Mysteriet med försvunna data

detektiv

Sedan Climategate med breven från Climate Research Unit (CRU) vid East Anglia kom ut har stormedia så sakta börjat fatta att det är något lurt med IPCC. Den vetenskapliga kritiken från tidigare år var uppenbarligen lite för invecklad för media, men de avslöjande breven tillsammans med Pachauris affärer och turerna kring Himalayas glaciärer blev något som gick hem. Detta kunde man rapportera om, åtminstone till en del.

Men svenska media har inte på långa vägar redogjort för vad breven egentligen innehåller (se t.ex här , här och här för olika sökningar och sammanställningar). Kanske har man inte läst själva breven, vad vet jag. Här är i alla fall ett mysterium som diskuterats av skeptiker under lång tid, och där breven nu ger nya inblickar.

Som de flesta läsare på TCS vet har McIntyre på Climate Audit och många andra (exempelvis den svenske forskaren Wibjörn Karlén) förgäves försökt få Phil Jones, chefen för CRU, att visa vilka mätningar man bygger på. Man har bett att få se de rådata och de beräkningar som man använt för att rekonstruera jordens temperaturkurva från mitten av 1800-talet till slutet av 1900-talet. Och det är i huvudsak i dessa data som IPCC tycker sig ha sett bevis för att koldioxiden är den viktigaste drivkraften för den globala uppvärmningen. Det finns även andra databaser, men det är framförallt CRU:s data som varit basen för centrala vetenskapliga artiklar som IPCC i sin tur baserat sin ståndpunkt på. Att få fram dessa data för en oberoende granskning har emellertid visat sig omöjligt. De har hållits hemliga.

Vi som tidigare följt kritikernas försök att få tillgång till beräkningsmetoder och mätdata har genom breven fått möjlighet att följa precis samma förlopp från ”insidan”. Och det är en spännande läsning.

I breven kan man läsa hur Phil Jones och de andra som manövrerat IPCC är helt fixerade vid att till varje pris inte släppa ifrån sig sina mätdata till ”contrarians”. Man gömmer sig bakom allehanda lagparagrafer och man skyller på än den ena än den andra omständigheten.

Ovilligheten från vissa IPCC-forskare att lämna ifrån sig data gäller även annat än 1900-talets temperaturkurva. Se t.ex. ett tillfälle då McIntyre som utsedd granskare för IPCC ber att få se de dataserier som ett bidrag till deras rapport bygger på. Det handlar alltså om en fullt legitim granskning av litteratur, men som inte går att genomföra p.g.a. obstruktion av den inre kretsen av forskare – och från IPCC!

Från CRU-gänget har utomstående granskare bemötts med tystnad, uppmaningar till alla andra att ignorera dem, ohövliga och överlägsna avsnäsningar, upprördhet över att bli ifrågasatt, hänvisning till att data är konfidentiella eftersom man lovat vissa länder att skydda dem, till att man slutligen rakt av blankt vägrar.

Detta är ett mycket graverande beteende som vittnar om arrogans och ovetenskaplighet. Det är helt klart att fenomenet utgör en av de värsta vetenskapliga skandalerna i historien, särskilt när man beaktar att detta rör själva kärnan i det budskap som IPCC försöker övertyga politiker och allmänhet om.

Pressad av efterfrågan på data så lägger CRU ut ett dokument tidigt i augusti 2009 angående tillgängligheten av deras material. Undanstoppat i ett av styckena så står det plötsligt: ”Möjligheten att arkivera data på 1980-talet innebar att vi inte kunnat spara alla källor för en del plaster, utan enbart sådana serier som justerats och homogeniserats. Vi innehar således inte de ursprungliga rådata utan enbart value-added (dvs, kvalitetskontrollerade och homogeniserade) data.”  McIntyre skriver om det här.

Lite senare (11/10 2009) skriver Phil Jones till Rick Piltz (en företrädare för Climate Science Watch) och Ben Santer (klimatforskare): ”Ursprungsdata är inte heller borta. Jag skulle kunna rekonstruera dem från några rapporter vi publicerade för Department of Energy vid mitten av 1980-talet.” Men ”rekonstruerade” data är ju inte riktigt detsamma som ursprungsdata, särskilt när det är Phil Jones själv som gör rekonstruktionen.

En av de värsta pinsamheterna i klimatvetenskapens och IPCC:s historia tycks alltså vara ett faktum. Dessa data, som 100-tals andra forskare samt världens politiker tagit för givna och litar på, är helt enkelt borta! Oavsett Phil Jones optimistiska ton.

Eller är de det? Ju mer man funderar på det, desto mer mystiskt blir det.

Betänk att CRU först slingrar sig på alla upptänkliga sätt för att inte behöva lämna ut data. Om de var borta så kunde de ju säga det direkt, kan man tycka. Betänk också att Phil Jones i ett av sina brev säger att han hellre förstör sin databas än lämnar ut den till de förhatliga kritikerna. I ett brev 2/2 2005 skriver Phil Jones till Michael Mann: ”McIntyre och McKitrick har varit ute efter CRU … data i åratal. Om de någonsin får höra talas om att det nu finns en Freedom of Information Act i UK, så tror jag att jag hellre raderar filen än att jag sänder ut den till någon.”

Och betänk slutligen att Phil Jones ägnat hela sin långa forskargärning i 25 år åt att samla in alla dessa data från världens alla hörn. Är det särskilt troligt att han för ens en sekund skulle överväga att kasta bort ursprungsdata p.g.a. att något arkivskåp eller hårddisk blivit full? Eller att han verkligen skulle radera filerna när så småningom granskarna började utnyttja de lagrum som gavs? Jag tvivlar.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack för en mycket intressant och belysande beskrivning av fakta kring skandalernas epicentrum.
  Dessa fakta du redovisar ignoreras av media och ansvariga politiker på hemmaplan. Okunskap eller dumhet, eller en kombination?
  Det råder inget tvivel om att Rockström och andra är ute och far när dom påstår att det bara rör sig om ett litet försumbart fel  som saknar betydelse för de ”frambeforskade”(ett ord som dyker upp allt oftare) rapporterna som ändå visar att värmen galopperar, glaciärerna smälter och havsnivåerna skenar.
  I.e. blålögner.
  Det häpnadsväckande för vårt vidkommande i Sverige är att vi har en borgerlig regering som håller sig med ”experter” och rådgivare med dubiös vetenskaplig bakgrund och som dessutom i många fall har starka bindningar till extremrörelser på vänsterkanten.
  Det är fullkomligt obegripligt hur detta kan vara möjligt.
   
   

 2. Tack för denna sammanfattning! 
  Jag tipsar vetenskapsradion, som hittills inte kommit djupare i sitt grävande än till teaparty på IPCCs huvudkontor och intervju med CRU-representant på hemmaplan.

 3. Slabadang!

  Det är många som misshandlats!

  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/memo/climatedata/uc0102.htm

 4. Stickan

  Det  är väl helt uppenbart vid det här laget att Mr Jones et al inte VÅGAR lämna ut sitt underlag. Det skulle skapa än MER dålig press än att vägra lämna ut underlagen. Detta är det minst dåligt av de möjliga alternativen för dem.
  Och det säger allt.

 5. När man läst tillräckligt mycket av det läckta materialet (jag har inte plöjt igenom allt), ligger det nära till hands att låna ett uttryck från klimatkyrkan: ”Det är värre än vi trodde!” Nog för att vi misstänkt att de ljugit, fuskat och förfalskat. Men här har vi deras eget vittnesmål om att de är skurkar. Jag kommer att tänka på en rånarliga som åkte fast för ett par år sedan. De gjorde det lätt för polisen, eftersom de hade tagit foton där de poserade med vapen och rånbyte. Climategate är samma sak. Ingen kan tro på de här skojarna efter att ha tagit del av materialet. Eller så väljer man att inte ta del av materialet och i stället förlita sig på Bojs och Baltscheffskys försäkringar om att här finns inget skumt att se, titta åt andra hållet.

 6. Claudius

  Ingemar, TACK! Helt enkelt en lysande sammanställning!

  Detta bör du skicka till Regeringen, att.: Fredrik Reinfelt, eftersom han så tydligt och hårt har surrat sig vid masten på IPCC:s sjunkande skepp.

 7. István

  Rockström försöker bagatellisera CRU som ett bland många andra institut med tyngd i klimatforskningen, när det i själva verket rör sig om klimatkyrkans Vatikan.
  Märkligt att denna blogg har fattat skandalens fulla vidd redan den 20. november!

 8. Peter Stilbs

  Tack Ingemar – men det verkar som Mann’s och även Jones’ egna universitet vill fria dem på alla punkter – egentligen ofattbart – men en extrem indikation på hur illa det är ställt med universitetsväsendet i dag.

 9. hahn

  Precis den typen av bloggpostningar som Uffeb, Micke mfl. inte gillar. Vad ska dom hitta på? Kanske helt enkelt vänta till någon trevligare bloggpost?

 10. Holmfrid

  BBC  World visade i dag situationen i Australien, där klimatpolitiken krackelerar.  Troligen kräver premiärministern helt öppna kort genom en fristående granskning av data, då ju liberalerna fått rejäl medvind genom en skeptisk hållning till IPPC.   

 11. Inge

  Kan bara hålla med alla och tacka för denna utmärkta sammanställning! Mycket intressant och avslöjande! Hoppas någon kan pressa fram grunddata från CRU så de blir granskade.

 12. Robert Pettersson

  Tack.
  Denna beskrivning är så enkel att förstå att någon i regeringen borde kunna greppa den.
  Kanske borde en religionspsykolog kallas in som tolk/medlare
  mellan skeptiker och frälsta.

 13. tty

  Uppgiften om att det var för dyrt att arkivera stora datamängder på 1980-talet är rent nonsens.  Det är sant att RAM-minne och hårddiskar var dyra, men tekniken att arkivera data på band var väl utvecklad, tillförlitlig och ganska billig. En enda bandkasett av den typ som vi använde på den tiden räcker mer än väl att lagra de aktuella temperaturdata.
  Jag arbetade med ett stordatorsystem där vi hade just detta problem på 1980-talet. Vi löste det genom att lägga ut de äldsta data på band, och behöll bara pekarposter indikerade att data fanns, och var de fanns. När någon ville accessa den äldsta datan (vilket hände då och då), fick vederbörande ett meddelande att utdata inte kunde levereras i realtid. På kvällen fick driftpersonalen uppgift från systemet vilka bandkassetter som behövde hängas och datan bearbetades i batch-miljö under natten, varpå utdatan levererades följande morgon.
  Några år senare då diskdrivarna hade blivit större och billigare, körde vi upp alla data online igen.

 14. Om backup av data.
  Backup av data till rullband var ”normal practice” redan på 60-talet. På 80-talet fanns flera olika metoder.

 15. Ingemar

  Slabang #3. Även McIntyre har skickat in sin anmälan till Engelska parlamentet:
  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/memo/climatedata/uc3202.htm
  Om inte våra svenska politiker har någon inblick i CRU-breven så lär åtminstone de brittiska politikerna få det nu. Och jag kan också tänka mig att intresset från den engelska pressen är stort.

 16. staffan pappila

  Bra samanfattat!B örjar komma till insikt om globala omnipotenta organisationers impotens. FN, EU etc. föredrar istället små arenor som t ex Thomas Alva Edisons verkstad eller agora under Atens 400-tal f kr. Pluralism, experiment och en rejäl dos maktdeliung borgar för en nyktrare utveckling.

 17. Ingemar

  Peter S #8, Jo det kan så vara att universiteten försöker slingra sig. Men East Anglia har redan fått smäll på fingrarna för detta från House of Commons Science and Technology Committee:
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7043566.ece

 18. Ingemar

  Och The Global Warming Policy Foundation (med Lord Lawson och Benny Peiser i spetsen) har skickat in sin anmälan:
  http://www.thegwpf.org/news/586-climategate-memorandum-submitted-by-the-global-warming-policy-foundation.html
  Jag tror att detta kommer att bli riktigt kul!

 19. @Ingemar#17
  Det dokumentet var giftigt!
  Travesterande Fawlty Towers:
  – Whoosh!
  – Vad var det?
  – Det var klimathotet som spolades ner i toaletten.
  – Oj då. Kommer det tillbaka?
  – Nix. Det har fått sin tid.

 20. TomatPalmen

  Klimatforskare vid CRU har gjort stor skada när hela klimatforskningen nu ifrågasätts.  Utsläppen av växthusgaser kan, trots allt, visa sig vara ett allvarligt problem. Vi vet inte längre. Vad värre är, allmänhetens tilltro till vetenskap har fått sig en känga. Kostnaden för detta kan bli avsevärd.

 21. Ampersand

  Tack Ingemar Nordin för en utomordentlig artikel!
   
  Jag har också svårt att tro att Jones inte har kvar data, men han erkänner ju i någon intervju att han är slarvig…
   
  Global Warming Policy Foundation ger tills vidare forskarna ”benefit of the doubt” vad gäller manipulation av rådata, men läser man Hockeystick Illusion (som jag återigen vill rekommendera – speciellt kapitel 15 som åtminstone för mig var en verklig ”eye-opener”) framgår det med all önskvärd tydlighet att viss proxy-data har manipulerats och att man har valt och vrakat (”plockat körsbär”) och använt data som varit direkt olämplig eller föråldrad – för att andra och nyare data inte gav önskat resultat. (Allt det där finns också dokumenterat på McIntyres Climate Audit)
   
  Jag har svårt att se hur de ska kunna slingra sig ur detta – men efter allt mygel som har varit, kan man kanske förvänta sig vad som helst.
   
  Den nedgörande kritiken från Institute of Physics måste väl också  vara kraftigt underminerande. Det är ”the UK and Ireland’s main professional body for physicists” och har 36 000 medlemmar världen runt. Låter rätt tungt och kanske kan uppväga de ”tusentals” forskare som IPCC-lägret brukar skryta med – fast de ju i verkligheten inte alls är så många.

 22. Det brittiska parlamentet har låtit Institute of Physics granska Climategate och har svidande kritik. De vill förändra peer reviewprocessen och se till att grunddata görs offentliga i samband med publicering. Läs vidare på http://fredmanpakvarnberget.blogspot.com/2010/02/brittiska-parlamentet-har-nu-granskat.html

 23. Ampersand

  Ni har hört det där ordspråket om ”när fan blir gammal”, va?

  Även från James Hansens mun kan komma sanningens ord:
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/world_agenda/article6947116.ece

  Heja Hansen! (Åtminstone i den här frågan)

 24. Ampersand

  Annars är ju den här ”Conning the Climate” om Cap-and-Trade ur Harper’s Mag häpnadsväckande läsning:
  http://www.scribd.com/doc/26071935/Conning-the-Climate-Inside-the-Carbon-Trading-Shell-Game-Harpers-Magazine-Feb-2010

  Snacka om luftslott! När ska den här bubblan brista och köra världsekonomin i diket igen? Och vilka kommer att drabbas?

 25. Inge

  Göran Johnson #21 har översatt en sammanfattning av rapporten så den blir lättläst. Se hans länk.

 26. Lars C

  Ampersand#23
  ”Snacka om luftslott! När ska den här bubblan brista och köra världsekonomin i diket igen? Och vilka kommer att drabbas?”
   
  En liten spekulation!
   
  Vi får se vilket luftslott som hinner först. Detta eller derivatsoppan eller varför inte övertron på den lätt tillgängliga oljan. Nu är vi på väg upp ur förra krisen, efterfrågan på olja kommer att stiga, det gör inte produktionen, i bästa fall så kommer den att vara nästan konstant några år. Priset kommer att stiga tills efterfrågan viker och konjunkturen åter faller tillbaka. Detta vet bubbelblåsarna redan nu, de tar hem så mycket det går i omgångar. Men det närmar sig nu sista gången inom överskådlig tid. Det blir den stora finalen där vargarna sliter köttet ur fåren tills bara benknotorna finns kvar. Det är inte lönt att vara blyg, det kommer inte fler chanser. Huggsexa är ordet för dagen. Det blir alla finanskrisers moder. Ett ekonomins totala sammanbrott, samhällets instutitioner bryter samman, EU försvinner över en natt och nationalstaterna kommer att under renodlade diktaturer att försöka rädda vad som räddas kan på vägen mot självhushåll. Har vi tur så hamnar vi nånstans runt år 1900, har vi otur så ligger nästa hållplats på medeltiden eller strax innan.
   
  Puh!! Fler som hade mardrömmar i natt?

 27. Labbibia

  Lars C # 25

  Hua! vad åt du till middag? 😉

  Själv vakendrömmer jag dagligen att sans och vett ska återvända till politikerna här i landet.

  Så här……..
  En massiv satsning på modern kärnkraft kombinerat med utbyggnad av elnätet. Gruvnäringen får ett rejält uppsving när de börjar utvinna Thorium.

  Alla ”klimatrelaterade” skatter och avgifter skrotas.
  De verkliga miljöproblemen, som exempelvis avloppsdiket Östersjön, prioriteras. För en del av ”vindsnurrepengarna”  bygger Sverige stora reningsverk i Baltikum. Man låter också återställa våtmarker på den svenska sidan för att minska övergödningen av havet och bevara den biologiska mångfalden.

  En ny våg av framtidsoptimism och jävlaranamma ersätter undergångsprofeternas gnäll och domedagsprofetior……..

  Sverige inrättar en författningsdomstol, där politiker faktiskt kan ställas till svars.

  SVT avvecklas. ”Miljömupparna” och ”klimathysterikerna” får hitta en annan metod att föra fram sina synpunkter.

 28. Phisher

  Skickade ett mail till SMHI och frågade var man kunde få tag på temperaturdata från deras (våra!) mätstationer men fick till svar att det kanske man eventuellt kunde köpa… Obehandlad mätdata var de osäkra på om man kunde få ut.
  Är det nån som vet om man kan få tag på denna mätdata, dvs rena temperaturmätningar utan klåfingriga justeringar gjorda?

 29. Lars C

  Det var ju ingen dålig undergånssaga du serverade upp. Tänk att du vet så mycket om både hur allt fungerar och hur framtiden kommer att bli …

  Labbibia är nog närmare, mer försiktig men troligen för optmisitisk angående ’sans och vett’.

  Där kommer att bli satsningar på ffa kärnkraft igen. I några länder. Och sedan kommer andra att följa efter så sakteliga och under våndor och protester från miljöaktivisterna.

  Dessa kommer att söka sig till nya jaktmarker för att dels engagera sig, men ffa hitta en ny födokrok. Avveckla sig kommer de inte, och SvT kanske reformeras (minskas) men försvinner knappeligen, och medierna kommer att understödja, förstärka  miljö- och andra muppars hysterier och skapa fler åt dessa.

  Men kan man hoppas på att FN ifrågasätts allt mer från allt fler, och att tex USA återigen stryper finansiering för att tvinga bort de värsta galenskaperna därifrån? Tveksamt, men även i Sverige kommer dess godhetsgloria halka allt mer på sniskan, och för en hel de kanske tom halka av helt och hållet ..

  Politiken kommer att vara sig lik … dyr, pratig, patetisk, inneffektiv och sständigt skapandes större problem än de man säger sig vilja lösa … vilket man förstås aldrig lyckas med ändå.

 30. Peter Stilbs

  Tyvärr tror jag Lars C gör en korrekt bedömning.  Men kanske utloppet inte beror på kvällsmaten utan på melodifestivalen – eller TV4 play av Rockströms morgonoratorium i går ?

 31. Lejuene

  Droppen urholkar stenen påstås det, Johan Norberg från Metro för en tid sedan:
  http://www.metro.se/se/misc/pdf/2010/02/25/SESTO_2010_02_25.pdf
  …längst ner på sid. 8.

 32. Sören

  Phisher#28 Man kan i vart fall få sitta i SMHIs bibliotek och bläddra och skriva av, det har i alla fall jag prövat en gång då jag behövde lite sådant.

 33. Stickan

  Lars C #26
  Du glömde den universella paradox regeln:
  Det blir aldrig som man tänkt sig.
  Varje politiker, krig, kris, religon osv har fått känna på detta. Varför skulle inte vår framtid också få sin beskärda del av detta. På gott och ont.
  Om det är paradoxregelns som styr får vi kallare klimat och löser energiproblematiken inom kort.  Det blir oljebristen som räddar världsekonomin då priset frikopplas från en valuta.
  EU stärks på grund av turbulensen i världsekonomi osv.

 34. Stickan

  Phisher
  Om du inte redan sett/läst
  http://wattsupwiththat.com/2009/11/29/when-results-go-bad/
  ”In my letter to Klass V I included diagram showing the mean annual temperature of the Nordic countries (1890-ca 2001) presented on the net by the database NORDKLIM, a joint project between the meteorological institutes in the Nordic countries. Except for Denmark, the data sets show an increase after the 1970s to the same level as in the late 1930s or lower.”
  http://www.smhi.se/hfa_coord/nordklim/index.php?page=data
   

 35. Tege Tornvall

  Ju fler som får läsa Climategate- och näraliggande korrespondens mellan CRU-, Penn- och andra centrala IPCC-profiler, desto fler inser att det inte gällt  ”enstaka fel” i annars korrekta rapporter utan medvetet döljande, ändrande och raderande av nyckeldata som motsäger hela AGW-hypotesen. Den som följer a) uppdrag och b) pengar hittar mycket. Elda på!!

 36. Ingemar

  Oj, det var verkligen många spännande länkar i kommentarerna. Man hinner knappt med att läsa…
  Göran Johansson #22,
  Tack för din länk och utmärkta svenska sammanfattning. Bara en liten detalj: Pkt 4, under Rapporten står det ”1800-talets uppvärmning”. Det bör väl vara 1900-talets?
  Institute of Physics är också mycket tydlig med attfelen och bristerna som påpekas i rapporten inte bara gäller CRU utan även andra forskningsinstitut i världen. De pekar inte direkt ut Michael Mann, men det är uppenbart att det bl.a. är honom de menar. Det här kan knappast de utredningar som görs av MM på Penn University gå förbi!
  Deras rapport kommer att läsas av åtskilliga universitet som har klimatforskningscentra knutna till sig. Var så säkra. För nästa gång kan det vara deras tur att utredas.
  Bra också att de trycker på för att få internationella vetenskapliga tidskrifter att kräva tillgång till data och metoder, samt att skärpa sig vad gäller peer-review!

 37. Jag läser ft Benny Peisers egna inlaga till UK-parlamentets utredning. Den är också sprängstoff! Han har ju varit berörd i några av Hockeyteamets cover-up aktioner, men från andra sidan. Dvs han sitter med en massa mail (från/till/mellan) berörda personer, och kan fylla i bilden med en hel del extra stoff. Saken gäller att en WC Wang mha Phil Jones och Tom Karl i några för IPCC centrala frågor skulle ha fabricerat (kinesisk) stationsdata för att ’döda’ frågan om Urban Heat Island, dvs för att kunna hävda att högre temperaturmätningar under 1900-talets slut inte alls beror att där har blivit mer aktivitet, civilisation, värme, städer, asfalt mm kring mätsationerna.

  Läser man hur teamet bakom resonerar blir man lätt illamående:

  http://www.thegwpf.org/climategate/590-climategate-the-jones-keenan-affair.html

  (Alltså även givet att alla redan vet att ME Mann är en slemmig falsk skitstövel)

 38. tty

  Stickan #34
  Läs dokumentationen till Nordklim:
  ”Mean temperatures have usually gone through quality control. They have often been tested for homogeneity breaks and possible inhomogeneities have been adjusted”

  Det är alltså inte frågan om obearbetade data. Det är möjligt att justeringarna är riktiga och motiverade, men eftersom de inte är dokumenterade är det omöjligt att avgöra.
   

 39. Phisher

  Tack Sören och Stickan.
  Wibjörn Karlén hade visst gått till botten med detta.
  Känns oerhört bra att få bekräftat de äldres utsagor om hur de på 30-talet kunde arbeta i skogen hela vintern i lågskor.
  Enligt Stickans länk:
  http://wattsupwiththat.com/2009/11/29/when-results-go-bad/
  Vore det inte intressant att ta reda på orsaken till temperaturhöjningen från 1880 till mitten av 1930-talet?
  Fast det är klart: ”risken” är att oavsett vad som ligger bakom den temperaturhöjningen så är det inget man kan motverka via höjda skatter…

 40. Phisher

  tty #38: är det alltså omöjligt att få tag på data som man inte kladdat med? Det måste vara SMHI som sitter på grunddata?
  Vore det inte i så fall något för TCS att driva ett case mot SMHI för att få ut grunddata?

 41. Ingemar

  Jonas N #37,
  Peisers anmälan med hittills opublicerade mails är ju en riktig höjdare! Ännu en deckarhistoria.

 42. ThomasJ

  Bob Carter sammanfattar mkt väl i nedan TV-intervju:

  http://www.youtube.com/watch?v=hgaeyMa3jyU

  Mvh/TJ

 43. Fredrik L

  Tiderna förändras, teorier kommer och går, men det mänskliga psyket består:

  I know that most men — not only those considered clever, but even those who are very clever and capable of understanding most difficult scientific, mathematical, or philosophic, problems — can seldom discern even the simplest and most obvious truth if it be such as obliges them to admit the falsity of conclusions they have formed, perhaps with much difficulty — conclusions of which they are proud, which they have taught to others, and on which they have built their lives.”
   – Leo Tolstoy, author, War and Peace

 44. Håkan Sjögren

  Phisher # 39 : Var det inte ett hotell i Göteborg, som brann ner därför att en gäst ställt ut låg-skor i korridoren. Man ville väl ha varmt på fötterna på vintern i skogen. Mvh, Håkan.

 45. Ingemar

  Tack för alla synpunkter och länkar! Jag hade egentligen trott att den här tråden skulle utmynna i en massa trevliga spekulationer kring vart Phil Jones har sina datorfiler (kanske på en minnessticka i fickan?). Och, JA, jag är svag för engelska deckarserier. Men jag missbedömde den spännande utvecklingen kring anmälningarna till parlamentets utredning av CRU!
  Vill bara avsluta med en rekommenderad läsning, som också dykt upp i en annan tråd, nämligen Christopher Booker i The Telegraph: A perfect storm is brewing … helt underbar!
  http://www.telegraph.co.uk/comment/7332803/A-perfect-storm-is-brewing-for-the-IPCC.html

 46. Olaus Petri

  Måste tillägga att när Rockström höll sitt morgonoratorium hos TV4 var det väl egentligen ett moratorium eller varför inte ett mortuarium?
   
  För övrigt stort tack till Ingemar och inte minst alla intressanta länkar som hans postning genererade!