flickorna på TV2

Hur står det egentligen till med SVT:s ambition att vara en oberoende och opartiskt mediekanal? Även om SVT sedan länge har upphört att vara vår huvudsakliga nyhetsförmedlare så står de fortfarande som en stor och viktig spelare när det gäller att sätta agendan i den öppna debatten.  SVT ett uppdrag att var en oberoende och opartiskt aktör; frågan är vad vi får för pengarna.

flickorna
Reportrar som inte har något med saken att göra.

Vad säger de direktiv som SVT har? Vi kan gå till källan och läsa innevarande års regeringsbeslut om sändningstillstånd. som är de regler som SVT har att leva upp till. Att vi i Sverige fortfarande har kvar en lagstiftning från 20-talet där regeringen skall avgöra vad som sänds i etern är naturligtvis helt absurt men den frågan skall vi vänta med. Vi tar istället en till på paragraf 8 och 13.

8 § 2p  SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa
händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som
medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och
kulturfrågor.

13 § 1p Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt. SVT ska beakta att en
vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv.

Dessa paragrafer är enklare sagt än gjort att leva upp till. Ingen nyhetsbevakning är opartisk utan färgas alltid av de grundläggande värderingarna som förmedlaren har. Min opartiska tolkning kommer alltid att var skild från din opartiska tolkning. Man kan till viss del lösa problemet genom att ha grupper med olika inställningar att presentera sin syn men även urvalet man gör kommer naturligtvis att vara subjektivt.

Att vara opartisk är mycket svårt men sändningstillståndet kommer till räddning. I trettonde paragrafens andra stycke ges direktivet att ta sikte på de som är relevant. Vi kan då göra processen enklare genom att först avgöra vad som är relevant utifrån vår egen färgade inställning och sedan göra en opartisk presentations av det som finns kvar. Att SVT inte tar upp din favoritfråga betyder inte att de har en partisk ställning utan att frågan helt enkelt inte är relevant (jag skulle satsat på en karriär som försvarsadvokat 🙂

13 § 2p SVT ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet. Ämnesval och framställning
ska ta sikte på vad som är relevant och väsentligt.

Vi håller till … vänster Svensson?

En kommentar på ett inlägg i förra veckan uppmärksammade att SVT stödde initiativet Covering Climate Now. Initiativet är ett samarbete där medieföretag propagera för klimathotet och startades av Columbia Journalism Review och The Nation med stöd från The Guardian.  Columbia Journalism Review är en facktidning som drivs av journalistskolan vid Columbia University.  The Nation är en veckotidskrift med fokus på politik och kultur och The Guardian är en av Englands största dagstidningar. Det låter ju trevligt att SVT vill ansluta sig som medarbetare i detta initiativ men hur rimmar detta egentligen med ”skall utövas opartiskt och sakligt”?

AllSidesMediaBiasChart Version3

För att skapa en bild av var på den politiska skalan Covering Climate Now befinner sig så kan vi ta en titt på sammanställningen ovan som är gjord av AllSides. Det finns säkert flera sammanställningar men jag tror de alla är rätt så överens om att den övergripande bilden. Skalan är från vänster (L)  till höger (R); ni hittar efter lite letande var ”The Nation” positioneras och för att förstå skalan kan ni även leta upp Reuters och Bretibart. The Nation befinner sig alltså på yttersta vänsterkanten i denna jämförelse och om det är någon som tvivlar så kan vi läsa vad de själva säger:

We are proud to endorse Sanders, a democratic socialist with a program both realistic and radical enough to meet the challenges of our time.
The Nation , mars 2020

The Columbia Journalism Review är för liten för att vara med på kartan men The Guardian finns med och även den ligger naturligtvis till vänster i bild. Av de tidningar som listas längst till vänster så är tio medarbetare i Covering Climate Now men ingen av de tidningar som ligger längst till höger är med. Inte heller några tidningar som är listade i kolumnen näst längst till höger är med utan de är föst i mittenkolumnen vi hittar en tidning  som har anslutit sig, The Christian Monitor. Det är inte konstigt om man ställer sig frågan – hur går SVT:s uppdrag ihop med att medverka i ett vänsterpolitisk journalistsamarbete?

Hur skall klimathotet vinklas?

Covering Climate Now är ett samarbeta där deltagarna kan får del av en strid ström av anpassade artiklar som presenterar klimathotet på rätt sätt. Det är naturligtvis lockande för en nyhetsredaktion att skriva upp sig för ett samarbete som inte kostar någonting och man slipper att göra annat än att översätta redan granskade artiklar. Alla medlemmar uppmuntras att dela med sig av sina egna artiklar och för att de skall hålla ”rätt” kvalité så finns det hjälpande riktlinje. SVT får tio regler de uppmanas följa, här följer ett axplock.

ja till vetenskapen :  Journalister skall veta ett det inte finns två sidor i denna fråga. Det finns den vetenskapliga sidas men dessvärre syns även och en skeptisk eller förnekande sida i pressen; detta måste stävjas. Kritiska artiklar skall inte tas in i ett försök att balanser debatten.

There are not two sides to a fact. …
Platforming those scientists’ detractors in an effort to “balance” our stories not only misleads the public, it is inaccurate.

klimatkrisen berör allt : En nyhetsredaktion skall naturligtvis försöka få med klimathotet i så många artiklar som möjligt. Det finns ingen område där klimathotet inte skall tas upp, från intervjuer med företagsledare till regeringsrepresentanter – det är alltid rätt med en klimatrelaterad fråga.

there is always a strong climate angle to be found.
“an exciting story filled with drama and conflict. It’s what journalism was made for.”

använd inte ”han sa” :  Klimathotet skall inte framställas som en politiskt fråga eftersom det då lämnar rum för människor att välja sida. Att göra det till en politisk fråga kan även få många att välja bort frågan efter som de upplever att de får för mycket politiska nyheter som det är.

when we treat the climate story first and foremost as a political dogfight, we give the narrative over to the same intractable partisanship that so degrades the rest of our political coverage.

ta det lugnt : Man skall inte använda tekniska termer:  ppm, koldioxid, mikrogram mm. Det är få läsare som förstår innebörden av dessa begrepp och man måste göra det begripligt även för de som inte förstår någonting.

And when attempting to quantify climate change, try to employ simple analogies. For example, when explaining how global warming contributed to the record wildfires in Australia,…..  a great slugger will hit plenty of home runs in any case, but a great slugger who takes steroids will hit more of them.

extrema väderhändelser är klimathändelser : Det finns ett överflöd av orkaner, flodvågor, snöstormar mm. Alla beror inte på klimatet men den ökande frekvensen är det! Att inte alla nyhetsreportage understryker klimatkopplingen leder till att läsarna kan vara helt omedvetna om den pågående störningen.

The climate connection need not dominate coverage, nor distract from the vital information audiences need in the face of emergency weather conditions—but mentioning it is a must.

för guds skull, ge ingen plats åt förnekare :  Om det efter nio punkter skulle råda någon som helst tvekan om hur klimathotet skall hanteras så ger punkt tio klara besked. Det finns ingenting som ursäktar att en seriös nyhetsförmedlare (dvs någon som är medlemmar i denna förening) ger plats för en avvikande uppfattning.

For God’s sake, do not platform climate denialists. We understand as well as anyone that opinion pages occasionally need to push the envelope with unpopular takes. But there is no longer any good faith argument against climate science—and if one accepts the science, one also accepts the imperative for rapid, forceful action. Op-eds that detract from the scientific consensus, or ridicule climate activism, don’t belong in a serious news outlet.

Hur gick det till?

Jag skickade ett brev till SVT och fick svar från både presschef Camilla Hagert och  Anne Lagercrantz som är divisionschef för Nyheter och Sport på SVT.  Anne sa sig vara ansvarig  för att  SVT gick med i detta samarbete. Enligt Anne så är Covering Climate Now inte en politisk organisation och anledningen till att de gick med var för att få inspiration och uppslag för reportage inför klimatmötet i september 2019.

Åtagande för att ingå är att rapportera om klimatet under veckan som leder upp till FN:s klimatmöte i New York 23/9.

Vi publicerade inte andras material eller samarbetade med andra redaktioner, däremot fick vi i nätverket samlat tips och inspiration.
Anne Lagercrantz

lagercrantz
Anne Lagercrantz pekar ut färdriktningen.

Jag vet inte hur inspirerade av Covering Climate Now redaktionen blev men så här skriver Anne på SVT:s blogg i september 2019:

Vi ska ge flera perspektiv. Men vi ska inte ge en falsk balans där vi ger lika utrymme till de som förnekar klimatförändringarna, säger att människan inte påverkar klimatet eller att klimatförändringarna inte kan utgöra ett allvarligt hot.

Det är nästan som saxat ur de direktiv som Covering Climate Now ger men det är nog bara två själar en tanke. Erica Bjerström, klimatkorrespondent, var en av de reportrar som var glad över SVT:s samarbete. Här utlovas ”nyheter” om klimatet inför det stundande toppmötet.

 

erica
Erica Bjerström  förmedlar budskapet

Det rekordstora intresset inför FN-mötet är tecken på hur den galopperande klimatkrisen oroar alltfler. 300 dagstidningar och TV-stationer världen över, däribland SVT, har till exempel gått samman i initiativet ”Covering Climate Now” och lovat publicera nyheter om klimatet sju dagar i rad inför det stundande mötet.

Erica fortsätter i hennes ”analys” men frågan är väl var gränsen går mellan analys och politiskt pamflett.

… mot Gretas klimatrörelse finns en minst lika mäktig folklig opinion som betraktar klimatpolitiken som elitens sammansvärjning mot folket. ..   Det rekordstora intresset inför FN-mötet är tecken på hur den galopperande klimatkrisen oroar alltfler. … rapporterna kan sammanfattas i en mening; ”Läget är värre än vi trott och klimatkrisen accelererar snabbare än vi trodde”. Utmaningarna är enorma och inget talar för att vi kommer att klara tvågradersmålet,  …  Det kommer bli värre innan det förhoppningsvis kan bli bättre. Världen har tio år på sig att halvera utsläppen.

Hade jag fått en krona varenda gång en aktivist påstår att vi nu minsann bara  har tio år på oss så skulle jag bara en rik person idag. Kan de åtminstone inte variera sig: sju, femton, tolv … så att det inte är så uppenbart att de bara pratar varmluft?

Camilla Hagert bedyrar flera gånger att SVT aldrig skulle låta sig påverkas i sin journalistiska gärning och jag tror ingenting annat. Jag tror inte vare sig Anne eller Erica känner någon som helst press från Covering Climate Now – de är som fiskar i vattnet. På samma sätt som det är svårt för en torsk att förstå vad vatten är, så är det svårt för en journalister att inse att de befinner sig långt ut på vänsterkanten om det överensstämmer med deras personliga åsikter.

Camilla Hagert ger oss dock en viktig pusselbit i denna cirkus och den stämmer väl överens med Covering Climate Now:s direktiv (min fetning):

Vi ställer oss bakom att vi ska ha en journalistik som utgår från vetenskap och vill publicistiskt att SVT ska öka både i kvantitet och kvalitet i nyhetsbevakningen av klimatet. Det är inte en politisk agenda.

Hade klimatcirkusen varit en politisk fråga så hade SVT varit tvingade att ta in båda sidors argument. Att SVT, kanske inspirerad av sitt samarbete, klassar klimathotet som en helt vetenskaplig fråga befriar dem från allt ansvar. Skall vi ta en titt på sändningstillståndet igen:

Ämnesval och framställning ska ta sikte på vad som är relevant och väsentligt.

Så skall en politik torgföras, klassa den som vetenskap och använd den statliga nyhetskanalen – gissa vem som är torsk.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Carin S

  Intressant o spännande beskrivet utav public media Johan. Har alltid vetat att de vridit på nyheterna i vårt land då vi på 70-talet tog in norsk radio. De hade en annan rapportering av världspolitiken.

  Säger det ännu en gång:
  Den som äger media äger sanningen, hur falsk den än månde vara.
  Nu kan jag tillägga att ’den som betalar forskningen äger resultaten hur förvanskade de än är.’
  Förr betalade kyrkan forskningen som skulle bevisa att jorden var platt i i mitten utav världsalltet. De som påvisade något annat var kättare o blev utfrysta om inte avbön.
  Läget väldigt likt idag.
  Vi får hoppas klimatet inte lyssnar på hur det skall vara så detta spökeri går över, fast samtidigt ser jag inte fram emot nästa istid…

 2. Simon

  Toppen Johan! Mycket belysande artikel
  Det är i sanning märkligt att SVT ger allt utrymme åt de verkliga ”klimatförnekarna”. Dvs de som påstår att klimatet har varit konstant och endast förändrats de senaste 100 åren.

 3. foliehatt

  Två saker som gör mig förbannad.
  1) Det förakt för befolkningen som kommer till uttryck i attityder som de som Johan beskriver med texten ”Man skall inte använda tekniska termer: ppm, koldioxid, mikrogram mm. Det är få läsare som förstår innebörden av dessa begrepp och man måste göra det begripligt även för de som inte förstår någonting.”
  2) det faktum att de som resonerar som i punkt 1) har rätt. Befolkningen i stort är för lata för att orka sätta sig in i de frågor som faktiskt berör dem och påverkar deras liv – men de har inga problem med att gå och rösta på partier som har än den ena än den andra åsikten i viktiga frågor, utan att de som röstar har någon koll förbi plakatpolitiska påståenden.

  Jag är ledsen för att jag sprider detta dystra budskap – men punkterna ovan irriterar mig enormt.

 4. foliehatt

  Till yttermera visso är det omöjligt att rösta med fötterna nu när SR/Svt har handen i var svensks plånbok.

  Elände!!

 5. Ulf

  ”Inte utrymme för de som förnekar klimatförändringarna.”
  I många år har jag försökt leta upp någon som förnekar klimatförändringar. Hittills helt utan resultat.
  Det närmaste man kommer är väl klimatreligionen som förnekar naturliga förändringar. Dock inte att det sker förändringar.

 6. #3 foliehatt

  Demokratins ständiga kvarnsten – demokrati är det sämsta alternativet … om man bortser från alla andra.

  Frågan är då, när vi vet att sakliga argument inte är värda så mycket, hur man förändrar attityden hos folk?

 7. Ulf

  Lite OT

  Två frågor intresserar mig lite extra. Dels frågan om att Kina ska vara klimatneutralt 2060 och stå på toppen av sina koldioxidutsläpp 2030. Enligt min mening kommer detta att driva utsläppen något enormt fram till 2030. Ingen tycks ha uppmärksammat detta.

  Den andra frågan är övergången ifrån olja till annan energi. Hur sannolik är denna? Jag läser om omfattande behov av metaller för att tillverka elbilar exempelvis.
  Har det försökts kvantifiera behov av nickel etc om man ska byta ut hela bilparken?
  Att skapa en elförsörjning i övrigt känns mer överkomligt åtminstone om man är villig att använda kärnkraft och vattenkraft.
  Men är verkligen ett totalbyte av bilparken genomförbart? Är batteribilar bara en utopi i större skala?

 8. Bra spaning

 9. Peter Svensson

  Jag tycker att ”Covering Climate Now” var en ganska otäck ögonöppnare. Den organisationen har ju uppmärksammats några gånger här på Klimatupplysningen på senare tid. Det otäcka är att läsa deras direktiv, som på punkt efter punkt överensstämmer exakt med hur SVT och de stora mediehusen väljer att rapportera om klimatet. Det är ingen nyhetsdriven journalistik, typ nu har det hänt någonting och nu rapporterar vi om detta. Istället är det agendasättande, opinionsdrivande journalistik; det här är ett budskap som vi vill förmedla.

  Jag har många gånger funderat på vem det är som bestämmer vilka nyheter som skall presenteras i exempelvis SVT Rapport och Aktuellt varje kväll. Programredaktören har en enorm makt i sina händer. Med nästan osviklig precision ser de till att presentera ett klimatlarm, stort eller litet, om inte i varje program så åtminstone vartannat. Alltid lägger de in en brasklapp typ ”enligt forskarna” eller ”om” och ”kanske”, men budskapet skall tydligt framgå; att vi befinner oss i en klimatkris och att något måste göras. Budskapet nöts in, hamras in, och folk påverkas så klart. Man tror att det pågår en klimatkris för det har man ju hört och läst överallt.

 10. Lasse

  Underbar sammanställning Johan Montelius.

  Denna borde sändas till Kungen eller hans Vetenskapsakademi-för att få en reaktion.

  Sen borde man väl hitta på ett bra epitet på denna rörelse av undergångspredikanter, klimatpessimister eller bakåtsträvare.
  Hybris har de i alla fall.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hybris_(mytologi)

 11. Thomas Wihlborg

  CO2hotet är en politisk hypotes som saknar vetenskapliga bevis.

 12. Ann+Löfving-Henriksson

  Johan!
  Grävande journalistik är ett honnörsord och många ”är kallade”. Men, för att inte gräva förgäves gäller det att ha insikt nog för att undvika villospår och istället sålla fram rätt ledtrådar och sedan inte ge upp förrän man grävt fram den gyllene skatten.
  Årets guldspade är Din!

 13. Daniel+Wiklund

  Och skulle nåt reportage i SVT visa sig vara miljöpartistisk propaganda kan man ju alltid skylla det på klimatförändringarna, som ju överskuggar allt.

 14. Rolf Mellberg

  Minns ni att man satte en gång en schimpans framför en målarduk, med några färgburkar och strax hade man ett klatschigt verk av s.k. ”modern konst”.

  Framstånde konstkritier (i New York?) hyllade verket, d.v.s. ”konstnären”.

  Eller att några provokatörer som för ett par år sen sände in en fake-artikel till en vetenskaplig prestige-tidskrift som publicerade ”skämtet” i tron att det var allvarligt menat. Det var inom något politiskt korrekt fält, späckat med ”gångbara” ord och uttryck.

  Det skulle vara lite kul om någon hittade på ett helt falsk klimat-story och förde fram den till okunniga journalister för att få igång ett nytt larm brett i media.

  Bara för att därefter avslöja bluffen och den totala flockmentalitet och inkompetensen som råder.

  Humor är ett mycket effektivt vapen.

 15. Eriksbo

  Svårt att förstå att SVT kan vara med i en organisation som så solklart flaggar för den ene kandidaten, Biden, mot den sittande presidenten. Neutrala statliga SVT borde absolut inte ”ingripa i de interna angelägenheterna” i ett annat land ! Ett riksdagsspörsmål vore motiverat.

 16. T Back

  Jag skrev tidigare till SVT med anledning av att de gått med i Covering Climate Now.
  Fick följande svar:
  ”SVT är med i flera journalistiska samarbeten, och vår klimatrapportering har ingenting med politik att göra. Syftet är att bättra vår bevakning av en vår tids stora utmaningar. Du kan läsa mer om det här: https://kontakt.svt.se/guide/fragor-om-svts-klimatbevakning.”
  Så var det med det!

 17. Arild Fuglerud

  Tack, Johan för en belysande artikel. ”Publicera service” är ingen service längre. Det har snarare gått i riktning mot ”garbage”. Det är mycket irriterande att man i sin policy trycker på uttryck som objektiv, demokratisk, kvalitet, relevant, vetenskaplig m. m. när man dagligen visar att man står för motsatsen.

  Man har glömt ordens verkliga innebörd. Winston Churchill uttalade sig på ett lysande sätt om demokrati:

  ”Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra.”

  ”En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med en begravning.”

  Våra journalister har mycket att ta till sig om verkligheten!

 18. Sören+G

  ”Ja till vetenskapen : Journalister skall veta ett det inte finns två sidor i denna fråga”.
  Då har man fulständigt missförstått vad vetenskap är. Eller man förnekar vetenskapen (medvetet eller av ren dumhet).
  Inkvisationen hade inte kunnat uttrycka det tydligare.

 19. Bra gräv Johan!
  Förmodligen är det få journalister som är så pass insatta i klimatvetenskapen att det vet att det finns både troende och skeptiska publicerade och peer-reviewade artiklar. Har de ens läst en riktig vetenskaplig artikel? Finns kunskapen för att göra det?

  Detta med plattformar. En del av er minns kanske debatten på Pennklubben när Janne Josefsson fick försvara att han hade gjort reportage om både ”högervåldet” OCH ”vänstervåldet”. Det senare borde han inte ha gjort, menade någon chef på SvT efter som det bara gav en plattform till kritiker av vänstern – och de visste vi ju vilka de var med sin svans av nassar och rasister.

 20. Simon

  #16 T Back
  Har gjort samma sak och fått samma svar. Har även frågat efter vilka källor man använt för sina påståenden om klimatet och svaren är (de gånger man bemödat sig att svara) att det råder vetenskaplig konsensus om detta. Skickar man hänvisningar till vad IPCC själva skriver i sina vetenskapliga rapporter får man inget svar alls.

 21. Lasse

  Vi kanske skall sluta vara så naiva?
  Valet i USA påvisar stora ambitioner hos de plattformar som vi anser vara fria och öppna.
  De har ingen avundsvärd situation men när de börjar censurera sina sidor så begår de ett brott mot oss användare.
  När sökmotorer väljer bort sidor eller döljer dem så ger de sig på det öppna samhället.
  Nu visar FT att Google skulle påverka EU parlamentariker för att slippa ett lagförslag för att öppna upp monopolställningen som sökmotorn skapat.

 22. Ann+Löfving-Henriksson

  Stort Grattis Ingemar!
  Se senaste inlägget på klimarealistene.com
  (Gäller även Elsa W.)

 23. Eriksbo

  De nordiska länderna har likartad public tv-uppställning. Men bara SVT är med i Covering Climate Now, inget av de andra nordiska länderna ! Inte heller BBC. Tar väl försiktigtvis avstånd från en så ensidigt partisk och aktivistisk organisation. TV4 och Expressen har också hoppat på. Inget annat nordiskt pressorgan av betydelse har svalt betet. Vilka slutsatser ska dras av detta ?

 24. Bengt Abelsson

  Från ”instruktionsboken”

  . a great slugger will hit plenty of home runs in any case, but a great slugger who takes steroids will hit more of them.

  I andra sammanhang är dopning illegalt, straffbart och allmänt otrevligt.

 25. BG

  # 14
  Det var Göteborgstidningen som för många år sedan d
  publicerade detta.

  https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/historisk-apkonst-gick-under-klubban-1.1918491

 26. Simon

  #25 BG
  Man kan starkt misstänka det är samme upphovsman bakom såväl tavlorna som klimatmodellerna 😉

  Inte nu för att det var något större fel på åtminstone tavlorna om man gillar den typen av konst

 27. Rolf Mellberg

  BG och Simon

  Tack BG, jag mindes väl fel, trodde det var konstexperter i New York som förnedrades.

  Kom att tänka på Hans Rosling vars medicinstuderande elever skulle gissa på några frågor gällande internationell hälsa. De var så övertygade om västerländsk överlägsenhet att de gissade SÄMRE än schimpanser. Lägre än 50% rätt.

  Roy Spencer har f.ö. syrligt kommenterat modellbyggarnas ”rättesnöre i sitt arbete” och menar att de bygger modeller som de anser ”seems to be about right”.

  De skapar de resultat de vill ha.

 28. Att Scientific American har blivit en del i denna anti-vetenskapliga grupp förvånar inte: https://www.coveringclimatenow.org/partners#digital De har ju också tagit politisk ställning för Biden och mot Trump.

  Vetenskapen bevisar att Trump är dum och 99.9 % av alla vetenskapsmän håller med 🙂 Mest klagar de på Trumps coronapolitik, men han får sig en släng av sleven även för klimatvetenskapen.

  https://www.scientificamerican.com/article/scientific-american-endorses-joe-biden1/

 29. Thomas

  Uppfinnaren i Sundbyberg är ett under av klarhet jämfört med en del av de som ska lösa klimatproblemen i verkligheten.
  Tänk att lösningarna är så enkla:
  https://youtu.be/At3I5UxBws0?t=339

 30. Simon

  #29 Thomas
  Tack för den länken, jösses säger jag bara

 31. #29 Thomas#

  Jag tittade på intervjuen med miljöpartisten. YouTubes förslag till nästa video var Fleksnes Fataliteter. Är det inte förunderligt hur duktiga kanalens algoritmer är på att hitta videos med liknande innehåll?

 32. Håkan Bergman

  Allt är inte elände, det finns unga journalister som tänker självständigt och som får komma fram även i PK-media.
  https://www.svd.se/new-york-times-misstag-upprepas-nu-i-sverige/av/malin-ekman

 33. #31 Lars Mellblom

  🙂 underbart

 34. Lars i Huddinge

  Lyssnade på SvD:s Malin Ekman i Nordegren & Epstein i P1. Hon har en anpassad syn på sakernas ting i USA till skillnad från Sveriges MSM-media. Intressant, lyssna från 25:00 min in i programmet.

 35. Lars i Huddinge

  Glömde länken:
  https://sverigesradio.se/nordegrenepsteinip1
  rulla fram till 25 minuter

 36. Jan

  Ett uppenbart problem är att massmedia betraktar miljöorganisationer som oberoende expertorganisationer som saknar politiska och ekonomiska intressen. Deras företrädare kan då framföra sitt budskap i massmedia utan att riskera få besvärliga frågor eller möta meddebattörer som ifrågasätter budskapet. Ett synnerligen bekvämt privilegium.

 37. #32 Håkan Bergman

  Det var en riktigt skarp journalist – hon kommer antingen att anpassa sig eller byta yrke.

 38. Staffan+Lindström

  35, 37
  Ni vet väl att Thomas Nordegrens svärson, 2004-2010, bytte kvinnor men inte yrke….Därav ”Cheetah” Woods …
  Hur mycket fick Elin?

 39. Sören+G

  Jag råkade komma in i slutet av ett program på Kunskapskanalen ”Livet längs ekvatorn”. Det var tre (geologer?) som gick på en stor glaciär förmodligen någonstans i Sydamerika. De pratade spanska. De gjorde mätningar och såg att glaciären hade minskat några dm i tjocklek på en månad eller så. De trodde att glaciären skulle vara helt borta om 20-30 år. De skyllde på våra utsläpp av koldioxid och var sorgsna för att deras barn och barnbarn kanske inte får se glaciärer. Så sa de att det blir varmare och varmare vid ekvatorn. Men är det inte så att Jordens medeltemperatur visserligen har ökat, men att det blir en jämnare fördelning. Den ökar närmare polerna, men vid ekvatorn ökar den inte. Dessutom är det nätterna och vintrarna som blivit mindre kalla men maxtemperaturerna (som bör infalla på dagen) har inte ökat. Om minimitemperaturen ökar men maximitemperaturen inte ökar så blir det naturligtvis en högre medeltemperatur.

 40. Munin

  #39
  Om det skulle vara så att nätterna blivit mindre kalla och att maxtemperaturerna under dagtid inte ökat blir det intressant att få en förklaring till detta!
  Har koldioxidmolekylerna ett dubbelliv? Är de ute och härjar nattetid och tar igen sig under dagtid!
  Vad säger alla dessa modeller, som påstår att de kan förutsäga klimatet?

 41. Ulf

  Svar 32, 37

  En otroligt bra och viktig artikel. Hade alla journalister haft den inställningen så hade vi aldrig haft något klimathotsproblem.

  Och Johan hon har hållit på ett tag och man kan nästan ta på den obändiga vilja, så tror inte hon ger upp eller anpassar sig.

 42. Gunnar Juliusson

  #36
  Det sas på nyheterna nu att BBC nu inte tillåter någon politisk yttring av medarbetare på nyhetsredaktionen, inte heller aktioner för NGOer, Prideparader eller BLM-demonstrationer. På förekommen anledning kan man tänka.

 43. Staffan+Lindström

  39,40
  VÖE oks ”UHI” ”The urban heat stays mainly in Durban”
  Wikipedia svenska sökning nyss: Värmeöeffekt: 0 ….
  Svenska Wikipedia: Sökning Stadsklimat: Berlin… ”10 grader varmare sommarnätter” Nämn inte vinternätter med nysnötäcke… Men engelskspråkiga Wikipedia har uppgifter om att kinesiska studier visar att värmeöeffekten kan stå för 30 % av klimatuppvärmningen i Kina, oklart nationellt eller regionalt. Glaciärer i Peru kan säkert stämma Lima för överskottsvärme plus partikelnedfall…. Men egentligen är ju allting britternas fel som startade den industriella ”revolutionen” …. 😉

 44. Sören+G

  #40
  Det är solen som värmer. Koldioxid kan möjligen bromsa utstrålningen. Men framförallt är det haven som bestämmer hur varm eller kall atmosfären kan bli. Ett varmare hav leder till mer avdunstning. Vattenånga är en växthusgas men jag undrar om inte dess kondenserade form moln, dis och dimma är viktigast. På dagen bromsar det intrålningen från solen och på natten bromsas värmeutstrålningen.

 45. Munin

  #44 m.fl.
  Detta att temperaturändringarna skulle vara olika stora beroende på vilken tid på dygnet man avser leder i så fall fram till att varje klimatmodell borde finnas i två versioner. En nattversion och en dagversion! Mekanismerna kan inte vara desamma och förklaras med bara en modell!!!

 46. Sören+G

  #45
  Det räcker väl långt att det är haven och solen och molnen. Koldioxidens bidrag är kanske inte så stor.

 47. Munin

  #46
  Nu är det ju så att det är klimatalarmisterna som bygger sina larm på att det är koldioxiden, som skulle leda till temperaturändringar. De hänvisar också till sina modeller, som påstås visa detta. Om det nu skulle vara så att temperaturändringarna är olika stora över dygnet blir det mycket intressant att få förklarat (från deras sida) varför det blir så och vilka mekanismer som leder till att så blir fallet. Varför är det bl.a. nätterna som blivit varmare och som leder till en högre medeltemperatur?

  Min egen hypotes är att temperaturmätningarna är nu så kontaminerade med värmeöeffekter att det är fråga om falska uppgifter. Det redovisas för höga temperaturer vid många mätstationer p.g.a. kontamineringen (mätstationers omgivningar ändras över tid till att alltmer bestå av byggnader, asfaltsytor, vägar, betongkonstruktioner). Görs inte korrigeringar för de ökande värmeöeffekterna kan man förledas till att tro att bl.a. nätterna blivit varmare.

 48. Det enkla svaret på varför det är minimitemperaturerna som ökar mest är väl att det vi får är en ”jämnare temperatur”

 49. Munin

  #48
  Det finns ett mått som heter DTR (Daily temperature range)=skillnaden mellan en mätstations max- och mintemperaturer. Om minimitemperaturerna över tid ökar mer än maximitemperaturerna blir DTR lägre. Ju lägre DTR desto mer har värmeöeffekten växt vid mätstationen.

 50. ”flickorna på TV 2”.
  Dumheter! Johan, har du själv satt rubriken? Är det nån som inte hör att den är fel. Är det nån som inte förstår varför den är fel? Vanhedrande för oss tycker jag. Jag vill inte att den ska stå oemotsagd.

 51. Fredrik S

  Eilif Hensvold #50

  Per Gessle och Gyllene Tider var ju först.

  Lite lördagsmorgonmusik till kaffet:

  https://www.youtube.com/watch?v=uWxXd7e8DTw

  Fast jag tycker han skulle skrivit sådana som klänger sig fast på en kvast.

 52. Fredrik S

  Tack Johan för inlägget.

  Man borde samla ihop tusentals gamla tv-apparater och dumpa dem framför entren vid Gärdet.

 53. Fredrik S och Johan. Bra inlägg av Johan-som vanligt-visst! Men varför dra på oss berättigad kritik över mossigt könsrelaterat förminskande. Gubbigheter som inte är roliga och i dag genomskådade. Det räcker och blir över med att gå på deras åsikter.

 54. Peter+Stilbs

  Eilif #53 – men det är ju i stort sett bara kvinnor som står för klimatpropagandan på SVT (och även TV4 – och SR).

  Dels som uppläsare i bästa Nordkoreastil, och dels som programmakare (Bjerström, ”Vetenskapsredaktionen” etc etc).

  Jag tycker Johan’s rubrik var både fyndig och träffande.

 55. Lars Secher

  Tack Johan! Du bar en god pedagog redan på DVL… 😉