Monbiot förtvivlar

George Monbiot anser att det inte finns någon chans att vidare klimatsamtal i Mexiko och på andra ställen kommer att leda någonstans.

”The best outcome anyone now expects from December’s climate summit in Mexico is that some delegates might stay awake during the meetings.”

Klimatfrågan är i mångas ögon död. Om två år går Kyotoavtalet ut. Det lär inte komma något som ersätter det. Utvecklingsländerna kräver sin rätt att växa på samma sätt som Väst har gjort. Och västländernas stundvis ambitiösa planer på att begränsa utsläppen kommer att ha noll effekt på klimatet och temperaturen, menar Monbiot.
Vi står maktlösa inför vad som komma skall. Och enligt George Monbiot finns det inga tvivel om att den globala uppvärmningen fortsätter.

”The US government’s NOAA reports that the first eight months of 2010 were as hot as the first 8 months of 1998 – the warmest ever recorded. But there’s a crucial difference. 1998 had a record El Nino – the warm phase of the natural Pacific temperature oscillation. The 2010 El Nino was smaller (an anomaly peaking at roughly 1.8, rather than 2.5C), and brief by comparison to those of recent years. Since May the oscillation has been in its cool phase (La Nina): even so, June, July and August this year were the second warmest on record.”

Vi är alltså körda och naturen fri att göra vad den vill med oss. Eller? Enligt James Delingpole skrattar kineserna gott åt våra våndor.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. NOAA:s temperaturserie är annars synnerligen suspekt. Det finns till exempel stora röda cirklar (för stor uppvärmning) i det inre av Grönland där inga kända väderstioner står. Och dtta för en temperaturberäkning som påstås bygga på data från väderstationer!

 2. S. Andersson

  James Delingpole ROCKS! Suveränt kul läsning. Tack för det här tipset Maggie.

 3. Inge

  Mycket intressant. Det är väl så att hela klimathotsgrejen är västvärldens sätt att hindra Kina och Indien m. fl. att utvecklas för fort. Kina säger att de tror just det och vetenskapen bakom klimathotet duger inte som vi har sett. Det är bara att avbryta experimentet och återgå till verkligheten. För att konkurrera med dessa länder behöver vi billig pålitlig energi till industrin och inga pålagor heller.

 4. Björn

  James Delingpole refererar till den australiska bloggaren Ozboy som skriver:
  The argument [that China leads the world in renewable energy technology investment] rings a little hollow when you consider Beijing plans to build coal-fired power stations at the equivalent rate of one Australia, per year, for the next twenty-five years.
  Fortsätt och läs vad denne Ozboy skriver. Du har raggat bra Maggie!

 5. ThomasJ

  Hmm, få se nu; brukar det inte vara ’blixtaktioner’ från Bojsan & Baltscheffskan när ’the Moonboot’ uttalar sig i Guardian…
  Spännande att se om de öht. nämner M:s ’förtvivland’… 😉
  Mvh/TJ

 6. Claudius

  Maggie, tack, intressant. Att det nog inte blir något resultat i Mexico enligt IPCC:s ritningar är nog mycket sannolikt, försiktigt uttryckt. Det blir antagligen en ungefärlig repris av Köpenhamn. (Du tänker väl inte resa dit?)
  Men i Delingpoles material saknar jag en aspekt: Jag vet visserligen ingenting om hur den vetenskapliga kulturen i Kina är beskaffad, men är ändå lite förvånad över att den författare som Delingpole refererar bara sågar CO2-teorin, utan att överhuvud taget diskutera vad som alltså i verkligheten påverkar klimatet (jag utgår från att den kinesiske författaren inte bortser från att det faktiskt har förekommit mycket svåra istider, och varma sköna perioder,  på jordklotet).
  Alltså: Något styr klimatutvecklingen. Slutsatsen bör därför bli: Forskningen bör inriktas på att försöka finna och förstå den mekanismen. Hur pass framme är Kina när det gäller solforskningen, där är nog Japan långt före?
  Att bara söka förklaringen till hela den uppjagade CO2-businessen, och IPCC, i Västerlandets slemma profithunger (och strävan att hålla tillbaka utvecklingsländerna, vi har ju bara ett enda jordklot) framstår för mig som en alltför enkel formel — i princip påminnande om den marxist-leninistiska formel under vilken Kinas ledare skapade fundamenten till dagens högteknologiska och delvis marknadsekonomiska Kina.

 7. Slabadang

  Björn
  Ett citat ur kinesiskt perspektiv:
  Where did this solar and wind power equipment come from? The answer is Europe. Nuclear power tech is primarily in the hands of the French, whilst wind, solar, nuclear power techs are also concentrated in Eurpean, USA etc. countries.
  Eftersom boken inte är stoppad av censuren så är det väl ganska troligt att detta är den kinesiska uppfattningen.
  Läs mer:
  http://libertygibbert.wordpress.com/rare-scribbling/locusts/low-carbon-plot/

 8. Christopher E

  Är inte vindkraften i Kina till stor del bekostad av Europa inom ramen för utsläppstjofset. Dvs man ”kompenserar” utsläpp genom att bygga i turbiner Kina? Det är alltså bara frågan om ett penningflöde från europeiska konsumenter till Kina, och inte ett internt intresse för vindkraft i Kina. Med deras skriande behov av mer energi till tillväxt måste ju några vindsnurror vara fjuttigt jämfört med deras utbyggnad av kärnkraft, kolkraft och vattenkraft.

 9. AOH

  Chinesernas skrattar och upptäcker glädjen över att köra bil –  gärna tyska lyxbilar.
  http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,718590,00.html
  Mercedes-Limousinen in Bremerhaven: Exporte im Wert von 4,4 Milliarden Euro


  „Die deutsche Autoindustrie blüht auf – dank der Chinesen: 128.000 Exportwagen gingen im ersten Halbjahr in die Volksrepublik.“
   

 10. Erik L

  # 8 Christopher E
  Stämmer nog bra, Jag dumpade min tidigare leverantör av kontorsmatriel efter att dom hade infört klimatkompensation. Dom skulle avsätta en viss procent av avkastningen till Kinesisk vindkraft via något klimatskojarbolag här i europa Jag mailade dom och visade mitt missnöje med detta och passade även på att länka till div sidor som påvisade klimathotets överdrifter, Dock utan större framgång, Chefen menade efter div mail-tennis att ”Även om nu klimathotet kanske är ifrågasatt, så måste vi satsa så mycket vi kan på att minska co2 bara för att vara på den säkra sidan.” Chefen hade gått en klimatkurs, (=hjärntvättad) så vidare diskution var bortkastad tid, han var ju ”Expert” på området ”klimat”. Ny leverantör av kontorsmatriel var faktum.  Mina pengar ska inte gå till Kinesisk vindkraft, inte till svensk heller, men det kommer man ju inte undan tyvärr 🙁

 11. Björn

  Slabadang [7]; Delingpole skriver ju: But thanks to a new book called Low Carbon Plot by Gou Hongyang we know exactly what the official view is. Därför kan vi nog anta att detta är kinesernas officiella bild av läget. Referatet av Ozboy vidare, är en ytterst intressant analys av klimatpolitiken i Kina.

 12. Jensen

  Re ”8”
  Mkt intressant kommentar.
  Från olika håll har man ju läst att kineserna är så duktiga att utveckla sol- och vindkraft.
  Men gäller detta mest att bygga och sälja eller gäller det att själva använda?
  Finns det någon med kunskap  om : Tillverka? Sälja? Utnytt ja?

 13. Slabadang

  Björn!
  Jag blir lite skeptisk när han hävdar ”exakt”. Vi kan väl nöja oss med att det är en stark indikation i alla fall eftersom jag inte vet hur vllkoren för censuren funkar.
  Men en sak är nästan säker ”kontroversiell” kan den knappast vara i så fall kommer den att plockas bort.

 14. Måns B

  Om nu denna skrift är sanktionerad från kinesiska regeringen och därmed står för deras inofficiella åsikt i klimatfrågan får man nog anse att klimatfrågan är om inte storpolitiskt död så åtminstone i koma. Hur det går med den vetenskapliga utvecklingen återstår ju att se.
  Av de två översatta texterna jag läst nu från Low Carbon Plot så är det tydligt att Kina inte har några intentioner att göra några åtaganden för att minska CO2-utsläppen utan i stället mångfaldiga dem vilket innebär att det i princip kvittar vad resten av världen gör.   Redan innan denna inriktning var klar så stod det ju klart att den kinesiska utsläppsökningen klart kommer att överstiga vad den ’utvecklade världen’ kan minska sina utsläpp med.
  Men man ska ju ha klart för sig vad Kina är för regim i dag. Det är och har länge varit världens största diktatur, med en sedan åtminstone 30 år tydlig inriktning på att bli världens ledande ekonomi. När man väl tagit detta beslut finns det ingenting som resten av världen gör eller säger som kan ändra på det.
  Kina har ju gjort upp med sitt förflutna, dvs perioden med de fyras gäng som tog över efter Mao, vilka nu anses vara en skamfläck i den kinesiska historien medan man gett Mao återupprättelse som en av de stora ledarna för landet. 
  Även om man släpper in ’marknadsekonomin’ så är etableringen av företag fortfarande strikt styrd av kinesiska motsvarigheten till Ekonomistyrningsverket.  Man följer en ’Road map’ för kontroll av världsekonomin där miljön och människors välbefinnande står ganska långt ned på agendan. Billig energi och utvecklad industri är det primära, men det är ju fortfarande med ytterst begränsad frihet för människorna. Visst ökar levnadsstandarden för många, men betydligt fler lever under erbarmliga miljömässiga förhållanden.
  Low Carbon Plot är i mina ögon främst ett inrikespolitiskt dokument för att styra upp människors uppfattning i klimat och energifrågan.  Som det ser ut nu är det i princip för Carbon (New) Order fast så nu är den ju inte, Kina har redan strukturen för den totala kontroll som ni är så oroliga för att en New (grren) world order kräver. Att man utmålar västvärlden som konspiratorisk mot kinsas möjlighet till ekonomisk utveckling ligger helt i linje med traditionell kinesisk dogmatisk politisk retorik där avvikande åsikter utpekas som disidenter med antikinesisk agenda.  Eftersom jag med åren har utvecklat en tämligen cynisk syn på storpolitik så är jag ganska övertygad om att man medvetet nu lyfter fram den inriktning som man hela tiden avsett att följa och att det har väldigt lite att göra med vad man har för syn på eventuella klimateffekter och andra miljöeffekter.
  Vem av er skulle vilja var skeptiska mot detta i Kina?

 15. #6
  Fundamentet till dagens högteknologiska utveckling i Kina har inte skapats under Mao-perioden  utan pre-Mao. Kina var tekniskt världsledande fram till 1700-talet. Man har dessutom en myckel gammal affärskultur. Teknik + entreprenörskap + kapital = ekonomisk utveckling = fattigdomsbekämpning. Mao-perioden påminner delvis om MPs vision – tillbaka till jordbruket/teknikfientlighet. De utbildade tvingades ut till den fattiga landsbygden under vidriga förhållanden. Träffade en professor i Qingdao/Tsingtao som upplevt kulturrevolutionens helvete. Han var ytterst nära att ta sitt liv. Mao rensade dock bort en korrupt struktur som växt fram under 1800-talet och hämmade utvecklingen tillsammans med brittisk och tysk kolonialism. (Tsingtao är ett kännt öl baserat på tysk kolonial öltradition. Fanns på Systemet!)
  Kina, USA och Indien kommer att stoppa alla CO2-avtal!
  Olja och kol är ju en gåva till mänskligheten och en förutsättning för vår välfärd!
   Ökad CO2 ger en grönare jord och ökar jordbrukets avkastning!
  6H2O + 6CO2  + sol = C6H12O6/druvsocker/ + 6O2
  Länge leve fotosyntesen!  Basen för allt liv på jorden!

 16. #14
  Det är nästan skuldbelagt att vara optimist! Ok – Kina är en diktatur ( och har aldig varit annat) men utvecklingen är positiv och mycket snabb! 100-tals miljoner har lämnat armod och svält. Bra stadsbudget, positiv handelsbalans, högt privat sparande och kraftfull politisk ledning utan millitära äventyr(jfr detta med USA).
  Internet/globalisering och ekonomisk utveckling kommer att demokratisera Kina men det tar sin tid.

 17. Slabadang

  Västvärlden ligger riktigt illa till !
  Med en skuldbörda långt upp över öronen och där många länders ekonomier byggt hela sin konsumtion på lånade pengar så har de nu sprungit in i kaklet ordentligt. Smack!
  Vi kan tacka turen för att Sverige inte gick med i EURO samarbetet återigen visade sig folket vara smartare än etablissemanget (medskyldig erkänner!).
  Jag/vi får återigen bekräftat att internationella samarbeten är allt annat än väl analyserade riskerna underskattade och de positiva effekterna överskattade. Uppenbart är att vi bygger om ett stort antal små enskilda risker till en gigantisk gemensam där de små enskilda riskerna förvinner och kollektivt undervärderas under tex Euron.
  Vi kan mer se samarbetet mer som att bygga ihop ensklida dominobrickor till att bilda en längre kedja.Dollarn står under sju kronor igen och USA har extrem framtidsångest med ett underskott i handelsbalansen som är ohållbart och åtgärder för att kunna vända utvecklingen och lösa problemen lyser med sin totala frånvaro.
  Att med hjälp av IPCC satsa allin på att stoppa BRICländernas utveckling som motåtgärd med stöd av EU är så planlöst korkat så det finns inte ord för det. Det är inte BRICländerna som skall förändras utan det är feta fastvuxna västerländska arslen som måste röra på sig.
  Inom EU är det de klassiska spelarna Sverige Finland Norge Tyskland Österrike Schwiez och några till som har en hyfsad stabilitet. För de övriga EU ekonomierna rinner den lånefinansierade mascaran av verkligheten börjar skymta fram under EURONS täcke.
  Rädslan för ett ytterligare underrläge genom stigande oljepriser har gjort västländernas ledare desperata.Det är svret till varfrö de kan ljuga så tänderna flyger ur munnen på dem angående klimathotet.Att stoppa miljörörelsen fickor fulla för att de som regeringarnas förlängda arm skall propagera för en totalt hjärndöd plan att stoppa BRICländerrnas utveckling istället för att ta itu med sin egen utvceckling.
  Englands roll som finasiellt centrum falnar snabbt och vad kan england producera i övrigt. Tips! Har du lån…låna en del i Euro och Pund de blir billiga att betala tillbaka eller växla om några år.
  Klimathot? Jovisst sörru! Dra den där om Rödluvan och Vargen också! 🙂

 18. Inge

  Det är väl kanske så som det varit här (anser jag) att en generation får ”offra sig” (jobba hårt) för att nästa generation ska få ha det bra. Men Kina har många problem: Nedsmutsning, en åldrande befolkning, unga som slitit ut sig i fabriker och kommer att bli vårdpaket m.m. De är alldeles för många på den ytan, säkert en massa konflikter som pyr under ytan mellan olika folk och regioner så som det blev när Sovjetunionen upplöstes.

 19. Slabadang

  Inge!
  kina som hot eller möjlighet? En sak är säker når de vår standard och att utvecklingen kommer majoriten tillgodo så blir de som oss. Krig blir för kostsamt och riskabelt och ingen vill leva i smuts skit och förstörd miljö.I slutändan vinner alltid det sunda förnuftet.

 20. Inge

  Slabadang
  Det låter bra. Man ska vara optimist. Och realist.

 21. Michelangelo

  En undring . Vart tog Thomas vägen . Blev han helt utslagen efter valresultatet ?

 22. Måns B

  Mr. Sc.Eng #16
  Nä det är förstås inget fel i att var optimist, Kina är ett otroligt häftigt land som jag besökt några gånger och det som är mest slående är hur mycket det förändras mellan tillfällena.
  Jag hade med glädje sett en utveckling som leder till att de når en levnadsstandar som liknar vår. Faktum är att i en del städer så finns denna utveckling redan för en del av befolkningen.
  Men vilka som får tjäna pengar är styrt av centralmakten, inte av en fri marknadsekonomi.  Det är möjligt att du får rätt i att även Kina kommer att demokratiseras, fast jag har svårt att se hur det skulle gå till i det närmaste i alla fall.
  Men det är inte främst det som jag tycker är bekymret med Kina utan det nästa brutala sätt som man styr den industriella utvecklingen och de effekter det får på miljön och de människor som lever där.  Man är snabb med att implementera den tekniska utvecklingen för att driva ekonomin framåt, betydligt långsammare med att implementera rening av utsläpp av vatten, luft och kemikalier. Man hinner helt enkelt inte med den biten och det kostar för mycket.
  I dag så har ca 200 miljoner kineser inte tillgång till tjänligt dricksvatten ens om de kokar det, luftföroreningarna i koldistrikten och angränsande regioner får Londonsmogen att påminna om en fjärt och det finns stora områden som varken folk eller djur får beträda för att de är så förgiftade.
  Bara hälsorelaterade kostnader i Kina som en effekt av detta närmar sig 10% av Kinas BNP.
  Till detta ska man öka uttaget av eget kol och verkar precis skrivit avtal med Ryssland om import av 25 miljoner ton för att klara den förväntade ökningen i energibehov när industrin ska utvecklas ytterligare.
  I östra USA kommer årligen rapporter om ökat svavelnedfall som importeras från Kina (nu är det ju inte ett problem på denna sajten men det finns andra ekotalibaner som är bekymrade 😛 ) . I Kina är det svårt att få fram motsvarande data men att den så kallade skogsdöden börjar breda ut sig är konstaterat dock inte vad den skulle bero av.
  Jag tycker i alla fall att det är cyniskt att anse att en generation får offra sig för att kommande ska få det bra (det var Inge som sa detta men han verkar också inse att det går ’för fort’ i Kina).
  Där handlar det om hundratals miljoner människor som är den offrande generationen. Allt kan inte mätas i handelsbalans och budgetöverskott.  Därmed inte sagt att CO2-avgifter är lösningen, men att lyfta fram Kina som ett föregångs/framtidsland är en smula magstarkt tycker jag.  Men visst det är enkelt när mänskligt skapade värden är det ’enda’ som spelar roll.

 23. Måns B

  Slabadang #19
  I en demokrati stämmer detta resonemang tämligen väl….

 24. Slabadang #17
  Underbart härlig skrivning! Har läst det 3 ggr nu och skrattar gott varje gång! Det är bara att konstatera att ekonomisk och politisk makt gliiiider åt B(R)ICK-hållet!
  Håll i hatten och andas lugnt!

 25. (Psst: Slabadang,  Schweiz tillhör inte EU men har stabil ekonomi!)

 26. ThomasJ

  Måhända blir detta Monbiots [evtl. även Bojsans & Baltscheffskans] ’tröstnapp’:
  http://www.regeringen.se/sb/d/13431/a/152442
  IPCC är dött – IPBES fött. Suck!
  Mvh/TJ

 27. Slabadang

  M Sc Eng!
  Inte Norge heller! 🙂 Man har blivit lite slapp när man pratar om EU/Europa numer. Tyskland har dragit den största nitlotten i EU samarbetet. Jag hoppas att attityden och framför allt villkoren för det internationella samarbetet nyktrar till betydligt. Strävan efter nån typ av global centralstyrning måste läggas ned den innehåller så många svåra hot och begränsningar att iden är helt fel. Nationerna måste ¨få ha de lätta dojjorna på och delta eller dra sig ur lättare.Det är den bästa förutsättningen för att vilja delta.man får anpassa förhandlingarna och samarbetena utifrån den utgångspunkten.
  Att locka istället för att tvinga är en bättre tousch! 

 28. Slabadang

  Tomas J!
  Det blir WWFs högkvarter och omgrupperingen av NGOs.Du kommer få förslag som är kopierade av AGWrörelsen.
  Går det inte att suga ut stålar från co2 så försöker de med vatten,virke,fisk, du vet allt som går att lägga rabarber på för makt skatter och kontroll.
  Orgnanisatoriskt så blir det en exakt kopia på IPCC soppan med politiskt styrda deltagare som återigen kommer att kallas ”forskare”. Vi kommer återigen bombas av alarmrapporter
  Det mest frekvent återkommande argumentet från denna panel är att vi ”måste beräkna värdet” av biodiversiteten. Moa vi ska inte betala som vanligt efter tillgång och efterfrågan utan vi ska få några centralpolitruker som talar om vad den är.
  Utsläppsrätter för co2 var bara början nu kommer de fullständigt få tuppjuck å ha in stålar för vad vi än gör.De kommer att och har bestämt sig för att byråkratisera sönder hela världsekonomin. Jag har försökt att få reda på  vilka som ev redan har rättigheter/tillstånd för att bedriva motsvarande CCXhandel med allt de planerat för. Finns det redan rättigheter till sådan handel eller redan förberedd med i byrålådan när de sålde ccx?

 29. Måns B

  Mr.Sc.Eng #25
  Nä och det gäller väl för Norge också men vem bryr sig när man ändå är ute och generaliserar.

 30. Biolog

  Thomas & Slabadang
  RIO-konferensen 1993 skapade en politisk definition på biologisk mångfald som ska kunna gälla ALLT som påverkar eller inbegriper liv. Det gäller alltså berggrunden, luften solljuset och alla organismer mm mm. Ganska nära nåt allmänt gudsbegrepp som blir mycket användbart för NGO och klåfingriga politiker att använda när man vill beskatta och styra folk för det överordnade GUDFRUKTIGA målet att maximera biologisk mångfald. Precis som med CO2-IPCC så hade Sverige stor roll i initieringen av b.mångf. konventionen. Jag vet, för jag var med och skrev och var ganska besviken över politiseringen, och att vetenskapen kördes över.

 31. Ingemar

  Måns B #14,

  Low Carbon Plot är i mina ögon främst ett inrikespolitiskt dokument för att styra upp människors uppfattning i klimat och energifrågan.

  Jag hoppas att du har rätt. Low Carbon Plot verkar vara en förskräcklig propagandaskrift som helt bygger på en konspirationsteori. Föga realistisk analys. Skulle den kinesiska ledningen verkligen tänka på det viset så ligger vi, alla, mycket illa till. Då ligger ett globalt handelskrig nära.


 32. M.Sc.Eng. #15
  Ökad CO2 ger en grönare jord och ökar jordbrukets avkastning!
   
  Ökningen inom jordbruket blir försumbart jämfört med vad den kommer att bli vid ökad jordisering av CO2 som kolförening dvs organiskt material (dock ej som kol/ träkol).
   
   
   
   

 33. Inge

  Måns B #22
  Apropå att en generation offrar sig så har det ju varit så hos oss att föräldrarna har kämpat för att barnen ska få det bättre än de hade det, men i Kina är det väl egentligen tvärtom, att barnen kämpar för att föräldrarna ska få en bra ålderdom?
  På jobbet brukar dom skämta om att man ska ”slita ut en generation i taget” och jag brukar då svara: Bra, då börjar vi med din.

 34. Ingemar B

  Ser ni ”Home” i SVT:s Dox ikväll? Dokumentärer som denna behövs för att få lite perspektiv på den rasande snabba utvecklingen…

 35. Ingemar B #33
  Jag ser programmet och slås av hur snabbt naturen kan förändra livet på jorden för många.
  Men eftersom allt har naturliga orsaker så är det nog bra… 😉

 36. Ingemar

  Den här måste ni läsa om Monbiots förtvivlan vid kapitulationen av The Climate War:

  First Al Gore admitted it. Now it’s Monbiot’s turn. Tomorrow, in a ceremony on Luneberg Heath an ashen-faced Oberstgruppenfuhrer Monbiot will be handing over his baton, his pearl handled Luger and his death’s head fruit-paring knife to General Delingpole in token of his abject, total, humiliating surrender in the great Climate Wars.

  “Tell you what, old man. Why don’t you put this to good use? We’ll all look the other way,” General Delingpole will reply, sliding the Luger back across the table towards Monbiot, together with a couple of rounds (just in case he misses first time) (hollow tipped, just to be absolutely sure of the right results).

  Läs även resten i denna hysteriskt roliga kolumn av James Delingpole:

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100054559/we-have-lost-the-climate-war-admits-monbiot-surrendering-his-ceremonial-luger/

 37. Slabadang.
  Hur går det med ditt projekt om opartisk propaganda via Internet-TV?
  Ursäkta att jag tjatar. Du kanske har svarat i någon tråd som jag missat…
  Men det lät så rackarns skojigt. En TV-kanal för likatyckare som skulle vara fri från annnonsintäkter och bara betalas av de som gillade att titta. Eller hur det var.

 38. ThomasJ

  Ingemar #35: Tack för den! Delingpoles artikel är i sanning läsvärd!
  Bland de [f.n.] 502x kommentarerna fanns nedan länk till mkt läsvärt av Michael Chrichton:
  http://www.crichton-official.com/essay-stateoffear-whypoliticizedscienceisdangerous.html
  Mvh/TJ

 39. ThomasJ

  Biolog #30:
  ”Precis som med CO2-IPCC så hade Sverige stor roll i initieringen av b.mångf. konventionen. Jag vet, för jag var med och skrev och var ganska besviken över politiseringen, och att vetenskapen kördes över.”
  Hmm, intressant! Kommer du ihåg/kan du ange namn på andra som var med o skrev, NGO:er, politiska partier osv.? Vem drev vad?  
  Mvh/TJ

 40. Måns B

  Biolog #30
  Jag har tolkat CBD lite annorlunda än du, fast det hade ändå varit intressant att höra om dina erfarenheter. Rent generellt håller jag med dig om problemen och riskerna med att den typen av frågor blir för politiserade, klimatfrågan är ju ett väldigt tydligt exempel på detta.
  Dock så finns det vesäntliga skillnader mellan biologisk mångfald och klimatfrågan. Framför allt i kunskapsläget så skiljer det sig där vi ju vet betydligt mer om vilka processer som påverkar och hur man effektivt kan motverka dessa utan att det behöver lägga en död hand på produktionen.
  Dock så kommer det att kräva så väl ytterligare forskning samt uppföljning på det man gör för att finjustera.
  Till skillnad från de värsta allarmisterna här och då menar jag larm om resurusslöseri i mångfaldens namn så tror jag inte att Bio diversity någonsin kommer att nå klimatproportioner.
  Det som det finns en risk politisering och vidare debakel kring är begreppen ekosystemtjänster (det är väl här du menar att luften, solen, gud, f-n och hans moster inbegrips).  Eftersom jag både professionellt och ideellt arbetar med sådana frågor så inser jag redan hur stor begreppsförvirringen är och bävar inför att politiker sätter ned foten innan vi har en tydlig vetenskaplig definition.
  Ekosystemtjänster är egentligen ganska tydligt avgränsade definitionsmässigt som de ekologiska funktioner och interaktioner som via EKOSYSTEMEN utför tjänster mer eller mindre gratis åt oss, som annars kostar energi och pengar. 
  Ett av de enklaste att förstå, tycker jag, är funktionen att rena vatten så att det blir användbart dels för att dricka dels för exempelvis bevattning.
  Denna har vi satt ur spel i stora områden i världen. Nu letar man i stället efter olika tekniker att avsalta havsvatten, plocka fuktighet från luften mm vilka även om de blir billiga kostar både energi och pengar.
  Ni kan säga vad ni vill, men värnar vi inte om ekosystemtjänsterna så kommer vi att behöva lägga betydligt mer resurser på att tillfredställa våra grundläggande livsuppehållande behov som mat och vatten aldeles i onödan.
  Alltså är det helt riktigt att fokusera på dessa frågor men samtidigt otroligt viktigt att behålla fokus på sakfrågorna så att vi inte lägger en massa resurser i onödan.

 41. Inge

  Väldigt intressanta inlägg av Måns B och Biolog. Det har ju sagts att de radikala krfterna fått ta över inom styrningen av klimatforskningen. Jag undrar om det kommer att finnas plats för dem inom detta nya område eller om objektiva krafter kan få styra här. Ska man ha typ IPCC här också? Om inte, vart ska aktivisterna ta vägen när klimathotet (förhoppningsvis) är avvärjt?

 42. http://www.prisonplanet.com/lord-christopher-monckton-antics-of-the-global-warming-extremists.html

 43. Labbibia

  Inge # 41
  De, aktivisterna alltså, får väl göra som alla andra.
  Klippa sig och skaffa ett jobb.