Försommarförundran

varm

I torsdags-fredags förra veckan skrev jag på resande fot ett inlägg utgående från främst ovanstående artikel i NWT, och har grubblat över de underliggande skeendena sedan dess. Då det nu bara några dagar senare åter är min tur att skriva något tänkte jag anknyta till nämnda inlägg. Jag vill dock klargöra att det är ganska uppenbart att liknande saker pågår i andra län, kommuner och på riksplanet, och utgör en utomordentligt missriktad typ av aktivitet.

Går man in på Värmlands Länsstyrelses hemsida hittar man  en mycket påkostad verksamhet för ”att rädda klimatet”, att ”göra Värmland klimatneutralt” (se exempelvis ”handlingsplanen” i detta dokument) – men notera att det glesbefolkade Värmland med sina skogar säkert redan är en koldioxidsänka, vilket man inte tycks medveten om.  Där finns också information (läs = propaganda) för att få innevånarna att spela med – exempelvis via det interaktiva webbdokumentet ”Klimatutmaningen”, där Du kan välja bland 117 symbolhandlingar med nämnda syfte:

klut

Jaha? Jag kan göra stor skillnad för klimatet redan på en månad? Ojdå, vad alla Värmlänningar då kan göra tillsammans… Begreppet ”klimatkänsligthet” får ju en helt ny innebörd.

Jag testade förslagen, och fick inledningsvis upp följande: ”Fylla diskmaskinen helt innan den körs” (ja, det var oftast lite knackig grammatik bland alternativen, och de tycktes dessutom upprepas, så jag har inte testat långtifrån alla 117).

Diskmaskinens klimatpåverkan? Ordet ”klimatpåverkan” verkar till att börja med ha hjärntvättats in i befolkningen som propagandistisk ekvivalent till ”energiförbrukning” – med underförstådd betydelse att all energiförbrukning är klimatpåverkande, och helt överskuggande andra faktorer. Om man då nu tror på det vanliga paketet om fossila bränslens skadlighet via atmosfärens uppvärmning via förbränning av desamma har man då samtidigt helt missat att diskmaskinen i normalfallet helt går på el och att svensk el är i stort ”fossilfri”. Flera andra ”utmaningar” bland de 117 hade samma tankegroda.

Så vad är detta för trams? Jag vet faktiskt inte. Det är ju så overkligt att någon överhuvudtaget kan tänka(?) så. Och så skulle JAG kunna göra en stor skillnad för ”klimatet” på bara en månad, via någon av dessa handlingar?

Ponerande nu att koldioxidtillskotten till atmosfären nu har den ”klimatpåverkan” alarmisterna vill tillskriva den (främst via en global uppvärmningseffekt), hur stor ”skillnad” kan JAG åstadkomma? Jaha – Sverige står för ca 1,6 promille av världens fossilbränslenyttjande, och överskuggas härvidlag fullständigt av övriga världen. Kina och Indien bygger väl kolkraftverk som i så fall motsvarar större förändringar på någon timme, än vad Sverige kan göra på ett år.

Jag orkar inte ens räkna på saken – det blir väl en ”uppvärmningseffekt” på 0,0000000000….0001 grad, även med det mest alarmistiska synsättet – fyll i lämpligt antal nollor, efter önskemål – er gissning är lika bra som min. Har jag nu gjort ”stor skillnad”? Vilket trams…

Vi hade ett reellt räkneexempel här för några veckor sedan i Per Welander’s inlägg om energipolitiken ”https://www.klimatupplysningen.se/2016/05/04/regeringen-lofvens-nya-bilskatt-kommer-att-ta-dod-pa-landsbygden/”. Björn Lomborg hade bl.a. räknat på de verkliga subventionerna för elbilar, och vi kan ta det som exempel:

 • Hur är det då med Teslans miljövänlighet?  Bjorn Lomborg har skrivit om att den inte är så miljövänlig. Avgörande är hur elektriciteten som laddar batterierna producerats. Är det via kolkraft, gas som är fossil kraft eller koldioxidfri kraft? I Sverige är elen idag producerad utan koldioxidutsläpp men om kärnkraften avvecklas (som Stefan Löfven planerar) så kommer importen av el att öka. I länder som Indien och Kina produceras det mesta av elen med kol. I Singapore fick Tesla ägare böta $11.000 får för höga koldioxidutsläpp, se här. Anledningen var att elen producerades med CO2-utsläpp och det sattes en faktor 0.5 g CO2/Wh för elproduktionen.
 • Bjorn Lomborg visar att världens alla elbilar har fått 100.000.000.000 kronor i subventioner men har bara sparat 3.3 miljoner ton koldioxid. Detta kommer att reducera jordens temperatur (om man nu tror på IPCC:s klimatmodeller) med 0.000001 grader till år 2100 motsvarande att globala uppvärmningen skjuts upp 30 minuter.

(Jag har för mig att lilla Sverige har ett fossilbränsleutnyttjande motsvarande ca 60 miljoner ton koldioxid, som jämförelse)

Och för att återgå till Värmlandsmaterialet – på 117-väljarsidan finns givetvis påståenden om att värmeböljor är farliga för hälsan, men inte ett ord om att kyla globalt är så mycket värre (- se exempelvis http://ehp.niehs.nih.gov/123-a275/).

Sidan avslutas med denna ”motivational-bild”, som kanske någon går på. Men blåljuger man, eller vet man inte bättre?

klud2

Jaha – och vad berodde nu översvämningen på för Toyota’s del? Ett antal stora utländska företag hade fått bygga fabriker på vad som tidigare var ett deltaområde och delvis uttorkat flodutlopp vid Bangkok. När det nu efter något decennium eller två åter kom större regn än vanligt hade inte vattnet någon annan väg att ta. Flodutloppet fanns ju inte kvar. Vad jag minns översvämmades även Toshiba’s hårddiskfabrik. En del av historien finns beskriven här https://en.wikipedia.org/wiki/2011_Thailand_floods

Nu är ju Klarälven reglerad, och så länge det inte inträffar någon gigantisk katastrof i stil med att Höljesdammen högst upp i länet kollapsar, så är det väl inte någon överhängande risk att Karlstad åter översvämmas, som hände år 1916.

Jovisst ja – Vänern har ju ett utlopp också – kanske man borde se över den saken, liksom underhållet av Höljesdammen, istället för att vidareberätta SMHI’s sagor om ökade framtida regnmängder i länet. Vattennivån i Klarälven norr om Karlstad verkade dessutom häromdagen mycket hög, trots en ganska torr vår.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  Det är bra att spara el, det blir billigare för plånboken i alla fall.

 2. Björn

  Klimatpropagandan infantiliserar och handikappar människor. Det är helt orimligt det som pågår. Det handlar om en massiv beteendekontroll vilken är motsatsen till vad demokratiskt fria människor skall behöva acceptera. Det är dags att befria sig från detta meningslösa ok som lastas på människor. Att förändra en sotig och förorenad luft i U-världen är en annan sak, men att fokusera på CO2 som förorening är en skadlig desinformation. Om denna desinformation tillåts fortsätta kommer I-världen att begå en långsam harakiri medan U-världen ökar sin luft och miljöförstöring. Dags att göra sig av med ”propagandaministerierna”!

 3. Lasse

  Visst kan man rädda miljön genom att vara sparsam och eftertänksam. Det finns många anledningar att spara på el det har vi fått itutat i oss sen 70 talet.
  Men gör man kopplingen till CO2 i alla lägen så kommer man fel.
  Beträffande översvämningar så har Vänerns reglering gjort dessa mindre sannolika. Det går tydligen bra utan att blanda bort korten med klimathotet.
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/fakta-om-vanern-1.4732

 4. Jan Norlin

  Människan kan påverka klimatet men inte vädret
  Vi kan påverka vårt inomhusklimat genom att sänka eller höja värmen. Ifall vi vill vara goda klimatister och vill minska på våra utsläpp av CO2 ,så väljer vi att frysa(ihjäl). Vi kan även påverka det sociala klimatet på våra arbetsplatser. Vi kan förbättra det ekonomiska klimatet för företagen och samhället, om vi inte låter oss styras helt av en grön ideologi. Våra klimat/mijöinvesteringar kan bli klokare om vi låter bli att styras av klimatanhängarnas dolda agenda: Klimatet är inte viktigast utan målet är att skapa en ny global världsekonomi. Ottmar Edenhofer, ordförande i en av IPCC:s arbetsgrupper: ”Klimatfrågan har inte längre så mycket med miljöskydd att göra. Klimatpolitiken skall fördela världens rikedomar på nytt sätt”. Christiana Figueres , FN:s högsta ansvariga för klimatfrågan: ”Första gången världsekonmin ändras avsiktligt”. Johan Rockström : Vi behöver en fundamental omgörning av ekonomin. Det märkliga är att liberaler och socialdemokrater ej har reflekterat över denna ”dolda” agenda som IPCC:s förespråkare bekänner sig till , dvs grön planekonomi. Grön politik styrs ej alltid av logik. Hans Rosling har visat att världen har blivit bättre :mindre fattigdom ,mindre epidemier, svält osv
  Vårt debattklimat i media och inte minst på SVT/SR kan förbättras genom att alternativ klimatforskning får möjligheter att publicera sin forskning utan att drabbas av klimatcensuren hos redaktörer och journalister .
  Häromdagen kollade jag mitt klimatkonto i Kristianstad. Mitt bidrag till utsläppen blev 6,2 ton CO2 för boende, resor, mat och övrig konsumtion. Genom att ta fram tältet och cykeln kan jag reducera mina utsläpp med 5,1 ton CO2 . Ifall jag slutar att äta kan jag bidraga till jordbrukets undergång och minskar jag dessutom min övriga konsumtion så kommer detta att leda till ökad fattigdom och arbetslöshet i världen. Eftersom våra utsläpp av CO2 skall nollställas , så får vi människor sluta att andas och med en gång har vår klimatpåverkan upphört och alla kan nollställa sina klimatkonton. Våra miljö/klimat/partister vill gå tillbaka till häst och vagn, men du får dra vagnen utan häst. Jag betraktar en uppvärmning på c:a en grad som en klimatförbättring och kanske kan vattentemperaturen på vår kust höjas så att det blir drägligt att doppa sig
  Jan Norlin

 5. Ann lh

  Förslag till NWT. Anordna en tävling i att skriva den mest utmanade kritiken mot projektet under rubriken:
  ”Strunt är strunt och snus är snus om ock i gyllne dosor”.
  Peter utanför tävlingen men gärna med i domarlaget.

 6. Peter Stilbs

  #1 – att spara el är en helt annan sakfråga.

 7. Peter F

  Det hela blir allt mer jippobetonat.

  Vad Umeå gjort för att få denna ”utmärkelse” förstår jag inte. Är det elbussarna som bara går till flyget måhända.

  http://www.vk.se/1736694/umea-arets-klimatstad

 8. Sören G

  #6
  Dyrare och dyrare blir elen med nuvarande energipolitik. Och sen blir det elbrist när kärnkraften är nedlagd. Och då det blir tvångssparande av el genom att man bara får tillgång till den vissa tider som i Rumänien under kommunismen.

 9. Lasse

  #5
  Kanske är det så att vi kan motiveras bli kloka om det finns ett diffust hot som gör detta nödvändigt.
  På 70 talet så hade vi oljekriser som påverkade tillgång och priser. Allmänna åsikten var att vi måste begränsa användningen av olja för den kommer att ta slut.
  Vi fick god hjälp av de punktskatter som har införts och som nu är accepterade men icke desto mindre.
  Vi har världens högsta beskattning och en energisituation som är svår att förbättra.(men lätt att försämra)

  Men att skrämma fram klokskap är dumt!

 10. Peter F

  Enligt Ekot och DN är det nu klart att kärnkraften ska vara borta 2040 och att effektskatten ska bort till 2020.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/ekot-slutdatum-for-karnkraften-klart/

 11. Ingvar i Las Palmas

  Bra
  http://unvis.it/www.svd.se/stangda-reaktorer-till-2020-kostar-200-miljarder/om/naringsliv:debatt

 12. Mats G

  10
  Peter F

  DN artikeln låg bakom betalvägg. DN borde betala mig för att jag huvudtaget försöker läsa deras dumheter.

  Nu är det långt till 2040 så man hinner ändra sig om det behövs. Stod det något om hur kärnkraften skulle ersättas?

  Dumheten hos dagens politiker är nåt typ av rekord. Ibland får man nypa sig i armen.

 13. Roland Salomonsson

  Bara för att kommentera runt risken för översvämningar i Sverige!

  HÄR SKAPAS DEN STÖRSTA RISKEN FÖR ÖVERSVÄMNING AV FELAKTIGT UTFÖRT SKOGSBRUK, OMFATTANDE SKOGSDIKNINGAR, DIKNINGAR I VÅTMARKER RESP EXPLOATERINGAR I OLÄMPLIGA LÄGEN. D v s vatten får chansen att numera ultrasnabbt (enstaka dagar) ta sig från högsta punkter till de lägsta, vilket innebär att de lägsta punkterna (ofta förträngda) svämmas över. Om man samtidigt bygger på f d våtmark eller i strandzoner, så blir det självklart ”översvämning”, vilket det eg inte är, då det borde planeras in obebyggda zoner där extremnivåer av vatten kan breda ut sig.

  Skogsbruket måste upphöra med kalavverkningar och i stället övergå till ”blädningsmetoden. Detta skulle dessutom kunna ge upp mot 4 ggr inkomsten för skogsägare, sett mot vad kalavverkningar ger. Kalavverkningar ger samtidigt avsevärt större markskador än blädning, och vid blädning behövs inte heller marken skadas ÄNNU mer genom s k markberedning (plöjning), vilket enbart släpper ut enorma volymer skadliga ”gifter” som slutar i haven runt Sverige. Sedan anklagas det urbana samhället för de åstadkomna skadorna. Med blädning reduceras även volymen stormfälld skog avsevärt.
  Även återväxten i skogen är viktig. Det gäller att gynna Nordisk TALL (i söder ek (jämställt). Denna art har genom mänsklig påverkan sedan istiden dominerat och allt liv, där en avsevärd del idag är rödlistad eller på väg att rödlistas, är beroende av tall/ek. Samt tillåta markbränder. T ex innebär minskade tallytor att särskilt lingonris dör ut och blåbärsriset begränsas.

  För att begränsa översvämningars negativa effekter krävs alltså miljöer där det finns växande vattensugande rotsystem, som fångar upp tillrinning. Att diken inte släpper igenom vatten mot lägre områden allt för snabbt. Att våtmarker fungerar som expansionspmråde (diken sätts igen). Liknande. Istället för att låta vattenvolymer rinna genom från högsta punkt till lägsta på någon dag, så gäller det att fördröja vattnets tillrinning till flera veckor, men med lägre intensitét. Så som skedde för 100-tals år sedan.

  Snabbaste sättet att kortsiktigt ta kontroll över översvämningsrisker är att gynna bäver inom riskområden.

 14. Ingvar i Las Palmas

  #12 Mats G.
  prova att prefixa webaddressen med unvis.it typ:

  http://unvis.it/www.svd.se/stangda-reaktorer-till-2020-kostar-200-miljarder/om/naringsliv:debatt

  funkar ibland

 15. Håkan

  Hur mycket el skulle en full konvertering av fordonsflottan till eldrift kräva?

 16. Håkan Bergman

  Jaha effektskatten tas bort och 2040 låter okey, 2010 gick ju att klara. Plumpen är väl att elcertifikaten blir kvar, men det räddar knappast så många väljare för MP och räddningen för barnbarnen är att få bort det partiet ur riksdagen.

 17. Mats G

  14
  Ingvar i Las Palmas

  Tack. Det skall jag försöka komma ihåg.

 18. Lasse

  Lunchekot nämner att vi fått allt bättre luft i västvärlden. Senaste 30 åren har luften i västvärlden blivit betydligt bättre. Alla kurvor visar på betydande förbättringar!
  En rapport att scrolla igenom:
  https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/klimat-och-luft/luft/luftfororeningar/iir-sweden-2016-report.pdf
  De glömmer att vi även fått mer solsken som ett resultat av minskande utsläpp och kanske även varmare väder!

  Otroligt att barn skall skrämmas med CO2 när de kan glädjas åt alla andra framsteg för en god luftkvalitet. (Här)

 19. Thomas P

  Mats #12 På DN räcker det med att öppna länken i privat fönster för att kunna läsa artiklarna.

 20. tty

  Håkan #15

  Det är inte så svårt att beräkna. Det finns 4,5 miljoner personbilar i Sverige. Om vi ersätter dem med Tesla Model S så behöver var och en ett 10 kW uttag för för att kunna laddas helt över natt. Alltså 45 000 MW, vilket är betydligt mer än Sveriges totala produktionskapacitet (inklusive kärnkraft). Nu kommer naturligtvis inte alla att laddas samtidigt, och de kommer inte att köras tomma varje dag, men det innebär ända att åtminstone hela lågspänningsnätet måste byggas om från grunden, eftersom det är få abonnemang som klarar den belastningen idag.
  Om vi överslagsmässigt räknar med att varje bil körs 1500 mil per år, jämt fördelat på årets dagar så skulle laddningsbehovet bli drygt 10 kWh per bil och natt, vilket blir typ 5000 MW, alltså typ mer än hälften av all kärnkraft, och vintertid blir ju behovet betydligt större då bilarna skall värmas också.
  Nu kan ju s k ”smarta elnät” jämna ut effekttoppar genom att prioritera ned laddningen, eller t o m ”låna” el ur bilarnas batterier när t ex vindkraften inte producerar något. Det kan visserligen få vissa bieffekter som t ex att folk inte kan komma till arbetet efter en kall vindstilla natt, eftersom det smarta elnätet tömt batteriet, men något får man ju offra för klimatet.
  Dock, eftersom ett helt tomt litiumjonbatteri är förstört, och ett nytt Teslabatteri kostar typ en kvarts miljon misstänker jag att folk kommer att koppla in reläer som bryter kontakten när strömmen börjar rinna åt fel håll.
  Man kan ju förstås också göra som Tesla faktiskt gjort för att klara effekttoppar på sina laddstationer. Alltså gömma ett dieselelverk i garaget….

 21. Peter Stilbs

  #15,#20 – på väg till Karlstad förra veckan noterade jag ca 10 laddstolpar för Tesla-bilar vid Dinners-restaurangen, längs E18 mellan Köping och Arboga (där finns också OK, Bilprovning och McDonalds och lite till).

  Men jag såg ingen Tesla-bil.

  I övrigt tror jag inte politikerna har förmåga att dra enkla logistiska slutsatser om exempelvis elförbrukning och elproduktion överhuvudtaget

 22. Peter Stilbs

  #18 – om bättre luft etc. Jag minns så väl när jag kom för att studera vid LTH i Lund 1965, och noterade de lätt disiga och orange solnedgångarna – som jag aldrig sett där jag växte upp i Värmland. Orsaken var ju uppenbart att söka i koleldad industri i främst Tyskland och övriga Nordeuropa.

 23. Mats G

  19
  Thomas P

  Tack för tipset. Jag visste inte att alla var hackers här…

 24. Mats G

  Nu har jag läst artikeln. Det är en klar viljeyttring både i ord och handling. Subvention till sol och vind kvarstår. Vattenkraft får lägre fastighetsskatt. Straffskatten för kärnkraft fasas ut på 4 år.

  Jag anser att det är tjänstefel att inte säkerställa Sveriges energibehov ett halv millenia framåt samtidigt som man löser problemet med det befintliga avfallet. Och då menar jag 4G kärnkraftsverk. Egentligen borde vi kavla upp skjortärmarna och göra en national kraftsamling för att få det att hända.

  Nej, Istället är vi i händerna på oportunistiska känslomänniskor.

 25. Mats G

  och hur blev Baylan energiminister? Han är ju helt j-a kass.

 26. Mats G

  vi skulle lika gärna kunna sätta Hatt som energiminister. Ja, just det så var det ju… suck.

 27. Mats G

  13
  Roland Salomonsson

  Så lösningen på alla problem är mer Bäver?

 28. Smile

  #25 Visst är det så.
  #26 Men medge att Bayland är vackrare.

 29. tty

  MatsG #25

  Apropå Baylan som minister. Kejsar Caligula blev enligt Suetonius mördad när han ville utnämna sin häst till senator. Numera är vi mera toleranta.

 30. SatSapiente

  tty #20

  Förutom att Sveriges effektkapacitet inte räcker för samtidig laddning av en elfordonsflotta, så finns andra invändningar.
  Årsproduktionen av litium (LCE litium-karbonat ekvivalenter) uppgick 2012 till 165 000 ton och beräknas år 2020 bli 277 500 ton.
  Av detta användes 30% till batterier 2012 och beräknas 50% användas till batterier år 2020.
  Ett batteri till Tesla (85 kWh) innehåller c:a 23 kg litium.
  Man inser snabbt att petroleumdrivna fordon inte kan ersättas i stor skala av elfordon med litiumbatterier, knappast ens om man bara räknar Sverige.
  Årsproduktionen av litium räcker helt enkelt inte, särskilt som man i världen vill ha litiumbatterier även till elverktyg, datorer och mobiltelefoner.
  Det finns fler invändningar, kapaciteten i batterierna sjunker med 25% vid -20 C t.ex.

 31. Rider

  Lite OT
  Bra med fracking tycker Crooked Hillary, fast inte i USA.
  http://dailycaller.com/2016/05/28/hillary-loves-fracking-but-only-in-other-countries/

 32. tty

  #30

  Alla batterier tappar effekt vid låga temperaturer. Ett gammalt trick för att i nödlägen klämma ut litet extra ur tomma batterier till t ex en nödsändare är att värma upp batterierna.

 33. Andreas

  #13 Roland Samuelsson

  Är medveten om att detta är en hemsida ang. klimatet men jag måste ändå fråga om var har du fått uppgiften om att blädning skulle ge upp till 4 ggr inkomsten jämfört med föryngringsavverkning? I alla de artiklar jag läst (bl.a. i den oberoende tidsskriften Skogen) innebär blädning sämre intäkter i jämförelse mot föryngringsavverkning. Blädning är även mer skötselintensivt och kräver att man måste in i beståndet med maskiner med jämna mellanrum vilket, tvärtemot vad du säger, ökar risken för markskador och bidrar till mer jordpackning. Andra nackdelar är att det tar decennier att ställa om t.ex. en jämnårig – hundraårig granskog till ett blädningsbestånd. Vidare är förryngringsavverkningsmetoden en bättre kolsänka, p.g.a. att den sammantagna tillväxten är högre (även om jag personligen inte tror på att koldioxiden är ett hot mot mänskligheten – tvärtom). Vidare använder du ordet ”kalavverkning”, vilket delvis är missvisande eftersom skogsbruket numera lämnar fler hänsynsytor, högstubbar och evighetsträd än tidigare, i samband med föryngringsavverkning. Två saker håller jag dock delvis med dig om; markberedning kan diskuteras/ifrågasättas på vissa typer av marker (steniga) inför plantering av framförallt gran. Här är det enligt mig bättre att satsa på stora plantor och bra, naturliga, planteringspunkter. Det andra är att eken bör gynnas mer. Vi frihögg ekar i hagmarken på fastigheten för några år sedan och så vips, är ekoxarna nu på stark uppgång. Förr om åren såg man bara någon enstaka men nu är de ett stående inslag vid den här tiden på året. Även gynnandet av tall i södra Sverige bör ökas, p.g.a. att markägare väljer att plantera gran på tallmarker. Detta beroende på att betestrycket på tallungskog är så högt. En minskad älg/rådjursstam skulle därför vara på sin plats.