Den tropiska hotspoten

Jag läste ett intressant men något förvirrat inlägg av Fred Singer på WUWT:
https://wattsupwiththat.com/2017/05/11/dr-fred-singer-on-global-warming-surprises/

Han skriver iallafall så här om den tropiska ”hotspoten”:

Hotspot’ refers to an enhanced temp trend in the tropical upper troposphere [UT]; it is produced by convection of latent energy through water vapor [WV] and is the dominant agent for heating the UT. In IPCC-AR2 [1996], BD Santer mistakenly identified the HSp as the fingerprint for GH [greenhouse] warming, which has led to much confusion in the technical literature, fostering the mistaken claim that the HSp owes its existence to tropospheric CO2. But according to textbooks, it is merely an amplification of any temp trend at the surface through the ‘moist’ atmospheric lapse rate.

Den tropiska ”hotspoten” handlar alltså om att när temperaturen i tropikerna ökar på havsnivå, kommer den övre troposfären att öka ännu mer pga att mängden vattenånga ökar när temperaturen går upp. Det här har av många ansetts vara ett fingeravtryck av den mänskligt orsakade globala uppvärmningen, men bara en väldigt liten uppvärmning har mätts upp i troposfären.

Jag ska nu testa om uppvärmning oavsett orsak kommer att generera en hotspot i mitten/övre troposfären precis som Fred Singer hävdar. Jag har bara koncentrerat mig på tropikerna, så alla figurer nedan är för området mellan vändkretsarna (23S – 23N). Tidsperioden som har använts är 1979-2016.

När det är varma år (av naturliga orsaker) borde man se att troposfären värms upp mer än havsnivån. Nedan har jag plottat temperaturen (från ECMWF ERA-Interim) på 400hPa (ungefär 7000m höjd) som funktion av temperaturen på 1000hpa (ungefär havsnivå):

ecmwf_tropical_1000_400hPa

Det är väldigt tydligt att i datat från ECMWF förstärks temperaturen på 400hPA-nivån med en faktor på ungefär 2,1. Om vi gör den här uträkningen för alla tryck-nivåer och plottar förstärkningsfaktorn mot 1000hPa-nivån får vi följande figur:

ecmwf_tropical_amp

Som jämförelse har jag gjort motsvarande figur för en klimatmodells-körning från Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M) kallad MPI-ESM. Den har en klimatkänslighet på c:a 3.5 C:

cmip5_tropical_amp

Det finns klara likheter mellan klimatmodellen och uppmätta data och båda pekar på att den övre/mittre troposfären värms upp mer än havsnivån. Man ska dock komma ihåg att ECMWF inte har mätt alla trycknivåer utan många sk mätvärden är framräknade utifrån andra närliggande mätvärden på samma sätt som man gör väderprognoser.

För att ytterligare testa hypotesen har jag även tittat på satellit-data. Nedan har jag plottat förhållandet mellan UAHs TLT (The Lower Troposphere) och TMT (The Middle Troposphere) och 1000hPA-nivån från ECMWF. TMT har sitt centrum kring 350hPA och TLT kring 650hPA. Observera att dessa satellit-mätningar mäter ganska brett och även TLT har en signifikant del även i den övre troposfären.

ecmwf_uah_tropical_1000_tmt ecmwf_uah_tropical_1000_tlt

Även mellan UAHs satellit-mätningar och ECMWFs 1000hPA-nivå ser vi en förstärkning. Förstärkningsfaktorn för TMT är 1,2 och för TLT 1,4.

Det verkar alltså som att Fred Singer har rätt. Oavsett orsak till uppvärmningen får vi en tropisk ”hotspot”. Därför kan man inte kalla den tropiska hotspoten för ett fingeravtryck för mänskligt orsakad global uppvärmning.

Om vi tittar på temperaturutvecklingen istället, alltså trenden, borde vi också se att troposfären värms upp mer än havsnivån. Nedan har jag listat trenden i grader C per 10 år för 1979-2014 för några viktiga mätserier:

ECMWF 2m: 0,07
GISS: 0,11
HadCRUT: 0,12
UAH TLT: 0,10
RSS TLT: 0,10
ECMWF TLT: 0,08

Det här går alltså inte riktigt ihop. Trenden för marknivån (ECMWF 2m, GISS, HadCRUT) måste alltså vara lägre än för troposfären vilket den inte är för GISS och HadCRUT. Något är alltså fel.

Slutsatser

I tropikerna kommer luften en bit upp i troposfären att värmas upp mer än luften på havsnivå oavsett vad orsaken till uppvärmningen var. Därför kan man inte kalla den tropiska hotspoten för ett fingeravtryck av mänskligt orsakad global uppvärmning.

På grund av den här förstärkningseffekten måste uppmätta temperaturtrender vara lägre på havsnivå än de är en bit upp i troposfären, men det stämmer inte för de två största markserierna GISS och HadCRUT. Det är svårt att säga vad som är fel men de markbaserade mätningarna har haft svårt att få bort urbaniseringseffekter och detta skulle kunna vara orsaken till felet.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan M

  Mycket intressant, tack för en bra genomgång.
  Johan

 2. Snyggt jobbat Magnus!

  Tyvärr var det naturligtvis många skeptiker som också trodde på ”the hotspot” som ett argument just för koldioxidhypotesen.

 3. Lasse

  Intressant Magnus.
  Kanske kunde ett diagram underlätta där de olika temperaturutvecklingarna visas.
  Uppmätt och förväntat.

 4. Ingemar Nordin

  Där ser man! Man kan alltså inte lita på att ens utgångspunkten för klimathotarnas ”bevis” stämmer med verkligheten. Jämför t.ex. Santers selektiva mätserier för att övertyga världen om ett tydligt CO2-fotavtryck i Madrid 1995/96.

 5. Glasklar

  Jag läser i länken att klimatskeptikern Benjamin Santer ska ha publicerat en artikel där han gör helt om och konstaterar att klimatmodellerna är felaktiga och att uppvärmningen har uteblivit i 20 år nu. Är det en viktig vändpunkt?
  http://dailycaller.com/2017/06/19/take-a-look-at-the-new-consensus-on-global-warming/

 6. Ingemar Lindberg

  Erika Bjerström skrev igår på SVTNyheter!

  ”Klimatkrisen utspelar sig redan. Den globala uppvärmningen är en bidragande orsak till de dramatiska skogsbränderna i Portugal. Det som också bidrar till det våldsamma förloppet är växtligheten med lättantändlig eukalyptus. Portugal och Spanien är ”hotspots” i de pågående klimatförändringarna med varmare temperaturer, långvarig torka och brandsäsongen börjar allt tidigare.”

  Vad är detta för ”hotspots”?

 7. Lasse

  Magnus-kom direkt att tänka på den figur #2 som finns i Willis E text om thunderstorms:
  https://wattsupwiththat.com/2016/01/08/how-thunderstorms-beat-the-heat/
  Är den relevant?
  Tydligen så finns det en tröskeleffekt som är svår att komma över.

 8. tty

  ”Det här går alltså inte riktigt ihop. Trenden för marknivån (ECMWF 2m, GISS, HadCRUT) måste alltså vara lägre än för troposfären vilket den inte är för GISS och HadCRUT. ”

  Håller helt med. Med ökad konvektion av vattenånga blir lapse-raten lägre. Det blir alltså varmare i den övre troposfären, men ökningen blir oundvikligen mindre vid ytan.

 9. Lasse #3:
  Det kan man absolut göra, men jag har inte möjlighet att göra det just nu.

  Lasse #6:
  Ja bara för att troposfären värms upp mer än markytan betyder det inte att temperaturen på havsnivå förstärks. Visserligen ökar mängden vattenånga som är en växthusgas, men eftersom temperaturen högt upp ökar, kommer också utstrålningen att öka kraftigt. Och åskväder kan mycket väl vara en sådan mekanism som håller tillbaka temperaturen på havsnivå.

 10. Ingemar Lindberg #5:
  Här tror jag att Erika Bjerström bara fabulerar helt vilt. Enligt klimathots-teorin ska fuktigheten öka, annars finns det ingen positiv feedback som kan skapa katastrof-scenarierna.

 11. tty

  #6

  ”Är den relevant?”

  Ja. Konvektion och resulterande åskväder är en dominerande mekanism i fuktigt tropiskt klimat. Som flera gånger tidigare uppmanar jag till att titta på nedanstående:

  https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/satellit-jorden

  ”Dra” tiden till höger över ett dygn så kan du se hur åskvädren bygger upp under dagen, når ett maximum strax före skymningen och skingras under natten. Just nu är det som bekant midsommar och den intertropiska konvergensen ligger då som nordligast så det är Sahel och nordligaste Sydamerika som har regntid, medan det är torrt i Kongobäckenet och södra Amazonas.

 12. Lars Kamél

  Att trenderna inte stämmer med hur det borde vara, kan också bero på att en förutsättning är fel: Den att halten vattenånga ökar. Vid tillfällig uppvärmning tycks den öka, att döma av diagrammen. Vid långsam uppvärmning, kanske den inte ökar?
  Ingmar Lindberg: Jag förutspådde att de klimathotstroende skulle skylla skogsbränderna i Portugal på klimatförändringar. Vad de troende inte tycks begripa, eller vill erkänna, är att uppvärmning orsakad av mer koldioxid är störst där och när det är kallast och minst där och när det är varmast. Nu på sommaren borde det knappt vara någon effekt alls. I vintras var det ovanligt kallt kring Medelhavet, vilket bland annat ledde till brist på en del grönsaker i svenska butiker. Även då skyllde de troende på klimatförändringar orsakade av växthusgasutsläpp. Det skulle bli varmare, men en köldknäpp skylls ändå på växthusgaser. Kan det bli tydligare att det handlar om religion och pseudovetenskap och inte om någon rimlig, vetenskaplig hypotes?

 13. Benny

  De senaste åren har ju skogsbränderna i Europa stagnerat och minskat det senaste decenniet. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-fire-danger-2/assessment
  Varför håller journalister på med att skapa egna påhittade fakta?

 14. Sören G

  Skogsbränder orsakas av att det under en längre tid varit högtrycksbetonat väder med mycket solsken så att markerna torkat ut. Vad detta skulle ha med koldioxid att göra är en gåta.

  Det handlar som alltid om väder. I bland drabbas en viss region av torka, medan en annan drabbas av för mycket regn. Högtryck och torka och varma somrar fanns det även under Lilla Istiden.

  Och klimatet har alltid ändrats, aldrig varit konstant en längre tid. På tusentals års sikt handlar det om variationer hos jordbanan och jordaxelns lutning. På kortare tidsrymder handlar det om variationer i solaktiviteten och variationer i havsströmmar. (De senare är möjligen i någon sorts resonansförhållande till de förra?).
  På miljontals års sikt så handlar det om kontinentalförskjutningar och kontinenternas olika lägen på Jordebn.

 15. Olle R

  Magnus,

  Resultatet av dina jämförelser beror ju i högsta grad vilka dataset du väljer. Trenden för RSSv4 TTT i tropikerna ligger ju på 0.19 C/dec jämfört med låga 0.12 för UAHv6 TLT (TTT och v6 TLT-profilen är faktiskt ganska lika). Om du vill ha en tredje opinion, gör då ett TTT-index av STARv4, vilket faktiskt har snäppet högre trend än RSS TTT.
  Så det finns inget som talar för felaktigt hög temperatur i Hadcrut , Giss (eller BEST), annat än valet av ett extremt avvikande index för troposfären att jämföra med

  Vad gäller Era-interim så har den en mycket tydlig hotspot i tropikerna. Jag vet inte om jag gillar den riktigt. Den finns ju inte så uttalat i rådata, vare sig justerade eller ojusterade radiosonddata, utan skapas av ”vädermodellen”. Ett tag trodde jag att Era-interim lurades av satellitdata att skapa en hotspot, eftersom AMSU-5 kanalen (TMT) ligger så långt under grannkanalerna i trend. Det stämmer dock inte eftersom Era-interim har en hotspot även under MSU-perioden 1979-1999.
  Här en illustration av det sistnämnda, hotspoten i UAH-data:
  http://postmyimage.com/img2/765_UAH_hotspot.png

 16. Håkan Bergman

  Sören G #13
  Saken blir inte bättre av storskalig inplantering av eukalyptusträd.
  http://www.politico.eu/article/portugal-fire-eucalyptus-killer-forest/

 17. Olle R

  Apropå hotspotar i tropikerna så tror jag att riktiga jorden är en avvikare jämfört modellerade jordar. Inte så att hotspoten saknas, den är bara mindre markant och lite längre ner. Om avvikelsen är tillfällig för satelliteran, eller mer permanent i sin karaktär, kan jag inte svara på. Det senare skulle ju kunna tyda på något fel i modellerna…

  Först, hotspot eller coolspot beror till mycket stor del på ENSOs svängningar. Här valda femårsperioder och det ojusterade radiosondatasetet Ratpac B:
  http://postmyimage.com/img2/860_TropicalHotandCoolspot.png

  Hotspotar orsakas alltså till största delen av el NINO. Om vi ser på trenden i havsyte-temperaturen i NIno 3.4-regionen under satelliteran så är den praktiskt taget noll. Modellerna har dock en Nino 3.4 trend som ligger på 0.20 C/decennium i snitt.
  I den följande jämförelsen har jag valt 200 mbar-höjden i tropikerna som hotspotindex (det var mycket lättare då detta kunde laddas ner i ett stycke från KNMI climate explorer, jämfört med temperatur/trycknivå-data där jag måste skapa, ladda ner, och tolka en netcdf för varje modell).

  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaTXJJSExKRjBhbVE

  Sambandet i figuren verkar gälla generellt för olika tidsperioder i observationer och modeller. Om vi tex väljer en period (2000-2016) med samma trend i Nino 3.4 som modellmedel har under satelliteran, då är även trenden i 200 mbar-höjden samma som modellmedel.

  Kontentan av ovanstående är att jorden verkar ha lite mer la Nina-karaktär än modellerna. Det betyder inte att den globala uppvärmningen uteblir utan att karaktären blir annorlunda: krafigare passadvindar, ökad omblandning av det tropiska ytvattnet ner till större djup och mot polerna, inte samma ”lyft” i den tropiska troposfären, etc.
  Det här med krafigare passadvindar och sänkt yttemperaturtrend har ju avhandlats i tex England et al (2014)

 18. Olle R:
  Du menar att hotspoten är svagare än beräknat? Men då måste ju också förstärkningseffekten från vattenånga vara svagare än beräknat?

 19. Fredrik

  Snyggt! Hur skulle grafen se ut om man plottar CO2-halten istället för marktemperaturen då du räknar ut förstärkningsfaktorn? Dvs egentligen hur bra är korrelationen melkan temp och CO2 för givet tidsintervall? Det skulle kanske tydligt kunna visa att det inte är en CO2-effekt vi ser?

 20. Ivar Andersson

  #18 Magnus Cederlöf
  Tänkte inte på det 🙂

 21. tolou

  model tropospheric warming is substantially larger than observed; warming rate differences are generally outside the range of trends arising from internal variability.

  http://www.thegwpf.com/black-monday-for-climatistas/

 22. Olle R

  #18 Magnus,
  Det är ju svårt att veta vad som hönan och ägget när det gäller den storskaliga atmosfärs- och oceancirkulationen som utgår från tropikerna.
  Det verkar iaf som Nino3.4-trenden är svagare och passadvindarna över Stilla havet starkare än i modellerna. Så en svagare tropisk hotspot kan vara ett resultat av denna ”la Nina-karaktär” enbart…
  Men var börjar orsakskedjan?

  Svalare tropiskt ytvatten torde ju minska vattenångan och dess förstärkningseffekt, men la Nina innebär väl också mindre värmeförluster till rymden, och större värmeinlagring i havsdjupen

 23. Björn

  Den latenta energin som förs bort från havsytan måste väl vara proportionell mot vattnets uppvärmning från solen? Vattnet kyls alltså och den latenta energin som kondenserar i troposfären, värmer i motsvarande grad som vattnet kyls. Avkylning i den ena änden och uppvärmning i den andra.

 24. Torbjörn

  #5 och 21
  Santer försöker släta över, han är rädd om jobbet antar jag, han har dessutom Mann med på tåget mot verkligheten.

  #23
  Varför måste den latenta energin vara proportionell mot vattnets uppvärmning från solen?

 25. Gunnar Strandell

  Olle R #22
  Citat:
  ”Men var börjar orsakskedjan?”
  Varför inte acceptera att frågan inte går att svara på när det gäller ett kaotiskt system.
  Leta upp en blogg där man diskuterar roulette eller tärning istället. Ställ frågan där och visa upp dina färdigheter i att rita ”förklarande” diagram.

 26. Björn

  Torbjörn [24]; Ökad uppvärmning av vattnet medför ökad avdunstning och därmed ökar också den avgivna latenta energin till molnen.

 27. Torbjörn

  #26 Björn
  Vattnet värms upp av mer än solen, t.ex. vulkaner och geotermisk aktivitet.

 28. Björn

  Torbjörn [27]; Denna uppvärmning som Du nämner är obetydlig vid sidan av solflödet.

 29. Torbjörn

  #28 Björn
  Jämfört med solenergin är allt annat obetydligt, men det betyder inte att de inte har någon påverkan

 30. Fredrik

  OT: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/riksdagen-antar-historiskt-klimatpolitiskt-ramverk/

  Så nu kan vi fortsätta med galenskaperna enligt lagen också.

 31. Argus

  @#30

  Jag blir betryckt.
  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 32. tty

  #16

  ”Saken blir inte bättre av storskalig inplantering av eukalyptusträd.”

  Nej verkligen inte, en skogsbrand, i synnerhet en toppbrand i eukalyptus när det blåser är extremt otrevligt. Den sprider sig bokstavligen med vindens hastighet. Jag har en gång råkat ut för en ”bushfire” i Nordterritoriet och hade det inte funnits en väg som gick diagonalt mot vindriktningen så vi kunde komma undan bredvid brandfronten hade jag nog inte suttit här.

  Eukalypter är ”pyrofyter”, d v s de är anpassade till bränder och konkurrerar på så sätt ut brandkänsliga arter Lövverket brinner extremt bra och flammar upp och slocknar inom några sekunder. Grenar och stammar hinner därför inte bli alltför heta, och det finns knoppanlag som aktiveras av värme och börjar slå ut redan några veckor efter branden.

  En ytterligare otrevlig sak är att avfallen bark och torra löv bryts ned ytterst långsamt och är mycket eldfängda. I Australien brände man därför förr marken i eukalyptskogarna med några års mellanrum, men det är numera förbjudet vilket är en viktig orsak till att allt fler dödas i skogsbränder.

 33. tty

  #16

  ”Saken blir inte bättre av storskalig inplantering av eukalyptusträd.”

  Nej verkligen inte, en skogsbrand, i synnerhet en toppbrand i eukalyptus när det blåser är extremt otrevligt. Den sprider sig bokstavligen med vindens hastighet. Jag har en gång råkat ut för en ”bushfire” i Nordterritoriet och hade det inte funnits en väg som gick diagonalt mot vindriktningen så vi kunde komma undan bredvid brandfronten hade jag nog inte suttit här.

  Eukalypter är ”pyrofyter”, d v s de är anpassade till bränder och konkurrerar på så sätt ut brandkänsliga arter Lövverket brinner extremt bra och flammar upp och slocknar inom några sekunder. Grenar och stammar hinner därför inte bli alltför heta, och det finns knoppanlag som aktiveras av värme och börjar slå ut redan några veckor efter branden.

  En ytterligare otrevlig sak är att avfallen bark och torra löv bryts ned ytterst långsamt och är mycket eldfängda. I Australien brände man därför förr marken i eukalyptskogarna med några års mellanrum, men det är numera förbjudet vilket är en viktig orsak till att allt fler dödas i skogsbränder.

 34. Slabadang

  Glasklar Lasse o övriga ang Santer RSS

  ”Santer’s paper argues the “hiatus” or “slowdown” in warming “has provided the scientific community with a valuable opportunity to advance understanding” of the climate system and how to model it.”

  Är det konstigt att man tänker på låten ”Stayin alive” med Bee Gees när man läser den Santerska senfärdiga kapitulationen inför rådata? De har redan läst korten och förstår att Pruitt operativt kommer tvinga dem att möta relevant motstånd. En ytterligare förklaring är att planetens befolkning nu tröttnat på alla rop efter vargen och klimathotsoron singlar ner på bottenplaceringar planeten över. Jag sa det tiodogare och upprepar gärna igen,, de har gått ut stenhårt och satsat allt på att vinna men utan befintlig reträttplan kommer vi få se dem fly i formation ”skithög” enligt ”var man för sig”. De kommer möta en brutal KARMA när deras pendel slår tillbaka med samma kraft de satte den i svängning.

 35. Slabadang

  MAGNUS!
  Japp å där rök ju IPCCs beräkning av vattenångans förstärkningseffekt all världens väg !
  De har ju liksom fuskat i alla ändar inom mig veterligen samtliga fält inom ”klimatvetenskapen”. Bekräftelserna på denna sanning står som spön i backen.
  Att molnen utgör vår alltid närvarande naturligt fungerande termostat för överhettning är för mig ingen som helst tvekan eller fråga längre. Värre är det med molnens skydd när det går åt andra hållet och det blir kallare.

 36. Slabadang

  Ohhh shit!!!
  Först Santer sedan SVT …. nu brinner det i huvudet på Jens Ergon (en av SVTs vänsterfascister)

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elbilens-batteri-kan-vara-en-klimatvarsting

 37. Slabadang

  Lite sådär skittokroligt att MP och regering subventionerar värsta klimatboven?

  Muahahah fasen så ”klimatpolitik” så bisarr att Monte Phyton ter sig seriöst i jämförelse.

 38. Slabadang

  Snacka om att vara lurade långt upp på läktarn! 🙂

  ”Renault och Tesla som säljer de flesta bilar som bara går på el i Sverige vill inte bli intervjuade om studien.” Muahahahah muahahah först lurade att satsa på skiten med löften om subventioner som nu kommer försvinna snabbare än accelerationen på en Tesla när bilköparna och allmänheten blir medvetna om hur WWF SVT SR DN SVD Grinpiss Svante Snackelssson totalt blåst dem. Jag kan riktigt se dumflinet på alla politiker som varit delaktiga i galenskapen.

 39. Torbjörn

  Slabadang
  Det blir ett brutalt uppvaknande för den gröna rörelsen då den förstår att koldioxidutsläpp är ofarliga.
  Nu har de gått övet till att larma om plasten istället

 40. PJ

  re #38 Slabadang

  Ja, jag såg faktiskt på SVT nyheter igår och trodde inte mina ögon/öron. Det var länge sedan SVT förmedlade annat än ”fake news”.
  Toyota bör får extremt mycket cred för att de faktiskt ställde upp och lät sig intervjuas som Renault och Tesla vägrade!
  Jag är dock ganska övertygad om att Tesla är mycket medvetna om att de lurar skjortan av bilköparna. På samma sätt som SolarCity! Elon Musk behöver massvis med pengar för att utveckla SpaceX och komma till Mars. Ett sätt att skaffa dessa pengar är att lura idioter!

 41. Kenneth Mikaelsson

  En saga till i graven.. Motorn bakom de stora havsströmmarna är Birkeland currents samma elektriska strömmar som driver vädret på alla planeter..

  Det med elektriska bilar och deras miljövänlighet har jag påpekat många gånger ..
  Ägarna kommer under fordonets livstid ej hinna ikapp den sk miljönyttan..
  För när de närmar sig nollsumman ..då är det dags att byta ut batteriet eller fordonet..

  Enda stället som motiverar elektriska fordon är ju i städer och dess närområden annars är de inte till någon nytta..

 42. Lasse

  #36
  Det är en sk metastudie, dvs studie av befintliga rapporter. Sånt som vetenskapsjournalister är duktiga på.
  Undrar varför de inte gör sina jobb bättre?
  http://www.nyteknik.se/fordon/stora-utslapp-fran-elbilarnas-batterier-6851761
  Samt varför detta blir en så uppmärksammad nyhet världen över:
  https://wattsupwiththat.com/2017/06/20/tesla-car-battery-production-releases-as-much-co2-as-8-years-of-gasoline-driving/

  Red team Blue team behövs!

 43. tolou

  Utsläpp från batteribilar är Fake news då de inte jämför med fossilbilens tillverkning utan bara drivmedel. Oklart om de ens tagit i beaktande oljeraffinaderiernas utsläpp vid framställning av bensinen, utan bara förbränningen då.

  Att ni gick på den så lätt? 😳
  En elbil kommer alltid vara bättre än fossilbil.

  ”Tyska testorganisationen TÜV har jämfört el- och bensindrivna versionerna av Mercedes B-klass. TÜV har räknat på bilens hela livscykel, inklusive tillverkning, bilens medellivslängd på 16,000 mil, och skrotning. De kom fram till att körs elbilen på smutsig Europeisk elmix släpper Mercedes B-klass electric ut 24% mindre CO2 under sin livscykel än bensindrivna varianten. Det som är så bra med den rapporten är att bilarna i övrigt är identiska, det är endast batterierna och motorn som skiljer mellan dem. Körs bilen på el från vattenkraft blir bilens totala utsläpp under sin livscykel hela 64% mindre än bensinversionen.”

  H/T JH i kommentarsfältet på NyTeknik

 44. Gunnar Strandell

  Tolou #43
  Men nu var det ju bara CO2-avtrycket från batteritillverkningen de studerat för att komma fram till sina slutsatser. Och det handlade om att sammanställa flera olika studier.

  Att be oss tita på en fågel tillför inget, så jag förstår att du rodnar. 🙂

 45. Kenneth Mikaelsson

  Ärligt talat så är det nog du som har en skruv lös tolou…
  Ta och fundera på´t ett tag till så kanske det släpper….

 46. tolou

  Bild
  http://bioage.typepad.com/.a/6a00d8341c4fbe53ef01b7c7221990970b-popup

  Se mer
  http://www.greencarcongress.com/2014/12/20141217-bclass.html

 47. Gustav

  Tolou:
  Utsläppen från raff kopplade till bensin är mycket små. Det handlar on destillation och sedan (mycket små) CO2 utsläpp för att få fram H2 som används för avsvavling. Eftersom nafta har så lite S behövds inte mycket avsvavling.

 48. Torbjörn

  När ska ni förstå att koldioxidutsläpp inte är ett problem, utan en tillgång

 49. Kenneth Mikaelsson

  Jo jag fattar CO2 följer på en uppvärmning och är ett direkt resultat av ökad biomassa samt avgasning från havet… Men det är ju trevligt att se det finns fler än jag som sett feltänket med sk ”miljöbilar” Borde svida fint i huve fläsket på miljö fascisterna…

  Väntar nu på hur halleluja nissarna kommer att reagera när sanningen om fusket med data inom den sk miljö forskningen börjar bli mer synlig i MSM