Klimatets nyckfullhet

En bild säger mer än tusen ord men en film tystar barnen! Jag har gjort några animeringar för att visa hur mycket klimatet har varierat sedan slutet på 1800-talet. Till min hjälp har jag använt data från NASAs GISS. Det här är en uppföljning av ett tidigare inlägg om skillnaden på de båda uppvärmningsperioderna i början och slutet av 1900-talet (länk)diag_giss_global
Fig 1 – Global temperaturavvikelse enligt GISS
Min åsikt är att GISS har överskattat uppvärmningen på senare delen av 1900-talet. Anledningen till att jag tror det är att det är väldigt svårt att få bort urbaniseringseffekter från mätningarna eftersom de flesta mätningar görs i eller nära städer. De flesta av dessa städer växer kontinuerligt och det gör att det helt enkelt blir varmare i dessa städer. Ett exempel är Uppsala där temperaturen borde sänkas med c:a 1 grad för de senaste 50 åren (länk).
Men även om GISS har överskattat den senaste uppvärmningen, visar ändå datat från GISS stora variationer. Det går alltid att hitta områden som varit ovanligt kalla eller ovanligt varma. I animeringen nedan visas temperatur-avvikelsen för alla år 1880 till 2013. Notera att det är väldigt ”rött” under de senaste åren helt enkelt för att GISS har skattat att en stor del av jorden har en temperatur över det normala. Detta tror jag till viss del beror på att man mätt temperaturen i eller nära städer.

Fig 2 – Animering av temperaturavvikelse enligt GISS
Om man tittar på hur temperaturen förändras över tiden, den sk temperaturtrenden, får man en helt annan bild. Jag har här gjort en animering av hur temperaturtrenden räknat på 20 år förändras över tiden. Notera hur temperaturen sjunker under 40-50-60-talen.

Fig 3- Animering av temperaturtrenden räknat på 20 år enligt GISS.
Det har varit mycket nyhetsrapportering om hur varmt det har varit i Arktis och hur mycket is som har försvunnit. Men det har varit varmt där förut och efter det har det blivit kallare igen. Nedan visas temperaturavvikelsen sett från samma håll som polstjärnan ser jorden.

Fig 4 – Animering av temperaturavvikelsen över Arktis enligt GISS
På samma sätt visas temperaturtrenden på 20 år över Arktis nedan.

Fig 5 – Animering av temperaturtrenden över Arktis räknat på 20 år enligt GISS.
Man ser tydligt hur temperaturen i Arktis steg i början på 1900-talet, för att sedan sjunka och sedan stiga igen på slutet av 1900-talet. Eftersom väldigt lite koldioxid släpptes ut i början på 1900-talet måste denna uppvärmning alltså ha varit naturlig. Då tycker jag att det verkar mest troligt att även den nuvarande uppvärmningen är naturlig iallafall till största delen.
Slutsatsen är återigen att klimatet har stora interna variationer. Ibland blir det varmare och ibland blir det kallare. Det mest troliga är att förr eller senare kommer temperaturen att vända neråt igen. Det går heller inte att säga att uppvärmningen i slutet av 1900-talet skulle ha ett mönster som påminner om uppvärmning från koldioxid. Den senare uppvärmningsperioden skulle lika gärna kunna vara naturlig precis som uppvärmningen i början på 1900-talet var.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sten Kaijser

  Tack Magnus,
  som vi brukar påpeka – bevisbördan ligger hos dem som vill använda klimatfrågan för att öka sin egen makt!

 2. Gunnar Strandell

  Bra jobbat, Magnus!
  När jag ser dina animeringar har jag svårt att förstå varför man ifrågasätter Lennart Bengtssons uttalande om att den klimatparameter vi oftast använder, temperaturen, beter sig kaotiskt.

 3. Kenneth Mikaelsson

  Hittade en bra sammanfattning på problemet la ut den i föregående länk där den drunknade i svammel
  https://www.youtube.com/watch?v=eBkKhNuysp4
  Sen en som tar död på allt vad CO2 alarmisterna kan komma med för det påverkar basen av nuvarande grundforskning… om ni inte fattar storheten i detta så gå med i nån halelulia kyrka..
  https://www.youtube.com/watch?v=3Hstum3U2zw

 4. Ingemar Nordin

  Ja, det kan tyckas kaotiskt. Ändå är det fråga om bara någon enstaka grads årsvariation på de olika platserna. Skulle man inte lika gärna kunna säga att det är förvånansvärt konstant?

 5. Ja, är det inte likt livet i Finnskogarna, så säg?

 6. Åsså länken som jag glömde.
  https://www.youtube.com/watch?v=_9wXbjJpI6U

 7. Björn

  Varför har vi interna variationer i klimatet? När vi talar om dessa variationer måste vi inse att det finns gränser för vad som är naturliga kaotiska variationer. Är exempelvis El Niño, Golfströmmen och vissa återkommande monsuner etc, kaotiska? Naturligtvis är dessa fenomen inte kaotiska, utan cykliska och som i fallet med Golfströmmen, även relativt kontinuerlig i tiden. Det som bidrar till dessa återkommande fenomen är jordens geologiska topografi och ekvatorområdets mottagande av ett maximalt inflöde av energi från solen. Är norra poljetströmmens förändrade beteende och böljande, kaotiskt eller beroende på klimatsystemets ”nyckfullhet”? Nej, för i grunden måste denna förändring bero på en orsakad cirkulationsförändring, vars orsak måste sökas i solens TSI. I övrigt måste de kaotiska förhållandena bero av varierande energimottagande genom de slumpmässigt uppstående ”flödeshål” i den variabla molnigheten.

 8. Ingemar Nordin

  Årsvariationerna tycks vara större ju längre vi kommer polerna. Rätta mig gärna. Kan någon meteorologikunnig förklara varför det är så?

 9. Lasse Forss

  Ser vi till dagsläget, eller rättare sagt gårdagsläget, så ser isarna i Arktis och Antarktis ut på det här sättet:
  Arktis Antarktis
  2003 11 909 688 1979 11 633 400
  2004 11 376 719 1980 9 588 180
  2005 11 703 906 1981 10 294 290
  2006 11 376 719 1982 11 405 450
  2007 11 571 719 1983 10 035 370
  2008 11 697 188 1984 10 548 420
  2009 11 838 281 1985 11 277 380
  2010 11 429 375 1986 9 931 230
  2011 10 427 916 1987 10 444 160
  2012 12 488 973 1988 10 439 610
  2013 12 806 076 1989 11 358 740
  2014 12 541 744 1990 10 565 000
  1991 11 025 750
  1992 11 622 490
  1993 10 931 680
  1994 11 208 210
  1995 11 349 340
  1996 11 690 690
  1997 11 025 050
  1998 11 059 870
  1999 11 186 500
  2000 11 905 370
  2001 11 144 110
  2002 10 321 190
  2003 11 709 840
  2004 11 075 110
  2005 11 380 280
  2006 10 562 710
  2007 10 624 850
  2008 11 667 130
  2009 11 670 430
  2010 11 769 200
  2011 11 299 710
  2012 11 048 500
  2013 11 817 770
  2014 12 435 540
  Hoppas att tabellerna inte ändras när jag skickar.

 10. Lasse Forss

  Antarktis tabell justerades vänsterut efter 1990. Inte för att jag förstår finessen med att det inte ska gå att se vad det är som man skickar. Är det så att den elektroniska överraskaren ska få spela sin roll?

 11. Mycket intressant Magnus!
  Ja till en del handlar det ju också hur man framställer saker. Rött är skrämmande i sig.

 12. Magnus Cederlöf

  Lasse Forss:
  Kan du förklara vad siffrorna betyder? Tolkar jag det rätt att Arktis serie börjar 2003?

 13. tty

  Björn #7
  ”Är exempelvis El Niño, Golfströmmen och vissa återkommande monsuner etc, kaotiska? Naturligtvis är dessa fenomen inte kaotiska, utan cykliska och som i fallet med Golfströmmen, även relativt kontinuerlig i tiden. ”
  Monsuner är (trivialt) cykliska på årsbasis, men kaotiska över längre perioder. Golfströmmen är mycket konstant och veterligen inte cyklisk, El Niño är periodisk men inte cyklisk, så inget av de väderfenomen du nämner är egentligen cykliskt.
  I själva verket är det svårt att överhuvud taget hitta meteorologiska/klimatiska fenomen som är cykliska med annan periodicitet än årlig. Milankovitch-cyklerna (Istider/mellanistider) är väl nästan det enda väl dokumenterasde exemplet (särskilt 41 000-års oblikvitetscykeln som styrde istiderna fram till för ca en miljon år sedan kan spåras flera hundra miljoner år tillbaka).
  Det är signifikant att både Milankovitch-cykler och årscykeln är astronomiska, den ”jordbundna” delen av klimatet verkar däremot mycket kaotisk.

 14. bom

  Nä det här var förfärligt – jag kan inte somna. Miljöpartiet 15,2%. Och Schyman tillbaka i politiken med över 5% samt 6% som röstar på kommunisterna. Osten et al som vill ge barnen rösträtt med föräldrarna som ombud – om man tittar på detta förfärliga valresultat så verkar det ju redan som om barnen skulle ha rösträtt. Piratpartiet faller ur på 2,2% – det enda parti som uträttat något vettigt under perioden. Deras analys att MSM strypt dem verkar nog så rimlig. Reinfeldt fick sig det dråpslag som han skulle ha och han måste avgå genast – gärna tillsammans med den fesljumme Hökmark. Folkpartiet fick 9,9% med Kommissionärseländet och Bigotta Ohlsson som gnager på majoren. Svenska Folket måste sättas under förmyndare det framstår allt klarare. En framtid stundar där allt som behövs och fungerar blir förbjudet – Internet blir väl det första som ryker och sedan tvångslicensieras MSM och det blir husförhör i klimatkyrkan på det de skriver. Arma land vi är rökta – konkursen är inte långt borta med 33% hens i bolagsstyrelserna.

 15. Lennart bengtsson

  * Björn 7
  Tyvärr är flera av de processer som NAO och även ENSO ( så när som på en signifikant 4 års cykel) Du räknar upp kaotiska, vilket Du lätt kan visa med en statistiska analys. Se min artikel i Tellus ”What the climate system can do on its own” Ett rätt spektrum eller random walk way. Av denna anledning är de inte prediktabla bortom en begränsad tid.
  Det är som jag brukar säga som att leta efter de borttappade nycklarna under gatlampan.
  Däremot har QBO en dominant period på ca 26 månader!
  LennartB
  Lennart

 16. Tage Andersson

  Ingemar #8
  Visst blir flera meteorologiska parametrars årstidsvariation större ju närmare polerna man kommer. Orsaken är att höjdvinkeln till solen varierar alltmer ju närmre polerna man kommer.

 17. Lasse Forss

  Magnus #12
  Jag började ladda ner Arktis från 2003 från http://nsidc.org/data/masie/index.html, dvs MASIES hemsida. Åren är 2003 till 2014. Och det är den vänstra kolumnen. Antarktis hittade jag senare, men då hittade jag samtliga värden från oktober 1978 och det är den högra kolumnen som när Arktis slutar, övergår till den vänstra. Jag begriper inte riktigt hur man får kommentaren som man vill och då blir det så här.
  Nu har jag hittat Arktis från satellitstarten 1978, web site: http://nsidc.org/data/nsidc-0051.html men de stämmer inte med Masie, där jag har dubbla värden från 2003. Jag har beräknat snittskillndaden dessa år och kommer fram till ungefär följande: Snittskillnad
  1,046462373 1,048588335 1,047440554 1,04701653 1,041628069 1,038724309 1,03908637 1,035715173 1,05 0,966999931 0,955582129, dvs för 2003 är nsidc-0051 1,05 gånger Masies fram till och med 2007 när skillnaden avtar. och 2013 är Masie-isen större.
  Jag har inte gjort någon ”homogenisering” och därför så startar jag Arktis från 2003. Men det är ju lite frestande att justera ner nsidc-0051. I så fall skulle rekordisen i Arktis ha pågått ännu lite längre.
  När det gäller Antarktis så är det hela tiden Colorado…DATASETS/NOAA/GO2135, South som ligger till grund.
  Nog är det lite festligt att just när ”avsmältningen av Antarktis (landisen) går mycket snabbare än väntat och går inte längre att hejda” så är havsisen rekordstor.

 18. Ingemar Nordin

  Tage A #16,
  Tack för förklaringen!

 19. Magnus Cederlöf

  Lasse Fors #17:
  Intressant, men jag förstår inte riktigt siffrorna. Är det max-värden för isen per år som visas? Jag antar att max-värdet för Arktis under 2014 är redan bestämt, men för Antarktis borde inte 2014 års värde finnas ännu.