Ganska allmängiltigt numera…

bild2s

Ja, hur många gånger har man inte sett hur allehanda vetenskapliga artiklar och slutsatser blåses upp – inte bara i media, utan även redaktörernas spalter i tidigare tunga vetenskapliga tidskrifter som Nature, Science och PNAS. Några månader senare är allt nogsamt glömt och begravt – och vetenskaparna framställs fortsatt lika eniga och vetenskapen fortsatt lika ovedersäglig.

För en tid sedan hade vi här ett gästinlägg av S. Fred Singer, som påminde om hur samma mönster [för avgörande antropogen påverkan på klimatet och global uppvärmning via mer atmosfärisk koldioxid från fossilbränsleförbränning] framträder för alla IPCC’s rapporter.

”Beviset” i första rapporten är bortsopat i rapport nr 2 och ersatt av ett annat, som är bortglömt i rapport 3, och så vidare.

Inte så många tycktes notera att när Summary for Policymakers nr 5 släpptes i Stockholm i september 2013 så inskränkte sig ”det” till att IPCC’s ledning kände sig ”allt mer säkra”. Inget mer. Ingen journalist eller nyhetsuppläsare ställde någon följdfråga vad jag minns. Och den verkliga rapporten är ännu inte tillgänglig.

screenhunter_1013-sep-28-00-13

Nämnda  ”bevis” ser givetvis ganska egendomligt ut, med verkligheten som bakgrund. Den enda säkerställda ”klimatförändringen” i modern tid är ju 1900-talets globala uppvärmning, som anses ligga på ca 0.7 grader. Hur stor del av denna som är antropogen är det ingen som vet. IPCC’s skattning i 2007 års rapport var 0.2-0.3 grader – och under senare delen av perioden.  Men det var baserat på datamodeller som ju avviker allt mer från nyare observationer.

Kommer någonsin något ”bevis” – eller ens någon form av kvantifiering av relativa storleken på det antropogena bidraget bland troligen dominerande naturliga klimatvariationer och ”kaotiskt beteende hos klimatsystemet”?

Det verkar inte så – i alla fall inom överskådlig tid. Allt börjar framstå som ett meningslöst politiskt spel, med framträdande inslag av religiöst färgade vanföreställningar om sakers tillstånd.

Att det finns ett antropogent bidrag i någon form är ju sant per definition. Hur stort det är, och i vilken riktning det skulle påverka klimatet på olika platser på Jorden är en helt annan fråga.

Det är därför bottenlöst absurt att se ett vad om motsatsen i bloggvärlden. Initiativtagaren utlovar en stor belöning till den som visar att antropogen påverkan inte existerar.

vad

Visst – men det går ju inte – det är bara frågan om en ny halmgubbe, som kanske går hem hos vissa. Den antropogena påverkan finns ju där, per definition. Frågan gäller storlek, plats, mekanism, påverkansbidragsform och riktning.

Nej – det här har ju helt lämnat den normala definitionen på vetenskap, eftersom hypoteser i godtycklig riktning inte kan falsifieras. Eller?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Kjelldahl (C)

  ”Att det finns en antropogen påverkan är ju sant per definition”. Den sanningen utgör ju grunden även i IPCC:s rapporter, med dess mycket omfattande vetenskapliga bakgrundsmaterial.

  Peter och många andra på detta forum, vill dock göra gällande att vetenskapen överdriver hotbilden, och att man inte kan ens uppskatta hur mycket eller hur lite mänskligheten påverkar klimatet.

  Då inställer sig frågan; Tänk om det är tvärtom så att vetenskapens uppskattningar är för försiktiga? Det finns en hel del av forskarna på området som anser att så är fallet.

  Faktum kvarstår. Om man ser klimatförändringarna i det långsiktiga perspektiv som man måste för att dra slutsatser om klimattrender, så finns det ingen
  ”paus”, utan varje årtionde i modern tid har varit varmare än sitt föregående.

  Att ta den osäkerhet som finns om graden av påverkan till intäkt för att inte vidta några åtgärder är ett oansvarigt förhållningssätt. Vi måste utgå från att uppskattningarna som IPCC gör är någorlunda korrekta. Om det visar sig att de är något överdrivna så är det en bonus som ger oss mer tid.

  Om det däremot visar sig att IPCC underskattat hotbilden, så är det än mer angeläget att vidta åtgärder snabbt, och inte viga ansträngningarna till att hitta skäl för att slippa.

 2. Peter Stilbs

  #1 – det där med ”varje årtionde varmare än det förra” är åter rent trams, och Du bör studera vad som egentligen ligger bakom dessa påståenden (även om de är publicerade i Science).

  I detta fall är det inte ”bortglömt” – utan har istället blivit en skröna, som papegojlikt upprepas av vissa

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/07/20/tillbaka-till-rotterna/

 3. Christopher E

  #2 Gunnar Kjelldahl

  ”Om man ser klimatförändringarna i det långsiktiga perspektiv som man måste för att dra slutsatser om klimattrender, så finns det ingen ”paus”, utan varje årtionde i modern tid har varit varmare än sitt föregående.”

  Fast detta har ju överlag varit sant ända sedan slutet på 1600-talet, så det utgör knappast något bevis på något hotfullt. Och det var lika sant tex från år 500 till år 1000 (eller varför inte under runt halva jordklotets 4,5 miljardåriga existens). Fast tidigare slapp vi politiker som försökte sko sig på väder, utan människor uppskattade att klimatet blev mildare istället. Att försöka skrämma vanligt folk med att vi har en förändring när förändring är normen är ett sorgligt inslag i den klimatreligiösa retoriken.

  ”Då inställer sig frågan; Tänk om det är tvärtom så att vetenskapens uppskattningar är för försiktiga?”

  Det resonemanget kan tillämpas på precis varje larmfråga som olika forskare driver. Ja, tänk om vi skulle slösa triljoner dollar på varje påstått problem, för det kan ju vara så vetenskapen är för försiktig… asteroidenedslag, epidemier, mobilstrålning, resursbrist etc. Ska vi lägga lika mycket pengar på dem allihopa? Hur ska vi klara det? Sanningen är väl den att klimathotet är inte sannare eller mer angeläget än något annat påstått hot, men eftersom koldioxid utgör en grund i världens ekonomiska maskineri är det lockande för alla de krafter som vill genomdriva just sina favoritideologier med klimat som ursäkt. Och det är ju inte lika lätt att beskatta virus eller meteoriter, och ha maktanspråk på att detaljstyra människors liv med dem som grund.

  Peter Stilbs;

  Apropå ”utmaningen” sist så är det ju så att logiskt kan en negativ utsaga inte bevisas. ”Bevisa att det inte är så” är aldrig ett giltigt argument, och sorgligt nog är det ändå grunden för klimatpanelens resonemang när de ska ”bevisa” antropogen uppvärming. Tävlingsbloggen och andra borde fundera på om de själva kan bevisa en positiv utsaga om klimathot istället. De har bevisbördan.

 4. Gunnar Kjelldahl (C)

  Alla mätdata visar ju detta, decennium för decennium, och trenden för innevarande årtionde pekar mot ännu ett rekord. Detta år ser f.ö. ut att bli ännu ett rekordår, vilket visar att ”pausen” bara är en bild skapad av kortsiktiga trendmakare, som använt fritt valda mätpunkter för att bygga sin sanning.

  När man inte vill se sanningen i vitögat, så är det dock bekvämt att avfärda den som trams.

 5. Kenneth Mikaelsson

  Gunnar Gunnar finns det nån trögare än du… inse att det du lärt dig är bara skrönor och grön propaganda..
  i min enfald trodde då jag att som centerpartist så hade man sina fötter i möllan.. vars du har dina vete fan men en sak är då säker inte är det i verkligheten… och om du nu är så lättlurad så är det ju rent skrämmande…

 6. Röda Stjärnan

  @ Gunnar Kjelldahl (C)

  ”När man inte vill se sanningen i vitögat…..”

  Är Du på riktigt? Detta från en människa som ska arbeta för sina medborgare, lyssna på dessa. Har Du tagit till Dig någonting av den information som presenterats för Dig tidigare?

  Får jag fråga:

  Vad hade varit normalt? Ingen uppvärmning? Hur stor uppvärmning? Hur stor del av uppvärmningen står människan för? Hur stor del av människans utsläpp kan vi minska med allt slöseri på vindkraft?

  Att slösa miljarder på någonting utan att veta effekten av detta är jag totalt emot. Vill även kunna se ett före och efter scenario med uppmätta värden som grund. Jag vet, fakta kan vara jobbigt att förhålla sig till tycks det.

 7. ThomasJ

  Undrar hur stor andel centristerna var i den senaste PISA-undersökningen angående läsförståelse och då menar jag sådana som lämnat elevstadiet och av och till står längst fram i klassrummet… 😉
  Länk till ytterligare oomkullrunkeligt bevis på hur omfattande fusket deFacto är:

  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/07/03/giss-data-tampering-worse-than-it-seems/

  Det handlar alltså om GISS-data, dvs avdelningen som J. Hansen basade över och nu är efterträdd av en väl inskolad skojare, Gavin Schmidt.

  Historiens dom över dessa charlataner, oavsett partitillhörighet, kommer inte att bli nådig.

  Mvh/TJ

 8. Kenneth Mikaelsson

  Bara en i mängden jag vet att det är flera på ingång
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/10916086/The-scandal-of-fiddled-global-warming-data.html

  Sen kan du nog glömma din fantasi om en kraftig el ninjo i år…. om du vill ha lite spänning i tillvaron kolla upp vad jetstömmen har för sig på södra halvklotet sen jämför du den mot det norra sex månader sen….

 9. ThomasJ

  Och BTW: från Vaclav Klaus efterträdare tänkvärt för alla, inklusive centrister, läsvärt från Oz, länk:

  http://australianclimatemadness.com/2014/07/04/czech-president-political-correctness-political-cowardice/

  Mvh/TJ

 10. Lasse

  Gunnar Kjelldahl uttrycker en oro för att vi inte vet om hur mycket vi påverkar klimatet.
  ”Det kan bli värre än förutsett!” Därför bör vi göra allt vad vi kan nu (inom 4-5 år MP)-vad säger C?
  Det är en försiktig inställning från den som inte följer klimatfrågan intensivt.
  Men du Gunnar hänger ju här!
  Av samma skäl som jag eller är du ute som politiker för att prata mer än lyssna?
  Vi upplyses hela tiden om hur klimatalarmen är överdrivna och baserade på fabricerade fakta.
  Lyssna lite Gunnar-det verkar fixa sig utan dina åtgärder. Klimatet är komplicerat balanserat och kanske inte styrt helt av C MP eller människan!
  Dagens justeringsnytt: http://wattsupwiththat.com/2014/07/03/giss-hockey-stick-adjustments/#more-112476

 11. jensen

  #2 Gunnak Kjelldahl

  Du är så patetisk!
  Tjata om 10-årsperioder, när det gäller klimat.
  Det avslöjar verkligen din bristande kapacitet och förståelse betr. klimat.
  Inte ens 100-årsperspektiv är speciellt konstruktivt, med tanke på att cyklerna med oceanernas oscillationer är ca 60 år. För att få en klimat-trend får man därför medräkna åtminstone 3 dylika cykler.
  Det rätta är därför att ha ett 1000-årsperspektiv, och där ser man att trenden sedan 10 000 år är fallande.
  1000-års period efter 1000-årsperiod, såsom i en neoglacial efter klimatoptimum.
  För att sia om framtiden måste man greppa dåtiden. Fatta det!!.

 12. Ann LH

  Peter, bra att Du påminde om Singer’s artikel om IPCCrapporternas hållbarhet. Sedan undrar jag om inte Reinfeldts tal igår visar sig bli en svensk vändpunkt i klimathotsdebatten. Elegant sammanfattning av den globala situationen. Ett ljus i det i övriga ”klimatmörkret”.

 13. Michael

  ThomasJ #9
  Artikeln du refererar till innehåller dagens bästa uttryck: ”the libtard media”.

 14. Bim

  Gunnar Kjelldahl
  ”Faktum kvarstår. Om man ser klimatförändringarna i det långsiktiga perspektiv som man måste för att dra slutsatser om klimattrender, så finns det ingen
  ”paus”, utan varje årtionde i modern tid har varit varmare än sitt föregående.”

  Var får du dessa uppgifter ifrån? Och hur mycket varmare blir varje årtionde? Hur mycket över 0.74 grader har jordens medeltemperatur stigit de senaste två årtiondena?
  Om detta är för korta tidsperspektiv för att mäta, hur kan du då veta det du påstår?

 15. Gunnar Kjelldahl (C)

  Vad jag inte förstår när det gäller ditt förnekande av den paus vi är inne i är hur du kan förkasta vetenskapen på det viset? En överväldigande och förkrossande majoritet av forskarna är ju mycket medvetna om den. Eller menar du att IPCC på något vis har fel eller är korrupt eller hur tänker du?

  Ja för du ÄR väl medveten om att IPCC ägnar ett helt avsnitt åt pausen?

 16. Gunnar K det är inte vetenskapen som överdriver hotbilden, det är politiker som Du.

 17. Helge

  Gunnar Kjelldahl (C) #1

  ”Då inställer sig frågan; Tänk om det är tvärtom så att vetenskapens uppskattningar är för försiktiga? Det finns en hel del av forskarna på området som anser att så är fallet.”
  Första meningen är fel, andra meningen tveksam eftersom den bygger på föregående mening.
  Naturvetenskapen handlar om att söka fakta samband orsak och verkan, den sysslar normalt inte med politik.

  Här följer ett typexempel på vad media är fyllt av. En fråga om det har med pågående uppvärmning att göra, varvid svaret är att det är tveksamt och svårt att visa. Sen följer ett långt resonemang som om det är huvudorsaken, följt av ett kort avsnitt om en massa andra tänkbara skäl som ”också” kan ha bidragit till utvecklingen. Man blir rätt trött på dessa insinuanta artiklar.
  http://www.citylab.com/weather/2014/06/what-you-need-to-know-about-the-coming-jellyfish-apocalypse/373706/

 18. pekke

  Den avlidne John Daly ( 1943-2004 ) har ett antal temperaturdata från olika stationer runt om i världen innan div. forskare la på sina magiska justeringar.

  Centrala England Temperatur ( CET ) 1720 – 1998:
  http://www.john-daly.com/stations/england.gif

  Isländska Stykkisholmur och Teigarhorn 1823 – 1999:
  http://www.john-daly.com/stations/england.gif

  Haparanda 1860 – 2003:
  http://www.john-daly.com/stations/haparand.gif

  Själv har jag plockat i hop årsmedel från svenska stationer från SCB:s åsrböcker över 1900-talet fram till 1990, tyvärr bara årsmedel över sk. normalperioder, även om det bara är uppställt i ett vanligt textdokument så brukar formateringen sk*ta sig när man klistrar in det här, så ni får ta det som det kommer.

  Scb 1918 Scb 1935 Scb 1938 Scb 1962 Scb 1993
  Medeltemp Medeltemp Medeltemp Medeltemp Medeltemp
  1859-1915 1859-1925 1901-1930 1931-1960 1961-1990
  karesuando -2,8 -2,7 -2,3 -1,5 -2,3

  Gällivare -1,1 -1,1 -0,7

  Jokkmokk -0,1 -1

  Haparanda 0,5 0,6 1 1,6 1,1

  Stensele 0 -0,1 0,1 0,7

  Umeå 2,1 2,1 2,6 3,1 2,7

  Östersund 2 2 2,4 2,9 2,5

  Härnösand 3,4 3,4 3,7 4,4 3,8

  Sveg 1,4 1,4 1,7

  Särna 1 0,9 1 1,5 1

  Gävle 4,6 4,6 4,7 5,2 5,2

  Uppsala 4,9 4,9 5,2 5,8

  Karlstad 5,8 5,8 5,9 5,9 5,4

  Stockholm 5,7 5,7 5,9 6,6 6,6

  Örebro 5,6 5,7 6,1 5,8 5,7

  Strömstad 6,7 6,6

  Linköping 6,3 6,2 6,3 6,8 6,1

  Jönköping 6,1 6,1 6,2 6,2 5,3

  Säve 7,1

  Göteborg 7,5 7,4 7,7 7,6

  Visby 6,7 6,7 6,9 7,1 6,8

  Växjö 6,1 6,1 6,3 6,2 6,4

  Halmstad 7,4 7,4 7,6 7,3

  Kalmar 7 6,9 6,8 7,3 6,9

  Lund 7,2 7,2 7,3 7,8 7,9

  Hoppas uppställningen är läsbar.
  Vi får se hur normalperioden 1991 – 2020 blir i framtiden.

 19. pekke

  pekke #18

  Ser att som vanligt blev det fel i uppställningen när man klistrar in från ett textdokument.
  Gällivare gäller bara 1859 till 1930.
  Jokkmokk 1931 till 1990.
  Sveg 1859 till 1930.
  Uppsala 1859 till 1960.
  Strömstad 1859 till 1925
  Säve tar över Götet 1961 – 1990.
  Halmstad 1859 till 1960.

 20. Gunnar #1:

  ”Att ta den osäkerhet som finns om graden av påverkan till intäkt för att inte vidta några åtgärder är ett oansvarigt förhållningssätt”

  Du har verkligen inte förstått detta, tyvärr. Alla förstår att människan bor på jorden och därmed på ett eller annat sätt påverkar klimatet här. Det är inte det som är frågeställningen. Det är EXAKT som Peter redan skrivit, frågan är hur, på vilket sätt och hur mycket vi påverkar med olika verksamheter. Utan att veta exakt vad som händer när vi släpper ut tex CO2 i luften genom förbränning så kan vi inte avgöra om några åtgärder kommer göra saker och ting bättre eller sämre.

  Det finns en uppenbar risk att om man bara vidtar åtgärder som man *tror* är bra så gör man saker sämre! Det kan tex vara mycket mycket sämre med den miljöförstöring och klimatpåverkan som vindkraft har jämfört med vad lite mer CO2 i luften har. Men hur skall vi kunna utvärdera det utan att förstå och kritiskt utvärdera vindkraft och utan att försöka förstå ännu bättre hur CO2 påverkar klimatet?

  Om det är så att mer CO2 i luften egentligen är bättre, då vore det väl ganska korkat att vidta åtgärder för att minska?

  Så kom igen Gunnar, du har missat pudelns kärna. För oss som jobbar med forskning till vardags är det självklart att saker och ting inte är svart eller vitt. Frågan är hur mycket och på vilket sätt.

 21. Gunnar Kjelldahl #1: Du tänker inte vetenskapligt utan som en politiker. Detta ser de flesta på denna blogg. Du rabblar vissa mantra som en papegoja (akta dig så du inte blir jämförd med The Dead Parrot i Monte Python).

  Vetenskap handlar om sökandet efter ny kunskap – det verkar inte ha gått fram till dig. Ska du komma med att ett decennium är varmare än det tidigare som förklaring till AGW-hypotesen så måste du också kunna komma med en förklaring varför det blev varmare i början på 1900-talet när CO2 var låg.

  Du använder också ”vetenskapen tycker” som ett tokigt begrepp. Vår kritik av CAGW-hypotesen är också vetenskapligt grundad. Du påstår väl inte att Lindzen m.fl. inte är vetenskapsmän?

  Du kanske ska försöka argumentera vetenskapligt mot Singers gästinlägg som Peter Stilbs länkade till. Bra vetenskaplig övning. Vad har Singer fel i sin kritik av IPCC? Väntar med spänning på ditt svar och ska vara snäll i mina kommentarer när jag läser det. Klimatet är en mycket komplex fråga där konsensus inte alls finns och mycket kunskap saknas.

 22. Ann LH

  Gunnar Kj. har sin dagliga gärning på Finsta, den plats där den heliga Birgitta fick sina uppenbarelser. Platsen kanske fortfarande kan ge himmelsk vägledning och har man skådat ljuset rår det naturligtvis över allt annat här på jorden.

 23. pekke

  Det var värre förr.

  http://notrickszone.com/2014/07/02/spiegel-europes-gigantic-catastrophe-happened-in-1540-when-co2-was-30-less-than-today/

  Ingen Apokalyps i syne.

  http://notrickszone.com/2014/07/03/leading-german-daily-apocalypse-will-not-take-place-richard-tol-97-consensus-does-not-exist/

 24. Helge

  Pekke #23

  Intressant, detta under ”lilla istiden”. http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-014-1184-2

  Även Asien hade torra perioder under lilla istiden med hungersnöd till följd.
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11430-006-2027-4

  Tänk vilka klimatförändringar som förekom, och detta innan ens koldioxidhotet var påtänkt.

 25. Lasse

  4 Juli USAs nationaldag.
  Firas med fyrverkeri.
  Dock ej i kustlandskapet utanför USAs ostkust där Arthur härjar. Årets första orkan.
  http://wattsupwiththat.com/2014/07/03/track-hurricane-arthur-live/#more-112461

 26. Gunbo

  Per Welander #21,

  ”Ska du komma med att ett decennium är varmare än det tidigare som förklaring till AGW-hypotesen så måste du också kunna komma med en förklaring varför det blev varmare i början på 1900-talet när CO2 var låg.”

  Den uppenbara orsaken var att både PDO och AMO då gick in i en varm fas. Lennart Bengtsson skrev också i en kommentar här 2013/12/19:
  ”Min hypotes till den snabba uppvärmningen 1910-1945 var främst en kombination av gynnsamma cirkulationsprocesser av liknande slag som vi hade 1975-2000.”

  Sedan 2001 är PDO inne i en kall fas vilket nu syns i den globala medeltemperaturen, precis som den gjorde 1880-1910 och 1945-1975. Att vi från 1880 har en långsamt stigande temperaturökning kan förklaras med forcingen från växthusgaserna (obs, inte enbart CO2). Vill än en gång länka till diagrammet i Lennart Bengtssons artikel Determination of a lower bound on Earth’s climate sensitivity:

  http://www.tellusb.net/index.php/tellusb/article/viewFile/21533/html/101938

 27. AG

  1. ””Att det finns en antropogen påverkan är ju sant per definition”. Den sanningen utgör ju grunden även i IPCC:s rapporter”. Just det Kjell. IPCCs uppdrag är att om möjligt kvantifiera mänsklig påverkan på klimatet INTE att förutsättningslöst rapportera om forskningsläget. Man handplockar alltså all forskning som anses stödja AGW-hypotesen. Det finns 1000-tals artiklar som inte stödjer slutsatserna i IPCCs rapporter utan att öppet vara ”skeptiska”. Ofta rör det sig om detaljer i pusslet som kan vara svårt att se för en lekman. Men lägger man upp alla kort på bordet, i varje fråga, så kollapsar den tvärsäkra bilden. Det är bl.a därför som jag om och om igen uppmanar dig att läsa WG1s del i IPCC-rapporten och sedan jämföra med SPM. Det är ett himmelsvitt gap i uttryckt säkerhet.

  2. ”..man inte kan ens uppskatta hur mycket eller hur lite mänskligheten påverkar klimatet.” Rätt, det kan man inte. Klimatet är för komplext för att man ska kunna pincettplocka enskilda parametrar för observation. Allting hänger ihop. Därför används klimatmodeller. De innehåller bl.a ett ANTAGANDE om hur mycket CO2 påverkar temperaturen och hur mycket av CO2 som beror på människan. Under förutsättning att modellen visar rätt kan man härleda att det ursprungliga antagandet var riktigt. Dvs antropogen påverkan.
  Men Kjell, visar modellerna rätt? (Svar: nej,det gör dom inte. Från IPCCs senaste rapport: ”During the 15-year period beginning in 1998, the ensemble of HadCRUT4 GMST trends lies below almost all model-simulated trends”).
  http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf

  Alla policies bygger på att modellernas projektioner mot olika framtidsscenarior är troliga. Det finns INGET som tyder på att klimatmodellerna underskattar utvecklingen. Skriv en artikel om du tror på motsatsen isåfall. Du kommer att bli hyllad av de forskare som lutar åt aktivistsidan.

  3. ”Att ta den osäkerhet som finns om graden av påverkan till intäkt för att inte vidta några åtgärder är ett oansvarigt förhållningssätt. Vi måste utgå från att uppskattningarna som IPCC gör är någorlunda korrekta. Om det visar sig att de är något överdrivna så är det en bonus som ger oss mer tid.

  Om det däremot visar sig att IPCC underskattat hotbilden, så är det än mer angeläget att vidta åtgärder snabbt, och inte viga ansträngningarna till att hitta skäl för att slippa.”

  Så skulle du inte resonera om det handlade om dina egna pengar. Men nu är det inte det och glöm bort att det kanske är värre än trott. Det finns ingen forskning som stödjer detta. Alla fel som någonsin uppdagats i IPCC-rapporterna och erkänts och korrigerats, har lutat åt det överdrivna hållet. ALDRIG tvärtom. Man skrev ned klimatkänsligheten med 30% i senaste rapporten pga bl.a den uteblivna uppvärmningen detta århundrade. Och det är INTE oansvarigt att vänta och se av den MYCKET enkla anledningen att våra gemensamma resurser är begränsade och det finns en hel uppsjö av ANDRA samhällsproblem att ta itu med som är verkliga, konkreta och farliga – här och NU! (Ok, kanske inte lika glamorösa som att ”rädda klimatet”).

  Du har väl gjort militärjänsten? Med begränsad ammunition skjuter du på den synliga fienden först, inte tömmer du magasinet på en förmodad fiendetank i buskaget som du inte ens har sett? Men, någon har kanske byggt en modell (skala 1:72 Airfix) och säger att det är 4% sannolikhet att den faktiskt står där.

  Jag vet att det finns ett hopplöst starkt politiskt tryck på politiker att ”göra något” men det är helt känslobaserat och ibland är det största modet att faktiskt inte göra någonting alls eller något helt annat. Vad hade du gjort under häxprocessernas 1600-tal? Det anfördes många bevis och observationer och krav på ”myndigheterna” att agera. (”Vi måste göra något!”)

 28. AG

  1. ””Att det finns en antropogen påverkan är ju sant per definition”. Den sanningen utgör ju grunden även i IPCC:s rapporter”. Just det Kjell. IPCCs uppdrag är att om möjligt kvantifiera mänsklig påverkan på klimatet INTE att förutsättningslöst rapportera om forskningsläget. Man handplockar alltså all forskning som anses stödja AGW-hypotesen. Det finns 1000-tals artiklar som inte stödjer slutsatserna i IPCCs rapporter utan att öppet vara ”skeptiska”. Ofta rör det sig om detaljer i pusslet som kan vara svårt att se för en lekman. Men lägger man upp alla kort på bordet, i varje fråga, så kollapsar den tvärsäkra bilden. Det är bl.a därför som jag om och om igen uppmanar dig att läsa WG1s del i IPCC-rapporten och sedan jämföra med SPM. Det är ett himmelsvitt gap i uttryckt säkerhet.

  2. ”..man inte kan ens uppskatta hur mycket eller hur lite mänskligheten påverkar klimatet.” Rätt, det kan man inte. Klimatet är för komplext för att man ska kunna pincettplocka enskilda parametrar för observation. Allting hänger ihop. Därför används klimatmodeller. De innehåller bl.a ett ANTAGANDE om hur mycket CO2 påverkar temperaturen och hur mycket av CO2 som beror på människan. Under förutsättning att modellen visar rätt kan man härleda att det ursprungliga antagandet var riktigt. Dvs antropogen påverkan.
  Men Kjell, visar modellerna rätt? (Svar: nej,det gör dom inte. Från IPCCs senaste rapport: ”During the 15-year period beginning in 1998, the ensemble of HadCRUT4 GMST trends lies below almost all model-simulated trends”).
  http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf

  Alla policies bygger på att modellernas projektioner mot olika framtidsscenarior är troliga. Det finns INGET som tyder på att klimatmodellerna underskattar utvecklingen. Skriv en artikel om du tror på motsatsen isåfall. Du kommer att bli hyllad av de forskare som lutar åt aktivistsidan.

  3. ”Att ta den osäkerhet som finns om graden av påverkan till intäkt för att inte vidta några åtgärder är ett oansvarigt förhållningssätt. Vi måste utgå från att uppskattningarna som IPCC gör är någorlunda korrekta. Om det visar sig att de är något överdrivna så är det en bonus som ger oss mer tid.

  Om det däremot visar sig att IPCC underskattat hotbilden, så är det än mer angeläget att vidta åtgärder snabbt, och inte viga ansträngningarna till att hitta skäl för att slippa.”

  Så skulle du inte resonera om det handlade om dina egna pengar. Men nu är det inte det och glöm bort att det kanske är värre än trott. Det finns ingen forskning som stödjer detta. Alla fel som någonsin uppdagats i IPCC-rapporterna och erkänts och korrigerats, har lutat åt det överdrivna hållet. ALDRIG tvärtom. Man skrev ned klimatkänsligheten med 30% i senaste rapporten pga bl.a den uteblivna uppvärmningen detta århundrade. Och det är INTE oansvarigt att vänta och se av den MYCKET enkla anledningen att våra gemensamma resurser är begränsade och det finns en hel uppsjö av ANDRA samhällsproblem att ta itu med som är verkliga, konkreta och farliga – här och NU! (Ok, kanske inte lika glamorösa som att ”rädda klimatet”).

  Du har väl gjort militärjänsten? Med begränsad ammunition skjuter du på den synliga fienden först, inte tömmer du magasinet på en förmodad fiendetank i buskaget som du inte ens har sett? Men, någon har kanske byggt en modell (skala 1:72 Airfix) och säger att det är 4% sannolikhet att den faktiskt står där.

  Jag vet att det finns ett hopplöst starkt politiskt tryck på politiker att ”göra något” men det är helt känslobaserat och ibland är det största modet att faktiskt inte göra någonting alls eller något helt annat. Vad hade du gjort under häxprocessernas 1600-tal? Det anfördes många bevis och observationer och krav på ”myndigheterna” att agera. (”Vi måste göra något!”)

 29. Bjorn

  Det verkar som om Centern med Gunnar Kjelldahl ar pa Romsonniva. De kor med uppdiktad information som har sin grund i en fantasivarld. De lamnar ingen dorr oppen for att den dalande solaktiviteten kan driva oss mot missvaxt och energibrist. Vad sager bonderna om det? Partier som sprider desinformation bor i kommande val undvikas.

 30. Christopher E

  #26 Gunbo

  Det var som du vet en stigande temperatur före 1880 också.

  Och liksom förra gången övertolkar du diagrammet därför att ”forcing” och temperatur bringats intill varandra genom lämpliga skalor på axlarna. Vad man verkligen ser är att uppvärmingen 1910-1940 är minst lika snabb som 1975 till 2000 trots att ”GHG-forcingen” – om nu den modelleringen stämmer – bara är hälften så stor och ökar hälften så snabbt.

  Återstår alltså fortfarande problemet att förklara hur det kan vara så, även med hänsyn till PDO/AMO.

 31. Gunbo

  Christopher #30,

  ”Det var som du vet en stigande temperatur före 1880 också.”

  Jovisst, temperaturen har åkt berg-och-dalbana långt bakåt i tiden. Om vi tittar på CET ser vi en vågrörelse som mycket väl kan vara påverkan från PDO och AMO.
  http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm

  Visst, temperaturen steg i mitten av 1600-talet men sjönk igen till 1700 varefter den steg igen till ca 1730. Efter det svängde det både upp och ner för att ca 1975 kraftigt stiga till mitten av 2000-talet och nu är på väg ner igen:
  http://curryja.files.wordpress.com/2013/06/clip_image0028.jpg

  I diagrammet har också CO2-kurvan lagts in. Nu är ju CET inte helt representativt för den globala temperaturen men man ser tydligt vågrörelsen i diagrammet.

 32. Gunbo #26: Håller till stor del med dig om AMO, PDO. Kloka ord av dig! Men det besvarar inte hur mycket CO2 med återkopplingar påverkar. För uppvärmningen i slutet av 1900-talet kan ju bero på AMO, PDO och mycket lite på CO2. Klimatmodellerna klarar uppenbarligen inte att hantera oceanerna.

 33. Christopher E

  #31 Gunbo

  Jag har inga invändningar mot att AMO/PDO modererar temperaturen. Att i synnerhet PDO har ett stort ansvar för uppgången i temperatur efter 1975 diskuterades livligt av forskare som tex Pat Michaels redan för 15 år sedan, i ett läge där sådana tankar fortfarande var kätterska inom AGW-kåren.

  Min invändning gällde bara att din postning åtminstone framstod som att cykler och beräknad totalforcing skulle kunna nöjaktigt förklara varför uppvärmningen 1910-1940 var lika stor som efter 1975. Men det håller ju inte, då den tidigare uppvärmningen är alldeles för snabb. Då måste man förutsätta att GHG har noll effekt

 34. Gunbo

  Per Welander #32,

  ”För uppvärmningen i slutet av 1900-talet kan ju bero på AMO, PDO och mycket lite på CO2.”

  Ja, naturligtvis gav främst PDO en ordentligt skjuts åt temperaturen från 1975. Men utan CO2 hade förmodligen temperaturen hamnat lägre. Vi ser ju en förskjutning uppåt i varje ”dal” under 1900-talet. Nu har temperaturen stagnerat men ännu inte sjunkit. Som Lennart Bengtsson påpekat flera gånger stiger temperaturen långsamt.

 35. Gunbo

  Christopher #33,

  ”Men det håller ju inte, då den tidigare uppvärmningen är alldeles för snabb.”

  Glöm inte att både PDO och AMO gick in i en varm fas samtidigt under 20-talet. Därav den snabba uppvärmningen.

 36. Lasse

  Gunbo : I diagram med temperatur och CO2 bör man betänka att CO2 effekten på strålningen är logaritmiskt avtagande.
  Strömmar i vatten med periodicitet. PDO och AMO tycks påverka mycket.
  Arktis isläge tex. Vi får se om det vänder nu!
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1970/to

 37. Christopher E

  #35 Gunbo

  Jag håller inte med om att timingen är så bra som du säger.

  http://appinsys.com/globalwarming/PDO_AMO.htm

  Det tidiga 1900-talets uppvärmning hade redan fortgått med den ”höga” hastigheten ett bra tag innan AMO fick positiv fas.

  Jag tror den bistra sanningen är att temperaturförändringarna inte låter sig förklaras ännu.

  Och sedan tillkommer solaktivitetsfaktorerna också.

  Och uppvärmningen började som sagt långt innan växthusutsläpp blev något signifikant.

 38. Kenneth Mikaelsson

  Ha… en till Hundra apor nån?…..

  http://cnsnews.com/mrctv-blog/craig-bannister/apollo-astronaut-climate-alarmism-biggest-fraud-field-science

 39. Gunbo

  Christopher #37,

  ”Det tidiga 1900-talets uppvärmning hade redan fortgått med den ”höga” hastigheten ett bra tag innan AMO fick positiv fas.”

  Nja, vad jag kan se inleddes den varma fasen av både PDO och AMO ca 1925 och temperaturen började stiga på allvar ca 1918.

  ”Jag tror den bistra sanningen är att temperaturförändringarna inte låter sig förklaras ännu.”

  Så du tror inte att växthusgaserna har någon påverkan alls på temperaturökningen? Eller är det önsketänkande?

 40. Gunbo

  Lasse #36,

  ”PDO och AMO tycks påverka mycket. Arktis isläge tex. Vi får se om det vänder nu!”

  Det är väl AMO som har störst påverkan på isen i Arktis eftersom varmt vatten från Atlanten tar sig in i Ishavet lättare än från Stillahavet. Och AMO är ju fortfarande i sin varma fas så jag tror inte att havsisen börjar växa till sig innan AMO svänger.

 41. Olav Gjelten

  Bara lite upplysning om temperaturena på Nordpolen och Vostok vid Sydpolen de närmaste tre dagar.

  Nordpolen -1 grad, -1 grad, 0 grader. Källa: yr.no.
  Vostok -64 grader, -68 grader, -70 grader

  Förmedla gärna dessa fakta till politiker om ni träffar någon. Jag lovar att de är bärgsäkra (i sin tro) på att temperaturerna på dessa platser är extremt annorlunda.

 42. Ingemar Nordin

  Gunbo #40,

  ”Och AMO är ju fortfarande i sin varma fas så jag tror inte att havsisen börjar växa till sig innan AMO svänger.”

  Jag är glad att du numera håller med om att havsströmmarna har större betydelse än lufttemperaturen (som ju legat ganska stilla under många år). Det var inte så länge sedan som du ansåg det ”självklart” att den låga isutbredningen i Arktis häromåret berodde på den globala uppvärmningen.

 43. Gunnar Kjelldahl © #1,

  “Om man ser klimatförändringarna i det långsiktiga perspektiv som man måste för att dra slutsatser om klimattrender, så finns det ingen ”paus”, utan varje årtionde i modern tid har varit varmare än sitt föregående.”

  Detta stämmer inte med vad FNs klimatpanel har kommit fram till. I deras senaste vetenskapliga sammanfattning för beslutsfattare (SPM=Summary for Policy Makers) finns följande diagram:
  http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_FigSPM-1.jpg

  Där ser man att tioårsmedelvärdena sjönk 1870-1910, steg 1910-1940, sjönk 1940-1970 och steg 1970-2010. Det finns anledning att att begrunda möjligheten att den nu påbörjade uppvärmningspausen blir lika lång som uppvärmningspausen 1940-1970. Denna möjlighet stämmer bra med den förklaring om att värmen mer går ner i havet under en uppvärmningspaus som många klimatforskare anser.

 44. Gunbo

  Ingemar Nordin #42,

  ”Det var inte så länge sedan som du ansåg det ”självklart” att den låga isutbredningen i Arktis häromåret berodde på den globala uppvärmningen.”

  Men den globala uppvärmningen påverkar också havsströmmarnas temperatur. 😉

 45. Gunbo

  Pehr B #43,

  ”Det finns anledning att att begrunda möjligheten att den nu påbörjade uppvärmningspausen blir lika lång som uppvärmningspausen 1940-1970. Denna möjlighet stämmer bra med den förklaring om att värmen mer går ner i havet under en uppvärmningspaus som många klimatforskare anser.”

  Precis vad jag också tror! Jag tror heller inte att vi får någon super-El Niño i år. Under PDO:s kalla fas brukar de vara rätt svaga. Vi får se.

 46. Fredrik Berg

  Gunnar K kanske skulle kunna tala om för mig hur man har underskattat påverkan om de riktiga mätresultaten ligger långt under modellernas prognoser? Det tyder ju på att man överskattat.

  Skilj på modeller och faktiska mätningar. Det verkar vara något som gemene man har svårt för, kanske för att det inte framgår särskilt tydligt men är man alarmist som Gunnar så borde man i alla fall läsa på om grunderna.

 47. Gunbo

  Olav Gjelten #41,

  Och ändå går avsmältningen av Arktis havsis i samma takt som tidigare år. Nordpolen är inte detsamma som Arktis och Vostok är inte detsamma som Antarktis.

 48. Stickan

  Stilbs #2:
  Du har så fel … så tragiskt när fanatism och ideologi förmörkar tänkandet
  #Time series (gistemp) from 1880 to 2014.42
  #Averaged with 120-sample running mean
  #Selected data from 1975
  #Selected every 120 samples
  1975 0.0263333
  1985 0.206
  1995 0.363667
  2005 0.558083

 49. Christopher E

  Gunbo #39

  ”Så du tror inte att växthusgaserna har någon påverkan alls på temperaturökningen? Eller är det önsketänkande?”

  Nej, det var inte alls vad jag skrev. Jag menar bara att vi inte kan förklara varför korrelationen mot växthusgaser är så dålig även med cykler, sol, aerosoler, moln etc. Vi kan inte förklara varför temperaturen ser ut som den gör eller hur den kommer att se ut framöver. Det enda vi vet med säkerhet är att AGW-konsensusen misslyckats rejält med att prognosticera så här långt. Och troligast är att man överskattat CO2:s roll.

  #45

  ”Jag tror heller inte att vi får någon super-El Niño i år.”

  Ja, det ser ju redan ut så förstår jag. Då vet jag en rekordlängtande Gunnar som blir jättebesviken! 🙂

  Credit till dig annars för den tid du lägger på att följa index och oscillationer mm. Jag tycker det är kul, men hinner inte själv. Mitt huvudintresse är de långa cyklerna i tusenårsskala och längre, inte överraskande. Och de behöver man inte följa varje vecka, som tur är. 😉

 50. tty

  Gunbo #47

  ”Och ändå går avsmältningen av Arktis havsis i samma takt som tidigare år. Nordpolen är inte detsamma som Arktis och Vostok är inte detsamma som Antarktis.”

  Däremot går tillväxten av Antarktis havsis inte i samma takt som tidigare år. Den är ”unprecedented” så det sjunger om det:

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/antarctic.sea.ice.interactive.html

  Och ifall någon skull komma körande med att det beror på den enorma mängden smältvatten etc, så lägg märke till att iskanten nu ligger vid sextionde breddgraden 1000-2000 km från kusten och att salthalten är fullständigt normar (ca 3,4 %):

  http://www7320.nrlssc.navy.mil/GLBhycom1-12/navo/antarcsss_nowcast_anim30d.gif

 51. Gunbo

  Christopher #49,

  ”Det enda vi vet med säkerhet är att AGW-konsensusen misslyckats rejält med att prognosticera så här långt. Och troligast är att man överskattat CO2:s roll.”

  Japp, det kan jag hålla med om. Man har helt missat havsströmmarnas inverkan på temperaturen, bl a.

  ”Credit till dig annars för den tid du lägger på att följa index och oscillationer mm.”

  Jag är en vetgirig pensionär du vet. 🙂

 52. Peter Stilbs

  Stickan #48 – LÄS min länk i #2

 53. Gunbo

  tty #50,

  ”Däremot går tillväxten av Antarktis havsis inte i samma takt som tidigare år.”

  Helt rätt, men AMO är väl inte verksam i Antarktis. 😉 Skämt åsido är det väl ett välkänt fenomen att Antarktis har mer is när isen är mindre i Arktis. Det gäller bara att ta reda på varför.

 54. Kenneth Mikaelsson

  Havsströmmarna är nog inte så snabba i vändningarna .. fast de kanske styrs som hög och lågtryck fast lååångsammare..

 55. Perfekt

  Om någon till äventyrs trodde att Gunnar Kjelldahls vetenskapssyn är unik i Centerpartiet kan jag upplysa om att det finns fler av samma kaliber:
  http://nyheter24.se/maktkamp24/772061-har-varnar-centerpartisten-for-chemtrails

  ”ALMEDALEN. ”Why in the world are they spraying?”, står det på hennes blåvita t-shirt. Åsa Runander (C), riksdagskandidat för Centerpartiet i Skåne, varnar för så kallade chemtrails.

  – Det finns hur mycket bevis som helst för den som vill se det, säger hon till Nyheter24.

  Runander hävdar bland annat att ”ingenjörer” kontrollerar vädret och menar att detta bland annat låg bakom oväder under de olympiska spelen i Kinas huvudstad Beijing 2008.

  Runander säger sig ha sålt in idén om att prata mer om chemtrails hos partiledaren Annie Lööf, men fått svaret att ”tiden inte är mogen”.”

  När är tiden mogen att ta upp denna fråga Gunnar?

 56. Slabadang

  Tyskland fortsätter att skjuta sig själv i fötterna!

  http://www.thegwpf.org/germany-caves-in-to-greens-russians-bans-fracking-until-2021/

 57. Astrid Å

  Perfekt # 55

  Detta kommer att eskalera och bli riktigt snurrigt, är jag rädd.

  http://www.youtube.com/watch?v=L5is16A8pfw

 58. Christopher E

  #36 Slabadang

  Anti-frackinggänget är lustigt. Ena stunden fungerar inte fracking lika bra i Europa som i USA därför att våra skifferlager är djupa. Här heter det att det inte fungerar därför att de är för grunda. Det viktiga är förstås inte realiteter utan att de är emot fracking av ideologiska skäl. Som någon skrev här, om det inte varit så att USA redan framgångsrikt utvinner gas (och olja) i stora mängder, hade alla dessa förståsigpåare förklarat för oss att det även där är helt orealistiskt att använda denna teknik…

  Igår såg jag ett inslag på TV-nyheterna där mikroskalv i gasutvinningsområden i USA benämndes ”jordbävningar” av svenske reportern. Håhåjaja.

  Jag har kommit till den åsikten att jag struntar i hur bakåtsträvande Europa här, jag gläds åt andra delar av världen medan vi längtar efter en repris på mörka medeltiden. USA lockar nu till sig även vår industri med sina låga energipriser och statistiken pekar uppåt där med en ny rapport om större jobbtillväxt än väntat häromdagen. Här skriver vi ner tillväxtprognoserna.

  Hoppet om gas här står mest till UK och Polen. Ukraina skulle kunna ligga bra till också, men deras fyndigheter ligger under det östra område som separatister med ryska vapen försöker ansluta till Ryssland. Det är inte alltför djärvt att i alla fall misstänka ett samband.

 59. Kenneth Mikaelsson

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/06/new-paper-finds-huge-whirlpools-in.html
  https://www.youtube.com/watch?v=fRl47JIq18I&list=UUDlTlFdpcElvHsjH-b6ieBA
  https://www.youtube.com/watch?v=gG1tDnvCo84&index=13&list=UUDlTlFdpcElvHsjH-b6ieBA

 60. Kenneth Mikaelsson

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/06/new-paper-finds-huge-whirlpools-in.html
  https://www.youtube.com/watch?v=fRl47JIq18I&list=UUDlTlFdpcElvHsjH-b6ieBA
  https://www.youtube.com/watch?v=gG1tDnvCo84&index=13&list=UUDlTlFdpcElvHsjH-b6ieBA

 61. Kenneth Mikaelsson

  Så om man tvivlar på att det är solen som styr vädret här…… vad skulle hända om vi nu får se en magnetisk polvändning med havsströmmarna och kan det vara förklaringen att vid de stora istiderna en sådan polvändning inträffar? bara lite lördags filosoferingar…. 🙂

 62. Olav Gjelten

  Gunbo
  Jag har heller aldrig sagt att Nordpolen och Vostok representerar hela Arktis och Antarktis. Det vore bra om man endast fick stå till svars fö det man säger och inte helt andra saker. Mitt budskap var att tala om för politikerna att inte ens nu i juli orkar temperaturen komma upp över noll på Nordpolen och i Vostok vid Sydolen, där de har vinter, är det nära 70 minusgrader.
  Jag lovar också dig att detta är INTE vad politikera tror.

  För övrigt breder isen ut sig mer och mer i Antarktis. I Arktis är det, vad jag förstår, lite fram och tillbaka. Tyvärr är väl även isläget där sakta ökande sedan 1930-talet då det så här års gick att ta sig fram, utan isbrytare, både i Nordväst- och Nordostpasagen. När sist gick det?? För några vintrar sedan – det var första gången sedan 1915 – gick det inte ens att ta sig med båt till Svalbard på grund av all is. Att du förmodligen inte känner till detta är inte det minsta konstigt, då sådant aldrig kommer upp i svenk media.

 63. tty

  Kenneth Mikaelsson #61

  ”vad skulle hända om vi nu får se en magnetisk polvändning med havsströmmarna och kan det vara förklaringen att vid de stora istiderna en sådan polvändning inträffar?”

  Med största säkerhet skulle havsströmmarna överhuvud taget inte påverkas. Varför skulle de det förresten? Och sambandet med istider är knappast övertygande. Den senaste polvändningen var för 780 000 år sedan. Det har varit 8 istider sedan dess.

 64. Slabadang

  Kenneth Mikaelssson!

  Jordens elektromagnetiska fält är ynkliga o.3 Gauss eller 30 utesla . Så frågan blir ju vad som krävs för att denna effekt skall kunna vara en mätbar faktor i haven. Många tror att vår planets kärna är smält magnetiskt järn och har inte koll på att den snurrande kärnan alstrar ström som i sin tur skapar magnetismen. Det är ett ökande intresse för elekromagnetiska effekter och hypoteser inom solforskningen och astronomin.

  Robitails revision av solen som gasboll är suverän och jag saknar motargumenten och det verkar som han lyfter fram sina observationer med ett gernuint intresse från solforskarna om att solen är en blandning av plasma och kondenserad materia. Jag tänker på alla smältporcesser vi har där det alltid bildas nån typ av slagg på ytan och har aldrig fått grepp om förklaringarna om granulaterna på ytan. Att förklaringarna är ofullständiga är mycket troligt.

 65. Gunbo #45,

  Jo, vi har samma åsikter om detta. Jag antar att du också har läst vad Judith Curry skrivit om den kommande El Niñon, hon bedömer att den troligen inte kommer att påverka den globala medeltemperaturen på något dramatiskt sätt. Vi får se om hon får rätt, men hon har ju intresse på grund av sitt vädertjänstföretag att inte säga något som blir helt uppåt väggarna, det skulle väl inte vara bra för affärerna antar jag.

 66. Gunbo

  Olav Gjelten #62,

  ”Tyvärr är väl även isläget där sakta ökande sedan 1930-talet då det så här års gick att ta sig fram, utan isbrytare, både i Nordväst- och Nordostpasagen. När sist gick det??”

  Du behöver nog uppdatera dig när det gäller de här två passagerna. På 30-talet var det ingen som tog sig igenom Nordvästpassagen. I slutet av 30-talet var Nordostpassagen trafikerad. Senast ett fartyg tog sig igenom Nordvästpassagen var faktiskt i fjol:
  http://www.dn.se/ekonomi/lastfartyg-genom-nordvastpassagen/

  Här kan du läsa om ”trafiken” i Nordvästpassagen under 1900-talet. Under 2000-talet har den flera år, speciellt 2009, varit tämligen livlig.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordv%C3%A4stpassagen#Senare_expeditioner

  I Nordostpassagen har det varit trafik flera år under 2000-talet. 2009 seglade Ola Skinnarmo i en vanlig segelbåt (utan isbrytarhjälp) genom passagen och kommersiell trafik har pågått de senaste åren, 2011 46 fartyg t ex.
  http://www.dn.se/ekonomi/rekordtrafik-genom-nordostpassagen/

 67. Gunbo

  Pehr B #65,

  Tack för tipset om Judith Curry! Ska läsa det hon skriver nu.

 68. Gunbo #67,

  Det var Judith Currys inlägg från april jag tänkte på:
  http://judithcurry.com/2014/04/14/el-nino-watch/

  Med tanke på hur El Niño-prognoserna har utvecklat sig därefter så tycker jag att det hon sade där har förstärkts:
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf

 69. tty

  Gunbo #66

  ”Du behöver nog uppdatera dig när det gäller de här två passagerna. På 30-talet var det ingen som tog sig igenom Nordvästpassagen.”

  Du behöver nog själv uppdatera dig. Det är sant att ingen seglade igenom hela nordvästpassagen på 1930-talet (ingen försökte överhuvud taget). Däremot är det helt klart att den var öppen under 1930-talet eftersom Hudson Bay Company rutinmässigt skickade fartyg till Cambridge Bay både från öster och väster. 1929 bytte fartygen ett symboliskt kryddpaket som därmed blev den första last sdom gick igenom nordvästpassagen.
  Nordostpassagen har mycket riktigt varit i bruk varje sommar sedan 1933, dock alltid med isbrytarstöd. Trafiken kulminerade i slutet på 1980-talet med ca 6,5 miljoner ton. Efter Sovjetunionens fall minskade trafiken kraftigt eftersom den var oekonomisk, och trots våldsamt hajpande om isfritt Arktis, nya sjövägar osv osv är trafiken fortfarande bara en bråkdel av vad den var på 80-talet. Däremot är malmtrafiken stor på den västra delen av passsagen till Dudinka/Noril’sk, och den sträckan hålls igång året runt (med atomisbrytare nota bene).

 70. tty

  PS. Apropå båtarna som tog sig igenom nordvästpassagen ifjol. Såvitt jag kunnat bena ut så var det ca 24 som försökte. 8 lyckades (alla eller nästan alla med isbrytarassistans), 8 gav upp och vände eller fick räddas efter att ha fastnat eller förlist och 8 ligger infrusna (mest i Cambridge Bay) och kommer förmodligen att göra ett nytt försök i år. Det ser inte särskilt lovande ut eftersom det är mera is än normalt i Parryarkipelagen.

 71. tty

  PPS
  ”2009 seglade Ola Skinnarmo i en vanlig segelbåt (utan isbrytarhjälp)”

  Det kan diskuteras. Jag följde seglingen på deras blogg och där framgick det ganska klart att de vid ett tillfälle hjälptes loss av 50 Let Pobedy även om det inte sades rent ut.

 72. Pelle L

  tty #71

  ”Vanlig” segelbåt?

  Nja, Explorer var en rejäl stålskuta, 14,6 meter lång och med ett deplacement på 15,5 ton.
  Lite större än den vanliga Vegan eller Maxin alltså.

  Då mitt företag var en av sponsorerna till Skinnarmos expedition hade jag nöjet att åhöra Olas föredrag om sina äventyr. Det var mycket underhållande.

 73. Gunbo

  tty #69,

  Jag minns att vi diskuterat detta tidigare men i mitt svar till Olav G ville jag hålla mig kort och länkade till Wikipedia och en tidningsartikel eftersom han skrev: ”Tyvärr är väl även isläget där sakta ökande sedan 1930-talet då det så här års gick att ta sig fram, utan isbrytare, både i Nordväst- och Nordostpasagen. När sist gick det??”.
  När det gäller Skinnarmos segelbåt skrev jag ”vanlig” mest med tanke på storleken.