Ehrlich tillbaka med en ny bok

paul r ehrlich
Klimathotet och hotet om överbefolkning går hand i hand. Inte så konstigt. Ju fler människor, desto större efterfrågan på energi, desto mer utsläpp, etc. etc. Tänk så mycket bättre världen hade varit om vi kunde minska världens befolkning till så där en eller en och en halv miljard. Plötsligt skulle alla problem vara lösta. Koldioxiden som förpestar vår atmosfär, de sinande resuserna, vattenbristen, striden om odlingsbar mark… Det skulle vara nymalthusianernas dröm.
Därför är det föga förvånande att Paul Ehrlich (76 år) är tillbaka med en ny bok. Fyrtio år efter att ”The Population Bomb” publicerats har han nu valt att komma tillbaka till ämnet människans framfart=ekologiskt sammanbrott. Den nya boken heter ”The Dominant Animal”.

Human beings have developed vibrant cultures and vast scientific knowledge, but at the same time, they have cleared forests, changed Earth’s climate, and perhaps undermined their own supremacy. ”In many ways, the situation is far worse today than I could have imagined when I wrote The Population Bomb”, says Ehrlich. ”We, as the dominant animal, have so altered the environment and so damaged our life-support systems, that the stresses on the living world are similar to those produced by a meteor strike”.

Boken släpps idag på Wilson Woodrow Center i Washington D.C. och lär bli en bibel för alarmister.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. karlsson

  Han glömmer en viktig sak. Jorden försörjer mer än tre gånger så många männsikor idag, som  för 40 år sedan.
  Fattigdomen har minskat både relativt och o faktiskt antal. Välfärden har ökat och miljöförstöringen var på många områden större för 40 år sedan än idag. ( försurade skogar kommer ni ihåg, oljeutsläppen har minskat, luft miljön i städer är betydlig bättre osv)
  Som vanligt kommer CO2 myten in i bilden även om den inte är belagd med fakta. Utan enast en obevisad hypotes.
  En sak vet vi, att ökad C02 halt i atmosfären ökar växtligheten, växter gynnas av CO2.

 2. Håkan

  Koldioxid förpestar väl ingenting.

 3. Lars

  ”Tänk så mycket bättre världen hade varit om vi kunde minska världens befolkning till så där en eller en och en halv miljard.”
  Det kan  mycket väl bli så. En vansinnig professor i Biotech designar det ultimata viruset och sprider det på en storflygplats. Voila.

 4. Thomas

  Maggie är verkligen fascinerad av det här med att minska jordens befolkning.
  Lars, har du också set ”de tolv apornas armé”?

 5. Thomas: Ja, det är jag faktiskt. Jag tycker mig höra det till höger och vänster. Vet du möjligen hur man hade tänkt gå tillväga för att göra sex miljarder till en halv? Lottning?

 6. Lars

  maggie!
  Vikingamjöd med avkok av rödvit flugsvamp som serveras gratis i alla gathörn jämte korgar med Moraknivar.
  Thomas, nej!

 7. Thomas

  maggie, det lustiga är att jag ser kravet mest på den här bloggen. Eftersom jag inte ser något behov av att dra ned jordens befolkning känner jag heller ingen anledning att ta fram en plan för hur det skall gå till. Gratis datorspel så att alla sitter franför datorer istället för att föröka sig kanske?

 8. Lars

  Thomas!
  ”Eftersom jag inte ser något behov av att dra ned jordens befolkning”
  Det skulle du sett om du verkligen trott på AGW. Stormar, översvämningar, torka, minskande skördar. Plus allt det andra som kommer att drabba oss. Eller menar du att det är bättre att naturen sköter nerdragningen?
  Vilket anser du vara bäst:
  A: Befolkningen ökar.
  B: Befolkningen är konstant. (Hypotetiskt men omöjligt.
  C: Befolkningen minskar.

 9. Thomas: Då tror jag att du tillbringar för mycket tid på den här bloggen. Du verkar gå miste om en del. 😉

 10. Jerker Andersson

  Det finns ett ”enkelt” sätt att minska befolkningen.
  – Se till att man har hög välfärd.
  – Se till ett barnomsorgen är dåligt utbyggd och du får ett födelsetal på ca 1,5.
  Vips så kommer befolkningen att öka över tiden.

 11. Jerker Andersson

  Korrigering: Befolkningen kommer att MINSKA över tiden…

 12. 00

  Jerker
  Ditt resonemang om barnomsorgen bygger på (a) att föräldrarna jobbar och (b) att de biologiska föräldrarna tar hand om sina egna barn.
  Varken (a) eller (b) är är nödvändigt i en välfärdsstat och de individer som sätter flest barn till världen under rådande premisser kommer dominera om ett par generationer.

 13. Bengan

  Enligt Lomborg kommer vi att hamna på 11-12 miljarder så småningom. Detta klarar världen av. Risken är att politiker hinner förstöra välfärden i världen och hindra att hela jordens befolkning kan utvecklas.
  Det finns ett mycket bra program eller diagram ’gapminder’ där man kan följa länders utveckling från 50 talet och framåt vad gäller det mesta. mycket överskådligt. http://www.gapminder.org. Visste ni att en svensk förväntas leva 81 år. En kines 73 år. En vietnames 74 år. Utvecklingen har gått framåt med stormsteg i världen, vilket de flesta inte är medvetna om.

 14. 00

  Det är inte politiker som är roten till eländet, de kan inte göra mer än gräsrötterna tillåter. Sedan återstår att se om det stannar vid 11-12 miljarder eller var gränsen går för att civilisationen regionalt kollapsar.
  Jorden kommer med all sannolikhet att överleva då gravitationen med få undantag är starkare än oss.

 15. Thomas

  Det enda man får vara medveten om att ju fler ju är desto mindre del av kakan får var och en, fler regleringar kommer att behövas för att se till att vi inte belastar jorden mer än den tål. Det är libertarianer som har störst anledning att vilja minska jordens befolkning till en nivå där alla kan göra precis som de vill.

 16. Christopher E

  Jag tror inte befolkningen är mycket att göra åt, eller oroas av. Med nuvarande prognoser och välståndsutveckling ökar folkmängden till 8-9 miljarder cirka 2050, för att sedan minska. Någon medveten politik för att begränsa befolkningen lär inte behövas. Vi behöver bara bli rikare och friskare, så löser det sig själv.
  Givetvis med reservation att prognoser är just prognoser. Några osäkra kort finns, som att politikerna sumpar välståndsutvecklingen, eller supervirus, meteoriter med mera.

 17. Lars

  Christopher E
  Religioners påverkan då?

 18. 00

  Även ideologier och religioner konkurrerar och hamnar i minoritet om de inte strävar mot större tillväxt än andra.

 19. Christopher E

  Lars:
  Visst påverkar religioner något, tex om preventivmedel förbjuds, men på längre sikt försvinner deras påverkan när samhället moderniseras… det är oundvikligt och har redan ägt rum i de flesta länder.
  Marknadskrafter, satellittv och internet ser till till det. Läste precis i dagarna om hur husmödrar och andra i Saudiarabien slukar såpoperor med moderna ideal över satellittv. Imamerna protesterar, men kan inget göra. De tappar greppet över samhället.
  Och den senaste världsreligionen – eko-teologin – som allt mer tar över, den har ju ändå inte populationsökning som ideal, lindrigt talat.
  Att födelsetalet minskar när välstånd, utbildning och moderna ideal brer ut sig är ingen hypotes. Det är redan väl etablerat, och i den mån prognoserna haft fel, så har de snarast underskattat har snabb denna förändring är.

 20. Christopher E: Är det inte lustigt hur allt går runt? De allra första religionerna var ju en form av naturdyrkan. Nu börjar vi åter närma oss Gaia-kulten. Tänk att vi inte har blivit smartare än så…

 21. ”Klimathotet och hotet om överbefolkning går hand i hand. Inte så konstigt. Ju fler människor, desto större efterfrågan på energi, desto mer utsläpp, etc. etc. Tänk så mycket bättre världen hade varit om vi kunde minska världens befolkning till så där en eller en och en halv miljard. Plötsligt skulle alla problem vara lösta. Koldioxiden som förpestar vår atmosfär, de sinande resuserna, vattenbristen, striden om odlingsbar mark… Det skulle vara nymalthusianernas dröm.”
  Jag oroar mig mer för den blinda tron att allt kommer att löse sig av sig självt…

 22. L

  GG, tron att allt löser sig bara vi minskar C02-utsläppen är i så fall mest skrämmande…

 23. Geoffrey: Självklart att vi måste arbeta för att saker och förhållanden ska bli bättre. Men det vore bra om vi arbetade på rätt saker och lade ner resurser där de gör mest nytta. Nu är det förstås ekonomen i mig som talar.

 24. L & Maggie
  Jag har personligen aldrig förespråkat en exklusiv fokusering på koldioxidutsläpp. Optimering av miljöarbete är nyckelordet/-en, men där måste det finnas en nykterhet till hur världen ser ut idag. Tron på ekonomins överlägsna helande är kraft är skrämmande, och den saknar ofta empiriskt stöd.
  Satsning på energibesparande åtgärder och satsning på utvecklingsländer tror jag mkt på, även om detta kostar. Men även detta har du, Maggi, klagat och gnällt på. Det verkar som tron på den osynliga handen är tron på en kraft som endast fungerar när vi är passiva, på gränsen till apatiska…

 25. Tja Geoffrey
  Du hade ju otroligt svårt att ens argumentera för att det inte skulle vara även miljömässigt sunt att vara varsam med ekonomin, alltså att redan utan där finns påtagliga miljöfördelar redan utan att man måste lita på ”ekonomins överlägsna helande är kraft”.
  Så att ifall där skulle finnas några ’helande krafter’ blir ju fördelarna ännu större av att inte slösa pengar i onödan på saker som man kan uppnå billigare, bara för att plocka mediala miljö-PK-poäng.
  Slöseri av alla dem som med ’osynliga handen’ (dvs genom att de) vill spendera andras resurser på symbolhandlingar utgör helt säkert mer miljöbelastning.
  Och tron att de därigenom skulle skapa ny och bättre tecknik är ju som tagen ur någon barnbok.

 26. Jonas N
  Symbolhandlingar kan vara gynnsamma i längden för miljön. Men riktiga handlingar är mest gynnsamma, och såna uppnås oftare genom konstruktiva och verklighetsförankrade initiativ, än genom passivt och tjurskalligt gnällande.

 27. Tege Tornvall

  Inte  nog med att vi blir fler. Vi blir också större: längre, bredare, fetare (mindre undernärda) och tyngre i takt med bättre hälsa och levnadsvillkor. Hemskt!
  Ett radikalt grepp vore att minska vår storlek. Vi skulle ta mindre plats, äta mindra, fisa mindre – kort sagt avsätta mindre ”fotavtryck”.
  Drivet till sakens spets: minst fotavtryck ger det döende barnet i Tchad. Är det idealet? Det kan vi fråga herrar Rockström, Ekman, Wijkman, Edman, Azar, Källén, Rodhe m. fl.
  Tege

 28. Kjell_A Jönsson

  Befolkningstillväxt
  Människan drift att fortplanta sig ökar i nödlägen.  Det är en urinstinkt som är svår att stoppa.  Den sitter i reptilhjärnan. Med ökad kunskap och levnadsstandard minskar barnkullarna och klokare ekonomisk planering  och mer amsvarstagande kommer till stånd.
  Att  på grund av koldioxidteorierna  strypa den ekonomiska utvecklingen   i   den så kallade fattiga världen  är därför  kontraproduktivt, även ur de CO2-troendes synvinkel.
  Det går inte att få t ex Sydostasiens befolkning att återgå till infödingsliv och acceptera det naturligt  populationsreducerande urvalet  från djungellivets dagar.
  Kjell-A Jönsson

 29. Mats Frick

  Tege – Tanken på att krympa befolkningens (Kinas) fysiska storlek tas upp i Kurt Vonneguts ”Slapstick” från 1976. Rekommenderad, halsbrytande läsning 😉

 30. Lars C

  Att ultraliberaler förespråkar total frihet är inget nytt.
  Samma människor förespråkar total frihet för människor att skaffa så många barn de vill. Felet i resonemanget är väl uppenbart. Fler människor måste  per automatik innebära mindre frihet. Bara att behöva ta hänsyn till andra är att förlora frihet.
  Allt handlar om balans. Höjd levnadsstandard i kombination med ökad kunskap är säkert den bästa metoden att uppnå självreglering. Frågan är om den metoden är möjlig nu, kanske det är försent. Det handlar om tillgång till och fördelning av resurser. En svordom i vissa kretsar.
  Jag vet att en del blir väldigt glada om vi får en liten istid så att AGW gänget står där och huttrar. Undrar om samma människor blir lika glada åt att kanske 25% av mänsklgheten går under till följd av den missväxt som blir följden av ett kallare klimat.