Klimatmodellerna är överdrivna

Enligt en ny studie publicerad online i Nature Geoscience överskattar klimatmodellerna den mängd koldioxid som frigörs från marken.

”By entering realistic estimates of stocks of black carbon in soil from two Australian savannas into a computer model that calculates carbon dioxide release from soil, the researchers found that carbon dioxide emissions from soils were reduced by about 20 percent over 100 years, as compared with simulations that did not take black carbon’s long shelf life into account.”

Ännu en sak som talar mot att man ska lita på datormodeller…

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Labbibia  Sambandet mellan koldioxidkoncentration och global medeltemperatur under de senaste 650 000 åren. Förhållandet innebär att en temperaturökning utlöser en ökning av koldioxid i atmosfären med en fördröjning av omkring 800 år.[18]
  Ovanstående är saxat ur Wikipedia.
  Frågade Thomas i nån tidigare tråd om denna ”laggande” effekt är medräknad i de nuvarande ”höga” Co2-värden som uppmäts i atmosfären. Tänker då närmast på att det ju var varmt under den Medeltida värmeperioden.
  Fick dock inget svar. Nån annan som vet?

 2. Labbibia

  Jahaja, det gick så klart inte att klistra in diagrammet, klistrar istället in länken här:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Co2-temperature-plot.svg

 3. Thomas

  Labbibi, för det första är det som jag konstaterat många gånger tidigare oklart om MWP var speciellt varm globalt. För det andra är det högst tvivelaktigt om det där sambandet som man ser under glaciärcyklerna verkligen är tillämpligt på små fluktuationer under en interglaciär, och till sist kan du roa dig med att själv räkna ut hur mycket ändring i CO2 halten det skulle motsvara. Välj själv vad du tycker vara rimliga siffror i sammanhanget så kan vi diskutera dem.
  Det är också värt att notera att de dät 800 årens fördröjning har en osäkerhet på ungefär 800 år vilket gör det svårt att använda dem för några direkta förutsägelser.

 4. Thomas

  Angående Maggies studie kan jag inte säga att jag finner ett fel på 20% i Australiens jordar så upprörande. Det torde vara allmänt känt att resultaten som bäst har en osäkerhet på en faktor två eller så. Justeringar upp eller ned i den här storleksordningen sker hela tiden.
  Som konstaterat i länken:
  ”We know from measurements that climate change today is worse than people have predicted,” said Lehmann. ”But this particular aspect, black carbon’s stability in soil, if incorporated in climate models, would actually decrease climate predictions.”

 5. Labbibia

  Thomas:
  Att det var en värmeperiod under medeltiden globalt sett är ju så klart lite svårt att bevisa så här 800 år efteråt.
  Dock så läste jag en avhandling om det någonstans på nätet, där man på ett rätt övertygande sätt ändå kunde visa att så var fallet. Jag ska se om jag kan hitta den igen.
  Att det var BETYDLIGT varmare i Europa under den tiden, det kanske vi kan vara överens om iallafall?
  Vad gäller osäkerhetsfaktorn på +-800år så får jag hänvisa till Wikipedia. Men jag har även sett i nån film att det skulle vara ca 800 års ”lagg” 
  Hur mycket eller hur lite MWP skulle kunna bidra till den nuvarande höga Co2 nivån är jag bara mest nyfiken på. Jag har ingenstans sett det argumentet, men om det är som du säger att det finns en osäkerhetsfaktor på 800 år så är det ju naturligtvis ointressant.
  Någonstans i tiden bör det ju iallafall dyka upp som en förhöjd Co2 halt i atmosfären. Rätta mig om jag har fel.

 6. Mats Frick

  Hej Maggie – Här är en annan ny grej från Nature Geoscience.  Det berör argumentet att Antarktis inte skulle uppvisa någon nämnvärd klimatförändring.

 7. Christopher E

  Det är knappast ett fel på ±800 år i kärnorna. Förskjutningen ligger ju konsekvent åt plushållet, så tecknet är det ingen tvekan om. Sedan varierar självklart tidsrymden, så där finns ju ingen exakt fördröjning att finna. Inte minst är ju gasdata i iskärnor rejält utblandat tidsmässigt.

 8. Labbibia

  Här är en länk om MWP i Nordamerika. Tydligen var det alltså inte bara ett Europeiskt fenomen?
  http://gsa.confex.com/gsa/2008AM/finalprogram/abstract_148210.htm

 9. Labbibia

  Christopher:
  Men skulle man kunna tänka sig att MWP lämnar ”spår” idag i form av en högre Co2 halt än vad som annars skulle varit fallet?

 10. Christopher E

  Mats: Den studien har nämnts senaste veckan, ja. Den är egentligen en modellstudie, eftersom slutsatsen bygger på jämförelse med modeller. Jag tycker mig läsa också en tyngdpunkt på Antarktiska halvön, som faktiskt har blivit lokalt varmare, och inte är representativ för de övriga 98% av kontinenten.
  Men problemet är mest att modeller används som bevis. Då hjälper det inte med uppmätta värden. Som John Daly uttryckte det någon gång; upmätta data + modelldata = modelldata.

 11. Labbibia

  En till…….verkar gälla globalt.
  http://www.springerlink.com/content/g15qv13t1v12np00/fulltext.pdf

 12. Mats Frick

  Christopher E – Mmm, jag vet. Problemet som jag ser det är att det inte går att klämma in typ Antarktis i ett kontrollerat experiment. Jag får dock intryck av att mer och mer data kommer från direkta mätningar, rätta mig om jag har fel. Jag ska dock inte snacka ner mig i någon modelldiskussion då jag (än så länge) är för dåligt påläst. Lästips på modellering någon?

 13. Christopher E

  Labbibia: Bra fråga. Jag är ingen expert på det, men får jag gissa så tror jag inte det är mätbart mot andra förändringar, då skillnaden mellan medeltida värmen, lilla istiden och moderna värmeperioden visserligen är kännbara ur vårt perspektiv, men är ganska små jämfört med svängningarna i längre perspektiv under istidscykeln. Om man väljer att tro på iskärnorna, är det trots allt ganska små skillnader det rör sig om även i långt perspektiv till och med där. Så där håller jag med Thomas, antar jag.
  Men Labbibia, du har rätt i att MWP var varmare än nu och global. Med en druckens envishet ber jag än en gång att få rekommendera CO2 Science sammanställning av paleoklimatologiska studier världen över. Missa inte den interaktiva kartan. Sammanställningen refererar 372 institutioner i 40 länder som gjort studier i ämnet MWP.

 14. Danne

  titta på medieval warm period här så hittar ni en hel del som tyder på att det var ett globalt fenomen
  http://www.co2science.org/subject/m/subject_m.php

 15. Christopher E

  Danne: Kul att du också hittat CO2 Science. Kolla länken i min post ovanför också, som sammanställer det på ett översiktligt sätt.

 16. Thomas
  Ägnar du du dig åt att vara MWP-förnekare?
  Eller är du bara MWP-skeptiker?
  Eller borde du snarare benämnas MWP-contrarian?
  Eller är det egentligen bara global MWP du helst vill förneka? Betvivla? Eller bara käfta emot?
  Hur är det förresten med er MWP contrarians? Har ni ens enats om en gemensam bästa förklaring om varför de olika MWP-observationerna egentligen bara var lokala månghundraåriga fenomen?
  Kan det inte vara så att när så många olika kulturer, organisationer, och historiska data alla gemensamt pekar på en Medeltida Wärme Period, att det faktiskt existerade en sådan?
  För inte kan det väl vara så att den politiska industrin betalar er för medvetet sprida osäkerhet kring kopplingen Medeltiden och WärmePeriod!?
  Eller är det så att de som står bakom er betalar för forskning där man medvetet försöker förvanska existensen av MWP? Där man genom fusk och mycket selektiva urval av både mätdata, metoder och kallibreringsintervall försöker ge en helt annan bild? Inte kan det väl vara så illa?
  Och är det inte jättelika ekonomiska intressen som har massor att förlora om MWP-teorin visar sig hålla?
  Ja, jag bara undrar? Jag blir så innerligt förvånad över alla er MWP-förnekare, och MWP-skeptiker och deras argument.
  Sånt skulle väl bara dom elaka oljebolagen göra!? Och av helt andra skäl!
  😉
  De råkar dessutom ofta sammanfalla med isbjörnsförnekarna. Alltså alla dem som säger att isbjörnar som art är hotade, eftersom villkoren för dem blir så hemska ifall de än en gång(!) skulle utsättas för en MWP-uppvärmning (som ju inte alls säkert har förekommit, så när som på centrala England, Grönland, och många andra ställen)
  Tänk efter nu! Vilka skulle förlora ekonimiskt på att isbjörnar inte alls var hotade som art, att de inte alls har det jobbigare?
  Det är trots allt en del märkliga sammanträffanden.
  Och händelsevis just i de grupper där man enträget förnekat kopplingen mellan passiv miljöpropaganda och allvarliga logiskt-intellektuella dikeskörningar.

 17. Christopher E

  Jonas N, det finns ju onekligen ett intresse för att ”förneka” MWP bland AGW-anhängarna. Att klimatet i en nära historisk tid varit varmare än nu, och då utan några tipping points och negativa följdeffekter (däremot positiva!) upplevs tydligen som mycket besvärande.
  Vi har ju alla David Demings (geolog vid Oklahoma University) vittnesmål inför en senatskommitté 2006 i färskt minne:
  ”In 1995, I published a short paper in the academic journal Science. In that study, I reviewed how borehole temperature data recorded a warming of about one degree Celsius in North America over the last 100 to 150 years. The week the article appeared, I was contacted by a reporter for National Public Radio. He offered to interview me, but only if I would state that the warming was due to human activity. When I refused to do so, he hung up on me.
  I had another interesting experience around the time my paper in Science was published. I received an astonishing email from a major researcher in the area of climate change. He said, ’We have to get rid of the Medieval Warm Period.'”
  Quod erat demonstrandum…
  Undrar vem denne ”major researcher” var?

 18. Daniel

  Jonas N,
  strålande inlägg! 🙂

 19. Adolf Goreing

  Angående MWP och ”lag” i CO2. Det är onekligen så att det finns starka indikationer på att det globalt fanns en MWP. Om man tolkar AGW-anhängarna rätt så motsäger man inte detta egentligen. Alla kontinenter bär spår utom möjligen Afrika. Problemet är definitionen av ”globalt” som inte är entydig. Det andra är att de lokala värmeperioderna inte alltid varit synkade med varandra tidsmässigt. Vi har – enligt AGW-hyp. – flera regionala värmefenomen som inte kan kopplas till varandra. Då är det inte ett ”globalt” fenomen även om det sker globalt. Skulle man kunna visa t.ex på en koppling till förändringar i solaktivitet eller dylikt, då var det ju ett ”äkta” globalt fenomen. Men det har ingen visat även om indicierna finns. Att det globalt var en medeltemperatur som var högre än idag spelar således ingen roll. Kan det då inte vara samma fenomen som uppträder idag? Enligt de flesta modeller: Nej. Enligt Roy Spencers ”naturliga” modell: Ja. Vad gäller CO2-haltens ökning så finns det en tydlig fördröjning – inte bara en osäkerhet som Thomas pekar på. Det beror på att CO2 frigörs från haven när de värms upp men det är en trööög process. Hur vet man att dagens CO2-nivåer inte bara är en effekt av MWP (800 år bakåt)? Man tittar på vilka isotoper (varianter av kol) som finns. Relationen mellan vissa kol-isotoper rubbas om man släpper ut CO2 från fossileldning. Därför kan man härleda till att dagens CO2-ökning härstammar från antropogen aktivitet. I grunden är jag ändå djup skeptisk över alla skarpa slutsatser som dras vad gäller klimatsensitiviteten från CO2-ökningen. Om CO2 skulle vara en så stark ”driving force” hur kan den då brytas under hela 10 år? Det intressanta är att de flesta klimatforskare tror INTE att CO2 har den klimatdrivande styrka som man i allmänhet kan tro från media och Greenpeace m.fl.  Man vill ogärna ange någon siffra för hur mycket av temperaturförändringarna som kan läggas på den (av människan) ökade CO2-halten. Min uppskattning av olika artiklar och uttalanden från bl.a Gavin Schmidt är att CO2 står för c:a 25 % av den positiva temptrenden. Albedoförändring (minskat molntäcke) + okad solinstrålning står för lika mycket. Markanvändning, aerosoler (90 % är naturliga) kanske 10-15%. Resten kan härledas till naturliga variationer i haven (PDO osv). Dessa är indirekt drivna av solen.  Bilden sedan IPCC-rapporten har definitvt nyanserats något och jag tror att CO2:s inflytande kommer att skrivas ned betydligt nästa gång. Det gamla intervallet emllan 2-6 K för dubbla CO2 kommer snarare att hamna mellan 0-1 K. Rapporterna om ”Bruna molnet” är delvis en mental förberedelse för detta. Att dessa antropogena aerosoler skulle maskera en global temp.ökning på 2-3 C är bara nonsens (modelltrams). Då skulle temperaturmätningarna i atmosfären ovanför dessa aerosolskikt indikera en våldsam temp.ökning. Det finns inga sådana observationer. Dessutom är dessa aerosoler relativ kortlivade och bidrar till öka marktemperaturen när de väl faller till marken genom sin absorption. Klimatforskningen har fjärmat sig från andra forskningsområdens ödmjukhet inför osäkerheter. Det är helt klart så att det behövs en injektion från andra naturvetenskapliga områden (tex solfysiker) så att den politiserade delen kan brytas upp. Risken är stor att vi annars kommer att få en allvarlig back-lash mot allt vad vetenskap heter när man börjar inse om några år att naturen vägra samarbeta med modellerna och politiken.

 20. Olaus Petri

  Thomas Quick förnekar nu att han begått åtta bestialiska mord. Och varför förundras? Det saknades helt teknisk bevisning och karln är uppenbarligen en sensationsmakare. LIKheten med Thomas avrättning av MWP är slående. Precis som Jonas lyfter fram, så skulle inte ens CSI-Miami, kunna knyta Palm till brottet. Det saknas såväl kropp som teknisk bevisning. Det enda som tycks existera är ett väldigt fäktande efter uppmärksamhet.
  Fast även även Palm kanske tart illbaka sitt erkännande vad det lider. 😉

 21. Labbibia

  Adolf Goering:
  (Fyndigt ”nick”, för du heter väl knappast så?) =)
  Stort tack för ditt informativa inlägg.
   Då ska vi se…….temperaturökningen det senaste århundradet var ca 0,6 grader Celsius………0,6*0,25 ger vid lite snabb huvudräkning en temperaturökning förorsakad av Co2 det senaste seklet på 0,15 grader C? 
  Förutsatt att Gavin Schmidt och du Adolf har rätt……
  Snacka om att göra en höna av en fjäder!
  Olaus Petri:
  Personligen har jag STOR respekt för Thomas (ja Palm alltså) =), kunnande. Maggies blogg vore inte alls lika intressant utan hans insatta, motvalls, kommentarer.
  Men som sagt, det vore roligt om han nån gång kunde erkänna att även solen har fläckar….(Hehe)
   

 22. Vivalavida

  Tack Adolf för ett sakligt och nyanserat inlägg!

 23. L

  Man är väl inte helt säker på koldioxidhalten heller. Vad jag hört är den preindustriella nivån framräknad från ökningstakten i slutet av 90-talet. Det fanns ju inga likvärdiga mätningar före Mauna Loa.

 24. Christopher E
  Visst är det så, däremot tror jag inte att de riktigt har reflekterat över att de faktiskt beter sig som MWP-förnekare (alltså i den meningen som ordet ’klimatförnekare’ missbrukas)
  Påtalar man saken, eller bara frågar dem om de är MWP-förnekare, så börjar där muttras och hummas och skrapas lite förläget med foten (bildligt talat alltså, på nätet blir det oftast bara tyst och såsmåningom handlar nästa postning om något helt annat)
  Och jo, det vore intressant vem som så öppet deklarerade (till Demings) att det handlade om att ’promote an agenda, no matter what’ …
  (Fast det är väl ytterst få som betvivlar den agendans existens egentligen, det är bara det medvetna ljugandet man inte gärna vill tro om professionellt folk, vilket exkluderar politiker, aktivister och lobbygrupper förstås)
  Daniel – Tack! 🙂

 25. Olaus Petri

  Jodå, jag uppskattar också Palms kunnande. Vad jag ibland har svårt för är hans projiceringar och quicka undanglidningar. 😉

 26. Labbibia

  Olaus Petri:
  =)

 27. L

  Det stora problemet med debattörer som Thomas är att han använder sitt kunnande till att nedvärdera allt och alla. Han för nästan aldrig debatten till en högre nivå, dvs han är bara ett något mer effektivt troll än andra som ägnar sig åt att störa diskussionsforum.

 28. Vivalavida

  För att återgå till MWP, jag hittade det här på co2science:
  Loehle,C. 2007. A 2000-year global temperature reconstruction based on non-treering proxies, visserligen publicerat i Energy and Environment (som inte hör till de klassiska vetenskapliga tidskrifterna).
  I sammanfattningen sägs: ”….the MWP peak remains 0.07 C above the end of the 20th-century values, though the difference is not significant.”
   

 29. L – Det största bekymret tycker jag är att han blandar eget (riktigt) kunnande med vidarebefordrad och inte sällan missförstådd eller felrepresenterad info från annat håll, mestadels AWG-bloggar. Ofta med hänvisning  till faktiskt publicerad vetenskap, men lika ofta ordentligt misstolkande densamma, och med återgivna slutsatser som inte alls stöds/påstås/framförs/bekräftas/spekuleras om etc i dessa källor.
  Utan att själv både besitta kunnande och förmåga, och dessutom kolla varenda detalj är det stört omöjligt att värdera ifall det han säger är vettigt och välgrundat, eller bara lösta spekulationer och okunnigt armviftande.
  Det stör mig mest: Att han inte är att lita på, dvs att man måste dubbelkolla allt (vilket tar vansinnigt mycket mer tid än ifall han bara ärligt skulle proklamera att han säger sånt han tror)
  Att han ’tror’ fel så ofta när han refererar andra är förstås bidragande till denna irritation.
  Men du har förstås rätt: Ett annat irritationsmoment är att han aldrig vill höja nivån, bara försöka nedvärdera det som inte passar hans ’tro’ (och tolkningar av hans ’vetande’, vilka ju heller inte är entydiga)

 30. Labbibia

  Vivavalida:
  Det verkar finnas många olika uppfattningar i MWP-frågan.
  Historiska fakta tyder väl ändå på att det var BETYDLIGT varmare på det norra halvklotet under medeltiden, än vad det är idag? 
  Nordbor koloniserade Island och Grönland, England EXPORTERADE vin till Frankrike, etc etc.  

 31. Vivalavida
  Jo, det är faktiskt ganska anmärkningsvärt. Även inbegripet att det är ännu svårare att göra rimliga skattningar av ngåot så difust som global medeltemperatur (som skall ha rått på medeltiden) är det anmärkningsvärt ifall det trots mängden människor, deras energiförbrukning, deras städer, och omfattande jorbruks- och skogsavverkningsarealer etc, att det ändå inte är varmare.
  Implikationerna av detta, om det nu kan säkerställas, är väldigt omfattande och djupa för IPCC och giltigheten hos uppställda AGW-hypoteser, men framför allt är det fullständigt förödande för all form av klimatalarmism!

 32. Vivalavida

  Labbibia, vilka historiska fakta stödjer du dig på? Varifrån har du tagit uppgiften om att England exporerade vin till Frankrike?
  Är det inte klokare att ta vetenskapliga rön som grund för sina antaganden?
  Oj, ursäkta, man fick visst inte ställa frågor här.

 33. L

  Vivalavida, om du använde Google innan du ställer frågorna här så skulle du lära dig fortare.

 34. L

  Här är det första svar jag fick på en Google-sökning:
  http://www.ncpa.org/pub/st/st279/st279a.html

 35. Labbibia

  Vivalavida:
  Se L`s svar ovan. Men menar du att du inte känner till att Nordbor fanns på södra Grönland i ungefär 400 år? De sista försvann nån gång i slutet av 1300 eller i början på 1400-talet. Kan det månne haft nåt att göra med att MWP var över, klimatet blev för kärvt?

 36. Vivalavida

  L, du uppmanar mig att googla och det är precis det jag gör och har gjort en längre tid. Men jag sväljer inte allt som finns på Internet, så dum är jag inte. Det finns mycket av värde men också mycket skit, allt beroende på i vilket syfte informationen läggs ut.
  Labbibia, Självklart vet jag att det fanns nordbor på Grönland i några hundra år. Det gick att odla grödor o s v.
  Men visste du att det nu odlas grönsaker där? Det behöver inte ha varit BETYDLIGT varmare – bara varmt under en längre period. Om vår varmperiod fortsätter kommer isarna att smälta ännu mer och större områden kommer att kunna uppodlas.

 37. L

  Visst finns det mycket på nätet man ska vara observant på, men jag tvivlar på att t ex Exxon har planterat gamla rötter från vinstockar i England…

 38. Labbibia

  Vivalavida:
  Du skrev:”Men visste du att det nu odlas grönsaker där?
  Nej, det visste jag inte. Tack för att du upplyste mig. Jag behöver tydligen Googla lite mer själv. =) 
  Men även om så är fallet så är det väl inget motargument till MWP?
  Det visar väl bara på det många ”skeptiker” hävdar, nämligen att klimatet har naturliga variationer, och att vi nu har kommit upp ur ”Den lilla istiden”.

 39. Mats Frick

  L – Pröva Google Scholar så slipper du info som filtrerats genom think-tanks. NCPA är ju inte någon vetenskaplig organisation, eller hur, och det var ju kunskap och inte åsikter vi är intresserade av.

 40. Vivalavida

  Labbibia, Jag är helt övertygad om att MWP fanns men jag har inget behov av att överdriva dess betydelse. Jag kan inte se varför den skulle motbevisa AGW-teorin. Alla vet ju att det varit både varmare och kallare än nu. Vi vet också att orsakerna var naturliga då, solen, vulkaner m m, eftersom människan inte kunde påverka klimatet på den tiden. Dagens värme verkar inte ha några entydiga naturliga orsaker medan vi däremot vet att manniskan släppt ut CO2 som spätt på den naturliga halten i atmosfären. Alltså har vi en situation i dag som inte förekommit tidigare. Om det stämmer att CO2 kan driva klimatet så som de flesta forskare anser, återstår att se. Vi VET inte än.

 41. L

  Mats, det var kanske öppet mål, men kan du påvisa vad som var fel i deras beskrivning av Engelska vinodlingar?
  Vivalavida, hur många är ”de flesta forskare”..?

 42. Labbibia

  Vivalavida:
  Nej, du har så rätt, vi vet inte än.
  En del, som Al Gore ex, försöker skrämma sk-ten ur oss, I jetplan far han jorden runt och predikar om hur illa det är ställt. (Han missar dock en rätt viktig pedagogisk sak där. Barn gör inte som man säger, barn gör som man själv gör)
  Andra, som den här forskaren, kommer till helt andra slutsatser.
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10783
  Vi kan bara var och en på sitt håll försöka sila i informationen, och bilda oss en uppfattning utifrån det vi lär oss på vägen.
  Men skräckscenarios och domedagsprofetior borde AGW-förespråkarna kanske lägga bakom sig?

 43. Vivalavida

  L,
  ”Vivalavida, hur många är de flesta forskare?”
  Jag har inte räknat dem men enligt de som gjort det är de betydligt fler än de som finns på skeptiker-sidan. Än så länge.
  Labbibia, jag håller med om att Al Gores försök att väcka folk med sin film gjort mer skada än nytta.

 44. Mats Frick

  L – Jag har inget särskilt emot deras beskrivning av det engelska vinet. En invändning jag har i sakfrågan är att deras beskrivning är ganska oprecis. Thomas Crowley vars diagram från 1996 de använder sig av i sin argumentation har sedermera publicerat ny forskning på området MWP som avsevärt nyanserar bilden (mycket läsvärt). Think-tanks behöver inte nödvändigtvis ha fel eller vara konspiratoriska, men de är nästan alltid out of date och presenterar alltför enkla beskrivningar av de vetenskapliga frågorna. Det är bättre att gå direkt till källorna.

 45. L

  Mats, ”Think-tanks behöver inte nödvändigtvis ha fel eller vara konspiratoriska, men de är nästan alltid out of date och presenterar alltför enkla beskrivningar av de vetenskapliga frågorna.”
  Så kan man beskriva IPCC:s sammanfattningar också.. 😉

 46. sven nilsson

  Vivalavida!
  Har Du studerat filen: http://www.petitionproject.org/?
  31072 amerikanska vetenskapsmän varav 9021 PhD har skrivit på detta upprop mot klimathysterin. Samtliga finns namngivna och katagoriserade!
  Jag har länge efterfrågat flera av de ledande personerna inom IPCC att presentera en sådan specificerad lista, men har ännu ej fått något svar. I verkligheten är de flesta av IPCC 2500 forskare och vetenskapsmän bara vanliga byråkrater och det är bara en handfull ”vetenskapsmän” inom området klimatvetenskap som utformar IPCC:s ”vetenskapliga” ut”sagor”.
  Sven Nilsson

 47. Vivalavida

  Sven, de 31.000 vetenskapsmännen har visat sig vara allt annat än klimatforskare. Listan har avslöjats som rena lurendrejeriet. Gå inte på allt som finns på Internet! 

 48. Jens

  Vivalavida skrev ”Sven, de 31.000 vetenskapsmännen har visat sig vara allt annat än klimatforskare. Listan har avslöjats som rena lurendrejeriet. Gå inte på allt som finns på Internet! ”
  Kan du bevisa att dem 31.000 vetenskapsmännen är allt annat än klimatforskare. Kan du bevisa att det är ett rent lurendrejeri?

 49. Inge

  Vivalavida
  ”de 31.000 vetenskapsmännen har visat sig vara allt annat än klimatforskare. Listan har avslöjats som rena lurendrejeriet.”
  Hur vet du det? Är det inte snarare så att de flesta klimatforskare inte är tillfrågade vad de tycker i AGW-frågan. Och kanske är gladast för det. Så länge forskningsanslagen stiger är de nog nöjda.
  Sedan IPCC bildades har forskningsanslagen mer än 10-dubblats medan annan forskning som inte är så i ropet får kämpa för sina anslag.

 50. Jens

  Vivalavida, jag ska svara åt dig. Du kommer säga att det finns massa kändisar med på listan, dvs namnen på listan är fake. Därmed är den inte trovärdig. Perry Mason (fiktiv advokat), Geri Halliwell (sångerska) och Michael J. Fox (skådespelare)
  Har du några andra fakta eller namn som påvisar att det är ett lurendrejeri?
  Gällande vetenskapsmännen, att ingen av dem skulle vara klimatforskare eller vara experter inom områden som är högintressant för att kunna bringa klarhet i ett så tvärvetenskapligt område som klimatforskning, där får jag nog låta dig svara själv.

 51. Jr.N

  Vivlavida
  Man kan ju börja med dessa…
  http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.SenateReport
  det är nog sannolikt många fler riktiga forskare än vad ipcc haft som stöd för sin ”egensyftes” skräckagenda.

 52. Mats Frick

  Hej Inge – Vad har du för källa till den tiofaldiga ökningen av forskningsanslagen?

 53. sven nilsson

  Vivalavida!
  Rätt, alla är inte klimatvetenskapsmän men listan är specificerad. Kan Du inte försöka att få fram en specificerad lista från IPCC över deras ”2500 klimatvetenskapsmän”. Du kan väl exv. fråga Källen, han är ju väl insatt!

 54. Jr.N

  Sven
  Ganska nyligen så hällde gore ur sig den nya siffran 3000
  Citat ”the 3000 most respected scientists in the world”
  http://www.youtube.com/watch?v=xEbflWLWQS0
  Han är för skön den där Gore. Med den inflationstakten så är det nog 5000 om två år.   😉

 55. Vivalavida

  Jens m fl, här finns information om listan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Oregonpetitionen
  En lista som kan undertecknas av nästan vem som helst och därefter inte kontrolleras vad gäller namnen, inbjuder naturligtvis till missbruk. Endast en bråkdel av de undertecknade är knutna till klimatforskning. Vad man däremot kan säga är att 30.000 klimatskeptiker undertecknat petitionen, vilket är något helt annat.

 56. L

  Oregon – Gore = 10 – 1 😉

 57. Vivalavida ..
  Tanken har inte slagit dig att de som falskeligen undertecknar den listan, dessutom med uppenbart fejkade namn, sannolikt tillhör AGW-sidan som ägnar sig åt den ack så vanliga smutskastningen.
  Angående ’klimatforskning’ så är begreppet i sig nästan innehållslöst, och det kan både vara så att de som betecknar sig som sådana är helt ovidkommande för AGW-diskussionen, resp att de som inte kallar sig så kan ha mycket relevanta saker att bidra med.

 58. Vivalavida

  Jonas N, den förklaringen på de falska namnen är så långsökt att jag inte kan annat än skratta!
  Menar du att klimatforskare kan vara mindre trovärdiga i debatten än gemene man som googlar på nätet? Alla, både forskare, amatörklimatologer och ”vanligt folk” kan naturligtvis bidra till AGW-debatten men vilken grupp är mest trovärdig? De som sysslat med frågan professionellt och förhoppningsvis objektivt, eller de som plockat lite information här och där, ofta subjektivt.

 59. Vivalavida, den som är klart mest trovärdig i debatten på den här bloggen är då enligt din definition Hans Jellbring. Han är faktiskt den enda som bevisligen är klimatforskare. Jag inväntar med spänning Thomas kommentar på detta…

 60. Vivalavida

  Lars Bååth, det finns undantag i alla kategorier.

 61. Gunnar Littmarck

  Tack för att du finns i bloggen Mats.
  Inge borde erkänna att han ägnade sig åt samma osakliga överdrifter jag ofta låter min i övrigt personligt underhållande adrenalinproduktion leda mig in i.
  Vad tycker du om mina meningslängder?
  Sorry Maggie och alla utom Mats, kunde inte låta bli att ordbajsa lite.

 62. Vivalavida
  Det är inte många saker du förstår som folk försöker förklara för dig.
  Någon skriver ’Perry Mason’ och du tror att det är en skeptiker som inte vill skylta med eget namn!? Det är den ena tänkbara förklaringen. Kommer du själv på vilken den andra är?  
  Nåja, att det finns en undervegitation av ohederliga element i kampen om AGW-frågan på internet är ju inte någon hemlighet. Wikipedia har ju tyvärr blivit ett ställe där aktivister (av olika slag) försöker skapa ’sin egen verklighet’ så att den bättre stämmer med deras ideologi.  
  Och är det inte lustigt att det finns de som menar det mest relevanta att skriva på Wikipedia om frågan är Geri Halliwell, Mason och Fox!?
  Och ja, jag anser att forskare som inte hävdar att de håller på med ’klimatforskning’ mycket väl kan ha bättre saker att säga än de som gör det. (Själv skulle jag akta mig för att vilja blandas ihop med all dem som benämns ’klimatforskare’)
  Din misstolkning även av detta bekräftar fö vad jag noterade inledningsvis.

 63. Gunnar Littmarck

  Mer seriöst försöker jag tränga igenom det material Mats länkade till ang. Antarktis klimatändring.
  Tyvärr får jag så många spinoffinfall så texten läser jag likt Jenka dansas.
  Hoppas kunna återkomma med felaktigheter eller åtminstone indicier på lägre IQ än brukligt i dylika sammanhang..
  Jag kan har en referens IQ för detta fall (den i andra jämförelser överintelligenta hunden Lucky).
  Referensanläggningar finns registrerade men var kan jag registrera min referens IQ?
  IPCC:s kennelklubb?
  Den gode Thomas har säkert svaret.

 64. Vivalavida, så definitionen är nu ändrad till sådana klimatforskare som är godtagna av Vivalavida och/eller Thomas?
  Vad är en klimatforskare? Räknas det in vädermän på SVT, isforskare, polarforskare, historiker, mikrovågspektroskopister, geografer, ocenaografer, paleantologer? Varför inte räkna med fysikalisk kemi, solforskare och fysiker, biologer, kemister i allmänhet som är erkända forskare? Varför inte statistiker som Steve M.?
  Varför ska jag och andra förväntas godta allt som skrivs av någon med beteckningen ”klimatforskare”? Jag läser all forskning med skeptiska ögon, inte bara vad Hans Jellbring skriver. Jag skulle också skeptiskt läsa något som du eller Thomas publicerat om jag kunnat finna något.

 65. Maggie, har du någon gång funderat på att dela upp den här bloggen i flera delar?
  1. En del som kommenterar de inlägg som du bidrar med.
  2. En annan del som diskuterar huruvida klimatet ändras eller ej.
  3. Den tredje kunde handla om CO2 ur alla möjliga aspekter.
  4. En sorts chatt om väder och klimat där även okunnigt nyfikna ska kunna hävda sig genom att få sista ordet.
  Som det är nu så kan man som läsare och deltagare dela in de olika kommentarerna och signaturerna i olika grupper, men det gör det bara tjatigt och mindre intressant att läsa din blogg. Tyvärr måste jag säga…
  Jag har ett förslag till en femte indelning av bloggen, men eftersom det nu börjar bli många delar, så kunde den delen få bli en första överordnad indelning där övriga blir underavdelningar.
  Man kunde sedan ha kurvor över antal inlägg per del och göra enkäter som tillåter var och en att gradera kommentarerna på en tregradig skala
  a. oj, det har jag aldrig hört.
  b. vet redan.
  c. fel, fel, fel
  Oavsett vad Maggie tycker, och oavsett vad jag tycker, så borde, som jag tycker, den här bloggen kunna bli en guldgruva för kommunikationsforskare.

 66. .. såg nyss att IQ dök upp. Tänkte inte på det…

 67. Iven Rambow

  Vivalavida påstår att ”petitionproject.org. skulle ha avslöjats som lurendrejeri. Av vem? IPCC? Av de 31.000 som signerat är 3.695 akademiker med anknytning till ”atmosphere, earth and environmental research”. Personer som signerat, är personligen och per brev tillfrågade. Allt om detta redovisas mycket utförligt under nätadressen, om nu Vivalavida bryr sig att ta reda på fakta. IPCC bruka tala om 2.500 icke namngivna forskare, varutav bevisligen endast 57 personer, delvis med nära relationer inbördes, bl.a. 9 från samma meteorologiska institut i England, har utformat chapter 9. Kolla med John Maclean på SPPI! Hur är det med trovärdigheten då? kan man väl fråga sig…
  Iven

 68. Ingemar

  Någon som känner till om en källa om hur skeptiker fördelar sig mellan olika ämnen? En del kan man ju utläsa från GWPP:s hemsidor, men det är bara i absoluta tal. Om det t.ex. är många geologer som skrivit under (haft minst en BS i ämnet) så kanske det beror på att väldigt många amerikaner har läst geologi. Siffrorna bör alltså relateras till de totala antalen akademiska examina inom olika ämnen.
  Man kan ju annars spekulera i om geologer tenderar att vara kallsinniga till de alarmistiska tongångarna p.ga. 0,7 graders ”climate change” under 1900-talet sett ur årmiljonernas perspektiv. Eller att solforskare skulle tendera att föredra en förklaring som ligger nära deras eget område, dvs solen. Medan datamodellerare kanske tenderar att förlita sig på ”sina” modeller?

 69. Vivalavida

  Iven, information om petitionen finns här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Oregonpetitionen
  Läs också länkarna under texten.
  Det är fritt fram att tro vad man vill, vi har religionsfrihet i Sverige.

 70. Vivalavida

  Det är tydligen många ömma tår som blivit påtrampade här. Men är man så känslig att man inte kan ta ett mothugg eller ifrågasättande är det illa. I all sund debatt förekommer sådant. Annars blir det bara en klubb för inbördes beundran. ”Den som i leken går den får leken tåla”, eller hur?

 71. L

  Viva, det kan också vara så att du är inne på områden många här har diskuterat färdigt för länge sedan. Det börjar alltså bli lite tjatigt att börja om från början, oavsett vem som har rätt eller fel…

 72. Iven Rambow

  Tack, Vivalavida, för hänvisningen till wikipedia. Inte precise det första man gör, när man ska ta reda på fakta, men kommer att läsa på ytterligare. Tydligen finns det starka viljor både bland IPCC-fans och skeptiker, många gånger mer vilja att argumentera i egen sak än att lyssna
  och begrunda. Tycker iaf att den här Climate-bloggen är mycket givande att lära sig mer om olika infallsvinklar i debatten… Det gäller även dina inlägg, vivalavida. Tack.
  Iven

 73. Ny infallsvinkel: Handlar det om hur temperaturer mäts och rapporteras? Handlar det om hur vår livsstil påverkar temperaturen, eller?

  Funderade lite själv över medeltemperatur. Jag kan lätt acceptera en uppgift om vad medeltemperaturen är på mars, på Månen, men även på Jorden.
  På Jorden kan man i olika läroböcker läsa att den är +15 grader. Då menar man över ett år (nu, d v s många år). OK. Kan nog stämma…
  Men var gäller den tempen? Och när på dygnet? Ganska knepigt sammanvägande av olika ögonblicksuppgifter från ett stort antal punkter, plus en hänsyn till årstid och latitud…
  På något sätt lyckas dom få fram en Global temperatur, men fråga mig inte hur. Den formeln skulle jag inte ens bry mig om att gräva djupare i.
  Men det vore kul att försöka göra en liknande formel för min kommun.
  Vad är medeltemperaturen i ditt kvarter eller din kommun, appropå det?
  -Hmm, ingen aning.
  -Den ska vi minsann mäta.
  Antag att du har tillgång till ett stort antal rättvisande temperaturmätare som varje sekund skickar uppgifter till en skitsnabb dator med tillräcklig lagringskapacitet.
  Du placerar då ut temperaturmätarna med en bra spridning, och så att ett minimum av oregelbunden störning kan påverka din temperaturmätning. Finemang!
  Nästa steg är att bestämma hur många sekunder på dygnet som ska avläsas för att räkna ut medelvärdet.
  Nåja, för att kunna jämföra med andra kommuner så lär vi ju följa deras metod. En temp på morgonen, en mitt på dagen och en kvällstemperatur. Dela summan på tre och du har ett kanonbra medelvärde.
  Några kommuner mäter bara två gånger, men får ett perfekt medelvärde genom att dela med två.
  Nu börjar alla förstå att jag tänker väcka nya tankar om tillförlitligheten i mätningar av jordens medeltemperatur.
  Och all kan bli överens om att om mätningar sker högt eller lågt har betydelse, men mest handlar det om hur mätstationerna förändras mellan mätningarna.
  Någon som minns när kallast i Svealand hette Särna? Ibland kallast i Sverige. När mätstationen flyttades från sjön längst ned i dalgången så försvann de rekorden. Det handlade då om några hundratal meter i sidled, men några tiotal meter högre upp i terrängen. Senare flyttades avläsningen till Storbo.
  Efter en tid blev Storbo nytt köldrekord i Svealand. Samma kommun, ett par hundra meter högre över havet, men tre mil längre upp i samma dalgång med höjder och fjäll på tre sidor…
  Intressant att mäta utvecklingen av medeltemperaturen för Älvdalens kommun alltså. Inte lätt. J-t svårt att få de siffrorna att ingå i en medeltemperatur för Dalarna.
  Så glöm alla kurvor, glöm alla temperaturkurvor och funderingar över om det blir varmare eller kallare.
  Fundera istället över varför AGW och just CO2 utpekas som ett hot mot mänskligheten när klimatet de facto har förändrats.
  En liten ledtråd: Industrialiseringen har vi haft stor glädje av, men nu industrialiserar dom andra … och spyr ut massor av resultat från den utvecklingen… stopp! Begränsa!!!

 74. Inge

  Mats
  Siffran till den 10-faldiga ökningen av forskningsanslag sedan bildandet av IPCC (1988) har figurerat en del och jag vet inte varifrån den kommer. Tycker du det skulle vara konstigt isåfall? Jag tycker i alla fall inte det efter all fokus som varit på klimatförändringar under en del år.

 75. Viva –
  Har du trampat över huvud taget på något?
  Du har länkat samma svenska Wikipedia artikel flera ggr, och det efter att Jens talade om vad där stod.
  Och du har ställt frågor som du inte vill veta svaret på.
  Jag tror knappeligen att sådant får andras tår att ömma.

 76. Labbibia

  Uffeb:
  Du skrev: ”Så glöm alla kurvor, glöm alla temperaturkurvor och funderingar över om det blir varmare eller kallare.
  Fundera istället över varför AGW och just CO2 utpekas som ett hot mot mänskligheten när klimatet de facto har förändrats.”

  Nu är vi inne på konspirationsteorier igen? 😉
  Knappast troligt?
  Men om, säger OM, det skulle finnas en konspiration bakom AGW, så skulle USA få min röst som konspirationens upphov.
   En jänkare ur det nordamerikanska samhällets absoluta toppskikt åker runt i världen och säger åt alla andra att sluta använda olja, bensin, och andra fossila bränslen. Från samma land som vägrade skriva under Kyotoavtalet!
  Från samma land som förbrukar överlägset mest olja.
  Följ pengarna……och, egenintresset ljuger aldrig!

 77. Labbibia,
  jag menade inte att det handlade om konspiration. Det fungerar inte i den här stora skalan.
  Jag menade att det handlar om storpolitik. Så stor att inte ens USA kan hantera den utan stöd från EU.
  En masshysteri behöver inte alltid ha haft en djupgående analys och tydligt klar mening från början. Men efter en tid tycks den passa alla och då får man stor uppslutning.
  De få som inte ryckts med blir antingen negligerade eller smutskastade.
   

 78. ..och visst handlar det om pengar.
  Men i det här fallet handlar det om större pengar än du och jag bara kan fantisera om.
  Vi ska minska våra utgifter eller betala några kronor mer i skatt för att rädda de stora pengarna från konkurrensen.
  En konkurrens som i slutändan även drabbar oss genom arbetslöshet eller kraftigt sänkta löner..

 79. Labbibia

  Uffeb:
  En hemlig agenda?
  Ja, varför inte?
  Om jag vore politiker i regeringsställning så skulle jag kanske resonera så här: Oljan är på väg att ta slut. Vi kommer att bli tvugna att ställa om till andra energikällor.
  Teorin om den skadliga växthuseffekten passar som hand i handske, för att få ”vanliga människor” att acceptera omställningen. Lika bra att passa på då, och smida medan järnet (och klimatet) är varmt! 🙂

 80. L

  Klart att det fanns en ”konspiration”. Strong, Hansen och Gore är dom som drivit den. Men därefter har det blivit mer av ett självspelande piano.
  Därför att det har passat en massa västerländska samhälls-grupperingar som väntat på något att använda för sina egna syften. För politiker är det perfekt, mycket att tjäna samtidigt som dom aldrig behöver ta ansvar för vad som hänt/inte hänt om hundra år.
  Men nu har finanskrisen slagit till och politikerna är tvingade att ta sig an verkliga problem. Då hamnar klimatet på andra parkett och vem vet vad som händer om vi inte får fart på världsekonomin inom ett par år? Det går inte att trycka hur mycket sedlar som helst…
  Samtidigt ska Sverige visa sig på styva linan som EU-ordförande när Köpenhamnsavtalet ska förhandlas fram om ett år. Hur mycket av den kaxigheten lever kvar om t ex både Volvo och Saab är borta då?
  Året därpå är det val. Blir en spännande tid ser det ut som…!

 81. Labbibia.
  Ja ungeär så, men ändå inte alls så. Och framförallt inte en politik som startat i Sverige. Då skulle vi haft ett partipolitiskt käbbel i frågan, och det har vi inte.
  Men politiker är lyhörda för väljarnas åsikter och i en enstaka fråga som har bara två alternativ kan man vinna massor av röster om man lyckas få gehör för den mest trovärdiga lösningen.
  Just nu väljer industrivärlden med hjälp av massmedia mellan minskad bilåkning och jordens undergång. Några får till och med bidrag från staten för att slippa minska sitt bilåkande.
  Och våra politiker får beröm för sina kraftfulla åtgärder för att rädda jorden från översvämning, överhettning och utplåning.

 82. Labbibia

  L:
  ”Året därpå är det val. Blir en spännande tid ser det ut som…!”
  Tror du? Det ”röda” alternativet har redan gjort så många självmål, så man måste börja fråga sig om dom verkligen är intresserade av att ta över efter nästa val? 

 83. L, glöm snabbt att det skulle vara en konspiration som initierats av några få personer. Den varianten förekommer ofta på film, men inte i det här fallet.
  Här har en internationell oro för temperaturökning och ökningen av halten CO2 lyckats hitta en gemensam nämnare för att fördröja utvecklingen i Kina och hushålla med begränsade resurser (bl a olja)…

 84. Danne

  viva… och nui andra:
  Det är värt att påpeka att wikipedia inte är att betrakta som en neutral källa för information i klimatdebatten, se t ex här:
  http://www.heartland.org/publications/environment%20climate/article.html?articleid=24044

 85. Vivalavida

  Iven, tack för ditt inlägg! Det gör mig glad att det finns sådana som är öppna för insikten att den andra sidan inte är ondskefull eller fientlig. Vill man söka sanningen är det meningslöst att låsa sig i sin egen förutfattade mening. Jag lyssnar till alla sidor men har insett att om man vill veta sanningen måste man avslöja manipulationer, lögner och önsketänkande PÅ BÅDA SIDOR om mittlinjen. För mig är det bara fakta som gäller. 
  PS. Och också jag kan ha fel. 

 86. Labbibia, det handlar INTE om partipolitik i den här frågan.
  Alla partier är lika lyhörda för medias beskrivning av vad som väljarna tycker är viktigast. Nu är KLIMATHOTET det enda som gäller.  Och det lovar naturligtvis alla partier att dom ska lösa.
  Dessvärre är det bara den sittande regeringen som kan genomföra populära åtgärder. Och just nu kan dom göra vad dom vill för att rädda klimatet. Och allt annat kan dom skylla på lågkonjukturen och finanskrisen.
  Att den uppblåsta klimatkatastrofen bidragit behöver dom inte ta ställning till eftersom ingen ställer frågan.

 87. L

  Uffeb, du såg att jag skrev ordet inom citationstecken. Att det är dom tre som initierat hela debaklet är välkänt och inget dom försöker dölja. Sen finns det säkert flera som hejat på.

 88. Danne – Intressant info.
  Det där om Peiser och Oreskes hade jag hört innan, även att aktivister härjar på Wikipedia i andra sammanhang. Och alla dumheter om Exxon och intriger bakom Marshall institute är förstås (hyfsat) lätt genomskådade. Men det var ändå bra med denna rättframma sammanställning.
  Tyvärr förvånar det mig inte, världsförbättraraktivister har alltid trott att de har frikort till att bete sig illa och hoppa över all anständighet för att få fram idéerna de så gärna vill hålla för sanna …

 89. Jens

  Vivalavida, nämen titta. Du länkar till en site som tar upp 3 namn som bevis på att petition listan är bedrägeri.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Oregonpetitionen
  Samma 3 namn som jag redan påstått att du skulle använda som bevis.
  Sidan uppger dessa 3 namn ”Perry Mason (fiktiv advokat), Geri Halliwell (sångerska) och Michael J. Fox”. Jag skrev ”Perry Mason (fiktiv advokat), Geri Halliwell (sångerska) och Michael J. Fox (skådespelare)”. Slående likt inte sant i varje detalj.
  Jag kanske skulle öppna ett 071 nummer och sälja spådomar.
  Perry Mason och Michael R. (Inte J.) Fox är verifierade vetenskapsmän. Geri Halliwell finns inte med på listan.
  Hur kunde jag veta att du skulle ta upp dem namnen. Jo, för det är dem enda namnen som dina Gelikar lyckats uppbringa som exempel från 31,000 namn. Vad drar du för slutsats av det Vivalavida?

 90. Jens

  Vivalavida jag frågade dig häromdagen varför du ljuger uppenbart, och du svarade följande.
  ”Vivalavida { den 19 november, 2008 kl 14:53 }
  Jens, om vad har jag medvetet ljugit?”
  Du skrev i denna tråd ”En lista som kan undertecknas av nästan vem som helst och därefter inte kontrolleras vad gäller namnen, inbjuder naturligtvis till missbruk.”
  Du påstår att namnen inte kontrolleras, men det stämmer inte. I mina ögon är det du håller på med just att ljuga. Du är inte intresserad av något som t.ex. är en av mina största drivkrafter att förstå verkligheten på ett ärligt och öppet sätt. Lögner är helt ok i dina ögon. Att säga att du söker sanningen är inte detsamma som att göra det, och det har du lyckats bevisa mer än väl sedan du dök upp här.
  (Se t.ex. punkterna 5, 6 och 6 http://www.petitionproject.org/gwdatabase/GWPP/Frequently_Asked_Questions.html)

 91. Jens

  Du skrev ytterligare in denna tråd följande ”Endast en bråkdel av de undertecknade är knutna till klimatforskning.”
  Mitt svar
  http://www.petitionproject.org/gwdatabase/GWPP/Qualifications_Of_Signers.html
  Om det är så viktigt att man har precis ”rätt” vetenskaplig skolning för att syssla med ett specifikt vetenskapligt arbete, så kanske du skulle fråga Michael Mann varför hans forskning i huvudsak handlar om statistiskt arbete när han inte är statistiker, något han själv har använt som ursäkt vid en utfrågning om hans minsta sagt bristfälliga -98 papper som i princip är en enda stor övning i statistiska metoder, metoder som inte är standard utan uppfunna av Mann. Borde inte Michael Mann egentligen publisera sina artiklar i journaler för statistiker så dessa kan kritiskt granska hans nyuppfunna statistiska metoder. Iställer är det ofta gelikar som Mann som granskar hans papper, som även dem har stora brister i statistisk kunnande. En hint, skulle Michael Mann publisera i statistikjournaler skulle hans arbete bli sågat jämns med fotknölarna, för det han presterar är statistiskt junk minst sagt.
  Så vad har du för kommentar till det Vivalavida?
  Förresten, när ska du komma med något nytt som inte redan diskuterats i all öändlighet tidigare.

 92. Vivalavida

  Killar, killar, ta´t lugnt! Jag SKA lämna den här bloggen eftersom jag ställer till ett sånt rabalder. Sen kan ni fortsätta att dunka varandra i ryggen och elda upp ert hat mot allt och alla som rubbar era cirklar. Hoppas jag fått åtminstone nån att fundera lite. Make love – not war!

 93. Jens
  Lite kul! Jag gick (baserat på ditt inlägg) faktiskt och kollade, och där fanns ingen Geri Halliwell. Nåväl, man hade väl raderat bort fejkregistreringarna tänkte jag.
  Men nu ser jag att både Perry S Mason och Michael R Fox existerar och är disputerade forskare.
  Lite pinsamt att jag, i en länk där jag varnade för aktivisters förvanskningar i Wikipedia, gick på just sådana, som dessutom var så lätta att kolla!
  Och verkligen pinsamt att aktivisterna gör ett så uselt jobb att de inte ens klarar av att faktakolla det minsta.
  Men men, om jag gick på det först så finns där säkert många fler som sväljer sådant med hull och hår, och gladeligen gör det under stolta utrop! Eller hur Vivalavida!?

 94. Du är för rolig, Viva
  Först pratar du vitt och brett om att söka svar, att ställa frågor, om att vara öppen. Och när svaren ges, och redan finns, när det visar sig att vissa ’sanningar’ är fejkade och så dåligt underbyggda att en amatör kan avslöja dem på minuter … 
   
  ….. då börjar du prata om andras ’hat och ruggdunkande’!? Och  att du hoppas att du skall ha fått andra att tänka lite extra!?
  Tror du på allvar att folk här inte har både hört och läst AGW-sidans argument både en oc hfjorton ggr? Och funderat på vad det kan ligga i dessa?
  Men allvar, vad tror eller hoppas du att du skall ha fått någon här att tänka till något nytt över? Som har någon substans alltså?

 95. Jens

  Vivalavida, stanna gärna. Men visa att du lär dig något och delge oss kunskap som ligger lite närmare sanningen än du hitills lyckats med. 
  När du medvetet pysslar med lögner, trams och massa retoriska knep, förväntar du dig inte att det finns en risk att du kan få det rätt blåsigt? Tycker du inte också att det är märkligt att du, eller kanske snarare dina källor måste använda sig av lögner, trams och retoriska knep för att föra sina argument? 
  Vivalavida, vad är det för fel med sakliga argument och fakta som är verifierbara?

 96. Jens

  Jonas N, ”miljö”aktivister anser inte fakta är så viktigt. Men det vet du redan.

 97. Christopher E

  Jonas N, det finns ju onekligen ett intresse för att ”förneka” MWP bland AGW-anhängarna. Att klimatet i en nära historisk tid varit varmare än nu, och då utan några tipping points och negativa följdeffekter (däremot positiva!) upplevs tydligen som mycket besvärande.

  Vi har ju alla David Demings (geolog vid Oklahoma University) vittnesmål inför en senatskommitté 2006 i färskt minne:

  ”In 1995, I published a short paper in the academic journal Science. In that study, I reviewed how borehole temperature data recorded a warming of about one degree Celsius in North America over the last 100 to 150 years. The week the article appeared, I was contacted by a reporter for National Public Radio. He offered to interview me, but only if I would state that the warming was due to human activity. When I refused to do so, he hung up on me.
  I had another interesting experience around the time my paper in Science was published. I received an astonishing email from a major researcher in the area of climate change. He said, 'We have to get rid of the Medieval Warm Period.'”

  Quod erat demonstrandum…

  Undrar vem denne ”major researcher” var?