referenser

Problemen med IPCC:s referenser

FN:s klimatpanel, IPCC, är på många sätt en mycket speciell organisation. Dess ordförande, Rajendra Pachauri, hänvisar ofta till den som en vetenskaplig organisation. Men samtidigt står det helt klart att den är politiskt tillsatt och har ett uppdrag för politiska beslutsfattares räkning. Så den står med ett ben i vetenskapen och ett annat i politikens.   →