KU-inlägg i Polarfront

SMSFig 2

I maj deltog jag i ett seminarium om regionala klimatmodeller som anordnades av Svenska Meteorologiska Sällskapet (SMS). Det gavs av Erik Kjellström från Rossby Centre i Norrköping. I slutet av månaden skrev jag ett KU-inlägg om detta med några frågetecken för värdet av regionala prognoser (Länk ). Kärnpunkten var om en regional prognos, med en högre geografisk upplösning, ger en bättre prognostrots att den baseras på samma modeller som de globala.
En kort tid senare kontaktades jag av Erik Bergeås, redaktör för tidningen Polarfront, som undrade om de fick publicera mitt inlägg efter en viss omarbetning. Jag var förvånad över erbjudandet och accepterade det gärna. Det har nu tagit en avsevärd tid innan det kommit ut, ty Kjellströms eget referat av föredraget skulle vara med i samma utgåva. Polarfront är lösenordsskyddad och avsedd för SMS medlemmar, sällskapets adress är: Länk: http://www.svemet.org/ .

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Hej C-G
    och god fortsättning

    en tanke slår mig

    Polarfront tar in ditt inlägg på KU och publicerar det själva

    varför? Kanske för att överensstämmelsen mellan modeller och verklighet blir allt sämre. Då behöver de visa att de visst ”lyssnat på skeptiker”. Det kan komma mer sådant.