Grön hjärntvätt

En tänkvärd historia som jag fick refererad för mig nu på förmiddagen från en som var med:
Förra torsdagen gästades KTH av en av Nobelpristagarna i Fysik – Konstantin Novoselov. Efter sitt föredrag i den överfulla salen var det tillfälle till frågor. En ännu relativt sett osedvanligt ”välpreparerad” doktorand ställde den ultimata PK-frågan om man kunde göra Grafen ur biomassa. (Suck…)
Novoselov svarade stillsamt att – visst – den innehåller ju ca 50% kol – men att det knappast skulle göra någon skillnad – eftersom världsproduktionen snarare räknas i gram (en kvadratmeter grafen väger ca 1 milligram).
Under åren har det i övrigt kommit förslag (allvarligt menade – eller som ”cynisk/naiv affärsidé” för att finansiera sin forskning) från akademiker och exempelvis olika energibolag att ”återvinna” CO2, på mer eller mindre egendomlig kemisk väg. Det gäller ju globalt sett ca 8 miljarder ton kol årligen från antropogena källor som läggs till de ca 800 miljarderna ton kol som redan finns i atmosfären. Vad skulle man då tillverka i denna skala? Hur stora fabriker skull behövas? Hur mycket energi skulle behövas för att exempelvis kunna framställa kolväten eller metanol?  – koldioxiden ligger ju på botten av den relevanta energiskalan ?
Nej – låt Solens fotosyntes sköta detta – och ge oss grönskande fält och skogar. Utan koldioxid i atmosfären dör växterna, och vi med dem.
Tillägg kl 15: Jag började just skumma senaste numret av Chemistry World – där finns en artikel om att EU ska satsa 50 miljarder av våra skattepengar på koldioxidlagring. Men man säger att det ska finansieras genom försäljning av utsläppsrätter …
Tillägg II kl 15:10: Läser man länken till Oktobernumret finner man en 10-dubbling (500 miljarder) till år 2050. Vilket bottenlöst vansinne.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jag vet inte om jag är riktigt på banan här men den här kan få komma med:
  http://andaslugnt.blogspot.com/2010/12/koldioxidavskiljning-kan-bli-promille.html

 2. Peter Stilbs

  Ipse Cogita! – tack – högst relevant tillägg.

 3. Wombat

  En kvadratmeter av kvicksilver eller bly väger bara 0,5 gram, hahaaa, om de är valsade tillräckligt tunnt. Försök vara mer specific med dina mått. Hahaa……
  Kanske en kvadratmeter CO2 väger 254 ton beroende av tjockleken. Hahaa…

 4. Staffan D.

  Paul Ehrlich förutsåg på 60-talet global svält och brist till följd av befolkningsökningen.  Boken The Population Bomb kom 1968, på svenska 1972 som ”Befolknings-explosionen”, utgiven av Jordens Vänner.
  –  Det lilla problemet för Ehrlich var att svälten kom inte, bristerna kom inte.  Men han insåg inte detta:  1980 slog han vad med Julian Simon, som hade sagt:  ”Välj fem ’naturresurser’ som du tror det blir brist på.  Jag säger att priset kommer att ha sjunkit om tio år.”  Lätt sak, tyckte Ehrlich, och satsade:  krom, koppar, nickel, tenn och tungsten.
  –  Priset sjönk på alla fem.
  http://www.powerlineblog.com/archives/2010/12/027923.php

 5. Thomas

  Ipse, det har läckt mail där en chef i kolindustrin medger att det bara handlar om ett fikonlöv. Man lovar att man skall kunna ta om hand koldioxiden för att få köra vidare med sina kraftverk i lugn och ro, men tror inte själva på att det skall fungera.

 6. Peter Stilbs

  Thomas – här håller jag med Dig.

 7. Thomas, det är väl öht inte diskussion att carbon sequestering bara är dårskap. Men du kanske behöver komma ihåg varifrån dessa idéer kommer från början. Och att företag, lika mycket som bidragssuktande (eller tom -fuskande) allmänhet anpassar sig till var man får pengar gratis, eller iaf nästan gratis är ju heller ingen nyhet.
  Jag gillar för övrigt din fras:
  få köra vidare med sina kraftverk i lugn och ro
  Den är så klockrent aningslös om vad industriell produktionsverksamhet handlar om, att den nästan duger som nidbild av vad jag vänter mig från inrokt grön ungdom, ung vänster eller SSU

 8. BoE

  Thomas #4.
  Du menar väl inte att det är ok att hänvisa till läckta mail från några professionella medarbetare  inom energiproduktions sektorn????
  Det måste röra sig om avsiktligt missförstådda och otillbörligt stulna privata konversationer mellan hårt arbetande tjänstemän.
  Eh….. ?

 9. SchnellPosten

  Bloggen Andas Lugnt förklarar och räknar ut hur det hela förhåller sig, gå dit….andaslugnt.blogspot.com.
  Gå gärna till hans tidigare underbart känsliga och tveklöst tänkvärda inlägg i den förpestade debatten.
  (Fy vad less man blir att inte folk med hjärna använder den till annat än sko sig. Det måste finnas nåt ADHD samband med alla som inte förstår sammanhangen.)

 10. Slabadang

  Bo E!
  🙂 Mitt i prick!

 11. Dan

  Wombat:
  Grafen är en (1) atom tjockt. Annars är det grafit.

 12. Peter Stilbs

  Wombat måste ha sovit sista månaden. Vinteride ?

 13. BoE

  Någon som vet mer om:
  Slaying the Sky Dragon – Death of the Greenhouse Gas Theory
  Är detta månne en annan väg som också bär till Rom?

 14. 50 miljarder?  500 miljarder??
  SATSA DOM PENGARNA PÅ ATT PRODUCERA BILLIG EL I MÄNGDER FÖR…..

 15. Michelangelo

  #14# Det är inte enbart när det gäller tillgången på el som det brister i samhällsplaneringen.
  Hur många kommuner har inte gått på medias klimatbluff och trott på gröna vintrar. Finns det någon kommun som budgeterat rätt när det gäller t.ex snöröjning. Resultatet har visat sig i onödiga dödsfall och annat mänskligt lidande i form av personskador.  CAGW anhängarna är  katastrofala på många sätt.

 16. Michelangelo

  ”12” Kan vara förgitning av det bly och kvicksilver som han valsat.

 17. Michelangelo #15
  Det kan jag hålla med om. Fast just här tänkte jag mera globalt. OM vi skall sprätta 50 miljarder på något  så är det bättre att satsa på produktion av el i mängder både till oss själva och till utvecklingsländerna. Och att inte dubbelbeskatta den. Vilket drag det skulle bli! Dubbel effekt. Både under utvecklings/produktionsstadiet och efteråt. Snacka  med Gunnar Littmark om hur en ”tävling” kan utformas så att första transportabla (fartyg?) med driftsatta bridreaktor och elgeneratorer vinner 100 miljoner. Och en drös andra priser.  50 miljarder räcker till  500 priser på 100 miljoner var!!  För att inte tala om vad 500 miljarder kan åstadkomma i produktiv riktning istället för i kontraproduktiv.
  Alltså, det är så befängt så jag börjar tro att jag drömmer. Alternativt så har massor av nyckelpersoner blivit omprogrammerade av ”Aliens”.  Som vill åt vår CO2  för att gödsla någon planet. Jag kan inte hitta någon rimlig förklaring till vad som sker just nu. Det är så totalt befängt att det inte går att ens fantisera om  någon halvrationell förklaring.
  Som Schnellposten #9 pekade på i ”Andas lugnt”  så är idén helt befängd.
   

 18. Staffan D.

  Kina fördubblar sina utsläpp till 2020, och Indien tredubblar sina.   Tillsammans kan de två länderna då svara för hälften av världens totala utsläpp.  (I dag kommer kanske 20% från USA.)  Men nästa års klimatmöte blir i Durban, Sydafrika, och  40.000 klimativriga besökare kan det bli, trodde borgmästaren.  ”Klimatförändringen hotar att få katastrofala följder (minsann?), och nu när Kyoto-protokollets första period tar slut 2012, har tiden för tom retorik tagit slut:  Nu har det blivit tid för handling !” säger Greenpeace Africa.
  http://www.nationalreview.com/articles/255304/un-cancun-patrick-j-michaels

 19. BoE #13
  http://www.amazon.com/Slaying-Sky-Dragon-Greenhouse-ebook/dp/B004DNWJN6

 20. Argus

  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 21. Hans Jakobson

  Du eller möjligen jag tappade tråden. Vad försokte du säga?
  Nobellpristagaren förstår jag. Men sen?

 22. Hans Jakobson

  Jag läste en gång till, men blev inte mycket klokare. Jag är bara en gammal meteorolog, som jobbade med nuvarade proffesorer (Uppsala och Stockholm) utan att vara speciellt imponerade av dom.

 23. Hans Jakobson

  professorer ska det vara. På min tid fanns inte dysleksi!

 24. SchnellPosten

  Dyslexin kan var påtaglig kanske också hos de som tror på klimatförändringar i IPCCs flora……

 25. bom

  PS om Dina PS
  Och jag som häromdagen jämförde Biorecros VD med Hasse Alfredssons ormtjusare från Kiviks Marknad (beträffande detta illustra företags CC-funderingar). Ormtjusaren hade som bekant ingen orm men han hade ju ändå publik och nu har självaste EU missat att det inte finns någon orm och skall satsa 50 mdr. på ormen som inte finns.  Jag säger då det! Bevare oss för våra styresmän ty de veta icke vad de göra! 🙂

 26. Kent Forssgren

  ThomasJ gav oss en bra länk: här om dagen måste gå att göra en anmälan om  koldioxidlagringen till EU-kommissionen. Och få ett vettigt utslag. På denna hemsida kan man läsa exakt hur en anmälan skall utformas.
  http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_sv.htm
  ”Med fördragsbrott menas att medlemsländerna inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. Ett fördragsbrott kan bestå i en handling eller brist på handling. Det är landet som åtalas för fördragsbrott, oavsett vilken central, regional eller lokal myndighet som har brutit mot EU-rätten.”
  Detta vansinne måste väl för 17 vara ett brott mot någon §?

 27. Michelangelo

  Tänk om frankrike hade haft ett tankeförbud om kärnkraft – var hade de varit nu ? ( 94 200 MW med vindkraft hur skall det gå till ?)
  Rekord slaget i elförbrukning 94 200 MW – 52 av 58 reaktorer gång motsv 80% av tillförd energi –  1 grads minskning av temperaturen ger en ökning av förbrukning med 2 300 MW. 
  Ur Le Monde
  La France a battu son record de consommation d’électricité, mardi 14 décembre au soir, selon les données publiées par Réseau de transport d’électricité (RTE). La consommation a atteint 94 200 mégawatts aux alentours 19 heures, dépassant le précédent record de 93 080 mégawatts, qui remontait au 11 février.
  En hiver, une baisse de 1 °C de la température entraîne automatiquement une augmentation de la consommation d’électricité d’environ 2 300 mégawatts, soit le double de la consommation de la ville de Marseille. La consommation d’électricité atteint ses plus hauts niveaux lors des soirs d’hiver, quand les Français rentrent chez eux et allument simultanément chauffage électrique et autres appareils ménagers.
  La nuit de mardi à mercredi devrait encore être glaciale dans le nord du pays. Mercredi, une nouvelle perturbation arrivera par les côtes de la Manche et la mer du Nord dès l’aube, amenant dans son sillage quelques flocons de neige et de la pluie. Le froid, lui, persistera jusqu’à la fin de la semaine dans la moitié nord du pays, selon Météo France. RTE prévoit encore une consommation d’électricité très élevée.
  Selon EDF, 52 des 58 réacteurs du parc nucléaire français, qui fournit 80 % de l’électricité en France, étaient en activité mardi soir.

 28. Lena Krantz

  En fråga
  Den här peer-rewiew processen, när startade den? Asså, innebär detta att allt som har skrivit och forskats om innan inte räknas?
  Jag menar, för mig som utbildad arkeolog (gäller självklart paeleontologer, historiker etc)  är det fullkomligt självklart att MWP var varmare än nu och så vidare bakåt men är det så att all gammal forskning om klimatet inte längre gäller, bara kastat på sophögen? Eller hur funkar det?

 29. Jan-Erik S.

  LK #28:
  Jodå…det är kastat av alarmisterna.
  Egentligen så skulle de dömas att leta upp det som de kastat på sophögen.
  Tror de skulle passa bra där då de är riktiga sopor 🙂

 30. Lena Krantz

  Jan-Erik S
  Tänk att jag inte hade fattat det förrän nu.
  Det gör det hela såååå jävla mycket värre så nu sitter jag här och kokar av ilska.
  Det är ju för fan inte klokt!
  *GGGGRRRRRRRR*

 31. Staffan D.

  ”Huttrande UK får en av de värsta stormarna på 100 år.  Drivor på upp till 2 meter väntas när 60mph (100 kmt) arktiska vindar drabbar landet.  Meteorologerna varnar att stormen, som om några timmar ger flera decimeter snö, blir ännu värre än den notoriska vintern 1962-63, och den värsta som drabbat UK sedan 1927.  Jättedrivor stänger dussintals huvudvägar.  Dussintals järnvägar hotas av stora förseningar och inställda tåg.”  Daily Star, London, 16 dec.
  http://www.dailystar.co.uk/news/view/167670/Britain-in-for-worst-blizzard-in-100-years/

 32. Michelangelo

  ”31” Stackars engelsmän – dom har ju dessutom om möjligt ännu sämre energipolitik än Sverige. Många äldre kommer att frysa ihjäl – men det kommer väl på pluskontot i statsfinanserna.

 33. Staffan D. #31
  Jätteintressant med dina rapporter om extra kallt vinterväder på olika håll.
  Och jag som är väderintresserad läser med stor behållning.
  Jag är speciellt intresserad av vädret vintertid eftersom jag bor i en del av Sverige där det kan variera stort från år till år.
  Nu är det ju inte på långa vägar lika vanligt med snökaos i sydligare delar av Europa vilket gör din bevakning extra intressant.
  Men vad beror det på? Ingen som vet antagligen. Visst har man koll på låg- och högtryck och vet att en negativ NAO medför den här väderbilden här uppe, men vad beror NAO´s uppförande av?
  Frågar egentligen inte för att få ett svar, visar bara att jag funderar och försöker tänka själv…
  Och hur funkar det just nu på andra halvan av Jorden. Finns det några rapporter om värmeböljor (för att balansera medeltemperaturen menar jag).
  Eller finns det kanske ovanligt milda regioner på norra halvklotet som på något sätt utjämnar?

 34. Gunnar Strandell

  Peter!
  Var på Chalmers idag och fick höra en idé om att tillverka metanol från CO2 i soldrivna anläggningar nära ekvatorn.
  Fördelen skulle vara att verkningsgraden räknat från inkomande soljus kan bli ca 10% att jämföra med ca 0,1% för etanolframställning från jordbruksgrödor. 
  Men det senare skulle väl aldrig vi ägna oss åt, väl?
  Fast i morse när jag lämnade Norrköping luktade det mäsk i hela staden, så osvuret är kanske bäst. 😉

 35. I gamla tider byggde man dyrbara tempel och använde massor av dyrbara metaller och ädelstenar för att blidka gudarna. I dag tror de flesta att det bara var vidskepelse.
   
  Men är vi så mycket annorlunda?

 36. Svempa

  Lena K #30.
  Hunnerna i form av Rockström, Wijkman, Källén m.fl har ju kastat allt som inte stämmer med AGW på sophögen. Men som arkeolog vet du ju att man i Kökkenmöddingar kan hitta mycket intressant.

 37. Svempa

  Här är några grabbar som kunde göra klimatprognoser. Gjordes redan 1970 men stämmer ju perfekt nu 40 år senare.
  http://www.youtube.com/watch?v=MePTadhPvR4&NR=1

 38. Pär Green

  Uffeb
  Här kan du om väder!
  Bl.a  Se hvordan «gangsterbyen» Chicago ble omgjort til «isby».
  http://www.yr.no/nyheter/1.7424209

 39. #34 just det är det bästa sättet att ta tillvara solenergi i avlägsna områden med mycket sol och låga markpriser.
  Sedan den galna romklubben pekade ut elkraftproduktion i Sahara och ledningar till Europa har jag vid vart tillfälle skrivit att om de ska göra några solenergisystem i Sahara, ska de tillverka vätgas, kan vi inte då transportera och lagra det kostnadseffektivt ska den förenas med CO2 och bilda basen för alla våra petroleumprodukter.
   
  Chalmers lär försöka ta fram en småskalig drivmedelsfabrik, det kan bli dyrt så att fånga CO2 ur atmosfären, men kanske vi kommer köpa CO2 från förbränningsanläggningar????? Danska kolkraftverk kan bli aningen lönsammare om de säljer CO2 till skattefri drivmedelsproduktion??? Upp till politiker…. vill de fortsätta göda OPEC och mitt älskade Norge..så varsågod. om inte… finns alternativ…
   
  Jag anser att elektrolys inte är det bästa sättet att spjälka vatten i syre och vätgas, men värme och jod samt svaveldioxid som katalysatorer… 900C kan uppnås med elektrisk kraft, fokuserad solenergi, förbränning eller högtemperatursreaktorer.
   
  Yes we can  (eller hur Maud Olofsson?)

 40. #12 hoppas W0mbat vaknar och får en vinteridé…….

 41. Thomas Palm, du vet ju att CO2-hotet inte har någon vetenskaplig bäring och att några tipping point inte är aktuella då vi ligger många många C under poltemperatur under flera tusen år i geologisk närtid.
   
  Vad anser du är den mest konstruktiva vägen mot en global välfärd?
   
  Ska 3/4 av mänskligheten dö eller produktionen av elektrisk energi 4faldigas?
   
  Jag inbillar mig att du vill ha ett hållbart samhälle med fred, harmoni och en global miljövård, då finns bara de två alternativen, eller finner du ett tredje?

 42. Thomas

  Gunnar Littmark, får jag be så hemskt snällt om att du slutar tillskriva mig uppfattningar jag inte har.

 43. Thomas menar du att du har ett vetenskapligt argument till stöd för CO2-hotet?
   
  Underbart lägg fram det så ska jag såga dagens gröna certifikat vid fotknölarna….. då hjälper bara kärnkraft……
   
  Kom igen nu Thomas, antingen har du vetenskapliga argument för CO2-hotet, eller så inser du att det saknar vetenskapligt stöd (som jag länge förstått att du inser…)
   
  God natt… sov gott och dröm vackra drömmar… i morgon ska jag se hur det går för dig Thomas…. he he he he

 44. Rolf

  Till konferencen i Cancun lobbade flera stora företag för att Obama’s administration skulle vara ledande i bildandet av en ”klimat” fond, och säkra tillförandet av medel fram till 2020 ! Företag som Nike, Starbuck’s, Timberland, Pepsi m.fl.
  Eftersom dessa företag troligen inte besitter någon som helst kompetens med avseende på klimat, (vilket det verkar som väldigt få individer gör … ), är det med förundran man läser att de verkar för AGW. Vad kan det finnas för intresse bakom fasaden ? jag kan bara finna ett, pengar ….
  Så, det enda som kanske kan få även dessa jättar att tänka till och inte låta börsen styra allt är förmodligen att man ser till att informationen sprids samt att man inte stöder deras aktiviteter genom att köpa produkterna …  (Det är nog där det svider mest, i plånboken.

 45. ThomasJ

  Ha-ha! Visste inte slikt fick förekomma i landet lagom:
  http://aretsforvillare.nu/2010/12/sven-ove-hansson-arets-forvillare-2010/
   😀
  Mvh/TJ

 46. Slabadang

  Man skall tydligen skita i alla larmrapporter och dra en helt annan slutsats om miljön.
  Nu är det larmen om kvicksilver i fisk som granskats.Efter säldöd skogsdöd Tjernobyl äggskalsförtunning galna kosjukor svin och fågelinfluennsa hormoslyr… Varför ska man tro på ETT ENDA ORD från dessa oserösa gaphalsar?
  Varför är de så patetiskt  rent oserösa? Värsta förbrytarna mot grundläggande vetenskapliga dygder är de myndigheter inom folkhälso/miljö området.De lyckas banne mig systematiskt att trampa i elefantskit. Kolesterol kvicksilver i fisk transfetter va fan e det för grundläggande fel? Är det för att sälja in ett alibi för en gigantisk statsapparat i sken av att den skyddar oss?
  Är det för att de egentligen inte fyller sin uppgift och 90% av verksamheten är vattentramp och för att inte det ska märkas så producerar de nåt larm då och då för att inte anslagen skall försvinna? Nåt generalfelet Orvar ligger i botten!
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/notes_on_mercury.pdf

 47. Kent Forssgren

   Slabadang. En efter en av dessa gamla larmrapporter ifrågasätts. Vad 17 skall man tro? Omsorg, pengar, makt eller vad? Är det affärsintressen som ligger bakom larmen? Är det andra affärsintressen som ligger bakom ifrågasättandet av larmen? De skeptiska, vad driver dom och vilka intressenter gömmer sig bakom dom??? Eller är det så att byråkraterna försöker motivera sin egen förekomst genom att hålla igång ett evighetshjul. Kör först ett race åt ett håll, vänta några år och kör nästa race åt motsatt håll…
  Varför har vi till och med tvingats att använda lågenergilampor, när kvicksilver är så farligt? Omsorg, pengar, makt eller vad?
   
  http://www.kemi.se/templates/Page____5266.aspx
   
  Kvicksilver i lågenergilampor och lysrör
  Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. I en kall, ny lampa, finns kvicksilver i form av antingen små kvicksilverdroppar, fast amalgam eller kvicksilver/järn-kulor. En lågenergilampa kan innehålla upp till 5 mg kvicksilver medan ett lysrör kan innehålla upp till 10 mg.
   
  När en lampa tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas, för att till slut fylla lampan med ånga. När lampan efter användning kallnar övergår ångan åter till små droppar och möjligen också i viss mån till amalgam.
   
  Om en kall lampa går sönder sprids kvicksilver, som finns i form av små droppar, i rummet. Kvicksilverdropparna kommer rimligen att snabbt falla till golvet tillsammans med de trasiga lampdelarna och eventuellt glaskross. Om däremot en varm lampa går sönder sprids gasformigt, metalliskt kvicksilver (Hg0) i rummets luft.
   
  Upptag och effekter av kvicksilver
  Kvicksilver i form av vätskedroppar från kalla lampor förväntas inte tas upp via huden i nämnvärd omfattning. Från förorenade händer kan det uppstå exponering via munnen, men även i detta fall är upptaget mycket begränsat. Kvicksilverdroppar kan långsamt förflyktigas och på så sätt leda till viss exponering via inandning om inte de mycket små dropparna tas omhand.
   
  Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för kvicksilver. Men eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning och sedan ansamlas i kroppen ska man av försiktighetsskäl undvika exponering för gasformigt kvicksilver. Effekter som kan uppstå vid långvarig exponering för låga koncentrationer drabbar framförallt nervsystemet och hjärnan.
   
  I yrkesmiljö har den tolererbara koncentrationen av oorganiskt kvicksilver bestämts till 30 µg/m3 för längre tids exponering (8 timmar per dag under en längre tid), enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:17. En lampa eller ett lysrör kan innehålla 5000-10000 µg kvicksilver.
   

 48. Kent Forssgren

   Slabadang. Som jag skrev i föregående kommentar: vi kör racet åt motsatt håll efter en tid.
  Lågenergilampor som vi nu tvingats att använda, avger också ett skadligt uv-ljus.
  Nya forskningsrön, som det brukar heta…
  According to Government scientists, many of the bulbs emit more than the guideline rate of harmful ultraviolet radiation. Read more:
  http://www.dailymail.co.uk/health/article-1075613/The-energy-saving-light-bulbs-leave-red-faced–UV-radiation.html#ixzz18LSpaeE0
  Omsorg, pengar, makt eller vad?
   

 49. ThomasJ

  Lite sång så här inför helgen…?  😉
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2010/12/16/the-ipccs-12-days-of-christmas/
  Mvh/TJ

 50. pekke

  En artikel om politik och vetenskap från The Australian av Michael Asten   professorial fellow in the school of geosciences, Monash University.

  http://www.theaustralian.com.au/news/opinion/political-interference-will-cripple-climate-debate/story-e6frg6zo-1225972366783

 51. ThomasJ

  Grön hjärntvätt, läsvärt:
  http://www.americanthinker.com/blog/2010/12/global_warming_brainwashing.html
  Ackompanjerad av Pink Floyd:
  http://www.youtube.com/watch?v=2VUhoD3vM9Q&feature=player_embedded
  Mvh/TJ

 52. Jan-Erik S.

  Definitivt hjärntvätt.
  Doktoranden hade nog lämnat in hjärnan på tvätt 🙂

 53. Tege Tornvall

  Ämnet måste logiskt skrivas grafén med accent, oavsett vad språknämnden anser. Hur är det annars med skeppsredare Salén, psalmförfattare Franzén, gamla ätten Banér etc.? Dessutom finns redan kortformen graf för grafisk figur, bestämd form singularis grafen. Tar man bort allt som kan tyckas svårt ur språket blir det dels en ologisk gröt, dels som att hoppa höjd över en decimeter!