Öppen Tråd

öppen tråd

Sommar! Njut av den! Dags för öppen tråd om klimat och energi.

Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Helge

  Är det bara lycksökare eller har de något som kan bli en del av ”för alltid miljövänligenergilösning”?

  https://www.indiegogo.com/projects/focus-fusion-empowertheworld–3

  http://fortune.com/2014/07/03/startup-nuclear-energy-companies/

 2. #1 Helge
  🙂
  Det vet man inte. Men visst är det bra att de finns de som söker alternativa lösningar. Framsteg inom forskning kommer ibland från totalt oväntat håll

 3. latoba

  ”Politiker som inte vet vad de pratar om”. Läs
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ttip-kan-innebara-bnp-okning_3720622.svd

 4. Janne

  Per Kågesson vill ha svar av Lövén
  http://www.dn.se/debatt/lofven-maste-bekanna-farg-om-karnkraftens-framtid/

 5. Gunnar Kjelldahl (C)

  #1 Helge

  Jag besökte vår svenske kärnenergiforskare prof. Janne Wallenius på KTH, som började sin bana inom fusionskraft, men ganska snart kom till insikt om att detta energislag inte kommer att bli vår lösning på energifrågan, i alla fall inte inom rimliga tidsperspektiv. Därför började han i stället forska kring nya tekniker med breederreaktorer.

  Hans idé är att ersätta tidigare reaktormedium med flytande bly. Det skulle ge en funktion som skulle bli mycket säkrare, eftersom bly inte kokar, och att avbrott i kylkretsen därför inte skulle ge de negativa konsekvenser som traditionell kärnkraft och tidigare breederteknik ger.

  Dessutom skulle den tekniken kunna vara en del av lösningen på vårt befintliga avfallsproblem, eftersom det bränsle som i dag finns i CLAB i Oskarshamn, kan centrifugeras och användas i breederreaktorn och där ge energi som vid nuvarande elproduktionsnivå räcker i flera hundra år. Detta samtidigt som bränslet förbrukar sitt plutonium, och därmed blir mycket mindre i volym, och mer beskedligt vad gäller strålningsnivå.

  Forskningen är ännu i sin linda, och mycket återstår vad gäller materialstudier, m.m., men jag tycker att vi ska hålla dörren öppen för fortsatt forskning i den tekniken. Om den håller vad den lovar, och inte blir för dyr, så kan den komma att bli ett inslag i vår framtida energistrategi.

 6. AG

  #5 Det är nog snarare politiskt mod och pengar som behövs. Tekniken har redan prövats och är inte ny: http://www.world-nuclear.org/info/Current-and-Future-Generation/Fast-Neutron-Reactors/.

 7. tty

  Gunnar Kjelldahl #5

  Det är visserligen positivt att du har upptäckt att det finns LMFR-reaktorer (eller LMFBR, dina formuleringar är oklara på den punkten) men ditt inlägg visar tyvärr också hur okunniga i fysik politiker i gemen är.

  ”eftersom bly inte kokar”

  Givetvis kokar bly. Vid 1750 grader närmare bestämt.

  ”det bränsle som i dag finns i CLAB i Oskarshamn, kan centrifugeras”

  Fullt så enkelt är det inte. Klyvningsprodukterna måste först separeras kemiskt. Därefter kan isotopanrikning genom ultracentrifugering göras.

  ”Detta samtidigt som bränslet förbrukar sitt plutonium, och därmed blir mycket mindre i volym, och mer beskedligt vad gäller strålningsnivå.”

  Här har det virrat till sig ordentligt. Plutoniet utgör en mycket liten del av bränslets volym. Men har man separerat bort klyvningsprodukterna så är lagringsproblemet onekligen mycket enklare för den (största) fraktionen eftersom deras radioaktivitet avklingar på några hundra år.
  Och bränslets strålningsnivå blir INTE lägre efter att plutoniet har förbrukats. Den blir tvärtom mycket högre, men givetvis också mera kortlivad. Plutonium har nämligen låg strålningsnivå men mycket lång halveringstid, ca 24 000 år för Pu239, (man kan därför t ex mycket väl hålla en (underkritisk) plutoniumklump i handen).

  Det bör kanske tilläggas att det var på det sättet bränslecykeln för de svenska lättvatten reaktorerna var tänkt från början. Bränslet skulle lagras några år, sedan upparbetas, klyvningsprodukterna sluitförvaras (i några hundra år) och det klyvbara materialet återanvändas som MOX-bränsle. Det var ett politiskt beslut (av Olof Palme m fl) att inte upparbeta utan i stället slutförvara det utbrända bränslet i några hundra tusen år.

  Det kan tilläggas att LMFR- och LMFBR-reaktorer ingalunda är någon ny teknik. LMFR-reaktorer har t ex använts i atomubåtar sedan 1960-talet, dock inte med bly som kylmedium. Bly har många tilltalande egenskaper som kylmedium, bl a att den höga kokpunkten gör att kylkretsen i princip kan fungera under atmosfärtryck och att det absorberar gammastrålning extremt effektivt. Anledningen till att det mig veterligen aldrig har använts i praktiken är den höga smältpunkten (327 grader) vilket gör att bränslebyte och underhåll av reaktorn blir extremt besvärliga.

 8. ThomasJ

  Tack tty #7 för klargörande & värdefull/korrekt info. Hoppet att en centrist öht. tar till sig slikt är bevisat helt ute, noll – inte minst av den här frekvent förekommande…

  Lite uppfräschande, fenomenal musik kan måhända finna plats en lördag som idag, länk:

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1h-gobVAnr8

  Trevlig helg!

  Mvh/TJ

 9. Christer Eriksson

  En fundering angående de så kallade biobränslet.
  Det består till stor del av träbränsle eller flis som eldas i fjärrvärmeverk.
  Varför kan man inte lika gärna använda all den olja som går åt till att framställa flisen och träbränslet i fjärrvärmeverket.
  Det går åt diesel till att avverka träden,till att samla upp hyggesavfall(som behövs för att ge näring till den nya skogen).Till att göra flis.Den transporteras med lastbil till verken,slutligen så transporteras askan antingen till deponi eller tillbaka till skogen.Allt detta med fossilt bränsle som man skulle minska med Fjärrvärmeverken.Oljan har väl högre verkningsgrad än biobränsle.Detta känns som Ebberöds bank.

  Rätta mig om jag har fel.

 10. Gregor

  CE #9. Det förbrukas ingen olja. Man tänker förse lastbilarna med gengas.

 11. Slabadang

  TTY!

  Jag är djupt imponerad av din bredd på kompetens. Alltifrån SR71 Blackbird till kärnkraft och klimathistorik klimatproxi geologi och biologi. Hur mycket läser du och vad jobbar du som? 🙂

  Så med tanke på ovanstående .. vilken kärnkraftsteknik tror du har bästa potential idag och i så fall varför ? Min självklara favorit är LIFTR med smält salt.

 12. Lars Cornell

  GK #5. Det var trevligt att se dig skriva så. Även om inte alla detaljer var rätt så delar jag din åsikt i princip. Jag tror att tekniken är mycket närmare i tiden än vad du anger. Sedan kommer det att ske en iterativ utveckling under många år.
  Parallellt med det sker utveckling av andra teknikfamiljer kärnkraft. De konkurrerar med varandra och vem som långsiktigt blir vinnare går det inte att avgöra nu.
  Förmodligen känner vi inte ens namnet på den teknik som kommer att byggas om 20 år.

  Utvecklingspotentialen för kärnkraft är enorm medan vindkraftens utveckling nu kommit till vägs ände. Man kan inte göra övervåld på fysikens lagar, materialens hållfasthet od.

 13. Olav Gjelten

  Jag minns från det tidiga 60-talet, när jag kom till Sverige, vilket stolt folk ni var. Med glädje berättade ni att var tredje svensk hade bil och era vägar var som från en annan planet jämförd med vägarna där jag kom ifrån. Med lysande stolthet berättade ni om att Sverige, ”lilla Amerika” var världens tredje rikaste land. Det var ingen som skämdes över gasen från avgasrören eller röken från skorstenerna på alla era mäktiga industrier.

  Självklart drogs jag med i denna glädjeyra och bestämde mig för att här ville också jag bo. I bilar som Ford Fairline, Chevrolet Impala och Oldsmobile besökte jag släkten och vännerna i hemlandet, där folk på sin höjd ägde en 10 år gammal Folka, men dom flesta hade inte råd med någon bil alls.

  Jag minns också de första åren med miljörörelsen. Det handlade om att avgaserna från bilarna skulle bli renare och att dumpningen av farliga gifter inte skulle få fortsätta i havet, i sjöerna eller i nergrävda hål i marken. Lätt hålla med, men själv upptäkte jag tidigt att miljörörelsen för varje eftergift från industrin och övriga samhället, fick mersmak. Redan efter några år förstod jag att det nya miljösvärmeriet skulle bromsa utvecklingen och Sverige som industrination. Denna insikt är det ungefär 40 år sedan jag fick. Alltså har jag i 40 år beskådat det miljöhelvete som dragit ner Sverige i allmänt välstånd – till ett land där folk flyr hemmen på landsbygden för att drivmedelspriserna är för höga och där att fler och fler inte klarar betala sina elräkningar.
  Jag minns den glada tiden då Sverige verkligen var föregångslandet. VARFÖR VILLE NI INTE HA DET SÅ???

 14. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  En liten efterlysning
  Det är ju en hel del omnämnanden av kärnkraft i olika sammanhang. Jag skulle gärna vilja se några riktiga inlägg (läs en hel artikelserie), som grundligt, men tillgängligt även för lekmän, tar upp kärnkraften och vilka utvecklingsmöjligheter som finns där.
  Vilka olika kärnkraftsgenerationer har vi, vilken är nästa?
  Fusion kontra fission.
  Breedreaktorer.
  Kall fusion, skröna eller en verklig möjlighet?
  osv …

 15. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  En liten efterlysning
  Det är ju en hel del omnämnanden av kärnkraft i olika sammanhang. Jag skulle gärna vilja se några riktiga inlägg (läs en hel artikelserie), som grundligt, men tillgängligt även för lekmän, tar upp kärnkraften och vilka utvecklingsmöjligheter som finns där.
  Vilka olika kärnkraftsgenerationer har vi, vilken är nästa?
  Fusion kontra fission.
  Breedreaktorer.
  Kall fusion, skröna eller en verklig möjlighet?
  osv …

 16. Christer Eriksson

  Gregor#10
  Aj då tänkte inte på det.
  Då kan man ju använda flisen som gengasbränsle till att transportera flisen.Eller?

 17. Lars Cornell

  Länken du 6 AG gav är intressant.
  Sex Gen4 teknikfamiljer har valts ut för fortsatt utveckling. Tre arbetar med snabba neutroner och två med långsamma som i dagens kärnkraftverk.

  En kyls med lättvatten, en med helium och de andra med bly-vismut, natrium eller fluoridsalt. De senare tre arbetar vid lågt tryck. Temperaturen varierar från 510 °C till 850 °C vilket kan jämföras med ca 300 °C för dagens lättvattenreaktorer. Det innebär att tre av dem kan användas för termokemisk vätgasproduktion.

  Storleken varierar mellan 150 och 1500 MWe. Några av dem har bränsle i kassettform vilket innebär att de går i 15 – 20 år utan bränslebyte.

  Heliumreaktorerna går med 850 °C och driver turbinen direkt utan omvägen med vattenånga. Helium är en litet knepig gas. Molekylerna är världsaltets minsta och tar sig lätt igenom många material. Så den är svår att stänga inne, men den är ju varken giftig eller strålande.

  Trettio reaktorer med snabba neutroner (FNR) finns nu i drift. Tre av dem är i kommersiell drift och ger 800 – 1200 MWe.
  Från fyra av konstruktionerna finns det lång erfarenhet. Det innebär att den tekniken kan vara kommersiell någon gång 2020 – 2030.

  I en av de befintliga reaktorerna ger 100 kg torium/uran, dvs ungefär 5 liter, en miljard kWh. Omräknat skulle energin för vad ett 3 MW vindkraftverk ger under sin livstid motsvara 2 dl bränsle. (Jag ber någon kontrollräkna att jag fått alla nollorna riktigt).

 18. sibbe

  Nytt från atombörsen (källa IAEA):
  Förra fredag kördes BN-800 reaktorn i ryska kärnkraftverket i Beloyarsk i gång. Reaktorn kyls med natrium. Reaktorn matas med plutonium. Bygglov finns för följande typ BN-1200 som skall köras på utbrända atomsopor. Dessutom är 10 rektorer till i byggnadsskedet. Därav 2 i Kaliningrad: Putin har erbjudit el därifrån åt Tyskland ( men han måste väl först bli av med Ukrainakrisen…)
  I Kina byggs som bäst samma typ av breeder vid Sanming kärnkraftverket.
  Där byggs som bäst 29 nya kärnkraftverk.
  Och i Indien håller man på att fylla samma typs reaktor med natrium. Den körs i gång i höst. Indiens regering har satt Greenpeace på listan oönskade organisationer. Utöver breedern byggs som bäst 6 nya reaktorer. Den nya premiärministern N. Modi deklamerade att kärnkraft kommer att vara en hörnsten i Indiens energiförsörjning.
  Samma typ BN-800 som också kan köras med atomsopor utvecklas också av GE-Hitachi http://gehitachiprism.com/ i Japan. Där körs sakta men säkert de flesta kärnkraftverk åter i gång när de väl har försetts med passiv kylning, och högre tsunamivallar. Dessutom kommer bassängerna för utbränt bränsle flyttas till ”säkrare” platser…
  Enligt IAEAs VD byggs från Turkiet till Brasilien och från Nigeria till Finland som bäst 72 nya kärnkraftverk… Peak kärnkraftsel? Realiteten talar ett annat språk!

 19. Mikael W.

  Läser senaste numret av Folkvett. Där står följande om Nils-Axel Mörner.

  ”Mörnersk malör.

  Nils-Axel Mörner, docent i geologi vid Stockholms universitet, numera pensionerad, har länge gjort sig känd för sitt pseudovetenskapliga engagemang. Under senare år har det mest tagit sig uttryck i en skepsis mot gängse klimatvetenskap. Tillsammans med Sid-Ali Ouadfeul, geofysiker vid Algeriets petroleuminstitut, startade Mörner 2013 en vetenskaplig tidskrift med namnet Pattern Recognition in Physics. Redan i januari 2014 beslutade förlaget, Copernicus Publications, att lägga ned tidskriften. Tidskriften hade inte alls fått den breda täckning av mönsterigenkänningsforskning som Mörner och Ouadfeul hade utlovat, utan verkade mer inriktad på att publicera klimatskeptiskt material.”

 20. Alienna

  Mikael W, #19

  Vad är ett – ”pseudovetenskapligt engagemang”?

 21. Sören G

  #19 Mikael W
  Tidningen ”Folkvett” är ingen seriös publikation. Den klassar allt som inte stämmer med redaktörernas uppfattning som pseudovetenskap. På så sätt blir den själv en pseudovetenskaplig publikation.

 22. sibbe

  Här i Finland tampas vi med den eviga gröna uppbackningen för mölleel även hos oss:
  Statistiken från Svenska Kraftnät för 2013 visar att av den totala elproduktionen på 143693 GWh, stod vindkraft för knappt 7 %, vattenkraft för knappt 43 %, kärnkraft för drygt 44 %, gasturbiner och diesel för knappt 0,03 %, övrig värmekraft (biobränsle såsom flis och avfall) för ungefär 5,6 %, solel för knappt 0,003 % och ospecificerat för drygt 0,008%.
  Av den svenska exporten på 22693 GWh 2013 (15,8 % av produktionen) gick 54 % till Finland (Tack Lars Kamél för siffrorna)
  Och oberoende hur man än räknar, finsk importel från Sverige innehåller till 44 % kärnkraftel.
  För tillfället är svensk el betydligt billigare än finsk. Men om nu Sveriges regeringen växlar från borgerligt till grön i höst, och 2 kärnkraftverk körs ner inom 2 år är det slut med exporten. Dessutom är ett gammalt,men inte glömt, svensk grönt mål att återföra älvarna till sitt ursprungliga, vilket betyder att även vattenkraften försvinner. Sverige skall klara sig till 100 % på regenerativ energi, vindkraft framförallt allt, ett krav som ingen grön kan avstå ifrån, det var visst Fridolin…
  Vindkraft utan reservkraft betyder i praktiken att möllorna stängs av när det kommer för mycket el. Vindkraft utan reservkraft betyder att man måste ha beredskap för elproduktion 365 dagar i året. Vindel är därför helt onödig och kostar extra och exempel i Tyskland visar att de ökar i själva verket CO2 utsläpp genom att man måste alstra el av fossila bränslen. Elkonsumtionen kommer att gå upp med tilltagande ekonomisk återhämtning. Med ökade skatter går det nog inte att korrigera, i synnerhet om det drabbar finsk exportindustrin som förut har det svårt.
  En liten tröst i det hela är ändå, att en stor del av Mölle-elkostnaderna står Finlands del av EU:s landbygdsfonden för. Och de möllor som skall byggas här i Finland är tänkt att vara för bönderna = en extra ko i hagen.

 23. tty

  Slabadang #11

  Jag tror (liksom Freeman Dyson) att det är reaktorer med bränslet i flytande form (toriumbaserade smältsaltreaktorer) som har framtiden för sig på lång sikt. Fördelarna är många och stora: hög arbetstemperatur, lågt tryck, hög verkningsgrad, kemiskt mycket stabilt bränsle, bränslecykeln kan hanteras nästan helt i själva kraftverket, nästan ingen neutronaktivering i härden, härden kan göras felsäker, mycket liten produktion av transuraner, bränsletillgången är i praktiken obegränsad.

 24. tty

  Har ni förresten tänkt på att vad vi håller på att bygga med vårt ”slutförvar” av kärnbränsle egentligen är en riktigt maffig gruva? Jag är helt övertygad om att den aldrig kommer att få en chans att ligga där i hundra tusen år. Om några hundra år har klyvningsprodukternas radioaktivitet klingat av så att bränslet inte är radioaktivare än vanlig uranmalm, och då ligger där en gruva full av koppar, zirkon, uran och plutonium plus mindre mängder av nästan alla ämnen i mitten av det periodiska systemet, bl a rätt mycket sällsynta jordmetaller.
  Kopparn och zirkonet är det ju bara att smälta om och använda direkt, medan det kommer att krävas kemisk separation för de övriga ingredienserna, men tekniken är ju välkänd, och lätt att tillämpa när materialet inte är radioaktivt.

 25. Ingemar Nordin

  Mikael W #19,

  Föreningen Vetenskap och Folkbildning, och deras tidning Folkvett, har under senare år helt ägnat sig åt att promota en anti-vetenskaplig hållning där politik går före sanningssökande. Därför lämnade jag föreningen för något år sedan

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/07/farval-till-vof/

  tty,

  Jag håller helt med Slabadang om att du är en pärla för bloggen; otroligt bredd i kunskapen, saklighet och alltid intressanta inlägg och länkar. Tack.

 26. JHE

  Christer Eriksson #9

  Att flisa GROT som ryms 25 m långtradare utförs på några timmar med en flismaskin med 250 hk motor.
  En sådan maskin drar ungefär 30 l diesel/timmen vid normalt utnyttjande. Det rör sig om storleksordningen 100 l diesel för att flisa ett långtradarlass. Energiinnehållet i flisen motsvarar 12-14 kbm diselolja beroende på kvalitet. Det går normalt åt mer energi för att transportera GROT och fis än det går åt för själva flisningen. Ungefär 30 ggr mer energi innehåller ett flislass än vad det gått åt att framställa flisen.

 27. Lejeune

  De sedvanliga neo-malthusianerna:

  http://www.dn.se/debatt/vi-maste-borja-mata-valfard-pa-andra-satt-an-med-bnp/

 28. Thomas P

  Alienna #20 När det gäller Mörner kan man gissa att det är hans kurser i slagruta som avses. Visserligen finns det en del här på bloggen som tror på sådana, men allmänt anses dessa som just pseudovetenskap. Det som står i citatet i Folkvet är helt sant, men jag förstår att det inte är PK på denna blogg. Här är man ju närmast definitionsmässigt seriös om man är emot AGW.

 29. Thomas P

  Eftersom det är populärt att klaga på inkompetenta politiker här på bloggen. Vad sägs om det här citatet:
  “As you (Energy & Environment Cabinet official) sit there in your chair with your data, we sit up here in ours with our data and our constituents and stuff behind us. I don’t want to get into the debate about climate change, but I will simply point out that I think in academia we all agree that the temperature on Mars is exactly as it is here. Nobody will dispute that. Yet there are no coal mines on Mars. There are no factories on Mars that I’m aware of.”
  http://fatlip.leoweekly.com/2014/07/03/sen-brandon-smith-has-important-things-to-say-about-climate-change-mars/

 30. BjörnT

  Intressant essä om vad som kunde varit.

  ”In 1978 a monumental multi-departmental study was submitted to President Carter concluding that “solar energy could make a significant contribution to U.S. energy supply by the end of this century”. The study, backed by 30 federal departments, stated that “even with today’s subsidized energy prices, many solar technologies are already economic.” Yet no action was taken and solar power and other renewable energies stagnated for over 30 years. Until now? Allan Hoffman, former senior official at the U.S. Department of Energy, who personally delivered the report to the White House back in 1978, recalls what went wrong – and what lessons the U.S. should draw if it is to avoid another failed renewables revolution.”

  http://cleantechnica.com/2014/07/04/us/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IM-cleantechnica+%28CleanTechnica%29

 31. Jannemannen

  Tack för att denna sida finns!
  Ni som läser/skriver på denna blogg är så duktiga och kan enormt mycket, så att göra inlägg varken törs eller kan jag tyvärr. Men angående ”kärnkraft” läste jag för något år sedan ett inlägg av Gunnar Littmarck om nästa generations kraftverk: Gen4!

  Gunnar fick mig att följa vad som skrivs om ovan framtidskälla. Ni som fortfarande är okunniga eller nyfikna på GenIV kan ganska lätt uppdatera er på följande länkar:
  http://gunnarlittmarck.blogspot.se/
  https://www.youtube.com/user/gordonmcdowell

  Ett tips om kommande event på internet (9th International Conferences on Climate Change.)
  http://climateconference.heartland.org/watch-live/

 32. BjörnT

  ”Global average, albeit uneven, growth over these 9 years was a very modest 0.8% pa, which is the root cause for the ever stuttering world economy. The 2.8 fold increase in oil prices since 2004 gives us an idea what will happen when a larger percentage of countries peaks and then declines, not to mention when the global peak is reached.”

  Det finns fler anledningar än AGW att i god tid satsa på att avfossilifisera vår energiförsörjning!

  http://www.resilience.org/stories/2014-07-02/oil-prices-started-to-skyrocket-when-one-quarter-of-global-supplies-went-into-irreversible-decline

 33. Peter Stilbs

  JHE #26 – intressant att se dessa siffror. Jag har undrat. Men hur mycket energi krävs för att släpa fram dessa grenar och kvistar ur skogen?

 34. John Silver

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/07/top-20-carbon-sequestering-nations.jpg

 35. Thomas P

  De som är intresserade av Lilla istiden kanske vill läsa den här artikeln som kommer med alternativa förklaringar till många av de bevis för denna som brukar presenteras:
  https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/72193/1/742571998.pdf

 36. Mikael W.

  Kolla Ian Wachtmeister och hans pod. Fantastisk kille! Lars Bern nivå!

  http://ianwachtmeister.libsyn.com/varfr-knner-ingen-till-hur-viktig-koldioxiden-r

 37. tty

  ThomasP #35

  Så det var förmodligen på ren djävulskap när de isländska annalerna berättar att de gamla seglingsvägarna till Grönland inte längre går att använda på grund av för mycket is.
  Och att man slutade odla spannmål först på Grönland och sedan på Island berodde nog inte på låga spannmålspriser i Tyskland som de här ljushuvudena tycks tro vad gäller Norge.
  Att gårdarna i Norge i vissa fall upopslukades av glaciärer kan nog också ha haft en negativ inverkan.

 38. Thomas P

  tty #37 Du får skicka ett brev till författarna och fråga. Själv är jag inte tillräckligt insatt i alla källor och deras trovärdighet eller olika sätt att tolka dem.

 39. JHE

  Peter Stilbs #33

  GROT är oftast hyggesrester efter kalavverkning. Då är det oftast specialbyggda skotare som kör ut riset. Det är väldigt stor skillnad på hur mycket diesel som går åt. Är det långt att köra går det åt mer.
  Drivmedelskostnaden för en sådan maskin är försumbar. Det går åt i storleksordningen 10-20 l i timmen för en maskin som har en timkostnad på en bra bit över 1000 kr/timma. Flismaskinen som jag skrev om kostar också över 1000 kr/timme. Lastbilen som fraktar flisen kostar också över 1000 kr/timme. Träflis av den kvaliteten får inte kosta mer än c:a 20 000:- fritt levererat värmeverk, I praktiken kan maskinerna tillsammans hinna dra högst 500 liter diesel innan lastbilslasset med flis blir för dyrt.
  Oftast är flisen billigare,

  Energiflis började användas som oljeersättning vid mindre värmeverk och panncentraler i slutet på 70-talet. Det var billigare än olja men dyrare än kol. Fördelen med flis istället för kol är en enklare rökgasrening.

 40. Kenneth Mikaelsson

  Någon som behöver ett gott skratt…. 🙂
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2680519/Global-warming-creating-MORE-glaciers-Antarctic-sea-ice-reaches-record-high-climate-change-scientists-claim.html

 41. Jonas p

  Brukar bara läsa men när jag såg detta kunde jag inte låta bli att förfäras till den grad att jag gör en post. http://mobile.theverge.com/2014/7/7/5877649/bbc-told-stop-wasting-time-on-science-skeptics
  Är detta nästa steg i utvecklingen månde. En stats-tv bulla om att tysta ner oliktänkare.