Den vetenskapliga metoden

Vi vidarebefordrar och stödjer med glädje Lennart Bengtsson’s tankar nedan. Den illustrerande bilden (Flammarion) kanske många har sett redan – originalet är i svartvitt, och påstods vara medeltida – men så var det inte (se länken).  Det har senare färglagts av många – just denna version är tagen från Wikimedia Commons. /Peter Stilbs


Gästinlägg av Lennart Bengtsson, ursprungligen skrivet för Det Goda Samhället

500px Flammarion Colored

Kärnan i den vetenskapliga metoden är att verifiera hypoteser och teorier med hjälp av observerade data. Royal Society i England uttryckte detta med ledordet ”Nullius in Verba” eller ta inget för givet som inte är bevisat. Fellows of Royal Society skall lyssna på varandra men medlemmarna skall dra sina egna slutsatser. Det hör till vetenskapens natur av vara såväl nyfiken som skeptisk. Den helt avgörande frågan är den empiriska verifikationen. Det är den som legitimerar teorin och hypoteserna. ”Proof of the pudding lies in the eating”

Många ställde sig till en början kritiska till Einsteins allmänna relativitetsteori men övertygades när man vid en solförmörkelse kunde påvisa hur solens massa påverkade tidrummet. Även tiden påverkas av tyngdkraften och en klocka på satelliterna som snurrar kring jorden går fortare än på jordytan. Detta måste man till exempel ta hänsyn till för att lokalisera en vilsegången person via mobilsökning. Det behöver dock inte användaren fundera över då det finns integrerat i telekommunikationssystemet.

Ännu mer kritisk var man till Galileo på 1600-talet när denne hävdade att jorden rörde sig runt solen och inte tvärtom. Att uttala sig emot Guds heliga skrift på 1600-talet var allvarligt. Galileo räddade förvisso livhanken men försattes i husarrest för resten av livet.

Den vetenskapliga metoden har visat sig utomordentligt framgångsrik och har lett till jättelika framsteg av värde för mänskligheten. Från slutet av 1700-talet ledde dessa framsteg till att kyrkans makt försvagades och bibeln förlorade sin roll som kunskapskälla.  Under 1800-talet dominerade de vetenskapliga framstegen alltmer och rationellt och vetenskapligt tänkande blev en ledande princip och en förutsättning för framväxten av det moderna och öppna samhället. En central förutsättning för framstegen var det metodiska och samtidigt kritiska tillvägagångsättet.

Med vetenskapens oöverträffade track record är det därför ytterst svårt att förstå bristen på vetenskaplig öppenhet och tolerans som gradvis brett ut sig alltmer under 2000-talet. Samtidigt har vi fått in tendenser till direkt anti-vetenskapligt tänkande genom den märkliga post-modernismen. Detta har skapat allt större spänningar där det fria vetenskapliga tänkande är under attack från flera håll.

Den sunda skepsis som är en del av vetenskapens natur har alltmer börjat fördömas. Inte minst inom klimatvetenskapen är toleransen mot avvikande uppfattningar och kritik ytterst ringa och ersatt med dogmatism och allmänna fördömanden av de som för fram avvikande uppfattningar. En sannolik förklaring är att klimatfrågan anses av centralt samhällsintresse vilket inneburit att andra grupper som politiker och samhällsdebattörer har engagerats. De vill helst inte att viktiga beslut störs av skeptiska och kritiska naturvetenskapliga forskare.

Särskilt problematiskt blir det när vetenskapliga tidskrifter börjar abdikera sin neutralitet och engagerar sig som nu sker i dagens amerikanska presidentkampanj. Scientific American, Science and Nature har öppet tagit ställning mot Trump och uppmanat folk att rösta på Joe Biden (https://www.wired.com/story/americas-top-science-journal-has-had-it-with-trump/).På ett ytligt plan kan detta kanske förstås med tanke på Trumps klumpiga beteende men politisk aktivism är en uppgift för allmänmedia och inte för ledande vetenskapliga tidskrifter. Det skapar en bild av en enig expertopinion vilket inte är vetenskapens uppgift utan ett beteende som hör hemma i politiska, kulturella och religiösa samfund. Inom vetenskapen är som jag redan berört kritik och ifrågasättande legitimt. I själva verket är det dess motsats som är systemhotande.

I Sverige har politiken effektivt lagt under sig vetenskapen men inte till följd av vetenskapens kritiska ifrågasättanden utan snarare för den makt och prestige som vetenskapen ger. Landets makthavare solar sig gärna i den glans som Nobelprisen ger men har ringa förståelse för vetenskapens natur och väsen där skepticism och avvikande uppfattningar är en central del av verkligheten.

Ett område som politiken nära nog helt assimilerat i sin värld är klimatvetenskapen. Sverige har till och med skapat ett expertråd för klimatet där medlemmar är från central förvaltning och så när som på en medlem saknar kunskap i klimatfrågor. I en nylig sammankomst sammanfattade de sin målsättning: ”Vetenskaplighet är en ledstjärna i vårt arbete. Just nu tittar vi bland annat på lagar och styrmedel samt rättvisefrågor, något som blir allt viktigare” (https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-ska-sverige-mota-klimatforandringen-expertrad-holl-bred-dialog-1.165028).

Frågan är nu hur vi bäst skall kunna skydda vetenskapen mot hotet från byråkratin. En Einstein i dag skulle inte ha en chans. Tänka sig en person som skulle sitta och pilla med den speciella relativitetsteorin och kanske slarva med patentgranskningen. Han skulle genast fått sparken och ersatt med en som passade såväl fack som arbetsgivare och helst förstås av rätt genus.

Lennart Bengtsson, 27-10-20

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Bergman

  Tove Lifvendal slår tillbaka efter Wolodarskis påhopp häromdan.
  https://www.svd.se/de-som-satter-tvangstroja-pa-debatten/i/senaste/om/ledare

 2. T Back

  Något utanför men jag måste ändå nämna ledaren i SvD idag skriven av Tove Lifvendahl:
  ”De som sätter tvångströja på debatten”. Något liknande detta om klimatfrågan har vi nog aldrig tidigare fått läsa på ledarsidan i en svensk dagstidning.
  https://www.svd.se/de-som-satter-tvangstroja-pa-debatten

 3. Simon

  Tack Lennart Bengtsson!
  Så kloka ord

 4. Lasse

  Just Einsteins relativitetsteori blev förkastad av 100 forskare , som hade synpunkter på Einsteins teori och börd.
  Repliken var klipsk.
  Varför hundra undertecknare, det räcker med ett bevis!

  Hur vi skall skydda vetenskapen från medias agendasättande journalister.
  Klä av dem!
  SVTs klimatreporter ogillar att bli avklädd i sociala medier-(inte bokstavligen!) Hon kallar det för hatkampanjer men missar då allvarligare kritiken om falska reportage!
  Vi på ”gubbhyllan” kan göra små insatser. Professorer borde kunna ge större avtryck !

  SVDs ledare ger hopp men de driver fortfarande agendasättande journalistik.

 5. Ann+Löfving-Henriksson

  Text och bild! Vilken fantastisk illustration till just denna dag när kampen ytterst gäller – den fallna friheten.
  TACK!

 6. Kaj+Wahlberg

  Kanske Tove Lifvendahl borde gå in till kollegan Peter Alestig och låta honom läsa hennes inlägg. Hans artiklar om klimatfrågan är enormt alarmistiska, partiska och ensidiga.

 7. Ann+Löfving-Henriksson

  Den enorma belysningen på Greta verkar till slut ha gett resultat. Droppen blev i så fall när DN gick all in och gav henne makt över tidningen för en dag vilket gjorde att SvD tvingades öppna sina ögon på vid gavel
  Tove L.’s ledare idag väcker hopp om att ledarredaktionen fått ruelse och nu lite ber om ursäkt för sin tidigare förvillelse genom att lova bot och bättring.
  Hoppas verkligen att det håller.

 8. Tack, fantastiska rader och helt centrala för samhällets välbefinnade och fortlevnad.

  ”…På ett ytligt plan kan detta kanske förstås med tanke på Trumps klumpiga beteende men politisk aktivism är en uppgift för allmänmedia och inte för ledande vetenskapliga tidskrifter…”
  .. och heller inte för Public Service. Journalister från alla kanter verkar helt ha missat denna skillnad och det förefaller inte ingå i utbildningen längre. Politikerna ställer heller inga krav på att SVT/SR efterlever sitt uppdrag via granskningsnämnder mm. En tom pamflett som lite glassigt skall inge förtroende hos allmänhet och PK-etablissemanget, och rättfärdiga propagandan. MSM skulle aldrig kunna driva sina skrönor utan detta förfall. Såklart kommer detta att rämna tids nog men hur länge, och till vilket pris har detta falsarium fått fortleva?

 9. Av hela mitt hjärta tackar jag Lennart Bengtsson för en nutida betraktelse.
  Det är enormt viktigt att vi får igång en process i handhavandet av forskarnas information.
  Den måste avpolitiseras.

 10. JP

  #1, #2:
  Även en ledare av Adam Cwejman i GP ifrågasätter DN och deras aktivistiska klimatjournalistik:
  https://www.gp.se/ledare/wolodarski-l%C3%A5ter-som-en-partisekreterare-1.36477058

  Men Adam Cwejman vågar så klart inte själv ifrågasätta aktivisternas syn på att klimatförändringarna är till 100% skapade av människan.
  Vilken ovetenskaplig fegis!

 11. Sören+G

  Beträffande bilden högst upp så är den ett falsarium. Man visste redan under antiken att Jorden är rund. Erathostenes f. 176 f.Kr. från Cyrene bestämde Jordens omkrets genom skillnaden i Solens middagshöjd på två olika breddgrader. Avståndet och skillnaden i solvinkel.
  Det var kännt även inom katolska kyrkan på medeltiden. I Dantes Divina Comedia beskriver han tidsskillnaden mellan platser på olika longitud. Kristoffer Columbus visste ju att Jorden var rund när han seglade västerut för att komma till Indien.
  Sedan kan man undra varför astronomen Flammarion f. 1842 gjorde denna bild. Han borde ju vetat att man inte trodde så på medeltiden.
  Man hör ofta folk påstå att man trodde så på medeltiden, men det man trodde var att Jorden stod still och inte kretsade runt Solen. Jorden ansågs vara Universums mittpunkt.

 12. Bear

  Kommentarer om denna rapport?
  Borde väcka väl intresse här?
  https://www.nature.com/articles/ngeo2225

 13. Ivar+Andersson

  ”På en helsida i söndags fick DN-läsarna veta i Peter Wolodarskis krönika på ledarsidan att: ”Klimatkrisen är inte en åsikt. Den är ett grundläggande faktum, baserat på samlad vetenskap. Den som sprider osäkerhet om detta ägnar sig åt förnekelse.” Det är en tydlig signal, både till läsarna och till medarbetarna på DN: den som inte betraktar saken på samma sätt som chefredaktören, är en kättare.”
  Bra skrivet av Tove Lifvendahl i SvD.

 14. BENNY Wiktorsson

  När Elisabet Höglund gick ut och kritiserade Gretas DN’s au jour. Hade hon då bestämt sig för att gå i pension och bli dissident?
  Det börjar likna regnbågsrevolutionwn.
  Hur många ur etablissemanget måste komma ut ur klimatgarderoben? Innan proppen går ur och debatten kommer igång.

 15. Håkan Bergman

  Sören+G #10
  Skillnaden mellan att hävda att jorden var rund och att hävda att den rörde sig runt solen var att det senare påståendet motsades av bibeln, huruvida jorden var platt eller rund står det inget om i bibeln.
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Josua%2010%3A12-43&version=SFB15

 16. Roland

  Svar 2

  En mycket bra ledare. Föreslog på DNs kommentarer att när Greta vikarierar som chefredaktör, så kan Wolodarski prya hos Tove och lära sig jobbet.

 17. Peter S

  Benny #12 – Elisabet Höglund har varit dissident i mer än ett decennium – Googla på elisabet höglund klimat

 18. Göran J

  Tack Lennart Bengtsson för ditt inlägg.

  Att klimatfrågan blivit den den är idag kan vi nog delvis tacka vår naiva tro på det som vi ser komma ur datorn.
  Klimatlarmen är ju en frukt av programmering av datamodeller.
  Vi som sett datorn komma allt från de små miniräknarna till gigantiska superdatorerna vet att de miniräknare som vi tog i vår hand på 60-70 talet var fantastiska maskiner som aldrig räknade fel.
  Men vi lärde oss också att det är viktigt att trycka på rätt knappar annars kom rappakalja ur räknedosan.

  Vi har också på senare tid fått klart för oss att vissa tillverkare av t.ex. mobiltelefoner (som ju är en liten dator) kan lägga in och helt ”mörka” funktioner i din telefon att använda i egna syften utan att du har en aaaaning om detta.

  Ovanstående påståenden kanske inte är helt rumsrena men min tro på dagens s.k. klimatforskare som ansluter sig till ”klimatkyrkan” utan att blinka använder sig av alla möjliga trix för att uppnå sina syften.

 19. Rolf Mellberg

  O.T.
  Jag vill återupprepa en sak jag skrev igår om någon missade det.

  Under många år har ju OERHÖRT grava anklagelser gällande påstått ”fiffel och båg” med temperaturdata, och i viss mån tror jag det är sant även om mycket kan vara ”confirmation bias”.

  Kolla länken och särskilt grafen på sen sidan samt om du blir nyfiken se filmer med Tony Heller.

  Om Trump vinner kan vi stå för ett räfst och rättarting av rang:
  https://wattsupwiththat.com/2020/11/01/top-noaa-scientist-fired-for-demanding-new-trump-appointees-comply-with-his-agenda/

 20. Peter S

  Sören #10 – jag kan inte se hur Du kan tolka bilden som ”plattjord”? Det är ju till och med en cirkulär himmel/atmosfär i den?

  Flammarion själv kan ju knappast ha ”påstått” plattjordsalternativet.

 21. Så innerligt tack. Vetenskap kan aldrig bli politik

 22. Sören+G

  #20
  Personen kryper ju ut genom en ”kristallsfär”, som man trodde att himlakropparna var fästade på, och studerade maskinverket som fick sfärerna att röra sig. Om Jorden hade avbildats som rund hade det inte varit möjligt att krypa ut på det sättet.

 23. Sören+G

  #20 #21
  Flammarion trodde naturligtvis inte att Jorden var platt.
  Han försökte inbilla sin samtid att medeltidsmänniskan trodde det. Nu försöker man inbilla folk att deras meningsmotståndare tror att Jorden är platt.

 24. Lasse

  #21
  Spekulationer då och spekulationer idag.
  Kan UV ljus påverka corona? (Ja se sommarens nedgång och WUWT)
  Kanske är dagens solfläckar en förklaring till den spridning vi har av viruset? (här är det öppet för spekulanter men varför inte?)
  ” It is also known that the increase of UV radiation may be capable of activating viruses and reduce immunological response.”
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9575662/

 25. Peter S

  Sören #22: det står mer i den engelska upplagan – om målningen: Sista raden:

  Some commentators have claimed that Flammarion produced the image to propagandize the myth that medieval Europeans widely believed the Earth to be flat.[18] In his book, however, Flammarion never discusses the history of beliefs about the shape of the Earth. His text suggests that the image is simply a fanciful illustration of the false view of the sky as an opaque barrier.

  (den svenska Flammarion-artikeln påstår dock något i flatjordsriktning – i bildtexten)

  Däremot är ett återkommande mysticist-tema i Flammarion’s skrifter ”där himmel och Jord möts”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Flammarion_engraving

 26. Håkan Bergman

  Den som skapade den moderna myten om den medeltida tron på en platt jord var amerikanen Washington Irving, möjligen för att förlöjliga katoliker som aldrig har stått särskilt högt i kurs i USA. Det var väl en smärre sensation när Kennedy valdes till president 1960.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth#Myth_of_flat-Earth_prevalence
  Vet inte om David Irving kan brås på honom.

 27. AG

  Jag hoppas LB lever i hundra år till. Det är den tid som kommer att krävas för att städa upp bland alla tycka och kännare som infiltrerat alla delar av samhället.

 28. Tack Lennart,

  Det är synd och skam att vetenskapen – din i synnerhet – hamnat i politikernas klor. De är snabba med att utnyttja den vetenskapliga auktoriteten (inkorrekt återgiven) för att driva sina agendor. Och journalisterna hjälper till i att vilseleda.

  Det hade verkligen varit trevligt och informativt om det hade fått förekomma en offentlig debatt med inkallade experter på olika områden. Kanske om både klimat och om energipolitik. Men den nuvarande makteliten aktar sig väldigt noga för det.

  Vi får väl se om Toves ledarkrönika kan skapa en liten öppning i SvD.

 29. jensen

  Det, som genom år-( tionden ) alltid förvånat ( skrämt) mig, har varit Royal Society´s avståndstagande från dess grundregel, Nullius…..
  genom sitt ovetenskapliga accepterande av IPCC´s ännu mer ovetenskapliga hypotes-försvarsbeteende. Inte minst Summary., som tjänar som rättesnöre för de påstått vetenskapliga grundsammanhangen.
  I denna ström av acceptanter ingår f.ö. Kungliga Vetenskapsakademi, och andra länders vetenskapsakademier, t.ex. i USA, vilket resulterat i många individuella avgångar, alternativt mindre strikta uppbackningar., men ändå stödjande.!!!

 30. Rolf Mellberg

  #19 komplettering

  Även Andy May har analyserat temperaturdata och finner märkliga ”skevheter”:

  (d.v.s. bearbetat ”slutligt” temperaturdata uppvisar större uppvärmningstrend än rådata. Detta verkar delvis vara relaterat till att en mängd mätstationer har avvecklats och då har beräknade värden från näraliggande stationer använts i stället. Skumt!!!)

  https://wattsupwiththat.com/2020/11/03/recent-ushcn-final-v-raw-temperature-differences/

  (Jag har f.ö. stort förtroende för denne Andy, han har tidigare presterat mycket bra inlägg)

 31. Intressant och viktig krönika!
  Om Einstein hade levt idag hade han kanske själv ifrågasatt sina tidigare teorier. Massa är identiskt med Energi enligt M=ExK, där konstanten K enligt Einstein ska utläsas 1/C^2, där C är ljushastigheten (i vakuum). Alltså har Energi tyngdkraft (gravitation), beroende på definition, alternativt det inverterade värdet av ljushastigheten (fotoners hastighet i vakuum), eller bägge. I beteckningen Energi ingår också elektromagnetisk sådan. Har således elektromagnetisk energi en inneboende gravitation? Är det den elektromagnetiska kraften som åstadkommer att atomklockan minskar sin hastighet vid solpassage? Vi bör observera att solen mest troligt är en elektromagnetisk boll, en liten plasmoid. Dess karaktäristika talar för det. Är vakuum tomt? Är gravitation missuppfattat? Jag närmar mig med detta enkla resonemang en kosmologi, som inte bygger på gravitation, som är en alltför svag självständig kraft att kunna hålla ihop kosmos. Vi ser det i behovet, för att vidmakthålla den einsteinska gravitationsmodellen, uppfinna mörk energi/mörk kraft och mörk materia för att förklara exempelvis observationen att galaxer rör sig med alltför stor hastighet för att kunna hållas ihop med gravitationen hos mängden observerad materia. Mörk energi, kraft och materia är virtuella uppfinningar, matematiska modeller, eller om man så vill hypoteser, som inte kunnat bevisas. Troligen hålls galaxer istället ihop av elektromagnetisk energi/kraft, som är i storleksordningen upp till 10^39 ggr starkare än gravitation. Ett observandum är att Einstein själv inte trodde på sina kosmologiska ekvationer, eftersom han behövde lägga till en kosmologisk konstant för att förhindra Universum expandera in i absurdum. Vakuums täthet är en annan faktor, vanligen benämnd nollpunktsenergin.
  Jag finner med detta en parallell till IPCCs modeller för att nöjaktigt kunna förklara CO2s ’uppvärmningseffekt’. Denna kräver bl.a. dels konstant relativ luftfuktighet i det atmosfäriska rummet, dels förekomsten av s.k. hot-spots på ca 10 km höjd. Bägge dessa har falsifierats genom observationer. Dessa hypoteser, virtuella uppfinningar, eller matematiska modeller har stor ’ovetenskaplig likhet’ med behovet av de ovanstående matematiska modellerna kring mörk energi/kraft och dito materia för att tvinga in en förutfattad mening i en felaktig kostym.

  Vetenskapen behöver, som artikeln så väl anger, hållas levande genom ett systematiskt ifrågasättande, som leder fram till bättre insikter och verklighetsbeskrivningar.

 32. En annan

  Just det! Sann vetenskap drivs av nyfikenhet, inte av PENGAR!

 33. Ann+Löfving-Henriksson

  Möjligen OT, men inom intresseområdet.
  När Trump preliminärt sa upp Parisöverenskommelsen, lät det som att den definitivt skulle bli uppsagd dagen efter valet 2020.
  Det är ju i morgon. Någon som vet mer?

 34. Lars-Eric Bjerke

  #18 Göran J,

  Apropå räknedosor. ”Det är bättre att räkna ungefär rätt än exakt fel.”

 35. Håkan Bergman

  Ann+Löfving-Henriksson #33
  Jo, så är det, och det gäller oavsett vem som vinner valet Trump sitter ju fram till 20 januari.

 36. Argus

  #33, 35
  Yay!

 37. Daniel+Wiklund

  Klimatexperten och endagschefsredaktören Greta T tycker att man ska rösta på Biden, för att skydda vetenskapen istf att förstöra den. Ständigt denna Greta.

 38. Peter

  Higgs bosonen har blivit tillskriven partikeln som tillhör higgsfältet som tillsammans ’skapar’ massa.
  Men vad är det som ger higgs bosonen dess massa?

 39. Daniel+Wiklund

  Imorgon börjar på SVT ”Domedagen”. I fem avsnitt ska Anna Lidman ta upp hoten mot mänskligheten, om ett slut som närmar sig. Där ska hon möta klimataktivister, preppers och troende som ser början på slutet. Hon kanske låter Åsa Waldau komma till tals. Hoppas att Lennart B finns med i nåt av avsnitten, där han får representera forskare som inte har domedagen på dagordningen.

 40. Göran J

  Lars-Eric Bjerke #34

  ABSOLUT!

 41. Lars-Eric Bjerke

  #38 Peter
  ”Men vad är det som ger higgsbosonen dess massa?”
  Higgspartikeln är tung, över hundra gånger tyngre än en proton eller 125 GeV. Fast higgspartikeln bidrar bara med 5 % av partiklarnas massa. 95 % av den kända materiens massa kommer inte från higgsfältet. Den kommer från kvantfluktuationerna inne i protonen och neutronen. Om jag har förstått det rätt får även higgpartikeln sin massa från higgsfältet.

  Det förklaras hyfsat enkelt här av Joanna Rose
  https://fof.se/tidning/2013/6/artikel/i-morkret-bortom-higgs

 42. Daniel+Wiklund

  Hoppas att Elsa W får vara med i nåt av dom fem avsnitt av Domedagen. Att lyssna på Elsa ger framtidshopp, hon är en bra representant för den vetenskapliga metoden.

 43. tty

  #31

  ” Är vakuum tomt?”

  Inte helt. Där finns ju alltid nollpunktsenergi. Fast problemet med den är att den visserligen går att påvisa experimentellt, men den är mycket mindre än vad man teoretiskt skulle förvänta. Detta är nog det mest centrala olösta mysteriet inom fysiken.

  ” Troligen hålls galaxer istället ihop av elektromagnetisk energi/kraft, som är i storleksordningen upp till 10^39 ggr starkare än gravitation.”

  Just det. Den är alldeles för stark. Därför består universum i huvudsak av atomer som hålls samman av elektromagnetisk växelverkan, men därmed också blir elektriskt neutrala. Och på längre avstånd dominerar den svaga gravitationen helt.

 44. Staffan+Lindström

  42 Daniel+Wiklund

  Apropå domedagen… Just nyss i SVT2:s valvaka: Obs! Jag spelar inte golf själv…(skrev om Tiger Woods häromdagen..)
  Man har bjudit in Peg (gissa min fars yrke….) Parnevik….
  Klimatfrågan bla bla Greta imitatör … (har farfar Bosse gjort Greta T??) ”Valet handlar om hela vår framtid…” Men erkänner i alla fall att fossilindustrins tillskyndare har anledning att vara oroliga att förlora jobben…
  Lite senare utser Folke Rydén Donald Trump till världens mäktigaste komiker (har gjort ”doku” tillsammans med Anders S Nilsson för TV4) Ja Folke man skulle nog lugnt kunna säga att DJT är sin egen ”hovnarr”…..

 45. Lars Cornell

  #43 tty och alla
  Har gravitationen ’fart’ på samma sätt som ljuset?
  Dras jorden mot den punkt som solen befinner sig nu eller den punkt den befann sig för 8 minuter sedan?

 46. Rolf Mellberg

  #45 Lars

  Gravitationen kan inte fortplanta sig snabbare än ljuset. Du kan kolla länken om framgångarna i forskningen om gravitationsvågor.

  Bara vad gäller vissa underliga kvantfenomen kan man få det intrycket att det finns någon sorts informationsöverföring som trotsar ljushastighetens begränsning.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_wave

 47. Lasse

  #43 tty
  Din förklaring om atomer på drift i universum litar jag på.
  Det är den som tas av suspicious observer i dagliga videos som även innehåller hänvisningar till sol och klimat.
  En sida som jag följer fascinerat, med respekt för universums storhet och min bristande förmåga att förstå .
  https://www.youtube.com/channel/UCTiL1q9YbrVam5nP2xzFTWQ

  Modeller och förutsägelser visar sig inte alltid stämma 😉

 48. tty

  #45

  ”Har gravitationen ‘fart’ på samma sätt som ljuset?”

  Ja, den fortplantar sig med ändlig hastighet. Detta kan sägas vara empiriskt verifierat i och med påvisandet av gravitationsvågor. Om gravitation fortplantade sig med oändlig hastighet, som i klassisk newtoniansk fysik, uppstår inga gravitationsvågor. Att hastigheten är ungefär lika med c är också klart baserat på fördröjningen av detektionen mellan olika observatorier.

  En animering som visar hur gravitationsvågor uppstår när två svarta hål smälter samman (det enda fall som vi är kapabla att detektera idag):

  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AWarped_Space_and_Time_Around_Colliding_Black_Holes_(Courtesy_Caltech-MIT-LIGO_Laboratory%2C_produced_by_SXS_project).webm

 49. #48
  ’Svarta hål’ är en matematisk modell, lanserad i opposition från Einstein, av Schwartzschild 1919. Det sägs finnas i centrum av galaxer, också i vår egen Vintergata. Astronomer har i flera årtionden förgäves försökt finna bevis för att ljusen från de stjärnor, som roterar nära centrum, påverkas av en gravitationell lins, som borde vara förhanden där, som ett resultat av ett ’svart hål’. Eftersom sådana någon linsverkan ej kan påvisas finns därför logiskt inte eller något ’svart hål’ i Vintergatans centrum. Inte heller i andra galaxers centrum.
  Plasmafysiken erbjuder det troliga alternativet, en plasmoid, som får sin styrka av galaxens fysiskt anslutna spiralarmarna, vars bas är plasmatrådar sammanhållna av resp tråds resulterande magnetiska fält. Plasmafysiken förklarar elegant galaxers hastighet, sammanhållning och uppkomst utan gravitation. Jag lutar mig lugnt tillbaka på Birkeland, Alfvén (sorgligen bortglömt svenskt snille, nobelpristagare i fysik för sina landvinningar inom plasmafysik), nutida observationer och inte minst Peratt, som i laboratorium i praktiska experiment med plasmatrådar framställt i princip alla förekommande galaxtyper med tillhörande jetstrålar av joniserat material och elektroner (jmf kvasarer).
  Jo, jag vet att de matematiska modellerna av ’svarta hål’, förklätt till sannolikt falska ’observationer’, i år får nobelpriset i fysik. Men modellerna blir inte bättre av det.
  Detta är en fortsatt följd av att med obevisade matematiska modeller och hypoteser tvinga in en förutfattad mening i en felaktig kostym (jmf mitt inlägg #31).
  Gravitationsvågor? Gravitation ges inom SED (Stokastisk ElektroDynamik) en intressant uppkomst. Det kräver dock accept av att nollpunktsenergin är en bestämmande faktor för Universums sammanhållning.

 50. tty

  #49

  Gravitationslinsning är ett väl dokumenterat fenomen hur mycket du än må luta dig tillbaka:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_lens#/media/File:A_Horseshoe_Einstein_Ring_from_Hubble.JPG

 51. #50
  Tack för länken! Jag har inte ifrågasatt gravitationslinsning som fenomen. Mitt ifrågasättande gällde huruvida man kunnat fastställa förekomsten av ett ’svart hål’ i Vintergatans centrum. En därtill kopplad gravitationslinsning borde kunna observeras på sätt som jag relaterar ovan. Såvitt jag kunnat förstå har detta inte kunnat påvisas, ännu.
  Jag lutar mig åter tillbaka, denna gång i kontemplation över skapelsens storslagenhet.

 52. tty

  #51

  Vintergatans centrum är kraftigt skymd av gas- och stoftmoln och måste därför studeras via radiovågor och IR där vi inte har tillnärmelsevis lika bra upplösning som för synligt ljus. Att en extremt stor och koncentrerad massa finns där framgår dock av rörelserna hos stjärnor i närheten.

 53. #52
  Rörelserna hos stjärnorna i närheten av Vintergatans mitt beror på elektromagnetiska och elektriska krafter från central plasmoid, enligt A. Peratt (se ovan 49). Det gjorde han troligt redan 1986 i *, där han matematiskt väger in dessa och gravitation för att beskriva rörelserna.
  Sant ger detta förklaring till oobserverad gravitationslinsning.
  Avslutningsvis vill jag återknyta till artikens tema. I analogi är inom området Kosmologi, enligt min uppfattning:
  • Galileo: plasmamodellen+SED/nollpunktsenergi, som elegant kan förklara många observerade fenomen,
  • Guds heliga skrift: (einsteinska) gravitationsmodellen, som behöver uppfinna svarta hål, mörk materia, mörk energi/kraft att fylla upp universums massa till 95%, för att nöjaktigt kunna beskriva några företeelser. ’Skriftens väktare’ ger genom sin makt allmosor i form av Nobelpris för att försöka upprätthålla den utdaterade modellen fortsatt prestige.

  *’Evolution of a Plasma Universe’ i IEEE Transactions on Plasma Science Vol 14:6; 639-778,

 54. #53
  På rad två står ’från’, skall vara ’som sammanhänger med’