Öppen Tråd

solcell vinter

Tja. Är det inte snö så är det gråväder. Solcellerna verkar inte leverera särskilt mycket till elnätet för närvarande – trots alla subventioner. Här är veckans öppna tråd om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Daniel Wiklund

  Just nu vräker snön ner här i Luleå, vilket den har gjort till och ifrån i 3 dygn. I dagens tidning är det nästan 4 sidor om att ”inte bidra till textilindustrin”. En kvinna syr nya kläder av gamla kläder, för att bekämpa klimatförändringarna. Man skriver också om rekordvarmt i Luleå i januari. Varmast sen SMHI började mäta 1944, med minus 3,0. Och klimatologen Magnus Joelsson är inte förvånad ”Med tanke på klimatuppvärmningen är det ungefär vad man kan förvänta sig” säger klimatologen. Vad reportern glömde berätta var att i januari 1925 var det minus 2,4 grader. Det är en familj i Luleå som läst av temperaturen varje dag sen 1921. I deras statistik för januari 1925 står det 2,4. En statistik som redovisas i tidningen varje månad. Nu dags att ge sig ut och skotta, har redan skottat en timme på morgonen. Ni som längtar efter snö kan ju ta en liten semester i Norrbotten, här har vi vinter. Vilket inte minst plogsvängen får erfara.

 2. Björn-Ola J

  Jag får höra att vid global uppvärmning blir det torrare där det är torrt och våtare där det är ett vått klimat. Jag tycker inte att det går ihop med att vattenångan ska ge en förstärkningseffekt. Måste inte en hög klimatkänslighet kräva att torra områden måste bli våtare i stället för torrare. Att luftfuktigheten istället ökar i torra områden. Går det att avfärda påståendet med att i så fall har vi en låg klimatkänslighet och koldioxidutsläppen är då inget större problem?

 3. Lasse

  Skottår i år-i kalendern!
  Men här Norrort har vi inte lyft nån snö på länge.
  Visst är det varmare än normalt !
  SMHI sammanställer och redovisar:
  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/extremt-mild-januari-med-manga-nya-manadsrekord-1.156500?l=null
  1989 var tydlige också väldigt varm
  Låga elpriser med minuspris i Danmark var det i morse. värmen i kombination med blåsigt väder ger oss överflöd och låga priser.

 4. Björn-Ola J

  Bilden med solpanelerna är intressant. När jag har tagit upp problemet med snö får jag höra att det inte är ett stort problem då panelerna värms upp av solstrålningen och smälter snön.
  Låter konstigt i mina öron och det kan väl bara fungera ned till ett visst värde på minusgraderna och att hela ytan inte täcks med snö? Någon som vet mer om problemet med snö?
  Finns det också någon som har statistik på vad solpaneler ger månadsvis?

 5. Björn Ola J #2

  Som alla andra påståenden om framtiden är det något som finns i modeller. Enligt modellerna ska Hadley-cirkulationen bli starkare, vilket ska innebära mer avdunstning ””vid ekvatorn”, mer regn som faller där och lite torrare luft som sjunker ner vid vändkretsarna.

  Jag tror att jag förstår argumenten och det kan möjligen stämma över haven. Över land spelar topografin så stor roll så att jag tror inte att några modeller kan förutspå vad som kommer att hända.

  Dessutom tror jag att klimathistorien ger större möhligheter att förutsäga framtiden än aldrig så sofistikerade kloimatmodeller.

 6. jax

  Några rätt osorterade och pretentiösa tankar.

  Jämförde, i förbifarten, i en tidigare tråd klimatalarmister med radikaliserade IS-anhängare. Detta då de inte kan se att deras övertygelse kanske inte har med verkligheten att göra. När det gäller IS-anhängarna menar nog de flesta att det beror på ett sektbeteende som övertygar dem om att alla som inte är med dem har onda avsikter. Jag menar nu att vi kanske hellre skulle se båda dessa grupper som fast i identitetspolitik. Bara de som tillhör rätt grupp får uttala sig och därmed förloras greppet om verkligheten, då grupptillhörigheten är viktigare än sanningen (verkligheten). Alla andra avfärdas med att de inte har rätt att uttala sig.
  Om man ser alarmisten på detta sättet noterar man att denne passar in i ett större sammanhang som mer eller mindre beskriver hela samhället idag. Vare sig det handlar om klimat, politik, genus, ras, etnicitet, sexuell läggning m.m. Det visar också att bekämpandet av alarmismen kanske inte är fruktbart om inte identitetspolitiken samtidigt innefattas.
  Problemet är bara att det är ett nästan oövervinnligt arbete för ”klimatskeptikerna” att bekämpa denna identitetspolitik då dessa av många andra grupper anses tillhöra någon eller några förhatliga grupper såsom äldre män, högerextremister, plattjordare m.fl.
  Kanske måste taktiken vara att lägga ”klimatskepticismen” åt sidan ibland och ägna en del av kraften åt att bekämpa identitetspolitiken, hur nu detta ska gå till, för så länge vi lever i ett identitetspolitiskt järngrepp kommer skeptikerna nog aldrig att bli lyssnade på. Därför är också alarmisternas taktik att försöka fösa in alla skeptiker i någon av de förhatliga grupper som nämnts här ovanför.
  Så lösningen är kanske helt enkelt att acceptera identitetspolitiken, men att jobba för att gruppen ”forskare” räknas som viktigare än gruppen klimatalarmister så att alla som vill räknas till forskargruppen väljer den identiteten istället och att vi därmed återgår till den normala vetenskapliga metoden för att beskriva verkligheten.

 7. Håkan Bergman

  Björn-Ola J #4
  Det börjar komma statistik här:
  https://mimer.svk.se/ProductionConsumption/ProductionIndex
  Det är inte särskilt överraskande fakta som kommer, i December producerade solpanelerna 840060 kWh att jämföra med 46186942 kWh i Juni. Det skulle säkert inte bli bättre med en snörik vinter. Vidare så får man anta att panelerna var fler i December så vi hamnar nog på en kvot runt 1/60 mellan December och Juni. Vad säger marknadsföringslagen, Vattenfall och Eon har med envisheten hos en berusad papegoja länge hävdat att solpaneler visst är lönsamma även på vintern?

 8. Är den s k växthus-effekten 33 C, 90 C eller möjligen bara beskedliga 9 C ??

  Här är några argument att ta ställning till, för den som känner sig manad:

  https://claesjohnson.blogspot.com/2020/01/the-true-greenhouse-effect-again.html
  https://claesjohnson.blogspot.com/2020/01/atmosphere-effect-of-33-c-vs-radiation.html

 9. Ann lh

  Kommunledningen i Göteborg får dagligen hård kritik för sina misskötta kommunala verksamheter. ”Björn” frågade för några dagar sedan om det fanns en enda verksamhet som fungerar. ”Christian” svarar idag att han har hittat en. I år har snöröjningen hittills fungerat riktigt bra.

 10. Rolf Mellberg

  Isens volym och utbredning på Grönland och i Arktis ställd i relation till historisk variabilitet ser jag som det kanske viktigaste måttet på jordens klimatförändringar. Jag läste nyss ett mycket intressant inlägg på WUWT (se nedan) som menade att mätningarna av Grönlands isvolym med hjälp av GRACE-satteliten kan ha blivit feltolkade genom att landhöjningen (kallad GIA) kan ha blivit överskattad. Landhöjning, då ännu tjockare istäcke under istiden krymt. En överskattad GIA leder till en överskattad avsmältning och detta skulle kunna innebära att verklig avsmältning har varit bara ca hälvten än den idag allmänt(?) accepterade nivån.

  Någon här som kan bekräfta eller dementera dessa i mitt tycke ganska radikala uppgifter?

  En intressant uppgift för övrigt är att Grönlands avsmältning sedan 1900 har varit 0.4% vilket inte skrämmer mig med tanke på flera hundra års kallt klimat under förra milleniet och den därefter sedan 150-200 år klart gynnsamma klimatförbättringen.

  https://wattsupwiththat.com/2020/01/31/rutgers-university-global-snow-lab-and-the-snows-of-yesteryear/

 11. Sigge

  #2 Björn-Ola J

  Det här med torka och regn när klimatet blir varmare är mer komplicerat att det blir torrare där det är torrt och blötare där det är blött. Varmare luft har högre mättnatsånghalt än kallare luft.
  Mättnadsånghalt vid några olika temperaturer:
  +18 C = 15,36 g/m3
  +19 C = 16,30 g/m3
  +20 C = 17,28 g/m3
  +21 C = 18,32 g/m3
  +22 C = 19,41 g/m3

  Om det är en dag då det är +20 C och 50% luftfuktighet så innehåller luften 8,64 g vatten per kubikmeter. Om temperaturen är +21 C och 50% luftfuktighet så innehåller luften 9,16 g vatten per kubikmeter luft.
  Vid en grad högre temperatur så innehåller luften ungefär 6 % mer vatten med samma relativa fuktighet. Drivkraften vid uttorkning ökar med ungefär 6% vid en grads högre temperatur om relativa fuktigheten är den samma.

  För svensk del kommer det nog att märkas mest som att de torra somrarna blir torrare. De regniga somrarna kommer visserligen att innebära mera nederbörd med risk ökade för lokala översvämningar, men samtidigt så gör det varmare klimatet att upptorkning efter nederbörd har högre drivkraft.

  Nu orkar jag inte skriva mer.

 12. Lars-Eric Bjerke

  #4 Björn Ola J,
  Normalt glider snön av solcellspanelerna, som är i glas och dessutom lutar. Snön stoppar sedan ibland upp när den når takpannor.
  Solpaneler som är aktiva alstrar viss värme och smälter därmed tunnare snö, eller får den att glida av. Någon centimeter snö eller is blockerar inte heller solen, utan det behövs mer än så, vilket gör att man inte behöver ta bort tunnare snöfall. Dock kommer den smälta snön att frysa till is nattetid och fastna på panelen, så snö som inte är borta när skymningen faller blir permanent tills det blir regn och plusgrader.

 13. Göran Johnson

  Sten #5
  ”Enligt modellerna ska Hadley-cirkulationen bli starkare, vilket ska innebära mer avdunstning ”vid ekvatorn”, mer regn som faller där och lite torrare luft som sjunker ner vid vändkretsarna.”

  Men det stämmer inte med utvecklingen under de senaste decennierna, då det blivit grönare i Sahelområdet, vilket forskarna förklarar främst beror på ökad nederbörd. Historiskt sett har Sahara ett betydligt grönare förflutet under en tidigare värmeperiod. Djur som elefanter och giraffer kunde trivas i Sahara under perioden från 11 000 år sedan till 5 000 år sedan när Sahara inte var en öken, utan en grön del av Afrika.
  Det var en period med hög global medeltemperatur på grund av ökad solinstrålning, beroende på jordaxelns lutning. Men samtidigt med den högre temperaturen regnade det mycket mer i Sahara.

 14. Rolf Mellberg

  #2 Björn-Ola
  Sten, Sigge

  Ser man till paleoklimatologi så är det kristallklart att ett markant kallare klimat innebär omfattande torka som vi skulle bedöma som katastrofal om den uppträdde idag. Men att detta slår på olika sätt i olika regioner, t ex hur monsuner förändras. Klimatets regionala variabilitet – med havsströmmas kaotiska beteende som huvudsaklig faktor – anser jag betyder dock mycket så ett maniskt sökande efter samband mellan temperaturer och nederbörd säger nog minst lika mycket om våra hjärnors besatthet att söka kausala samband än om själva sakfrågan.

  Ett exempel: Årets extrema väder i Australien kan mycket väl främst ha berott på ovanligt kallt havsvatten i regionen.

  Men att ökad värme leder till en ökad avdunstning är ovedersägligt och likaså att denna fukt kommer förr eller senare ner på jordytan. Denna ökade värme kan TILL EN DEL BERO på ökad CO2.

  Helt oberoende till detta så ger ökad CO2-halt markant ökad växtlighet över hela jorden.

 15. Daniel Wiklund

  Hade jag haft solcellspaneler så vore dom översnöade, dessutom ingen sol sen i tisdags. Verkar som att vi i Luleå har syndat, eller tvärtom. Beror väl lite på vilket väder man vill ha. Och då menar jag inte vädret som jag ser på dataskärmen.

 16. Rolf Mellberg

  För solnördar vill jag meddela att KANSKE, kanske ser vi sista skymten av solcykel 24 idag. Titta på spaceweather.com. Längst till höger finns en solfläck som med sin magnetiska polaritet visar att den till hör cykel 24. Hädanefter lär solfläckar med motsatt polaritet dominera (= cykel 25) men fler av typ 24 kan i.o.f.s. fortfarande dyka upp.

  Kul också att isutbredningen i arktis just nu ser väldigt bra ut!
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

  Nästan rekordmycket is i ett 10-årsperspektiv.
  Heja Svensmark, Shaviv och Zharkova, stå på er!!!

 17. Hej Rolf #14

  Jag håller helt med dig,
  jag anser också att påståendet om mer regn där det är blött, mindre där det är tottt bara visar fantasilösa programmerare. Det jag ville ge var en förklaring till varifrån påståendet kommer.

  Men för min del är jag ovillig att sia om vad som kommer att ske i framtiden, och jag tror somdu att det är bättre att se på historien än att titta för djupt in i glaset, förlåt skärmen.

 18. Björn-Ola J

  Stort tack för svaren.

  Detta att det skulle bli lite torrare runt vändkretsarna vid varmare klimat kan jag tycka strider mot att det ju definitivt var blötare i Sahara under den varmaste delen av vår interglacialperiod. Det verkar strida mot påståendet, eller var det skillnad i lutningen på jordaxeln som åstadkom ett annat klimat då, så som jag sett har påståtts för att förklara detta och de högre temperaturerna vid polerna?
  Jag har alltid trott att vi skulle få en mindre utbredning av öknar i ett varmare klimat och det var ju definitivt väldigt torrt under istiden, som Rolf skriver.
  Charpentier-Ljungqvist et al kom väl fram till att svängningar mellan torka och väta var större de tidigare århundradena de senaste 1000 åren än under 1900-talet utan att se ett samband med kalla och varma perioder?

 19. Ivar Andersson

  ”Som SVT:s Agenda uppmärksammade i söndags står till exempel klädindustrin för större klimatutsläpp än flyget och sjöfarten tillsammans. Svensken köper i genomsnitt 14 kilo kläder per år (exklusive näthandeln som uppskattas stå för en sjättedel av marknaden), och slänger mer än hälften i kilo under samma tid. Unga kvinnor är i detta fall de största miljöbovarna, samma grupp som oroar sig mest över klimatet.”
  https://www.gp.se/ledare/konsten-att-skapa-r%C3%A4tt-drivkrafter-f%C3%B6r-milj%C3%B6n-1.22863008

 20. Bim

  Kanske dags att kolla detta förnämliga inlägg av Dr Max igen.
  Att gräva ner CO2 är ett farligt och kostsamt sätt att lura människor att tro att vi skulle kunna styra klimatet . http://andaslugnt.blogspot.com/2010/12/cancun-munchen-koldioxiden.html

 21. Joachim Ö

  Här vid Mälaren har det i princip inte varit under nollan någon gång i januari. Men var har kylan hållit hus? Finns någon bra webbsida som visar temperaturavvikelser globalt?

 22. Frej

  En länk till nyhetsprogrammet Sky News Om skogsbränderna och eukalypsens inverkan på dom. Och vad som bör göras . https://youtu.be/V5mmyquabPA Om någon har intresse 15 min.

 23. Tomas

  Luleå Energis egen solcellsanläggning producerar inte mycket under den mörka tiden här uppe.
  https://www.luleaenergi.se/sv/privatkund/energitjanster/solceller/var-egna-solcellsanlaggning/

 24. GoranA

  # 8 Claes Johnson
  Jag har några till Claes eller till någon annan som känner sig manad.

  Angående Jorden och hur dess medeltemperatur.

  När detta , så vitt jag vet, diskuteras jämförs alltid en Jord utan atmosfär eller att den har en atmosfär +växthusgaser.
  Min fundering handlar om vilken temperatur Jorden skulle få med en atmosfär men utan växthusgaser .

  Så här tänker jag.
  Solen skulle fortsätta värma marken, ibland till höga temperaturer som vid ekvatorn. Atmosfärens molekyler kolliderar med marken vilket värmer atmosfären. Varm luft stiger och ersätts med kall luft som värms på samma sätt. Med tiden blir atmosfären allt varmare men utan växthusgaser så försvåras utstrålningen till rymden.

  Några frågor
  Vad skulle hindra en atmosfär utan växthusgaser att bli varmare än en med.
  Vad kyler en atmosfär utan växthusgaser?
  Kan det vara så att växthusgaserna har en större kylande effekt än värmande?

 25. Fredrik S

  Ivar Andersson #19

  Räknade lite snabbt och kom fram till att förra året köpte jag ca kläder för ca 1,5 kg, fast då ingår nya löpardojor som ersatte de gamla favoriterna som konstigt nog hängt med i fem år.

  Kan inte minnas att jag slängt något alls.

  Däremot så dissar jag tåget till kontinenten och sätter mig istället med nöje i aluminiumburken ner för rekreation etc de få tillfällen som ges, så jag tillhör väl the ”bad guys” som förstör framtiden en hel generation hur jag än bär mig åt.

 26. Peter Stilbs

  #20 – Bim – jo, Dr Max var fantastisk. Undrar vem det var. Tack för påminnelsen

 27. Claes Johnson

  Göran #24: Hej Göran, bra fråga! Med en helt transparent atmosfär skulle all utstrålning ske från jordens yta med en temperatur på 6 C enligt Stephan-Boltzmanns grey body formel. Kanske mer relevant är vad temperaturen vore med noll transparens och mitt tips är 16 istället för 15 C. Vad anser Du? Vänligen Claes

 28. Bim

  Peter Stilbs # 26

  Ja, Peter, jag hade ganska tät kontakt med honom och han visste det mesta om mig, men han avslöjade aldrig vem han var mer än att han var marinbiolog. Vi hade likartade intressen i massa annat och han lärde mig egentligen allt om klimatbluffandet. Han var ju väldigt duktig på att förklara sakernas tillstånd. dessutom hade han HUMOR 🙂
  Det var en stor saknad när han slutade sitt bloggande. Men jag förstod att han inte orkade slåss mot dumheten längre. Det är ett evighetsjobb tyckte han. Han ville skriva om ekonomi i stället.
  Jag följde hans blogg till slutet och saknar honom ännu. Så ibland går jag in på bloggen Andas Lugnt och friskar upp minnet.
  Men ni gör ett fantastiskt jobb här på Klimatrealisterna också. Tack för att ni finns!
  Bim

 29. Daniel Wiklund

  Text-tv kör hårt. ”Januari: En blick in i framtiden”. Milda januarimånader kommer att bli allt vanligare i en varmare värld, enligt text-tv. Hade text-tv funnits när den senaste istiden började hade dom kunnat skriva. Kalla januarimånader (och resten av månaderna) kommer att bli allt vanligare i en kallare värld. Finns risk att den kalla världen varar i 100000 år. Bäst att ta erat pick och pack och flytta långt söderut.

 30. Rale

  #21

  Det har blåst från Golfströmmen över mellersta Europa och södra Skandinavien mest hela vintern!
  Resten av Norra Halvklotet är kallt!

  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=12.42,91.21,862

 31. Christer Eriksson

  #30 Rale
  Tittade på länken med vindriktningarna.Påminner mig om en VÄLDIGT rengning sommar för ett antal år sedan.Vid slutet av Rapport tror jag att det var,så var det dags för meterologen att visa morgondagens väder,Då frågade nyhetsuppläsaren meterologen varför lågtrycken gick på så en stadig bana från England mot södra Sverige som upplevde den blötatste sommare på länge.Vill minnas (är inte säker)men tror att det var det året det var vamare på julafton än på midsommar.Han fick det svaret att det berodde på att vi befann oss i ett fastlåst väderläge,pga ett högtryck som låg utan för Norge som styrde in lågtrycken och orsakade detta VÄDER fenomen.
  Är det någon mer om kommer i håg detta.
  Kan inte vara så att vi befinner oss i samma fenomen nu,som orsakar den för närvarande milda vintern här i södra Sverige.
  Det är VÄDER som spökar helt enkelt.
  Några tankar bara,rätta mig om jag har fel.

 32. GoranA

  #27 Claes Johnsson
  Tack för ett kortfattat men klart svar. Det var tankestimulerande.
  När det gäller temperaturen för en icke transparent atmosfär har jag just nu ingen åsikt.
  Jag antar att du menar en atmosfär som inte heller är transparent för synligt ljus och inte bara för koldioxid.
  Du får gärna kortfattat visa hur man kommer till 16°C eller ge en länk.

 33. Claes Johnson

  Nej det avser en atmosfär som har noll transparens för infraröd strålning, men som inte ändrar instrålning. Tanken är att noll transparens motsvarar att man stänger det infraröda atmosfäriska fönstret från 5/6 till helt slutet, dvs med en ändring av 1/5 och då ökar den totala atmosfäreffekten om 9 C med 9/5 C dvs mindre än 2 C, såsom den maximala ökningen av yttemperaturen från tillförsel av s k växthusgaser.
  Fördubbling av CO2 skulle kunna bidra med en bråkdel av 2 C, säkert mindre än 1 C. Ok?

 34. mattias

  Tänk om politiker och journalister förstod en bråkdel av hur ekonomiska styrmedel kan användas för verklig klimatnytta som professor Hassler beskriver här: https://www.fplus.se/hassler-oljan-ar-inte-problemet-lagg-all-kraft-pa-kolet/a/lAkMgG

 35. foliehatt

  Bumpar Sören G
  2020/01/31 kl. 23:03

  Jag såg nu Beata, Gretas syster, sjunga – efter Sörens rekommendation. Djävlar vad bra hon var. Och vilket aktuellt ämne hon sjöng om. Jag kände åtminstone två personer som nu är döda på grund av att sjukvården inte kunde häva infektionen de drabbades av. Antibiotikan bet inte.

  Jag passar Sörens recension vidare – se Svenska nyheter från i fredags på SVTplay. Beata sjunger i slutet.

 36. GoranA

  #33 Claes Johnson
  Tack igen. Om jag formulerar om det som jag uppfattar det hela. Du säger att skillnaden i temperatur mellan en helt transparent atmosfär (6)°C till en atmosfär med noll transparens är 9°C (15°C – 6°C). Jordens atmosfär är stängd till 5/6. Ett slutet fönster innebär att det är stängt till 6/6 =1 vilket är en ökning med 0,20 (20%) från 5/6. Gör man samma ökning på växthusgasernas nuvarande effekt på 9°C innebär det en ökning med samma 20% eller 1,8 °C.
  Tolkar jag det rätt om jag påstår att
  – Koldioxid utgör bara en del av den totala växthuseffekten, siffror jag sett, 10-30%
  – Även om vi fyller på med koldioxid kommer vi inte att stänga det infraröda fönstret helt
  – När politikerna säger att vi ska hålla temperaturökningen under 2°C kan de inte misslyckas.

 37. Håkan Bergman

  Märkliga saker händer i öriket, The Sun av alla tidningar har börjat ägna sig åt seriös samhällsanalys, vart är vi på väg? Nu senast får Brendan Oneil, gammal brittisk hard core marxist, utveckla sina tankar om samtiden och kommer ut som brexit-, Boris- och TRUMP-anhängare.
  https://www.youtube.com/watch?v=rcjOjiUGwwQ

 38. Claes Johnson

  GöranA #33: That’s right Göran!

 39. Ingemar Nordin

  Motdemonstration mot Fredagar för klimatet: Söndagar för klimatförnuft. 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=7u8dwX4zpx4&feature=youtu.be

 40. Kristian Fredriksson

  #21 Joakim Ö

  Här en bra länk om du vill se temperaturavvikelserna i norr.

  Annars kan du följa UAH:s satellitmätningar varje månad och NOAA:s ytvattentemperaturer ( anomalies) två gånger i veckan. Måndagar och torsdagar.

  http://polarportal.dk/vejr/aktuelt-vejr/

 41. Kristian Fredriksson

  #36 GoranA

  Jordens atmosfär är inte stängd alls. Den är endast en trängsel av molekyler som avtar med altituden. Det är en strålningsgradient som varierar med höjden. När en vattenmolekyl eller en koldioxidmolekyl absorberar långvågig strålning så är det bara ett tillfälligt hinder på vägen ut i rymden. Energin avges ju snart igen och det kan vara i vilken riktning som helst. Uppåt eller neråt eller åt sidan. Det är den totala långvågiga strålningen som når ner till jordytan som utgör växthuseffekten.

  Jag såg en kalkyl nyligen i WUWT som utgick från sådana här mätningar och som visade att växthuseffekten är 4,2 gånger så stark i tropikerna som den är över Antarktis och 2,8 gånger så stark som över Arktis. Det beror på olika mängder vattenånga beroende på temperatur och höjden på tropopausen. Den ligger betydligt lägre över polerna än över ekvatorn.

 42. Lasse

  Rekordvarm januari i Sverige.
  Väder eller klimat?
  Liknande i USA fast inte i år.
  https://www.youtube.com/watch?v=wcycq5Ve5C4
  Väder är det som växlar, klimatet växlar inte, per definition!

 43. GoranA

  #41 Kristian Fredriksson
  Jag tror inte Claes menade att det är bokstavligt stängt utan att det är som du skriver att IR-aktiva gaser (växthusgaser) är ett tillfälligt hinder på vägen ut. Så enkelt är det väl inte heller utan de IR-aktiva gaserna kolliderar med syre och kväve och överlämnar energi till dessa. Samma sak borde ske i den övre atmosfären där IR-aktiva gaser återfår energi från syre och kväve och som då kan stråla ut energin i rymden.
  Däremot är jag tveksam till att återstrålningen kan värma marken vilket för mig är ett brott mot termodynamiken 2:a huvudsats. Jag har skrivit ett inlägg på min blogg om just detta fenomen.
  https://begand.blogspot.com/

 44. Fredrik S

  I morgon ska TV4’s klimat-thriller Tunn is ha premiär.

  I den spelar Lena Endre en skarp men oroad utrikesminister, utbildad klimatolog, som tar privatjet till Grönland där hon förbereder sig för att få alla att stoppa oljeutvinning i Arktis och vilka länder hon ska läxa upp (hon memorerar kanske Gretas olika tal). Ungefär så startar det vad jag förstått.

  Någon som ska se som är villig att bidra med recension?

 45. Kristian Fredriksson

  #43 GoranA

  Här har du länken till steålningsbalansen som jag hänvisade till ovan. Jag har efterlyst just en sådan här analys i flera år här på Klimatupplysningen. Nu kom den på WUWT och det var det här jag var ute efter. Jag tycker den förklarar mycket av hur jordens temperaturreglering går till.

  Den stämmer in med min tidigare syn på det hela, men jag hade inga mätvärden på den. Nu har jag det om detta är riktigt.

  https://wattsupwiththat.com/2020/01/20/top-and-bottom-of-the-atmosphere/

  https://wattsupwiththat.com/2020/01/20/top-and-bottom-of-the-atmosphere/