Klimatmyter och klimatsanningar på Youtube

Screen Shot 2020-03-28 at 14.29.15Mitt arbete med att försöka få igång en bred debatt om klimatfrågan fortsätter. Som en viktig del i arbetet har jag utökat min bokförsäljning med ytterligare två böcker och det kommer fler. Nyligen har jag publicerat Staffan Mörners pedagogiska bok Borde vi oroa oss för klimathotet? Jag har även tagit över ansvaret för försäljningen av Gösta Petterssons fantastiska bok Falskt Alarm, klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt. Både Staffans och Göstas bok går att beställa HÄR. Båda böckerna kommer också att säljas som e-bok efter sommaren och Göstas bok kommer dessutom ut i en engelsk översättning. Även en tredje upplaga av min egen Klimatkarusellen översätts till engelska och beräknas vara klar i september. Förutom dessa tre böcker arbetar jag med En bok om klimatet för barn på högstadiet och deras föräldrar i samarbete med Staffan Mörner. Staffan har genom sin bok bevisat att han är en duktig pedagog och jag är glad för vårt samarbete.

För flera år sedan började jag misstänka att de förutsättningar som ligger till grund för slutsatsen, att vi står inför en klimatkatastrof, inte riktigt stämmer med verkligheten. Många känner idag till att den så kallade klimatkrisen vilar på lösa grunder och bygger på antaganden som många vetenskapsmän och kvinnor ställer sig frågande inför. Klimatkrisen går inte att upptäcka i data och observationer, inte heller ser dagens temperaturutveckling ut att avvika nämnvärt från historiska variationer. På mycket svaga grunder och med ett oklart syfte väljer ändå Sveriges regering att ge bort 12-20 miljarder varje år till en så kallad klimatfond. För det finns väl inte någon som på allvar tror att vi kan styra klimatet med dessa pengar?

Oavsett hur frekvent isen på Arktis har smält bort sommartid och oavsett vilka slutsatser man väljer att dra med utgångspunkt i tidigare värmeperioder så är det allra viktigaste för mig att dessa olika slutsatser tål att granskas, ifrågasättas och debatteras. Idag verkar det som om klimathotets självutnämnda ”experter” bara har en regel: Inga frågor. 

Jag tänker nu i ett antal avsnitt på Youtube vara mer konkret än i min bok Klimatkarusellen och redogöra för ett antal KLIMATMYTER på Youtube. För detta arbete har jag engagerat en professionell fotograf, Jocke Gustavsson. Syftet är att öppna upp frågeställningar som jag tror att många människor av olika anledningar inte har satt sig in i men som nu bör debatteras i större utsträckning.

Det är inte lätt att prata framför kameran. Det känns ovant och ibland blir det inte heller så bra. Jag hoppas att ni som tittar har tålamod. Det kommer att bli bättre! Jag är långt ifrån något proffs men tror att detta på lite sikt kan vara ett sätt att nå en bredare publik.

För att nå ut till en yngre publik har jag med hjälp av Ulf Gabrielsson och Carl-Johan Thore tagit fram en klimatlåt, Changing your mind. Ulf sjunger och tillsammans har Ulf och Carl-Johan skrivit musiken. Texten är en gemensam ansträngning mellan oss tre. Jag kommer att använda låten i olika sammanhang. En kortversion av låten ligger som musikvideo och intro till de olika avsnitten på Youtube. Hela låten går att lyssna på HÄR.

Den första klimatmyten att skärskåda är: DET HAR INTE VARIT SÅ VARMT SOM NU PÅ 12000 ÅR. Även om vår klimathistoria inte räcker för att falsifiera koldioxidhypotesen så är den likväl viktig och sätter fokus på vad vi har att förvänta av de naturliga svängningarna i klimatet på längre sikt. Jag tror också att vi kan dämpa våra barns klimatångest genom att lära dem mer om hur klimatet har varierat historiskt. Hur ska de annars förstå att perioder med ett varmare klimat, inte ett kallare, har varit det mest gynnsamma för mänskligheten. Det har också varit förändringar i nederbörd snarare än förändringar i temperatur som medfört de största problemen. Torka har varit den i särklass värsta utmaningen för att förhindra svält. Det är lätt att tro att värme och torka hör ihop och att en nedkylning skulle vara efterlängtad om man bor i ett ökenområde. Så behöver inte vara fallet. Ett varmare klimat kan i många ökenområden ge en ökad nederbörd eftersom monsunregnen når längre norrut när det är varmare. Det är istället ett kallare och torrare klimat som lett till civilisationers undergång. Klimatet är dessutom oförutsägbart under en övergångsperiod från ett klimat till ett annat. Genom att studera historien förstår vi att kasten har varit tvära. Det enda sättet att överleva har varit att anpassa sig till klimatförändringar där ett kallare klimat ofta har fått stora och negativa konsekvenser. Den ringa klimatförändring som våra utsläpp av koldioxid ser ut att kunna leda till behöver ingen vara rädd för.

Klimatvetenskapen i dess nuvarande form är ett relativt nytt forskningsområde och det finns en rad olika hypoteser som förklarar vad som styr klimatet. Sannolikt är det en kombination av flera saker. Det är också så sent som mitten av 1990 talet som forskarna har börjat förstå att klimatet på jorden sedan den senaste istidens slut (ca 11500 år sedan) inte alls har varit så stabilt som man tidigare har antagit.

Den första klimatmyten är viktig för att få perspektiv på klimatfrågan och alla dess detaljer. Därför har jag valt att dela upp denna klimatmyt i tre delar. Den första handlar om ”Klimatet från istiden för 20 000 år sedan fram till och med den romerska värmeperioden”, det andra om ”Klimatet från Romarikets fall och fram till slutet av den Lilla istiden” och det tredje ” Klimatet efter den Lilla istiden och fram till idag”.

Innan jag går in på dessa tre avsnitt har jag spelat in ett avsnitt som jag kallar ”Inledande tankar om klimatet” som du kan se HÄR. Jag tar upp lite olika perspektiv på frågan och resonerar kring vad som egentligen styr växlingarna i klimatet. Jag säger också några ord om varför många med mig gärna ställer sig i ledet bland skeptiker och varför detta borde vara ett naturligt val för de allra flesta. Kanske är det så illa att många idag inte känner till vetenskapliga fakta bakom de vanligaste klimatmyterna, eftersom varken forskare, media eller politiker tillåter någon granskning eller ifrågasättande av just denna fråga. Det finns istället en etablerad uppfattning att 97 % av vetenskapen är överens. Men överens om vadå? Alla professorer som jag idag har kontakt med ställer sig mycket skeptiska till klimatlarmen men ingår ändå i de 97 % av forskare som tror att människan påverkar klimatet. Vad döljer sig egentligen mer bakom denna siffra och hur har den tagits fram?

Sedan boken Klimatkarusellen kom ut sommaren 2019 har jag fortsatt att bygga nätverk och avsevärt fördjupat mina egna kunskaper om klimatförändringar. Jag har kommit igång med föreläsningar och jag har träffat många olika människor som alla är lika frustrerade över hur klimatdebatten förs i Sverige och det enorma slöseri med ekonomiska resurser som klimatpolitiken medför. Även professorer inom exempelvis IVA (ingenjörsvetenskapliga akademin) anser att klimatfrågan har spårat ur och organisationer som Kungliga Vetenskapsakademin är splittrade i frågan. Klimatfrågan håller på att vända upp och ner på hela samhället och skrämmer dessutom vettet ur våra barn, helt i onödan. Ingen ansträngning att försöka stoppa den omotiverade skrämseln kan vara för stor.

Jag har ett fantastiskt nätverk av professorer och andra experter. En av mina starkaste drivkrafter att fortsätta jobba intensivt med frågan är tillfredställelsen att i någon mån koordinera all den kunskap som finns men som aldrig uppmärksammas av media, näringsliv, skola eller inom politiken. De flesta i mitt nätverk har höga akademiska meriter och ett djupt engagemang i klimatfrågan. Vi måste se till att deras kunskaper blir en del av den allmänna debatten. Ett sätt skulle kunna vara att etablera ett klimatvetenskapligt centrum och ett klimatvetenskapligt råd. Läs mer om det HÄR. För att detta ska bli verklighet krävs intresserade sponsorer. Verksamheten måste kunna drivas under minst två år. Lars Fahlén, som hjälper mig med administration och distribution av böckerna kommer arbeta med ett upplägg för Crowdfunding till hösten. Ni som har förslag på hur ett sådant skulle kunna se ut eller som vill anmäla intresse att vara med får gärna höra av er till Lars på info@klimatkarusellen.se

HÄR hittar du min Youtube-kanal, där jag samlar alla aktuella och framtida filmklipp. Var noga med att klicka på ”Prenumerera”-knappen, så att du inte missar när jag kommer med något nytt 🙂

Nedan följer ett exempel på varför det är så oerhört viktigt att koordinera den skeptiska kunskapen:

IPCC tror att hela temperaturökningen under 1900-talet beror på koldioxid och kommer därför fram till att den avgasning från haven som skett är förorsakad av mänskliga utsläpp och på så vis blir också våra utsläpp av koldioxid avgörande för det framtida klimatet. Samtidigt kan det inte råda någon som helst enighet om storleken på avgasningen ur haven eftersom havets temperatur varierar kraftigt. Ishavet nära noll och kanske 25 grader vid ekvatorn. Kallt vatten vid polerna kan lösa mycket mer koldioxid än vattnet vid ekvatorn. Vid polerna sjunker kallt koldioxid-rikt vatten, strömmar på stort djup mot kontinenternas västkuster där stiger det upp efter lång tid (100år?) och avger koldioxid tills balans råder när vattnet värmts till 25 grader.

Nu räknar IPCC med att uppvärmningen av haven är förorsakad av människans utsläpp och när haven väl värmts upp svalnar dom inte och därför ligger den ökade koldioxidhalten kvar – vilket speglas i den så kallade Bernkurvan.

Frågan om uppehållstid för koldioxid i atmosfären är alltså en helt central fråga och avgörande för de politiska slutsatserna. Men hur är det egentligen? Räcker det med att utsläppen planar ut vid någon nivå rimligt nära nuvarande för att koldioxidhalten skall stabiliseras med en tidskonstant på cirka 15 år och inte särskilt mycket högre koldioxidhalt än i dag – eller måste världen dra ner utsläppen till noll för att undvika katastrof? I senaste rapporten från IPCC står det att uppehållstiden för koldioxid i biosfären varierar från millisekunder upp till hundratals år. För svensk skog, 70 år, och för stora träd i Amazonas 500 år. Det måste vara detta som beskrivs av Bernmodellen och är huvudorsaken till de långa tidskonstanterna (det är ett rimligt antagande för annars skulle inte modellens resultat efter lång tid kunna bero så starkt av beta).

Det där med att mänskligheten snabbt närmar sig gränsen för hur stora de sammanlagda utsläppen får bli är med stor sannolikhet en klimatmyt som kommer att kosta mänskligheten svåra lidanden (i fattigare delar av världen.) Man utvecklar CCS-teknik för koldioxidfri cement och Hybrit för koldioxidfritt stål. Inte gratis – belastar samhället i onödan. Bernmodellen säger att utsläppen stannar i stort sett för evigt i atmosfären. Vad jag har förstått skulle en kontinuerlig tillförsel på dagens nivå rätt snart plana ut i en jämviktsnivå som mycket sakta skulle stiga en aning medan koldioxid i havet ökar i GtC räknat, men obetydligt som koncentration ända tills fossila bränslen tar slut eller blivit för dyra. Det vore mycket angeläget att finna tydliga bevis för vad som är fel i klimatmodellerna. Om man bara vet det så kan det inte vara svårt att ändra.

Jag tror att vi i Sverige har den expertis som krävs för att lägga fram bevis på vad som är fel och  därmed tvinga IPCC att ändra indata till sin nästkommande stora rapport. Gösta Pettersson har gjort ett fantastiskt arbete som han delar med sig av i boken Falskt Alarm. I mitt nätverk finns fler mycket kunniga experter med tillräcklig kompetens för att leda frågan i bevis. Allt kan bara bli bättre!!

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Arne Nilsson

  Jag tror att vi måste få en ny Regering i Sverige. En Regering där MP inte ingår. Dessa har en förödande inverkan på debattklimatet. Dessutom, de har ingen inverkan på klimatet runtomkring oss.

 2. Ingemar Nordin

  Det är ett mycket imponerande arbete som du lägger ned på detta Elsa! Dina höga ambitioner ger resultat och jag hoppas att böcker, föredrag och musiken kan få ett genomslag i den allmänna debatten.

 3. Tack Elsa. Lyssnade på introduktionsvideon och sprider den i mitt flöde. En balanserad bild av ”debatten” där båda sidornas åsikter fick komma fram, bra tycker jag, kanske kan man ”fiska” över några som står på andra sidan bara för att alla andra tycker så med den tekniken. Ser fram emot nästa video.

 4. Peter F

  Om några månader kommer Coronan vara glömd och införlivad i alla årliga virusepidemierna. Kanske 1000 döda i Sverige som epidemin 2017/18. 100 000 arbeten borta nu, men då nästan inga. – Då kommer Greta att stå där och skrika att ”Vi kunde ändra världen pga viruset, nu kan vi ändra klimatet”. Hon överlevde Coronan enligt egen utsago och har kvar ”jobbet”, de har inte de andra. Hur många fler ska förlora sina jobb och liv om klimathysterikerna ska få fortsätta vad virushysterikerna nu lyckats med.

 5. Lasse

  Tack Elsa.
  Bra initiativ att visa upp en Ickegubbe över 60 som inte tror på klimatkatastrofen.
  Chalmers forskning får vidgas. Kloka ickehysteriska kvinnor får en egen kolumn.
  Media kommer att motarbeta dig eftersom de satsat så på en ensidig rapportering.

 6. ThomasJ

  Suveränt, Elsa ! 🙂 Kommer bli utengemärkt spännande att följa utvecklingen. Big txs för alla dina mödor !
  Mvh/TJ

 7. StaffanR

  Tack Elsa, för ditt enastående arbete. Varje gång jag läser något av dig känner jag att det trots allt
  finns ett litet hopp att det globala klimatbedrägeriet ska få ett stopp.
  Ska bli intressant att följa dig på Youtube.

 8. Strålande Elsa, ett helt fantastiskt jobb du lägger ner. Jag var som sagt lite kritisk till första videon men nu är det professionellt upplagt och kommer bli ännu bättre med tiden. Strongt gjort av dig att ta åt dig av kritiken men det är så all mänsklig utveckling sker. Tråkigt nog har det än så länge inte infunnits sig inom klimatforskning, men det kommer med tiden, kunskap segrar alltid i långa loppet.
  All lycka Elsa!!!

 9. Elsa,
  ”IPCC tror att hela temperaturökningen under 1900-talet beror på koldioxid och kommer därför fram till att den avgasning från haven som skett är förorsakad av mänskliga utsläpp och på så vis blir också våra utsläpp av koldioxid avgörande för det framtida klimatet.”

  Jag förstår inte vad du menar med detta. Den koldioxid som finns i haven har ju inte ”netto” avgasats trots att haven yttemperatur i medel ökat med 0,5 till 1 C eftersom patialtrycket av koldioxid i atmosfären ökat med 30 % sedan 50-talet. Temperaturökningen i havet har däremot något minskat inlösningen av koldioxid.

 10. Lars Cornell

  Tack Elsa. Jan Ericson (M) tar mycket insiktsfullt upp ämnet i sin blogg i går,
  http://www.ericsoniubbhult.se
  ”Självklart har kritikerna från Polen och Tjeckien rätt. Den Gröna Given (”Green new deal”) är i praktiken helt orealistisk och kommer aldrig kunna bli verklighet inom överskådlig tid. Planen är att detta EU-projekt under 10 års tid ska satsa 1.000 miljarder Euro (!) på miljö- och klimatåtgärder i EU.”

  Den gröna EU-politiken är absurd. Läs gärna hela Ericsons inlägg.

 11. Rolf Mellberg

  Jag instämmer i hyllningskören, du står främst och gör historia Elsa, stort tack.

  Men jag vill här komma med ett input kring klimatförändringar i slutet av bronsåldern. Tänkte att du skulle kunna få in lite av ”denna story” i någon av dina produktioner.
  Säkert även intressant för andra följare här.

  Det gäller att en omfattande civilisationskollaps ägde rum runt östra medelhavet för runt 3200 år sen, ur askan växte bland annat den Judiska nationen och därmed monoteismen fram. Denna epok är nog mest känd som turbulensen kring att de s.k. sjöfolken kom över medelhavet till Egypten och skapade stor oreda. Egypten var nog det enda rike som överlevde i denna region i denna oroliga tid.

  Som framgår av följande mycket trevliga film spelade säkert klimatförändringar en stor, kanske avgörade roll i denna kollaps. Kyla och därmed torka var drivkraften.

  https://www.youtube.com/watch?v=bRcu-ysocX4&t=401s

 12. Thorleif

  Stort engagement av dig Elsa, tack!

  Svenskar är ju tvärtom mot våra politiker mer osäkra/skeptiska visar den globala undersökningen. Tyvärr kommer det bli svårt att påverka vänstern/mp då de använder klimatet som politiskt maktinstrument.

  Vad du ändå har planerat är enligt min uppfattning efterlängtat. Ge ett historiskt perspektiv som lättare kan emottas av allmänheten och flera politiker istället för svårtillgängliga fysiska lagar/abstraktioner. Det mesta baserat på stor osäkerhet, dvs okunskap. Däremot ska vi som hittills, med observerade data och fysiklagarna osv fortsätta att bevisa felaktigheterna i klimatalarmisternas och IPCCs budskap/politik.

  Jag stöttar dina insatser till 100% Elsa och ser fram mot att sprida dem!

  Följande ex på fattigdom får mig att må mycket dåligt. Sverige lämnar årligen iväg till utlandet 40 + 20 Mdr till olika mer eller mindre för landet ineffektiva åtgärder inom migration, miljö och klimat medan det nya fattig-sverige byggs på underifrån. En uppenbar skandal att våra ledare inkl många myndigheter inte gör sitt jobb.
  https://www.dn.se/sthlm/hakan-flyttar-in-efter-20-ar-i-hemloshet/

  Ex ovan handlar om en man som sannolikt bara följt det institutionella mönster våra politiker satt upp men där slumpen och i detta fall också en skilsmässa fått hans liv att upphöra. Det är vår plikt att sådana människor måste ges en ny chans. Vår välfärd är ju tänkt att klara just detta. Men istället lämnar man bort dem i glömskans land, till fattigorganisationer (fattigstugan från före välfärden).

  Det här sysslar våra politiker istället med som ramexempel: https://uvell.se/2020/03/19/basta-lanet/

  Det är dags att förändra Sverige. Lena Andersson skriver i dagens DN en tankeställare samtidigt som vår nya utrikesminister i samma tidning säger att Sverige bygger på tillit (apropå corona-insatserna ) till myndigheter och politiker. Jag skulle vilja säga att den tilliten är på upphällningen bland allt fler sedan länge och den kostar oss oerhört vilket kommer att visas på allvar längre fram. Våra politiker kommer helt enkelt för billigt undan pga vår tillit. En tillit som byggdes för ett land med gränser och en homogen befolkning. Ett skydd alltså. Och nu är det skyddet bort sedan minst 30 år.

 13. Rolf Mellberg

  #9 Lars-Eric

  Jag kan hålla med om att Elsas formulering här inte var optimal så jag tänkte försöka mig på att göra mig till tolk för henne: (säg ifrån Elsa om jag misstolkar dig)

  IPCC utgår från att uppvärmningen i en helt dominerande utsträckning varit antropogen sedan förindustriell tid (A). En annan syn är att en i övervägande del varit naturlig (B)

  I fallet A kan man mena att utsläppt antropogen CO2 har förorsakat uppvärmning av luften och efterhand även haven och havet har i det förloppet hindrats av att suga åt sig CO2 i den grad som vore fallet om utsläppen inte hade åtföljts av uppvärmning. Man menar här att ”bromsen” i havets teoretiska kapacitet att uppta CO2 – är antropogen och därmed CO2-ökningen i atmosfären är helt antropogent dominerad.

  I fallet B menar man att ”bromsen” i havets kapacitet att uppta CO2 är främst icke antropogen, t ex solens eller havets naturliga klimatpåverkan. Om den naturliga variabiliteten svänger nedåt kommer haven kunna börja uppta CO2 på ett sätt som ställer alarmismen i skamvrån. Och jag säger OM, jag vet inte.

  Fick jag till det nu? Eller går det att formulera bättre?

  Jag skull vilja att SMHI klargör deras syn!

  Om SMHI hade följt sunda vetenskapliga principer skulle man ha redovisat några olika fall med olika kvoter mellan naturligt förorsakad uppvärmning och antropogen. Det gör man naturligtvis inte då man är en politiskt korrumperad organisation.

  Det kan jag säga rakt ut då Markku R presenterade SR1.5 för ca 1.5 år sen utan att på minsta sätt redovisa hur framtiden skulle te sig vid antagandet av några olika ECS. Denna gång fick vi reda på att domedagen inträffar om ca ett dussin år – ett extremt tydligt exempel på politiskt styrd kvasivetenskap.
  Nic Lewis har visat i en utmärkt film att det blir ca 100 år om ICS ligger runt 1.5.

 14. Munin

  Mycket bra utläggning om klimatfrågan på din Youtube-kanal!!!

  Det kan finnas skäl att särskilt uppmärksamma de oklarheter som finns i SMHIs temperaturserier för mätstationer i Sverige och särskilt de 35, som ingår i beräkningen av Sverigemedeltemperaturen. Framför allt gäller det hur SMHI har beaktat eller inte beaktat framväxande värmeöeffekter. Beaktas inte värmeöeffekter fullt ut blir resultatet att SMHI redovisar temperaturserier, som visar för höga temperaturer under senare år.

  Att det föreligger märkligheter har framgått av granskningar som gjorts av bl.a. Stockholms och Uppsalas temperaturserier. I Stockholms fall upphörde ökningen av avdragen 1966 och har sedan hållits oförändrade. I Uppsalas fall har mätstationen under 2000-talet byggts in bland byggnader och asfaltsytor och inga ökade avdrag finns för detta. Överdrifterna av temperaturen ligger på 0,5 – 1 grad.

  Betänk att SMHI gör anspråk på att visa temperaturer vid mätstationer, som om de yttre förhållandena vid mätstationerna är de samma som 1860. Om mätstationernas omgivningar ändrats sedan 1860 måste det till korrigeringar för att få jämförbarhet över tid. Det är uppenbart att det skett stora ändringar vid många mätstationer.

  Titta på de 35 stationerna i Sverigemedeltemperaturserien och du hittar i många fall asfaltsytor, byggnader, vatten m.m. i deras omgivning. Finns det t.ex. asfaltsytor/hårdgjorda ytor i mätstations närhet är den påverkad av värmeöeffekter. Asfaltsytor förekom inte 1860 utan har tillkommit under senare år.

 15. Elsa Widding

  Hej,
  Tack för kommentarer.
  Återkommer på måndag. Min hjärna är helt slut och måste få ett break från skärm och dator. Läser noga och försöker svara på alla frågor på tisdag eller onsdag. Jättebra att vända och vrida på detta viktiga ämne. Väldigt tacksam för invändningar.

 16. Lars-Eric Bjerke

  #13 Rolf Mellberg,

  ”IPCC utgår från att uppvärmningen i en helt dominerande utsträckning varit antropogen sedan förindustriell tid (A).”

  Tvärtom, IPCC säger följande i AR 5.
  ”It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in greenhouse gas concentrations and other anthropogenic forcings together. The best estimate of the human-induced contribution to warming is similar to the observed warming over thisperiod. ”

  Det är alltså först efter 1950-talet som uppvärmningen varit orsakad av växthusgaser till övervägande del. Eftersom våra koldioxidutsläpp sedan dess orsakat en ökning av partialtrycket av koldioxid i atmosfären av 30 % kommer detta att helt att dominera inlösningen av koldioxid i haven jämfört med den lilla effekt på balansen som den ökade havstemperaturen har haft sedan dess.
  Elsa har här gissningsvis tagit allt för stort intryck av Gösta Pettersson och Johan Montelius.

 17. Elsa Widding

  Jag har absolut skärmförbud men vill bara hålla med om vad som står i AR5. IPCC har dock kommunicerat någonting annat i SR15 från oktober 2018. Då var allt man sagt om 1950 som bortblåst.

 18. #16 Lars-Eric B. Du tycker att Elsa tagit för stort intryck av Gösta P och Johan M. Det är bra personer att ta intryck av. Elsa W gör ett väldigt bra jobb. Vilka har du själv tagit för stort i tryck av?

 19. Elsa Widding

  Vet ej varför en av mina kommentarer ej kom in. Helt rätt med AR5 och vad som står i den om 50%. IPCC bör väl rimligtvis också ta ansvar för vad man skriver i senare rapporter såsom i SR15 från oktober 2018.
  Jo jag har tagit intryck av Gösta Pettersson som jag tror har gjort en korrekt analys. Jag vill gärna veta säkert och hoppas att vi kan lägga tillräckligt med tid (utöver den analys som gjordes 2012/2013). Återkommer om detta.

 20. Oso Polar (@hermanwahsletn)

  Ja, frågan är om det blir varmare eller kallare. Min uppfattning är vi vet för litet om hur molnen skapas. Hur mycket påverkar den kosmiska strålningen? Sedan 2015 har molnen gjort att att temperaturen på Kanarieöarna sjunkit påtagligt. Så här såg det ut under några timmar idag:
  https://youtu.be/WYnAvkaQeEs

 21. Jättebra Elsa!
  Du kanske skulle kunna ha en sådan där storytelling-ritare i ett sammanfattande klipp så småningom. Alltså att du pratar men någon annan ritar vad du säger. Det ska i så fall vara högst 10 minuter långt men något som kan vara lätt att få andra att titta på.

 22. Mycket bra jobbat Elsa, vi behöver verkligen en seriös diskussion i denna viktiga fråga.

 23. Rolf Mellberg

  #16 Lars-Eric

  Tack för den responsen. Strikt sett har du rätt att det jag skrev gäller från 1950. Sen i praktiken relaterar man ju ideligen i klimatdebatten om nutid och framtid i förhållande till förindustriell tid så knappt någon håller perioderna isär. Och dessutom är data från förindustriell tid ytterst osäkra så allt blir bara rörigt…. Nästan hopplöst för gemene man att hänga med.
  Sen ska jag försöka hålla i minnet att havets (temperaturberoende ) kapacitet att absorbera är förhållandevis begränsad.

 24. #13 Rolf Mellberg och #19 Elsa Widding

  Ni har rätt i att IPCC har ändrat sin formulering i SR15 från 2018. Där står:
  ”Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C.”
  Eftersom de i nästa stycke säger att hela uppvärmningen sedan 1850-1900 till 2015 varit O,87 C alltså mindre än den antropogena, tycker jag det är ett underligt uttalande.

 25. Lars-Eric Bjerke

  Elsa och Rolf,

  Min kommentar till Elsas inlägg rörde främst havstemperaturens betydelse för koldioxidbalansen mellan hav och atmosfär. Jag vill försöka förtydliga denna.

  Det är mycket möjligt att en del av uppvärmningen av yttemperaturen av haven från lilla istiden till 1950 varit naturlig och så stor att den och inneburit en nettoavgasning av koldioxid från haven. Den har då förstås också bidragit till en ökning av koldioxidhalten i atmosfären. Sedan 1950 har emellertid koldioxidens partialtryck i atmosfären ökat med drygt 30 %. Temperaturhöjningen i ytvattnet sedan 1950 har varit mindre än 1 C vilket givit en minskning av lösligheten av koldioxid i havsvattnet med mindre än 2 %.
  Drivkraften för flöde av koldioxid mellan atmosfär till hav kan uttryckas som skillnaden, ∆pCO2, mellan koldioxidens partialtryck i luften och dess jämviktstryck i det aktuella havsvattnet. Om det förra är störst går överföringen från luft till hav. Om det förra är mindre går överföringen från hav till luft. Det är alltså väldigt tydligt att partialtrycksökningen i atmosfären på grund av den ökande fossileldningen helt dominerar över löslighetsminskningen på grund av uppvärmningen sedan 1950-talet. De senaste 70 åren har alltså transporten av koldioxid netto gått från atmosfär till hav, vilket också stöds av att haven försurats (blivit mindre basiska).

 26. Lars-Eric B. Tack för den klockrena analysen. Nu förstår jag varför det just nu i Luleå är minus 6 grader. Det beror på den ökande fossileldningen. Vad bra då att SSAB satsar astronomiska belopp på fossilfritt stål. Då kommer vädret i Luleå att bli väldigt mycket bättre. Tyvärr så hinner nog inte jag uppleva det. Produktionen i full skala kan i bästa fall komma igång om 15 till 20 år. Om inte ett virus omkullkastar alla planer.

 27. Lars-Eric Bjerke

  #26 Daniel Wiklund,
  Roligt att du uppskattade min kommentar. Vad gäller väder kan jag berätta att det åkts långfärdsskridskor på nyis i Göteborstrakten i tre dagar nu.

 28. Daniel Wiklund

  Mer koldioxid är Inte farligt, tvärtom. Under flera år har koldioxidutsläpp ansetts som den stora faran. Vilket nog har lett till att beredskapen för en pandemi trängts undan för bekämpningen av klimatförändringar.

 29. Gunnar

  #24 Lars-Eric Bjerke
  SR15:s definition av Global Warming är:
  Global warming: The estimated increase in GMST averaged over a 30-year period, or the 30-year period centred on a particular year or decade, expressed relative to pre-industrial levels unless otherwise specified. For 30-year periods that span past and future years, the current multi-decadal warming trend is assumed to continue. {1.2.1}
  Dessutom anges i en fotnot:
  Present level of global warming is defined as the average of a 30-year period centred on 2017 assuming the recent rate of warming continues.
  Sen jämför man med den observerade (uppmätta) ökningen sedan förhistorisk tid på 0.87 grader för perioden 2006-2015 och noterar att det stämmer ganska bra ! Vilket humbug! (om jag nu har fattat saken rätt. IPCC:s rapporter är ju inte direkt lätta att tolka)

 30. Lars-Eric Bjerke

  Elsa,
  ”Frågan om uppehållstid för koldioxid i atmosfären är alltså en helt central fråga och avgörande för de politiska slutsatserna.”

  Av diagrammen i nedanstående referens ser man att kolsänkan i haven/växtligheten varit linjärt proportionell mot ökningen av koldioxidhalten (eller partialtrycksökningen) i atmosfären sedan 50-talet. En rimlig hypotes är att den fortsätter att vara det även om koleldningen planar ut eller minskar, förstås under förutsättning att kolsänkan inte mättas. I år släpper vi ut ca 9 GtonC och sänkan är ca 4 GtonC. Om koleldningen skulle plana ut på dagens nivå skulle koldioxidhalten öka tills sänkan blir 9 GtonC per år, vilket motsvarar en koldioxidhalt av ca 550 ppm (v).
  http://earlywarn.blogspot.com/2018/08/global-carbon-sink-holding-up-so-far.html

 31. Lars-Eric Bjerke

  #29 Gunnar,
  Jag läser i IPCC´s SR 15 följande-
  ”…..observed global mean surface temperature for the decade 2006–2015 was 0.87°C higher than the average over the 1850–1900 period.”
  Jag tycker det stämmer ganska bra med de temperaturserier som finns.

 32. Daniel Wiklund

  Koldioxid hit koldioxid dit, just nu är det minus 8 i Luleå. Mer koldioxid till folket och mindre coronavirus.

 33. Gunnar

  #31 Lars-Eric Bjerke

  Jag har inget problem med det observerade (uppmätta) värdet 0.87 grader.

  Det är det beräknade antropogena bidraget som man jämför med (1.0 grader)
  som jag inte riktigt förstår hur det är definierat.
  Jag får väl läsa på lite bättre så kanske det klarnar !
  Det finns ju värre problem !