Opartisk vetenskapsrapportering?

enso

I veckan skickade Thomas Kaijser, en av Klimatupplysningens många trogna läsare, följande brev till Sveriges Radio, som jag fått hans tillåtelse att publicera som inlägg på vår blogg. Bilderna har jag lagt till.

Linköping 6e augusti 2014

Till
Sveriges Radio.

I Vetenskapsnyheterna den 4 augusti lästes följande text upp ungefär 4 min 25 sekunder in i programmet.

 ”Den snabba uppvärmningen av Atlanten har skapat rekordstarka vindar över Stilla Havet på senare tid enligt en studie i tidskriften Nature Climate Change.

De starka passadvindarna har länge varit en gåta men nu har forskarna bakom den nya studien kommit fram till att uppvärmingen av Atlanten skapat tryckskillnader mellan världshaven vilket i sin tur gjort att vindarna fått sig en rejäl skjuts.

Enligt forskarna visar det här att klimatförändringarna i en del av världen kan ge effekt på helt andra platser på jorden.”

Jag blev nyfiken på den artikel som låg bakom denna text och har nu tagit del av den.

Titeln på artikeln är ”Recent Walker circulation strengthening and Pacific cooling amplified by Atlantic warming” DOI:10.1038/NCLIMATE2330 .

För att förstå innebörden i denna titel behövs en förklaring av termen ”Walker circulation”. Jag har läst förklarande text i Wikipedia – på nynorsk, engelska och tyska.

I korthet är Walker cirkulation en benämning på den ”cirkulära” rörelse som luften i de lägre luftlagren gör över ekvatorområdena i de tre haven, Stilla havet, Atlanten och Indiska Oceanen. Denna cirkulära luftrörelse påverkar strömmarna i havet, och dessutom – i Stilla havet – så leder Walker cirkulationen normalt till att havsströmmarna också blir cirkulära och uppåtriktade i östra delen (nära Peru) och nedåtriktade i västra delen. På grund av topografin på Stilla havets botten medför denna havscirkulation att det förs upp kallt vatten från djuphavet. När havet i östra Stilla Havet är speciellt svalt talar man om La Nina. Emellertid, av okänd orsak, ändras havsströmmarna i Stilla Havet enstaka år, och då får man en så kallad El Nino.

Att kvantifiera styrkan i Walker cirkulationen förefaller ganska svårt. I en uppsats i Nature från 2006 framhålls att Walker cirkulationen blivit svagare på grund av global uppvärmning, men i senare uppsatser påstår man i stället motsatsen – nämligen att Walker cirkulationen blivit starkare sedan början av 90-talet.

walker cirkulation

Detta helt kort om vad orden ”Walker circulation” i titeln betyder. Nu till orden ”Pacific cooling”.

Det som alla, som är någotsånär insatta i klimatforskningen, vet är att den globala medeltemperaturen inte ökat på c:a 17 år, samtidigt som de prognoser som klimatforskare tog fram mellan 2000 och 2005 pekade på fortsatt global uppvärmning. Denna diskrepans mellan prognoser och verkligheten är ett stort bekymmer för många klimatforskare. Man kan nästan våga påstå att klimatforskningen befinner sig i kris eftersom klimatmodellerna gett prognoser som inte visat sig stämma. Denna konflikt mellan modell och verklighet borde vara i centrum för Vetenskapsradions presentation av klimatforskningsrapporter.

En hypotes om varför den globala uppvärmningen avstannat, som man tagit fram de senaste åren, är att extra mycket djuphavsvatten nått ytan i Östra Stilla havet och därmed kylt ner atmosfären i så hög grad att medeltemperaturen inte ökat. (Det är därför med stor spänning klimatforskare ser fram mot nästa El Nino och om då den globala medeltemperaturen får en rejäl knuff uppåt.)

I den aktuella uppsatsen har man försökt modellera Walker cirkulationen över de ekvatoriella värdshaven och då kopplat samman cirkulationerna över de tre haven, och anser sig kunna påvisa att temperaturökningen i Atlanten påverkat inte bara Walker cirkulationen över Atlanten utan även över Stilla Havet och medverkat till ”avkylningen av Stilla Havet”.

Man menar sig också kunna bevisa att temperaturökningen i Atlanten genom dess inverkan på Walker cirkulationen inte bara påverkat avkylningen av havsvattnet i östra Stilla Havet utan även orsakat havshöjningen i Västra Stilla Havet och påverkat nederbördsmönstret i Nordamerika. Man går till och med så långt att man menar att temperaturökningen i Atlanten har orsakat ”avstanningen” av den globala uppvärmningen genom dess inverkan på havstemperaturen i Östra Stilla Havet.

Om detta vore sant så är det ju en oerhört intressant artikel värd uppmärksamhet från Vetenskapsradion. Och uppsatsen har också väckt intresse internationellt och redan till viss del kritiserats av flera etablerade klimatforskare såsom bl a Kevin Trenberth. (Tillägg: se Judith Currys Role of Atlantic warming (?) in recent climate shifts.)

(Personligen anser jag inte att den här typen av matematisk modellering som dessa klimatforskare använder sig av har särskilt stort bevisvärde. Det är alldeles för mycket ”kurvanpassning”, och väldigt svårt att klargöra vad som är orsak och vad som är verkan. Man vet vad man vill uppnå och man kan förmodligen ”leka med parametrar” så att man får fram rimliga överensstämmelser mellan modellresultat och observationer.)

Nåväl, om uppsatsens slutsatser är korrekta, så är som sagt uppsatsen väl värd att berättas om.

Men då menar jag att det bör göras på ett någotsånär korrekt sätt. Nu är 30 sekunder inte mycket tid att vinka på. Men att inte med ett ord beröra att syftet med uppsatsen är att försöka förklara varför jordens medeltemperatur inte ökat de senaste 17 åren är missvisande. Inte ett ord om Stilla Havets avkylning av klimatet, inte ett ord om att jordens medeltemperatur inte ökat på 17 år.

Jag lyssnar nästan varje dag på vetenskapsradion och har fortfarande aldrig hört vetenskapsradion nämna att jordens medeltemperatur inte stigit på 17 år. Inte heller har jag hört uppvärmningspausen omnämnas i något annat program från Sveriges Radio eller SVT. Denna brist på korrekt rapportering av klimatläget är beklämmande.

(Alla människor som jag berättar om denna paus blir alla lika förvånade och de flesta tror nog att jag har missuppfattat situationen. Så indoktrinerade av massmedias rapportering har de flesta svenskar blivit att de inte kan föreställa sig att jordens medeltemperatur inte stigit på 17 år.)

Vad beträffar det sista stycket i den text som lästes upp så förefaller det vara en översättning av en mening i en så kallad ”press release” och inte taget från uppsatsen själv. En sådan truism som den i tredje stycket av texten skulle naturligtvis ingen klimatforskare skriva i en vetenskaplig artikel.

Låt mig avslutningsvis säga att en ”felbetoning” av innehållet i en vetenskaplig rapport liknande den som jag redogör för ovan är ingen engångsföreteelse från Vetenskapsradion. Tvärtom, jag påstår att speciellt när det gäller vetenskapliga rapporter som berör klimatet så är oftast innehållsbeskrivningen vinklad på ett sådant sätt att man får ett intryck av att den globala medeltemperaturen är stigande – vilket alltså inte är korrekt.  Detta beteende att vinkla innehållet i rapporter rörande klimatet gäller tyvärr också SVT.

Med vänlig hälsning

Thomas Kaijser

Professor i tillämpad matematik.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Som tack för senast skickar vi denna ”opinionsundersökning till Vetenskräpsredaktionen.

  1. Do you deny that climate has always changed, even without the help of humans?

  2. Do you trust climate models to tell us the future, even when none of them predicted the recent 17+ year stoppage of global warming?

  3. Do you believe severe weather has gotten worse from climate change, even though the IPCC (and observations) show that it hasn’t?

  4. Do you support EPA regulations on power plants that will increase electricity costs and hurt the economy, even though they will have no measurable effect on future global temperatures?

  5 Are you still under the delusion that sea level rise is accelerating despite the facts from observations?

 2. Anders Mohlin

  I ”klimatsammanhang” kan SR och SVT inte nämnas på samma dag som begreppen ”opartisk” och ”oberoende”…..
  Tyvärr!!!

 3. Thomas Kaijser

  # 1 och # 2.

  Mitt syfte med mitt brev var att göra radioledningen uppmärksam på¨att vetenskapsradion förmedlar en skev bild av klimatvetenskapen genom att genom att ofta göra en snedvriden samamnfattning av klimatvetenskapliga rapporter.

  Jag tyckte jag hade tillräckligt under fötterna i detta fall eftersom det ändå står
  ”Pacific cooling”i titeln och i abstrakten står att ”… surface cooling
  in the eastern Pacific, which has beenidentified as one of the contributers
  to the current pause in global surface warming.”

  Men så här efteråt, efter att ha läst igenom press-releasen från New South Wales igen, så
  är det möjligt att vetenskapsradions medarbetare faktiskt missade kopplingen till pausen
  i den globala uppvärmningen.

  Människan kanske är sån att – ”man ser inte det man
  inte vill se” – och ”läser inte, det man inte vill läsa”.

  Problemet är just det – medarbetarna på vetenskapsredaktionerna är själva så övertygade
  om faran med ökade fossila koldioxidutsläpp att de av nästan moraliska skäl inte vill
  informera om ”pausen” i den globala uppvärmningen.

  Men som jag skriver i mitt brev – jag tycker det är dåligt av vetenskapsradion att inte berätta
  att uppsatsens resultat är ett bidrag till att försöka förklara pausen i den globala uppvärmningen.

  Thomas

 4. Peter Stilbs

  Intressant – som kommentar kan jag bidra med ett snapshot från i går – en bekant skulle avlägga teoridelen i grävmaskinistprov(?) – bland något 100-tal frågor att besvara med förvalda alternativ (a,b,c) fanns en om maskinbränslen – frågan löd något i stil med ”vad blir konsekvenserna av att använda råoljebaserade bränslen (istället för biobränslen)? ” – rätt svar var givetvis ”klmatförändringar”.

  Man kan bara anta att liknande förekommer i olika prov i grundskolan och gymnasiet…

 5. Bra gjort Thomas Kaijser!

  Det är ytterst märkligt att SR rapporterar om denna studie utan att nämna uppvärmningspausen trots att denna var så central i förklaringen av resultaten. Uppvärmningspausen är för närvarande ett stort diskussionsämne i klimatvetenskapen och detta är tydligen en av flera studier som publicerats med syftet att bidra till försöken att förstå uppvärmningspausen.

 6. Ingemar Nordin

  Ett långt inlägg om hur passadvindar uppstår och varför IPCCs modeller inte lyckas med att modellera dem finns här av oceanografen Bob Tisdale:
  http://wattsupwiththat.com/2014/02/23/el-nino-and-la-nina-basics-introduction-to-the-pacific-trade-winds/

  Vindarna har uppmärksammats stort i den internationella pressen (troligen därför som även SR tar upp ämnet, men misslyckas med att berätta vad det handlar om). Anthony Watts skriver mer om denna medieuppmärksamhet:
  http://wattsupwiththat.com/2014/08/03/and-this-excuse-makes-30-dueling-press-releases-on-pacific-trade-winds-and-the-pause-one-blames-global-warming-the-other-doesnt/

 7. Björn E

  Bra kommentar till Vetenskapsradion. Det blir intressant att se om dom orkar svara på riktigt eller om det blir goddag yxskaft. Finns det någon sammanställning över vilka bergsäkra, 95%, förutsägelser IPCC gjort som visat sig felaktiga? Med vilken sannolikhet falsifieras en bedömning som IPCC anser vara 95% säker?
  Om IPCC var kompetenta skulle frekvensen falsifieringar närma sig gränsen 5%, gör den det?
  Det kanske var en för svår fråga, och kanske borde jag ta reda på det själv, men jag tänkte bara se om någon redan visste.

 8. AG

  För den som är intresserad av etiska regler så finns den en lista över sådana för amerikanska journalister här:
  http://www.spj.org/ethicscode.asp

  Såg bl.a denna regel: ”Avoid misleading re-enactments or staged news events. If re-enactment is necessary to tell a story, label it.” Vad är ”Earth-Hour” om inte ett ”staged news event”? Jippot är direkt kopplat till Fairfax International
  http://boy-on-a-bike.blogspot.se/2011/12/untangling-ownership-of-earthhour.html
  (Varför är moral, etik och fakta så oviktigt på ”den andra sidan?”)

  Jämför sedan med de ganska magra och diffusa regler/rekommendationer som svenska journalister har: https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/spelregler-for-press-radio-och-tv

 9. Slabadang

  Mycket bra Tomas Kaijser … men

  Jag slås av den något naiva artigheten och blåögdheten att SR skulle bry sig det minsta. De VEEET att de sysslar med rå propaganda och är av samma skrot och korn som Thomas P. Dessutom är klimatpropagandan centralt sanktionerad hela vägen upp och in i granskningsnämnden. Hur kan ni fortfarande tro att det skulle röra sig om nån typ av ”olycksfall i arbetet”. Man kan liksom inte ramla i trappan och slå pannan i samma trappsteg i tolv år på raken varje dag. De som operativt håller ihop lögnerna och desinformationen är PERSONER de heter Ulrika Björksten, Schytt, Bergendorf Nord Landahl Larshamre Johansson och ärkepolitruken i egen hög person Jan Axel(s)son och ingår i den gröna maffia som bjudits in att kapa vetenskapen eftersom vare sig aktivister journalister. De här är mörkbrungröna hänsynslösa manipulatörer.

 10. Pelle L

  Från en ren lekmannasynpunkt (utom i mitt eget smala kompetensområde):
  När jag hör Vetenskapsradion påannonseras, eller hör jinglet med den hoande uven,
  så är reflexen att genast stänga av radion.
  Maken till skruvad ”info” har jag inte varit med om under mitt tidigare, mer än halvsekellånga, liv 🙁
  Värst är väl Johan Thorstenson, som tycks redigera vart och vart annat program.
  Han lyckas verkligen få en att känna sig som ett dagisbarn på nytt.

 11. Thomas Kaijser

  Slabadang #9 och Pelle L # 10.

  1) Eftersom många av oss som följer denna blog tycker att vetenskapsredaktionerna ofta ger en
  oriktig bild av såväl klimatet som klimatvetenskapen så finns det ju skäl att försöka få till en förändring.

  Och bästa chansen är väl att hitta exempel där det tydligt framgår att vetenskapsradion och/eller
  vetenskapsTV tydligt vinklat innehållet på så sätt att klimathotsbilden förstärks, och påtala detta
  för dom som har makt att påverka Vetenskapsradion och VetenskapsTVn.

  Det kommer, tror jag, att ta lång tid, men om vi alla hjälps åt när vi hör tokigheter så kanske en förändring
  kan komma till stånd, om vi påtalar felen för dom som har makt att förändra verksamheten.

  2) Det som är litet kul med mitt exempel är faktiskt att uppsatsen som refereraras till av
  vetenskapsradion både väckt intresse internationellt och raskt avfärdats av de etablerade klimatforskarna. Det är kul att läsa kommentarerna rörande uppsatsen
  på bloggen Climate.etc.

  3) Jag vill passa på att nämna två saker som jag lärt mig:

  a) Jag hade missat att man numera pratar om ”the hiatus of surface global warming”.
  ”Klimatalarmisterna” har infogat termen ”surface”för att på så sätt kunna hävda jorden fortsätter
  att bli varmare trots att den globala medeltemperaturen inte ökat. Ett skickligt sätt av klimathotsalarmisterna att ”flytta målstolparna”. Jag tycker faktiskt det är litet kul – om än beklämmande.

  b) Jag var inte klar över att Atlanten blivit så mycket varmare. Jag har för mig att jag nyligen i ett
  inlägg av Lennart Bengtsson läste att havstemperaturen inte stigit de senaste 15 – 20 åren.

  c) Och så var det intressant att läsa att det kalla vattnet i östra Stilla Havet anses vara en viktig
  bidragande faktor till att den globala medeltemperaturen inte stigit.

  Thomas Kaijser

 12. Stickan no1

  SVT hade ett inslag i ett helt annat ämne där de yngre personerna menade på att satsning på ekologisk mat var en signal på medvetenhet.

  Det var en väckarklocka för mig på två sätt.

  Dels att det nu är viktigt med om symbolhandlingar och dels att de som utövar dessa ser det som en bekräftelse sinsemellan om att de därmed uppnår en högre medvetenhet.

  Precis samma grund som mode alltså. Också inom klimatfrågan är det de mest trendkänsliga=ängsliga unga människorna som blir mest fanatiska då de skapar sig sin självbild genom att spegla sig i omvärldens bild av sig själva.

  Vill man vara god måste man hålla sig till de positioner som omvärlden uppfattar som goda. Inte vad man själv tycker utan att välja de åsikter som omvärlden tycker är goda.

  Klimatdebatten handlar inte om rätt eller fel. Om CO2 eller IR.
  Den handlar om vilken åsikt som betraktas som god eller ond i det sociala spelet.

  För att vinna opinionen för en sansat klimatpolitik måste varje delfråga definieras utifrån vad gott eller ont för människor världen över. Idag har ”vår” sida fastnat på sakfrågan om kopplingen mellan CO2 och temperatur medan CAGW sidan är den som bestämmer bland vanligt folk vem som är god eller ond.
  Det genom att utmåla katastrofala scenarion och tala om vem som är skyldig och vem som är offret i dessa påhittade scenarion.
  Tyvärr har det fungerat. Och lärdomen av det för att vinna opinionen måste vi ta till oss.

 13. Jag tycker att det var ett utmärkt brev. Det är mycket svårare att avfärda artighet än arghet s a s. 😀

 14. Slabadang

  Thomas Kaijser!

  Jag kan konstatera att vi befinner oss i ett moment 22 där de som skall kontrollera och har ansvaret för public service uppdrag är samtidigt de som har makten och kontrollen över propagandan. granskningsnämnden är endast en medvetet konstruerad potemkinkuliss och har vare sig uppdraget eller resurserna att ej heller vare sig uppgiften eller viljan att granska vad som sker på redaktionsborden där propagandan bakas och formas.

  Hela regelverket runt public service så listigt medvetet byggt från början med ett enda prioriterat syfte att lämna all makt och kontroll av programinnehåll och villkoren för produktionen på ett fåtal nyckelpersoner som inte svarar inför någon annan än de särintressen som gett dem jobbet från början. INGEN annan än SVTs ledningsgrupp får kommentera eller påverka eller granska programverksamheten, Inte ens våra folkvalda representanter i ägarstiftelsen får komma med synpunkter och tittarna har absolut NOLL makt inflytande eller insyn. Fyra femtedelar av licensbetalarna har från begränsat ned till inget förtroende för public service och att det skall nå allmänhetens öron är en djävulsk ångest för lögnhalsarna på bolaget som hävdar att ”förtroendet är högt” för SVT. Varför är inte förtroendet 100%igt för ett företag som påstår sig stå för opartiskhet saklighet och oberoende ? Den dagen de tvingas erkänna och redovisa licensbetalarnas klagan så är bolaget rökt och hela pjäsen får göras om från början. SVT/SR tappar nu sin publik i mängder och jag tror inte det finns tillräckligt många totalitära vänster aktivister för at hålla den gamla skiten flytande. Med nätet så väljer allt fler bort public service som gräver sin egen grav med alla tänder nedsjunkna i sin gamla DDR-design.

  Folk fattar eller inte varför SVT/SR inte klarar av en modern interaktivitet med sina tittare och lyssnare många skiter i varför men allt fler debatter sker bortom SVT/SR makt och kontroll. Ska de få tillbaka tittare och lyssnare och framför allt då de yngre så får de nog börja pröjsa folk för att utan modern interaktivitet titta och lyssna på på den manipulativa partiska osakliga och vänsterideologiskt styrda skiten. ”Tittarnas Television” i SVTledningens mun är Orwells tanter och gubbar som är ute och rappar dynga. De är såååå vääääl medvetna om att deras bolag är endast till för precis den raka motsatsen. Det är tittarna och folkopinionen som skall ägas och styras av bolagets propaganda och inte tvärtom. Vem som rätteligen som rätteligen skall äga och tjäna vem blir tydligt och enkelt avtäckt när vi läser in regelverket. Lögnerna är så förrädiskt och smart insålda att man kan inte bli annat än imponerad.

  ”Allmänheten i SVTs/SRs tjänst” är vad det handlar om där den ”service” allmänheten bidrar med är att tvingas betala för sin egen indoktrinering och blir de som får konsekvenserna och städa upp efter den intellektuellt skadande vänsterideologiska grönröda grisfesten på bolagen.

 15. Kenneth Mikaelsson

  Bra sida när man behöver ammunition

  http://stevengoddard.wordpress.com/

 16. Björn E

  Det blir nog svårt att få vetenskapsradion, miljöpartiets valstuga på SR, att rätta tonen ett valår.
  Tvärtom kommer rapporteringen bli alltmer skev och osann ju närmare valdagen vi kommer.

 17. Mats G

  Pling! Dagens klimatlarm från vetenskapsradion. Skogsbränder!

 18. LBt

  Detta skulle alltså betyda att den globala uppvärmningen fortsätter helt enligt de modeller IPCC stöder sig på men att värmen, så som forskarna beskrivit det, försvunnit ner i världshaven. Intressant fall framåt kunskapsmässigt i så fall. Avsmältningen i Arktis kan säkert utgöra en del i denna process.

  Sten K skev här för några år sen att ”det blir inte varmare än vad haven tillåter”. Kanske något av det djupsinnigaste som producerats på den här bloggen.

  Som sagt, till dess vi vet bättre förefaller det enda förnuftiga vara att medvetet söka de utsläppsbegränsningar som ryms inom fortsatt tillväxt och utveckling.

 19. Kenneth Mikaelsson

  Lbt

  Va fan har du druckit för något….. en sak är då säkert det va inte bra för dig..