En obekväm resa – del 2

Jag kunde inte vänta mig vad som skulle hända. Det blev långt värre än jag hade kunnat föreställa mig. Det finns en djupt rotad föreställning om att klimathotsskeptiska forskare skulle vara köpta av oljeindustrin och att någon form av girighet skulle ligga bakom. Sanningen är att det är ett säkert kort att förstöra karriär och inkomstmöjligheter. Det stänger dörrar och lämnar dig i kylan. För mig räckte det med att beskriva klimathotets uppkomst för att få knivar instuckna i ryggen. Jag hade faktiskt inte skrivit något om hotets giltighet. Jag hade i några tidigare arbeten bara redovisat vad som faktiskt sades vetenskapligt. Att det fanns flera sidor och att det inte var vetenskapligt avgjort. Däremot så gjorde resultatet av min aktörsstudie att min världsbild rämnade. Jag hade inte kunnat ana detta. Det gjorde mina tvivel starkare. Resultatet blev också att jag fick veta min plats från etablissemangets sida.

Jag upplevde hur klimatfrågan blev alltmer svår att diskutera på ett öppet sätt. Det fanns få som gick djupare in i frågan och som jag kunde dela mina tvivel med. De allra flesta spelade med och köpte helt konceptet om att det var en ödesfråga för mänskligheten. Flera kollegor arbetade också med avhandlingar som förutsatte att hotet var äkta och allvarligt. Jag blev förvånad över att så få var ifrågsättande på mitt universitet. Var fanns det vetenskapliga förhållningssättet? Mitt arbetnotat om klimathotshistoriken blev heller inte uppmuntrat och jag avråddes från att gå vidare med den. Djupt därinne kände jag dock att jag hade hittat något viktigt. Jag skickade den till ett antal utomstående seniora forskare som uppskattade den och såg hur viktiga pusselbitar kom på plats. Dessa var dock utrustade med ett mer ifrågasättande sinne och kanske inte var lika rädda för sin karriär. På min avdelning blev det dock ett allt kyligare klimat.

Från denna tid blev jag också försedd med Vetenskap- och Folkbildnings ogillande. Detta för att jag hade skrivit att klimathotet av de ledande aktörerna sågs som ett motiv till fördjupat överstatligt samarbete. Egentligen inget häpnadsväckande.

Däremot menade jag att EU-kommissionens okritiska tillbedjande av klimathotet mer handlade om att stärka sin egen maktbas än att rädda några stackars isbjörnar från att drunkna. Jag gjorde inga personliga värderingar av resultatet men det resulterade i  ett antal personliga attacker. Det handlade om att nedgöra med osakliga kommentarer snarare än att bemöta mina slutsatser på ett konstruktivt sätt. Jag var ännu inte så luttrad och det gjorde ont att se hur belackarna letade efter alla tänkbara argument för att sänka min trovärdighet.

Samtidigt pågick andra saker på universitetet. Eftersom jag hade stora kunskaper om Peak Oil fick jag en förfrågan om att komma med förslag på personer som kunde bjudas inte till det högre seminariet. Jag tyckte att det var en poäng med att bjuda in de främsta inom området i Sverige. Jag tyckte också att båda sidor av debatten skulle göra det extra intressant. Därför föreslog jag att både Kjell Aleklett och Marian Radetzki skulle bjudas in. Jag fick dock genast veta att Radetzki ansågs som ett dåligt val eftersom han hade kritiserat FN:s klimatpanel IPCC. Det var högst tydligt att avvikande röster inte var välkomna. Jag blev allt mer förundrad över den religiösa rättrogenhet som förlamade all vetenskaplig debatt. IPCC:s rapporter utgjorde i denna “kyrka” allenarådande rättesnöre.

Under en turbulent tid när jag, förutom att fick utstå attacker, genomgick en skilsmässa bestämde jag mig för att påbörja mitt arbete med att granska miljörörelsens roll inom EU:s biodrivmedelspolitik. Det blev tuffare än jag hade tänkt.

071011_stop_burning_food_3

Det hade i förarbetet blivit uppenbart att Friends of the Earth (tillsammans med Greenpeace) spelade en viktig roll i opinionsbildningen och att de stod som motpol till biodrivmedelsindustrin. Jag tänkte granska flera sidor av spelet, varav miljörörelsen var en.

Den svenska avdelningen, Jordens Vänner, hade tidigare hört av sig med positiva kommentarer angående min kritiska uppsats om biodrivmedel. De hade anammat en aggressiv ton mot biodrivmedel som kanske var lite överraskande med tanke på att det tidigare hade ansetts som ett miljövänligt bränsle. FoE var dock i stort sett ensidigt inriktade på att attackera biodiesel tillverkat av palmolja från Indonesien. Jag funderade på varför. Både de och förespråkarna använde dessutom klimathotet som argument för att biodrivmedel var dåligt respektive bra. Debatten tedde sig förvirrad.  FoE kom dessutom in i denna debatt under ett sent skede.

Förutom att forska om deras kampanjer och konsultationsarbete granskade jag finansieringen. Jag hade några år tidigare läst William Engdahls “A Century of War” där det i ett kapitel beskrevs hur miljöorganisationer som Friends of the Earth under 70-talet finansierades av industrialister och oljemän. Jag hade först svårt att ta till mig det men fick omvärdera min syn efter att närmare ha kollat upp källorna. FoE hade uppenbarligen mäktiga finansiärer redan från början.

I en bok om FoEs historia berättades det även om hur de tiggde pengar från miljardärernas klubb i London. Det var oväntade vänskapsband. Det som nu framgick i min studie var hur oerhört inlemmade de hade blivit i EU:s maskineri genom generösa bidrag. En stor del kom även från storföretagsfinansierade stiftelser medan medlemsavgifterna endast utgjorde en bråkdel av intäkterna. Jag förstod först inte hur spelet var riggat men fann senare under avhandlingsarbetet material som förklarade hur uttänkt det var.

EU:s egen dokumentation förklarade en del av spelet med att finansiering av ENGO:s kunde utgöra en bra metod för att influera människor som inte litade på myndigheter och officiella kanaler. Miljöorganisationerna skulle också ”vidareutveckla och genomföra gemenskapens miljöpolitik”. I stort sett blev de kommissionens förlängda arm. Stora företag kunde å sin sida få tillgång till dessa grupper som påtryckningsgrupper, vilket i slutändan gynnade deras egna intressen. Det var en form av dold lobbying där företagen, efter vunnen kamp, blev behandlade likt miljöhjältar som hade lyssnat på “gräsrötterna”.

princewales-e1312558019774

FoE kom på detta sätt att spela en roll som i slutändan gynnade matgiganten Unilever. I den oheliga alliansen agerade även Greenpeace med uppseendeväckande aktioner. Allt var dessutom försett med Prins Charles välsignelse. Det var logiker som få anade. Det hela var dock väl dokumenterat i flera strategidokument.

Jag tänkte att jag hade hittat något viktigt som skulle förändra den rådande synen men reaktionerna blev kallsinniga. Det var svårt att föra fram denna fakta. Det stred mot bilden av den ärbara miljöhjälten som slogs underifrån mot skrupellösa industrialister.

Inte nog med att jag ifrågasatte klimathotet! Nu rörde jag även om i miljörörelsens gryta och synade deras hjältegloria. Det var många med tillhörighet inom de alternativa kretsarna som såg sin världsbild utmanad. Ett stort antal med hemvist i universitetets korridorer.

Med en tuff arbetsbelastning där jag förutom att skriva avhandling var involverad i två universitetskurser (en som jag även medverkat till att utforma) befann jag mig i en allt besvärligare situation. Jag hade fått mycket positiv energi som lärare men nu började saker bli tyngre. Det underlättade förstås inte att jag envetet hade simmat emot strömmen. Det fick nu sitt pris. Efter några simultana krisartade händelser kollapsade jag. Skilsmässan hade tagit på krafterna samtidigt som min handledarsituation blev allt sämre. Jag kände mig allt mer motarbetad och hade få på universitetet som jag på riktigt kunde prata öppet med.

Jag hoppades att semestern skulle rädda mig men kom ut ur den i sämre skick än innan. Trösten hade bestått av ett alltför intensivt festande.  Jag förstod att tuffa beslut stod för dörren. Det fanns bara ett alternativ för mig. Jag var tvungen att hitta en acceptabel arbetssituation med mer stödjande handledning. Det gav upphov till en händelserik månad där jag, redan utmattad, kastades in i ett veritabelt skyttegravskrig. Jag fick veta att mitt val av ny handledare satte min karriär på spel och att finansieringen var i fara. Många sömnlösa nätter följde. Efter otaliga turer där jag blev presenterad med flera lösningar som inte kändes acceptabla fick jag till slut de handledare som jag bäst ansåg kunde ledsaga mig. Det gav mig ett nödvändigt lugn och en plattform som kändes trygg. Jag återhämtade mig snabbt när jag fick rätt hjälp. Några månader följde med en mer normal arbetsgång. Framtiden skulle dock bära på nya värre stormar. Jag hade rört om ordentligt och skaffat mig fiender på vägen… (fortsättning följer)


Jag ber i detta inlägg om hjälp. Desmogblog beskyller mig för att vara en desinformatör i  “the global warming denial industry”. En verksamhet som sägs vara välsignad och gödd av pengar från de skrupellösa industrialisternas kassakistor. Att gå ut i offentligheten med sin klimathotsskepticism är dock ingen kassako. Mitt arbete sker helt på ideell basis. Jag understöds inte av de gigantiska summor som Rockefellerbröderna ger Al Gore för att sprida sina falska förkunnelser om planetens undergång. Jag bjuds inte in till Prins Charles klimatväckelsemöten för storföretag eller har råd att betala avgift och helikopterresa till World Economic Forums klimathotsträffar. Det är förbehållet den elit som förleder massorna och korrumperar vetenskapen. Ett gäng hycklare med hybris som verkar ha tappat all mänsklighet.

Inför Parismötet behövs det mer aktivitet. Jag önskar inget mer än att falskspelet ska få ett slut och vill arbeta för det. För det krävs dock resurser. Jag hoppas att flera av er är beredda att ge donationer (av valfri valör) för att ge mer muskler och förmåga till påverkan. Det är tänkt att gå till artiklar, översättningar, nätverksbyggande och informationsspridning. Kanske en biljett till Paris. En önskan finns också att, när så blir möjligt, kunna organisera en konferens där mer balanserade röster kan få komma till tals (inom flera vetenskapliga områden). I slutändan är min förhoppning att kunna skapa en stiftelse för att premiera sant genialiska förmågor.

Vi kommer förstås aldrig att kunna mäta oss med det klimatindustriella komplexet sett till pengar men vi har något mycket viktigare. En strävan efter sanning och vetenskaplig integritet. I slutändan kan det komma att stjälpa tuvan…

Hjälp till! Donera till föreningen Wardenclyffe. Plusgiro: 74 40 98-5

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack för din beskrivning av din resa.
  Är det sen underligt att de som kommer ut som skeptiker har sitt på det torra och inte behöver spela ett spel för att få finansiering? Hoppas du är uthållig och inte tvingas ändra din inställning mot din vilja.
  Down under talas det oxå om svårigheterna som du upplever: http://joannenova.com.au/
  OT: Följer med spänning medias rapportering om utebliven avsmältning från Grönland som fortgår:
  http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/
  Nu är det 0% jfrt med 5% normalt-utanför ramarna nu. Ovanligt kall vår däruppe.
  Letar febrilt men finner inget-men det talas om Antarktis i stället. Och en liten del av denna kontinent-som bryts loss och har gjort det då och då. Här samlas en del alarm: http://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/global_warming/

 2. OR

  Tack Jacob Nordangård. Jag har din avhandling på Dropbox för att kunna hänvisa till den när universitet valde att mörka. Tyvärr inga pengar över just nu, men jag skickade det här till redaktionen för Människor och tro i morse:

  ”Ju mer jag ser och försöker förstå klimatalarmismen framstår den som en politisk kvasireligion som missbrukar vetenskap. Dess utbredning verkar ha gått längst i mer sekulariserade regioner om man ser till rankinglistor på vilka problem som människor i olika länder uppfattar som viktigast.
  Är detta något som Människor och tro skulle kunna ta upp t.ex. i samband med det kommande mötet i Paris?”

  Inte för att jag tror att det har någon verkan i ett land som kallar propagandaministeriet för ”public service”, men iallafall.

 3. Lars Cornell

  Du har inte bara mitt fulla stöd utan också min beundran.

 4. b-j-b

  Nu har ju det du beskriver faktiskt sagts tidigare. Av Mikael Nyberg i ”Det gröna kapitalet”, ursprungligen utgivet 1995 av – Miljöförbundet Jordens Vänner!!!
  http://mikaelnyberg.nu/wp-content/uploads/2015/02/Detn-grona-kapitalet.pdf

  Det vore ju intressant att få en kommentar om hur Mikael Nyberg uppfattade mottagandet av sin bok.

  Enligt wikipedia försvaras malthusianismen av Linnér. Är det där skon klämmer? Att så många inom etablissemanget utan någon djupare ekonomisk insikt har anammat en nymalthusiansk verklighetsuppfattning.
  Och Anshelm är klimathotstroende…

 5. b-j-b

  Ursäkta! Nytt försök
  http:///mikaelnyberg.nu/wp-content/uploads/2015/02/Det-grona-kapitalet.pdf

 6. Bäste Jakob!

  När det inte finns några bärande argument så skjuter man på ”brevbäraren”. Ett typiskt skeende innan paradigmerna faller.

  Du kan räkna med mitt ekonomiska stöd men jag skulle behöva mer info. Det räcker inte med bara ett Plusgiro.

 7. Ann LH

  Jacob, Du ska ha stort tack för att Du öppnat Dig än mer för det osannolika motstånd Du mött ”bara” för att Du grävt fram, avklätt och i öppen dager visat upp den hydra som vi naivt blåögda inte anade kunde frodas i ett öppet demokratisk samhälle. Någon av debattörerna i USA liknade denna hydra vid en ovanligt ilsken cancer som ihärdigt producerar ovanligt livskraftiga metastaser till hela (sh)kroppen. Ju längre tiden går desto bättre blir liknelsen. Om det hjälper Dig något så vill jag upprepa det som jag redan skrivit. Eftersom miljörörelsens framfart och med den klimathotsfrågan engagerat mig mer än något annat, frånsett egot och de närmaste förståss, under de senaste 10-20 åren framstår Du med Din forskning som en av de viktigaste personerna i min vardag. Att Sverige inte är intellektuellt moget att ta emot Dig med respekt är synd och skam än värre är det naturligtvis att hela etablissemanget så aktivt motarbetar Dig och Din Sanning.
  Naturligtvis tänker jag bidra med en slant som tyvärr inte kommer att bli mer än ett litet plåster på såren, men kanske än viktigare vore om jag kunde få en annan av mina heroes att riva ytterligare en del av åsiktskorridoren.
  Drömmen är att en påläst Alice Teodorescu gör en rejäl intervju med Dig, en intervju som får ordentlig plats i GP. I will do my best.

 8. Daniel Wiklund

  Klimatalarmisterna har verkligen nästlat in sig överallt. Här i Norrbotten pågår just nu ”Framtidsveckan” som verkar för ett hållbart samhälle. (här finns ju inga aktiva vulkaner eller jordbävningar (förutom dom som orsakas av gruvbrytningen) som kan förstöra det hållbara. Det är Naturskyddsföreningen och Norrbottens media som är arrangörer och märkligt nog också Landstinget, som just nu tvingas till stora nedskärningar för flera hundra miljoner, men råd att delta i Framtidsveckan har man. Passande nog så är de lokala medierna här upp fyllda av exempel på hur klimatförändringarna slår, alla exempel är försämringar, från paddornas problem till minskat antal fåglar. Och Per Holmgren är naturligtvis här och föreläser. En intressant fråga jag har till nån som vet mer, har alltid klimatförändringarna lett till försämrad livsmiljö för människorna på vår planet? Helt klart är att det behövs såna som Jacob Nordangård som en motvikt mot den massiva uppbackning som alarmisterna.

 9. Thomas P

  ”Sanningen är att det är ett säkert kort att förstöra karriär och inkomstmöjligheter. Det stänger dörrar och lämnar dig i kylan. ”

  Jacob, prova att skriva ett brev till Lomborg och fråga hur man gör för att som han skaffa en flådig tjänst, pengar och berömmelse bara genom att vara emot AGW. Eller ta Curry som gick från obemärkt forskare till kändis genom att ställa sig skeptisk till AGW.

  När man får problem som du säger dig fått får man alltid överväga om felet ligger någonstans hos en själv snarare än att alla andra är idioter.

 10. Sören G

  OT På nyheterna i P1 i dag rapporterade man om att småfåglarna har minskat kraftigt. Man vet inte vad det beror på, men man förmodade att det berodde på ”den globala uppvärmningen”. – Att vårarna kommer tidigare och att insekterna kläcks tidigare så att fåglarna inte har hunnit med att anpassa sig.

  Men jag minns ända sedan 50-talet att vårens ankomst kunde variera kraftigt bara från ett år till ett annat.

 11. Daniel Wiklund

  Vad förvånad jag blir, Thomas P har vaknat på rätt sida, självklart är det Jacobs eget fel. Det finns ju bara en som är ofelbar, Thomas P i egen hög person. Du är verkligen lätt att genomskåda, du förnekar dig aldrig, men tråkig så att klockorna stannar är du.

 12. Lasse

  Daniel #8
  Du kan ju försöka glädja dig åt 10% mer soltimmar!

 13. Bengt Abelsson

  Thomas P tror inte på att dåliga saker häder de som inte ansluter sig till den såkallade ”konsensus”-tanken.
  “Lest we forget those who denied”
  Text på en gravsten (eller gravstensliknande ”konstverk”) med namn på levande, mer eller mindre kända skeptiker.
  Kan inte det tolkas som i alla fall en önskan om att dåliga saker ska hända dessa?

 14. Bengt Abelsson

  Lest we forget:
  – Åh, vad kejsarens nya kläder är vackra! Vilket vackert släp han har på manteln! Så utmärkt det sitter! Ingen ville avslöja, att han ingenting såg för då hade han ju inte dugt för sin anställning eller varit mycket dum. Inga av kejsarens kläder hade gjort en sådan lycka.

  – Men han har ju ingenting på sig ! sade ett litet barn.

  – Herre Gud, hör bara den oskyldiges röst! sade fadern och den ene viskade till den andre, vad barnet hade sagt.

  – Han har ingenting på sig, är det ett litet barn som säger.
  – Han har ingenting på sig!

  – Han har ju ingenting på sig! ropade slutligen allt folket och det kröp i kejsaren, för han tyckte, att de hade rätt, men han tänkte: Nu måste jag hålla god min till processionens slut. Och så höll han sig ännu rakare, och kammarherrarna gick och bar på ett släp som inte fans.

 15. Jacob Nordangård

  Sven M Nilsson

  Plusgirot är kopplat till min ideella förening ”Wardenclyffe”. https://theartofthehierophant.wordpress.com/2014/12/25/the-wardenclyffe-project-lets-conspire-to-ignite/

 16. Gustav

  Thomas P:
  Du svarar aldrig längre på frågor så det är måhända meningslöst att försöka föra en diskussion med dig men jag försöker ändå. Du menar alltså att Lomborg och Curry tjänar bättre nu när de är skeptiker än tidigare. Har du något som styrker detta påstående?

  Sen undrar jag om du tror det är gynnsamt att vara skeptiker eller AGW:are i dagens svenska näringsliv? Hur ytor du det är för skeptiker i myndighetsvärlden exempelvis?

 17. Larsa

  Tack för en väl skriven artikel.
  Denna läsning påminnde mig om en blog inlägg jag läste på en hemsida som följer så kallad kall fusion.

  Steve Stockman Warns about Global Wobbling
  http://www.drboblog.com/steve-stockman-warns-global-wobbling/

  Se videon om global uppvärmning och lyssna på kommentarerna från Amerika Policy Makers
  Hur kan dessa personer vara folk valda, om hur kan någon ta dem på allvar.

 18. Låter nästan som om Thomas antingen är verklighetsförnekare, eller totalt frikopplad från verkligheten.

  Hans utfall mot Curry verkar också lätt obalanserat (utöver den märkliga, återkommande insinuationen om att hon skulle vara nån medelmåtta i B-laget).

  Lika förvirrat är hans påstående om att ” Lomborg .. skaffa[t] en flådig tjänst, pengar och berömmelse bara genom att vara emot AGW”. Snacka om

  Vidare vet jag inte varifrån han kan ha fått att Jacob N skulle hävdat ”att alla andra är idioter”!?

 19. Lasse

  #9 Lomberg är inte insatt i vetenskapen runt klimatfrågan.”He is a political scientist who discusses economics. On other campuses and in other contexts, Lomborg tries to find ways to help the environment with smarter spending. ”
  http://joannenova.com.au/

 20. Gustav, Lomborg är inte skeptiker alls. Han utgår från att IPCC får det hela rätt, men räknar på vilka då är dom bästa strategierna att använda tillgängliga (begränsade) resurser för att uppnå angelägna mål.

  Grönvänstern, miljörörelser och NGO:er, eko(smyg-)fascisterna, klimathotstroende och nästan alla som lever av klimathotsindustrin hatar honom för det. Eftersom han säger och visar att göda den inte gör någon större nytta …

  Notera också den typiska djupt rotade missunnsamheten mot att någon som inte bekänner helt sig till ’läran’ (har en annan åsikt, här bara delvis) får betalt av skattemedel. Det är samma unkna tankegods som Olle H ständigt ger uttryck för.

  Du kan vara fullständigt säker på att TP inte har det allra mista bekymmer med folk som ”skaffa[t] en flådig tjänst, pengar och berömmelse bara genom att vara [för] AGW”

 21. Thomas P

  Gustav #16 Lomborg fick en chefsposition för det nyinrättade ”Institut for Miljøvurdering” med i princip boken the Skeptical Environmentalist som enda merit.

 22. ingvar

  Thomas P #21
  Och hur vet du att det förhåller sig så.? Är du med i beslutsprocessen runt hans chefsposition ?

 23. Gustav

  Thomas P:
  Ok låt oss anta att det är som du säger. Skulle du säga att det i Sverige är ett allmänt karriärmässigt lyft att bekänna sig som skeptiker? Jag antar fr övrigt att du med Lomborg syftar på vetenskapliga meriter?

 24. Ingemar Nordin

  Jacob N,

  Thomas vet minsann hur lätt alla har det som är det minsta skeptiska till de många överdrivna larmen eller, som i Lomborgs fall, där man inte är skeptisk utan köper all klimathysteri utom att man skall slänga miljarder på meningslösa symbolhandlingar. Så nu kan du med förtröstan se fram emot en välbetald chefsposition! Du behöver bara fråga Thomas om hur man gör. Ingen av oss andra har den blekaste aning om hur man skulle bära sig åt.

  Mycket talar dock för att Thomas lever i en drömvärld där miljörörelserna är goda och Big Oil är onda, så ta det inte alltför allvarligt.

 25. Peter F

  http://joannenova.com.au/2015/05/thank-you-uwa-the-spectacular-collapse-of-the-lomborg-centre-was-good-for-skeptics/

 26. Svend Ferdinandsen

  Sproget der bruges mod skeptikere, og debatten i øvrigt, giver ubehagelige mindelser om en ikke så fjern fortid. http://wattsupwiththat.com/2015/05/19/im-dead-send-flowers/
  Hvis man byttede denier/skeptiker med et andet ord undrer man sig over hvad vi har lært.
  Skeptikere bliver også beskyldt for dårligt vejr, skønt de er så få. Hvis flertallet har nogen betydning, må det være dem der giver dårligt vejr.

 27. Michael E

  Thomas P#21

  Björn Lombergs CV kan summeras enligt följande ;

  •Assistant professor at the Department of Political Science, University of Aarhus, 1994-1996.
  •Associate professor at the same place, 1997-2005.
  •Director of Denmark’s national Environmental Assessment Institute , February 2002-July 2004.
  •Organizer of the Copenhagen Consensus prioritizing the best opportunities to the world’s big challenges, May 2004.
  •Adjunct professor at the Copenhagen Business School 2005-2015
  •Visiting professor at the Copenhagen Business School
  •Director for the Copenhagen Consensus Center

  Institut for Miljøvurdering eller på engelska ”Denmark’s national Environmental Assessment Institute” skapades med syftet att göra en miljö och ekonomisk kostnads-nyttighets analys. Sålunda var Björn Lombergs bakgrund i det närmaste perfekt för det syftet. Din kommentar kan alltså inte tolkas på annat sätt än rent nonsens, troligen missunnsamt nonsens. Denna din obevekliga svartmålning av allt som kan tolkas som minsta kritik mot AGW/CAGW undergräver din trovärdighet.

 28. Thomas P

  Gustav #23 ” Jag antar fr övrigt att du med Lomborg syftar på vetenskapliga meriter?”

  För att bli chef för ett vetenskapligt råd förefaller sådana vara lämpliga.

  Jag blir mest trött på litanian att så fort en ”skeptiker” möter någon motgång i livet, vilket alla gör emellanåt, så måste det handla om att det är hans åsikt om AGW som ligger bakom. Typ när Salby misskötte sin undervisningsplikt, smet iväg på en konferens när detta skulle utredas (och han fått order att vara närvarande) och sedan gnällde i högan sky när han som resultat fick sparken.

 29. Daniel Wiklund

  Det låter inte bra att Thomas P blir trött, då kanske han måste ta en time-out och vila. Man kan ju också bli trött på dig och dina tråkiga kommentarer.

 30. Jacob Nordangård

  Thomas P

  Jag skulle gärna se dig en dag. Du är onekligen vältalig och kunnig inom ditt område. Jag har vetenskaplig varit involverad inom andra fält där diskussionsklimatet varit brett och inte stigmatiskt. Klimatspåret har däremot varit extremt otrevligt att ge sig in på. Det är något som du också visar väldigt tydligt. Jag skulle aldrig någonsin fälla omdömen som du gjort mot mig gentemot en människa jag aldrig mött.

 31. Vilken berättelse! Jag får kalla kårar och bli givetvis än mer bekymrad över utvecklingen i det här landet. Tack!

 32. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Jag lever själv under officiellt existensminimum, så jag är inte rätt person att be om pengar. Jag utför också en hel del översättningsarbete ideellt, så kan inte ta på mig mer. Men jag är själv ”klimatskeptiker”, anser området är intressant och viktigt, så jag tar gärna på mig översättningsjobb (engsv) om det skulle finnas behov. Det lär ju bli billigare än att gå till en översättningsbyrå och även om jag inte är professionellt verksam i miljö- eller energifrågor så finns finns ett personligt engagemang från min sida.
  Inte direkt min mening att börja använda KU som en annonsplats, men eftersom inlägget faktiskt råkade nämna just att bidrag behövdes för att betala översättningar så tyckte jag att det kunde passa att jag pluggar för att jag är intresserad av att ta sådana jobb (som ligger inom min förmåga) om någon har behov av det. Jag kan nås via Genusdebatten.se där mejladresser finns på ”om oss”-sidan.

 33. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  (engsv) skulle vara (eng<>sv), alltså bägge hållen.

 34. Thomas P

  Jacob #30 ” Jag skulle aldrig någonsin fälla omdömen som du gjort mot mig gentemot en människa jag aldrig mött.”

  Det är så debatten på detta forum fungerar och jag har genom åren anpassat mig till detta. Jämför med hur Mann, Jones, Gore, Rockström m fl beskrivs här så kommer du lindrigt undan. När du tidigare skrev om David Wasdell anklagade du honom för att ägna sig åt ”psykologisk krigföring”, eller i inlägget ”det vedervärdiga koldioxidmonstret” beskrev du Al Gore som ”klimatkapitalist” och ”självutnämnd superhjälte”. Schellnhuber är ”klimatöverstepräst” osv. Du måste vara vittberest för att ha träffat dessa eftersom du ju tydligen aldrig skulle uttala dig så om folk du inte mött.
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/03/19/sagan-om-det-vedervardiga-koldioxidmonstret/
  Sorry, jag är inte imponerad, men du har hittat ett forum där majoriteten alltid tar till sig sådana krokodiltårar om hur illa bemötta ”skeptiker” blir utan att närmare reflektera över tonfallet på den egna sidan.

 35. Thomas P

  Michael #27 2002 När ”Institut for Miljøvurdering” bildades hade alltså Lomborg som merit att han var Associate professor at the Department of Political Science. På vilket sätt skulle det vara en ” i det närmaste perfekt” bakgrund för chefsjobbet? Kan du t ex ge någon vetenskaplig publikation som visar på att han på ett akademiskt sätt studerat frågan? Nej, Lomborg är som sagt ett bra exempel på hur man kan göra karriär på att tala om att det inte är värt att göra något åt miljöproblem, för all del då inte bara AGW. Typ när ”Institut for Miljøvurdering” gjorde en utredning där de kom fram till att det var onödigt att hålla på att samla in aluminiumburkar, bättre att slänga dem i soporna och elda upp dem. Synd bara att förbränningstemperaturen i sopförbränningsanläggningar vanligen inte är så hög att burkarna brinner upp…

 36. Daniel Wiklund

  Inte märkligt att du Thomas P trivs när du får spy ut din galla vilket du gjort väldigt länge här nu. Du ska nog tala i små bokstäver om när det gäller att prata illa om sina motståndare. Det är ju din bästa gren. Där har du ingen som matchar dig här på bloggen. Men ditt syfte här är ju att förstöra diskussionen, trots att du föraktar den här bloggen är du en av dom flitigaste här. Vill du vara så vänlig och förklara det.

 37. Thomas försöker med ’krokodiltårar’, det är ’skeptikerna’ som är dom dumma ..

  Men han har förstås fel. På varje jämförbar nivå, och i varje jämförbart forum, uppträder skeptikersidan långt långt bättre än klimathotsanhängarna.

  I detta forum går det alldeles utmärkt för de mer CAGW-lutande att föra seriösa tom givande diskussioner (om det är vad dom vill).

  Samma sak gäller journalister, ’experter’ myndighetsfolk, politiker, ända upp till toppolitikerna.

  Lomborg är ett bra exempel. Han lägger fram sina teser på det sätt som man förväntas göra (bland vuxna akademiker), och på andra sidan står en veritabel pöbel (av akademiker) och skriker. TP försöker nu själv vara med och kasta lite smuts också …

  Vilka klåpare som lyfts fram på hans egen sida och ges vilka pengar man öser över dem stör honom föga.

  Al Gore lär få $200k för varje presentation där inga kritiska frågor eller personer släpps in. Och det nästan enbart tvångsindrivna pengar från dom som faktiskt arbeter för sitt uppehälle …

 38. Jacob Nordangård

  Thomas P

  Al Gore med flera har själva tagit på sig superhjältekostymen. David Wasdell är sedan en psykoanalytiker mer än han är klimatforskare. Var konstruktiv istället för att ägna dig åt personangrepp. Men jag är öppen för en diskussion med dig och skulle gärna träffas.

 39. Michael E

  Thomas P#35 Om du läser hans bok kommer du att se att den behandlar just det som institutet skapades för att studera. Hans vidare meriter talar för sig själv;

  •One of the 100 Top Global Thinkers – Foreign Policy, 2011
  •Thought Leader – Bloomberg Summit 2011
  •One of the 100 Top Global Thinkers – Foreign Policy, 2010
  •One of the world’s 75 most influential people of the 21st century – Esquire, 2008
  •One of the ”50 people who could save the planet” – UK Guardian, 2008
  •One of the top 100 public intellectuals, Foreign Policy & Prospect Magazine, 2008
  •One of the top 100 public intellectuals, Foreign Policy & Prospect Magazine, 2005
  •One of the world’s 100 most influential people – Time Magazine, 2004

 40. Jan-Åke

  Har börjat tugga i mig IPCCs AR-5 WG 1 physical science tror jag att den heter.Det kan vara så att alarmiströrelsen som cementerats in i det offentliga Sverige gärna hittar på och överdriver med hänvisning till IPCC.Dock är texten rörig med massa low confidence medium confidence very likely very unlikely in absurdum.52-98 cm havsytehöjning år 2100 i värsta scenariot RCP 8, 5 de anger low confidence för avsmältning av Grönland och Antarktis de har unlikely för fler cykloner de anger själva ibland ”no consensus” Alarmiströrelsens bibel är bitvis balanserad tom smått skeptisk ha ha detta trots att kunniga skeptiska forskare väl hålls borta som lead authors.

 41. Thomas P

  Michael #39 ”Om du läser hans bok kommer du att se att den behandlar just det som institutet skapades för att studera. ”

  Jag skrev just: ”Lomborg fick en chefsposition för det nyinrättade ”Institut for Miljøvurdering” med i princip boken the Skeptical Environmentalist som enda merit.” Vi är alltså överens. Sen kritiserades boken hårt av fackmän på alla de områden han gett sig in på. Tycker du att en kritiserad bok är tillräckligt som merit? Det fungerade för att han kom med ett politiskt populärt budskap och fick en politiskt tillsatt tjänst.

  Resten av de meriter du räknar upp kom senare och är alltså inte relevanta för hur han fick jobbet, och bekräftar bara hur han kunnat göra sig till superkändis genom att göra just det Nordangård hävdar är ett säkert kort för att förstöra sin karriär. Listan av hans vetenskapliga publikationer är mycket kort, men inflytande det har han ändå.

  Jacob #38 Jag kan inte se att du själv varit direkt konstruktiv i dina inlägg. Du försöker mest misstänkliggöra AGW med skruvade beskrivningar av hur frågan uppstod.

 42. Daniel Wiklund

  Thomas P har aldrig yttrat ett kritiskt ord mot Romson, du får gärna bevisa att jag har fel.

 43. Ingemar Nordin

  Thomas P #41,

  ” Sen kritiserades boken hårt av fackmän på alla de områden han gett sig in på.”

  Det där är ju bara struntprat. Det gjordes en attack på Lomborg där de försökte få honom fälld för oredlighet. Lomborg besvarade attacken och kunde visa att allt han hade skrivit hade mycket goda vetenskapliga grunder. Självklart blev han friad från alla anklagelser. Men det verkliga syftet bakom attacken var att man nu kunde säga att Lomborgs vetenskapliga heder hade blivit ifrågasatt.

  Tilltaget var till för att mindre nogräknade personer som du Thomas skall kunna använda det för att i olika sammanhang kunna upprepa samma dumheter, om och om igen. Alltid fastnar det väl någon skit på Lomborg fastän han hade rätt. Men det är så den alarmistiska propagandamaskinen fungerar.

  Läs mer här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/04/23/haxjakten-pa-bjorn-lomborg/

 44. Ingemar Nordin

  Hellre än att diskutera Thomas Ps försök till smutskastning av Jacob N så skulle det vara intressantare att höra något om hur ni andra ser på den forskning som Jacob faktiskt har gjort. Det gäller sambanden mellan gröna NGOs och deras roll som avlönade ”folkets röst” inom EU (och även inom IPCC).

  Jag minns från din disputation, Jacob, att en grön aktivist som huserar på universitetets sidor, och som är ”miljöombud”, reste sig upp och avfärdade din avhandling såsom en illasinnad lögn mot Greenpeace, och Friends of the Earth.. (Jo, hon är förstås en medlem.) Hon hade dock inga argument som bevisade motsatsen till vad som stod i avhandlingen. Inte heller hade din opponent något att invända mot dig på den punkten.

 45. Ingemar
  Givetvis är det som verkligen hände och det som Jacob har fått utstå det intressanta här. Men mest av allt (precis som du skriver) vad avhandlingen faktiskt kom fram till. Låt oss inte glömma det viktiga, för det ÄR viktigt!

  Vissa vill så gärna få bort diskussionen från det viktiga.

 46. Ingvar

  #44 Ingemar.
  Jag är imponerad av Jacobs arbete. Jag har inte läst avhandlingen men väl förabetet. Sedan har jag läst det han skriver här. Jag undrar om det finns någon som genomlyst det politiska spelet och de drivande krafterna bakom klimathotet på ett jämförbart sätt. För att använda en gammal (förlegad?) hedersbetygelse från Teknis.
  ”Jag susar”. (tror jag det var)

 47. Thomas P

  Ingemar #43 Det du säger är bara struntprat, och det vet du mycket väl. Lomborg kritiserades av ett flertal forskare i Scientific American, även om han själv aldrig erkände dessa. Danmarks forskningsetiska kommitté beskrev boken som: ”Objectively speaking, the publication of the work under consideration is deemed to fall within the concept of scientific dishonesty. …In view of the subjective requirements made in terms of intent or gross negligence, however, Lomborg’s publication cannot fall within the bounds of this characterization. Conversely, the publication is deemed clearly contrary to the standards of good scientific practice.”
  Lomborg överklagade och fick stöd på politisk nivå och etiska kommitten valde då att inte ta upp ärendet på nytt. Det är i och för sig logiskt att en political scientist som Lomborg får kritik av naturvetare och stöd av politiker. Så det där med att han friades från alla anklagelser är som bäst en halvsanning.

  Detta till skillnad från folket på CRU som friats i ett flertal utredningar vilket aldrig hindrat Ingemar från att snacka skit om dem. Det är ju skillnad på folk och folk. Ingemar är ett typexempel på förnekarsidans propagandamaskin där inget någon på den sida gör någonsin kan vara fel.

  Jag såg förresten att Wegman och Said fått avbryta sitt försök att tysta John Mashey för att han påtalat deras många plagiat:
  http://www.desmogblog.com/2015/05/19/ed-wegman-yasmin-said-milt-johns-sue-john-mashey-2-million
  Det var lättare innan det fanns en fond för att betala legala kostnader i samband med sådana här SLAPP:s.

 48. Guy

  Daniel W #42

  Du kan göra listan ycket längre. Det finns många som är untouchables oberoende vad dom gör.

  Det är också märkligt att om en bok kritiseras så borde den slängas direkt men om en viss graf kritiseras så beror det enbart på illvilja och på att det är bara betydelselösa lekmän som inte förstår bättre. Så säg sen??

 49. Thomas P
  Men har du någon tanke kring vad Jacob skriver och vad han har fått utstå, hans egen upplevelse?
  Det är ju faktiskt det som är det viktigaste kan jag tycka. Har du inlevelse nog att sätta dig in hur det skulle kunna kännas att behöva gå emot det som är en ”erkänd” sanning?
  ¨
  Eller mest av allt. Skulle du kunna göra det?

 50. Daniel Wiklund

  Du Thomas P är fullständigt hopplös, kan inte du starta en egen blogg där du får briljera. Du kanske redan har det, i så fall har jag missat den, lika bra det, slipper jag ditt struntprat.

 51. Slabadang

  Kommentar borttagen! Omformulera tack!
  /Moderator

 52. Gustav

  Thomas P:
  Du har såklart rätt i att man kan bli illa omtyckt på sitt jobb av en uppsjö anledningar. Jag är säker på att Jacob kan medge att han, likt alla människor utom Thomas P, har haft dåliga dagar och varit odräglig etc. Själv har jag gjort många korkade saker under min tid på en större myndighet som står i centrum av klimatfrågan. MEN min bild är liksom Jacob att komma ut som skeptiker är kanske det säkraste sättet att se till att man blir av med jobbet. Det är långt mer accepterat att vara homofob eller smygracist med vilket man faktiskt kan smälta in rätt bra. Men si att vara skeptiker…

  Angående Jacobs avhandling så tycker jag den är bra men förstår egentligen inte varför den är så impopulär här i Sverige? En belysning av den gröna rörelsens rötter är faktiskt något som borde hjälpa miljörörelsen. I flertalet frågor är den gröna rörelsen i Sverige helt tvärtom hur det ser ut i EU. Jag har ofta identisk inställning som EU-miljörörelsen och därmed tvärtemot den svenska rörelsen. Jacobs avhandling ger alltså mig en möjlighet att kunna sympatisera med den gröna rörelsen vilket jag inte kunnat göra utan den. Hoppas det där blev begripligt men jag ger ändå några exempel:

  Hade det inte varit för den gröna rörelsen hade vi inte haft kärnkraft i Sverige. Den byggdes för att spara de sista älvarna.

  Den gröna rörelsen i EU tycker att grödebaserade biodrivmedel skall bort från marknaden. Den svenska miljörörelsen berömmer grödebaserade biodrivmedel. Jacobs avhandling ger mig möjlighet att se att det finns goda argument inom miljörörelsen också.