Gamla skeppsloggar motsäger AGW?

trafalgar victory
Gamla skeppsloggar har visat sig innehålla en mängd meteorologiska data som kan ge oss insyn i hur vårt klimat förändrats över tiden, skriver Telegraph.

”A group of academics and Met Office scientists has unearthed the records dating from the 1600s and examined more than 6,000 logs, which have provided one of the world’s best sources for long-term weather data.

Their studies have raised questions about modern climate change theories. A paper by Dennis Wheeler, a geographer based at Sunderland University, recounts an increasing number of summer storms over Britain in the late 17th century.

Many scientists believe that storms are caused by global warming, but these were came during the so-called Little Ice Age that affected Europe from about 1600 to 1850.

The records also suggest that Europe saw a spell of rapid warming, similar to that experienced today, during the 1730s that must have been caused naturally.”

Alltså, dagens uppvärmning är kanske inget ovanligt trots allt. Vad tror ni?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jerker Andersson

  Illustrerad Vetenskap hade en stor artikel om detta i slutet av 2006.
  Se http://www.illustrertvitenskap.com/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=9667
  och
  http://www.nmm.ac.uk/server/show/conWebDoc.9081

 2. Bjarne Ritzén

  Som erfaren operationsanalyter anser jag att dagens debatt om den globala uppvärmningen är alldeles för ensidig och till största delen bedrivs av grupper med ekonomiska intressen som gynnas av denna ensidiga debatt. Klimatfaktorerna som styr klimatförändringar är alldeles för komplexa och delvis fortfarande okända för att användas i ofullständiga datamodeller. Faran med datamodeller är att man har kapacitet att räkna ut detaljer långt fram i tiden och tar det som intäckt för ”att så är det”. Man kan säga att det är en ny fom av det tryckta ordets makt vi här upplever.