Klimatförändringar i historien

mamut

När Ann Löfving-Henriksson recenserade boken ”Klimatet och Människan under 12000 år” för några veckor sedan så gav hon uttryck för en viss besvikelse. Nu har jag själv plöjt igenom det mesta i den tjocka och faktatyngda boken så jag kan inte låta bli att ge min egen bild.

Ann ger boken en rejäl genomgång, särskilt vad gäller Fredrik Charpentier Ljungqvists syn på den brännande frågan om vår moderna globala uppvärmning. Jag förstår hennes besvikelse. Ty författaren argumenterar inte för sin ståndpunkt härvidlag utan köper helt enkelt IPCCs rapport från 2013 rakt av.

Det författaren emellertid brinner för är klimatförändringar i historien och dess betydelse för människor och kulturer. Och det är där som bokens tyngdpunkt och styrka finns. Han tar upp de geologiska, arkeologiska, paleontologiska och andra spår som finns från den senaste djupa istiden över de 12000 årens interglacial till vår tid. Vad har hänt med klimatet och människan under denna tid?

medeltid skörd

Jo, det har hänt en hel del både med klimatet och med oss människor. Vi har gått från ett jägar- och samlarstadium till jordbrukssamhällen.  Det har förekommit oändliga mängder konflikter, folkvandringar, överflöd och svält. Klimatet har förändrats drastiskt: Från en plötslig uppvärmning för 12 000 år sedan till en lika drastisk nedkylning (Yngre Dryas) igen. Sedan ett en lång period med ett klimat som var betydligt varmare än idag. Därefter har den globala temperaturen hackat upp och ned med tydliga spår efter en romersk värmeperiod, en köldperiod med folkvandringar runt 600-talet, en flerhundraårig medeltidsvärme, en liten istid och fram till uppgången under 1900-talet. (Här skulle jag vilja klippa in författarens egen rekonstruktion från sid 18 men jag har inte hittat den i digital form på nätet.)

Fredrik Charpentier Ljungqvist är försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser angående klimatets inverkan på de historiska skeendena. Han vill undvika vad han kallar för ”klimatdeterminism”, dvs. att vi skulle kunna härleda allt, t.ex. krig och svält, till klimatförändringen. Han poängterar vikten av kultur, samhällsordningar och tekniknivå för att förstå vår historia. Men han menar att klimatet ibland kan ha varit en bidragande faktor till de historiska skeendena. Det är svårt att inte hålla med honom i detta. Att som dagens klimatalarmister vilja skylla kriget i Syrien, oroligheter i Afrika, översvämningar, stormar och missväxter här och där på Den Globala Uppvärmningen är förstås rent nonsens. Klimatet är som det är och utgör endast en bakgrund, inte bara för väderväxlingar utan också för politiska, ekonomiska och tekniska skeenden i världen.

Vi kan läsa om torra, men också fuktiga perioder, i Sahara och hur bosättningar och handelsvägar ändrats på grund av monsunregnens förflyttningar. Vi kan läsa om Mayakulturens nedgång och fall under megatorkan i Centralamerika, om Europas och Kinas historia under skiftande odlingsförutsättningar, om Vikingarnas koloniseringar under den varma medeltiden, om den Lilla Istidens besvärligheter med stormar och sjukdomar, och om uppvärmningen och återhämtningen under 1900-talet. Som förklaring till dessa ibland mycket dramatiska klimatförändringar nämns inte förändringar i koldioxidhalten. Istället hänvisas det till jordaxelns lutning, solens aktivitet, havsströmmar, ett och annat vulkanutbrott, och albedo (ett mått på jordens återreflexion av solljuset).

Det är lärorikt och perspektivskapande att fördjupa sig i forna tiders samhällen och vad som skett med klimatet under dessa tider. Man inser att människan, trots alla dessa drastiska förändringar, har en stor potential att överleva och att förkovra sig. Detta tack vare hennes innovationer och förmåga att anpassa sig. Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen under senare århundraden inger hopp om framtiden!

I sin kavalkad av klimatförändringar så slår Fredrik Charpentier Ljungqvist hål på en lång rad myter:

 • Det var rejält mycket varmare än idag för 8-4000 år sedan (Myt: ”Dagens uppvärmning är historiskt unik”)
 • Det fanns en medeltida värmeperiod som var lika varm eller varmare än idag (”Det har aldrig varit så varmt som idag och medeltidsvärmen är bara ett lokalt fenomen”)
 • Klimatvariationerna har varit lika stora och snabba som idag (”Dagens snabba uppvärmning är unik”)
 • Extremväder har förekommit i minst lika stor utsträckning som idag, ofta under kalla tider (”Extremväder orsakas av den globala uppvärmningen”)
 • Klimatdeterminismen är överdriven (”Krig och flyktingvågor beror på dagens klimatförändring”)
 • Malaria har funnits även i tempererade områden för bara något århundrade sedan, och långt upp i Sibirien (”Malarian sprider sig norrut på grund av uppvärmningen”)
 • Isbjörnen har överlevt betydligt varmare perioder, även då sommarisen i Arktis varit helt försvunnen (”Isbjörnen hotas”)
 • Det finns inga historiska belägg för att torra områden blir torrare och blöta områden blötare (länk) eller att nederbörden har ändrats på senare tid (länk)
 • Klimatförändringar har inneburit nackdelar för vissa regioner och fördelar för andra (”Klimatförändringar är en katastrof för hela planeten”)
 • Dagens klimatmodeller har inte lyckats särskilt bra med att simulera det historiska klimatet (”97% av forskarna tror på dagens klimatmodeller”)

Det här är knappast förenligt med den rådande alarmistiska klimatberättelsen som trumpetas ut dagligdags av ”experter”, politiker och media. Riktigt hur Fredrik Charpentier Ljungqvist får det historiska klimatet att gå ihop med sin tro på modellprognoserna om framtiden vet jag inte.

Men om man skall se det positiva med boken så kanske man kan säga som så att för det första: författaren vidareutvecklar en mycket viktig och central del av klimatvetenskapen (initierad av Hubert Lamb) nämligen att rekonstruera klimatets historiska och naturliga förändringar, samt för det andra: om hans bok står för den samlade vetenskapliga förståelsen av klimatförändringar i historien så tyder det på att det skett en viss tillnyktring och realism i klimatforskningen där inte allt elände skylls på koldioxiden. Alarmismens tid är förbi i den seriösa klimatforskningen.

Uppdatering: Här kan ni lyssna på Fredrik Charpentiers Ljungqvists framträdande i morgonpasset i P3: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2024&artikel=6828453

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Bra Ingemar
  Så när vår Professor säger att vi aldrig sett motsvarande stigning av globala temperaturen som nu sker så är han okunnig?
  Eller när han tror att den uppvärmning kring Arktis som nu tycks ske kommer att frigöra metan i aldrig tidigare skådad omfattning, trots att vi vet att Grönland hade betydligt bättre klimat när Vikingarna bosatte sig där.
  Eller när de som tror att all uppvärmning vi sett sen 1900 beror på CO2 med påståenden som kan tolkas som om vi har skuld till denna uppvärmning på 1 grad som skett. (IPCC ger utrymme för 0,3 -0,5 grader)

  Det är väl som den filmen från Vietnam-allting som kan tolkas skall utnyttjas-de som säger emot kan ändå klassificeras som förnekare!

 2. Björn-Ola J

  C-L aktar sig för att konfrontera klimatmaffian. Jag tror att det är klokt. Att bli stämplad som klimatförnekare kan nog bli ordentligt besvärligt i det yrke han har. I stället låter han fakta tala sitt tydliga språk.
  Jag har inte läst boken, däremot ”Global nedkylning”, som öppnade upp mina ögon.

 3. Sören G

  ”Klimatet och människan under 12000 år” ska det vara. Inte 1200 år

 4. Ingemar Nordin

  Sören G #3

  Tack. Fixat.

 5. Arne Nilsson

  Härligt att läsa detta på söndagsmorgonen. Jag är ju historieintresserad och har väl i stort sett känt till att de senaste 12 000 åren sedan istiden varit ungefär så som författaren beskriver. När jag försökt att få klimatalarmister som jag mött att begripa detta så kommer det vanliga tjoandet att jag är faktaresistent. Så nu kan jag be dem att läsa denna bok och med egna ögon konstatera vem som är resistent. Men, såklart den som är klimatreligiös ändrar inte sin tro så lätt. Visserligen blir man inte av med huvudet om man byter klimattro men kanske man blir av med sina vänner, de som fortfarande står fast.

 6. Sigvard Eriksson

  Ingemar, CFL ”bekänner sig” till CAGW-tron utan att egentligen motivera detta. Det är väl inte så konstigt, han är ju knuten till Bolin-institutet (eller vad det heter). Jag noterar också en liten detalj när han skriver om MWP. I förra boken uttrycker han sig närmast provocerande mot dem som inte vill se MWP. Han skriver ungefär: MWP var verklig, den omfattade hela jorden och det var lika varmt eller varmare än nu. Vi kan inte skriva om historien bara för att vissa inte vill se detta.
  I senaste boken är detta fräcka uttalande borta! Har han tänkt om, eller det andra som tänkt åt honom?

 7. Ann lh

  Ingemar! Bra att Du lyfter fram bokens klimathistoriska del ordentligt. Det stärker naturligtvis skepticismen mot det antropogena klimathotet. Men, det visar också på den djupa tragiken i att en forskare av idag med breda och djupa kunskaper ändå anser sig, liksom biskop Brask en gång, ”Vara Nödd och Tvungen” att bekänna sig till den mäktiga, rätta tron.

 8. Allan Forsling

  Jag tror att det är självbevarelsedrift bakom försiktigheten.

 9. Sören G

  Det är väl inte ovanligt att forskare låtsas att inte ta avstånd fråm klimathotsalarmismen för att inte bli av med forskningsanslag och jobb.

 10. Allan Forsling

  OT

  Ola Rosling
  https://www.youtube.com/watch?v=kD1gxFvjJ6o&feature=youtu.be

  Säger något om kunskapen hos de som kallar sig experter. T ex på klimat…?

 11. Olle R

  Det vanliga misstaget igen.. Att historiska förändingar i väder och klimat på något vis skulle motbevisa den antropogena uppvärmning som sker idag. De naturliga variationerna verkar givetvis idag också, och kommer också att verka i framtiden, men överlagrar då de antropogena förändringarna.

  Här är ett global warming index, nyligen publicerat, ständigt uppdaterat, där man försöker uppskatta och hålla isär de antropogena och naturliga komponenterna:

  http://www.globalwarmingindex.org/AWI/AWI_AR5_large.html

  Några utdrag ur publikationen. Den antropogena uppvärmningen står för ca 100 % av den totala temperaturförändringen sen 1800-talets mitt, och 105% sedan 1950.
  Dessa uppskattningar gäller Hadcrut-indexet som varken har global täckning eller utnyttjar alla tillgängliga data. Om man istället skulle använda det mest omfattande och kompletta indexet, BEST, så skulle den antropogena uppvärmningen till idag vara 1,13 C istället för 1,01C.

 12. Lasse

  #11
  IPCC är klara med sin syn: mer än 50% sen 1950 KAN vara tack vare CO2!
  Här är en bild av hur naturligt de naturliga variationerna kan se ut:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset:0.4

  Beträffande fördelning så är det främst Arktis som fått högre vintertemperatur vilket medfört större snöfall.
  Men din källa kan ha rätt. Uppmätt uppvärmning kan ha mänskliga orsaker. Men det är främst en mätjusteringsfråga och placering av observationsplatser.

 13. Svempa

  Jag har också CFL’s böcker och har läst den första och än så länge skummat den andra. Instämmer i åsikten att han undviker att konfrontera CAGW-prästerskapet eftersom en infantil förnekarpajkastning skulle helt ta fokus från de intressanta delarna av boken där det om och om igen understryks hur klimatet alltid varierat och att dagens situation på intet sätt är unikt utan istället faller väl inom mönstret.

  Årets ekonomipristagare Richard Thaler har i sin forskning visat att den traditonella synen att människan alltid agerar ekonimiskt rationellt i många fall inte alls stämmer. Inte minst pga confirmation bias. Det är samma fenomen som man finner hos Kommunistvurmarna Wijkman, Rockström och deras lärjungar. Det är styrda av ideologi uppföljt av ett oinskränkt confirmation bias.

 14. Svempa

  Och som alltid när det har varit en klimatfestival, nu i Bonn, där man lajvat i en värld som kommer gå under i eld och lågor, gör sig naturen påmind genom att bjuda på traditionellt Al Gore väder.

 15. Olle R

  #12
  Fast nu är det ju så att IPCCs intervall för det antropogena bidraget ligger mellan 50 och 170%, med 110% som centralt estimat. Sannolikheten att det skulle vara så lågt som 50% eller så högt som 170% är dock bara en på tiotusen ungefär..

  Om det nu finns underliggande naturliga variationer med en cykel på 60 år så kan de tas bort med ett 60-årigt medel för att göra den antropogena signalen tydlg:
  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/plot/hadcrut4gl/mean:240/plot/hadcrut4gl/mean:720

 16. Arne Nilsson

  #11 Olle R Du skriver att Den antropogena uppvärmningen står för ca 100 % av den totala temperaturförändringen sen 1800-talets mitt, och 105% sedan 1950. Att den antropogena uppvärmningen står för hela (100 %) uppvärmningen faller på sin egen orimlighet. Ännu värre blir det med 105 %. Totalen kan aldrig vara mer än 100 % om man har flera faktorer som bidrar. Totalt måste det bli 100 %.

 17. Arne Nilsson

  #15 Olle R Nu blev det ännu värre. 170 % av uppvärmningen skulle kunna bero på människan? Så hade vi inte bidragit så hade det blivit kallare? Tack och lov för det. Nu går jag ut och startar bilen och låter den puttra på tomgång.

 18. Christer Löfström

  Om forskare och opinionsbildare anpassar sitt skrivande efter vad som är ”passande” går det galet!

  Svensk energiforskning / debatt är ett tydligt exempel jag upplevde i mitt yrkesliv.

  Har ett brev från svensk miljöprofessor till företaget jag avslutade på där professorn, i försök att skada mig, skriver att jag är en besvärlig typ.
  Reslutatet blev det motsatta professorn önskade. Min status i verksamheten ökade och jag överlevde två stora uppsägningsrundor trots att jag sysslade med R&D på miljödivisionen, något som flera i verksamheten ansåg vara ”tärande”

  Den situation vi har i Sverige, rörande energiomvandling och miljö i dag, såg jag skapas av svensk kärnkraftindustri vid valet 1976.
  Fälldin fick prata nonsens utan att näringslivet protesterade.

  För att få nya kärnkraftverk i Sverige, och de bidrag som krävs för att någon skall våga satsa, krävs att det existerar ett klimathot.
  Frågeställningen om bidrag tiil ny kk passar på mötet i Gbg.

  ”Miraklet i Milano” var ett reslutat av tydlighet och mod! (Enligt Janne som har ansvaret)

  Åter till tystnaden, i väntan på en ny vår och nästa fotbolls-VM.

 19. Sören G

  Varför ska vi vara ledsna för att det blivit varmare sedan den Lilla Istiden? Allt har ju blivit bättre. Det växer bättr när det är varmare. Den ökade koldioxidhalten har förstås också bidragit till att det växer bättre.
  När det gäller extrema väderhändelser så var de förmodligen fler och värre under Lilla Istiden. Enligt statistiken har de inte ökat.
  Havet stiger i ungefär samma takt sedan Lilla Istidens slut med ca 1,5 mm/år.
  Med nuvarande utsläppstakt så tar det 200 år innan koldioxidhalten fördubblas. Enligt teorin ska det ge en grads temperaturökning. Om det skulle vara något problem så kan vi nog lita på att teknikutvecklingen då har nått så långt att fossila bränslen kan ersättas med något annat. Att nu satsa på materilalintensiv ersättning (dvs stor materialåtgång till liten nytta) är vansinne.

 20. Olle R

  # 17
  Nja, 170% är lika osannolikt som 50%, varför inte hålla sig till 110%, eller 105% som GWI-artikeln anger?

  Det finns också en GWI-räknare som räknar upp temperaturen sekund för sekund enligt den rådande 10-årstrenden, som givetvis justeras när nya data kommer till.

  Här är den kompletta länken med räknare:
  http://globalwarmingindex.org/

 21. Ivar Andersson

  #20 Olle R
  Det skulle behövas en ny Martin Luther som bekämpade månglarna som säljer avlatsbrev i klimatkyrkan. Verkliga problem ska vi lösa men påhittade problem kan vi slänga direkt i papperskorgen.

 22. Daniel Wiklund

  Det var lättare förr. Under klimatkatastrofen i Sverige under 1860-talet så behövdes inga bevis för att påstå att det var människornas fel att det var hungersnöd. I Augusti 1867 var en biskop och predikade i Haparanda och sa att Herrens hemsökelse berodde på att människorna hade syndat.

 23. Arne Nilsson

  #20 Olle R När jag kollar på globalwarmingindex så ser jag att just i slutet av 1860 talet så observerades det att det var särdeles varmt. Frågan är var? Vi vet att det i Sverige var särdeles kallt. Så globalwarming är väl en fråga om var man mäter och hur. Nu har jag kört några varv runt kvarteret för säkerhets skull. Hoppas det hjälper.

 24. Lasse

  #20
  Ja människan har värmt upp temperaturen betydligt:
  https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-18062436_shadow.png
  Det har tom gått så långt att de finns de som tror att detta är helt utan inverkan från någon uppvärmning alls.

 25. Svempa

  Det blev väl varmt vid termometern där i Uppsala 1860 när avläsaren flåsade på den där i kylan. Så många andra ställen där man mätte temperatur runt om på jordklotet fanns nämligen inte. Det är tämlig bornerat att tala om globala medeltemperaturer med noggranhet på några tiondels grad på denna tid.

 26. Lasse Forss

  Efter lilla istidens slut på 1800-talet så steg temperaturen till allas lycka. Härigenom blev haven varmare. Och som alla vet, nästan, så avtar vattnets förmåga att behålla koldioxiden. Den övergår till atmosfären enligt Henrys lag. Under lilla istiden hade alltså haven ”sugit åt sig” koldioxid från atmosfären så att nivån blivit kritiskt låg för allt levande. Det är ju fortfarande kallare än under senmedeltiden, så haven kommer fortfarande att avge koldioxid till atmosfären. Och tur är väl det. Att ”bringa tillbaka koldioxidnivån” till förindustriell nivå är för det första omöjligt (det är naturen som avgör), för det andra vansinnigt, om människan skulle få chansen. Låt koldioxiden berika våra liv som den gjort sedan lilla istiden.

 27. Olle R, du hävdar i #15 och #20:

  det antropogena bidraget ligger mellan 50 och 170%, med 110% som centralt estimat. Sannolikheten att det skulle vara så lågt som 50% eller så högt som 170% är dock bara en på tiotusen ungefär

  170% är lika osannolikt som 50%, varför inte hålla sig till 110%, eller 105% som GWI-artikeln anger?

  Du tycks där sälla sig till de (ganska många, tyvärr) men aningslösa som tror att man har så bra kunskap, öfrståelse och förmåga att modellera klimatet, både historiskt, i nu tid och framöver, så att man kan beräkna sannolikhetsfördelningar därom, tom långt ut i svansarna. Och att man kan urskilja vad som är signal (AGW) ur historiskt dåligt dokumenterade, vitt varierande, inbördes motstridiga, och i efterhand närmast sönderjusterade data, från vad som skall betraktas som mätbrus (dvs naturliga variationer)!?

  Så är det förstås inte. Och dessa lekar där somliga beräknar ’sannolikheter’ och anger dem med 3-4 värdesiffror får ju då ett löjets skimmer över sig. Tyvärr verkar alldeles får många (med en avklarad’utbildning’) fått för sig att bara man har en formel, eller har räknat ut ngt, tex med en dator ..

  .. då har man fått ’svaret’, dvs då har man också kunskap om de verkliga förhållandena, och kan uttala sig med auktoritet om dessa(*).

  (*) Gavin Schmidt tex är utbildad matematiker (dvs ej klimatvetenskap) och uttalar sig ofta förstå-sig-påaraktigt om klimatet baserat på de mest simpla rudimentära matematiska formler han har dragit till med, tex just för att hävda ’så här mycket av uppvärmingen’ är mänskligt vålland (med tillhörande simple, symmetrisk pdf)

  Eller att ’sannolikheten’ för att visst år skall komma in på plats nr 2 bland ’de varmaste’ är så här många %.

  Som sagt, så är det förstås inte.

 28. Björn

  På tal klimathistoria bör denna sammanställning på 1411 sidor omfattande 2000 år, vara av värde:

  A Chronological Listing of Early Weather Event
  7th Edition
James A. Marusek

  http://www.breadandbutterscience.com/Weather.pdf


 29. Kan ju tex vara lite kul att titta på Olle R:s bild som säger sig visa ’naturliga variationer’ (I blått i länken i#11)

  Om man skulle tro den är ’klimatet’ ett nästan exakt rakt streck, och där finns bara tillfälliga ’dippar’ efter varje större vulkanutbrott.

  Någon 60 års- ocillation (så som omnämnt i #15) finns inte med. Iaf inte som ’naturlig’ (i den föreställningsvärlden)

  🙂

 30. Michael E

  Oller R, avseende förändringshastighet så bör du läsa denna länk, http://joannenova.com.au/2016/08/experts-surprised-to-discover-what-skeptics-have-known-for-years-world-has-been-warming-for-200-years/
  Som du kan se från den första figuren som gjorts av Phil Jones så kan man utläsa följande förändringstakter i den globala medeltemperaturen;
  1860-1880; 0,163 C/decennium
  1910-1940; 0,15 C/decennium
  1975-1998; 0,166 C/decennium
  1975-2009: 0,161 C/decennium
  Går du sedan till den tredje figuren som plottar kumulativa tillskott av CO2 från mänskliga aktiviteter ser du att 30% tillkommit sedan år 2000, 50% sedan 1985 och ca 85% sedan 1950.
  Sedan 1850 har jordens medeltemperatur ökat från 288 K till 288,8 K, förövrigt en i sammanhanget fantastisk stabilitet med en ökning om endast 0,27% över drygt 150 år. Av dessa 0,8 K har ca 0,4 tillkommit efter 1950 då också 85% av de kumulativa mänskliga utsläppen av CO2 gjorts.

  Jag tror inte det kan bli tydligare än så här att CO2 endast är en av flera parametrar som påverkar klimatet och under perioden 1850-nu omöjligen den dominerande.

 31. Sören G

  #19
  Mer stormigt under kallare perioder alltså, och omvänt gäller också: Alltså mindre stormigt under varmare prioder. Som jag skrev i ennan tråd:

  ”ag såg ett reportage i någon TV-kanal nyligen om arkeologiska utgrävningar på Orkney-öarna. När öarna kolonialiseradesförr 6000 år sedan av en jordbrukande befolkning var klimatet varmare än nu och det var mindre blåsigt vilket gjorde förhållandena ideala i motdats till nu.”

  Vad är det länderna i tredje världen ska ha ersättning för?

 32. Ingemar Nordin

  Det som IPCC, och alla dess apologeter, totalt missar är naturligtvis omöjligheten av att beräkna koldioxidens bidrag till den globala uppvärmningen om man inte känner hur stora de naturliga variationerna är. Fredik Ch-Ljs (och andra seriösa klimathistorikers) bidrag härvidlag är djupt undergrävande för den ortodoxa berättelsen som klimatalarmisterna trumpetar ut.

  I IPCCs rapport finns det avsnitt som försöker göra beräkningar på hur mycket koldioxiden bidragit sedan 1950. De är alla totalt okunniga om klimatets historia. Och vad värre är, de är inte ens medvetna om hur lite de vet. Istället förlitar de sig på klimatmodeller som i sin tur bygger på programmerarnas okunnighet om klimatets naturliga variationer. – Det hela framstår allt tydligare som en ren scam.

  Empiriska fakta om vår historia visar ganska klart att det ännu inte går att urskilja någon antropogen signal ur naturens eget drama. Det enda vi har – och jag vill inte bortse från det – är en teoretisk konstruktion som säger att koldioxiden BORDE ha gett ett bidrag. Men vår kunskap om hur klimatsystemet reagerar på den förändring som vi sett av koldioxidhalten är än så länge ganska oklar, och allt tyder på att klimatkänsligheten är låg – mycket lägre ”än vad vi tidigare trott”.

 33. fakta

  Leif Kullmans rapport ”TRÄDGRÄNSEN SOM INDIKATOR FÖR EKOLOGISKA KLIMATEFFEKTER I FJÄLLEN”
  visar på ett tydligt sätt hur klimatet varierat sedan den senaste istiden.

  Diagrammet på sidan 7 är speciellt intressant då den visar hur trädgränsen varierat de senaste 12 000 åren och är därför också en indikator på vad temperaturen varit vid olika tidpunkter.
  Som mest har trädgränsen varit ca 600 m högre än idag, vilket betyder att temperaturen varit ca 3,5 – 4 grader varmare än idag.
  Det går också utläsa av diagrammet att vi relativt sett just nu befinner oss i en ovanligt kall period.

  http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/MOV-konferens-2013/Leif%20Kullman%20TR%C3%84DGR%C3%84NSEN%20SOM%20INDIKATOR.pdf

 34. Kopernicus

  I dessa tider med alla varianter av ”metoo” -upprop, är det inte dags för ett upprop för alla som blivit av med arbete, forskningsanslag, utsätts för utfrysning på arbetsplatsen eller inte får insändare och debattartiklar publicerade i media mm. Allt detta pga att de inte anses politiskt korrekta i klimatfrågan. Den behandling dessa personer utsätts för hör inte hemma i en demokrati ! Icke sponsrad forskning måste ges större utrymme media och samhälle!

 35. Ingvar i Las Palmas

  #31 Sören
  >Vad är det länderna i tredje världen ska ha ersättning för?
  Det är egentligen en del av det politiska projektet. ”Att byta ut kapitalismen och se till att planetens resurser fördelas rättvist”. Det är en del i det socialistiska (kommunistiska) projektet.
  Den andra delen är att stoppa länderna i tredje världen fån att börja använda ”fossil fuel”
  Det är en del av den neomalthusianska delen av projektet.

 36. Lasse

  #33 Fakta
  Den undersökningen har media inte uppmärksammat-undrar varför?

  Visualisering av lufthavet förklarar vad vi fick del av när solen skymdes av damm och rök i september förd till oss med en orkan:
  https://wattsupwiththat.com/2017/11/19/fantastic-visualization-of-earths-atmosphere-in-2017/

 37. Olle R

  #30 Michael E
  Du kan undersöka vilket modernt globalt dataset du vill, men trenden de senaste 50 åren är större än trenden de 30 åren mellan 1910 och 1940.

  http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html

  Dessutom är en temperaturökning från kallt till varmt inte samma sak som en temperaturökning från varmt till ännu varmare. Den senare har en mycket större utstrålning att kämpa mot, eftersom utstrålningen är proportionell mot temperaturen upphöjt till 4, det som brukar hänföras till Stefan- Boltzmanns lag, alternativt Planckresponsen.

 38. Arne Nilsson

  #37 Olle R Temperaturen i York verkar avvika en del från temperaturen i Sverige. Här hade vi varmt på trettiotalet och kallt på fyrtiotalet. I York verkar det ha varit tvärtom. Sen hade vi varmare på sjuttiotalet medan det verkar ha svalnat en del i York. Så just den temperaturkurvan imponerar inte på mig. Dessutom temperaturökning från kallt till varmt är inte samma sak som temperaturökning från varmt till varmare. Vilket snömos. Från 0 grader Kelvin blir det alltid varmare ju mer temperaturen stiger. Och när det blir varmare betyder det att det tidigare var lägre temperatur. Vad som uppfattas som varmt respektive kallt är ju en personlig fråga. Som svensk brukar jag bada i Medelhavet även i November fast lokalbefolkningen går med varma kläder.

 39. Olle R

  #27, 29 Jonas N
  Det måste vara besvärligt att ha en religion som som förbjuder en att tro att antropogena växtthusgaser påverkar klimatet.
  Då blir man ju hänvisad till vidskepelse och bisarra teorier om ”uralstring” av energi.
  För solen kan ju inte förklara den uppvärmning som skett, inte heller vulkaniskt stoft, och inte heller interna cykler med omfördelning av värme. Det senare kräver ju att energiinnehållet i havet eller något annat delsystem minskar, och det gör det inte. Tvärtom, energiinnehållet i alla delsystem (stratosfären undantaget) ökar.

  Ja man kan ju också retirera till den sista försvarslinjen, ta på sig foliehatten, och hävda att alla data är manipulerade i något sinistert syfte..

 40. Guy

  Olle R # 39

  En massa prat utan stöd. Har du någon undersökning som visar energiinnehållet i ALLA delsystem ökar. Känner du ens till ALLA delsystem?

  Du borde kanse ta av dej foliehatten. Den verkar störa mottagningen.

 41. Lasse

  #39
  Varför skulle solen inte vara med och förklara värmen?
  Är du medveten om att aerosoler kyler klimatet.
  Såhär ser SMHI på det: https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/aerosolforskning-1.619
  De har även koll på den strålning vi får och dess utveckling:
  ”Sedan mitten av 1980-talet och fram till omkring 2005-2006 ökade den årliga globalstrålningen med nära 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa. De senaste åren har globalstrålningen över Sverige fortsatt ligga kvar på den högre nivån.”

  Jag vet att du har stor tilltro till auktoriteter som tror sig veta. Kanske denna har undgått dig:
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1

  Sen vet jag inte om intellektet mår bättre av foliehattar?

 42. Peter F

  OT

  Visst är det misstänkt tyst i media om utfallet av mötet i Bonn, eller har jag missat nåt. Inga glädjetjut precis och inget om att resultat blev,,,vaddå ! Jo man ska träffas nästa år också. Jaha

 43. Sören G

  #42
  Jag hörde något på nyheterna. Man beskrev det som en framgång att alla (utom USA) var med på tåget. För USA:s del var flera delstater med att lova att uppfylla sina förpliktelser och man hoppades att USA kommer med igen när Trump har avgått.
  Sedan hörde jag en beskäftig kvinna påatå att snö kommer att vara en bristvara i framtiden.
  Att det s.k. Paris-avtalet inte är tillräckligt sa man också. – Man har kanske hört om Björn Lomborgs uträkning.

 44. Olle R #39

  #27, 29 Jonas N
  Det måste vara besvärligt att ha en religion som som förbjuder en att tro att antropogena växtthusgaser påverkar klimatet.

  Jag kan ju inte tala för vare sig dem som tror (religiöst eller ej) på ngt sådant, eller vilka hyser andra (kvasi-) religiösa övertygelser om saker de inte kan argumentera i sak.

  Men från långårig erfarenhet och observation vet jag iaf (med mycket hög statistisk signifikans) att det är besvärligt för folk att åstadkomma meningsfulla saker om de inte ens förmår att läsa tämligen enkla texter och förstå vad orden och meningarna där faktiskt säger.

  Den (egenpåhittade) ’slutledning’ du försöker basera på din (felaktiga) premiss tyder ju heller inte på någon större förmåga att föra ett logiskt resonemang.

  Vilket förstås (också) korrelerar väl med oförmågan att kunna läsa korrekt innantill, speciellt om man dessutom blandar ihop sådant man (mest bara tror man) lärt sig i ngn utbildning (man mestadels inte förstått) med sådant man önskar sig vore så, eller bara intensivt känner att det borde vara …

  Men bra att du iaf (tycks ha) förstått att historiska temperaturdata många ggr har blivit justerade, i en del fall med upp till flera grader °C.

  Och om du inbillar dig att du (på avstånd) både kan avgöra motiven för dessa justeringar, men även motiven för att påtala dem och då tom outtalade insinuationer …

  … det är väl bara en naturlig fortsättning att du med samma intuition också kan bekräfta att efter sådana justeringar så har temperaturserierna till slut blivit rättvisande, ja varje gång efter varenda en av dessa många efterhandsjusteringar.

  Att du sedan skriver att någon skulle ”hävda att alla data är manipulerade”, det gör du säkert bara för att en ytterligare gång bekräfta allt ovanstående, eller hur?

  🙂

 45. Lasse

  Nu kommer information som kan lugna oroliga:
  http://www.bbc.com/news/science-environment-42052072
  ”The melting Antarctic ice stream that is currently adding most to sea-level rise may be more resilient to change than previously recognised.”

 46. Peter F

  Sören G #43

  Som jag sagt tidigare; Mycket väsen för ingenting, sa gumman när hon rakade grisen”

  Synd att så mycket pengar kastas i sjön utan att minsta nytta åstadskoms

 47. Svempa

  En del goda nyheter kommer dock från Tyskland. FDP låter sig inte luras in i en koalition där de gröna får fabulera vidare med sin alarmusm

 48. Sören G

  OT
  Hörde på nyheterna att SMHI i Norrköping ska klara elförsörjningen till sina datorer från solenergi. Man har installert en stor solcellsanläggning.

 49. Lasse

  #48
  Det är väl bra.
  Den anläggningen och en vindkraftssatsning ger dem underlag för en bra väderprognos utan ”förare”.
  Solcellerna driver en dator som säger ”soligt”
  Vindkraften en som säger ”blåsigt”
  De har ju redan vattenkraftsel så de kan komma med nederbördsobservationer.

  Mer goda nyheter om utebliven dränkning: http://notrickszone.com/#sthash.3fwWajZu.dpbs
  Glaciärer smälter långsammare än befarat.

 50. Ingemar Nordin

  Svempa #47,

  Goda nyheter som sagt. Fantastiskt att det finns partier i Tyskland som vågar visa lite ryggrad inför de gröna stolligheterna. En konsekvens av detta borde vara att energipolitiken kommer i ett större fokus vid nästa val. Bra.

 51. Bengt Abelsson

  Olle R # 39

  Kan du visa vilken nytta de oräkneliga miljarder euro tyskland lagt på energiewende gjort?

 52. Guy

  Lasse # 49

  En finsk kvällsblaska vet berätta att Nasa har räknat fel och havsnivån stiger mer än beräknat. (standardfraseologi).

  Undersökningen lär vara publicerad i Nature, men ingen hänvisning finns av vem eller när!!!!!

  Enligt uppgift har havsnivån stigit 2,2mm år 1993 men år 2014 var ökningen 3,3mm. Häjningstakten är således 50%. (:-D så blir det när man kör med procenter, ser katastrofaliskt ut men är nära betydelselöst).

  Enligt undersökningen förklarades största delen av den accelererande ökningen med smältandet av Grönlands istäcke. Den betydde 5% av all ökning år 1993 och år 2014 var det över 25%.

  ( Om inte alla nu blev vettskrämda så vet vi inte vad vi skall göra)

 53. Svempa

  #50 Ingemar

  Nu blir det rätt spännande att se om det blir nyval i Tyskland eller och SPD kryper till korset. I SVT fick man inte mycket vettigt sagt om läget men för den som kan tyska kan man nedan få en liten analys angående ”vinnare och förlorare” på sammanbrottet av förhandlingarna.

  http://www.faz.net/aktuell/politik/jamaika-koalition-am-ende-gewinner-und-verlierer-15301362.html

 54. Olav Gjelten

  Turistreklamen i Spanien vill gärna framföra att de där fått det varmare.
  Det är spanjorerna i allmänhet väldigt glada och stolta över.
  Varför sörjer då så många nordbor över att vi också här fått ett aningen drägligare klimat? (Låt vara att det säkert bara är tillfälligt och att ingen i världen skulle vilja byta med oss.)

 55. Svempa

  Och i Texas har man i ökande grad fått problem i samband med den rådande oljeboomen. Man får så mycket gas på köpet att det blir allt svårare att transportera bort den. Exporten av gas till Mexico växer kraftigt men den infrastruktur som behövs hinner man inte bygga snabb nog.

  WSJ:
  https://www.wsj.com/articles/why-a-growing-gas-glut-could-imperil-the-west-texas-oil-boom-1510870178

 56. Olle R

  #51
  Bengt Abelsson
  Ja, Energiewende har stimulerat teknikutvecklingen, skapat arbetstillfällen, pressat priserna på sol och vindel, energilagring, samt lett till stora energibesparingar och effektiviseringar.

  Eftersom du bara läser ”only-tricks-zone” och liknande fake news, så kan du lätt få för dig att allt är elände och att alla är missnöjda.

  Så är dock inte fallet, 88% av tyskarna är positiva till Energiewende. En klar majoritet gillar besparing, effektivisering samt vill bort från både kolkraft och kärnkraft. Det är bara att läsa:
  https://idw-online.de/de/news684567

 57. Svempa

  Det klimatindustriella komplexet håller 30/11 möte i Naturvårdsverkets regi på Münchenbryggeriet för att brain-storma hur man skall kunna pungslå skattebetalarna på ytterligare medel. Kongenialt avslutas det hela med att man tagit dit en präst m.fl predikanter som skall ange hur man kan köpa avlat från arvsynden:

  https://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Klimatforum-2017/

 58. Guy

  Olle R # 56

  Alla är ju inte av samma åsikt. Åtminstone inte dom tyskar som betalar skyhöga el-priser bl.a. på grund av subventioner.
  En annan sak. Var mycket försiktig med artiklar som innehåller hållbarhet ifall det inte är fråga om byggteknik. Hållbarhet är det tydligaste villospåret för att linda in sitt budskap i brist på argument.
  Red herring, you know 🙂

  Hur mycket har Energiewende minskat på utsläppen i Tyskland? Fundera på det.

 59. Victor Mahrs

  Världens befolkning har alltid styrts av skräck och terror välde.
  Förr i tiden präglade kyrkan sin tro och motsatte du dig den kristna tron var du illa ute. Var du för smart blev du ihjäl slagen.

  Idag ser jag den Globala uppvärmningen som ett skrämsel och ett sätt att driva in skatt och pengar, ett beteende likt kyrkan förr i tiden.. Pengarna i kassan måste in och klart ska alla betala skatt!

  Det enda positiva med miljö snacket är luft renlighet och att det städas.

 60. Lasse

  #56 Olle R
  Du hänvisar till artikel från ett propagandainstitut Potsdam.
  De får ibland motstånd av vetenskapare:
  http://notrickszone.com/#sthash.SfFHLg7G.dpbs

  Sättet som de nyttjar naturliga katastrofer är inte vetenskapligt.
  ”In the talk round Kachelmann (a warmist) poured plenty of cold water on the often used claim that hurricanes and storms have all gotten worse due to man-made global warming. Kachelmann told the audience that experts had evaluated the data from the German Weather Service and concluded “there has been no increase in frequency in these events“ and that the global data on tropical storms the American weather agencies found that up to now there has been “no increase in frequency”

 61. Michael E

  #56 Olle R Du verkar leva i en alternativ verklighet. Redan nu är Tyska elpriser bland de högsta i världen och de förväntas hå upp till 45 cent per KW år 2020. Detta är 4 ggr högre än i USA och dubbelt så högt i Frankrike. Det urholkar Tysk konkurrenskraft trots den kraftiga dopningen som den gemensamma valuta utgör. Det politiska stödet kommer självklart vittra också med stigande elpriser för konsumenten och ett allt större beroende av Rysk naturgas.

 62. Svempa

  #60 Lasse och #61 Michael E.

  Olle (r ) drivs av sitt (r) och inte av att med vetenskaplig skepsis bedöma olika presenterade påstående, så seriös debatt är meningslös.

  Vad gäller Potsdam så har nog Kackelman fastnat i vinkelvolten efter ett antal krumbukter precis som hans kollega Fartland:

  https://www.youtube.com/watch?v=mhGQIQOSw_8

 63. Olav Gjelten

  Alarmisternas allra värsta scenario:
  ”Den globala uppvärmningen har snart gått så långt att vi aldrig mer får en istid”.

  Om de skulle ha rätt är det detsamma som att förfasas över att den värsta tänkbara katastrof i människans historia nog inte inträffar mer.

  Så är de gröna, det mest nattsvarta de kan tänka sig är att katastrofer uteblir.

 64. Olle R

  #62 Signaturen ”Svempa” lider av politiskt Tourettes syndrom, med ständiga små totalt ovidkommande utbrott, som präglas av en världsbild där de 95 procenten som står till vänster om honom är ”kommunister”. I hans ideologiskt motiverade världsbild är förstås också alla som presenterar fakta och sakargument som han ogillar ”kommunister”…

  #60 Lasse
  Vad har en halmgubbe-dispyt, med folk som pratar förbi varann, att göra med tyskarnas åsikter om energiewende?
  Du har ingen annan opinionsundersökning, var resultat passar dig bättre, att hänvisa till?

 65. Olle R

  Om man för en stund skulle bortse från din förkärlek för ständiga, återkommande, och självsuggererade tramsigheter om allt möjligt du varken vet eller behärskar …

  Då kan man ju fråga sig om du ens läst innehållet i länken du ger i #56. Har du det? För du inser (väl, kanske?) att det är ett pressmeddelande du har länkat. Där några olika citat har lagts fram som skall ge intrycket att där finns stöd för ngt ..

  Har du kollat den bakomliggande studien? Och har du (som man i sådana fall alltid måste göra) kollat vad för (ev ledande) frågor och svarsalternativ som gavs för att få dessa svar? Även till vem de ställdes, svarsfrekvens etc? (*).

  Har du ens kollat vad detta PM handlar om?

  Det handlar om att mäta vad ’En socialt rättvis fördelning av (de ökande) energikostnaderna pga den förda (av vissa) önskvärda politiken’:

  ”… wie eine gerechte Verteilung der Energiewendekosten aus Sicht der Deutschen aussieht”

  Japp, inklusive felskrivningen av ’på sikt’ (mina fetning)

  Det är svårt (för att inte säga mycket svårt) att se hur denna undersökning skulle belägga vad du vill tro i ditt #56.

  (Men du har troligen rätt att om folk får välja mellan ’effektivisering’ resp. ’besparing’ och deras motsatser så blev utfallet det närmast självklara … appropå floskel-varningsflaggor hos politiska förnumstigheter)

  (*) Det har du förstås inte. För att den underliggande studien blir tillgänglig först 2018.

 66. Svempa

  #63 Olav Gjelten

  Instämmer. CAGW-rörelsen har grovt två ursprung. Den ena är mer eller mindre en fortsättning på 68-rörelsen, där allt som inte var socialism dödskallemärktes (typ klimatförnekarmetoden), och där man ansåg att samhället skulle styras av ett självutnämnt avantgarde medelst kommandoekonomi. När polackerna till slut gjorde sig av med det kommunistiska tyranniet och resten av östeuropa följde kände sig k-partier tvingade under galgen att göra en ansiktslyftning ( typ ta bort K i VPK). Sedan kom CAGW som en räddning så man kunde fortsättning yrka för kommandoekonomi men under annan flagg. Den andra delen av CAGW rörelse verkar mer sprungen ur religiös fanatism där människans arvsynd och påföljande uteslutning ur Eden är huvudtemat. Människan har förbrutit sig mot naturen / Gaia och för att komma tillbaka in i Eden krävs avlat och självspäkning och då tycker även de att kommandoekonomi ett bra medel för denna frälsning.

 67. Svempa

  #64 Olle (r)

  Nu har ju du i en tidigare tråd beklagat att de centraleuropeiska länderna frigjorde sig från de kommunistiska oket så stå för dina åsikter.

 68. Lasse

  #64 Olle R
  Du avvisade information tidigare eftersom du inte gillade avsändaren men i #64 hänvisade du till en tysk sida som kommer från en propagandamaskin Potsdam.

  Du gissar kanske att jag inte läst texten som du hänvisade till-vilket är nästan sant. Jag förstår inte så bra.
  Vad betyder tex:
  Über 65 % sind der Meinung, dass die kleinen Leute die Kosten der Energiewende tragen.
  Fast die Hälfte der Bevölkerung (49 %) ist mit der Politik der Großen Koalition bei der Umsetzung der Energiewende unzufrieden
  So halten zwei Drittel der Deutschen die Energiewende für teuer. 73 % sind der Meinung, dass sie zu erhöhten Strompreisen führt

  Vad jag fick fram var väl att många gillar energiomställningen om någon annan betalar!

 69. Lasse

  Lite goda nyheter om kvicksilver. Forskarna är förvånade!
  https://expertsvar.se/pressmeddelanden/gladjande-om-insjofisk-kvicksilverhotet-kan-vara-pa-vag-att-blasa-bort/

  Det går bättre an vi befarade!

 70. Ulf L

  Jag har försökt luskat lite i en av de artiklar som Olle R indirekt refererar till i sitt inlägg #20. Vad jag får fram är den naturliga inslaget i värmning begränsat till instrålningen från solen ”natural forcing” och
  den naturliga variationen sker bara nedåt, förmodligen som Jonas N föreslår som resultatet av vulkanutbrott.
  Denna länk ger Olle R i en tråd som handlar om att klimatförändringarna i historien är ett faktum och har varit betydande även om man inte kan kvantifiera dem speciellt noggrant i tid och rum.
  Den simulering som Olles länk leder till gör rätt noggranna kvantifieringar i tid och rum som underlag för sina beräkningar och gör som man kan vänta sig, räknar på det som manhar siffror på. De kan därför inte få med de naturliga förändringar som är för oprecisa för att utgöra ett underlag för beräkningar.
  Som vetenskaplig arbete har jag inget att invända mot detta papper, man gör så gott man kan, men det är fullständigt vettlöst att använda det som underlag för kostsamma politiska beslut.

 71. Svempa

  Tesla bränner 4 miljoner i timmen.

  ”Oavsett om de klarar sig tio månader eller ett år, så behöver de pengar och det snabbt”, säger Kevin Tynan, analytiker vid Bloomberg Intelligence, som uppskattar att Tesla kommer att behöva ta in minst 2 miljarder dollar i nytt kapital fram till mitten av 2018.

  https://digital.di.se/artikel/tesla-spenderar-4-miljoner-i-timmen

 72. Christopher E

  #70 Ulf L

  Resonemanget i Olles länk är med andra ord det gamla vanliga argumentet vi nu hört till leda: ”Det måste vara AGW för vi vet inget annat”.

  Att klimatförändring skulle stå still utan människor känns dock inte troligt, då proxies visar att så aldrig tidigare varit fallet. Jorden har tveklöst haft en uppvärmning nu senast sedan Lilla Istiden enligt proxies. Det är till och med ännu bättre belagt än medeltida optimum. Denna uppvärmning skulle alltså magiskt stannat precis som mänskligheten blev industrialiserad ca 1850, trots att solaktivteten fortsatte öka till sent 1900-tal? Och i strid med en cykel som tydlig under minst 12000 år?

  Hur bra fångar denna fantastiska simulering i länken svängningar före 1850 då?

 73. Lasse

  Lite om migrerande klimatflyktingar på 1800 talet:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171121095201.htm
  ” known as the Little Ice Age, the century saw glacier advances in the Alps, and a number of chilly winters and cool summers, as well as other extreme weather events such as droughts and floods.”

 74. Ingemar Nordin

  Steve McIntyres detaljerade analys av data från Sydpolen (Law Dome) bekräftar Fredrik CH-LJs och andras rekonstruktion av medeltidsvärmen och den följande Lilla Istiden.

  https://climateaudit.org/2017/11/20/new-antarctic-temperature-reconstruction/

  Och temperaturerna verkar tyvärr bara vara på väg ner och ner. Data täcker fram till millennieskiftet. Skulle inte polerna värmas mest tack vare koldioxiden?

 75. Olle R

  #68 Lasse
  Precis så, tyskarna i gemen inser/anser att energiewende ”kostar” och leder till högre elpriser. Det finns visst missnöje med fördelningen av kostnaderna (klassisk fördelningspolitik). Trots detta är den folkliga och parlamentariska uppslutningen bakom projektet stor, så tyskarna i gemen verkar tycka att det är både nödvändigt och önskvärt.
  Denna undersökning sätter väl fingret på det som varje vettig människa borde ha insett för länge sedan.
  Hade inte energiewende haft ett brett folkligt stöd så hade projektet aldrig startat eller upphört för länge sedan.
  Det känns lite förmätet att marginaliserade kverulanter från andra länder ska skriva tyskarna på näsan om vad de ska och inte ska göra. De har all rätt att i god demokratisk ordning själva besluta över sin framtid och genomföra sin vision (eller ändra på den om det inte går bra).
  Det spiller ju över en hel på oss andra också från denna satsning; innovationer, förbättrad och billigare energiteknik. Se bara på priset på solceller..

 76. Kommentaren borttagen. Det här blir för mycket rent tjafs.

 77. Olle R

  kommentaren borttagen

 78. kommentaren borttagen

 79. Olle,

  Jag frågade om du hade läst PM:et du länkade i #56?

  Jag gjorde det för att dess innehåll inte på ngt sätt stödde vad du påstår där?

  Så, Olle, hade du (och har du) läst vad där står?

 80. Christopher E

  En ganska naiv i ställning till demokrati ovan vad gäller Tyskland. Att det finns ett parlamentariskt stöd för något är ju inte samma sak som ett brett folkligt stöd.

  En opionsundersökning där vi inte ens vet vem som frågades och hur säger absolut noll.

  Jag ifrågasätter tex starkt för vårt land att det finns ett brett folkstöd för kraftig straffbeskattning av de bilar vanliga familjer behöver, alkoholmonopol, skyhöga bygglovsavgifter, absurda krav på privata avloppsanläggningar mm. Men parlamentariskt stöd finns det ändå. Och nej, riktigt så enkelt som att vi aktivt valt detta i valen är det ju som kanske bekant inte.

 81. Olle R

  #80
  Du tycks inte begripa hur representativa demokratier fungerar…
  Dessutom, kräver du namn adress och personnummer på de som har deltagit i en opinionsundersökning för att du ska acceptera den?? Jag anar en mycket skev verklighetsuppfattning..

  Och du _tror_ att det saknas brett folkligt stöd för Energiewende…
  Tro får man göra i kyrkan. Upp till bevis istället..

  https://www.cleanenergywire.org/factsheets/polls-reveal-citizens-support-energiewende
  https://energytransition.org/2015/01/49-percent-of-germans-doubt-success-of-energiewende/
  https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2015/Understanding_the_EW/Agora_Understanding_the_Energiewende.pdf (figur 1, s 10)

  Nu står det raskt 4-0 till mig, med en minimal ansträngning

 82. Christopher Enckell

  #81 Olle R

  Jag vet hur representativ demokrati är tänkt att fungera, och varför det inte fungerar.

  Du förstår uppenbarligen inte betydelsen av frågeställningen ”vem som frågas”. Nej, det behövs inga personnummer.

  Nu har du återvänt till tant Google när din första länk punkterades. Tyskland har kraftigt höjt energipriserna utom någon som helst nytta ens för er som är klimatuppskrämda. Tyska företag flyttar tillverkning till USA. Och det jublar en förkrossande majoritet av befolkningen över. Nja… jag har min skepticism i behåll jag.

  Att du utropar dig till vinnare självsvåldigt i alla frågor tar jag lätt på. Jag har inte glömt dina fadäser i denna tråd:

  https://www.klimatupplysningen.se/2017/11/12/allt-motstand-ar-meningslost/

 83. Skogsmannen

  Så här kan demokrati fungera i Miljöpartiet!

  https://www.svd.se/mp-ledningen-desperat–tar-till-valmanipulation

  Tycker mig se en viss logik i hur Mp:s ledning ser på sin omgivning, speciellt de som är av annan uppfattning.

 84. Olle R

  #82 Du kör på med din vanliga ohederliga halmgubbe-taktik. Var vänlig och håll dig till det jag faktiskt skriver och hitta inte på.

  Du bör också lära dig skilja på ”vem” och ”vilka”, det är en viss språklig distinktion. Och var inte så naiv och konspiratorisk, opinionsinstituten har nog koll på sina metoder och ser till att det motsvarar ett representativt urval av den vuxna befolkningen.

  Skulle jag ha gjort bort mig? Knappast. Du saknar väl som vanligt sinne för proportioner. Jag har inte återbesökt den aktuella tråden sen jag kommenterade där sist. Jag ser ingen anledning att omvärdera vad jag skrev.

  Enligt anförda dokument, karta sid 12 över NKG2016GIA_prel0306 -absolut landhöjning så skär ekvidistanslinjen 6 mm/år rakt igenom Stockholm, så jag kan med den givna precisionen 0,5 mm inte säga annat än 6 mm. I dokument finns också en bild från Kierulf et al 2016 med GNSS-mätt landhöjning för Stockholm på 5,880 mm. (Använder du dig av någon äldre databas eller?)
  Apropå vattenståndstrenden i Stockholm under satelliteran så ligger den fortfarande på ca 1 mm men fladdrar en hel del beroende på vilka exakta start och slutdatum man använder.
  Med tanke på givna osäkerheter i alla dessa data är det bara tramsigt att använda något finare än hela mm/år i precision. Och det finns absolut ingen anledning att påstå att satellitmätningarna i Östersjön skulle vara fel. Lokala korta vattenståndstrender är variabla och osäkra, men globalt har vattnet liksom ingenstans att smita undan

  5-0 till mig
  .

 85. Christopher E

  #84 Olle R

  Du kommer givetvis aldrig tycka du gör bort dig. Du vet ju redan hur allting ska vara. Undrar om du inte är lärare till yrket? Om du börjar anmärka på plural eller singular i ett inlägg är jag nöjd med att du förstått poängen men gärna vill tala om annat.

  Jag är Olle, plockar blåbär hur jag vill, vill jag ha noggrannhet när det passar vet jag vet jag precis med hur många decimaler kylvatten i ett skepp från andra världskriget skiljer från ”verkligheten” (bara när andra använder decimaler är det ”tramsigt”, jag har egna regler), och när det passar zoomar jag in på modellerade linjer i ett suddigt webdiagram. Sedan ser jag till att alltid avrunda till min favör, och sedan ignorera andra mätningar och bli min egen domare med en påhittad poängställning… håhåjaja.

  Se nu till och skriva något dräpande så du får ”sista ordet” och tilldela dig själv en poäng till, jag har förstått att det är viktigt för dig.

  Själv är jag så fascinerad över vad det är som gör att alla klimathotsalarmister är så erbarmligt dryga. Det är ett mönster vars korrelation som till skillnad från klimathot/AGW är nästan total.

 86. Svempa

  #85 Christopher E

  Ja den lille man med den röde näse är en liten lustig gubbe.

 87. Olle R

  #85 Ursäkta Herr projicerare, det är faktiskt du som klampar in som en Besserwisser i andras diskussioner, och minsann vet vad tyska folket egentligen tycker, vad den exakta landhöjningen i Stockholm är, eller vad satelliterans pegelmätta trend i Stockholm är.

  Själv avstår jag att använda decimaler eftersom jag inte vet om landhöjningen är uppmätt under satelliteran (1993-nu) , samt att jag inte ens är säker på vilken exakt tidsperiod satellittrenderna avser. Jag hade bara en netcdf-fil med griddade trender från Colorado University som på hemsidan anges som 1993-recent, men slarvigt nog saknar exakta datum i filen. Data precis utanför Stockholm anges iaf till 5.0 mm/år.

  Men skam den som ger sig, på deras hemsida finns också ett verktyg där man kan plocka ut griddade tidsserier
  http://sealevel.colorado.edu/content/interactive-sea-level-time-series-wizard

  Serierna har 10-dagars intervall, och jag har plockat ut max tidsomfång, ung Dec 1992-Juli 2016 ( inga korrektioner) för den första punkten med data öster om Stockholm, 59N, 19Ö.
  Trenden är 3,49 mm/år enligt dessa satellitdata från UC

  Vad säger då Stockholmspegeln för en snarlik tidperiod (dec 1992-juli 2016)? Jo trenden blir -1,35 mm/år.
  Med korrektion för den byråkratiskt standardiserade landhöjningen i Stockhom (5,2 mm) blir vattenståndstrenden 3,85 mm/år
  Om vi istället korigerar med siffran från Kierulf et al 2016, 5,88 mm/år, så blir vattenståndstrenden 4,53 mm/år.
  Trenderna är hoppiga, de ändrar sig för varje månad som man ändrar perioden. Säsongskorrektion påverkar dock inte trenderna mer än ca 0,01 mm/år

  Är satelliterna forfarande värdelösa nu när de visar lägre trend? Det är ju förvisso inte exakt samma position, och Stockholm kan ju påverkas av utflödet från Mälaren.
  Sedan vet man ju inte vilken tidsperiod den uppmätta landhöjningen gäller. Vilka referensytor gäller för satelliter respektive landhöjning? Att landhöjningen inte är konstant i det korta tidsperspektivet tar jag för givet. Minns en tweet från september där någon påstod att de GPS-mätta mätpunkterna i Texas hade pressats ner 2 cm av den dryga metern nederbörd som orkanen Harvey hade dumpat över delstaten.

 88. Christopher E

  #87 Olle R

  Ja, satellittrender är inte pålitliga oavsett om de råkar visa för mycket, för litet eller hamna i närheten av fasta mätningar. I snitt visar de globalt för mycket av fasta mätningar att döma, såvida inte öppet hav stiger mer än vid kuster generellt, vilket de flesta inte tror. Mätningarna från sattelit är ju rejält justerade med erkända referensproblem och inte några rådata över vattenytans höjd. Som grovt mått över regionala skillnader kan de vara intressanta, men mareografer har både precisionen och relevansen.

  Annars tillför du inget direkt nytt. Att Skeppsholmen kan vara påverkad av Mälaren och andra faktorer har jag redan lärt dig många kommentarer ovan. Den är uppenbart blåbärsplockad i detta fall för hitta dina 5 mm. Ingen tillfällighet att tex betydligt mindre påverkade Kungholmsfort inte fick representera Östersjön. Men det finns ju fler stationer runt Baltiska kuster. Som helhet visar mareografdata runt Sverige ej heller någon acceleration av vattenståndet, och det är inte heller så att västkusten ”maskerar” någon dramatik i Östersjön. Värdet hamnar på drygt 1,5 mm/år, men visst har du rätt i att med korta utsnitt kan man med den variation som är hitta extrema trender. Både högt och lågt under de ca 130 år vi har svenska hyggliga data. Men helheten är tydlig.

  Jag har inte tittat i Kierrulf originalet så vet inte var det är det mätt, men i din suddiga knappt läsliga figur i länken ser det snarare ut att vara ett lägre värde än du anger. Hur som helst är SWEPOS-värdet jag länkade men jag tror inte du kollade troligen från den station som ligger på Söderstranden alldeles nära Skeppsholmen, vilket gör det högst relevant. Jag avråder också från att använda interpolerade modellerade linjer som du först gjorde från din länk. En mätning på plats intill mareografen är givetvis överlägset.

 89. Lasse

  #87 Olle R

  Om det visar sig att du kan ha fel på den höjning av vattenståndet som du tror på.
  Kan det då innebära att du anser att klimathotet är överdrivet?
  Är det viktigt för din bild av hotet att det även syns här?
  Eller är det bara viktigt att få poänger i nån fotbollsliknande kamp?
  Vill du veta eller vill du predika?

 90. Olle R

  #88
  Ja den där GNSS-figuren som hänvisar till Kierulf 2016 är knappt läsbar, men jag lyckades hitta en annan klar läslig version på sidan 7 här:
  http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2017/11/15_Ny-landhevingsmodell.pdf

  På sidan förekommer både ett äldre värde från 2005 på 5,6 mm/år och det nya 5,880 mm/år.

  Jag tycker att satellit och pegeldata visar ungefär samma sak om man gör rättvisa jämförelser. Satelliter borde dock ha problem med is, så Östersjön är väl inte helt idealisk.
  Jag tycker man kan ana en viss acceleration för absoluta vattenståndsdata i Östersjön, men det går givetvis inte att säga något med säkerhet eftersom de väderdrivna variationerna är så stora i det korta perspektivet. Framtiden får utvisa..

 91. Olaus Petri

  Fantastiskt skoj hur Olle använder sitt udda blåbär för att förklara att alla andra svenka blåbär ser konstiga ut. Han kan säkert smeta ut sitt udda svenska blåbär över hela nordkalotten.

 92. OP #91

  Och Olle R leder med 7-0 nu. Han vinner varje gång han kastar ur sig ngt nämligen.

  Och är tankeläsare. Förutom förstås att veta massor med saker genom att … tja … bara veta dem.

  🙂

 93. Christopher E

  En bra övning i länken i #90 är gå till nämnda karta på sidan 7 och läsa värdet 1,5 mm/år i absolut landhöjning. Alltså för som verkar vara Karlskrona.

  Sedan jämför man med mareografen utanför Karlskrona:

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=050-081

  Då blir det lätt att se vad den absoluta havsytehöjningen är i det området. Alltså 1,5 mm/år. Ingen acceleration utan mycket stabilt.

  Slutligen begrundar man att Länsstyrelsen i Blekinge slår på varningstrumman rejält inför den snabba och accelererande havsytehöjningen. Ingen kommun där får väl planera något under 3,5 möh, eller kanske ännu högre numera.

  Dikt och verklighet.

 94. Olle R

  #93
  Ok, vi säger att landhöjningen är 1,51 mm/år. Enligt årliga data från PMSL är då den absoluta havsnivåhöjningen:
  1887-1966 1,12 mm/år
  1967-2016 2,05 mm/år
  1993-2016 2,86 mm/år

  Det ser ut som en viss acceleration. Satellitdata från 1993- för kordinaten 56 N 16 E säger 4,21 mm/år, med reservation för att sista halvåret 2016 saknas..

 95. Olaus Petri

  Jonas #92, sant. Klärvoajans är något som kännetecknar alla riktigt bra blåbärsplockare. Finns bara fler och fler blåbär, och de blir fler allt snabbare också, även om de inte blir fler. 🙂 Ett av de finare blåbären i den vetenskapliga klärvoajanshinken är Katerina, som när det plockades var ”the new normal”. Att det därefter uppstod det längsta uppehållet i USA:s historia utan ett ”major landfall” spelade ingen roll. När rekorduppehållet bröts i höstas blev vetenskapen lika klärvoajant igen: det var det nya normala.

 96. Guy

  Olle R, för att vara en kille som inte använder decimaler är du väldigt flitig att avända decimaler. Se 94 med flera.

  ”Själv avstår jag att använda decimaler eftersom jag inte vet om landhöjningen är uppmätt under satelliteran (1993-nu) , samt att jag inte ens är säker på vilken exakt tidsperiod satellittrenderna avser.”

 97. Christopher E

  #94 Olle R

  Kreativt försök att försöka få till en acceleration med lämpliga brytpunkter.

  Den intresserade kan ju istället se på datat plottat i länken i #93 eller genom att klicka på Kungsholmsfort i kartlänken nedan och välja fliken plots.

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html

  Notera förresten skalan på höjdaxeln och addera i sinnet hur 1 till 2 meter plötslig och ännu osedd extremacceleration till redan år 2100 skulle se ut (populära profetior hos klimathotsalarmister). Jag har ritat sådana grafer på skoj. I det senare fallet skulle det innebära höjningar på över 80 millimeter per år närmare nästa sekelskifte. Och därmed överträffa tex senaste glacialens mest kraftiga avsmältning med riktigt stor råge. Spännande hur det ska gå till när den isen som fanns då idag inte finns längre.

  Och ännu en gång tackar vi för exemplet på hur satellitdata visar högre värden än närliggande mareografer. Det är ett mönster. Usprungsdiskussionen till detta var ju att Östersjön skulle stigit 5 mm/år under satelliteran vilket motsägs av mareografer.

  Anledningen om någon undrar till varför satellitmätningar av havsnivån aldrig är på samma plats som mareografer är att satelliternas radaraltimetri har så stort fotavtryck att det måste vara långt ut till havs, då land annars kontaminerar mätningen.

 98. Christopher E

  #96 Guy

  Dokumentet Olle länkar till och han själv använde tusendelar av millimeter för angiven landhöjning. På data med flera tiondels millimeter osäkerhet.

  Själv nöjde jag mig med tiondelar.

 99. Guy

  Christopher E # 98

  Visst får man använda tio-, hundra- och tusendedelar. Speciellt om det har, kan ha betydelse. I flesta fall, tror jag, kommer/uppstår decimalerna av medelvärdesberäkningar. Osäkerheten på klimatsidan är dock så stor att en tiondedels noggrannhet i mitt tycke skulle vara max.

  Min kommentar 96 gällde egentligen den något humoristiska sidan i Olles uttalande och hans handlande före och efter uttalandet om att inte använda decimaler. 🙂

 100. Lasse

  Denna övertygar mig i alla fall:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=120-022

  Somliga är svårare att övertyga!

 101. Olle R

  Det var riktigt missnöjda gnällspikar på den här tråden. Om jag anger havsnivåhöjning med hela mm gnälls det, om jag anger två decimaler gnälls det på det.
  Det är väl förnekelsens ilska gissar jag, budskapet som hädar religionen och den förutfattade meningen.

  Satelliter är dåliga när det gäller att mäta havsnivå. Satelliter är bra, när de är körsbärsplockade av Spencer och Christy från det stora smörgåsbordet av strukturella osäkerheter som erbjuds

  Och många av herrarna förstår inte vad körsbärspockning är. Christopher E hävdar att Kungsholmsfort är guldstandard och sen visar jag ökande trender i slutet på dess serie. 50-årstrender används av PSMSL, satelliteran är fix, börjar 1993, så vari ligger körsbärsplockningen??

  Körsbärsplockaren Lasse #100 känner sig övertygad när han hittat Wismar som inte visar någon större förändring i 50-årstrender (= acceleration).

  Lasse Har dock valt bort:
  Stockholm: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=084-161
  Helsingfors: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=060-351
  Klaipeda: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=084-161
  Swinoujscie: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=110-092

  Man kan ju också titta på stationerna i Östersjöns närområde, Oslo, Bergen, Esbjerg
  Förnekaren kommer dock inte att se det man inte vill se, dvs att de senaste 50-årstrenderna är högre än de vid 1900-talets början och slut.
  Ni får väl stänka vigvatten på skärmen och se om alla ”onda” data försvinner..

  Eller som Martin Ljung sa: -The power of Christ compels You!
  https://www.youtube.com/watch?v=lpyg94OzHK0

  Ha en trevlig söndag 🙂

 102. Olle R

  #101
  Skrev jag Martin Ljung i stället för Max von Sydow..? Rackarns, då står det bara 10-1 till mig.
  Det bjuder jag på..

 103. Christopher E

  #102 Olle R

  Där vaknade poängräknaren igen. Du ”glömde” förstås att inte de 5 mm/år du gjort till din uppgift att försvara inte har stöd i mareografer. Den mest ilskne är väl ändå du här? Ingen annan gör barnslig poängräkning med sig själv som domare och gör hunddressyrliknelser för att lappa sitt självförtroende. Är det den ilskan som får dig att associera de som inte delar din övertygelse med förintelseförnekare?

  Det syns tex i SMHI:s landhöjningsjusterade sammanställning av 14 svenska mareografer att den absoluta havshöjningen i Östersjön och runt Sverige varken har det belopp eller den acceleration som Olle och hans meningsfränder så gärna vill hoppas. Kanske därför som bl.a. Bergen av alla platser nu ska definieras som Östersjöns ”närområde” för att rädda tron.

  Men Olle är inte först. Deliang Chen gick ut media och marknadsförde en studie utifrån ovannämnda SMHI-serie som hävdade att havsytehöjningen i Sverige accelererat till drygt 4 mm/år. Jag laddade hem datat och kollade. Slutsatsen var så skakig att lade man till endast 4 år till till Chens period rasade trenden ner till samma som den långsiktiga 130-åriga trenden på 1,6 mm/år. Chens studie blev aldrig publicerad trots reklamen tycks det som.

  Kungholmsfort visar en betryggande stabilitet med hänsyn till kortvariga variation som råder. Vad som händer i de yttre decimalerna är ointressant och drunknar i variationen. Det mänskliga ögat kan lätt konstatera den raka trenden på 0 mm/år över hela perioden. Det motsäger tydligt påståenden som klimathotsövertygade gjort, bland annat i kommentarer på denna site, att den linje där landhöjning och havsytehöjning balanserar skulle rört sig hundratals kilometer norrut. Ja, till och med i en aktuell avhandling påstås detta, diskuterades i en tidigare tråd.

 104. Christopher E

  #101

  En kommentar om den billiga jämförelsen mellan olika satellitmätningar där. Förutom att den givetvis slår tillbaka på avsändaren (precis som decimalförvillandet används olika regelböcker) finns en del att notera:

  Bara för att det är ”satelliter” är det nu inte samma sak alls. Temperatur mäts med mikrovågor från satellit. Den globala täckningen är god. Det är oberoende av de påvisade problem med urbanisering och godtyckliga justeringar som plågar ytserierna.

  Satellialtimetri mäter havsytans höjd med hjälp av radarpulser. Fotavtrycket vid ytan är flera kilometer och därför finns inga kustnära värden, då land stör mätningen. Här är problemet att det finns många mareografer världen över av hög kvalitet och justerade för vertikal rörelse av berggrunden, vilka inte stöder den acceleration av havsytan satteliförespråkarna hävdar. Alltså tvärtom från temperatursatelliterna, där det är ytstationerna som är osäkra. Täckningen på satellialtimetrin är dock även den god, förutom alltså att kusterna där människor bor saknas.

  Den påstådda och plötsliga accelerationen efter 1993 beror av allt att döma på en direkt jämförelse med maregrafer före det året. Men inte efter. NASA JPL har ett dokument där de hävdar att accelerationen är ”spurious” (falsk, skenbar).

  Det är alltså inte något konstigt med anse att helt olika satellitteknik inte har samma trovärdighet och sina unika problem och styrkor. Vi skeptiskt lagda har inte heller någon hang-up mot enskilda satellitaltimetriforskare på det vis som Olle ständigt uppvisar mot enskilda forskare inom mikrovågssatelliter.

 105. Olle R

  #103 Jag vet inte om jag ”försvarar” siffran 5 mm/år, jag har bara försökt avgöra om den är orimlig eller inte.
  http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends (data från Netcdf-filen 1993-present)
  Tyvärr har ju inte CU angett vilken exakt tidsperiod som trenden gäller, den kanske inte är så ”present” utan bara går från 1993 till t o m 2015. Under denna period har vi i Stockholm en trend på -1,1 mm/år, som med en landhöjning (enligt senaste modell) på 5,9 mm/år ger 4,8 mm/år i absolut trend.
  (blev decimalerna lagom många nu?)
  Man kan ju lite snabbt räkna fram ett medel för samma period för alla nio svenska stationer vid egentliga Östersjön och det blir då 3,9 mm/år, med en spridning från 2,9 mm/år (Ölands norra udde) till 4,9 mm/år (Skanör). Det är ganska stora lokala variationer, tex Oskarshamn 4,7 och Ölands norra udde 2,9, eller Skanör 4,9 och Simrishamn 3,0.
  Det skulle kännas bättre om satellitdata visade på runt 4 mm/år, och det verkar faktiskt som följande tidsbestämda data från CU för svenska kusten gör det.
  http://sealevel.colorado.edu/content/interactive-sea-level-time-series-wizard

  Så kanske är 5 mm fel, kanske inkluderar denna siffra data från 2017 (som då måste ha ett högt vattenstånd)?

  #104
  Du är ju uppenbarligen helt aningslös om de stora strukturella osäkerheterna som finns i MSU/AMSU-serierna. RSS har ju gjort en Monte Carlo-simulering av alla kända osäkerheter och valmöjligheter och kommit fram till ett konfidensintervall på ca +/- 0,06 C /decennium för satelliterans trend. De är förstås lite missnöjda med den stora osäkerheten, men är öppna med den, och säger korrekt att ytserierna är pålitligare. På ett vetenskapligt korrekt sätt håller de sig dock i mittfåran av osäkerheterna med sin produkt.
  Ett helt annat tillvägagångssätt har Spencer och Christy, de väljer satelliter och justeringar efter egen tro, godtycke (och konfirmationsbias), och får en produkt som troligtvis ligger signifikant utanför det osäkerhetsintervall som RSS anger (RSS har ännu inte uppdaterat Monte Carlo-simuleringen).

  UAH:s TMT- och TLT-produkter avviker klart från alla andra temperaturindex under AMSU-eran (den påstådda pausperioden) och kan inte verifieras av radiosonder, reanalyser eller något annat …

 106. Lasse

  #101 Olle R

  Jag väljer att visa den serie som visar det jag vill visa!
  Du kan plocka fram vilken serie som helst-men så länge det finns EN som visar det jag vill visa så är det den jag visar. Den går liksom inte att trolla bort!
  Stockholm och Helsingfors och Klapeida visar att de är avvikande från den trend jag vill visa.
  Varför-det struntar jag i-det räcker att en visar rätt!

  För du tror väl inte att nån Tysk motståndsman justerar pegeln precis så mycket att den inte visar någon förändring. Swinutche ? är väl också värd att visa-samma trend idag som 1910!

 107. Lasse

  106 Forts
  Hade jag varit pegelmästare i Stockholm eller Helsingfors eller för den delen Oceanograf på SMHI så hade jag säkert velat titta på andra peglar än just den jag är satt att sköta-om jag inte har ett budskap att förmedla.
  Jag påpekade detta för SMHIs oceanograf och fick följande svar:
  ” Sedan mätningar började 1886 (varierar givetvis beroende
  >på station) beräknas en trendlinje för hela mätserien.
  >Varför just en 30-årsperiod används som jämförelse beror
  >på att detta är en typisk klimatlängd som används i
  >meteorologin. Inom denna 30-årsperiod kan värden variera
  >mycket från år till år och man kan ibland se mindre eller
  >större trender inom denna 30-årsperiod. Från mätningar av
  >havsvattenstånd vet vi att havsnivån höjs och att det har
  >accelererat de senaste 30-åren.
  > Jag antar att du har granskat diagrammet på sidan
  >Havsvattenstånd,
  >där det visas att det inte har varit någon höjning alls
  >de senaste 10 åren. Detta är dock en för kort tidsperiod
  >för att man ska kunna uttala sig, med trovärdighet, om en
  >långvarig trend i dessa sammanhang.
  >
  > Se följande länkar för mer info:
  >
  > · https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat
  >

  SMHI förlitade sig enbart på Svenska peglar vilket är lite förbryllande om de kallar sig Oceanografer!

 108. Lasse

  107 forts
  Lite roligt är det att avslöja en myndighets iver att finna spår de vill finna.
  För när jag påpekade att solen strålar mer nu än förr så tyckte de att perioden från 1983 var lite kort för att dra någon slutsats med motiveringen : vi har jämförelseperioden 1960-1991 och väntar med att justera tills nästa period (1990-2020) -trots 15% ökningar-så kan det bli!

 109. Olle R

  106-108 Lasse,
  Givetvis ska du välja just den stationen som bekräftar din bias och inte bry dig om de andra. Du har ju charlatanen Heller/Goddard som läromästare och förebild, han är ju duktig på att plocka körsbär och jämföra äpplen med päron, trots att han verka lida av multipel personlighetsstörning och vara lite osäker på vad han egentligen heter.

  Apropå peglar i det forna östblocket så skulle jag nog ta dem med en nypa salt. De höll väl mest på att dopa sig för olympiska medaljer och dricka brännvin.
  Stockholm anses väl vara en av de mest högkvalitativa långtidsserierna i världen..

  Att solen lyser mer i Sverige idag är inte så märkligt, det var ju ganska mycket svaveldis och försurning som nådde oss från UK och kontinenten fram till 80-talet, innan de förbättrade sin rökgasrening och gick över till naturgas

 110. Lasse

  #109 Olle R
  Du talar om en pegel upprättad 1848 med stabila nivåer sen dess.
  ”The mean sea level trend is 1.41 millimeters/year with a 95% confidence
  interval of +/- 0.10 mm/yr based on monthly mean sea level data from
  1848 to 2010 which is equivalent to a change of 0.46 feet in 100 years.”

  Stockholm har följande :
  The mean sea level trend is -3.81 millimeters/year with a 95% confidence
  interval of +/- 0.32 mm/yr based on monthly mean sea level data from
  1889 to 2011 which is equivalent to a change of -1.25 feet in 100 years.

  Dopad?

 111. Christopher E

  Lasse,

  Det är bara den långsiktiga trenden som är intressant. ”Accelerationen” av havsvattenståndet senaste årtiondena är beroende av vilka startår och stoppår man väljer. Det faktiskt 13 år tillbaka till nu och inte 10 som du citerar ovan som havsytetrenden blir noll runt Sveriges kuster. En kort tid att analysera, javisst, men ändå långt den falska hotbild av accerelerande havsytehöjning som vissa vill skrämma oss med.

 112. Guy

  Olle R # 109

  Dina texter är så ljuvligt befriade från personliga påhopp och märkliga sjukdomsdiagnoser att det stärker din trovärdighet alldeles fantastiskt :-).
  (sarc off)

 113. Svempa

  #112 Guy

  När det gäller hur saker funkade i Sovjetunionen är kamrat Olle (r) initierad, till skillnad från vetenskapliga områden. Det blev nog många resor dit på inbjudan av Komsomol.

 114. Olle R

  #111
  För att hitta någon acceleration i havsnivåhöjning bör man nog titta på förändringar i långa trender, minst 50 år, kanske tom 60 år för kompensera för variationer i AMO, etc
  Havsnivåförändringar i Östersjön behöver ju inte heller bero på allmän havsnivåökning, utan också ändrade tryck, vind och nederbördsförhållanden, som iofs också kan vara av mer permanent slag, kanske en del av klimatförändringarna..

  För övrigt börjar jag tvivla lite på kvaliteten på pegelmätningarna eftersom trenderna spretar väldigt mycket mellan olika stationer i Östersjön. Jag kan nog nästan svära på att satellitmätningar för de platser där peglarna finns varierar betydligt mindre.
  Hur är det egentligen med kortsiktiga och lokala variationer i bergrunden/ markytans absoluta läge? Fenomen som tidjord antyder ju att det finns kortsiktig flexibilitet..
  Kan GPS-punkterna i Texas verkligen tryckas ner 2 cm av orkanen Harveys nederbörd på en dryg m?
  Vad händer på Gotland efter långvarig torka ock låga grundvattennivåer? Åker Gotland upp en cm då?
  Vad händer om man spränger och holkar ur berget för citybanan, schaktar bort material för slussenbygget och holkar ur Katarinaberhet för en ny bussterminal. Ändras mätpunkten Mosebacke då?

 115. Guy

  Grattis Olle, utan tvivel är man inte riktigt klok. Tage D

  Jag tvivlar med dej och kan tyvärr inte ge svar på dina frågor, men frågorna är bra!

  Östersjön är en märklig balja. Undrar hur mycket och inom vilken tidsrymd den myckna nederbörden, som vi fått i år, inverkar på vattennivån? Ta för vana att lyssna på kustväderrapporten en tid. Det kan ge en vink om hur svårt det kan vara att få rättvisande värden. Lyckas det ens på 30 år? Samtidigt kanske en längre period är lika värdelös. Tiondedelsmillimetrar tror jag du kan glömma. Som jag ser det dyker decimalerna upp tack vare medelvärdesbildning eller kan faktiskt SMHI mäta varje pegel med decimaler av mm?

  I Finland får vi vattenståndet i cm. Vet inte om någon instans spjälker ner cm till mm plus decimaler.

 116. Christopher E

  #114 Olle R

  Till stor del håller jag med dig. Lokal påverkan på bergrundens är absolut en realitet. Ett problem var tidigare att många tidvattenmätare sitter i hamnar med en stark urban utveckling. Tung infrastruktur som bygger på ofta i kombination med dränering av mark vilket får den att sjunka ihop. Resultatet är att tidvattenmätarna visar för mycket och ger en skenbar havsytehöjning med för stort belopp. Därför ska enbart stationer som kan justeras med GNSS på plats användas. Dessa kan dock inte mäta upp med tillräcklig noggrannhet momentant, utan en längre serie behövs. Regelbundna tidvatteneffekter på vatten och fasta land påverkar dock inte det långa medlet.

  Man kan inte använda linjer i landhöjningsmodellen annat än som grövre mått. Platsmätning gäller. I alla fall i urbana områden.

  Det är därför en station som Kungholmsfort utanför Karlskrona är överlägsen Skeppsholmen i Stockholm. En blick på en karta avslöjar varför.

  Du kan dock aldrig få en satellitmätt radaraltimetri på samma plats som en tidvattenmätare, så det går i inte att svära på vare sig det ena eller andra tyvärr.

  #115 Guy

  Millimetrar och bråkdelar av dessa är mycket riktigt ett resultat av medelvärdesberäkning. Att mäta havsyta är inte lätt, den är ju liksom inte platt. Satelliterna har givetvis samma problem, det handlar om medelvärdesbildning av stora mått. Och även sådana saker som om medelvinden förändras och vågorna ökar, vad händer då? Är det tex självklart att reflektiviten är densamma i vågdalar och vågtoppar, så att det jämnar ut sig? Våglängden satelliterna mäter med är ca 2-3 cm, och osäkerheten i satellitens position har ett liknande belopp. Och de fasta tidvattenmätarna slipper också göra dessa precisionsmätningar i hastigheter på 6 km per sekund.

 117. Pingback

  […] Klimathistorikern Fredrik Charpentier Ljungqvist  har uppmanat till försiktighet med vad han kallar för ”klimatdeterminism”, dvs. att vi skulle kunna härleda allt, t.ex. krig och svält, till klimatförändringar. Han poängterar vikten av kultur, samhällsordningar och tekniknivå för att förstå vår historia. Men han menar att klimatet ibland kan ha varit en bidragande faktor till de historiska skeendena. […]