Problemen med IPCC:s referenser

referenser
FN:s klimatpanel, IPCC, är på många sätt en mycket speciell organisation. Dess ordförande, Rajendra Pachauri, hänvisar ofta till den som en vetenskaplig organisation. Men samtidigt står det helt klart att den är politiskt tillsatt och har ett uppdrag för politiska beslutsfattares räkning. Så den står med ett ben i vetenskapen och ett annat i politikens.
Som C-G Ribbing påpekade häromdagen så är inte referee-granskning en garanti för att resultaten i en artikel är sanna. Men den ger ändå en viss kvalitetsstämpel. Det är emellertid sällan som en granskare ger sig in i det empiriska materialet och gör en egen kontroll. Det är dock viktigt att granskaren åtminstone har möjlighet att få se bakgrundsmaterialet. Många tidskrifter har idag också en skriven policy om att data och beräkningsmetoder skall finnas tillgängliga på nätet. Tyvärr lever inte alla tidskrifter upp till sina egna policybestämmelser i praktiken.
Detta är så mycket mer beklagligt då IPCC använder sig av referee-granskad litteratur. Ja, det är extra viktigt att det går att spåra och kontrollera gjorda beräkningar eftersom IPCCs rapporter sedan ligger till grund för omfattande politiska beslut som både involverar otroligt mycket skattemedel och direkt berör folks vardag. Transparens borde vara en självklarhet när det gäller dessa rapporter.
En som stångat sin panna blodig mot en del forskares, klimattidskrifters och IPCCs egna vakthundars vägran att låta någon utomstående ta del av det empiriska underlaget är bl.a. Steve McIntyre. I åratal har han försökt få fram data kring historiska temperaturrekonstruktioner från personer som Michael Mann, Phil Jones och Keith Briffa. Det är inte bara felaktigheterna med den berömda Hockeyklubbsgrafen som påvisats av honom utan också t.ex. Yamal-skandalen.
I ett intressant inlägg på sin blogg skriver han lite uppgivet om ännu en proklamation från ”officiellt” håll om vikten av öppenhet. Denna gång är det Geoffrey Boulton som skrivit en ledare i Nature där han bl.a. säger ”Alltför ofta söker vi forskare efter mönster i data som återspeglar våra förutfattade åsikter. Och när vi faktiskt publicerar data så är det alltför ofta som vi bara publicerar dom som stödjer våra idéer. Detta slags körsbärsplockning är en dålig praxis och bör upphöra.
Det låter som en bra uppmaning till forskarna. Men det som Boulton inte säger är att dessa forskare allt som oftast backats upp i sin vägran att lämna ut data och beräkningsmetoder av tidskrifter som Nature, av forskningsråd, av IPCC och av forskarnas egna universitet. Klimatforskarna i fråga har således fått ett aktivt stöd – inte minst från IPCC – för sin vägran att visa sitt bakgrundsmaterial. McIntyre ger flera exempel på just detta oskick. Han ger också förslag på vilka krav man bör kunna ställa på sådant som IPCC refererar till här.
Så, det är inte bara den s.k. ”grå” litteraturen som är ett problem (att IPCC nu åtminstone bestämt sig för att den skall finnas tillgänglig är dock ett steg framåt). Utan även referenserna till förment högkvalitativa, vetenskapligt granskade artiklar är svåra – ibland omöjliga – att granska. Meningen är tydligen att sådana artiklar inte får ifrågasättas eller kontrolleras. Signalen är: ”Vi är vetenskapsmän, lita på oss!”
Det är möjligt att systemet i vetenskapens vardag fungerar tillräckligt bra. Men när det gäller så politiskt avgörande saker som IPCCs rapporter så är det fullständigt oacceptabelt. Särskilt inte med tanke på de misstag gjorts hittills.
Uppdatering: McIntyre ger idag ytterligare ett exempel på forskare som struntar i att göra sina mätserier tillgängliga för granskning. Denna gång är det the serial non-archiving couple of Lonnie Thompson and Ellen Mosley-Thompson, who, as it turns out, is an even worse offender than husband Lonnie, if such can be imagined. Their long career of non-archiving has flourished despite clear U.S. federal government policies dating back to 1991 which, on paper, require thorough data archiving by the climate community as a condition of receiving grants. Unfortunately, the U.S. climate funding bureaucracy has been thoroughly co-opted by the climate industry
and has failed to enforce regulations that, on paper, would require the Thompsons and others to archive data. Unfortunately, Boulton failed to do any assessment of why even apparently mandatory government policies have been insufficient to deter to serial non-archivers.

http://climateaudit.org/2012/07/01/mrs-lonnie-serial-non-archiver/
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Ingemar
  Ärligt talat förstår jag inte vad IPCC har för funktion.
  Har IPCC inte ett ärligt uppsåt med sitt arbete att sammanställa klimatvetenskapliga kunskaper och förmedla korrekta resultat till politiker, så faller ju hela idén med organisationen.
  Idén med organisationen är självklart politisk och inte vetenskaplig.
  Därför skall IPCC läggas ner och en helt opolitisk organisation bildas om det nu finns något behov av en dylik organisation.

 2. Bim #. Jag håller inte med dig. Det viktiga är att det man tycker skrivs ned och offentliggörs. Först då kan debatt och forskning ta fart och så småningom produceras något bra trots att det första som sas var fel.
  Men IPCC’s politiserade organisation är nog inte helt lämplig för det.
  Det uppdrag IPCC fått var inte heller väl genomtänkt. 

 3. Slabadang

  Ingemar N!
  Tack vare McIntyre har vi lärt oss en viktig METOD i hur granskningen av klimatalarmismen ska gå till. Vad som underlättar är att vi numer kan vara 100% säkra på att alla artiklar som slutar med CAGW slutsatser eller påståenden om unika klimatförändringar eller ”extremväder” helt enkelt är pseudo/fusk/taskig vetenskap eftersom ”the big picture” talar så entydigt emot dem.
  Alla de försök som gjorts att koppla extremväder till ”Cagw” har fallit platt till marken och bästa bevis på att hela klimatetabissemanget inte är att lita på är dess totala oförmåga att hålla rent i egna led ifrån alarmistiska rena dumheter och tillika den höga acceptansen av vetenskapligt fusk (Mann Briffa mfl) och istället obstruerat granskning med kritik av granskarna istället för kritik av fusket. 
  Ett mycket viktigt och centralt argument och säker iakttagelse är just stödet uppfrån att förhindra öppenhet och granskning. En mycket tydlig signal som bekräftar att korruptionen kommer uppifrån.Oavsett organisation i vilken verksamhet som helst så upphör dess funktion och värde när integriteten och moralen raseras.
  Varför skall en enskild medarbetare i organisationer bibehålla en personlig integritet och moral högre än ledningen för den?

 4. Thomas

  Bim #1 Tanken var att politikerna inte visat sig intresserade av att lyssna på helt opolitiska organisationer men att man genom att plocka in dem i processen skulle kunna få dem att sätta sig in mer i frågan och ta råden på mer allvar. Har väl fungerat sådär…

 5. Bim

  L Cornell
  Jag håller däremot med dig. 😀
  Problemet är ju bara, att om man tycker annorlunda så kommer det aldrig fram  genom IPCC som tydligt utövar en censur av kontroversiella vetenskapliga resultat.
  Det blir alltså aldrig någon debatt genom IPCC. 
  Den debatten förs ju här på bloggarna. 

 6. Slabadang

  L Cornell!
  Det är precis tvärtom än vad du hävdar. IPCC är tillsatt för att genom makt och kontroll över klimatvetenskapen strya den fram till det svar FN och UNEP ville ha redan från början.
  Strategerna insåg naturligvis att alla medborgare skulle sätta klackarna i backen mot deras övertygelse om att vi skall leva under en världsregering och att istället för politiska argument kunna hävda den ”samlade vetenskapens” var en frestelse för svår att motstå.
  Det är mycket möjligt att IPCC startades upp med en ärlig och upriktig tro på att AGW var ett problem, men när tiden gick och bevisen uteblev så fick organisationen ett ansiktsbyte och fick leverera de sutsatser som man ändå förväntat sig från början vare sig de fanna eller ej. Utan bevis så skulle inte IPCC kunna spela den roll som först lagnda stratpaltta till en världsregering.
  Makten och kontrollen av vetenskapen fick gå så långt de behövdes för att styrning istället för sammanställning av kliamtvetnskapen skulle kunna ske. 1995 genomfördes den stora operationen  och ansiktbytes var klart. B Santer ändrade slutsatserna ifrån osäkra till ”säkra” tecken på AGW som i sin tur var tvungen att dopas med obefintliga förstärkningseffekter till CAGW.
  Så glöm att det ligger nån form av oskyldighet eller happening bakom utvecklingen. makten och kontrollen över klimatvetenskapen var from 1995 till för att sanktionerat missbrukas! Uppdragsgivaren ville ha resultat ….. punkt slut !

 7. LBt

  Vår värld är bättre med FN än utan, med EU än utan och med IPCC än utan. Dvs detta är min personliga åsikt. Naturligtvis finns ett bättre FN, bättre EU och bättre IPCC. Alla tre lider tex av typisk korruption och skulle behöva en Ahlenius en längre tid. Alla tre är politiska konstruktioner men vad skulle de annars vara?
  IPCC:s övergripande konstruktionen att med utgångspunkt från granskat vetenskapligt material sammanfatta kunskapsläget för världens beslutsfattare i återkommande rapporter verkar också riktigt tänkt. Att organisationer som WWF och Greenpeace finns överrepresenterade i IPCC:s detta arbete verkar närmast vara en självklarhet.
  Men naturligtvis krävs kritisk granskning och naturligtvis skall största möjliga öppenhet tillämpas. Detta är ett tämligen allmänt förhållande avseende alla organisationer och är närmast en följd av välkända mänskliga egenskaper.
  Att TCS kritiserar IPCC är med andra ord bara riktigt och bra, den kritik som är obefogad lär ingen bry sig om men den som har substans kan bli ett frö till något bättre.
  Däremot köper jag inte den undermening man stundtals känner här, att världen skulle blir bättre utan ett IPCC än med, men gärna ett annat IPCC, ett bättre. Och dessa ständigt återkommande referenser till ett fåtal gamla uppmärksammade plumpar i IPCC:s arbete känns närmast som ett fattigdomsbevis.

 8. Slabadang

  Thomas!
  Och vilka ”helt opolitiska organisationer” är det du refererar till? kan du lista ett par stycken.
  Hur många är inte ”sockpuppets” finansierade av EUs och FNs centralbyråkrater?
  Och när du tycker att det gått ”så där” så är din problemformulering att strumpdockorna i form av WWF ”Concerned scientists” är opolitiska som det lyssnats för lite på samt att Grinpiss fått skriva för få huvudkapitel för IPCC?
  ja du e kul du!

 9. Bim

  Thomas # 4
  Förklara dig.
  Vem ville plocka in politikerna i processen?
  Klimatvetenskapen skall sköta sitt, helt oberoende av vad politikerna tycker. (Fri forskning.)
  Det är ju precis tvärt om. Politiker styr forskningen genom att styra anslagen till de forskare som är villiga att visa rätt resultat. Till och med media funkar ju så att PK-artiklar släpps igenom på löpande band, helt okritiskt.
  Som sagt, förklara hur du tänker.
   

 10. Thomas

  Bim #9 ”Klimatvetenskapen skall sköta sitt, helt oberoende av vad politikerna tycker. (Fri forskning.)”
   
  IPCC bedriver inte klimatforskning, de sammanfattar den. Forskningen är fri.
   
  ”Politiker styr forskningen genom att styra anslagen till de forskare som är villiga att visa rätt resultat.”
   
  Forskning är internationell och systemen är olika i olika länder, liksom politikers intressen och möjlighet att blanda sig i. Dessutom finns en hel del forskning som finansieras via privata stiftelser. Din teori om någon sorts global politisk klass som styr all forskning har inget med verkligheten att göra. 
   
  Minns förföljelsen av Mann, Monnett, Salinger m fl!

 11. Slabadang

  Lbt!
  Världen är båttre utan ett korruperat och av särintressen kidnappade EU och FN som gör världen sänre istället för bättre. Två organisationer som gavs otroligt mycket frihet och där vi alla hade väldigt stora förhoppningar om att det verkligen skulle komma bra ideer för både demokrati miljö människor och framtid. De finns inga mer flagranta bevis på att demokratin slutar att fungera utanför nationernas gränser och där vidtar istället inkomptenta ansiktslösa ansvarslösa särintressen. Det tar tydligen inte mer än en fika rast när förtroendet väl överlämnats förrens det är förbrukat, vilket gör att vi måste noga och djupt ompröva de grundläggande villkoren för hur vi fördelar och inte förbrukar repektive folkens makt kontroll insyn och inflytande i internationella samarbeten.
  Ideerna villkoren och viljan till att ingå samarbeten måste komma underifrån i kraft av folkstöd och relevans och inte nu uppifrån från några oseriösa inkompetenta korrupta maktgalna centralbyråkrater. 
  När vi känner att vi verkligen talar från folk till folk direkt så kan det hända mycket bra saker.
  Att som nu vid RIO få förhandlingunderlagets text hemligstämplat endast för några få utvalda representater att se och skrivna av Vem då? med vilka ingångsvärden då? på uppdrag av vem? Hur fugnerar man mellan öronen om man tror att man har rätt att undanhålla folken vad man förhandlar om för deras räkning ? Ja herrejessus vilka från förtroendeskapande frånkopplade idioter. Vad tror de att de är?

 12. Slabadang

  Vaddå ”förföljelse” Thomas!
  Korrupta förfalskare som påverkar beslut för tusentals miljarder borde tänk efter föra istället för tvärtom. Salinger och Mann borde vara efterlysta av pollisen och att de får sina välförtjänta ton av skit och förakt på nätet är välförtjänta sådana. De hade dessutom chansen att pudla och be om ursäkt när de fick brallorna neddragna. Men nej för helvete det finns inte på dessa herrars moraliska karta, utan de fortsatte att hitta på nya lögner och undanflykter istället.
  Så spypåsen kommer fram när dessa vetenskapens ligister spelar teatraliska martyrer.

 13. Bim

  Slabadang
  Tänk om Thomas hade kunnat uttrycka sig som du, haft samma logiska tankeförmåga och ändå tillhöra AGW-sidan, då hade … Fast det går ju förstås inte… Det var ovanligt dumt tänkt av mig. 😀

 14. Thomas

  Slabadang #12 Man skulle tycka att de som ropar efter fri forskning här skulle ge sig på dig Slabadang, fast istället blir du vanligen snarare hyllad för dina intoleranta påhopp på alla oliktänkande. Det är ju inte fri forskning som egentligen efterfrågas här utan ”rätt” forskning, forskning som når de resultat ni redan bestämt er för är korrekta, och då är det naturligtvis bara bra om obekväma forskare kläms åt, ju hårdare desto bättre.
   
  Du skulle gjort dig bra i inkvisitionen Slabadang. Inga tvivel, ingen osäkerhet, inga moraliska skrupler, bara en fanatisk övertygelse om att du har rätt och alla som inte tycker som du förtjänar alla helvetets kval.

 15. Thomas

  Bim bekräftade rentav min tes medan jag skrev mitt inlägg. Intolerans är inte bara accepterad utan direkt uppskattad här.

 16. Politiserad forskning är en månghövdad hydra vars huvuden alltid och ständigt måste huggas av!

 17. Adolf Goreing

  #15 Thomas, tycker du inte att det är lite mäkligt att man inom den ”fria” klimatforskningen lagt tyndpunkten på AGW när man inte ens vet hur den naturliga variationen ser ut? Lite som att säga att man har en storvinst när man gnuggat fram 2 st miljonfält på Triss: ”vad annars kan det va?”

 18. Läsvärt om politiserad vetenskap: http://www.michaelcrichton.net/essay-stateoffear-whypoliticizedscienceisdangerous.html

 19. Skogsmannen

  Thomas, #15!
  Vilken intolerans avses? Intolerans mot fri forskning eller mot korrumperad forskning?
  Det är liksom två helt olika saker……

 20. Bim

  Thomas # 10
  Har jag sagt att IPCC bedriver forskning? Varför kan du aldrig hålla ordning på dina tankar?
  Jag vet lika väl som du att det bedrivs fri forskning på olika håll, men den motarbetas ju av de politiska systemen, PK-pressen och IPCC.
  Slabadang är minst av allt intolerant mot oliktänkande. Tvärt om. Han är ju den som kämpar för att forskningen skall  vara fri från politisering. Det är ju på AGW-sidan som censur utövas, inte av Slabadang.
  Thomas… Det verkar som om du inte förmår att läsa en text och  få sammanhanget klart för dig.
  Jag tycker det framgår hur tydligt som helst vad Slabadang, med rätta, är förbannad på.
  Kan du verkligen inte förstå det, även om du råkar ha en annan uppfattning om sakfrågan?
  Det verkar som du läser texter baklänges. Dina kommentarer blir ibland fullständigt obegripliga.
   

 21. Slabadang

  Thomas!
  Vad är det för ”oliktänkande” om förfalskning Thomas? Om det är okey eller ej ? 
  Korrekt forskning Thomas hajjar du skillnanden? Ärlig kompetent forskning skild ifrån förfalskad medvetet manipulerad ohederligt sammansatt och komunicerad? Ser du skillnaden?? Förstår du skillnaden !

 22. Thomas

  Som sagt, mitt inlägg
  #14 bekräftas så väl. Här är det lysenkoism som gäller och alla oliktänkande forskare förtjänar fängelse.  Vad anser de akademiker som ändå finns på denna blogg? Är ni lika pigga på att låsa in era kollegor?
   

 23. Skogsmannen

  Thomas!
  Alla kan vi ha en dålig dag. 
  Och det hade nog varit bättre för din egen del om du inte hade skrivet det där sista inlägget…….  

 24. Thomas

  Skogsmannen, du håller verkligne med om ”Salinger och Mann borde vara efterlysta av pollisen”? Är det fri forskning att skicka polisen efter oliktänkande?
   
  Varför i så fall inte istället efterlysa Wegman, han har i alla fall funnits skyldig till korrumperad forskning?

 25. HenrikM

  Tyvärr är det väl IPPC som skapar grogrunden för forskningsfusket inom klimantvetenskapen. Om man skapar en organisation som ska visa på sambandet mellan mänsklig påverkan på klimatet så lär man väl hitta det (det är bara att söka tillräckligt länge). Borde inte IPPC:s uppdrag varit att sammanfatta forskningsläget om klimat, men då kan man fundera om det verkligen behövs, forskningen kommer sakta men säkert fram till en sann verklighetsbild, men det kan givetvis ta väldigt lång tid, att under tiden försöka sammanfatta läget är ju tämligen riskabelt. Problemet när det finns så mycket forskningsfusk då tar ju längre tid än vad som skulle behövas. Jag tror att IPPC har inte medfört något gått, pga IPPC har forskningsfusket brett ut sig och det tar därmed betydligt längre tid än nödvändigt att nå fram till rimligt sann verklighetsbild.

 26. HenrikM

  HenrikM #25
  Jag borde inte skrivit forskningsfusk, det borde bara stå ”dålig forskning”, ibland är det rent fusk och ibland är det slarv. 

 27. Thomas

  HenrikM #25 ” Om man skapar en organisation som ska visa på sambandet mellan mänsklig påverkan på klimatet så lär man väl hitta det”
   
  Sån tur att IPCC inte fungerar så då.
   

 28. Peter F

  http://listverse.com/2008/04/09/top-10-scientific-frauds-and-hoaxes/
  http://www.neatorama.com/2006/09/19/10scientific-frauds-that-rocked-the-world/
  http://www.chinadaily.com.cn/china/09tentopnews/2010-01/13/content_9310277.htm
  (o)roande läsning, eller ?

 29. Skogsmannen

  Thomas!
  Nu var det faktiskt din sammanblandning av uttrycken ”oliktänkande” och ”korrumperad” som jag fokuserade på.
  Och nej, ett ställningstagande från min sida mot en av era kommentarer betyder inte med automatik ett ställningstagande för allt annat som bär er emot på den här bloggen.
  ”du håller verkligne med om ”Salinger och Mann borde vara efterlysta av pollisen”? Är det fri forskning att skicka polisen efter oliktänkande?”
  Tycker faktiskt väldigt illa om när någon, vem det än är, insinuerar om vilka åsikter jag anses ha. Har jag egna åsikter så framför jag (om jag så önskar) dessa själv.
   

 30. HenrikM

  Thomas #27
  Så här står det på IPPC egna hemsida:
  to provide the world with a clear scientific view on the current state of knowledge in climate change
  Då kan första frågan naturligtvis vara, finns det någon climate change, är det inte som det alltid varit, naturliga variationer. Nästa fråga som uppkommer är vad man menar med climate change, vissa definierar det som mänsklig påverkan och vissa som vilken påverkan som helst (alltså även naturliga variationer).
  Men hur som det är med IPPC egna definitioner så måste man väl ändå anse att det är problematiskt att IPPC har så hårt marknadsfört diverse hockey-klubbor. För mig verkar dock annan etablerad vetenskapen (historia, geologi etc..) vara tämligen överens om att vi har haft ”lilla istiden” och mvp. Det är med IPPC som man lyckats gjort gällande att temperaturutvecklingen liknar en hockyklubba. Från min horisont så är det högre trovärdighet att det finns en lilla istid och en mvp än hockeyklubb-varianter. 

 31. bom

  @ Skogsmannen
  Nu är det ju så (som vi alla vet) att Thomas har dåliga dagar rätt ofta. Det beror nog på att den ”förbannade världen” allt för ofta vägrar att bete sig enligt hans förväntningar (och sådant är ju förargligt och ofta riktig upprörande)! Då slinter både tungan och hjärnan! 🙂

 32. Christopher E

  HenrikM,
  Jag håller med dig. Om man skapar en byråkratisk organisation kommer den i första arbeta för sitt eget fortlevande. Det är som en naturlag. I IPPC:s fall innebär det att vidmakthålla hotet.
  Vi har ju redan sedan sett hur diverse tomtar till ordförande lovat ännu värre hot i nästkommande rapport innan ens materialet sammanställts. När Santer skruvade om slutsatsen efter att författarna sagt sista ordet är ett annat exempel.
  Hotet måste alltså bestå även när politiker och media tröttnar. IPCC reagerar genom att skruva upp tonlaget och överdrifterna. Det här kan bli deras undergång om vi nu inte får eländet nedlagt. Bubblan spricker till slut när den är ordentligt uppblåst och verkligheten vägrar lyda.
  Jag anser inte det behövs någon politiskt tillsatt väderpanel, lika lite som jag tycker det behövs politiska paneler som gör rapporter om dinosaurers varmblodighet, vad mörk energi är för något, eller vart Magnus Ladulås ben tagit vägen.
  Lägg ner IPPC. Klimatforskning ska givetvis ske, men på samma villkor som andra vetenskaper.
   

 33. Gunnar Strandell

  HenrikM #30
  Klimatkonventionen är undertecknad av 194 stater och EU. Där definieras ”climate change” så här:
   “Climate change” means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.
  Genom att statsledningar ratificerat konventionen står följaktligen en förkrossande majoritet av jordens befolkning bakom definitionen.
  Här ligger det grundläggande problemet. Politiker har råkat stifta en lag som reglerar hur klimatförändringar ska tolkas och Thomas vrider ut och in på begreppen när han påstår att Slabadang ägnar sig åt Lysenkoism. 
  Länk:
  http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

 34. Thomas

  Skogsmannen #29 ”Nu var det faktiskt din sammanblandning av uttrycken ”oliktänkande” och ”korrumperad” som jag fokuserade på.”
   
  Det handlar inte om korruption! Vare sig Salinger, Monnett eller Mann har gjort sig skyldig till sådan. Wegman vore i så fall mer relevant. Min slutsats blir att de skall spärras in för att de har fel åsikt, dvs är oliktänkande. Har du någon bättre?
   
  HenrikM #30 IPCC bildades för att man upptäckt att det fanns ett hot från antropogena klimatförändringar och att man behövde sammanställa kunskap om klimatet på ett sätt som beslutsfattare kunde tillgodogöra sig. IPCC skulle mycket väl, om bevisen pekat ditåt, kunna komma fram till att antropogena effekten var försumbar. Många beslutsfattare skulle blivit överlyckliga av detta.
   
  Hela ”hockeyklubban” är ett stort stickspår som vissa intressen hakar upp sig på. Visst, det är kul att veta hur klimatet sett ut de senaste tusen åren eller mer, men det påverkar inte slutsatsen om framtida klimatförändringar, vilket bevisas av att det inte vart någon större skillnad mellan IPCC:s andra och tredje rapport. Du tycks dessutom missat den fjärde:
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-6-10.html
   

 35. Thomas

  Chrsitopher #32 ”Jag anser inte det behövs någon politiskt tillsatt väderpanel, lika lite som jag tycker det behövs politiska paneler som gör rapporter om dinosaurers varmblodighet, vad mörk energi är för något, eller vart Magnus Ladulås ben tagit vägen.”
   
  Hur anser då du att politikerna skall få beslutsunderlag för vad man skall göra inför hotet om klimatförändringar?

 36. Åke N

  Gunnar Strandell #33. Tack för länken. Letat efter den nån timme, men vet jag läst den tidigare. Det är väl bara Thomas som kan hävda att IPCC sysslar med förutsättninglös klimatsammanställning.

 37. Ingemar Nordin

  Thomas #34,

  IPCC skulle mycket väl, om bevisen pekat ditåt, kunna komma fram till att antropogena effekten var försumbar.

  Nej, Thomas, så är det inte. Du missar hela poängen med exempelvis Slabadangs inlägg ovan (t.ex. #11). Du bortser från hur byråkratier, politiken och NGOs fungerar.

  När IPCC startades, med det syfte som gavs, så var det upplagt för ett övertagande av alla de olika intressen som kunde tjäna på ett klimathot: gröna NGOs, internationella karriärpolitiker, Malthusianer, halvfascistiska organisationer för superrika som är rädda för ”för mycket folk” (typ Romklubben och Bilderberg), försäkringsbolag och en massa entreprenörer inom förnyelsebar-energi-branschen.

  Och även om alla dessa olika intressen har olika agendor så lockades de av den politiska och ekonomiska makt som låg i förlängningen av IPCCs arbete.

  En organisation korrumperas uppifrån. När ledningen backar upp vissa mediokra forskare som exempelvis Mann, Jones och Briffa, så ger det signaler till hela forskarsamfundet om hur man skall bete sig för att få forskningsmedel, ära och berömmelse.

  De som inte anpassar sig får det svårt, och kanske t.o.m. mister sina jobb:

  http://wattsupwiththat.com/2012/06/11/climate-skeptic-instructor-fired-from-oregon-state-university/
  http://wattsupwiththat.com/2012/06/16/another-skeptical-university-professor-fired-related-to-carbs-pm2-5-air-pollution-regulation-scandal/

 38. Skogsmannen

  Thomas!
  Om S hävdar att Salle m.fl. borde spärras in så beror det enligt min tolkning på att S anser (rätt eller fel) att dessa är korrumperade.
  Om du anser (rätt eller fel) att Salle m.fl. inte är korrumperade så kan du mycket väl hävda att S har fel i sitt påstående.
  Men hur du får till logiken när du blandar in ”oliktänkande” i diskussionen är faktiskt helt obegripligt.
  Ett försök till att förstå er logik. Kan logiken grunda sig på att du anser att Salle omöjligt kan vara korrumperad och att om någon hävdar att han borde spärras in så måste detta därför bero på att Salle anses oliktänkande (men att S, när han hävdar att Salle är korrumperad och därför borde låsas in, kan ha fel i detta är här inget alternativ enligt er)?
  Nej, jag köper inte er argumentation när ni hävdar att Slabadang m.fl. här på TCS har åsikten att oliktänkande borde låsas in.

 39. Thomas

  Ingemar #36 du menar på samma sätt att TCS numera är så fast i förnekelsen att det inte finns något som kan få er att acceptera AGW, eller är det bara andra som agerar på det sättet, inte du själv?
   
  ”När IPCC startades, med det syfte som gavs, så var det upplagt för ett övertagande av alla de olika intressen…”
   
  …som hade intresse av att förneka ett klimathot: oljebolag, oljeproducerande stater, biltillverkare, kolproducenter och elbolag som använder kol, ideologer som av principskäl var rädda för att AGW skulle leda till statlig inblandning osv.
   
  ”De som inte anpassar sig får det svårt, och kanske t.o.m. mister sina jobb”
   
  Du menar som Mann, Monnet och Salinger som jag nämnde ovan?
   
  Det finns i motsats till vad Watts tror inget som visar på att Drapela inte fick sitt kontrakt förlängt pga hans åsikter i klimatfrågan snarare än för att universitetet hade fått sin budget nedskuren, han parkerat på rektorns parkeringsplats eller vad som helst. Den andra artikeln har i alla fall inget med AGW att göra så jag orkar inte sätta mig in i om Watts har rätt i att det var en skandal den gången.

 40. Ingemar Nordin

  Thomas #38,

  Du menar att skeptiker har tagit över IPCC? Det låter lite förvirrat i mina öron … Men du menar säkert väl Thomas 🙂

 41. Thomas

  Skogsmannen #38 Jag lever i den där gamla världen där det hörde till att man skulle ha någon form av bevis om man skulle kräva att någon spärrades in, men det är visst inte så gångbart längre. Idag har vi fredspristagaren Obama som sitter och tittar på bilder över vilka som får leva och vilka som får dö på andra sidan jorden. I vilket fall som helst tycker jag det är osmakligt att kräva att forskare spärras in om man inte har mycket bra argument för detta.
   
  Ingemar #40 det är nog snarare du som är förvirrad. Jag menar inte att förnekare tagit över IPCC, däremot finns det särintressen som drar åt alla håll vilket gör att forskarna som skriver rapporten får utrymme att i huvudsak skriva vad de vill.

 42. Svend Ferdinandsen

  Man kan undre sig over hvad reviewerne egentlig gør, når de heller ikke har materialet.
  De burde jo afslå godkendelse, når det ikke er muligt at kontrollere resultatet, men de tæller måske bare kommaer og stavefejl.

 43. Skogsmannen

  Thomas!
  Helt rätt att det krävs både bevis och en dom innan någon frihetsberövas, så är det och så skall det förbli! (skrev faktiskt en harang men tog bort denna innan postningen, lite synd kanske men jag tyckte inte att den bar framåt).
  Å andra sidan har ingen av de utpekade blivit satt i fängelse heller, vad jag vet.
    

 44. Inge

  Thomas #41
  Inom rättsväsendet gäller det inte att ha rätt utan att få rätt. Kan man få rätt om att klimatmodeller likställs med resultat uppnådda genom den vetenskapliga metoden då har man makten och det är det som IPCC har. Tyvärr!

 45. Slabadang

  Jamen …. det kan väl inte bli mer självmarkerande ?
  När Thomas låtsas som han inte förstår skillnanden mellan ”oliktänkande” och förfalskning/manipulation så får vi ju det svar vi efterfrågat. CAGW fanatiker fattar helt enkelt inte skillnanden och de förklarar ju hela debatten.
  Tycker jag att Mann Salinger Briffa mfl ska sitta på kåken? Rent juridiskt så går det nog inte att sätta dem där. Mer ett problem att det personliga ansvaret inte ställs i paritet med betydelsen av arbetet skattebetalarna har rätt att kräva. Däremot anser jag att de först skulle sättas i karantän när McIntyres granskning påbörjades och de första  grundläggande missförhållandena bakom hockeyklubban blev bragta i ljuset. Nu när arbetet är genomlyst skulle de fått sparken med en fot arslet så tydligt och hårt att de aldrig skulle få komma i närheten av skattefinansierad forskning eller som någon form av politisk rådgivare.
  Däremot skadeståndskyldiga och återbetalningskyldiga för de kostnader de ådragit allmänheten vars finansiering och förtroende de grivt åsidosatt. Att skattefinansierad verksamhet inte får vara en lekstuga för sårintressen och dolda agendor är ett sanitiets krav vi saknar ich Mann har visat ett genuint förakt både för de som igrunden har gjort eknomiska uppoffringar och gett honom förtroende, samt mot alla sina kollegor inom vetenskapen som försöker jobba efter ärliga riktlinjer och värderingar.
  Om det vore ett ”misstag” av ren inkompetens so fiiiine, aalla har väl rätt att ha fel och det gäller även professorer och till och med inom klimatvetenskapen (som Steig). Men vad gäller Mann och briffa
  så är vi ute på en helt annan spelplan. Det är medvetet systematiskt
  han gått till väga,och bluddret till försvarstal teatraliskt martyrskap med tillhörande krokodiltårar och försök till fega stryptag bakifrån på McIntyre avslöjar att de samtidigt Mann först och främst är en hederslös maggot.
   
  Mann Briffa Salinger är några av de största sjunkbomberna för vetenskapens förtroende de sällskapar med Watson Wigley Owerpeck Jones Hansen Gergis Gleick Ypersele Pauchari mfl mfl.
  Den som tror på IPCC är antingen naivt okunnig eller ren idiot!
  Var jag oklar nånstans ? De svenska blysänkena tar vi vid annat tillfälle när vi får Rumm und kainen spass haben!

 46. Thomas

  Skogsmannen #43 Ingen har satts i fängelse, men Monnett suspenderades och Salinger fick sparken. Vad Slabadang anser att Salinger gjort som klassas som korruption är för mig oklart, han sparkades för att han uttalade sig i media och Monnett suspenderades av allt att döma för att han skrivit en artikel om isbjörnar.
   
  Slabadang ”Var jag oklar nånstans ?” Oklarhet är inte ditt problem. Oförskämdhet, aggressivitet, inkompetens etc är däremot sådant du borde jobba med.

 47. Som flera redan påpekat har Thomas inte haft några vidare bra dagar här. Och så kan det förstås bli när ens värld krackelerar och delarna rasar i allt snabbare takt. Förnekelse och ilska är välkända sätt att psykologiskt hantera förluster man drabbas av personligen.
  Att ett åpolitiskt byråkratiskt tillkommet IPCC inte har någon agenda, utan neutralt och heltäckande skulle sammanställa den bästa förståelsen av klimatforskningen, och bara rapportera det varthän fakta och vetenskap såsmåningom pekar tror han nog själv inte på. Sådana påståenden är bara för förryckta för att tas på allvar. Hans instick om att lobbyintressen med skeptiska inställningar skulle (lika mycket) ha lyckats korrumpera processen är en bra indikation på hur skruvad argumentationen måste bli för att skenet nödtorftigt skulle kunna upprätthållas retoriskt.
  Att fältet ’klimatforskning’ är både anfrätt, håller ganska låg nivå och delar är korrumperade råder det heller inget tvivel om. Frågan är snarare hur långt detta är gånget, och hur mycket förruttnelsen har spritt sig och förstört delar så att de inte längre går att rädda. För allt som görs i fältet är inte lika sunkigt som de värsta avarterna. Men är likaledes drabbat av förfallet, både genom att indirekt förknippas med och varit i samma tunna som de månag ruttna äpplena, men även genom att den anpassat sig i stil och hållning till den komprometterade forskningen, och väver in allehanda alarmism i sin tolkningar och referenser. 
  Lustigt är också hur han försöker desavouera hockeyklubban nu, få det till att den är alls inte viktig. Nu när den striden är förlorad även på aktivist sidan. Speciellt i ljuset av den frenesi och nästan industri som sattes igång för att både marknadsföra den och därefter bittert försvara den med lika dålig eller ännu sämre forskning och smutskastning än urpsrungligen. 
  Nej nej, det mesta vi ser nu är defensiv spärreld för trupperna inte skall se att månag är på flykt hals över huvud … och även ägnar sig åt att inbördes distantiera sig och skylla ifrån sig för dom värsta sakerna ..
   

 48. Skogsmannen

  Thomas!
  På samma sätt måste man utgå från att suspenderingar och avskedanden genomförts på saklig grund.
  Eller finns det bevis som pekar på motsatsen?

 49. Thomas

  Skogsmannen #48 värst vad du var trogen staten, det är inte så vanligt här. Situationen är inte symmetrisk, det är inte så att staten skall kunna straffa vem som helst och så är det upp till denne eller någon annan att visa att detta var fel.

 50. HenrikM

  Thomas #många…
  Jag är lite förvirrad nu, men hävdar du att hockeyklubberna är felaktiga? Dvs hockeyklubbor inte avspeglar en troligen temperaturutveckling.

 51. Slabadang

  Avskedandet av Salinger!
  One of New Zealand’s top climate scientists, Jim Salinger, has been fired from his job at the National Institute of Water and Atmospheric Research (Niwa).
  The high-profile scientist, whose work contributed to a Nobel prize, is reported to have been sacked for ignoring a new Niwa policy against speaking publicly without prior approval.
  ”I can’t understand it, it’s not as though I’m doing bad science, it’s not as though I’m under-performing, so I’m really astounded,” Dr Salinger said on TV One News tonight.
  TV One said Niwa had accused Dr Salinger of serious misconduct after he took part in a programme the channel produced about glaciers.
  Nåväl det var inte bara glaciärgrodor jimpa pýsslat med:
  Vad man hittils upptäckt som han värsta jobb är hans ”justeringar” av NZ tempen. NIWA är dragen inför domstol för denna lilla ”fiffiga” justering. Att Salinger dessutom kommer ifrån CRU förbäöttrar inte bilden liksom.
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2010/08/nz-niwa-adjustment.png

 52. Skogsmannen

  Trogen staten, tja kanske det……….
  Men när det gäller anställningar på motsv statliga poster, brukar det krävas ganska mycket innan någon får sparken. Ser sällan bra ut att sparka folk på grund av kontroverser, ty i någon mån slår åtgärden i någon mening nästan alltid tillbaka på uppdragsgivaren.
  Men visst, jag måste samtidigt medge att jag har en mycket begränsad, nästan obefintlig kunskap gällande dessa personers anställningsvillkor.

 53. Thomas

  Henrik #50 Jag hävdar att ”hockeyklubbans” betydelse är överskattad. Alla forskningsresultat är mer eller mindre felaktiga. MBH var det bästa som fanns 1998, det handlar inte om något bedrägeri eller vad de nu anklagas för, men idag finns ett flertal rekonstruktioner baserade på mer data.
   
  Slabadang #51 tycker du alltså att det är ”korruption” som forkasre skall få sparken för, ja rentav slängas i fängelse, för att de talat med pressen? Vad skulle du säga om Ingemar Nordin sparkades för denna blogg? 
   

 54. Slabadang

  CC Johan Skrockström!
  No trickzone:
  One sees a clear agreement between the super warm periods in the Arctic and the disappearance of the West Antarctic ice sheets,’ Melles says. Information on the retreat of this massive ice sheet was gathered from the ‘Andrill’ core in the Antarctic. It’s evaluation has shown that the West Antarctic was ice-free in warm times.
  Aj aj aj aj aj! 🙂

 55. Slabadang

  Thomas!
  Att du får hitta på argument är ju ditt fattigdomsbevis och inte mitt problem. När du lyckas hitta var jag hävdat att Salinger ska ha sparken för vad NIWA ansåg vara skäl så kan du ju alltid slå en signal år 2100 och samtidigt rapportera om Bergströms på SMHIs höjning av havsniv åerna var det på tre meter? dykt upp nånstans.
  Däremot är hans ”justering” av NZ tempen ett berättigat skäl till samma åtgärd. Hur mycket problerm har karln ställt till med för NIWA?
  Och i debatten Thomas… hur går det för dig tycker du? 🙂

 56. Christopher E

  Thomas #35
  ”Hur anser då du att politikerna skall få beslutsunderlag för vad man skall göra inför hotet om klimatförändringar?”
  Om människans aktiviteter kan påverka klimatzoner på något urskiljbart vis, så är det onekligen av akademiskt intresse. Precis som mycken annan grundforskning.
  Men något hot som motiverar politiska lösningar har det ju aldrig varit. Du tar hotet för givet, och menar därför att det behövs en panel, vilken är samma panel som genom att påstå ett hot föreligger därmed motiverar sin egen existens. Det är lite av cirkelresonemang det hela…
  Jag önskar att politikerna släpper denna icke-fråga och ägnar sig åt välståndsfrågor, miljöfrågor, konfliktbekämpande, demokratiinförande osv osv istället. Internationellt sett känns det väl i stort nu som min önskan är på väg att gå i uppfyllelse när nu klimatalarmerandet passerat bäst-före-datum.
  Det finns många påstådda hot som kämpar om uppmärksamhet hela tiden. Vore de alla lika allvarliga som deras företrädare säger skulle nog inte vår civilisation överlevt så här långt. Och tänk om alla dessa hot varenda ett skulle ha FN-paneler för ”beslutsunderlag” med stor byråkrati och jättekonferenser flera gånger om året runt om i världen… då skulle vi inte hinna med att sköta riktiga angelägenheter. Och det vore verkligen ett riktigt hot.

 57. Christopher E

  #53
  Det är lustigt vad hockeyklubbans betydelse skattas ned i ungefär samma takt som den visat vara felaktig.
  Annat var det när den var ny och blev IPCC:s stora slagträ, eftersom den visade precis vad de ville se.
  http://nofrakkingconsensus.files.wordpress.com/2011/07/hockey_stick_graph_john_houghton_ipcc.jpg%3Fw%3D455
  Då var den ”hot stuff” minsann, och Houghton (bilden, förgrund) och klubban (bakgrund) mfl for världen kring och menade att den bevisade mänsklig katastrofal påverkan på klimatet. Den var helt avgörande för att Koytoprotollet kunde ratifieras till slut.
  När klubban ifrågasattes sattes en speciell blogg upp på nätet med ”ledande” AGW-forskare vars enda syfte var att försvara klubban. Så viktig var den.
  Men det höll ju inte ändå. Många misstänkte ju tidigt att den var fel därför att gick emot en stor mängd etablerad klimathistoria, men inte varför. Sedan fick vi reda på varför också.
  Och då plötsligt hette det att klubban aldrig varit viktig ändå. 🙂 Upp som en sol, ner som en pannkaka. Det är nästan så man tycker lite synd om den gamla klubban. Så övergiven och oälskad.
   

 58. Thomas

  Christopher #56 Jag är fullt medveten om att *du* inte anser att AGW ens hypotetiskt skulle kunna utgöra ett hot, men som du förhoppningsvis är medveten om så finns det en hel bunt kompetenta klimatforskare som anser motsatsen. Frågan är då hur politiker som inte själva är experter skall kunna avgöra vem som har rätt.
   
  Eftersom det finns alla dessa experter som menar att det föreligger ett hot så gör det det. ”Hot” behöver inte innebära 100% säkerhet att det blir katastrof, bara att det finns en risk. Det finns inget cirkelresonemang i det hela. Frågan om AGW fördes upp av forskare som hade goda argument för sin sak, politikerna ville veta mer på ett begripligare språk och bildade IPCC.
   
  ”Vore de alla lika allvarliga som deras företrädare säger skulle nog inte vår civilisation överlevt så här långt.”
   
  Nej, och om vi hade ignorerat dem alla som du tycks mena att man skall göra hade vi heller inte överlevt så länge. Saken är den att man inte helt säkert vet hur allvarligt ett hot var förrän efteråt. (Om man gjorde något för att undvika det kan man ofta inte vara säker ens då). Man får agera utifrån ”balance of evidence”. Sen tycks du mkissat att AGW är just en miljöfråga.
   

 59. Thomas

  Slabadang #51 Så du är inte ensam om att hota med polis. Somliga gör verklighet av det. Hur gick det med den där rättsprocessen då?

 60. Christopher E

  Thomas #57
  Nej, någon miljöfråga är inte AGW. För att kallas ett miljöproblem är det ett minimikrav att det går att påvisa att miljön skulle blivit sämre av det.
  Att jag hävdar att man ska ignorera alla hot är en halmgubbe du pådyvlar mig. Jag sa inte att alla hot är fiktiva. Men några är det, varav CAGW är ett fint exempel.
  Det finns en massa områden där en mängd ”experter” hävdar något utan att det är sant för det. ”Experterna” som hävdar AGW-hot är samma individer som lever på det karriärmässigt. De har dock inte monopol på vetenskapen. De som hävdar motsatsen har goda argument för sin åsikt, och är dessutom mindre jäviga.
  I den verkliga världen är fortfarande temperaturuppgången inom naturlig variation. Det kan mycket väl finnas en AGW-komponent, men den är inte stor. Detta är ett bagatellartat ”hot”, där den föreslagna kuren är en större skada i sig själv än vad den påstås åtgärda.
  Sedan kör du med försiktighetsprincipen i övrigt, och den skriver jag inte under på. 

 61. Slabadang

  Thomas!
   Koncentrera dig nu!! Och se om du kan skriva minst tre ord i följd som bildar en mening som är helt sann.

 62. Thomas

  Slabadang #60 Hur gick det med den där rättsprocessen då? Att någon blir stämd är inte detsamma som att han är skyldig.
   
  Christopher #59 Verkligen synd att inte alla politiker är lika smarta som du som kan se igenom allt vad klimatforskarna säger.

 63. Christopher E

  Thomas #61
  Nej på min nivå är ju inte politiker, tyvärr… 😉
  Men allvarligt talat, så dumma är de kanske ändå inte, när de nu tycks överge klimatfrågan i en diskret men allt snabbare reträtt.

 64. Ingemar Nordin

  Thomas #57,

  Det finns många ”experter” som jobbar i katastrofhotarbranschen. Alltför många. Och skulle man ta alla dessa hot på allvar så skulle världen bli mycket fattigare och mycket farligare.

  Problemet är det sätt som IPCC sattes upp och de syften som angavs. Det inbjöd till överdrifter som sedan via självförstärkande loopar (som Judith Curry talar om att hon har kunnat iaktta från sin position inifrån) leder till en hype på global nivå. De flesta andra hot kan, om politikerna är osäkra, ordnas med en och annan utredning, hearings med förespråkare och kritiker, etc. Men klimathotet har förvandlats till en egen politiskt maskin där allt motstånd från eventuella kritiker stoppas undan.

  De osakliga medel som använts (alltifrån påtryckningar på tidskriftsredaktörer, över rent fiffel med data, till smutskastningskampanjer av kritiker) har vi belyst åtskilliga gånger här på TCS.

 65. Håkan Sjögren

  Slabadang # 55 : Jag gillar Dina debattinlägg. Tänk om andra kunde ta efter Din klarsyn, när Du kallar en spade för en spade. Mvh, Håkan.

 66. HenrikM

  Thomas #53
  Jag tolkar dig som om du anser att hockeyklubborna är fel. Stämmer det? Det betyder ju inte att de är medvetet förfalskade, det kan vara rent slarv. Det kan ju knappast vara ”det bästa man visste då” eftersom alla annan forskning mer eller mindre samstämmigt visade på att det fanns en lilla istid och en MVP. Så att hävda att ”det bästa man visste då” känns för mig i alla fall väldigt besynnerligt.