Intervju med John Christy

john christy

John Christy framstår i mina ögon som en mycket sympatisk och pedagogisk klimatforskare; ödmjuk inför sitt ämne och inför de stora utmaningar som ställs där. Jag råkade snubbla över nedanstående intervju på den danska klimatbloggen https://klimarealisme.dk/2021/08/17/john-christy-video/ .  Intervjun är gjord av Ricky Petersen. Den är visserligen över ett år gammal men ämnet är lika aktuellt nu som då. Från Klimarealismes presentation:

”Enligt IPCC:s senaste rapport är vi på väg mot en klimatisk tipppunkt. Om man ska tro IPCC:s datormodeller kommer jordklotet att fortsätta att bli varmare och naturkatastrofer blir vanligare om inte CO2-utsläppen snabbt begränsas.

Men hur stämmer dessa datormodeller överens med de observationer som görs i verkligheten? Det, och mycket annat, pratar jag med Prof. John Christy om. John Christy från University of Alamaba, Huntsville (UAH) i USA, ansvarar för att samla in och analysera data från väderballonger och satelliter, som ligger till grund för de globala temperaturdata.”

Klimatmodeller är inte överens om vad som har hänt tidigare och de är inte överens med varandra om vad som kommer att hända i framtiden, så varför skulle du använda dem för att fastställa policy? – John Christy

Själv fastnade jag först för Christys kommentar till frågan om tipping-points: ”Folk gillar skrämselhistorier”. Det finns inget i klimathistorien som pekar på att koldioxiden kan orsaka sådana tipping-points. Istället är det helt andra faktorer som orsakar riktigt dramatiska klimatförändringar på jorden.

De diskuterar bl.a. havsströmmar, solen, vulkaner och förändringar av ENSOs. Det sistnämnda kommer också in då Petersen frågar om hur det kommer sig att den globala uppvärmningen tycks ha planat ut lite grand under 2000-talet. Christys svar är att av någon anledning så har antalet El Ninos och La Ninas jämnat ut sig under de senaste decennierna. De diskuterar också varför han, och andra klimathotsskeptiker, numera är bannlysta som skribenter för IPCC.

Men den för mig nya insikten var när Christy förklarade den globala betydelsen av vad som händer högt uppe i troposfären, på 8-10 000 meters höjd, över tropikerna. Själv har jag betraktat deras mätresultat där som en kanske något marginell – men på ett principiellt plan viktig – falsifikation av IPCCs klimatmodeller. Men Christy påpekar att denna plats i atmosfären har en stor betydelse för hela atmosfären och för den globala temperaturen. Om klimatmodellerna har fel där – vilket de har – så bestämmer denna ”ventil” hur mycket av den instrålande energin som slipper ut och hur mycket som blir kvar och kan breda ut sig över klotet.

Enligt modellerna så skall den ökande värmen orsaka en högre halt av luftfuktighet som fungerar som ett ”lock” för utstrålningen av värme. Men istället visar satellitmätningarna att locket är öppet och att den mesta värmen slipper ut till världsrymden direkt över tropikerna. Det betyder att modellernas beräkningar av den globala uppvärmningen blir fel och ligger ett par gånger högre än vad som sker i verkligheten. Och därför visar de felaktiga prognoser även för framtiden.

På frågan vad Christy skulle önska sig om han kunde bestämma så är det att han kunde backa bandet och anpassa klimatmodellerna bättre till realiteterna i atmosfären. Att basera klimatpolitiken på dessa halvdåliga modeller och utropa ”klimatnödläge” betraktar han som ett katastrofalt misstag.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Som alltid på KU ett intressant inlägg !

  Det vet ju i för sig var och en att ett riktigt växthus har sina ventilerande fönster i taket där överskottsvärme släpps ut 🤔 med andra ord, en bra liknelse för att ansluta till IPCC’s egen nomenklatur samtidigt som deras datorspel … förlåt modeller, falsifieras …

  Kommentaren modifierad

 2. Tack Ingemar.
  ”Men istället visar satellitmätningarna att locket är öppet och att den mesta värmen slipper ut till världsrymden direkt över tropikerna.”

  Lägg därtill att det verkar vara öppet rakt ut vid polerna också.
  Vart finns locket då?

 3. Lasse

  Tack Ingemar
  Det öppna locket verkar dessutom släppa ut överskott när det behövs. Negativ återkoppling vid ökande inflöde.
  (Willis E)

  Såg i en annan tråd att vi fått ökande nederbörd som en av konsekvenserna av klimatändring.
  Samtidigt som vi fått minskande grundvattenbildning.
  https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/aktuella-grundvattennivaer/
  Hur går detta ihop om inte solen är inblandad?
  Nu i Januari ser det ut som solens verkan mist sin uttorkande kraft i små magasin.
  😉

 4. Bim

  Johannes # 2
  Locket finns i alla växthus jorden runt. Straff beskatta alla växthusodlingar tills de försvinner av sig själv precis som kärnkraften.
  Eller straff beskatta miljöpartiet så löses alla problem som Jorden har.

 5. Lasse

  #2 Locket vid polerna skapas varje år, i alla fall i Arktis.
  Men vintertid saknas detta lock det har du rätt i!
  Sällan över 2-3 grader där enligt modellen som visar temperaturen. https://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

  Lite mer positiva tongångar som stöd för oss klimatoptimister:
  https://wattsupwiththat.com/2023/01/07/2022-seventh-warmest-year-warming-slows-down/

  Ännu fler:
  https://notrickszone.com/2023/01/08/german-renewable-energies-expert-global-warming-is-going-to-pause-as-north-atlantic-cools/

  Som kontrast till alla bekymrade modelltroende!

 6. Ivar Andersson

  Jag har frågat tidigare om varför 102 klimatmodeller behövs. Om man vet hur klimatet fungerar räcker det med en modell. Sedan kan det vara osäkert om några värden på parametrar som ingår i modellen. Men EN klimatmodell ska räcka om man förstår hur klimatet fungerar.

 7. Mycket bra info – från duktiga forskare!
  Det som är extra viktigt är att det, vetenskapligt, visar att det är sällan vi vet egenskaperna på det vi mäter och hur dessa parametrar samverkar med varandra.

  Idag ser vi ofta, i den offentliga diskussionen, att det hänvisas till exakta linjära trender ang temperatur, vattenånga, havsnivåhöjningar, havsströmmar osv men tittar man djupare på dessa trender finner man att det ofta saknas redovisning av arbeten som visar på både motsatser och avvikelser för att kunna redovisa trenderna som linjära och sanningsenliga
  .
  Det dras många förhastade slutsatser inom den offentligt redovisade klimatforskningen idag och det är inte svårt, ens för en relativt sett lekman, att hitta forskningsunderlag – om ex v havsströmmar – som direkt motsäger flera av slutsatserna gällande avgörande parametrar.

  Det största problemet idag är dock inte svårigheten att förstå egenskaperna hos det man mäter – utan att avvikande data allt mer utesluts vid sammanställningen av slutsatserna i klimatteorin.

  Återigen – tittar vi på klimatteorins portalparagraf att jordens globala yttemperatur har ökat med 1,2 C +/- 0,1 grad från förindustriell tid så VET vi att detta är en Mycket felaktig mätosäkerhetsangivelse – ingen vet detta.

  Nästa parameter – att det aldrig varit så varmt på 1000tals år är likaledes helt felaktig – titta på växt och djurliv – det har varit varmt och varmare!

  Nästa parameter – temperaturen har aldrig ökat så fort – helt fel, man har ingen aning Men biologiska fynd ur historien visar på flera mycket stora temperaturförändringar på kort tid.

  Kort sagt dom klimathotsdogmerna som hela denna offentliga klimatteori och debatt och alarmism har som grundpelare och fundament vilar på ytterst lösa antaganden och massor av felaktigheter – som inte får motbevisas – där ligger problemet!

  Att Co2 molekylen idag används som huvudnummer är pga att dess egenskaper är lätta att mäta, både mängd och strålningsmässigt och att den är en växthusgas – Men där upphör enkelheten för Co2 molekylens funktion och för sin roll i klimatteorin, resten bygger på mycket stora antaganden gällande påverkan och samverkan med resten av klimatparametrarna som ex v temperaturen.

  Co2 är den perfekta riddaren för alarmisterna – men tittar man djupare på dess funktion och roll blir nog alla friska vetenskapsmän osäkra när det gäller att säga att vetenskapen nu är ” settled ”.

  Alla dessa osäkra antaganden är en snyggt hoppsatt fiende som lätt kan missbrukas – och farligast är om vi hamnar i en utbredd era av koncensusforskning och färgade glasögon vid beraktandet av våra resultat…och jag tycker att vi redan är där.
  Vi har en uppvärmning sedan mitten på 1800- talet, tack och lov.

 8. jax

  #7 Magnus blomgren
  Helt enig! Att felet i beräkningen av ökad temperatur anges till 0,1 grader innebär ju också att felet i ”mätningen” av ytmedeltemperaturen då och nu måste vara 0,05 grader om man antar samma storlek vid båda ”mätningarna”. Att jag sätter mätningar inom citationstecken beror på att mätningarna kompletterats med modeller, då inga mätningar finns på stora ytor, särskilt för förindustriell tid.

  Att ens beräkna ytmedeltmeperaturen för en enda mätning med ett fel mindre än 0,05 grader låter sig nog inte göras även om man mäter temperaturen kontinuerligt. Man måste ju skilja på instrumentets mätnoggrannhet och noggrannheten i mätningen, som oftast är mycket lägre.

  I själva verket är alla sådana jämförelser av mätta eller modellerade data inte signifikanta då de faller inom felmarginalen. Jag skulle uppskatta att felen i själva verket ligger runt tio procent eller högre i dessa medelvärdesbildningar

 9. Mats Kälvemark

  #7 Magnus Blomgren
  Det finns en väldigt enkel anledning till att alarmisterna ensidigt fokuserar på CO2 som roten till allt ont.
  Just follow the money. Utsläppen är väldigt enkla att beskatta och därefter ”mjölka ur” de betalningsströmmar som uppstår. Globalstråning, hela Ensofenomenet, solfläcksaktivitet, aerosoler, havsströmmar, vulkanutbrott, jordaxelns lutning etc. kan inte beskattas och spelas därför ner i betydelse av alla de hundratusentals globalt som tjänar på att upprätthålla det nuvarande CO2-narrativet.

 10. Nr 8 och 9
  Jo, verkligen – men visst låter det grymt vetenskapligt med en mätosäkerhet på +/- 0,1!
  Själva grunden i klimatteorin är rätt oseriös.
  Vi nyfikna blir irriterade av all propaganda och all koncensus när vi ser så många sprickor i klimatgrunden.
  Lägger man så till regeringsdirektiven till smhi för några årsedan om marknadsföringen/utbildningen om klimathotet – så får många av oss ömma tår!

  Vi som haft barn i skolan på senare år har upprörts av den propaganda liknande utbildningen i klimat som barnen matats med.
  Min son råkade i kläm när han försynt ställde en kritisk fråga om detta i skolan.

  Vi har sett förra statsministern, stefan – sitta hos luuk på bästa sändningstid på fredagkväll och säga till folket att man inte får kritisera klimatteorin – nähää, varför inte då?

  Regeringspengar till chalmers för att forska om klimatförnekare, 6,5 miljoner..

  Det är helt uppenbart att det inte handlar om vetenskap längre utan om agendor – och det är synd om alla seriösa forskare inom klimatområdet som drabbas av detta.

  Klimatteorins mätosäkerhetsproblematik och snabba slutsatser påminner mig mycket om en annan mjuk men omfattande vetenskap, psykologin.
  Psykologivetenskapen är gammal och etablerad men drivs i hög grad av trender och modenycker och genomgår med några decenniers mellanrum nya paradigmskiften för förståelsen av vårat psyke och dess konsekvenser för oss individer.
  Till råga på allt blandar man idag dessa två dicipliner inom klimatterapin – jag har lyssnat på radions P1 och föredragande klimatpsykolog – och chockerats av dennas klimatalarmism – hon sa att man måste ta in allvaret i klimathotet men att försöka låta bli att styras av rädslorna som detta ger och sedan fortsatte hon i värre å värre ångstton – direkt skrämmande!
  Jag har själv tragglat mig igenom psykologistudier och teorier om människan och samhället i närmare 4 år på universitet och det var slående hur högtravande och problematiserade texterna var i förhållande till ämnet och slutsatsen.
  Mina dryga 30 år inom aerospace och mätosäkerhet, tillverkning, kemi och teknik var som en dröm med hårda fakta och deduktiva slutledningar baserade på verkliga utfall.

  Man kan ju drömma om ett paradigmskifte inom klimatvetenskapen men så länge den förnekar faktiska biologiska sanningar och mest pratar om måsten och grön omställning, utan en tanke på biologisk mångfald och nationalekonomiska följdverkningar OCH vill finansiera allt med våra pensioner och skatter och frångå marknadsmekanismerna… -så kommer jag att vara fortsatt extremskeptisk till varje teori inom denna..trist men ofrånkomligt.
  Sorry för lång text och än värre meningar!

 11. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  I grönvänsterperspektiv symboliserar kol och kolbaserad energi det liv och samhälle de ogillar. Eftersom CO2-halten lätt kan mätas, mäts den och tilldelas ett värde – bara för att den mätts. Den eviga skillnaden mellan samvariation och orsak. Tes: lika stor andel är vänsterhänta som går med fötterna inåt. Och?

 12. Robert Norling

  HYBRIT, ett nytt Stålverk 80 och ren hybris.
  Alltså att framställa stål utan kol via el-slukande Vätgas.
  Som om det förverkligas kommer det att stå oss dyrt, mycket dyrt!

  Lyssna på en ung och mycket klarsynt och vältalig professor, Christian Sandström.

  https://youtu.be/X6kpXR8leuE

 13. tty

  Apropå mätnoggrannhet kan det vara värt att notera att det är osäkert om det svenska värmerkordet sattes 1933 i Ultuna (38 grader) eller 1947 i Målilla (38,2 grader), för 1933 avlästes temperaturerna bara på en halv grad när!

 14. UWB

  På tal om att ventilera ut, MP har halverat sitt väljarstöd sedan valet enligt Aftonbladet. Naturligtvis berodde det på att S (och till viss del V) stödröstade in dem i valet vilket visar att deras faktiska betydelse är ytterst marginell. Förhoppningsvis fastnar de ännu längre ner så att det inte ens är lönt att stödrösta in dem.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/l348pL/aftonbladet-demoskop-stodet-for-mp-har-halverats-sedan-valet

  I samma tidning pratas det om ”elrea” under onsdagen. Kan det bero på att det behagar blåsa lite mer.

  Kåberger hade förresten en så undermålig ledare (jag läste det som ett kåseri) i ETC att det är svårt att förstå hur han kunde fantisera ihop detta – principen är att priset på el går ner när det inte blåser (?!?!?!) genom cherry-picking av en dag i januari då det var milt och inte mycket vattenkraft behövdes. Suck.

  https://www.etc.se/ledare/vindkraft-saenker-elpriset-aeven-naer-det-inte-blaaser

 15. Brutus

  #14 UWB : När nu konsekvenserna av S’ och Mp:s sk energipolitik visar sig och efterfrågan på blodpudding och knäckebröd ökar kommer rimligen dessa partiers siffror att störtdyka. Detta förutsätter dock att regeringssidan lyckas med att placera skulden för magplasket på rätt ställe.

 16. Christer Björklund

  Verkligt oroande att avvikande meningar om resultat resulterar i bannlysning.
  Det måste vara högre i tak i en så här viktig fråga

 17. Brutus

  #16 Christer B : Vi lever i en mörk tid när cancellering och WOKE breder ut sig. Det är inte argument som gäller utan ”det enda rätta”. Den som ifrågasätter skall bemötas med pejorativ som klimatförnekare, homofob, islamofob, misogyn osv. Det handlar om en kvasiintellektuell totalitarism som är ett allvarligt hot mot demokratin. I farans riktning svävar Mao, Xi, Putin och Stalin m fl.