KVA, det röda teamet och demokratin

 

 ST062FIG

 

”En demokratisk undervisning måste vila på en objektiv, vetenskaplig grundval”.

Så uttryckte sig Skolkommissionen 1948. Uttalandet fortsätter ”Genom uppfostran till propagandakritisk hållning ska självständiga individer med kunskap om de ideologiska och samhälleliga stridsfrågorna ta ansvar för en på medborgarnas egen insikt och vilja grundad samhällsutveckling”.

Läroplanerna har förändrats gång efter annan, men grundtanken har förblivit densamma. I dagens läroplan för grundskolan är orden inte lika högtidliga: ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig”.

1948 hade vår del av världen just börjat resa sig efter andra världskrigets fasor. Många hade anledning att fundera över hur de hade ställt sig till tidigare propaganda, vilket kan förklara Skolkommissonens klara budskap.

I dag hör vi ofta att klimathotet är den allt överskuggande ”ideologiska och samhälleliga stridsfrågan”. Den tycks till och med vara så viktig att den inte ens tillåts att vara en stridsfråga. Politiker och media har avgjort frågan åt oss alla. Vi uppmuntras minsann inte att ta någon egen ställning och försök att lyfta fram den icke poliskt korrekta sidan motarbetas. Om vi skulle vilja söka information på egen hand är FNs IPCC, kanske främst dess SPM, den enda källa vi anses behöva.

Likartat förhållande gäller i delar av EU och USA. Kina däremot kör sitt eget race och Indien likaså. För några år sedan deklarerade den dåvarande indiska regeringen att den inte litade på IPCC. Den lanserade därför en egen IPCC, INCCA och har även satsat på inhemsk klimatforskning.

http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/climatechange/7157590/India-forms-new-climate-change-body.html

Bekymret för indierna idag är att det är brist på kvalificerade klimatforskare och -forskning. Studenter, som skulle kunna ha kapacitet att bidra med kvalificerad klimatforskning, är inte särskilt intresserade av att välja ett ideologiskt turbulent vetenskapligt lågstatusområde.

http://wattsupwiththat.com/2015/04/18/claim-graduates-shunning-climate-studies/

Svensk media och svenska läromedel är IPCC/SPM trogna. Det är nära nog omöjligt att få insändare, som ifrågasätter den politiskt korrekta bilden, att passera insändar/debattsidornas ”Fria Ord”. Det enda svenska läromedel, vad jag vet, som speglat ”både å-den-ena och å-den-andra sidan” fick enligt förlaget mycket kritik för det och det sålde dåligt av den anledningen. Redaktören och förlaget skulle naturligtvis kunna ha gjort reklam för att det var ett exempel på läroplanens krav på att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra till personliga ställningstaganden, men icke. Redaktören lyfte senare fram att en stor majoritet bland forskarna är övertygade och att vi därför måste tro på dem. Majoritetsbeviset är naturligtvis en skam för ett förlag med vetenskapligt utbildade redaktörer.

Detta är inte unikt. I Tyskland t.ex. har en biologilärare, som för säkerhets skull förhållit sig anonym, fått nog och skrivit till ett av de största läromedelsförlagen och ställt en rad relevanta frågor om deras ensidighet i klimatfrågan.

http://notrickszone.com/2015/03/22/biology-teacher-sends-letter-to-ernst-klett-verlag-concerning-manipulative-and-unserious-german-school-textbooks/#sthash.HvqYMH5P.dpbs

Och, i West Virginia har elever till och med demonstrerat för att myndigheterna ska tillåta skolan att förmedla båda sidor i debatten. Smaka på det. Att få myndigheterna att tillåta…!

http://www.cfact.org/2015/04/09/victory-as-wv-school-board-allows-students-to-debate-global-warming/

 

Nu anses vi ju leva i en demokrati och betydelsen av personliga ställningstaganden gäller alla. Klimatfrågan är, som bekant, så komplex att vi är i ovanligt stort behov av tillgång till allsidig och tillförlitlig information från Public Service, från övrig media, i läromedel och naturligtvis från officiellt experthåll.

Många såg därför fram emot att KVA (Kungliga Vetenskapsakademien) nu under våren skulle komma med ett uppdaterat yttrande i klimatfrågan. Men vad blev det? Den vetenskapliga osäkerheten poängterades visserligen och det framtida klimathotet har dämpats något, men den enda informationskällan var hänvisning till IPCC.

I näringslivet finns ofta ett s.k. rött team, ett kvalificerat team som kritiskt analyserar en framlagd rapport. IPCCs röda team förkortas NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change).

NIPCC vilar på tusentals peer-reviewade forskningsrapporter, som IPCC utelämnat helt eller delvis eller tolkat på ett kanske diskutabelt sätt. Rapporten kommer inte från något ”pladderuniversum” utan sammanfattas och författas av en skara internationellt kända vetenskapare med olika specialiteter i klimatfrågan. Sammanfattningen skrivs dessutom av dem som ansvarat för respektive kapitel. IPCCs SPM däremot arbetas fram i konsensus, politisk enighet av byråkrater och andra utsända från de deltagande ländernas politiska ledning. I NIPCC stämmer SPM väl med innehållet i den stora rapporten.

 

I NIPCC växer det fram en bild som markant avviker från IPCCs och särskilt dess SPM. Några exempel.

Om havens ”försurning” skriver NIPCC att oceanernas pH varierar naturligt i tid och rum och att det inte finns något värde, som definierar dess pH. Angående den förmodade utvecklingen av världshavens pH skriver NIPCC att IPCC varken tagit hänsyn till buffrande vittringsprodukter från landmassor eller den s.k. biologiska pumpen dvs ökad fotosyntes. Tillskott av CO2 i ytvattnet stimulerar tillväxten av dess otaliga fotosyntetiserande mikrober. Koldioxid binds på så sätt i de marina näringskedjorna och förs förr eller senare mot djupen. IPCCs scenarier om havens framtida pH är av dessa och fler anledningar starkt ifrågasatt.

När det gäller solen och dess eventuella roll i klimatförändringarna skriver NIPCC att den kan ha bidragit med så mycket som 66 % av uppvärmning under 1900t – och kanske mer. De menar att nuvarande klimatmodeller undviker att ta hänsyn till en mängd kända sammanhang där solen påverkar.

Dessutom menar NIPCC att IPCC i sina beräkningar om den framtida temperaturutvecklingen inte tar tillräcklig hänsyn till negativa återkopplingar. Ökad temperatur i oceanernas ytskikt ökar t.ex. emissionen av DMS (dimetyl sulfid) och eftersom DMS fungerar som kondensationskärnor beräknas då de marina stratusmolnens avkylande effekt öka.

I KVAs rapport diskuteras varken det röda teamets eller övriga klimathotsskeptiska forskares uppfattning. Naturligtvis förstärker det åsiktskorridoren och försvårar en allsidig och öppen debatt. Det är ett svek mot demokratin.

Om KVAs expertgrupp hade fört fram exempel på båda sidors uppfattning skulle det i förlängningen kunnat påverka Public Service och övrig media till mer en allsidig belysning av klimatfrågan och på sikt öppnat och breddat debatten om klimathotets vetenskapliga grund, mål och medel.

1948 hade många i vår del av världen anledning att fråga sig hur de hade ställt sig till tidigare propaganda.

Snart är dagens propaganda ”tidigare propaganda”, men då är det så dags.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Mycket bra Ann LH!

  Det fuskas allt mer och allt oftare med grundläggande demokratiska principer. Omtolkningar och begreppsförskjutningar sker förrädiskt stegvis ”Brick by brick” ett systematiskt snatteri som till slut blir till en storstöld. Makten vill alltid söka ökad makt och kontroll och är den enda part som samtidigt har makten över skyddet av vår demokratiska integritet som vilar på den väl underrättade medborgaren. En motsägelse där politiseringen allt mer sker av både skola media och även inom partierna. Tvärtemot vad som står i de äldre policys så vidtas allt fler åtgärder för att stoppa alternativa slutsatser och värderingar.

  Diktatoriska tankefigurer har allt mer legitimerats och till och med uttryckts som något eftersträvansvärt och kallas numer ”Värdegrundsarbete” för en ”Gemensam värdegrund”. En totalitär kulturmarxistisk jackpot att stoppa oppositionella och deras argument. När den gemensamma värdegrunden söks inte bara inom utan också mellan partier myndigheter och media så har vi skapat och legitimerat diktatur.
  ”Åsiktskorridoren” är en naturlig konsekvens av denna strävan och utveckling. Media är den främsta aktören och det är kommunisterna i vår svenska medieelit tillsammans med deras kompisar i kultureliten som pressar fram utvecklingen. Fullständigt totalitärt rabiat intoleranta mot avvikande eller kritiska röster och kritisk granskning.

  Klockan är fem över tolv för nya demokratiska reformer med en sylvässning av våra grundlagar till skydd av demokratins fundament. Vi lever i en allt tydligare skendemokrati.

 2. Bim

  Tack Ann-LH
  Som vanligt ett bra och viktigt inlägg. Skolan är just nu rena propagandacentralen för CAGW.
  Kanske inte så konstigt när Greenpeace har inflytande över skolböckerna.
  Mina barnbarn tror att jorden blir varmare och varmare för varje dag. Naturligtvis har MSM också ett väldigt stort inflytande över detta.
  Min egen dotter skickade ett inlägg av vår kära Olle Häggström av alla människor för att tala om för mig att vi här på KU ägnar oss åt …. Ja du vet vad jag menar.

 3. Lasse

  Huvudsakligen är väl att man lär ut kritiskt tänkande och att vetenskapen inte avslutas med något möte i Paris eller Köpenhamn.
  I min ungdom skrämdes vi med befolkningsutvecklingen. Kanske obefogat-vem vet?
  Talen om tipping pionts har nyttjats i debatten om klimatpåverkan.
  Nu tycks ett, Arktis is, ha strukits i en ny rapport: http://wattsupwiththat.com/2015/04/28/bombshell-scripps-says-arctic-sea-ice-may-return-forecasts-based-on-simplified-arguments/
  En nyhet som skulle platsa i en oberoende och öppen media-men som vi får vänta på!

 4. Ingemar Nordin

  Mycket bra Ann!

  Idag ligger propagandamaskineriet på toppfart. Deras senaste seger är att man lyckats rekrytera påven till laget. Samtidigt hoppar den ene klimatforskaren efter den andre av tåget eftersom de inte håller med om domedagsbudskapet. De blir genast stämplade som ”deniers” även om de håller med om IPCCs rapporter. Nu senast är väl Björn Stevens på väg ut. Björn Lomborg och hans forskningscentrum i Australien råkar också illa ut. Den gröna maffian där är rasande för att han inte håller med om politiken.

  Skeptikerna krav på en öppen debatt ses med stor misstänksamhet. Istället för att se det som ett självklart demokratiskt krav ser de komplotter finansierade av Koch-brothers. Hur galet kan det bli?

 5. Olle R

  #3 I blogginläggets anda applicerar jag lite personligt kritiskt tänkande på WUWT-artikeln. Sista meningen visar vad det handlar om:
  ”So if global warming does soon melt all the Arctic sea ice, at least we can expect to get it back if we somehow manage to cool the planet back down again.”
  Det är ju precis vad jag lite lekmannamässigt skulle gissa på. Inte direkt årets scoop, utan för mer tankarna till uttrycket ”att göra en höna av en fjäder” 🙂

 6. Ann lh

  Ingemar, med anledning av Påvens aktuella äventyr i vetenskapens värld är det hög tid att uppdatera Galileis ”Dialog om de två världssystemen”. Simplicio är ju i högsta grad mångfaldigad och lätt att finna. I min värld har den underbara krydd- och läkeväxten Salvia alltid stått för lindring, bot och välbefinnande inte minst i morgonteet. I ”Dialogen” är det naturligtvis vetenskapens Salviati som står för boten.

 7. Sören F

  Jag har funnit att man nog borde hänvisa till fältets, den holocena paleoklimatologiens, egna textbooks snarare än till NIPCC främst – det bliver än mer bestickande. De strider heller inte mot NIPCC vad gäller den bakomliggande rykande pistolen: existensen av sol-klimatkoppling i sekelskala bakåt genom holocen (inkl på vad sätt det inte kan uteslutas att den deltagit också under 1900-talet).

 8. Lasse

  #5
  Olle R Bra med lite kritiskt tänkande!
  Isen återkommer när det blir kallare-Kallas då inte längre för ”tipping piont” eller hur!

 9. Mats G

  1
  Slabadang
  ”Vi lever i en allt tydligare skendemokrati.”

  Det är lite konstigt parlamentariskt läge just nu efter DÖ. Vi har fortfarande demokrati eftersom vi har val. Fria val kanske jag skall tillägga. Så vi kan rösta så vi får bort en dysfunktionell regering.

  Däremot nuläget är inte helt lätt att förstå sig på. Oppositionen har avsagt sig opposition. Vad får vi få? Minoritets diktatur. Vi får definitivt en politik som inte har mandat hos väljarna vilket ger demokratiunderskott.

  Så kontentan av det hela. Man ger hellre upp demokratin än ger SD inflytande(om man nu får skriva ordet SD här nu utan att få på sig moderatorns ogillande)

  Vad man än vill så är SD i riksdagen och man måste förhålla sig till det. Analysera SD är inte samma sak som att propagera för dem.

 10. Slabadang

  Som motvikt till den ”eniga vetenskapen” !

  En mycket pedagogisk presentation av den historiska fördelningen av mätstationer marktemp!

  Hur många kontrollfrågor om noggrannhet och tillförlitlighet skapar inte denna presentation av historiska tempdata ? Animation av GHNC- v2 stationernas historiska tillväxt och fördelning över globen :

  https://www.youtube.com/watch?v=58mDaK9bH5o

 11. Slabadang

  Mats G!

  Visst blir det tydligt att makten och kontrollen är viktigare än demokratin. Det totalitära styret ses numer som norm och till och med en förutsättning för innehav av regeringsmakten. DVS att de utgår ifrån att man skall kunna fatta majoritetsbeslut utifrån en förutbestämd konstellation och därigenom frångå hela poängen med demokratin som bygger på kompromisser förhandlingar och samarbeten med ALLA där alla kan och bidra med bra bättre eller nya förslag Minoritetsregeringar som utesluter grupper av väljare är totalitära och det krävs inte majoritet för att vara totalitär. Det är ”A state of mind” som är kompromisslös diskvalificerande och uteslutande. Val är bara en liten del av demokratin och det emellan valen den skall fortgå förvaltas och respekteras. ”Vad ”representativ demokrati” egentligen betyder och varför den har sina underliggande värden och funktioner för tillit ömsesidig respekt är bortglömt sedan länge. En regering som bygger sin politik på kompromisser och förhandlingar med alla folkrepresentativa kallas för att regera i ”kaos”. Nu gäller det bara att skaffa sikg en majoritet för att kunna köra över alla andra ”blockpolitiken” you know?

 12. Mats G

  Jag är enig men Ann LH i hennes inlägg.

  Själv fick jag min fostran i att vara medborgare på 70-talet. Den tiden var präglad av stark skepticism. Samtidigt som det var vänster propaganda som var klart värre än nu. En ganska konstig mix. Om skepticism lärdomarna fastnar så kan du ju omöjligt bli vänster. Det går liksom mot skolningen eftersom du skulle bli immun mot propaganda.

  Well. oavsett. Nu när jag använder mig av sjuttiotalets fostran så inser jag att jag har blivit samhällets fiende. Dvs en tänkande människa som är skolad att se alla former av propaganda. Klimathotet funkar liksom inte på en som mig. eller nåt annat påhittat ho för den delen. Jag tror det var sådana individer man ville ha en gång.

  Nä, man är ute efter sådana som Olle R idag. En mönstermedborgare som sväljer all propaganda med hull och hår utan att reflektera eller fråga sätta. Han tom för propagandan vidare som en lite mini megafon för de verkliga propagandisterna.

  för egen del så tror jag mer på den gamla modellen med tänkande skeptiska människor än mähäiga zombies som går med på allt vad makten kan tänkas komma upp med.

 13. Sigvard E

  Ann, detta är så bra skrivet att jag vill säga Grattis! Skall läsa ytterligare en gång och njuta och begrunda.

 14. Pär Engström

  Skolan, demokrati och vetenskap!
  Tyvärr handlar artikeln inte om detta.

  Det är sant att skolans läroplaner har ändrats. Den senaste läroplanen för Sveriges grundskola heter Lgr 11.

  I kursplanen för biologi fastslås en vetenskapllig sanning, biologin vilar på evolutionsteorins grund. Dvs. Darwin står sig än. Hållbar utveckling nämns också.

  I kursplanen för geografi framhålls hållbar utveckling som central, det framhålls även att det sker klimatförändringar och att det finns olika förklaringsmodeller för dessa förändringar.

  I kursplanen för samhällskunskap betonas en mängd interagerande faktorer för samhällsutvecklingen, t.ex. ekonomi, politik, globalisering etc etc. Hållbar samhällsutveckling nämns men har inte samma centrala plats som i geografiämnet.

  Staten har inte längre någon läromdelsgranskning utan det tycks vara marknadsmekanismer som avgör vilka läromedel som är mest gångbara i Sveriges skolor.

  Vad gäller utbildningar i svenska universitet och högskolor i naturvetenskapliga ämnen och tvärvetenskapliga ämnen som berör hållbar utveckling eller klimat så är det bara att undersöka vilken kurslitteratur som där används.

 15. Bengt Abelsson

  Det är lite lustigt att hänvisa till Påven när det gäller frågan om långvågiga fotoners inverkan på koldioxidmolekylen, eller kosmisk strålnings påverkan på molnbildning.
  Påven basar över en toppstyrd organisation som officiellt hävdar att döda människor kan bli levande igen, att kvinnor kan bli gravida utan sperma, och att det finns en allsmäktighet som skapat universum.
  Alltså, trovärdighet noll.
  Däremot är de duktiga på att förleda folk att tro på galenskapen, med hot om att annars…..
  Kanske inte så konstigt att CAGW-kyrkan försöker lära sig av proffsen på folkfördumning.

 16. Lars Cornell

  Demokratin ser ut så här. Antal ledamöter i riksdagen ja/nej till kärnkraft. Det blir S som bestämmer men C har en vågmästarroll. Vi får hoppas att Löfven inte viker sig alltför mycket för Romson.
  S 113
  MP 25
  V 21
  C 22
  Sa 181

  M 84
  SD 49
  FP 19
  KD 16
  Sa 168

 17. Kenneth Mikaelsson

  Tror nog påven vill fira fyrahundra årsdagen av inkvisitionsdomstolen fördömande Galileo…
  med att under täcket med Barry Sutoro och gory Al ..instifta en ny inkvisition .

 18. Kenneth Mikaelsson

  Lite OT men riktigt bra…. https://www.youtube.com/watch?v=UC_gXD5OE88

  Obs svälj kaffet innan ni startar den…. med tanke på tangentbordet..

 19. Kenneth Mikaelsson

  Va nån som snodde ett S och ett AV …. i post #17

 20. Ingvar

  Mycet bra skrivet Ann!

  Mats G. 12
  Känner igen mig, även 60-talet för min del. Att läsa och prata om Ayn Rand, att klaga på barnprogrammen. att klaga på historierevisionen. (Engelbrekt Engelbrektsson helt borta ur skolans historiundervisning) gick inte hem i många läger. Kommer ihåg bror min (äldre) som klagade på nedläggningen av mellanvågssändaren och som resulterade i att radioapparater bara hade FM-bandet. Att lyssna på utlandet fungerade inte längre. En modern uppföljare till den linjen var en svensk politikers förslag att förbjuda parabol-antenner.
  I dag har vi tack och lov internet. Försvara internet mot alla ingrepp!!

 21. Mats G

  20
  Ingvar

  det verkar som vi är samma andas barn. Vi formades i samma tidsanda. I guess.

  Men det här med att förbjuda parabol och inskränka internet ingår i detta paket. Vad händer om du släpper ut folk på nätet som inte har det skeptiska filtret? Man köper det mesta.

  Vi ser en del spår av det. Folk som krigar för IS är det värsta exemplet. men även kemitrails och en del tror aldrig vi inte var på månen och så vidare. De verkar som om vår generation är mer förberedda för internet än dagens.

 22. Håkan Bergman

  Ingvar #20
  Problemet med mellanvågen var att japanerna tog över marknaden. Deras mottagare var anpassade för hur man använde mellanvågen i Japan och USA, små svaga lokalradiostationer. Men det finns världsradiomottagare, där kan man ställa in selektiviteten, som man kunde på gamla rörapparater, och få in lite liv på mellanvågen och kort- och lång-vågen. Men gamla fina Luxan finns såklart inte kvar.

 23. Ann lh

  # 16 Lars Cornell, en sund demokrati kräver en kunnig opinion som driver politikerna att fatta väl grundade beslut.
  Hur många av dessa 349 kan anses vara tillräckligt insatta alt. uppbackade av en tillräcklig kunnig opinion för att fatta väl grundade beslut i den här frågan tror Du?

 24. Mats G

  ang kärnkraft och Ringhals 1 & 2.

  Här får vi oss lite politiskt spel som vi kanske får läsa om i memoarer vad det lider.
  Romson måste få något. MP har inte varit mycket att visa för väljarna än så länge.

  Att medverka till att stänga 2 kärnkraftverk kan ju tysta de värsta kritiken.
  Samtidigt så kan inte S gå till sina väljare och säga vi har stängt 2 kärnkraftverk och dessutom medverka till att 1000 får gå från vattenfall. P1 försökte koppla det till Nuon affären med viss framgång.

  Så man lägger ansvaret på ledningen i vattenfall. man hänvisar till ekonomiska orsaker. Så kan man ju se det. Man tappa 50 miljarder på NUON så nu måste man spara. Nu är det ju staten som äger Vattenfall så man kan mycket väl gå med mindre vinst om man tycker det finns samhällsnytta med billig el.

  Som lök på laxen så har man då lagt på effektskatt just på kärnkraft som definitivt är politisk och väldigt orättvis. Kärnkraft är för billig jämfört med andra alternativ så den måste skattas.

  Det är möjligt att denna skatt gjorde skillnaden. Men som jag skrev tidigare så kan vattenfall ta denna förlust om man vill och ser det som samhällsnytta.

  Det intressanta här att Statsministern som var drillad som vanligt blev helt ställd när han fick reda på att Vattenfalls VD hänvisade till just effektskatten varför de skulle läggas ned. Det innebär ju att S indirekt lade ned Ringhals 1 & 2. Vilket ju var hela iden med upplägget att de inte skulle göra. jag skulle tro att regeringen och framför allt MP har tryckt rätt hårt i den här frågan. VD surna till och hotar nu med att ta bort 1000 jobb. Rimmar ju med regeringens sk jobblinje. Vilket bara är snack naturligtvis. denna regering är ett skatthöjarregering. ingen jobbökarregering. om nu någon trodde något annat.

  men, men det verkar bara handla om några år än då.

 25. Mats G

  forts

  jag är inte hundra på om sista ordet är sagt än. Det hinner komma ett val emellan och
  E.ON Kärnkraft Sverige AB äger 29,6 % av Ringhals måste också godkänna nedläggningen. har inte hört nåt därifrån ännu.

 26. Ingvar

  Håkan #22
  Oj oj.
  Tänker tillbaks på ungdomen. Farsgubben köpte TV-byggsats. Kollade på testsändningar från KTH. Bodde nära Nackamasterna. (De gamla) Vi var tre som klättrade upp i dem en söndag. tog 40 minuter (180 meter).
  Byggde olagliga KV-sändare med grejer från gamla skrotade radioapparater. Busade med grannarna genom att i ena ögonblicket stämma av min longwire antenn så att den fungerade som ”slavsändare” för att i nästa ögonblick stämma av den som en ”jordfälla” grannarnas volym hoppade upp och ned.
  🙂

 27. Gunnar Kjelldahl (C)

  Så kommer då Ann Löfving Henriksson åter dragandes med dessa påståenden om att Indien och Kina ”kör sitt eget race”, och att där skulle finnas en alldeles egen forskning som de skulle lita mer på än på den världsomfattande forskning som ligger bakom IPCC.

  Ann Löfving Henriksson har dock, trots åtskilliga påstötningar, inte lyckats förklara varför båda dessa länders regeringar står bakom IPCC:s rapporter, och så även deras av sina institutioner nominerade forskare.

  -Om de skulle ha forskning som de litar mer på, varför nomineras inte denna till IPCC:s arbete?
  -Varför reserverar sig inte dessa länder mot rapporterna om de inte skulle lita på dess slutsatser?

  Frågorna saknar ännu logiska svar.

 28. Alienna

  Gunnar #27, ”…deras av sina institutioner nominerade forskare.”

  Berätta gärna vilka dessa personer är. Namn och titel duger bra…

  Varför skulle nån seriös forskare vilja bistå IPCC – som h*n inte litar på?! (Apropå logik…)

 29. Lars Cornell

  Ann Lh #23. Svår fråga. De riksdagsmän jag pratat med är ganska väl insatta men beklagar att de måste följa partilinjen ”de andra du vet”. Men så finns det riksdagsmän som låter som papegojor ungefär, utan bakomliggande kunskap.

  När Löfven säger ”klimatet är vår ödesfråga” så undrar jag varje gång, tror han så eller säger han så bara för att vara sin Mp-partner till lags. Jag vet inte vilket.

 30. Lasse

  #24
  Vi kan i alla fall glädja oss att klimatfrågan är helt borta från agendan! Tydligare än så kan det inte visas.
  Samt att alla tillkommande elhybrider kommer att drivas med en el-mix som till större del blir beroende av fossilenergi.

  Norges framskrittsparti (SD-ekvivalent?) är oxå tvivlande: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/jensen-otydlig-om-klimatforandringar_4526888.svd

 31. Bengt Abelsson

  Gunnar K #27

  IPCC bedriver ingen egen forskning. De olika Asessment Reports 1 -5 ska, i teorin, vara en sammanfattning av kunskapsläget. Vilka som utses till ledande författare och författare för de olika kapitlen är ett stort mysterium. Ingen öppenhet finns i denna procedur. Vad man vet är att det ska finnas en kvotering mellan länder, regioner och kön. Dessutom betalar IPCC ingen ersättning för nedlagt arbete vilket kan tyckas märkligt.
  Sannolikheten för att en uttalad ”Klimatskeptiker” skulle utses till ledande författare inom IPCC är nog jämförbar med sannolikheten att en muslimsk trosbekännare skulle bli utsedd till kardinal.
  Sammanfattningen, SPM, skrivs rad för rad av politiker. Sedan ska huvudrapporten anpassas så att den stämmer med SPM.
  Somliga tror på bibelns ofelbarhet, andra kan tro på att rapporterna från IPCC är Sanning.

 32. Peter F

  Gunnar K #27

  Har Du inte förstått att (1) BRIC-länderna skrattar åt IPCC och satsar pengarna på det egna folkens välfärd och (2) skiter fullständigt i Din heliga Gral IPCC. Kom ner från predikstolen Gunnar. Vi blir allt fler som går ur Din kyrka.

 33. Thomas P

  Alienna, vad sägs om att titta i författarlistan till IPCC WG1
  http://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexV_FINAL.pdf

 34. Alienna

  #33, Tack. Är alla de som finns på listan – ”av sina institutioner nominerade”?

 35. Lars Cornell

  ThP #33. Den där förteckningen säger ingenting. Det är bara en massa för mig anonyma namn. Om vi tar de svenska namnen är de
  AHLSTRÖM, Anders Lund University
  CHEN, Deliang University of Gothenburg
  GBOBANIYI, Emiola Swedish Meteorological and Hydrological Institute
  GRAVERSON, Rune Grand Stockholm University
  KJELLSTRÖM, Erik Swedish Meteorological and Hydrological Institute
  MOBERG, Anders Stockholm University
  RUMMUKAINEN, Markku Swedish Meteorological and Hydrological Institute

  Chen vill jag minnas tillhör alarmistkåren.
  Det gjorde Rummukainen också men han lär visst sväva på målet nu.
  Kjellström är alarmist och som huvudförfattare till skrivelsen till Riksdagen mer alarmistisk än själva IPCC.
  http://www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf

  Det gick visst till så här.
  Lena Ek, C och dåvarande miljöminister, gav i uppdrag till Naturskyddsföreningen att utse svenska representanter. Naturskyddsföreningen är ett kapell i Klimatkyrkan med Svante Axelsson som generalsekreterare. Självklart kan Lena Ek vara trygg i förvissning om att de som utses samtliga tillhör Klmatalarmisternas skara. Var det någon i klimatupplysning.se som fick en förfrågan om att vara medförfattare? Jaså, inte det.

  Det är möjligt att jag minns litet fel, rätta mig då, men principen är ändå rätt. Förmodligen har det gått till på det sättet i de flesta länderna. Det kallas för demokrati.

 36. Peter Stilbs

  Kanske inte IPCC-personerna avlönas direkt, men det var rätt uppenbart för ett par år sedan att de var rikligt belönade via exempelvis EU-anslag.

  Här har vi annars 4 verkliga experter med hemspånade teorier …”Trafiken är den största faktorn till klimatpåverkan …”

  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3903590.ece

 37. Ingvar

  Lars Cornell #35

  Utsedda av Naturskyddsföreningen?????
  Jag förmodar att de fick en uppdragsbeskrivning innan de började på uppdraget. Det borde vara en offentlig handling.

 38. Håkan Bergman

  Lars C. #35
  Men herregud, inte en kvinna så långt ögat når! Sannolikt olagligt idag, nån hade dom väl kunnat skrapa fram, den där mp-damen i Vingåker kunde kvala in.

 39. Peter Stilbs

  Såge en reklam nyss för Ovetenskapens Värld på SVT nästa måndag – det såg ut att vara extremt CAGW-betonat – det vill inte säga lite

 40. Ingvar

  Peter #39
  Plattan i mattan på propagandan är vad som gäller!!!

  Det kan ju lika gärna bli en dikeskörning. Svenne och Lisa går inte på vad som helst

 41. Ann lh

  # 27. Gunnar Kj., du har vid tidigare tillfällen ( OBS tillfällen!) fått ett flertal tips och länkar, som skulle kunna bli inkörsporten till en fördjupning i frågan om Kinas och Indiens ”egna race”, men Du verkar inte intresserad.
  Utnyttja vad naturen enligt din egen uppgift gett dej för möjligheter att skaffa dej svar på de frågor du är – eller låtsas vara – intresserad av istället för att fastna i samma korkade frågor debatt ut och debatt in.

 42. Göran

  Denna Gunnar Kj.. är inget att räkna med han tillhör skaran av politiker som totalt fastnat i klimatträsket och kan inte tas sig ur. Att göra bot och bättring i denna alarmistiska religion är näst intill omöjligt. Dessa alarmister måste få hjälp men det är svårt att övertyga en som inte lyssnar utan har likt religiösa fanatiker svårt att ta sig ur sin fångenskap.
  Lite festligt är att jag skrev till Våra två energiministrar Romson och Baylan (Låter som ett komikerpar) hur stor koldioxidhalt som kunde tillåtas i atmosfären. Romson fick jag ett föredömligt snabbt svar av, 400 ppm var gränsen. Över den gränsen är det farligt. Så nu alla här på forumet, vi lever i en farlig värld.
  Den andra i Komikerduon, Baylan har ännu efter en månad inte svarat. Det förvånar mig inte.

 43. Gunnar Kjelldahl (C) #27,

  Diskussionen här rör sakfrågor och Ditt sätt att använda personangrepp mot Ann LH genom att misstänkliggöra henne är inte OK.

  Ann LH hävdar till exempel att Indien kör sitt eget race och styrker detta med länk till en tidningsartikel i The Telegraph:
  http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/climatechange/7157590/India-forms-new-climate-change-body.html

  Artikeln från 2010 börjar så här:

  ”India forms new climate change body

  The Indian government has established its own body to monitor the effects of global warming because it “cannot rely” on the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change, the group headed by its own leading scientist Dr R.K Pachauri.”

  Jag kan inte se annat än att denna artikel säger precis samma sak som Ann LH. Det är en sakfråga som är av stort intresse för debatten om klimatpolitiken.

  Men själv ger Du ingen länk eller referens till Ditt påstående att Ann LH skulle ha fel. Du bidrar inte på något sätt till debatten om denna viktiga fråga. Det enda Du har åstadkommit är ett som det verkar ur luften gripet svepande uttalande som misstänkliggör Ann LH.

 44. Ann LH

  # 29 Lars Cornell, viss är ”klimatet” vår ödesfråga – Global Governance eller något ditåt.

 45. Sören G

  Det är klart att klimatet är vår ödesfråga. När den här interstadialen lider mot sitt slut och jorden går in i nästa istid blir det omöjligt att bo i de norra delarna av planeten.

 46. Ingvar

  Marc Morano gör intryck i Vatikanen!

  Läs mer:
  http://us1.campaign-archive2.com/?u=87b74a936c723115dfa298cf3&id=8ae0d5d86e&e=c3b96380f3

 47. Klimatet är lika lite en ödesfråga som judarna var det på 30-talet.
  ’Ödesfrågan’ då, vilken man både borde uppmärksammat, varit rädd för och aktivt verkat för att stävja, vet nog dom flesta vilken det var. Idag alltså. Dvs i efterhand. Alltså att någon annan borde gjort nåt då!

  Fast å andra sidan, även sedan dess har precis samma slags (verkliga) ’ödesfråga’ vuxit sig stark på många håll fått stora skaror av entusiastiska anhängare istället. Och även dessa ggr har många av de klokare visare människorna i samhället hållit tyst och hållit tand för tunga, kanske tom spelat med lite pliktskylidgt …

 48. Kenneth Mikaelsson

  Kolla upp dagens program på REDICE RADIO….
  http://redicemembers.com/secure/radio/program.php?id=980
  Ett bra program….

 49. Ingvar

  Kenneth #48
  redice?

  Vad är deras agenda/stil/syfte ?
  Man måste vara medlem och jag är restriktiv med sånt. I 9 fall a 10 säljs min email address vidare med mer spam som följd

 50. Håkan Bergman

  Ingvar, dom verkar ha en del på tuben, kanske lite väl hårt vinklat för min smak.
  https://www.youtube.com/watch?v=w7IaCcAJQwY

 51. Kenneth Mikaelsson

  Ingvar..

  Ingen spam från dem och program som rör det mesta och det är upp till lyssnaren att avgöra om programmet var nåt som passar.. inte som propaganda apparaten SVT och SR vad som passar systemet..
  och det är ingen reklam som rycker in när ämnena blir känsliga… men som sagt dagens avsnitt avhandlar vad Ann LH så bra tar upp i denna tråd .. klarar man inte raka puckar så är nog inte Red ice radio nått .. men jag rekomenderar dem..