Europeisk blackout hotar

blackout

Finanstidningen Bloomberg varnar för en kommande blackout i delar av Europa om det blir en kall vinter. En starkt bidragande orsak till detta är att den stora utbyggnaden av s.k. förnyelsebar energi medfört att det blivit dyrt att hålla igång traditionell kraftproduktion såsom gas-, kol- och kärnkraft. De sistnämnda produktionsanläggningarna fungerar bäst under kontinuerlig drift men får nu ofta köras lite då och då som backup till den variabla vind- och solkraften. Och det gör dem olönsamma och nedläggningshotade. Så efter att EU spenderat 500 miljarder euros under senaste decenniet på förnyelsebar och ”hållbar” energi så står vi inför en energikris. Det är knappast hållbart.

Ett exempel som Bloomberg tar upp är Belgien som just nu stängt ned tre av sina kärnkraftverk samtidigt istället för att man skött underhållet successivt. Samtidigt stängs många gaskraftverk i Europa, dels därför att gasen är dyr – de gröna har ju stoppat en motsvarande utveckling som USA har haft med sin skiffergas – och dels därför att det kostar mycket att bara köra dem ibland när det inte blåser eller då solen inte skiner. Detta kan skapa brist på el inte bara i Belgien utan även i Frankrike som brukar köpa el från grannen under vintern.

I Storbritannien hotar också en energikris. Alla resurser har lagts på dyr vind- och solkraft istället för att renovera och bygga nya fossileldade kraftverk. En nyligen utkommen rapport från National Grid säger att de bara har 4,1 procents marginal till en blackout i vinter. Och skulle det bli dagar med riktigt kallt så får man stänga ned en del fabriker. Och det är knappast vad som förväntas av en stor och modern industrination, i synnerhet som man har varnat för att de existerande kraftverken är gamla och omoderna i snart sju år!

Men kommer det att bli en kall vinter då? Tja, det kan man naturligtvis inte säga med någon säkerhet. Det som möjligen talar emot är att det fortfarande råder en svag El Nino-situation med varmt vatten som väller upp i Stilla Oceanen. Det som talar för en riktigt kall vinter är att stora delar av Sibirien redan är snötäckta, vilket i sin tur gynnar en tidig uppkomst av mäktiga och stabila högtryck. Kylan kan då komma att breda ut sig västerut ända till Europa.

Hursomhelst kan vi nog skatta oss lyckliga för att vi fortfarande har både kärnkraft och vattenkraft i behåll. Men med regeringens ökade satsning på förnyelsebar energi, samt en nedläggning av kärnkraft, så hamnar vi naturligtvis i samma bryderi som nere på kontinenten. Bra debattinlägg i SvD om detta.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Att energifrågan har så låg dignitet hos den nya regeringen, beror på Miljöpartiets totala okunskap i energifrågor och Löfvens beroende av detta parti, för att få sitta vid makten. Alliansen borde ställa ett misstroendevotum mot regeringen Löfven med anledningen av veligheten i den viktiga energifrågan. Utan tillräckligt med energi kan en överbelastning av stamnätet leda till ställverkshaverier i viktiga knutpunkter, som oväntat kan sprida sig och orsaka följdskador med oanade konsekvenser. Elektrisk energi är i detta fallet en vågrörelse i ledningar och när det rör sig om tusentals volt kan det vid hastiga förändringar i belastningen av näten, uppstå kortslutningar mot jord i hållfasthetssvaga punkter. Överbelastade system stressas vilket är fallet vid underskott på generatorsidan och hög belastning i förbrukaränden. Detta är vad som kan bli vardag för Europas och Sveriges elnät om dimensioneringen inte är kongruent med efterfrågan på förbrukarsidan. Detta är stora frågor som måste rätas ut med hjälp av den yttersta expertis på området som vi har. Det paradoxala håller på att hända, dvs, att vår baskraft håller på att hamna i en andrarangsordning bakom den intermittenta elkraften. Denna ordning visar att politikerna bestämmer över frågor som de inte behärskar och ändå värre är, att de beslutar utan att förstå eller lyssna till tillgänglig expertis. Detta är allvarligt och konsekvensen för Europas folk kan bli ödesdigert.

 2. Astrid Å

  Mmm, hur ska det gå….

  http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/storfinansen-ratar-olja-och-kol

 3. Lars Karlsson

  Det vi kan hoppas på är en allvarlig blackout i något annat land i Europa , så kanske oduglingarna som regerar blir tvungna att tänka om.

 4. Sigge

  Jag tycker det är ett skräckscenario som Ingemar Nordin målar upp. Så illa är det inte. Risken för att råka ut för blackout p g a effektbrist är väldigt liten om det skulle vara kallt och vindstilla i stora delar av Europa. Det som händer är att elpriserna blir höga som gör att förbrukarna sparar på el och ibland startar sin egen dieseldrivna reservkraft. Den vanliga orsaken till att områden drabbas av blackout ibland är brister i elnäten. Risken större att drabbas av en blackout när det kallt och blåser ute då elpriserna inte blir så höga. Då minskar inte kunderna medvetet sin förbrukning lika mycket och elnätet blir hårdare belastat.

  Blackouter händer då och då. Gotland har råkat ut för flera strömavbrott de senaste åren för att stamnätet har brister på fastlandet där Gotlandskabeln ansluter. Ända sedan kärnreaktorn O3 effekthöjdes har stamnätet runt Oskarshamn varit underdimensionerat. Det problemet kommer att vara avhjälpt 2019 när nya kraftledningen mellan Oskarshamn och Nässjö är klar.

 5. HansH

  Vi borde vara oerhört tacksamma mot våra livsviktiga energiföretag…som trots att de motarbetas och demoniseras av den gröna psykvänstern fortfarande levererar.

 6. Ingemar Nordin

  Sigge #4,

  Jag hoppas att du har rätt. Kanske kan vi likt Tyskland bygga ut kolkraftverken i Sverige allt eftersom kärnkraften läggs ned? Ett kolkraftverk på Gotland borde väl fixa problemen där.

 7. Håkan Bergman

  För oss hushållskunder är väl idén att vi skulle dra ner på förbrukningen vid höga elpriser rätt långsökt. För det första så är en stor del av kostnaden fasta kostnader som vi inte alls kan påverka, för det andra så försöker elleverantörerna konstant att få oss att teckna avtal med bundet elpris, jag antar att dom åtminstone lyckas något sånär med sånt. Båda sakerna är alltså totalt kontraproduktiva gentemot energisparande, men vad kan man förvänta sig?

 8. Ingvar

  Håkan #7

  >försöker elleverantörerna konstant att få oss att teckna avtal med bundet elpris, jag antar att dom åtminstone lyckas något sånär med sånt. Båda sakerna är alltså totalt kontraproduktiva gentemot energisparande, men vad kan man förvänta sig?

  Bulls Eye

  Eller

  ”Tänkte inte på det”

 9. Olav Gjelten

  Problemet med kolkraft i Sverige är att här har folk inte insett att det gått mer än hundra år sedan industrierna i England och Ruhr-området släppte ut svart orenat rök, ofta från kol, direkt från skorstenerna. Bilder från industrins barndom där kol användes tror väldigt många svenskar skulle se likadana ut idag om kolkraft skulle användas som under 1800-talet.

  Själv skulle jag knappast ha något principiellt emot att våra kärnkraftvärk byggs om till kolkraftverk, annat än att det ekonomiskt skulle vara till nackdel att bekosta en ombyggnad helt i onödan.

  Kolkraftverk, liksom oljekraftverk och gaskraftverk hör tveklöst framtiden till, då dessa energislag är rena och finns i sådana mängder att vi knappast någonsin behöver bekymra oss om parallell utbyggnad av vare sig solenergi, som på våra breddgrader knappt existerar eller vindmölleel, som inte ger en enda kolowatt om det inte samtidigt blåser.

 10. Sigge

  #6 Ingemar Nordin

  Det finns redan reservkraft på Gotland. Men den är inte snabb som kan ersätta bortfallet när gotlandskabeln slås ifrån. Det tar någon timme att ”bygga upp” elförsörjningen på Gotland med reservkraften. Det brukar sällan ta så lång tid innan gotlandskabeln är i drift igen.

  Att bygga kondenskraftverk på Gotland för svensk elförsörjning är väl lite bakvänt då det inte bara är Gotland som brukar drabbas av bristerna i elnätet runt Oskarshamns Kärnkraftverk. Vissa delar av östra Småland har också fått känna av strömavbrott av samma anledning. Då är det bättre att förstärka elnätet så inga elabonnenter får strömavbrott när O3 snabbstoppas.

  En annan fråga är ju hur allvarligt det är med strömavbrott på några timmar ett par gånger per år?

 11. Lars Cornell

  HB #7. Egentligen är all el-energi, utom bioenergi och fossilkraft, fasta kostnader. Bränslet kostar så litet att den kostnaden är försumbar. Underhåll och förluster är till viss del rörliga kostnader. Prisvariationerna beror således på tillgång/efterfrågan, hur mycket är kund/konkurrenter villiga att betala. Du har ju sett att även det svenska el-priset börjat åka jo-jo som följd av vindkraft. Från 4 öre till nära 50 öre har jag sett i kraftsystemet den senaste månaden. Dessa variationer som beror på vindkraftens utbyggnad oroar.
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

 12. Börje S.

  OT

  men kan inte låta bli att delge bloggens läsare följande två fotografier visande Skanörs hamn 1916 och 2014. Läsnstytelsen i Skåne envisas med aqtt det pågår en farlig havsnivåhöjning, förmodligen övertygade därom av SMHI:s Sten Bergström eller någon annan av SMHI:s fantastiska spågubbar.

  https://peterkrabbe.files.wordpress.com/2014/10/1916-2014.jpg

  Hela inlägget från Peter Krabbe

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2014/10/25/ar-havsnivaerna-ett-problem-i-skanors-hamn/#comments

  Det är fullkomligt obegripligt att detta havsnivåhöjningsbedrägeri kan få fortsätta. Alla de som bor nära havet och har någorlunda gott minne från badandet i ungdomen kan ju bara gå till stranden och kolla hur det ligger till med de dära havsnivåhöjningarna.

  87% av riksdagsmännen och kvinnorna och kanske mer än hälften av landets innevånare vill inte SE! De vill varken se eller höra att de blivit skojade tidernas största vetenskapliga bedrägeri.

  De tänker tydligen tro och tro tills de ligger där trots att de vid det här laget borde ha anat ugglor i mossen.

  Eller kommer de till slut att öppna ögon och öron och med stigande ursinne utbrista: ”Det var väl det vi trodde! Skurkar! Ni blåste oss!”

 13. Börje S.

  Den senaste tiden har samtliga kommentarer från mig fått invänta granskning. Några har till och med försvunnit. Någon som vet varför?

 14. Pelle L

  Sverige är på ett för mig obegripligt sätt uppdelat i elområden, med olika priser.
  Och jag som bor strax norr om Hallandsåsen (som faktiskt ligger i Skåne) tillhör elområde 4, det dyraste.

  Jag har 9 mil till Ringhals 4 kärnreaktorer och 22 mil till Oskarshamns 3.
  Varför skall jag betala mer för elenergin än alla andra?
  Jag har ju närmare till majoriteten av våra svenska kärnkraftverk än vad en genomsnittlig norrlänning har till tidningskiosken.
  Ja, det är väl bara politik förstås. Sug ut dem som kan betala 🙁

  PS
  Mera solceller till Kiruna!
  Där har det ju till och med midnattssol 🙂

 15. Lars Cornell

  PelleL #13. Elpriset är nu ca 1,7 öre/kWh (!!!) och det gäller även Hallandsåsen, hela Sverige, Danmark, Finland och halva Norge.
  Trots överproduktion med 2800 MW som exporteras till Finland (2200 MW) och Norge och det låga priset så IMPORTERAR vi ca 1200 MW från Tyskland där det tydligen blåser ännu mer.

  Det här är rena snurren !

 16. Sigge

  #13 Pelle L
  Det är brister i stamnätet mellan de olika elområdena. I början på 2020-talet kommer bristerna mellan område 3 och 4 att vara borta för att nya kraftledningar tas i drift.

 17. Lasse

  #15 Sigge Sedan flera månader är det sällsynt med skilda elpriser i Sverige.
  Värre är det i Danmark där Jyllandsvindkraftsel ger väldigt varierande priser.
  Länder som har dessa flödande energiproducenter vill gärna koppla samman näten för att dra fördel av tex Fransk baskraft från kärnkraft-och bli av med sitt vindelsöverskott.

  Tyskland ser gärna att Svensk vattenkraft används som regulator när det blåser för mycket.

  Kopplas allt samman helt så får vi se på blackouter när baskraftverken blir marginaliserade av flödande subventionerade flödande energikällor-gissar jag.

 18. Richard Bernström

  Energimyndigheten och Naturvårdsverket bedömer i rapporten Kontrollstation 2015 den svenska energimixen år 2030 enligt följande: kol/koks 4 %, biobränsle 25 %, olja 25 %, vattenkraft 11 %, kärnkraft 27 %, vind 3 % (obs), export 4 %. Myndigheterna räknar alltså med fortsatt stor andel olja och kärnkraft och marginell andel vindkraft.

 19. Holmfrid

  #18, Avgörande för det låghalta, gröna benet blir om elcertifikaten dubblas nästa år som vindbranschen nu skriker efter – i dag är spotpriset 1.7 öre/kWh!! Per Kågesson menar, att vindkraften knockar ut sig själv genom marginalprissättningen. Förtroendet för politikerna krymper.
  Förresten skriver vår nestor Lennart Bengtsson på Lars Berns Blogg om ytterligare ett gryende kaos inom massimmigrationen. Skrämmande att läsa statens utredning i ämnet från 1992 om befarade flyktingströmmar från ett kaotiskt Ryssland

 20. Sigge

  Lasse #17

  Det är sällsynt med prisskillnader mellan elområden i Sverige. Är det prisskillnad brukar det bara vara några timmar enstaka dagar i månaden. Svenska Kraftnät planerar att bygga bort flaskhalsarna i stamnätet så att det i stort sett aldrig är prisskillnad mellan elområdena.

  I Norge så är det ofta skillnader mellan elområdena och det som utmärker sig är att elområde NO2 ofta har lägre pris än övriga Skandinavien. Ibland har även NO5 som ligger intill NO2 lika lågt pris när NO2 har lågt pris.

  Om en månad så tas en ny havskabel i drift som går mellan Norge (NO2) och Jylland. Då kommer elpriserna på Jylland att stabiliseras och det kommer även att påverka elpriserna på Själland och elområdena SE3 och SE4 i Sverige. Nästa år är Sydvästlänken klar mellan Hallsberg och mellersta Skåne. 2021 är en ny kraftledning klar mellan Oskarshamn och Olofström. När den sistnämnda kraftledningen är klar så lär det vara sällsynt med prisskillnader mellan elområde SE3 och SE4. Dessutom kommer en havskabel mellan Norge och norra Tyskland att vara klar år 2018 som stabiliserar priserna i Tyskland något.

 21. Sigge

  #18 Richard Bernström

  Du borde förtydliga vad som redovisas. Jag förstår att det är energitillförseln som redovisas och i den ingår kärnkraftens värmeförluster som är något mer än 2/3-delar. 8% elproduktion och 19% energiförluster. Om man ser till elproduktionen enbart så kommer vattenkraften att stå för 42% och kärnkraften för 30%. Resterande 28% kommer mest att bestå av vindkraft och biobränslen.

 22. Richard Bernström

  Ja siffrorna gäller landets energitillförsel. Rapporten nämner inga siffror för andelen el från olika energislag. För vindkraften anges dock siffran 17 TWh år 2030 vilket är drygt 10 % av dagens elförbrukning. Min poäng är alltså att NV och EM fortsatt räknar med stor andel olja och kärnkraft år 2030, trots allt tal om att de skall avvecklas. Och med bibehållen kärnkraft och stor andel biokraft (som kan regleras i takt med efterfrågan) minskar troligen risken för blackout som artikeln handlar om. Som ofta stämmer politisk retorik och verklighet inte alltid överens.