Illusionen om Parisöverenskommelsen

parisundertecknare

I FNs, EUs och USAs värld så är själva syftet med alla klimatmöten och åtaganden sedan 90-talet att radikalt sänka den globala koldioxidproduktionen. Efter Parismötet vet vi att detta inte är möjligt. Inte ens om alla utvecklade industriländer drar ned sina utsläpp till 0.

Ett självförvållat ”problem” som ligger till grund för detta misslyckande var den uppdelning man gjorde redan 1992 i ett övergripande avtal som kallas ”1992 UN Framework Convention on Climate Change” (länk). Där kom man överens om att bindande avtal endast gällde den industriellt utvecklade världen medan utvecklingsländerna (inkluderande bl.a. Kina, Indien, Sydkorea, Brasilien, Sydafrika, Saudiarabien och Iran) bara skulle göra så gott de kunde utan att riskera sin utveckling och bekämpandet av fattigdom. Utvecklingsländerna lovades senare även stort ekonomiskt bistånd via den s.k. FNs gröna fond. Detta gjorde man förstås i syfte att locka alla världens länder, också de fattiga, att gå med på alla avtal.

Syftet med Parismötet var att ändra på detta så att även utvecklingsländerna skrev på ett bindande avtal så att åtminstone 55% av alla mänskliga CO2-utsläpp skulle bli föremål för neddragningar. Men de utvecklade länderna står bara för c:a 35% av utsläppen medan utvecklingsländerna står för 65% (och i stigande). Hur viktigt det var att få med också utvecklingsländerna i Paris framhölls med skärpa av bl.a. utrikesminister John Kerry:

Faktum är att även om varje amerikansk medborgare cyklade till jobbet, samkörde till skolan, använde enbart solpaneler för att driva sina hem, om vi var och en planterade ett dussin träd, om vi på något sätt eliminerade alla våra inhemska utsläpp av växthusgaser, gissa vad – det skulle fortfarande inte vara tillräckligt för att kompensera den koldioxid utsläpp som kommer från resten av världen.

Om alla industriländer gick ned till nollutsläpp – kom ihåg vad jag precis sa, om alla industriutsläpp gick ner till noll – så skulle det inte vara tillräckligt, inte när mer än 65% av världens koldioxidutsläpp kommer från utvecklingsländerna .

Så förhoppningarna på Parismötet var stora – alla skulle vara med!

Men så blev det alltså inte. De s.k. utvecklingsländerna höll på den av FN-introducerade skillnaden mellan vilka som måste skära ned CO2-utsläppen och vilka som inte behövde det.

Inte heller så har alla utvecklade länder gått med på avsiktsförklaringen i Paris. Ryssland och Japan har redan sagt nej – det motsvarar 9% bort från de 35%. De som har lovat att binda sig till ett avtal står alltså för bara 26% av det globala utsläppen av växthusgaser. Men varken USA eller EU har ratificerat överenskommelsen och man möter starkt inhemskt motstånd på flera håll. Ja, i själva verket så hade det i början av augusti bara influtit bindande löften för 1% av de 55% som satts som ett första delmål. Antalet länder som skrivit på bindande avtal visas i bilden ovan.

Alltså, det finns inte ens en teoretisk chans att ens komma i närhet av Parismötets målsättningar beträffande utsläppsminskningar. Att syftet att även få med utvecklingsländerna misslyckades stod klart redan när mötet var avslutat förra hösten. Det är svårt att se Parismötet som något annat än ett totalhaveri, sett utifrån FN-världens målsättningar och värderingar.

Det märkliga är att Parisöverenskommelsen av politiker och media framställdes som en stor framgång och hyllades som att vägen nu står öppen för att ”rädda planeten”. Få har vågat påpeka att kejsaren är naken.

Javisst, det är fortfarande möjligt, och kanske t.o.m. troligt, att många industriländer även i fortsättningen kommer att åsamka sig själva stor skada. Sverige hör säkert till dem. Men det man håller väldigt tyst om är att denna självskadepolitik inte kommer att påverka de globala utsläppen i nämnvärd grad. För inte vill man väl att allmänheten skall genomskåda illusionen om framgången i Paris?

Ingemar Nordin

Källor:

https://judithcurry.com/2016/08/16/cop21-developing-countries/

http://joannenova.com.au/2016/08/paris-agreement-failing-only-0-04-of-global-co2-emissions-ratified-1-of-man-made-co2/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Bra, Ingemar Nordin!
  Det är precis detta som behöver upplysas om. Alla vetenskapliga gissningar, gräl och teorier bryr sig folk i allmänhet inte om, därför har Algore, Rockström, Pär Holmgren, och diverse sagoberättare så stor framgång. Folk, likamed väljarna, är den grupp som styr vad politiker och sagoberättarna kan åstadkomma för galenskaper.
  Mer av detta, krångla inte till saker.
  Tack ngemar.

 2. Evert Andersson

  Reportagen i media om det ”historiska genombrottet” i Paris lät genomgående positivt. Men alla dessa yttranden från FN-ledningen, miljöministrar, experter och miljöorganisationer är missledande. Parisavtalet är inte bindande och innehåller mest pompösa och ovetenskapligt grundade målsättningar, som inget land behöver följa om de inte vill.

  Jag undrar hur många av våra makthavare som läst avtalstexten och förstått den. Om de struntat i det kan jag mycket väl förstå dem, för det är knölig FN-byråkratiska. Här är Artikel 7, paragraf 5, som ett bra exempel. Översatt: ”Parterna erkänner att anpassningsåtgärder bör följa ett nationsdrivet, genuskänsligt, deltagarorienterat och helt igenom transparent angreppssätt som uppmärksammar utsatta grupper, samhällen och ekosystem och dessutom baseras på och inspireras av bästa tillgängliga vetenskap liksom, då det är lämpligt, av traditionell kunskap, kunskap hos ursprungsbefolkningar och lokala kunskapssystem i avsikt att integrera anpassningen i relevanta socioekonomiska och miljöorienterad politik tillika sådana åtgärder där så är lämpligt”.

  Text som kan tolkas efter behov samt tuggad och nattmanglad så att alla kan skriva under. Jag tror det står att vi ska göra så gott vi kan efter lokala förutsättningar. Inget för presidenter med proffsig retorik förstås.

  Ute i världen var det en vecka senare ”business as usual”.
  • Storbritannien tog beslut om att tillåta skiffergasutvinning. (Reuters)
  • En dag senare beslutade parlamentet att kraftigt dra ner på subventionerna till vind- och solkraft. (Daily Mail)
  • USA beslutade tillåta export av olja och gas. (Bloomberg)
  • Japan planerar 41 nya kolkraftverk. (www.japantimes.co.jp)
  • Indien meddelade att de inte låter överenskommelsen i Paris påverka planerna att fördubbla sin kolkraft. (www.theguardian.com)
  • Kina säger att de behöver dubbla kolanvändningen till 2030 och därefter minska.

  Nu återstår att se vilket inflytande våra inhemska politiska fundamentalister får, som tror att lösningen finns i en återgång till ett primitivare samhälle, som en slags Sörgårdsidyll där ”gröna näringar” ersatt vår basindustri.

  Med Wijkman och Rockström som pådrivare och MP vid rodret är det lätt att bli bekymrad. Ja t o m drabbas av klimatångest.

 3. Ann LH

  Nu väntar jag bara på att LBt och kanske Gunnar från Finsta förklarar för oss hur det är på riktigt.

 4. Lennart Bengtsson

  Jag har under lång tid i debatt och föredrag fört fram de extremt små svenska utsläppen som faktiskt knappast når upp till noll om man tar med den positiva nettoackumulationen i den svenska skogen. Jag har vidare fört fram att den reduktion som Sverige gjorde mellan 2002 och 2013 på ca 15 miljoner ton CO2 vilket enbart Kina kunde ”kompensera” genom en ökning på en dryg vecka. Idag släpper Kina ut ca 60% mer per person än varje svensk. När jag fört fram detta har jag bemötts med moraliska argument som att alla måste ge ett bidrag oberoende av konsekvenserna för det enskilda landet och dess ekonomi. Storbritannien och Tyskland som inte är lika gynnade med vattenkraft som Sverige och Norge har i dag stora problem att leva upp till Parisöverenskommelsen och säkert är de höga energipriserna ett bidrag till Europas dåliga ekonomi och höga arbetslöshet.
  Detta förnekas fortlöpande och den gröna ekonomin framställs i stället som något som skapar arbete och välstånd. Det gäller emellertid endast för de som gottar sig i subventionerna.

  På lång sikt är mycket höga CO2 koncentrationer ( som drygt de dubbla mot idag) ett potentiellt problem men detta kan inte lösas med gröna fantasier och önskedrömmar utan kräver trovärdiga och ekonomiskt genomförbara lösningar. Det värsta idag är att detta inte ens kan diskuteras då debatten har flyttats från fackmännens bord till allsköns virrpannor och bildstormare som inte ens vet skillnaden på effekt och energi och skyr alla kvantitativa spörsmål som pesten och där känslor har ersatt siffror.

 5. L

  Ja, jag hörde nyss på nyheterna hur ett ljushuvud vill minska biltrafiken i Stockholm. Han hade listat ut att det är många som kör förmånsbilar och att dom då inte har någon extra kostnad, varför det är billigast att ta bilen. Så han ville höja förmånskostnaden så att det blev mindre attraktivt. Att det kan få motsatt effekt föll honom inte in, att man blir ännu mer motiverad att verkligen köra med sin dyra bil…?

 6. Thomas P

  Lennart #4 ”l om man tar med den positiva nettoackumulationen i den svenska skogen. ”

  Tycker du man skall göra det då? tänk om vi, eller något annat land, pga klimatförändringar drabbas av skogsdöd, skall vi då ses som stora miljöbovar för att vi får enorma CO2-utsläpp? För rimligen måste man räkna åt båda håll om man skall ta med förändring av biomassa.

  Tyskland har problem för att de fått för sig att avveckla kärnkraft, vilket knappast kan skyllas på klimatfrågan. Brydde de sig om den på allvar skulle de stänga fler kolkraftverk och färre kärnkraftverk.

 7. L

  #6, och vad vill Thomas P ha sagt med detta..?

 8. Gustav

  Thomas P:
  Nej skogsdöd behöver inte drabba oss. Det minskar vår sänknkngstakt men inte våra utsläpp, iaf inte om vi exempelvis bygger hus av träden. Eldar vi upp dem så visst, då ökar våra utsläpp. Alltså skogsbrand ja men skogsdöd nej.

 9. latoba

  #4. Lennart Bengstsson Min högsta önskan är att svenska media kunde ge utrymme för den kunskap som du alltid ger uttryck för här men det verkar som om dumheter och okunskap för alltid har slagit rot i TV och tidningar.

 10. Ann L-H

  A pro på virrpannor så har Peter Hjörne, Stampen och numera krönikör på GP förklarat för läsarna hur det ligger till ute i stora världen. Han skriver bl.a. om den pågående kampen om Vita Huset i USA. Här är det minsann inte fråga om nyanser eller så.
  Hjörne: ”I USA kämpar en kvinna för att vidmakthålla de goda amerikanska idealen mot en populistisk och hatisk affärsman, som gjort lögner och invektiv till sin affärsmetod”.
  Han gör sig senare i artikeln till tolk för hoppet i USA och hoppas liksom världen och Sverige att H. Clinton vinner hon som står för anständighet, kunskap, mod, medmänsklighet och eftertanke.
  H. Clinton, den kämpande kvinnan vit som snö.
  http://www.gp.se/ledare/en-v%C3%A5ldets-och-hatets-sommar-1.3711734

 11. Ingemar Nordin

  Lennart B #4,

  ”Jag har vidare fört fram att den reduktion som Sverige gjorde mellan 2002 och 2013 på ca 15 miljoner ton CO2 vilket enbart Kina kunde ”kompensera” genom en ökning på en dryg vecka.”

  För Sveriges del ser det i nuläget tyvärr ganska mörkt ut för kommande generationer. Med en regering som för självskadepolitiken vidare med nya subventioner, avveckling av kärnkraft och våldsamma påslag på drivmedel så står vi snart utan både eget jordbruk och industri. Och det finns ingen opinionsbildning emot vare sig i riksdagen, media eller från fackföreningar och näringslivet så de gröna får härja fritt.

 12. Håkan Bergman

  Vem ska ta åt sig äran av de senaste årens kanske största utsläppsminskning i Sverige?
  De senaste tre åren har det sålts i runda slängar en miljon ny bilar. Dom här bilarna, miljöbil eller inte spelar ingen roll, drar minst 0,25 l mindre per mil än dom 10-15 år gamla rishögar som fasas ut i slutändan. Säg att varje bil körs 1000 mil om året, det ger över ett halvt ton i minskade utsläpp av CO₂ per bil, alltså runt en halv miljon ton per år totalt, ungefär lika mycket som inrikesflyget släpper ut och säkert minst dubbelt så mycket som man inbillar sig kunna nå med höghastighetståg. Och bilförsäljningen fortsätter att gå bra ser det ut som.

 13. Peter F

  OT

  The show must go on

  http://www.vk.se/1794563/varmare-klimat-ger-fler-infektioner

 14. Michael E

  Ingemar, ett väldigt bra och informativt inlägg om hur innehållslös denna Parisöverenskommelse egentligen är.

  Jag är dock lite mer hoppfull inför framtiden än det du skriver i #11. Styrkan med en demokrati är att allt för vansinniga projekt och idéer så småningom försvinner. Vi får inte glömma bort att medan Socialdemokraterna förnärvarande är i säng med MP så finns det starka krafter inom S och arbetarrörelsen som vill bort från detta samarbete och där, inte minst delar av fackföreningsrörelsen, vill ha en mer ansvarsfull energi och jobbpolitik. Må så vara att klimat och miljöfrågor är högt på agendan idag men det betyder inte att de är det imorgon, särskilt inte när väljarnas jobb och välstånd hotas.

 15. Olof Ribbing

  Michael E #14
  Om nu MP åker ur riksdagen. Ser det inte ut som om Annie Lööf har positionerat C för att regera ihop med S? Alliansen spricker kanske av egen kraft, men S vill väl gärna hjälpa till, S skulle inte behöva ge upp det grönaktiga, och hålla sig kvar vid makten. Det är mycket annat som kan avgöra, men det här ar iallafall en tanke som har fallit mig in. När det gäller Socialdemokratins gröna engagemang har jag intryck av att det mer än något annat beror på att man annars skulle sakna visioner och ideologi.

 16. Håkan Bergman

  C skulle ju kunna bli mer pragmatiska när man inte längre måste övertrumfa Mp hela tiden, knappast troligt med nuvarande partiledare dock. Vi får väl låta Löven regera ihjäl C också, om vi inte kan få en ren M+Sd regering.

 17. Olle R

  Jag har inga illusioner om Parisavtalet. RCP 8.5 spåret ligger fast. Mänskligheten som gjort ”tragedy of the commons” till varumärke och rättesnöre förmår inget annat.
  Tvågradersmålet kommer att nås under 2030-talet…

 18. Jan-Åke

  OT
  NSIDC verkar kontrollerat av klimathotstroende,det är lite SNF, Greenpeace,WWF och Föräldrarvrålet över det hela.Obama utsåg en Charles Bolden till chef över NASA som verkar basa över NOAA och NSIDC .
  Kollade Boldens ståndpunkt i klimatfrågan,och han låter precis som Obama `´climate change is real its here” etc.
  Slår nog in en öppen dörr nu-dvs Obama och Bolden,två klimathotstroende som rimligen då godkänner alla tempsiffror,havsnivåer,mm mm ? Sedan hämtar svenska MP journalister ”godbitarna” som levereras till nyhestuppläsare i Rapport och Aktuellt.

 19. Johan M

  #4 Lennart Bengtsson

  ”På lång sikt är mycket höga CO2 koncentrationer ( som drygt de dubbla mot idag) ett potentiellt problem…”

  Varför skulle det vara ett problem? 800 ppm skulle nog vara det bästa som hänt jorden på flera miljoner år.

  Hur mycket fossila bränslen skulle vi behöva bränna för att lyckas med konststycket att få upp koncentrationen till 800 ppm? Vi lär få ligga i om vi skall upp i de mängderna.

 20. Michael E

  #15 Olof Ribbing. Jag håller helt med dig om Socialdemokratins avsaknad av visioner. Det tycks mig som om de tappat fotfästet i samband med industrisamhällets omvandling till ett tjänstesamhälle. Den klassiska motsättningen mellan vad de refererar till som arbetarklass och de mer ”besuttna” klasserna är svårare att upprätthålla i samband med ökad utbildningsnivå och högre välfärd. Det är troligt att detta är en bakgrund till deras miljöintresse. Socialdemokratin har dock under mandatperioden verkligen kört över miljöpartiet i ett antal för dem viktiga frågor, kringfart Stockholm, Bromma flygplats och nu senast försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet. Det är en tydlig indikation att Socialdemokratin, åtminstone i dessa fall, sätter jobben framför flummig miljöpolitik.

  Jag är mer osäker på C’s vilja att byta block även om det vore ett drömscenario för S. Alliansen har varit en exceptionellt framgångsrik konstellation som lyckats hålla sig kvar vid makten under två efterföljande val. Just nu leder Alliansen över vänsterblocket och även C skördar opinionsmässiga framgångar. C är också i flera frågor, dock inte miljö och energipolitik, mer av ett klassiskt borgerligt parti än ett vänsterparti. Med Olof Johansson borta och utan inflytande, med Stureplans centerns fortsatta, om än just nu undanskymda tillvaro och en partiledare som fortsätter i fotspåren efter Maud Olofsson så undrar jag om C har stöd i det egna partiet för att byta fot. Osvuret är dock alltid bäst när det gäller C.

  Mitt personliga drömscenario är dock att Kd plockar upp M’s gamla partiprogram, det före Reinfeldt, slutar upp med att fokusera på abortfrågor och annat trams, vilket därmed skulle vrida den politiska debatten inom Alliansen mot höger. Med en sådan kursändring hos Kd skulle jag tror att de skulle fördubbla eller tredubbla sitt parti, naturligtvis på bekostnad av M som då skulle tvingas reagera.

 21. Sören G

  OT
  I Rapport i kväll fick TV-tittarna höra en ranchägare i Nevada som inte trodde på att torkan berodde på klimatförändringar. Han förklarade att det kan vara torka ett antal år och sedan regnar det i ett antal år. Så har det alltid varit.

 22. Ann LH

  Men, vart har LBt tagit vägen idag, just idag? Ett mer passande inlägg för LBt att debattera kan man knappast tänka sig.

 23. L

  #20, jag såg också Cowboyen, dom kan nog inte få in svensk television med klimatexperten Rockström i Nevada. Fantastiskt ändå att han fick säga sitt utan att bli idiotförklarad…

 24. Ingvar i Las Palmas

  #22 L
  Journalister.
  Vad vill de skriva om?
  – sånt som skrämmer, typ klimathot
  – Social interest. Människor som drabbats av nåt

  Vetenskap? Glöm det.
  Vädja till känslor inte förnuft
  Katastrofer och snyfthistorier

  Trött blir man

 25. Håkan Bergman

  Kommer vi att få se fraktionsstrider inom Mp nu, mellan dom som vill bygga med trä och dom som vill elda upp skogen alltså.
  http://services.svenskamassan.se/massor/pressrelease-feed/pressreleases_rss.asp?ProjectId=037&Lang=SE&releaseid=995767089

 26. Ingemar Nordin

  OT: När det gäller den gröna rörelsen (V, MP, C, Public service, etc. etc) så framställs ju alltid de politiserade och välbetalda organisationerna Greenpeace, Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och andra som ”experter” i media. Personrelationerna är täta mellan dessa och politiker och journalister.

  Men några få vågar, och kan, utmana dem i det tillåtna offentliga samtalet (den berömda åsiktskorridoren). Till de hör Torbjörn Fagerström och Jens Sundström som får lova att i SvD kritisera Greenpeaces kamp mot det gyllene riset. Ett ljus i den gröna vidskeplighetens mörker:

  http://www.svd.se/medierna-maste-sluta-gulla-med-greenpeace/om/debatt

  Se även Lars Kaméls http://nouw.com/vetenskapsbloggen/en-bra-uppmaning-26583543

 27. Gunnar Littmarck

  #4

  Varför skulle 800ppm CO2 i atmosfären vara ett problem?

  Jordens klimathistoria visar motsatsen.

  http://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html

  Diagrammet en bit ner är inte kontroversiellt och bestrid inte av någon annan studie, om än en hel del av texten är det.

  Så varför ska vi nu med låg CO2-halt, låg biodiversitet och ett livsfientligt klimat över stora delar av jordytan, oroas för att komma ur denna 40 miljoner år långa istid?

  Personligen tror jag att kontinentalförflyttningen som allt mer hämmar utjämnande temperatur över det norra halvklotet, är en av de viktigaste orsaker till denna långa istid.

  Muddra Berings sund? Öppna en stor passage mellan Östersjön och ishavet?

  De kända orsaker för istider är svårare, som ex att minska jordaxelns lutning eller hindra ändring till mindre cirkulär bana runt solen?

 28. Kolbjörn

  I dagens SvD (28/8) fortsätter Jenny Stiernstedt – den oefterhärmliga – med sina domedagspredikningar om klimatförändringar som resulterar i extremväder. Vattenbrist på Öland och Gotland, översvämningar i Louisiana. ”Möjligen har den gångna sommaren påmint om att inte heller svensk och amerikansk välfärd saknar utmaningar på ett varmare klot. /…Att Sverige en dag skulle få inhemska klimatflyktingar känns
  förstås avlägset. Men även här kommer vi med stor sannolikhet att se vissa områden bli obeboeliga,
  redan under det här århundradet.” Ack ja. Själv minns jag höststormen 1969 där vi vi satt och hukade vid stearinljus i ett mörklagt Örebro.

 29. Lennart Bengtsson

  Det är bedrövligt att journalister som Jenny Stiernstedt, som inte har en susning vad hon pratar om när det gäller klimat, får så mycket mediautrymme. Naturligtvis kan man hävda att det spelar ingen roll vad tidningarna skriver då det ändå är otillförlitligt och läsaren ändå har glömt bort det lika snabbt som en stackars Alzheimerdrabbad. Men man skulle ju ändå kunna ge läsarna en saklig och vettig information. Varför vill man inte det och varför skulle det vara fel eller olämpligt? Vad är den egentliga orsaken till pressens otillförlitlighet?
  Kanske är det helt enkelt så att man är ute efter ett sommarnöje på Öland eller Gotland och hoppas att klimatskriverierna skall leda till lägre priser? Men annars vore det kanske inte en dum ide om landets politiska överhet med sina sommarnöjen på Östersjööarna kunde flytta till övre Norrlands inland där det slipper förtvina i sommartorka. I Muddus finns det gott om plats både för svensk överhet, knott och mygg.