Rapport från KVA-symposiet "Natural and Man-made Climate Change" – och tips om ett relaterat

21052012 DSC028243
Några av er har kanske anmält er till detta mötes tredje dags öppna session på eftermiddagen den 23.5 (alltså i dag).  Om ni missat det sänds det dock som Internet-TV (och senare också ”video on demand”) för dem som inte anmält sig.  Bland annat vår vän Ole Humlum föreläser (han med den lysande webbsidan på www.climate4you.com) och det blir mycken tid till diskussion.
Själv hade jag förmånen att bli inbjuden av arrangörerna (bl.a. Lennart Bengtsson och Henning Rodhe) till den slutna delen den 21-22.5 , i funktion av  ”observatör” tillsammans med Gösta Walin. Vi var tänkta som representanter för det svenska klimatdebattantklientelet 😛  Två från motsidan var också där.
Totalt var det tänkt att vara ca 45 deltagande personer de första dagarna, varav ca 5 aldrig dök upp. Mötet är till del en hyllning till den sedan några år bortgångne Bert Bolin, IPCC’s förste ordförande, som ju gjorde en del banbrytande arbeten om koldioxidomsättningen runt 1960.
Programmet för de slutna sessionerna finns här. Bilden illustrerar inledningsanförandet av Henning Rodhe.  Kalufsen framför tillhör Raymond Pierrehumbert, som i övrigt var en av de dominerande rösterna under diskussionerna, tillsammans med Lennart Bengtsson.
I stort var det ett gemytligt möte, med även inslag av ”debatt i ärlig och uppriktig anda”, som det hette under Sovjettiden som omskrivning för ”stora meningsmotsättningar”. Första dagen var det närmast Andrew Lacis (en medarbetare till Gavin Schmidt, känd från bl.a. Realclimatebloggen) som hamnade i skottlinjen för sina synpunkter och modeller av strålningsbalansser, klimatkänslighet och tipping-point-fenomen. Betecknande nog inledde Lacis sitt föredrag med ”Conclusions” – dvs att det är koldioxiden som styr Jordens temperatur. Ja, programmerar man in detta i modellerna, så blir det säkert så.
Under första dagen diskuterades speciellt solinstrålning i flera inlägg, men inget som helst relaterat till ”Svensmark” och kosmologiska effekter. Också fann jag det märkligt att man tar översatta/tolkade proxydata från glaciäris som en absolut sanning rörande både temperaturer och koldioxidhalter flera hundratusen år tillbaka i tiden.
Andra dagens intryck var att det trots allt var en stor övervikt för alarmister bland föredragshållarna -men det allmänna budskapet har nu tyngdpunkten på att mänskligheten kommer att tillföra atmosfären kanske 5000 GtC under de närmaste hundratals åren, och förvandla planeten i grunden.
För referens kan vi ju minnas att den nu innehåller ca 800 GtC och man tillför ca 10 GtC årligen via fossilbränsleförbränning.  Pierrehumbert spelade på detta tema också, i lätt humoristiskt perspektiv av geologers syn på nutiden om en miljon år, i en tänkt publikation.  Geologerna var nu fåglar, vilka tagit över människans roll som ledande art på Jorden.
Ett mycket overkligt föredrag av Hasselmann ”Detecting and responding to anthropogenic climate change” gick i stort ut på att ”den mänskliga påverkan på klimatet var klar” (han sade inte varför, eller hur stor), alltså måste vi satsa på en grön omställning i linje med exempelvis MP:s mest rosenröda drömmar, och världsekonomin skulle sen blomstra tack vare denna styrning.  Jag förstår inte alls varför han bjudits in.
Lennart Bengtsson höll ett intressant föredrag om klimatets inneboende egna stora variabilitet, och ledde slutdiskussionen med en god portion av humor och gemyt. Gösta Walin hade några för alarmisterna provokativa inlägg, som rörde om en hel del i grytan under slutdiskussionen.
Två reportrar syntes under mötet – Camilla Widebeck från SR var med i stort hela tiden. Hon har tidigare under åren varit alldeles utmärkt, men man hoppas att hennes nuvarande anknytning till Klotet inte förändrar saken. Sista timmarna på tisdagen dök Jens Ergon från SVT’s vetenskapsredaktion upp och spelade in några korta videosnuttar under diskussionen.
Vi fick också två helt utmärkta hemlagade ”free lunches” och en middag (som jag tyvärr inte kunde deltaga i). Här är en bild från andra dagens kaffe efter lunch. Kanske ni känner igen Lennart Bengtsson, Gösta Walin och Ole Humlum.
lbgwoh
Det slutna mötet hade ett nästan rent klimatvetenskapligt innehåll, men den öppna sessionen den 23.5 tar även upp bl.a. förutsättningar för en dialog mellan klimatvetenskapare och politiker. Diskussionen kan bli livlig och ta andra spår.
Bland skyltmaterialet på KVA hittade jag dock något  som förbluffade mig, och som jag är säker på kan vara än mer intressant för många TCS:are.  Det är gömt som ett ”kemisymposium” – Molecular Frontiers Symposium and Youth Forum – ”How Chemical Cycles Shape our Planet – the global challenge” – med bl.a. Hans Rosling (!) och föredragstitlar (från en Nobelpristagarkemist (!)) som ”The climate change crisis – its solution must also involve changing people’s behaviour through global education” (!) ,  ”Climate Forecast – why and how?? –  The most pressing problems”  – eller ”Synthetic biology towards biofuels” etc etc.
Detta möte, organiserat av arrangörer (några mycket bekanta till mig) som kallar sig Molecular Frontiers äger rum 29-30 maj , och man kan läsa mer och anmäla sig (obligatoriskt för deltagande) här (75 platser kvar i skrivande stund på tisdagsmorgonen, sista anmälningsdag den 24 maj).  Även detta möte kan betraktas via Internet, direkt eller i efterhand.
Notera också att Lars Bern och Anders Wijkman debatterar på kvällen den 29 maj på annat ställe i Stockholm. Där krävs föranmälan också.
Tillägg/uppdatering kl 18, onsdag 23 maj: Den öppna sessionen hade först en utmärkt diskussion efter två kortare inlägg av Ole Humlum och Scott Denning – det var riktigt intressant och bra. Märkligt nog tycktes båda vara överens om det mesta, och jag kunde också hålla med om dessa delar.
Men sen slutade mötet i besvikelse, trots Lennart Bengtssons tappra försök att moderera fram en vettig diskussion. De två ”debattanterna” Thomas Stocker och Stephen Schwartz försvarade båda  fullt ut IPCC-processen i osedvanligt långdragna och tröttsamma haranger.  Thomas Stocker hör dessutom till den innersta kärnan i IPCC-hierarkin. Den sporadiska enkelriktade dialogen med dessa två var som att diskutera Gud med Ärkebiskopen. 
C-G Ribbing sökte en öppning genom att fråga om de läst Donna’s bok om IPCC – nej, det hade de inte, men en klar uppfattning om den hade de likafullt = fel/nonsens. Sen hoppade André Berger in i försvar, och riktade sina blickar mot skeptiker(?) i den halvfulla salen och frågade : ”har NI läst vad vi skriver”?  
Det var ju en direkt förolämpning mot församlingen, speciellt då Thomas Stocker och Stephen Schwartz  i sina inledande inlägg enbart drog de vanliga bilderna från Summary for Policymakers 2007, som vi alla sett till leda hundratals gånger nu.
Jag skulle kunna skriva mer, men har tappat lusten. Tråkig avslutning på ett annars bra möte i stort.
Vill någon se den öppna sessionen så ska den inom kort bli tillgänglig på kvatv.se
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Tack för rapporten Peter! Vad som slår en när man läser programmet är att det  börjar likna klimatfilosofi mer än klimatforskning numera…

 2. Gaupa

  Tack Peter Stilbs, säger jag också!
  Att H. Rosling är med i detta sammanhang förvånar mig inte. Han nämner ofta klimatförändringarna i slutet av sina föredrag.
  Allt går ju ut på att ändra vårt beteende.
   http://www.gapminder.org/

 3. Ingemar Nordin

  Peter,

  Utmärkt att vi får lite rapporter från de slutna rummen 🙂

 4. Ingemar Nordin

  Peter, angående din senaste uppdatering.

  Religiöst övertygade människor är inte intresserade av någon diskussion. De vill bara frälsa folk för sin Lära.

  Någon vetenskap är det naturligtvis inte fråga om här, utan de följer troget den strategi som Al Gore, Michael Mann, Trenberth m. fl. lagt fast sedan flera år: Diskutera aldrig med skeptiker, utan upprepa bara de vanliga flosklerna – om och om igen.

 5. Thomas

  Ingemar ”Någon vetenskap är det naturligtvis inte fråga om här”
   
  En sådan utmärkt sammanfattning av bloggen.

 6. Ingemar Nordin

  Thomas #5,

  Nej, det var en sammanfattning av den avslutande diskussionen som Peter gav i sin uppdatering. Försök att vara lite mer uppmärksam Thomas 🙂

 7. Peter Stilbs

  Jag hade ändå visst hopp om att IPCC kunde ha tagit lärdom, men den hårda kärnan tycks allt mer dogmatisk.
  Stocker tog också upp detta med att molnbildningen ansetts fått för litet utrymme i tidigare rapporter (läs: man har struntat i Svensmark etc – men han sade gibvetvis inget sådant) – men att det nu skulle vara ett sådant kapitel. De hade visst fått ca 1000 sökande experter, om jag förstod honom rätt, och de hade noga granskat var och en av dem (utsedda av respektive regeringar – läs: ex Naturvårdsverket i fallet Sverige).
  Vem mer än jag tror att de kommer att göra allt för att marginalisera några som helst tidigare missbedömningar av sådana faktorer? Enbart en molninghetsförändring på någon procent ger ju lika stor effekt som man vill tillskriva koldioxiden…
  Det är just personer av Stockers typ som fått mig att helt tappa förtroendet för IPCC-processen.

 8. Slabadang

  Peter S!
  De är naturligtvis livrädda och rädda människor gör dumma saker. Har de väl intagit den fundamentalistiska CAGWpositionen så finns det bara himmel eller helvete att välja emellan. När de som inte har sin försörjning upphäng på klimathotet apar efter lika barnsligt som vår Thomas blir det bara patetiskt. Alla som kan bara halvsju i frågan vet hur skakig hela CAGWterin är och det är bara teater de håller på med och vill inte bli störda och av med lönen.

 9. Bertel

  Peter Stilbs # 7
  Enbart reflektion till ditt inlägg.
  Jag har alltid varit facinerad av historia och blir, milt sagt, bekymrad över vår oförmåga att ta lärdom av dåtiden, trotts att vi förhåller oss med någorlunda nykter syn gällande de sista århundraderna. 
  Varför skulle inte makten korrumpera i dag? Har människor blivit mer ädla varelser, än de som levde under rommariket?
  Varför skulle de ledande individer inom WWF, Grenpeace mm, avstå från den indirekta makten, att styra världsoppinionen, när de har fått känna av dess sötma, eller är dessa individer inom NGO,s, mer ädla människor, vilket världen hittintils inte har beskådat, ur historisk perspektiv???
  Jag skall personligen påbörja mina studier, inom snar framtid, att hitta den nya, ädla människan, på Södermalm i Stockholm, pga ryktesspridning, att där har man noterat en oväntad stor koncertation av sk ädla människor som stödjer de mest ädla ledarna, men de lever inte som de lär?….Forstsättning följer…   🙂
       
       
    
    
    
           

 10. Pelle L

  Bertel #9
   
  Lycka till i sökandet!
   
  Det påminner lite om
  http://www.youtube.com/watch?v=2PP0ad7RTJ0

 11. Bertel

  Pelle L # 10
  Tack för tipset/klippet. 
  Klippet innehöll en av dessa sk ädla individer(vet ej ifall han bor i Södermalm), som sjunger om rättvisa och solidaritet, men lever inte som han lär. Tänk att det är så lätt för många sk världsförbättrare/räddare att vara ädla i ord, men ack så svårt de har att följa sina ord i verkligheten.   🙂
       

 12. Pelle L

  Bertel #11
   
  Ja, det är ju bara att se på sig själv 😉
   
  Låt oss inte förhäva oss.
   
  För övrigt bor Mikael W i Malmö.
   
  Detta är något av det bästa han skrivit
  http://www.youtube.com/watch?v=zI2Cy4bjaK4

 13. Peter Stilbs # 7
  Apropå Stocker….jag har alltid undrat över var ordet ”förstockad” kommer i från. men nu vet jag bättre. Tack för ditt referat. Själv var jag på en ”utställning om klimatförändringarna” i stadshuset häromdan. Samma gamla skräckpropaganda som vanligt, fullproppat med felaktigheter faktamässigt, toppat med en jättestor affisch föreställande en kajakpaddlare på Stureplan i Sthlm.
  Som lästips gavs bl a Mark Lynas ”Sex grader”….den bok som tidningen Aftonbladet byggde sin skräckpropagandaartikelserie på……man blir nästan mörkrädd. 🙁

 14. Pingback

  […] bilden ovan (av Peter Stilbs från KVA-symposiet) ser vi till vänster Lennart Bengtsson som sitter tillsamman med de två för TCS flesta läsare […]