Öppen Tråd

snodroppar

Jo faktiskt. Nu börjar snödropparna dyka upp i södra Sverige. De klarar både lite snö och kyla ett tag till. Här är veckans öppna tråd med en fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gabriel Oxenstierna

  Har en artikel om den krackelerande klimatpolitiken publicerad idag i Bulletin.

  Artikeln är för det mesta bakom betalvägg, så jag kopierar in några valda stycken här (länkar till källor faller tyvärr bort):

  https://bulletin.nu/oxenstierna-en-klimatpolitik-vid-vags-ande

  Trots att media och politiker frenetiskt predikar om en påstådd klimatkris och att EU utropat klimatnödläge, är detta inget om negativt påverkar svenskarnas vardag idag.

  Statistiken från SMHI visar att det faktiskt är tvärtom: Temperaturen är trevligt nog genomsnittligt något högre, särskilt nattetid. Somrarna har blivit lite längre och vintrarna lite kortare. Antalet soltimmar har ökat med nästan 20 procent de senaste 40 åren i Sverige. Den befarade höjningen av havsnivåerna har vi inte heller sett till – i större delen av Sverige sjunker de tvärtom. What is there not to like? – klimatet har blivit bättre för svenskarna.

  Ett exempel på hur vi betalar för klimatpolitiken är CO2- och energiskatterna på drivmedel, samt kravet på inblandning av fossilfria bränslen. Dessa fördyrar avsevärt vad vi betalar för bensin och diesel. Ungefär 8:50 av bensinpriset utgörs av sådana klimatskatter. Något att fundera på nästa gång du tankar bilen: Varför ska jag bli halvt ruinerad av dessa pålagor varje gång jag tankar bilen full, trots att klimatet i Sverige blivit bättre?

  Därtill betalar vi för dyrare el. Som ett resultat av förändringar i hur el produceras och distribueras har marknadspriset på el ökat kraftigt. Den vanskötta energipolitiken innebär att vi idag får betala mångdubbelt mer för elen. Vi har ingen klimatkris i landet men däremot en helt självförvållad elkris. Detta drabbar konsumenter, och inte minst elintensiva företag.

  Ett tredje exempel är EU:s utsläppsrätter. Det allt högre priset på dessa drabbar många företag som släpper ut CO2. Sverige driver här en mycket aktivistisk politik som har bidragit till att kraftigt driva upp priserna på utsläppsrätter. Elen blir därmed dyrare i exempelvis Tyskland, och då även i Sverige. I december 2021 bestod mer än 25 procent av elpriset till konsument av kostnaden för utsläppsrätter.

  Risken är att den aktivistiska klimatpolitik som förs i Sverige och EU leder till ökad polarisering och sociala konflikter. Pensionärer försöker överleva vintern i kalla hus och slutar duscha för att elen är så dyr. Glesbygdsbor drabbas hårt. Många familjer som lever på marginalen kanske inte längre har råd med bil. På företagssidan drabbas många energiintensiva verksamheter av starkt ökande kostnader, man får försämrad lönsamhet, drar i många fall ner produktionen, investerar mindre. Vreden växer bland företagare, inte minst inom lantbruket.

  Klimatlobbyn vill nu höja klimat- och energiskatterna i ett ännu snabbare tempo för att nå de högt ställda målen om Netto Noll till 2045, men är det politiskt möjligt?

  IPCC talar mycket om olika befarade tipping points i klimatet. Än har vi inte fått se någon av dessa inträffa. Däremot är vi nu på väg mot ett läge där själva klimatpolitiken drabbas av en tipping point. Vi riskerar få en bristande tillit till det påbjudna klimatnarrativet, polarisering och framväxt av populistiska rörelser mot klimatpolitiken. Detta i takt med att den ständigt dyrare notan för en alltmer aggressiv klimatpolitik ska betalas av folket.

 2. Enough

  #1

  Ja, men politiken får nu chansen att korrigera sig, EU klassar plötsligt kärnkraft och naturgas som ”hållbara”, iaf. några år framåt. Det är förmodligen korridorssnack med Tyskland som ligger bakom det, de inser nog att de börjar vara riktigt illa ute med sin Energievende, och satt sig i knä’t på Putin.

  Merkel kunde inte sortera/stå upp för fakta i Fukoshima-haveriet, det får tysken betala dyrt för nu. Kommer de att avbryta sin avveckling av kärnkraft snart, och börja bygga moderna verk?

 3. foliehatt

  Enough, #2,
  Energipolitiken resulterar också i enorma vinster för staten Sverirge, dels genom direkta skatter, dels genom företaget Vattenfall, som lämnar 23,5 miljarder till sin ägare.
  Det finns med andra ord redan idag, i Sverige, gott om pengar att påbörja arbetet med nya rektorer med.

  Det som hittills har saknats är den polititska viljan.

 4. Ismannen

  Trenden är solklar. Vi får nu förbereda oss på en ny istid då vi inte haft lika mycket is på den norra hemisfären den 3 februari sedan 2009 enligt https://climatereanalyzer.org/clim/seaice/ .

  Så det var väl nog sista gången vi ser snödropparna dyka upp i södra Sverige i februari.

 5. Magma

  #3
  ”Det som hittills har saknats är den politiska viljan”.
  Jag tar mig friheten att klippa ett kort citat här, men för egen del handlar de senaste årens intryck av svensk och västerländsk politik om en politik som gått vilse, och att den framförallt gått vilse i sin egen politiskt korrekta sinnevärld eftersom den efterhand distanserat sig mer och mer från sin väljarkår till en grad som gör att man börjar fundera på hur den västerländska demokratin mår …
  Jag har försökt att blicka bakåt för att försöka rekapitulera när jag senast hörde någon politiker i ledande ställning med idéer, eller visioner, om hur vägen till ett bättre samhälle ser ut – och då menar jag bättre för medborgarna – det jag menar med ett hållbart samhälle.
  Den senaste jag kan komma på med den sortens ambitioner är Tage Erlander … och det är ju några år sedan …
  Att som senare års politiker mest syssla med att måla upp skräckbilder av framtiden, som ”tipping points” och arternas ”massutdöende” och sedan framhäva sig själva som experter på att leda samhället ur den situation som människan anses ha försatt sig i, samtidigt som man försöker misstänkliggöra och skambelägga sina politiska motståndare är någonting helt annat än ett levande demokratiskt samtal med framtidsvisioner.
  Vad krävs för att för att Sveriges medborgare åter skall tillåtas se ljuset i tunneln?
  Det första torde vara att säkerställa MP’s slutförvar, och därefter rensa Public service och myndigheter från alla de företrädare som inte inser att dessa samhällsinstitutioner är tänkta för någonting annat än som plattformar för deras egna politiska agendor.

 6. Lasse

  #1
  Lite mer lästips:
  https://notrickszone.com/2022/02/03/2021-the-year-scientists-ascribed-shortwave-modulating-cloud-variability-as-the-driver-of-climate/

  Jo det handlar om molnen på himlen som saknas allt oftare 🙂
  Och uppvärmningen vi får främst som avsaknad av kyla.

  Varför inte glädjas åt detta!

 7. Ständigt denna Greta. Idag har kuriren Greta som huvudrubrik på första sidan. ”Thunberg vill sätta press på regeringen”. ”Vi har kommit för att visa solidaritet med de som lever och bor i området och för att stå upp för klimatet” säger Greta. Undrar om man får sitta eller ligga ner för klimatet. Har lite ont i ryggen efter gårdagens snöskottning. Lokala miljöpartisten Henrik Blind sa i sitt tal ”Att Greta T kommer hit är verkligen stort och viktigt. Hon är en av världens mäktigaste röster och har en världsomspännande miljörörelse i ryggen. Regeringen ska veta att fler har ögonen på oss”. Synd för Henrik B att miljöpartiet hoppade av regeringen. Jag som urnorrbottning klarar mig mycket bra utan Gretas hjälp.

 8. Ulf Westberg

  Som av en händelse recenseras Kannibalernas maskerad på Expressen idag med en hel del kängor till den gröna omställningen.

  https://www.expressen.se/kultur/bocker/den-grona-tekniken-kan-inte-radda-klimatet/

  Den ”gröna teknik” som, tvärtemot vad alla rimliga kalkyler indikerar, nu framhålls som lösningen på klimatproblemen, ser mot bakgrund av detta mest ut som ett mer sofistikerat system för överföring. Elbilarnas utsläpp sker vid produktionen snarare än under drift, liksom solpanelernas, vindkraftverkens och vattenturbinernas: De sker, i ännu högre grad, på bekostnad av någon annans livskvalitet, någon annanstans.

 9. Kaj+Wahlberg

  Verkligheten är politikernas värsta fiende. När de grönas brist på konsekvenstänkande innebär skyhöga priser på el och drivmedel börjar även vanligt folk inse vansinnet med den förda energipolitiken. De gröna politikerna vill ha mera el samtidigt som man lägger ned fungerande reaktorer i förtid. Hur mycket vindkraft vi än bygger, så blir det ingen el när det är vindstilla.
  Miljöpartiet är nog det mest skadliga och oansvariga politiska parti som landet haft i modern tid. Måtte det förpassas till historiens skräphög!

 10. Johan Wikström

  Följ elproduktionen på Svenska Kraftnäts Kontrollrum ( svk.se )
  Det är då lätt att se hur priserna skenar när det inte blåser och vi måste importera el. Samt sjunker dramatiskt när det blåser hårt och vi kan exportera el.
  Att förlita sig så mycket på vindkraft fungera inte eftersom svag vind föreligger mer än halva årets alla timmar enligt förra årets statistik.

 11. Ulf Westberg

  Ytterligare en läsvärd artikel att förgylla lördagen med. Kan vara favorit i repris men det finns förhoppningsvis en hel del nytillkomna läsare. Hur få klimatalarmisterna att ta till sig detta?

  https://timbro.se/smedjan/klimatalarmismen-har-blivit-ett-storre-hot-an-klimatforandringarna/

 12. Lasse

  #6
  Men var det inte järnvägen som skulle ersätta flyget!
  Varifrån får hon sina tosserier?

  #9El-haveriet är ett bevis på hur politiker saknar förmåga att se runt hörnet!
  Nu skall batterifabriker som konsumerar ännu mer el när de tillverkas och som konsumerar när de används ges plats i nätet till nackdel för oss konsumenter.

  Min förutsägelse är att vi få se oljepannans återkomst:

  13 000 SEK per m3 och 90% verkningsgrad ger ett pris på värmen av ca 1,5 SEK per kWh-lockande eller hur?

  Hoppas att detta inte lockar allt för många-renare luft har vi aldrig haft i våra städer!
  ”In Europe, near-surface total mass concentration of sulphate, black carbon and primary organic carbon had a 62 % decrease during 1980–2018. The decrease in sulphate loading leads to a warming effect of 2.0 W/m² in Europe”
  Se tidigare länk!

 13. Eskil

  Vad hände med elpriserna efter vi lagt ner dyr kärnkraft och satsat hårt på den billiga vind och solkraften? Vi fick rekordhöga elpriser. Polleten kanske börjar trilla ner hos allmänheten?

 14. Ivar Andersson

  #12 Eskil
  Polletten kanske börjar trilla ner hos allmänheten
  men inte hos politikerna.

 15. TB

  Jag skrev till SVT och påpekade att jag saknar en öppen diskussion om klimatet t ex i Agenda.
  Fick följande svar:
  ”Det är viktigt att SVT utgår från det rådande forskningsläget när vi rapporterar om klimatet. Bakom exempelvis FN:s klimatpanel IPCC finns ett samarbete mellan tusentals av världens ledande klimatforskare. I IPCC:s klimatrapport har forskarna konstaterat att klimatförändringar existerar och att vi människor påverkar klimatet. Det är bland annat IPCC:s klimatrapport som ligger till grund för vår bevakning.

  Att SVT ska vara opartiska innebär dock inte att vi behöver få in alla åsikter i alla reportage. Att ge en grupp samma utrymme som en annan, med vetenskapen på sin sida, brukar kallas för ”falsk balans”. Att låta individer som är skeptiska mot klimatkrisen bemöta exempelvis IPCC skulle ge en minoritet samma röst som en majoritet och även kunna leda till ”falsk balans”.

 16. Ulf Westberg

  Det svenska kärnkraftsmotståndet sägs ju ha startat med Torbjörn Fälldins möte med den svenske nobelpristagaren Hannes Alfven i början av 70-talet.

  Hannes Alfvéns budskap var att satsa på den i hans uppfattning säkrare och bättre fissionsenergin.

  Så vitt jag förstår var det igen ett politiskt silande av information. Centerpartiet och senare Miljöpartiet (som Hannes Alfvén senare blev medlem i) har sedan i alla tider varit rabiata motståndare till fussionsenergi = kärnkraft men mig veterligen inte arbetat för att ge förutsättningar för forskning och utveckling av fissionsenergi.

  Jag har ett svagt minne av att Miljöpartiet just i dess bildande var för fissionsenergi men inte fusionsenergi men jag kan ha fel.

  Finns det någon här som vet mer om Sverige de facto har utfört någon forskning och utveckling av fissionsenergi?

 17. Sten Kaijser

  Hej Ulf,

  fission är klyvning, d.v.s. ”uranreaktorer

  fusion är sammanslagning, d.v.s ”väteenergi”

  (uranbomb jämfört med vätebomb — du har nog rätt men har motsatt ord)

 18. Ulf Westberg

  Tack Sten. Det blev fel där. Den grundläggande frågan kvarstår, initierades någon forskning inom fusionsområdet i Sverige efter motståndet mot fissionsenergi.

 19. Ivar Andersson

  ”Vi måste kunna säkerställa elleveranser dygnet runt, året om. Elen måste vara på rätt plats, säger energiminister Khashayar Farmanbar vid en pressträff.”
  Ett ljus har gått upp för energiministern. Men han tror att vi måste bygga ett helt nytt elsystem de kommande åren.
  https://bulletin.nu/sverige-maste-bygga-upp-ett-helt-nytt-elsystem-de-kommande-aren

 20. Lasse

  Nästan hela USA har idag kyla-med flera grader kallt i Texas.
  Förra året denna tid så havererade Texas elnät och gasnät pga elbrist. Kyla och högtryck brukar ge vindstilla.
  https://www.windy.com/sv/-Temperatur-temp?temp,32.491,-89.473,5,i:pressure,m:eqwaeir

  I Sverige har vi halva landet på plus samt ett humant elpris.
  Ja det blåser men det är bara halva förklaringen.
  Vi behöver inte värma så mycket.
  Så vindkraften är rent av skadlig!

 21. tty

  #4

  ”Vi får nu förbereda oss på en ny istid då vi inte haft lika mycket is på den norra hemisfären den 3 februari sedan 2009”

  2022 ligger lika med 2009 och aningen under 2008. Sista gången det var klart mera is än nu var faktiskt 2004.

  Detta är i och för sig inte alltför remarkabelt. Isen minskade kontinuerligt fram till 2007, men har i praktiken legat konstant sedan dess med mindre svängningar upp och ned mellan åren. Det är nog för tidigt att säga att trenden har vänt uppåt än, men den kommer nog att göra det eftersom vi nu har passerat toppen på NAO, som är det som mest styr mängden is i den nordatlantiska sektorn, som i sin tur dominerar variationerna.

 22. Lennart Svanberg

  Vi har en ny statsminister som antagligen har som enda politiska mål att vara statsminister fast politiken hon behöver driva är helt underordnad. Det är enormt befriande att dagligen läsa om den energikris nuvarande regering har drivit fram och hur budskapet från regeringen om hur det här ska lösas kan ändras nästan dagligen beroende på den opinionsvind de upplever blåsa. Om vi skulle kunna bygga vindmöllor som tillvaratog all den luft som produceras av Socialdemokraterna just nu då skulle vi nog vara självförsörjande på el. 😎

 23. tty

  #18

  ”initierades någon forskning inom fusionsområdet i Sverige efter motståndet mot fissionsenergi.”

  Nej. Men Sverige är med i JET- och ITER-konsortierna. Men fusionskraft är inte aktuellt förrän tidigast omkring 2050.

 24. Håkan Bergman

  Ivar A. #19
  Och regeringens elektrifieringsstrategi fanns med där.
  https://www.regeringen.se/48fdc2/contentassets/ce8e59af46a74b53b946341b53b625f1/sammanfattning-elektrifieringsstrategi
  Nåja det är väl ungefär vad dom klarar att rafsa ihop på kort tid, den vanliga floskelsamlingen m.a.o. Laddstolpar och vätgas är fortfarande framtiden tydligen, kommande generationer får se.

 25. Lars Kamel

  Var i världen har klimatet inte blivit bättre? Möjligen i stora städer, med sina lokala klimat i form av värmeöar. Där kan det bli för varmt under delar av året. Annars har klimatförändringarna, den globala uppvärmningen, främst lett till kortare och mildare vintrar och inte mycket till förändring där det redan är varmt. Snö har fortsatt falla, men smälter tidigare.
  Det negativa då? Havsisen i Arktis har slutat att minska, så det där med att Nordväst- och Nordostpassagen ska användas flitigt är det nog bara att glömma. Skyfallen har blivit lite vanligare, enligt de som har läst IPCC:s senaste rapport. Det verkar dock inte ha lett till fler översvämningar. Värmeböljor har blivit vanligare, men det som framför allt dödar är de kalla dygnen och de har blivit färre.

 26. Ulf Westberg

  # 2 Ett problem är att de svenska politiker som ska vara för kärnkraft är så passiva i debatten. Ett exempel är aktuellt i onsdags då Ulf Kristersson var inbjuden att debatera EUs inkludering av kärnkraft och gas i taxonomin.

  Två iakttagelser
  1. Motpart var Per Bolund, inte någon minister från S. Det var helt fel att gå med på debatt med MP. Målet måste vara att isolera dem så mycket som möjligt från debatten. Nu fick de fritt utlopp för sina åsikter.
  2. Ulf var svag i argumentationen och Per fick stå helt oemotsagd av rena falsifikationer och propaganda. Detta lät även programledaren honomatt göra. T.ex. fick man intrycket av att M är OK med naturgas i Sverige. Det är inte sant.

 27. Ulf

  Svar 22

  Där har du fel Lennart. Ett av hennes livs mål är att klämma åt företagare som bidrar starkt till landet. Höjda skatter och skattegranskning går som en röd tråd genom hennes karriär.

 28. Här i nordöstra Indien snöar det för första gången på 14 år. Som förväntat ingenting i MSM . Hade det varit värmerekord hade vi hört det till leda. https://www.facebook.com/hotelpemaling/photos/pcb.4874505492665309/4874505245998667

 29. Ulf

  Jag blir trots allt tvungen att komma tillbaka till covidhanteringen.
  Nyligen kom en rapport ifrån Johns Hopkins. Tre rapport författare konstaterar att lock downs har inte gett någon större påverkan på dödstalen. Det finns också indicier på att lock downs påverkat negativt på de som dött av andra sjukdomar.
  Det är en meta studie.
  Det som väckt rabalder är att av genomgångna typ 19.000 studier på lock downs har man ratat alla utom 24 studier. Det är dessa man bygger meta analysen på.
  Om jag har fattat saken rätt har man sorterat bort alla studier , som inte bygger på verkliga siffror, utan bara på prognostiserade. Då får man alltså endast kvar 24 stycken. Övriga är alltså prognoser eller i populärspråk, killgissningar. Medierna tycks inte upptäckt det skandalösa i detta förstås.
  Frågan blir förstås hur skulle det se ut med samma metastudie på klimatet? Sortera bort alla killgissningar och bara jobba med rapporter som bygger på verkliga observationer? Hur många blir det kvar? Klart färre än 24 killgissar jag.

 30. Karl Eider

  #18, 23

  När man pratar om fusionskraft, så nämner man ofta Q-faktorn (Fusion enery gain factor)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_energy_gain_factor?wprov=sfla1

  Dvs förhållandet mellan den energi man får ut delat med den energi man stoppar in. Där ser man att man börjar närma sig 1, iaf under kortare perioder.

  Men den Q-faktor man presenterar är missvisande, eftersom man bara tittar på plasmat. Man utesluter alltså all energi som går åt till magnetflaskan och dyligt. Dessutom räknas inga förluster med.

  En verklig total Q-faktor blir mycket mindre.

  https://youtu.be/LJ4W1g-6JiY

  Man är i realiteten mycket längre ifrån en färdig lösning än man vill påskina.

 31. Oxelösund och Luleå har Sveriges billigaste fjärrvärme. Men inte så länge till. Nu ska det tillverkas fossilfritt grönt stål. Oxelösund kommer att få 40 procent dyrare fjärrvärme. Luleå kan inte svara på det än. Jag har haft fjärrvärme i 20 år. Det har fungerat mycket bra och varit billigt. Den meningslösa jakten på koldioxid ställer verkligen till det.

 32. En annan

  För ett år sedan drabbades Texas av en blöt snöstorm som sedan kyldes ner av kalla vindar som i sin tur gjorde alla vindkraftverk obrukbara. Tidigare hade miljörörelsen fått alla gas-källor att ställa om från gasvärmda till elvärmda borrhåll, dessutom hade man gjort sig av med oljedrivna kraftverk, nåväl det som hände här i Sverige var att samtliga media höll käften om scenariot som utspelades i Texas, tror jag hörde en snabb nyhetsblabba om det inträffade typ 2 dagar senare! Va, folk dog ju i köldens spår.
  Nu till ännu en observation ang SVT och deras anhang SR.
  Det har pågått en aktion mot Macron och hans införande av vaccinpass i Kanada, tusentals lasbilschauförer har lamslagit bl.a Ottawa, samt gränsövergångarna till USA, även Truckers möter upp!
  När ska SVT och SR skicka en hoper reportrar till denna manifestation? Även civilbefolkningen sluter upp, till nesa för Tradeu som flydde fältet, skyllde på att han fått covid trots trippelvaccinering Så vad ska vi ärligt talat ha PS till? Hjälpa USA att invadera Ryssland? Örrk, ut med packet som slickar makten och ger sig på oss andra som vill ha ett land som fungerar!

 33. Ulf Westberg

  #10
  Just nu exporterar Sverige mer än 4 000 kWh och Norge importerar cirka 3 000 kWh. Vind, vatten och kärnkraft ligger alla på cirka 7 000 kWh. Jag antar allt är förlust med ett pris på cirka 13 EUR per MWh. Jag antar också att vindkraft är onödig idag och bidrar till det låga priset.

 34. Lasse

  #33
  Kulingvarning för södra Sverige 🙂
  https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/varningar

  Förra helgens storm skapade också billig el.

  Här en blogg om havsflöden in i Östersjön , Bra för torsken!
  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/tornealven-vs-skanealven-om-infloden-till-ostersjon-fran-norr-och-fran-soder-1.180062

  5 km3 under veckoslutet 29-30 jan 2022.

 35. Sören G

  Antalet soltimmar har också ökat. Det kan också vara en orsak till att det blir varmare.

 36. Jag kan inte lika mycket som er här på bloggen. Jag har sammanställt några grundläggande frågor om klimatet som jag funderar över. Jag hade önskat att SVT och de stora tidningarna hade gjort program/artiklar om dessa frågeställningar.
  https://www.back2school.se

 37. Munin

  Här kommer förklaringen till att drivmedelspriserna skenar.

  https://uvell.se/2022/02/04/regeringen-kopte-preems-lojalitet/

  Lägg till detta att de fått igenom nedläggningar av fullt fungerande kärnkraftverk och därmed drivit fram kraftigt höjda elpriser för att de i sina utopier vill stöda vindkraften (se hur tydliga paralleller det finns mellan vindkraften och biodrivmedel och tvångsåtgärder, som införts för att gynna dessa!)

  Biodrivmedel och vindkraft och de politiska partier, som gjort detta möjligt och varit klimathysterikernas nyttiga idioter – där finns de ansvariga för att så många svenskar lider under hisnande elräkningar och dyra tankningar av sina bilar.

  Nu är det dags att fortast möjligt få stopp på dessa dårskaper och få till åtgärder, som tar oss tillbaka till stabil elförsörjning och de lägre drivmedelspriser, som länder i vår närhet har.

 38. #18 #23

  Bo Lehnert, KTH, arbetade med fusionsforskning på 70-talet. https://www.kth.se/profile/bol Hans grupp hade en försöksanordning, jag tror en liten Tokamak, där man hettade upp ett ringformigt plasma med en kraftig radiosändare, Många hundra kW om jag minns rätt. Den drevs av en stor mängd högspänningskondensatorer som fyllde ett helt rum i våningen ovanpå. Kabel rakt ner till det jättestora sändarröret med en kraftig thyratron en halvmeter över röret. Detta var för så länge sedan att jag inte kunnat hitta några vackra bilder på nätet. Jag hade en skolkamrat som jobbade där.

 39. En annan

  Ojdå , vissa oroar sig för sina lån…
  https://www.usdebtclock.org/
  Därför behövde faktiskt WEF en pandemi…

 40. tty

  Om det inte vore för Q-faktorn skulle vi kunna ha varsin fusionsreaktor i källaren. Det finns faktiskt amatörer som har byggt sig en. En fusionsreaktor med elektrostatisk inneslutning (en s k fusor) är inte alltför svår att bygga, och ja, man kan verkligen få fusion att fungera i den, men den producerade energin är bara en bråkdel av den förbrukade:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Fusor

 41. tty

  #33

  Megawatt inte kilowatt.

  Och MW inte MWh/kWh.

  Att våra politiker i riksdag och regering inte kan skilja på energi och effekt är en sak, men på den här bloggen bör standarden vara högre än så.

 42. BD-Nille

  #31 Daniel
  Masugnen ger inte bara fjärrvärme till Luleå. Den innebär också att SSAB idag är helt självförsörjande på el. SSAB planer innebär högre produktionskostnad för stålet, ingen fjärrvärme till Luleå, och att SSAB blir en stor elförbrukare. Detta för att minska de globala utsläppen av koldioxid med tusendelar av en procent. Snacka om hål i huvudet

 43. Anders

  #42… och som en följd av det bipolära hålslagarpartiets hålbara energipolitik strömmar svindyr el ur våra två hål i väggen… Urblåst är individen.

 44. Lennart Svanberg

  #27 Ulf – du har ju helt rätt att det är så hon tagit sig till toppen. Sedan får jag dock en känsla av att hon egentligen inte bryr sig vilken politik hon behöver föra nu när hon nått toppen. Hon är en genuin maktmänniska där ändamålet alltid helgar medlen.

 45. Ulf

  Svar 44

  Lennart vi är oense där. Det finns en sätta dit mentalitet där bakom, som inte är helt frisk.
  Visst makt men det obehagliga är vad hin kan tänkas använda den till.

 46. Lars Cornell

  Numin mfl.
  Ni diskuterar som om de höga elpriserna är något oavsiktligt. Men så är det inte. För inte så många år sedan diskuterade vindkraftintressenter mfl hur man skulle kunna få upp priset så att vindkraften blev mer lönsam.

  Det vet vi nu att Mp och några gärna hjälpte till med att åstadkomma. De höga priserna är således fullt avsiktliga.

 47. Eskil

  Våra politiker har som ambition att Sverige skall gå före och bli en förebild för hela världen. Inte en dålig ambition för ett land med drygt en promille av världens befolkning. Detta gigantiska projekt styrs av politiker som är genuint obildade i allt som luktar naturvetenskap eller teknik samt verkar ha måttfulla ambitioner att läsa på. Att det skulle bli svindyrt behövde man knappast vara något geni för att i förväg kunnat lista ut.

  Det är så dags att först nu reagera och protestera då den lätt förutsägbara och förväntade prislappen börjar kännas rejält i plånboken.

 48. Lennart Svanberg

  #45 Ulf, du har ju helt rätt att där har vi en riktig jantelagspolitiker som inte tvekar på att ta ens pengar..

  On another note, var det inte tvärtom för varmt vädret skulle bli? https://omni.se/a/XqOjjn

 49. Magma

  I dag på morgonen gick TV4 Nyheter ut med att glaciären på Mount Everest minskat med rekordfart, med 55 m på 25 år, och så klart att det beror på utsläpp av koldioxid – det sista mer eller mindre underförstått.
  Samtidigt säger man att miljarder människor är beroende av vattnet från avsmältningen (som snart kan ta slut) … vilket så klart indikerar att avsmältningen inte är någon ny (50 årig) företeelse.
  Någon som har koll? Kommer Himalaya att vara glaciärfritt om några år så som antyds? Och beror minskningen i så fall på ökad avsmältning, eller minskad nederbörd, eller är det kanske en långsiktig normal utveckling av helt andra skäl?

 50. Karl Erik R

  #49 Magma

  Jag blev lika förbryllad som du blev. Är det ens plusgrader någonsin på den höjden. Jag vet inte hur högt den ligger men det måste vara extremt ovanligt med smältning av den högst belägna glaciären.

  Det jag kan tänka mig är att mindre nederbörd i form av snö gör att tillväxten inte håller jämna steg med den takt glaciären flyter nedåt. För det gör den. Himalayas glaciären har bland de högsta hastigheterna i världen pga bergens branta sidor.

 51. Adepten

  #36 Lars Iskolbänken

  När jag läser dina frågor på länken så kan jag inte annat än tänka mig att du är väl insatt i de frågor du ställer. Men att du önskar veta mer hur ”klimatrealister” resonerar. Många av frågorna ligger på en detaljnivå som endast de som direkt jobbar med detta kan ge ett svar på.
  Frågan om 9 jan 2022 – 97% hänvisar jag till https://klimatupplysningen.se/den-seglivade-myten-om-de-97-klimatforskarna/
  Du kan även använda dina frågor när du söker på bloggen; https://klimatupplysningen.se/?s=havsniv%C3%A5

 52. Lasse

  #41

  Det går inte att exportera MW 😉
  Effekt är en enhet som beskriver en nivå .
  Ändå är det denna enhet som beskrivs på kontrollrummet:
  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
  Underförstått att det gäller MWh/h är de skriver export.

  Ett arbete kräver tid för att utföras.
  Jämför med flöde och volym.

 53. Håkan Bergman

  Lasse #52
  Det är en ögonblicksbild som visas och då passar MW. Vill man ha utfallet över tid får man gå hit
  https://mimer.svk.se/
  MW är f.ö. standard för all länder som visas här:
  https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show

 54. Björn

  Lasse [52]; En elgenerator utvecklar en effekt som anges i W, kW, MW etc. Denna effekt går att överföra via ledningar och nyttiggöras exempelvis 100 mil söder om Ritsem, men så fort det börjar gå ström i ledningarna, uppstår impedansförluster, inte bara i ledningarna, utan också i transformatorer. Härav kan man inse att eleffekt bör helst produceras nära förbrukarna.

 55. Lars Kamel

  Höga berg, som Mt Everest, har toppglaciärer för att det är kallt där uppe. Kallt är det för att temperaturen sjunker med höjden, vanligen 6-7 grader per kilometer (snabbare om luften är torr). På toppen av höga berg, är det aldrig tillräckligt varmt för att smälta snö och is. Däremot kan den sublimera, alltså direkt övergå från fast form till gas, när solskenet är starkt nog.
  De klimathotsreligiösa struntar i sådana fakta. De tror att koldioxid har magiska egenskaper och kan smälta snö och is som befinner sig långt under noll. De funderar dessutom aldrig över hur en grads uppvärmning skulle kunna få toppglaciärer att smälta. I deras fantasivärld befann sig kanske alla toppglaciärer vid -0,5 grader under ”förindustriell tid” och vid +0,5 grader nu?

 56. emil heijne

  Mycket läsvärd

  https://samnytt.se/det-ar-jobbigt-med-pressfrihet-om-man-ar-klimatalarmist/

 57. Ulf

  Så tjatar DN igen om sina 97 procent av forskarna.
  Jag undrar varför? Och inte får man något svar. Vad är det världens beslutsfattare inte kan göra för att 3 procent anses tycka annorlunda?
  Jo jag vet att 97 procent är trams men fortfarande vad är problemet?
  Någon klimathysteriker gapar om att det bara är äldre forskare som inte tror att människan påverkar. Dessa försvinner säger hon men problemet är att det är bråttom.
  Om vi bara bortser ifrån tramsrapporten så undrar jag förstås, hur hindras hon och hennes klimathetsande kompisar av att 3 procent av forskarna inte tror på tesen? Man skulle gärna vilja ställa frågan. Hur fungerar dessa människor?

 58. Magma

  #50 och 55
  Tack för förklaringar om glaciärer på hög höjd som beskriver fenomen som jag har förmåga att ta till mig.
  Att som SVT beskriva naturliga händelser, eller fenomen, utan att redovisa vad det möjligen beror på samtidigt som man utan att säga det rent ut insinuerar att det är ytterligare ett bevis för deras så kära ”klimatkris” är som jag ser det värre än att ljuga.
  Vad som gör att jag anser det värre än en ren lögn är att de så medvetet utelämnar just de delar som skulle kunna göra att någon kan påvisa att de just ljuger. Att på det sättet balansera på kanten av den medvetna lögnen kräver enligt min uppfattning en sådan insikt att det inte kan vara en slump … ok, möjligen ren dumhet av en som är satt att förmedla ett budskap och inte ställer den okunniges frågor … men att skapa budskapet är inte gjort utan syfte.
  Än en gång tack för ett bra forum med ett bra diskussionsklimat! 🤔

 59. Matsa

  ”Nästa regering måste skapa förut­sättningar för nya reaktorer för att kunna klara klimat­omställningen, och förse användare med el till rimligt pris. Det skriver ledarna för M, SD, KD och L.”

  https://www.svd.se/utveckla-karnkraften–den-har-en-nyckelroll

 60. Jojje

  Lite från Heller.
  https://newtube.app/TonyHeller/1pApPs6

 61. Jojje

  Och lite till.
  https://newtube.app/TonyHeller/ZX59ytH

 62. Simon

  Beträffande vindkraft. Sauks senaste videoklipp:
  https://www.youtube.com/watch?v=4Ob5Lfc7LVY

 63. Mats Rosengren

  Ett mycket bra inlägg av Björn Gillberg:

  Skenande energipriser, okunniga politiker, ”time out”!
  https://www.youtube.com/watch?v=hfVWg1t6ocA