomasJ

  Lite OT, dock av rejält stor betydelse:
  http://junkscience.com/2011/05/05/victory-ges-immelt-surrenders-on-climate/
  General Electric’s (GE) CEO vänder i AGW-frågan… Ibland tar det både tid och verklighet…  😉
  Mvh/TJ

 55. bom

  Var är vårt komikerpar U&G idag? Ni vet det där radarparet som brukar hävda att TCS är en blogg för skattehatare och inte för sådana som tänker själv om klimat och utveckling. Litet som det ömkansvärda komikerparet Wolf&Topsy i Lorry eller Yrrol.

 56. Michelangelo

  ”53” Orsaker som nämnts är 1) hot om förstatligande av oljeindustrin efter Chavez mönster. 2) sälja mer till Kina i stället för till Europa 3) ta betalt i gulddinarer i stället för dollar. Det sistnämnda skulle undergrävt dollarn på ett för USA förödande sätt och stärkt regimerna (och medborgarna ) i Afrika. I USA har  man ju vant sig med att göra ”money out of thin air” – bara låta sedelpressarna rulla. Monetär terrorism.   

 57. Michelangelo

  ”54” Vänder GE så vänder Obomba

 58. Ingemar

  Problemet för SIDA är att de är tvugna att göra av med en viss procent skattemedel per år, bestämt av regering och riksdag. Stackars SIDA! Inte att undra på att de tar till desperata åtgärder som att ge 100 mille till SEI.

 59. Ingemar

  SIDAS egentliga uppgift är väl att ge oss gott samvete. Det spelar liksom ingen roll om pengarna är bortkastade, eller till och med att de ställer till skada i fattiga länder genom att man håller diverse diktatorer under armarna. Huvudsaken är att vi kan slå oss för bröstet och säga att vi skänker så och så mycket av vår BNP till fattiga länder eller för att rädda klimatet? 

 60. Michelangelo

  ”59” SIDA ger oss dåligt samvete för vi vet att pengar går direkt till korrupta makthavare. Att SIDA betyder AIDS i många mottagarländer gör inte saken bättre. Lägg ner skiten.

 61. Kent Forssgren

   
  Ett stort problem för oss skattebetalare är en urusel kontroll och uppföljning av statliga organisationers verksamhet. Jag skriver organisationer, inte myndigheter. Jag har inte klart för mig skillnaden och jag har inte hunnit söka den. Men det skulle vara mycket absurt om SEI skulle vara en myndighet. SEI är en statlig stiftelse. Men Sida är en myndighet? SEI´s verksamhet liknar mest ett privat företag. Vilket också Statsföretag skrev i sin utvärdering av verksamheten för SEI. En fråga är om inte lagen om offentlig upphandling, LAU, borde vara gällande i detta ärende. Men en av anledningarna till trixandet med organisationsformerna är förmodligen att kunna kringå LAU. Se mitt inlägg tidigare i detta ämne: https://www.klimatupplysningen.se/2011/05/04/kop-dig-fri-fran-ditt-daliga-samvete/ #6.
  Min uppfattning om oklara organisationsformer och luddiga verksamhetsbeskrivningar är att politikerna har trixat med organisationsformerna för de skattebetalda verksamheterna därför att dom skall ha största möjliga utrymme att kanalisera skattemedel till det som dom anser gagnar dom själva bäst.
   

 62. Gunnar Strandell

  Jag tycker att den här tråden har spårat och gör att TCS liknar den mobb som företrädare för UI och VOF anser oss vara.
  Rockström och SEI har kompetens i frågor som rör hushållning av mark och vatten och de har kunskap och erfarenhet av hur det kan användas i fattiga länder. För mig är det helt OK att skattepengar via SIDA blir tillgängliga för dem. Det är ju en av grundbultarna i Hans Roslings väg till ett positiv utveckling.
  Att Rockström använder alla trick i boken för att få uppmärksamhet och inkomster till den organisation han är VD för är ju hans jobb.
  Jag föreslår att ni tar en ”Chill Out”, klickar in på SEI.s hemsida och läser lite om modellering av glaciärer i Peru och inverkan av vattenkraftverk. Analysen är intressant och väl värd en diskusion på TCS.
  Länk:
  http://sei-international.org/
   

 63. Klokt Kent!
  Här tycker jag att riksrevisionen och även Skattebetalarnas förening  borde göra en ordentlig genomgång.

 64. Gunnar Strandell!
  100 miljoner till att ””minska de utsläppsskillnader som finns mellan världens länder”.  är faktiskt vad det handlar om och det är banne mig åt helsicke! Har inget med ”kompetens i frågor som rör hushållning av mark och vatten”  att göra.  Det är flum och återigen djävla flum!!  för 100 millar skattepengar. Det har inget med mobbing att göra. Det är argsint kritik mot bortslösade skattepengar.  Om det stått 100 miljoner för att assistera utvecklingsländerna med att bygga upp en infrastruktur för en stabil och ”billig” energiproduktion hade jag inte bråkat för det är exakt vad de behöver.
   

 65. Slabadang

  Lite va va de vi saaaaaaaaaa! 🙂
  http://notrickszone.com/2011/05/05/wmf-ecb-and-eu-certify-that-energy-sustainability-fiscal-non-sustainability/

 66. Inge

  Tim Ball talar här om 30 förlorade klimatforskningsår:
  http://drtimball.com/2011/corruption-of-climate-science-has-created-30-lost-years/

 67. Ingemar

  Gunnar S #62,
  Om det handlat om hur fattiga u-länder skall hushålla och förbereda sig på klimat- och väderförändringar (av alla slag) så tror jag inte att någon hade opponerat sig här. Men med SEIs och Rockströms record i massmedia och hur de för ut sitt budskap så är det inte realistiskt att förvänta sig något annat än mer av samma slag. Och det är inte vetenskaplig forskning, det är klimatideologisk propaganda.

 68. Inge, tack för den. Vilken drapa!
   

 69. Patrik

  Angående Monbiots avbön(?) så är den mycket uppfriskande att läsa och får svenska miljödebattörer att framstå som förljugna alternativt förträngda.
  Han verkar vakna till men framstår fortfarande som en smula yrvaken:
  Han skriver nämligen dels att det är en myt att vindkraft är ineffektiv och dels att vindkraft förstör landskapen.
  Men snälla George, själva anledningen till att vindkraft förstör landskapen är ju just att den inte är tillräckligt effektiv – om den hade varit tillräckligt effektiv så hade man ju inte behövt så förbålt många kraftverk – ellerrrrrrr? 🙂

 70. ThomasJ

  Koncist referat från B. Lomborgs föredrag i Ldn 5 maj:
  http://omniclimate.wordpress.com/2011/05/06/lomborg-cools-it-in-london/
  Lite avbönande…?  😉
  Mvh/TJ