Lady Asbest, sargad men svårslagen

Under inlägget PM2,5hotet – ännu ett korthus dök asbestfrågan upp. Den frågan har haft sin tid, debatten är över, ”science is settled” och världens länder har gått vidare både med och utan beslut och regleringar i frågan. I Sverige var debatten snabbt över och här totalförbjöds asbest redan 1982. På vilka grunder?

Asbestmineralerna har den gemensamma egenskapen att de inte är brännbara och att dess fibrer kan bindas till andra material som textilier och cement. Det förklarar varför asbest använts under hundratals, till och med tusentals år t.ex. i oljelampors vekar och i skyddskläder, men framför allt blev det oumbärligt i den industriella revolutionen. Asbest har sparat otaliga liv genom att det, bland mycket annat, minimerat risken för och spridning av bränder i alla slag av byggnader, i skepp, i fordon och inte minst kring alla koleldade värmepannor i ångans tidevarv. En gång marknadsfördes det som Lady Asbest, likt en grekisk gudinna som försvarade civilisationen.

Men, under 1920t fick denna Lady en törn. En sydafrikansk kvinna Nellie Kershaw avled efter att ha drabbats av svåra andningsproblem. Hon hade arbetat med asbest under en stor del av sitt liv och vid obduktionen visade det sig att hennes lungvävnader var stela och ärrade av asbestfibrer. Det kom fler rapporter från samma geografiska område om hur de, som utsattes för asbestdamm, drabbats av likartade dödliga sjukdomar. Varför just där och då?

Asbest hade blivit alltmer efterfrågat, inte minst för att skeppsbyggeriet expanderade i samband med första världskriget. Nya fyndigheter öppnades bland annat i södra Afrika. Där och då bröts för första gången blå och brun asbest i större skala.

Asbestmineralerna består av långfibriga Si- eller Mg-silikater. Si-silikaterna, amfibolerna är tämligen resistenta mot syror i kroppsvätskorna. Dessa fibrer ansamlas därför i lungvävnaderna. Hit hör blå (krokidolit) och brun (amosit) asbest.

Men, den i särklass mest använda asbesten är Mg-silikaten, vit asbest (krysotil). De här fibrerna bryts relativt snabbt ner av kroppens syror, vilket medför att de inte ansamlas på samma sätt och dess skadeverkan är avsevärt mycket lägre än amfibolernas. Användningen av vit asbest kompliceras av att den, liksom övriga metamorfa bergarter med samma historik, kan vara förorenad med amfibolerna.

I huvudsak är det dessa tre slag av asbest hela historien handlar om.

Bakslaget påverkade inte användningen i stort av de nästan oumbärliga asbest-mineralen. Vid återuppbyggnaden och byggboomen efter andra världskriget var asbest en självklar komponent. Det blev alltmer känt att det i huvudsak var amfibolerna, som låg bakom skadorna på lungorna och industrin i väst såg till att minska användning av dem, i UK förbjöds de till och med.

Med tiden (1950-60t) följdes asbestproblematiken upp av epidemiologiska undersökningar. De gav motstridiga resultat. Det kunde delvis förklaras med att det var oklart när, var eller hur olika individer i undersökningarna utsatts för asbestdamm och att det inte heller var klarlagt vilken typ av asbestfibrer man kommit i kontakt med. Undersökningarna vilade på ett gungfly av osäkerheter.

Men, osäkerheten hindrade inte att det dök upp beräkningar av hur många framtida offer asbest skulle kunna skörda. Juridiken, stödd av media, kapade frågan. Anti-asbestkampanjer organiserades och det mesta i ohälsoväg kunde snart, i brist på kunskap, skyllas på asbest. Slagord som ”en enda fiber kan döda” skrämde naturligtvis allmänheten och det ställdes till och med krav på en ”asbest-fri värld”.

I USA hade juristerna gyllene dagar. Det hade skapats en helt ny och lite yrvaken marknad. Industrier som använt asbest angreps. Juristerna hjälpte de förmodat drabbade som utsatts för asbestdamm och ställde krav på ersättning till dem och det gällde till och med de oskyldiga offer och vars skador beräknades dyka upp långt senare. Nu började det även ställas krav på inventering och sanering av samtliga asbestdrabbade offentliga lokaler som exempelvis skolor.

Det var inte bara jurister som tjänade på hysterin, det ”asbest-industriella komplexet” bestod dessutom av en vildvuxen marknad av saneringsfirmor, tillverkarna av ersättningsmaterial och alla dem, som fick kompensation för inbillade skador vilka kunde skyllas på asbest.

De stora förlorarna var industrierna och inte minst försäkringsbolagen. ABB t.ex. var under en period nära konkurs när förtaget avkrävdes både ersättning till eventuella offer och sanering vid det nyinköpta dotterbolaget Combustion Engineering. Till och med försäkringsbolaget Lloyd vacklade under en tid.

Det gick så långt att president George W. Bush i sitt State of the Union tal januari 2005 klagade över hur rättsväsendet hade förvrängt asbestfrågan och hur ekonomin hölls tillbaka genom det oseriösa larmet.

Saneringarna var till för att minska risken för lungskador på grund av asbestdamm. Men, hur många tänkte på dem, som utförde det riskabla saneringsarbetet, kanske i onödan, hur väl undersökt ersättningsmaterialet var och vad kostade inte alla dessa saneringar? Någon balanserad ”asbestupplysning” från media syntes inte till och BBC motarbetade aktivt försök till sådan.

EU-kommissionens huvudkvarter i Bryssel byggdes under 1960-talet och i byggnationen ingick asbest som brukligt var då . EU-ledningen beslöt senare i debattens hetta att byggnaderna skulle saneras. Arbetet påbörjades 1991 och när det efter 13 år var slutfört hade EUs skattebetalare fått punga ut med 1 miljard pund (dåtida penningvärde). På gott eller ont?

Hade saneringen föregåtts av mätningar av fiberhalten i inomhusluften? Vad byggde eventuella gränsvärden på? Hur många arbetare skadades under saneringsarbetet? Vilka ersättningsmaterial användes, vilken miljöpåverkan beräknades de och hela saneringsarbetet ha och hur har fiberhalten och brandsäkerheten påverkats av saneringen. Finns det någon trovärdig utredning av den eventuella nyttan med denna mastodontsanering?

EU kommissionen förbjöd i princip all användning av asbest 1999. Det har inte alla EU-länder ställt upp på och i stora och folkrika länder som USA, Indien, Kina, Ryssland, Brasilien är det tillåtet att använda asbest. Med andra ord asbest, i huvudsak vit, används än idag. Den globala konsumtionen var som högst 1985 med 4.3 millioner ton och är idag stabil runt 2 miljoner ton per år.

Gränsvärdet för vanlig utomhusluft är 0,1 fibrer/cm3. Som jämförelse kan nämnas att i lokaler, där asbesttextilier tillverkades under 1950 talet, låg halten på 2000-4000 fibrer/cm3 alltså 20.000 till 40.000 ggr högre.

Allmänheten går nog tämligen säker, men det finns undersökningar som tyder på att gruvarbetare och andra som utsätts för amfibolförorenat damm löper något förhöjd risk för asbestrelaterade lungsjukdomar.

Debatten kring asbestfrågan är över, men är ”science settled”? Finns det t.ex. någon expert inom EU-administrationen, som har grepp om konsekvenserna av totalförbuden mot asbest? Inte minst katastrofen i Greenfell väckte en hel del frågor.

Ann Löfving-Henriksson

Informationskälla till det här inlägget är främst kapitlet One Fibre Can Kill: The Great Asbestos Scam i Scared to Death – from BSE to Global Warming Why Scares Are Costing Us the Earth av Ch. Booker & R. North och i viss mån även den informativa asbestguiden:
http://www.lr.org/en/_images/229-77031_AsbestosGuide2013_tcm155-247011.pdf
Alan Carlin publicerade nyligen en tänkvärd liten betraktelse över begreppet ren i samband med luft och energi:
http://www.carlineconomics.com/archives/3740

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Kamél

  Var det inte också så att de som drabbades värst av skador av asbest var rökare? Och att alltså kombinationen rökning och asbest var betydligt farligare än var och en för sig?

 2. Ingvar i Las Palmas

  OT
  Trump Doctrine
  http://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2017/07/trump-doctrine-energy/

 3. Ann lh

  Lars Kame’l, jovisst var det så. Kanske värt en uppföljning. Här tänkte jag mest på saneringarna och ersättningsmaterialen och exemplet Greenfell.

 4. bom

  Scholanders experiment: Benzpyren i en glaskolv med glasull stannar i gasfasen medan dito i en sluten behållare med asbest adsorberas av detta mineral. Det behövs alltså både asbest och mutagen substans för att det skall bli tumörer på lungan!

 5. Ann lh

  Bom #4, det vore värdefullt om Du ville utveckla detta experiment och tolkningen av det lite närmare. Vågar jag säga tack på förhand?

 6. Slabadang

  Det går inte att lita på något eller någon som kommer med ”miljölarm”.
  Ett gekäft utan kritisk granskning.

 7. Slabadang

  För alla de som vägrar ta in USAs energiutveckling 🙂

  https://wattsupwiththat.com/2017/07/25/u-s-becomes-global-fossil-energy-giant-feeding-hungry-world-energy-markets/

 8. Eva

  Om man bara kan säkra att tillverkningen inte skadar folk – robotar, någon? – så är asbest utmärkt. Vi bor själva i ett hus byggt -70, med asbesttak, och det har vi inte tänkt byta ut.
  Men man kan ju inte bortse från att många dog, eller blev sjuka av att jobba i eternitfabriker, och även deras familjer, då de tog fibrerna med hem i sina arbetskläder.
  Så att bara säga att asbest är säkert, håller jag inte med om. Visst f*n är det farligt att andas in fibrerna.

 9. Ann lh

  Eva #8, har Du någon vederhäftig undersökning om hur jobb i eternitfabrik med vit asbest som grund drabbat dem som arbetad där? Jag har sökt men inte funnit någon. I allmänhet talar man asbest utan att skilja mellan blå och brun vs vit.

 10. Sven M nilsson

  Jag var nere på Eternitfabriken i Malmö flera ggr på 50-60-talet. Hela gården var täckt med ett lager av asbestfibrer. Det var faktiskt riktigt otrevligt. Inne i fabriken var det var det inte bättre!
  Men hur som helst det var väl bara ca 6 st rökare som blev sjuka.
  I och för sig så saknar jag inte asbesten och eternitplattorna. De har ersatts med både bättre och vackrare produkter.

 11. Ann lh

  # 10, Sven M Nilsson, tack för upplysningen.

 12. bom

  #5 Bara ett minne från KTH på sextiotalet. Några gick vidare till KI och läkarutbildade sig. Den tidens teori om asbestens eventuella skadlighet utgick från mikroskopistudier. Man trodde att asbest som hade vassa fiberändar orsakade ”lokal irritation” med cancer som följd i alveolerna medan glasfiber uppvisade ändar som en avbruten glasstav (cirkulärt tvärsnitt) och därmed vore ofarligt. Läkarskrået avfärdade/förstod inte/brydde sig inte! ”Ullen” i glaskolven var ”obiologisk”!

  #8 Man måste skilja på lungcancer och ”stendammlunga”/pleuraplack. Det är två olika skador. Eternitfabriken i Lomma avslöjar skillnaden. Det var mest rökare som fick tumörer. Icke rökare drabbades ”bara” av asbestplack!

  Asbestförbudet är möjligen en följd av dålig/bristfällig vetenskap?

 13. Eva

  #9. Nej, jag måste erkänna att jag inte vet sillnaden på olika sorters eternit, men det var ju många som blev sjuka i cancer, och i Skåne var Lomma Eternit omskrivet. Men vilken sorts eternit det handlade om vet jag helt ärligt inte.
  Men om jag skulle blivit erbjuden jobb under samma omständigheter idag skulle jag tackat nej. Vad hade du sagt Ann?
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sveriges-storsta-arbetsmiljoskandal

 14. Bim

  Tack Ann LH!
  Detta var för mig en väldigt viktig genomgång, och förklaring av asbest problemet.
  När jag var femton år och åttonde klass var avverkad 1950, gick jag till en liten gulsmedsverkstad, som låg alldeles intill där jag bodde, knackade dörren och frågade om jag kunde få börja arbeta där.
  Det fick jag. Många vinterkvällar hade jag stått med näsan mot källarfönstret och tittat på de som satt där nere med sina lödrör, korntänger och andra verktyg som hör till yrket och tillverkade smycken. Precis vad jag skulle trivas med, tänkte jag.
  När man löder och tillverkar vissa stöd för det som skall sammanfogas så använde vi asbest som inköptes i stora skivor som vi skar till rondeller som passade i våra roterande löd-tallrikar. Vi filade, blåste bort damm och formade dessa asbest rondeller och även bitar av asbest till olika former som vi behövde.
  Till saken. Asbest var nödvändigt och självklart i yrket. Det låg alltid ett dammlager av asbest på brädet där vi satt med näsan över löd-tallriken hela dagarna. Jag arbetade där till 1958 då firman upplöstes och jag blev utan jobb. 1959 startade jag eget i samma lokal och efter något år tog jag in min tvillingbror i firman. Vi utvecklades snabbt till att använda diamant-fräsning och -svarvning av guld. Vi jobbade som guldsmeder fram till 1985 då vi tröttnade och gick över till finmekanik. Ringde upp Ericsson radar och erbjöd våra tjänster. –Vi är väldigt noga med ytor och mått, blev svaret.
  –Vi också svarade jag. Jag tog en aluminium kloss 10 cm längd och 5cm bred, diamantfräste alla 6 ytorna som då blir helt spegelblanka. Packade den i rosa juvelerare papper och skickade till Ericsson.
  Två dagar senare stod en lastbil med material och en bunt ritningarutanför dörren. Vi hade bytt yrke.
  Vi har sedan jobbat för de flesta industrier som Hasselblad, Nobelpharma, Astra, med tandimplantat och medicinska instrument osv.
  Senaste stora jobbet vi gjorde var halvskala modeller av Leicas M–kameror, som vi utvecklade själva som en kul grej. http://urleica.tripod.com/index.html
  Min tvillingbror, som hade astma, blev ganska dålig runt 1998 och det förvärrades snabbt. Han fick efter mycket tjat på läkare diagnosen Cancer i lungsäcken. Hur länge kan jag leva frågade han. Högst en månad svarade läkaren men troligen fjorton dagar. Jag satt och talade med min bror om döden och sådant som bekymrade honom dagen innan han dog, han sa då: “Jag vet inte om jag vågar säga det till dig, men läkaren sa att det var på grund av asbest.
  Då borde jag också ha skador av asbesten efter som jag jobbat nio år längre än honom med asbest.
  Jag är noggrant undersökt och har inga som helst bekymmer med lungor eller annat. Jag är fullt frisk och äter inga mediciner.
  Asbest skapade ju hysteri runt 80 talet vi fick använda träkols bitar som underlag.

 15. Ann lh

  # 15 Bim Stort Tack! Din berättelse gick rakt in i hjärteroten.

 16. Peter Stilbs

  Det kom nyligen en bra artikel här. Jag hoppas den är fritt läsbar https://www.chemistryworld.com/news/why-asbestos-is-still-used-around-the-world/3007504.article

 17. Ann L-H

  # 13, Eva, det är svårt att säga hur jag skulle ha reagerat. Det är alltid lätt att vara efterklok. En gång i tiden, för länge, länge sedan, arbetade jag på ett lab. där vi matade råttor för att de skulle få cancer. Inte särskilt trevligt, varken med råttorna eller deras mat. Kanske inte relevant för diskussionen här, eftersom vi knappast åt samma mat, men vi tvåbenta ”labbråttor” inandades allt som oftast en hel del carcinogena ångor. Jag mår i varje fall oförskämt bra än idag, säkert mycket bättre än jag förtjänar, med tanke på alla varningar som öst över mej och alla andra under decenniernas gång.
  Dessutom bor jag i ett snart K-märkt ”eternithus”, som står emot både saltstormar och annat och slipper därför vara med och måla väggar var och varannan sommar med allt vad de för med sig..

 18. Ann L-H

  # 16 Peter, tack för tipset. Det framgår tydligt att det är viktigt att skilja på asbest och asbest. Ren vit asbest tycka vara tämligen riskfri, även enligt den artikeln, medan amfibolerna tillhör en helt annan riskkategori trots det olyckligtvis gemensamma namnet.

 19. Bim

  Tack själv Ann!
  Den asbest vi använde var tydligen den vita asbesten. För jag som du mår oförskämt bra för åldern.

 20. Peter Stilbs

  När jag påbörjade kemistudier vid LTH 1965 höll Kemicentrum i Lund på att byggas. Alla innertak i korridorer var korrugerad eternit. Den sågades glatt, utan särkilda skydd eller annat, ens för dem som sågade. Några decennier senare togs de bort.

  Innan dess var där ett ordentligt tillbud med brand i ett dragskåp. Det visade sig att bakväggen var av masonit, som ju brann utmärkt. Då gjorde man nya bakväggar av eternit, som sågades till på plats…

  Det var också åtskillig labbutrustning, som skyddshandskar av asbest, värmeisolering av asbest, och kokunderlag till ”trefötter” med asbest invävd i metallnät…

  På tal om ämnet användes inte skyddshandskar i kurslabbet eller i forskningen mer än i extremfall, och en mängd nu komplett svartlistade kemikalier användes fritt. Jag har inga tecken på cancer eller annat, nu 50 år senare.

 21. tty

  Asbest är olikt de flesta ”miljöhot” eftersom det faktiskt finns en konkret sjukdom (mesotheliom, lungsäckscancer) som med stor säkerhet kan knytas till asbestexponering och en rimlig biologisk förklaringsmodell till hur den genetiska skadan uppkommer (och f ö även varför risken är mycket mindre med vit asbest).

  Förresten kan även exponering för talk ge upphov till mesotheliom.

 22. tty

  Asbest är olikt de flesta ”miljöhot” eftersom det faktiskt finns en konkret sjukdom (mesotheliom, lungsäckscancer) som med stor säkerhet kan knytas till asbestexponering och en rimlig biologisk förklaringsmodell till hur den genetiska skadan uppkommer (och f ö även varför risken är mycket mindre med vit asbest).

  Förresten kan även exponering för talk ge upphov till mesotheliom.

 23. Lasse Forss

  Nog är det lätt att konstatera att om man vill ha någonting uträttat fast det saknas vetenskaplig grund, vänder man sig världens mest genomkorrumperade yrkesgrupp. Jag tänker naturligtvis på journalisterna. Vi har klimathysterin där det helt saknas grund för biljardsatsningarna. Jag tänker på ozonhålen över Antarktis som påstods bero på freoner och liknande nyttigheter. Nu visar det sig att ozonhålen beror på kyla och att man inte ser någon skillnad på ozonhålen nu och före freonförbudet. Så inte är det förvånande när Ann på sitt som vanligt förtjänstfulla sätt punkterar asbestskandalen.
  Det är lätt att konstatera att det som hotar världens folk är de korrumperade som kallar sig för journalister.

 24. Eva

  Ann – Asbest är utmärkt, så länge man inte sågar eller på annat sätt påverkar det. Som sagt har vi själva ca 600 kvm 70-tals asbesttak på hus och garage, och det ska inte bytas ut.

 25. Lasse Forss

  ”vänder man sig till världens mest genomkorrumperade grupp”, ska det stå. Jag glömde ”till”.

 26. Lars Cornell

  Man sanerade hej villt och det förstår jag inte. När skivorna är på plats i taket i Lund, som isolering i ångpannor som vägg i Anns husa mm. mm. är de vår helt harmlösa?
  Och när man sanerade, var gjorde man då av materialet? Är det mindre farligt på den nya förvaringsplatsen än bruksplatsen?

  Jag hade en del asbets och eternit. Det krossade jag och lade i cementblandaren när jag göt grunden till huset. Kanske borde jag nu anlita en saneringsfirma och ta bort den?

 27. ”26 Lars Cornell”

  Bra att du håller det hemligt om din grund! Här i Frankrike är all hantering av produkter innehållande asbest strikt förbjuden och sanktionerad med skyhöga böter, utom för auktoriserad saneringspersonal. De kommer klädda som astronauter med mobila duschar och omklädningsrum för att demontera ett enkelt eternittak. Det kostar fastighetsägaren en förmögenhet. Här på landet gräver vi och framför allt tiger.

 28. Peter Stilbs

  För några år sedan gjorde jag om ventilationssystemet i huset. Där var fyrkantiga eternitrör. De fick inte hanteras av proffs, utan extrema åtgärder. Däremot var det fritt fram för mig själv att riva och transportera till tippen (bara de var inplastade). Hade firman transporterat hade det blivit dyrt.

  Lite sjukt, alltihopa

 29. Lars Kamél

  Det bästa att göra med asbest i tak och väggar är väl ändå att låta den vara, om det ändå inte ska byggas om och renoveras. Så länge den inte rörs, blir det förmodligen inga partiklar i luften.

 30. Sigge

  #14 Bim

  Det hade varit intressant om man kunde höra din brors berättelse. Tyvärr är det så numera att de som blev sjuka av asbesten finns inte bland oss längre, så de kan inte ge sin syn på saken. Att din bror som hade astma skulle drabbas hårdare av föroreningar som asbest än vad du gör som inte har någon kronisk sjukdom är väl naturligt. På 50-talet när när det var kraftig smog i London så var det en hel del som dog de dagarna. Det var människor som var sjuka på något sätt som drabbades. Fullt friska klarade sig. När det gäller asbesten så var det kombinationen rökning och asbestfiber som gjorde att det blev väldigt stor risk att drabbas av mesoteliom eller småcellig lungcancer. Ofta är det så att det är kombinationer av olika saker som ger en stor risk.

 31. Allan Forsling

  OT
  Representanthuset i amerikanska kongressen har röstat fram ett lagförslag med nya sanktioner mot Ryssland. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kommenterade det nya förslaget i ett skriftligt uttalande på onsdagen. Enligt honom kan det påverka energiföretag i Europa negativt. ”Amerika först kan inte betyda att Europas intressen kommer sist”, skriver han.
  Det är obetalbart att se hur EU agerar. Merkel sätter Tyskland i Rysslands energiskruvstäd genom sin huvudlösa energipolitik- Energiewende. Och nu är det dags att betala priset!

 32. bom

  #31
  Merkel är troende kommunist men flyttar inte till Moskva så länge tyskarna väljer om henne. Hon anses ju vinna i september Merkligt nog!

 33. tty

  #31

  USA hoppas nog ta över en del av de ryska marknadsandelarna för naturgas i Europa nu när de blivit nettoexportör. Det var knappast en slump att Trumps besök i Polen sammanföll med att den första amerikanska LNG-lasten anlände.

  IEA räknar med att USA kommer att stå för 40% av all ny naturgasproduktion de närmaste fem åren:

  https://www.iea.org/newsroom/news/2017/july/iea-sees-global-gas-demand-rising-to-2022-as-us-drives-market-transformation.html

 34. Sören G

  OT
  Löfven säger att hans regering ska ta ansvar bl.a. för klimatet. Ja, det borde han. Vi har hittills haft en alldeles för blåsig och kall sommar. Har inte badat i havet hittills i år.

 35. Sören G

  #34
  Att ta ansvar för klimatet borde vara att inte förledas av klimathotsalarmister och satsa onödiga resurser på idiotiska åtgärder som enligt deras tro ska hindra att klimatet blir varmare.

 36. Bert Nilsson

  Såvitt jag minns angavs den förhöjda risken för cancer till 4 ggr om man arbetade med asbest, till 12 ggr om man rökte och till 64 ggr om man gjorde bådadera. Självklart gav man asbesten skulden, inte tobaken.

 37. Christopher E

  OT och #34:

  Juli kan bli utan en enda sommardag, i Danmark, i så fall första gången på 38 år.

  Full fart på uppvärmningen… 🙂

  http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2017/juli/foerste-gang-i-38-aar-juli-kan-ende-uden-sommerdag/

 38. Håkan Bergman

  Christopher E #37
  Ser inte mycket bättre ut för oss, här är det ljusblått, tänk vad hemskt om det varit mörkgult-orange.
  https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/showImg.php?par=tmpAvv

 39. tty

  #38

  Du får trösta dig med att det dock kanske hinner bli sommar i hela landet innan det blir höst:

  https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/arstidskarta

 40. tty

  #38

  Du får trösta dig med att det dock kanske hinner bli sommar i hela landet innan det blir höst:

  https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/arstidskarta

 41. Lasse

  #26
  Asbest som saneras skall grävas ner och täckas.

  Sidiplattor eller ”fattiglappar” är utmärkta för hus. Helt underhållsfritt.
  Är de gjorda av vit asbest?

 42. Ann lh

  #41 Lasse, enligt Wikipedia 10% vit asbest och 90% cement.

 43. Kenneth Mikaelsson

  Bra mycket OT från puckona på SMHI…….

  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bidra-till-fns-klimatpanels-ipcc-specialrapport-om-1-5-graders-global-uppvarmning-1.123736

 44. Christopher E

  OT:

  Kan det bli mer alarmistiskt än så här? 🙂

  http://www.expressen.se/kronikorer/jens-liljestrand/tank-om-kvinnor-i-hijab-hade-dodat-isbjornarna/

  Journalisters okunnighet slår ständigt nya rekord.

 45. #41 Lasse#
  Böterna i Frankrike för obehörig befattning med asbest är 75 000 euros, efter vad jag kan se på Internet. Att få ett eternittak demonterat är inte lika dyrt, men inte långt ifrån. Risken för upptäckt om man diskret gräver är minimal. Vad tror du valet blir? Om detta är rimligt är en helt annan fråga.

 46. Michael E

  #44 Christopher E, det ser ut som om journalisten egentligen helst av allt skulle vilja ligga i solen och lata sig och när så deadline för hans alster närmar sig så snor han ihop något på en kvart som är tillräckligt trovärdigt i sitt försök att vara samhällsengagerat och insiktsfullt. Att det egentligen bara är ett okunnigt hafsverket är lika uppenbart som det är beklagligt att ansvarig redaktionen inte upptäcker det, alternativt inte bryr sig, men så tappar ju också MSM sin publik.

 47. Jag hade fel i min förra kommentar, böterna kan uppgå till 300 000 euros. I länken här nedan finns ett dokument om asbestsanering i Frankrike omfattande 203 sidor. Från sidan 43 kan man scrolla ner och titta på bilderna. Inte undra på att saneringen blir dyr.

 48. Länken kom inte med I #47#.

  http://www.afim.asso.fr/SST/maladies/ed6091.pdf

 49. Sören G

  #44 Den där Jens har idiotförklarat sig själv.

 50. Ann lh

  Lars Mellbom, det är alltid intressant att få aktuell information från vår omvärld, stort tack.

 51. Ann lh

  SVT nyheter nu i kväll skriver att det är åtal på gång för hyresgästföreningen och kommunen i fallet med braden i Grenfell.
  Innan jag skrev det här inlägget hade jag försökt att sätta mej in lite i hur debatten går i Londonpressen. Många beskriver hur det brandsäkra materialet med vit asbestcement bytts ut mot en mera politiskt korrekt isolering dvs mera värmeisolerande men inte flamsäker.
  Den debatten ska bli intressant att följa.

 52. Sigge

  #36 Bert Nilsson

  Nu finns det fler sorters cancer än lungcancer. Jag har ett minne av att när jag gick i skolan så sades det att det var ungefär 1200 ggr större risk att drabbas av lungcancer om man rökte ett paket cigaretter om dagen än att aldrig ha rökt. När min pappa, som inte var rökare, fick småcellig lungcancer på 80-talet så pratade jag med hans läkare. Den läkaren sa att det var ungefär 10 st ickerökare som fick lungcancer i Sverige varje år. Hälften av dessa berodde med stor sannolikhet på asbest. Ungefär 3000 rökare fick lungcancer varje år. Min pappa hade jobbat lite med asbest på 50- och 60-talet helt oskyddat. I slutet på 70-talet så rev jag och min pappa ett tak av asbestplattor. Då använde vi vatten för att det skulle damma mindre. Läkaren bedömde att det nog inte berodde på asbesten att min pappa fått lungcancer.

 53. #50 Ann lh#

  Vad man kan konstatera är att galenskaperna är ungefär lika stora i alla europeiska länder. Om man i allt skulle följa lagens bokstav, kunde man lika gärna bruka kaliber 12 med en gång. Fördelen med att bo på bondvischan är att man kan agera efter eget förnuft, utan att riskera bli upptäckt, om akten skulle vara lagstridig. Och grannarna anger inte varandra. Det är bl.a därför politiker och myndigheter gör sitt bästa för att avfolka landsbygden. Huvudskälet är att politiker avskyr självständigt tänkande och ekonomiskt oberoende undersåtar. Vi på landet må ha mindre inkomster, men vi har sällan skulder och ingen som kan öva påtryckningar på oss om vi inte är PK. Däremot måste vi sköta oss socialt, och det är en fördel.

 54. Torbjörn

  #43 Kenneth
  Intressant, hoppas de pålästa skribenterna här på bloggen tar tillfället i akt

 55. Bert Nilsson

  #52 Sigge.

  Exakt vad som orsakat ett visst fall av cancer är ju omöjligt att säga och många klarar sig även om man utsätter sig för ökad risk. Min morbror som nyligen avled i en ålder av 102 år jobbade under kriget med att bygga gengasaggregat som isolerades med asbest i pulverform mellan dubbla plåtväggar. Asbesten matades ner genom att man tog den mellan handflatorna och strödde ner den. Han reparerade också bussar och beskrev hur bromstrummorna rengjordes med tryckluft från dammet från de asbesthaltiga bromsklossarna. Munskydd eller mer sofistikerade anordningar användes inte.