Den globala medeltemperaturen

Många har frågat om hur man egentligen beräknar den globala medeltemperaturen. På Watts Up With That kan man läsa en mycket gedigen förklaring, skriven av Zeke Hausfather och Steven Mosher. Rekommenderas varmt!
Calculating global temperature Watts Up With That
De två herrarna kommer fram till följande slutsats:
”As noted above there are many questions about the calculation of a global temperature index. However, some of those questions can be fairly answered and have been fairly answered by a variety of experienced citizen researchers from all sides of the debate. The approaches used by GISS and CRU and NCDC do not bias the result in any way that would erase the warming we have seen since 1880. To be sure there are minor differences that depend upon the exact choices one makes, choices of ocean data sets, land data sets, rules for including stations, rules for gridding, area weighting approaches, but all of these differences are minor when compared to the warming we see.
That suggests a turn in the discussion to the matters which have not been as thoroughly investigated by independent citizen researchers on all sides:
A turn to the question of data adjustments and a turn to the question of metadata accuracy and finally a turn to the question about UHI. Now, however, the community on all sides of the debate has a set of tools to address these questions.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Elling Disen

  Ahhh, endelig en landsmann i tillegg til  Tom Viktor Segalstad som våger yppe seg : http://wattsupwiththat.com/2010/07/13/solar-driven-temperature-decline-predicted-for-norway-by-a-norwegian/

 2. Peter Stilbs

  Jag tvivlar fortfarande – av åtskilliga anledningar – mycket starkt på trovärdigheten för termometeravläsningar/globalt temperaturmedelvärde för atmosfären nära jord- och havsyta. Dessutom är inte denna temperatur vad som är mest relevant för frågan om CO2:s strålningsbalanspåverkan. Kanske återkommer med ett längre inlägg om detta för visare funderingar och kommentarer.

 3. Lejeune

  Mann ser ut att ligga risigt till, inte helt oförtjänt kan man tycka:
  http://wattsupwiththat.com/2010/07/14/legal-brief-filed-in-mann-uva-emails-case/#more-21903
   
  Speciellt njutbar är en av kommentarerna:
  ”Mann deserves some real peer review – before 12 of his peers!”

 4. Patrik Hansson

  Hej! En stilla undran till alla så kallade klimat-förändrings-skeptiker, vad är egentligen problemet? Som  biolog och skogsvetare har jag aldrig egentligen förstått vad skeptikerna är just skeptiska till och skulle gärna vilja förstå detta.
  Har jag förstått er rätt om jag tror att ni ”förnekar” att global uppvärmning pågår? Eller är det faktumet/påståendet att människan bidrar till uppvärmningen ni inte sväljer?
  Sen en till fråga; är det en dålig sak att vi försöker gå från de fossila bränslena?
  Och en sista fråga: Om man inte tror att människans utsläpp påverkar miljön över huvud taget, kan man inte då bevisa detta genom att börja andas in bilavgaser 1 timme/dag för att visa att avgaserna inte är farliga?
  Jag menar med mitt inlägg inte att vara näsvis eller uppkäftig utan vill bara förstå vilka orsaker som ligger till grund för era åsikter.

 5. ingemar

  Zeke & Moshers rekonstruktioner säger inte så mycket om orsakerna till klimatförändringar. Läser man i deras slutsatser och i kommentarerna så framgår detta med all tydlighet. ”Bevisvärdet” för det ena eller det andra är lågt. Kanske visar det inte ens att det skett en temperaturökning alls!
  Hursomhelst tycker jag att deras jämförelse av olika metoder är intressant. De visar på, om jag räknar rätt, 8 olika faktorer i metoderna som INTE gör någon skillnad för sammanställningarna. Det är bra att veta det också. För om det skulle finnas systematiska fel i temperaturrekonstruktionerna så behöver man eliminera så många sådana kandidater som möjligt.
  Som de själva påpekar, den kanske mest omdiskuterade faktorn, urbana värmeöar (UHI), har de inte berört.
  Men, som sagt, värdet ligger framförallt i de faktorer som de visat INTE påverkar rekonstruktionerna.

 6. Elling Diesen  # 1.
  Föreslår att Svensmarks grupp föres fram som kandidat till Nobelpriset i fysik i år.  Motivering:   Genom föredömlig forskning förändrat människans förståelse för klimatförändringar på jorden,  i synnerhet de kosmiska sambandens betydelse i sammanhanget”.
  Värt att fundera över är  Wilsons Dimmkammare som förklaring.  Dimmkammaren måste ha en ganska hög nivå av fukthalt för att aerosolerna skall bildas.  Hur påverkas fukthalten i atmosfären när avskogningen ökar?  M a o  molnbildningens påverkan från det levande biomaterialet på marken.

 7. Temperaturavläsningar borde väl ske så nära marken som möjligt, eller hur? Ändå är jag osäker och tveksam till de mätningar som ägt rum de senaste decennierna, ja ö h t. Man har bytt ut termometrar och haft sej. Därför vill jag veta lite om väderstationer för jag misstänker att det är en gravad hund här eftersom allt färre väderstationer används.
  Frågor som jag hoppas att nån insatt kan besvara, Om nån fråga är oklar är det inte rätt person som svarar:
   
  1. Har man kontrollerat att termometrarna från förr var jämbördiga med dagens och vice versa? Följdfråga: Hur kan man egentligen jämföra en termometer från t ex 1901 med dagens?
   
  2. Man ser nästan dagligen genom Anthony Watts sida hur situationen är för amerikanska väderstationer men hur ser det ut för svenska diton?
   
  3. Hur länge har satelliter använts för att mäta temperaturer och går det att justera temperaturangivelser från tiden före de började användas?
   
  4. En väderstation i det fria, vilken skillnad är det på dess uppgifter kontra en som står inne i en stad och går det att jämföra dessa egentligen med tanke på värmeeffekten från stadskropparna?

 8. ThomasJ

  I en kommentar till WUWT-artikeln åskådliggörs ’nyttan’ av en ’global medeltemperatur’ med jämförelsen till ett genomsnittligt telefonnummer ur vilken lokal telefonkatalog som helst. Kan inte annat än hålla med till fullo… 🙂
  Mvh/TJ

 9. Toprunner

  Om man är intresserad av global medeltemperatur bör man väl mäta temperaturen under jordytan/havsytan på mellan 5 och 10 meters djup. Det är ju bara en momentan situation man mäter om man befinner sig ovan jord. Temperaturen i luften visar en kombination av luftfuktighet, strålning från 2 håll, vind samt lagrad värme. Knappast jämförbart ens i tiden.
  Det som är intressant ovan jord är ju de stora avvikelser som man eliminerar med medelvärdesberäkningarna. Urusel ”vetenskap” som mest liknar företagsekonomi !!
  Då man gör beräkningar för t.ex. bergvärmelager finner man snart att temperaturen under jord korrelerar mycket väl med luftens medeltemperatur. Dessa mätvärden är i högsta grad jämförbara.

 10. Elling Disen

  Holmfrid : Ja, nog vore det fortjent. Det som fattas er en precis modell i naturlig skala. SKYexperimentet var ju en proxy. Vi kan hoppas at Kirby på CERN får fram kopplingen mellan muonfluksen och nukleationsprocessen via svavelhaldiga molekylkomplex.  

 11. Stickan

  Det konstiga är att trots 130 år av ändrad markanvändning, asfalteringar, storstadsutbredningar, skogsavverkningar, utsläpp, stoft, luftföroreningar, befolkninsexplosion, avgaser, mm mm har temperaturen tydligen varit ”nästan” stabil.
  Och den lilla ökningen beror bara på CO2. 😉
  Tror klimatforskarna kan behöva lite feedback från verkligheten.

 12. Pehr Björnbom

  ”A turn to the question of data adjustments …”
  Detta är en mycket intressant slutsats. Som den norske klimatprofessorn Ole Humlum påpekar så justeras de redan publicerade temperaturserierna ständigt. Temperaturvärden från längt bak i tiden ändras ständigt i dessa temperaturserier.
  Läs Ole Humlums diskussion av detta:
  http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm
  Gå till avsnittet om
  Temporal stability of global air temperature estimates
  Ole Humlum skriver:
  ”It is interesting to compare the various global air temperature estimates as to their internal degree of stability for the whole temperature record as such. Especially for surface air temperature estimates, a certain degree of change over time affecting especially the last few months is to be expected, as additional station data may be reported and incorporated in the database. But for the older part of the temperature record numerical stability over time would be expected, provided that the mathematical procedure used for estimating the global temperature is considered mature by the research team preparing the data series considered. In this context, maturity would imply that, for example, the November 1985 temperature reported by a certain database in February 2009 would be identical to the November 1985 value reported previously by the same database.”
  Ole Humlum kommer fram till att endast UAH MSU har en teperaturserie där värdena inte har ändrats långt bak i tiden på ett anmärkningsvärt sätt.

 13. Slabadang!

  Carl!
  Den ”gravade” hunden ligger i UHI effekterna. IPCCs roll är att förtvivlat försöka skapa ett utrymme för CO2 effekter och de vill stjäla en så stor del av UHI effekterna de bara kan.Här har en bestående klyfta funnits mellan skeptiker och klimatister och frågan kommer aldrig bli ett konsensus dem emellan och är faktiskt därigenom ointressant!!
  Satellitmätningarna är också smittade av UHI effekter eftersom de inte heller kan skilja ursprungen för värmestrålningen.Den allt sämre korrelationen mellan CO2 nivåer och uppvärmning av både hav och land är det faktum som slugiltigt kommer slå spiken i kistan för IPCC.
  När sedan ALLA vitala delar av klimatet vägrar att följa IPCC larmrapporter så gör det att de redan igger i kistan.Spiken och hammaren är tillgängliga och vem som bestämmer sig för att spika igen och hålla begravningen blir kul att se.Må klimathypokondrin
  vila inte i frid utan hemsökt av alla de katastrofscenarier de så ihärdigt förfäktat.

 14. Slabadang!

  Stickan!
  Jaha du? Så du e en sån där som tänker själv? 🙂
  Du tar jobbet ifrån ”klimatvetarna” på fem rader i kommentar med vanligt bondförnuft.
  Vi kan väl kanske båda två ge Pachauri rätt i åtminstone ett uttalande? ”Om inte IPCC fanns…vem skulle oroa sig för klimatet”

 15. Patrik H: #4 En stilla undran förtjänar naturligtvis ett stilla svar.

  Jag kan bara svara för mig själv, visserligen, men det kanske är en början?

  Jag ”förnekar” inte att det blivit varmare. Säger forskarna det så är det säkert så. Själv kan jag bara minnas vädret sen 1970-talet, knappt det, för då var jag liten. Sen vet jag förstås bara hur vädret var lokalt, där jag växte upp. Varma somrar och kalla vintrar var det dock. 😉

  Men åter till dina frågor.

  Jag har inget problem att ”svälja” (ditt ordval tyder på ett visst förakt) att människan bidrar till klimatförändring. Självklart gör vi det. Av de 0,7 grader som temperaturen har stigit sedan början på 1900-talet har människan utan tvekan bidragit med en del. Hur mycket? Ja, där går åsikterna isär. Låt oss dock säga så här: även om människans bidrag varit betydligt (genom CO2 eller på annat sätt) så säger det fortfarande inget om vad som komma skall. Där kommer klimatmodellerna in, och det finns flera forskare som ifrågasätter att klimatets känslighet skulle vara som hög som IPCC säger.

  Alltså är osäkerheten mycket stor.

  Sen är det mycket bra att vi försöker hitta andra bränslen än fossila, som trots allt är begränsade. Det finns dock troligtvis ingen anledning att strypa till alla de fossila kranarna med en gång.Vi ska ställa om, så snart bra alternativ finns.

  Att bilavgaser inte är nyttiga är inget nytt. Vi har dock med tiden lyckats rena dem ganska väl och i takt med det har även luftkvaliteten förbättrats väsentligt.

  Som jag ser det är vi på väg åt rätt håll. Och givet fortsatt ekonomisk utveckling kommer miljön att förbättras även i dagens fattiga länder.

 16. Clark Kent

  Ytterligare en förutsägelse som inte verkar stämma, Östersjön blir inte sötare om det blir varmare, snarare blir den saltare.
  http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/globaluppvarmninggorostersjonsaltare.5.626de3121289139eac080003889.html

 17. Elling Disen #1
  Det var en mycket intressant länk.  OCH!  Kommentarerna innehöll i sin tur ännu mer intressant stoff!
  Den tackar vi för!

 18. Håkan Sjögren

  Patrik Hansson # 4 : Hej! Jag kan bara tala för min egen åsikt, men håller i stort med Maggie # 15.
  a) Sedan ”lilla istiden” har det pågått en svag uppvärmning, som sista årtiondet syns ha övergått till en svag avkylning, som möjligen kan vara inledningen till den kommande istiden.
  b) Det ingalunda något faktum att människan bidrar till någon uppvärmning genom att släppa ut koldioxid. Det är variationer i solens magnetfält, jordbaneparametrar, solstrålning m.m., som fått jorden att under de senaste 2 miljoner åren att ha varit nerisad och upptinad mer än 30 gånger och detta har skett långt innan människan fanns på scenen.
  c)Det är väl bara bra att gå från de fossila bränslena, men det skall inte bygga på lögner, som den om koldioxidens klimatpåverkan.
  d) Om bilen har en bra katalysator lär avgaserna vara ofarliga, men man bör nog inte prova detta. För övrigt anser jag att koldioxidens klimatpåverkan är betydligt överdriven
  Mvh, Håkan

 19. Göran Lysén

  Lysande förklaring, Håkan S.! Dock kan jag inte helt instämma i maggies uppfattning, när det gäller en ökning av jordens medeltemperatur av två skäl. Som begrepp är medeltemperaturen dubiös, och den uppmätta har så många felkällor sedda över tiden att en registrerad höjning om 0,7 grader sedan 1900 måste rymmas inom varje felkalkylsberäkning.
  En sak är dock helt klar, att om man mäter temperaturen på en viss plats – såsom en bit utanför Uppsala, där folk bott sedan stenåldern och då även de senare på bronsåldern – så var det klart varmare på bronsåldern än nu. Vi har bl.a. en imponerande bronsåldersgrav på fastigheten, och visst vore det spännande att få samtala om klimatet med våra föregångare här på platsen, men jag tror att de skulle säga att det var bättre förr, trots värmeböljan just nu.
   

 20. Slabadang!

  Pehr!!
  Tack för en suverän länk! Det jag tycker var mest intressant var graferna över temperaturerna på olika höjd sorterat efter long/lat.
  Det återuppväcker dels P Johnes finurliga moment 22 svar på McItricks observation att Globala ”uppvärmningen” främst skett över den del av planeten som är ”UHI-ifiserad”. Ja just det! svarar Johnes ”just där har uppvärmningen orsakad av CO2 varit som störst.”
  Ännu mer intressant är att med utgångspunkt ifrån graferna för både temp och utstrålning konstatera att spåren efter CO2 återstrålningseffekter lyser med sin totala frånvaro.Kan du eller Peter Stilbs utifrån graferna (observationerna) hitta det minsta faktiska utrymme eller spår för COs påstådda egenskaper? Humlum har verkligen varit metodisk och satt saker i sitt rätta sammanhang.
  Sparad bland ”favoriter”,
  Tack Pehr!

 21. Jag är övertygad om att den temperaturstegring som uppmätts under 1900-talet, framför allt dess senare hälft, inte är orsakad av oss människor, såvida vi inte talar om UHI. Här får jag tacka Slabadang! för ditt svar på mina frågor (inte alla men de viktigaste) om just temperaturer, vilket bekräftade mina misstankar.
   
  Om vi tar med UHI så kan man ändock säga att vi påverkar temperaturen, men helt utan koldioxid och andra såna gaser. Möjligt att ozon spelar en viss roll här men hur det ligger till vet jag inte. Den globala temperaturmätningen är alltså starkt komprometterad av felaktigt placerad mätningsutrustning, datormodeller som inte är tillräckligt avancerade för att ta med allt som atmosfären och litosfären har att bjuda på samt lite småfusk här och var genom att ta genvägar i materialet man arbetar med.
   
   

 22. Slabadang!

  Carl!
  Lägg märke till hur smarta de är inom klimatkyrkan när de debatterar för skeptikers räkning. De säger att skeptiker ”inte tror att människan påverkar klimatet” vilket är en ren skär lögn för de bakar ihop UHI effekter med CO2 orsakad uppvärmning genom att slå ihop de båda effekterna.En smart desinformation om skeptiker som de aldrig vågar uttala i deras närvaro och som du vet får de ju nästan alltid sitta och pladdra själva i TVrutor utan motstånd från kompetenta skeptiker.Svamle Axelsson och Skrockström har ju fått sprida sin desinformation med stöd av bla SVT`s klimatpropagandamaskin vetenskräpsredaktionen.

 23. Patrik Hansson
  Njae, du verkar ha missuppfattat vad det handlar om på den väsentliga punkten. Nämligen CO2:s påstådda förmåga att driva klimatförändringar.
  Den uppmätta uppvärmingen (sedan CO2-halten började öka) är nämligen väldigt mycket mindre än vad IPCC och klimathotsvännerna vill göra gällande för sina framtidsscenarier (hot och alarm etc). Och även den uppvärmingen som funnits är alls inte säkert förorsakad av just CO2, det finns många andra kandidater, som har bättre odds än CO2 om du frågar mig. Men detta är ännu en öppen fråga, dvs inte i närheten av vetenskapligt avgjord.
  Vad ’skepticismen’ handlar om är att vi inte sväljer att CO2 borde vara den enda förklaringen, och heller inte att den är potent klimatdrivande som görs gällande (mha simuleringar i modeller där man just har gjort dn mycket mer potent)
  Vad gäller ’förnkenanden’ av klimatförändringar så är det (några bland) klimathotsvännerna som faktiskt aktivt försöker förneka tidigare klimatvariationer (för att få ihop att det idag ’måste’ vare CO2 som är orsaken). En hel del av skepticismen baseras också på att så mycket bakvänd argumentation, och försök att revidera, om-, över- och vantolka historien, mätningar och de resultat som kommit fram under arbetet.
  Forskning handlar om att försöka förstå och förklara det som kan observeras, mätas mm. Med mätningar, beräkningar, hypoteser, och testande av och försöka kullkasta dessa. Och sedan redovisa sina metoder hur man gjort när man försökt öka kunskapen. Så att andra kan göra om eller bara bedöma ifall de låter sig övertygas.
  Tyvärr är alldeles för mycket inom klimatforskningen inte av den arten, utan verkar snarar vila på någon slags post-modernistisk tolkning av vad ’sanningen skulle kunna tänkas vara’ … Det är väldigt mycket usel forskning inom ämnet, men den försvaras genom högljudd aktivism av en inre men ganska liten krets. Ja, ungerfär som det har varit med genusforskningen också …

 24. Pehr Björnbom

  Patrik Hansson #4,
  Om temperaturökningen för fördubbling av koldioxidhalten är mindre än 1 grad C som nya forskningsresultat tyder på (exempelvis Spencer och Braswell 2010 i Journal of Geophysical Research, in press)  så stämmer in IPCC:s förklaringar.
  Den globala uppvärmningen under 1900-talet kan då inte förklaras som en effekt av koldioxidhaltens ökning. Den måste då huvudsakligen bero på andra orsaker såsom naturliga klimatvariationer som påverkar haven och luften.
  Det mest naturliga är att klimatet varierar, att temperaturen antingen stiger eller faller. En global temperatur som inte varierar är onormalt.
  Referens
  Spencer, R. W., and W. D. Braswell (2010),On the Diagnosis of Radiative Feedback in the Presence of Unknown Radiative Forcing,J. Geophys. Res., doi:10.1029/2009JD013371, in press.  [PDF] (accepted 12 April 2010)

 25. Pehr Björnbom

  Slabadang #20,
  Humlums jämförelse av klimatmodellernas ”hot spot” över tropikerna och de verkliga temperaturserierna är talande. Denna ”hot spot” saknas totalt i observationerna.
  Satellitobservationerna bekräftar för övrigt detta. Denna ”hot spot” finns inte heller i data från satelliterna.
  Klimatmodellerna stämmer alltså inteheller  med dessa observationer,
  Jag har också en annan favorit bland Humlums diagram i följande länk:
  http://www.climate4you.com/Polar%20temperatures.htm
  Titta på den tionde figuren uppifrån som visar temperaturserien för Arktis sedan år 1900. Detta diagram är en favorit för mig.
  Digarammet visar att temperaturen i Arktis var minst lika hög eller högre under 1930-talet som de temperaturer som vi ser i Arktis idag!
  Jämfört med 1930-talet ser vi alltså snarare en avkylning än en uppvärmning av Arktis.

 26. Lars W

  En fråga till våra sakkunniga. Den flotta bilden överst visar att det är svalare över ekvator. Kan förklaringen vara att solen står i Zenit och värmer havet maximalt varför luftfuktigheten ökar och ger upphov till större molnbildning? Om detta resonemang håller talar det väl för en negativ återkoppling? Vad säger experterna?

 27. Patrik Hansson

  Maggie, Jonas N, Pehr Björnbom m fl.
  Tack för era svar, som jag skrev i det första inlägget var det inte min mening att vara näsvis (Maggie, ledsen om jag framstod sådan ändå) utan var intresserad av de bakomliggande orsakerna till era åsikter.
  Så om jag tolkar er rätt är ni med på att det faktiskt sker en klimatförändring, men menar att människans påverkan på klimatet är försumlig (iallafall med CO2 som argument) och att en anpassning mot (låt oss kallade dem) ”uthålliga” alternativa energikällor bör ske så länge vi inte säger att det är för att ta oss ur en situation vi själva försatt oss i?
  Jag är absolut ingen expert på området och kommer således göra mycket få relateringar till artiklar eller dylikt, däremot är jag bra på att ifrågasätta och resonera.
  Vi vet att CO2, tillsammans med andra gaser såsom ex vis metan, bidrar till en global uppvärmning (i mer eller mindre utsträckning), sant? Vi vet också att det pågår en global uppvärmning av planeten, sant? Dessa två påståenden borde alla hålla med om. Det vi inte vet dock, är  i vilken utsträckning vi påverkar eftersom att en sådan analys skulle bli dyr och tidskrävande. Men är det inte bättre att anta att förändringen beror på oss för att få gemene man (tänk USA) berörd och se det sopm en bra sak att anpassa oss?
   

 28. Pehr Björnbom

  LarsW,
  Enligt bidtexten visar bilden antingen yttemperaturen eller temperaturen hos molnen ovanför. Min gissning är att över ekvatorn ser vi molnens temperatur och att yttemperaturen under molen är betydligt högre än de omkring 15 grad C som bilden visar.
  I Sahara och Australien och en del andra platser är det tydligen klart väder och vi ser att yttemperaturen är uppåt max på skalan som är 47 grad C.

 29. Pehr Björnbom

  Patrik Hansson #27,
  Man kan faktiskt ifrågasätta att detde senaste åren har pågått en global uppvärmning. Även Kevin Trenberth har uttryckt tveksamheter beroende på att den globala temperaturen ser ut att ha sjunkit. Se fölande länk, en artikel av Trenberth och Fasullo, Science, 2010:
  http://www.cgd.ucar.edu/cas/Trenberth/trenberth.papers/Tracking%20Energyv5.pdf
  Lägg särskilt märke till figur 1, det nedre diagrammet, den tjocka heldragna röda kurvan. Denna kurva visar det löpande tioårsmedelvärdet för den globala temperaturen (T_sfc).
  Temperaturtrenden enligt denna kurva är som synes nedåtgående efter år 2005.

 30. Slabadang!

  Pehr!
  Ett varmare trettiotal stämmer ju också överens med vad Wibjörn Karlèn hävdat om våra svenska glaciärers snabbare avsmältning under decenniet. Jag tror helt enkelt att IPCC satsade på en kupp utklädd till vetenskap inför Köpenhamn.Den tid vi nu fått att granska deras slutsatser var aldrig menat att vi skulle få tillgång till.
  Alt var så bråttom bråttom bråttom!! Korthuset skulle blåsa omkull så fort någon tittade bakom fasaden och nu är den så raserad att det är svårt att hitta korten de urspungligen byggde skiten på.

 31. Patrik H: #27 Nu skrev du de magiska orden: ”anpassa oss”. Det är precis det jag är ute efter. En sak att minska vår användning av fossila bränslen. Därmed även koldioxidutsläppen. Men det är viktigt att komma ihåg att vad som än orsakar klimatförändring så sker en sådan hela tiden. Antingen blir det varmare eller kallare. Och vi bör naturligtvis se till att vi klarar av båda delarna. Framför allt handlar det om att säkra framtidens energitillgång.

 32. Håkan Sjögren

  Patrik Hansson # 27 : Jag måste protestera. Vi vet INTE att CO2 och CH4 bidrar till global uppvärmning. CO2 är en för dålig växthusgas och CH4 är för sparsamt förekommande i atmosfären. Vidare vet vi INTE att det pågår en global uppvärmning . För närvarande tycks denna ha förbytts i en avkylning, som om den fortsätter kommer att visa hur meningslöst målet om högst 2 graders uppvärmning är. Det finns starka skäl till att den förutvarande uppvärmningen har kosmiska och astronomiska orsaker. För övrigt anser jag att koldioxidens klimatpåverkan är betydligt överdriven.
  Mvh, Håkan.

 33. Lejeune

  Jag säger som Bob Carter, ”global uppvärmning, i vilket tidsperspektiv då?”
  Vi vet att det har blivit varmare sedan lilla istiden kulminerade på 1600-talet, det var då den svenska armén gick över isen och slog ihjäl danskar så att det stod härliga till, jag kommer ihåg det som det var igår!
  Det har alltså pågått en uppvärmning i 400 år som inte kan bero på mänskliga utsläpp av koldioxid.

 34. Pehr Björnbom

  Slabadang #30,
  Jo, hur skall man kunna hävda att det som sker i Arktis idag beror på en unikt hög temperatur när temperaturen var lika hög eller högre där för omkring 80 år sedan.
  Det är också  talande att just Ole Humlum påvisar denna temperaturserie med det varma 1930-talet i Arktis eftersom hans specialitet, det som han forskar på,  är just sambandet mellan klimatets och glaciärernas utveckling.

 35. Lena Krantz

  Patrik Hansson #27
  Det är ett av de vanligaste argumenten till att vi skall agera snabbt vad gäller koldioxidutsläppen, dvs ta det säkra före det osäkra.
  För min del har jag en annan prioriteringsordning och det är att vi skall börja med vår nedsmutsning av det här lilla klotet. I begreppet klotförstånd är det viktigaste att vi får bort det vi hittills smutsat ner och ser till att komma i någon form av balans så att vi inte smutsar ner mer.
  Det handlar ex om att ca 1,5 miljarder människor inte har tillgång till billig el utan lagar sin mat över öppen eld. De eldar med whatever de hittar och dessa eldar skapar så mycket luftföroreningar att människor dör av detta.
  Det handlar om att haven har stora ansamlingar av plast och annat skit. Plasten skapar stora egna kontinenter och hur mycket skit de ställer till med i haven vågar jag inte tänka på. Att man inte kan lägga pengar på att sanera bort den här skiten är för mig fullständigt obegripligt. Man har konferenser för flera miljarder om livets gas men kan inte göra något åt detta.
  I våra kroppar börjar det nu ansamlas en massa märkliga kemikalier som naturligtvis inte skall vara där. Upp emot 200 kemikalier finns lagrade i din kropp.
  Alla dessa gifter och kemikalier är kanske anledningen till att spermakvalieten nu går kraftig ner. Vi kanske utrotar oss själva och så är det inget problem längre.
  😀
  Men allvarligt, människor dör och mår dåligt och för min del så tycker jag att om vi tog bort de ting som är där de inte skall vara (sammantaget ”vår nedsmutsning”) så har vi kommit långt. CO2 skall vara i atmosfären så det är inte samma sak.

 36. Lena Krantz

  Patrik Hansson (igen)
  Just ja, de här luftföroreningarna från eldarna, som kanske dödar så många som en miljon varje år, är också en del av den antropogena uppvärmningen enligt NASA (och IPCC). I själva verket har man i en studie kommit fram till att det handlar om minst lika mycket som vad ev koldioxid kan ha höjt den globala medeltemperaturen vilket är ett gott skäl för dig kanske?
  För mig är nog det viktigaste att människor dör här och nu samt att vi kan få stora problem inom en mycket snar framtid om vi inte får någon slags kontroll över gifter av olika slag.
  Det säkra före det osäkra…
  😉  

 37. ingemar

  Patrik Hansson # 27,
  ”Det vi inte vet dock, är  i vilken utsträckning vi påverkar eftersom att en sådan analys skulle bli dyr och tidskrävande. Men är det inte bättre att anta att förändringen beror på oss för att få gemene man (tänk USA) berörd och se det sopm en bra sak att anpassa oss?”
   
  Jag vet inte riktigt vad du åsyftar med den första meningen. Man har lagt ned minst 80 miljarder dollars på att försöka bevisa att CO2 är den huvudsakliga drivkraften till uppvärmningen i slutet av 1900-talet. Skälet till att vi fortfarande inte har kläm på klimatet beror med all sannolikhet på att man slösat alla dessa forskningspengar på att följa ett hopplöst spår. Istället har de enda framsteg sedan 2000-talet gjorts av klimatforskare som i liten skala tittat på andra faktorer än CO2. Tack vare dem finns det nu alternativa teorier och modeller för klimatets förändringar som stämmer mycket bättre med tillgängliga data (och grundläggande fysikalisk teori).
  I din sista fråga ligger ett implicit stöd för tanken att ändamålen helgar medlen: ”Det spelar ingen roll om vi ljuger och bedrar, så länge folk gör Det Goda”. Jag tror att de flesta skeptiker förkastar en sådan jesuitisk filosofi. Är man röstberättigad så är man vuxen och behöver inga klimatexperter eller politiker som slår blå dunster i ögonen på folk. Vi tål sanningen!

 38. Göran Lysén

  Patriks slutsatser från inläggen är minst sagt märkliga! Håkan S. protesterar med rätta, så gör också Lena K. och pekar dessutom på de miljöproblem som faktiskt finns! Om det nu är så att man vill göra CO2 till huvudvariabeln för förändringar i klimatet, så måste man förklara varför det har funnits istider med flera gånger så mycket CO2 i atomosfären (utan mänsklig påverkan). Vi vet i alla fall så mycket att det var klart varmare på bronsåldern här i Uppsala och det var svinkallt på 1600-talet. Varför? Ja, inte var det på grund av eldning av fossila bränslen med en CO2-effekt! Förklaringarna till förändringar i klimatet måste alltså sökas på annat håll!
   
  Den globala medeltemperaturen är som att syssla med den heliga Gral! Den finns inte! Och även om vi pysslar om den förra, så är felkällorna så stora i själva mätningarna att endast trender eventuellt kan utläsas och inte några absoluta gradtal på tiodelar. Att göra så är att missbruka statistiken.

 39. Göran Lysén

  Ursäkta att jag harpar på om den globala medeltemperaturen. Frågan har ju varit upp så många gånger tidigare, men vad är det egentligen man mäter? Om vi mäter temperaturerna i Malmö och Kiruna vad säger dessa resultat? Möjligen att det blivit varmare eller kallare på dessa orter. Resten av landet? Medeltemperaturen får mig att tänka på mannen som stod med en fot på den varma spishällen och med den andra i en hink med isvatten och kunde konstatera att medeltemperaturen var god! Är det så man mäter den globala uppvärmningen?

 40. ThomasJ

  Lite OT för denna tråd, bäringen emellertid inget fel på:
  http://www.theatlantic.com/politics/archive/2010/07/climategate-and-the-big-green-lie/59709
  Mvh/TJ

 41. Olaus Petri

  En mer intressant fråga till Patrik Hansson, som han förstås främst borde ställa till sig själv, är ”hur jag har landat i en uppfattning om ”skeptiker” som inte skeptikerna själva känner igen sig i?”
   
  Eller:
   
  ”Hur är det möjligt att jag fortfarande misstänker att så kallade skeptiker ”förnekar” klimatförändringar?”
   
  Samt:
   
  ”Och borde inte detta säga mig något om på vilka grunder CO2-hotet vilar?”

 42. ThomasJ

  O.P. #41: I det ’upplysta’ svenska samhället anses svåra frågor vara mer än mindre lämpliga visavi vissa konformismer…
  Kan du la inte helt ha missat, oder… 😉 ?
  Enjoy the summer!  😛
  Mvh/TJ

 43. Olaus Petri

  Helt rätt TJ! 😉 Är annars i spettekagaland med familjen och har enormt trevligt, förutom då att stugan vi bor i är anpassad efter krökta ryggar. Jag glömmer nämligen bort det hela tiden. Satan vad ont det gör. 😉
   
  Ha det gött du med!

 44. ThomasJ

  O.P. #43: Attans.. i spettekakslandet… Där ser du vad som blir när man lämnar Bästkusten för ett antal vispade ägg…
  Sorry 4 y!
  Há dé gött + bättre [äggen till trots..]
  Mvh/TJ

 45. Gunnar E

  Var det inte prof. B Carter som även uttryckte att människan visst åverkar klimatet. Ibland pls och ibland minus och att summaeffekten globalt har vi ingen aning om.
  Att bilda medelvärde på uppmätta temperaturer förstår jag mig inte på. Det är väl som att göra medelvärde på avkastningen/hektar för två olika stora åkrar. Om det skall fungera måste, såvitt jag begriper, temperaturerna mätas på celler/enheter/osv. med exakt lika energilagringskvaliteer. Eller? Annars känns det inte rätt.

 46. Patrik H #27
  Som redan påpekats: Vi vet inte att CO2 bidrar till uppvärmningen. Det är det som är AGW-hypotesen, men den har inte kunnat beläggas empiriskt trots decenniers forskning och i sammanhanget väldigt stora forskningsanslag.
  (Vi kan heller inte säga att det inte är så, men hypotesen blir allt skakigare, ju längre tid går och ju mer kunskap/mätningar som kommer fram)
  Men där finns fler saker som är problematiska med ditt inlägg. Vi vet tex att det blivit varmare sedan 1700-talet (dvs det har pågått en uppvärmning) men vi vet inte om den kommer att fortsätta.
  Vidare har argumentationen inget att göra med om ifall ’vi själva har försatt oss i situationen’, utan debatten handlar om vad som är rimligt och förnuftigt givet sådant vi vet och kan. (Nästan alla politiska ’klimatförslag’ är rena stolligheterna. Och det helt oavsett hur det ligger till med CO2:s effekter)
  Och nej, det är inte en bra sak att ägna sig åt att göra symboliska ritualoffer pga en kvasireligiös domedagshypotes. Även om AGW-skulle vara sann (den rimligare varianten, inte katastrofalarmismen) skulle vi inte kunna styra klimatet med politiska insatser.
  Slutligen angående ’dyr och tidskrävande’ så stämmer det delvis. Den sk klimatforskningen är just både ock. Och den har inte kommit framåt (utan tvärtom behövt backa hela tiden). Men det är faktiskt vad den har försökt (säger dom), alltså att förklara vad som skall hända med klimatet.
  Men som du vet så har en oproportionellt stor andel handlat om att finna de resultat man önskade sig från början (CO2/AGW-hypotesen) samtidigt som man (emellanåt medvetet) blundat för alla andra relevanta fårgor/hypoteser och inte sällan också medvetet ignorerat resultat som inte stärker AGW-hypotesen.
  Bekymret nu för mycket av den sk klimatforskningen (bland dem som vill avgränsa den mot annan forskning) är att där nu har utvecklats ett sektbeteende som tagit över kunskapssökandet. Och så har det varit sedan ett bra tag. Även därför är jag (och bör man) vara extra skeptisk mot alla påstådda förklaringar. Och man bör inte acceptera påståenden bara för dom sägs komma från en ’klimatexpert’ .. utan man bör kolla detaljerna själv och se vad de faktiskt har belägg för och vilka slutsatser man kan dra ur dessa.
  Tyvärr har det blivit så, och politik och media är (tyvärr) starkt medansvariga.

 47. Anders L

  Patrik Hansson #4,
   
  Klimatskeptikerna som huserar här har en, flera eller alla följande åsikter:
  1) Det finns ingen global uppvärmning.
  2) Om det finns en global uppvärmning så är det i alla fall inte människan som har orsakat den.
  3) Om det finns en global uppvärmning och det är människan som har orsakat den så går det i alla fall inte att göra något åt den.
  4) Om det finns en global uppvärmning och det är människan som har orsakat den och det går att göra något åt den så finns det så mycket annat som vi borde göra först att vi ändå inte bör göra något åt den.
  5) Det finns ingen global uppvärmning.
   

 48. hahn

  Patrik Hansson, människors förmåga att klara sig mot alla dödsstötar naturen delar ut är helt beroende av vilka resurser vi har. Två stora jordbävningar ägde nyligen rum. En i Chile som är ett hyggligt utvecklat land med ett fungerande samhälle och ekonomiska resurser. Det andra i Haiti som är oerhört fattigt och bräckligt. Dödstalen för Haiti handlar om minst 100 000 människor. Jordbävningen uppmättes till 7,8 på richterskalan. I Chile understeg dödstalen 1000 personer trots att jordbävningen var dubbelt så kraftig, 8,8 richter.
  Många klimatalarmister har en utbredd grundsyn om att vår livsstil ödelägger jorden och att vi konsumerar upp naturresurserna som en svärm gräshoppor i biblisk mening.
  Därför önskar många ett ”gammaldags” samhälle som man spontant upplever var mer i samklang med naturen. Börjar man studera siffror om alltifrån folkhälsa till hur det står till med naturen så ser man snabbt att inte mycket stämmer.
  Allt blir bättre och bättre i stora drag och vi har förstås alltid problem man måste lösa, exempelvis utfiskning mm.
  Energifrågan kan och kommer att lösas på marknadsmäsiga grunder. Lagen om tillgång och efterfrågan fungerar fortfarande och är inte helt dum. Idén att oljebolagen ska kunna leverera allt mindre energi till allt högre kostnader för samhälle och befolkning i framtiden ställer jag inte upp på. Det spelar för mig ingen roll om lögner heter klimat eller Saddams kärnvapen, jag ställer inte upp på den brandskattningen av folket. Vi har faktiskt andra viktiga saker att lägga pengar på än att styra över allt kapital till energibolagen med falska uppmålade hotbilder som alibi.

 49. Anders L

  På Roy Spencers sida ser vi återigen att idag är den varmaste dagen för årstiden som någonsin uppmätts av satelliterna. Så har det varit nästan varje dag, dag för dag, de senaste tio åren. Detta är vad klimatskeptikerna kallar för en ”avkylande” trend.

 50. Lena Krantz

  Anders L
  Var går du in då?
  Senaste månaden ser jag ju men varje dag? Det låter intressant så show me….

 51. Håkan Bergman

  Anders L
  IPCC’s klimatmodeller säger att vi ska få regnigare somrar här! Where’s the rain?

 52. Göran Lysén

  Jag undrar också vart regnet har tagit vägen! Det börjar bli kritiskt med potatisen, som jag vattnade i helgen. Skurarna som SMHI har ritat in på sina kartor har aldrig dykt över Uppsala.
   
  Till Anders L.!  Vad är det satelliterna mäter? Kontexten?

 53. Global medeltemperatur var ett mått som tidigt gjorde mig skeptisk. Jag skrev en del om det på den här bloggen för länge sedan… jag anade att det krävdes en hel del modellerande och viktande för att få fram någon sorts medel mellan nord och syd och dag och natt och så vidare…
  … för att inte tala om en stor area jämfört med en liten…
  Men så fick jag veta att man sammanställer och redovisar avvikelser. Och då gick det upp ett ljus.
  Även om måttet på den globala medeltemperaturen är ett fiktivt och meningslöst mått, så är ju avvikelserna år från år intressanta. Inte för en viss ort, eller för en region, men för det hela.
  Om man väger samman olika mätdata på samma sätt år efter år…
  Och för övrigt anser jag att det blir varmare och att CO2 kan ha en viss inverkan som den växthusgas den är.

 54. Göran Lysén

  Det låter ju bra det där om avvikelser – men från vad? Vilken referenspunkt skall man välja? Hur ser data ut med avseende på säkerheten och är de representativa? Här finns det mycket utrymme för eget tyckande!

 55. Anders L … hur är det? Har dina sk experten lyckats förklara varför det blivit varmare sedan lilla istiden fram till ~1940? Varefter den uppvärmingen slutade och ersattes med den CO2-drivna. (Förutom att det blev kallare sen innan det blev varmare igen så att vi nu nu har ungefär lika varmt i Arktis som på 30-talet?)
  Du har förstås inte ngt svar denna gången heller (och det har heller inte dina 99.87% av konsensus-forskarna)
  Men en fråga där du faktiskt sitter inne med rätta svaret är:
  Varför skriver du så fantastiskt mycket rena zombie-inlägg och kommer aldrig förbi dessa?

 56. Göran Lysén

  Nu fortsätter jag att tjata om bronsåldern, ty jag har tagit denna som referenspunkt, och då är det klart kallare nu än då, så den globala uppvärmningen får jobba ordentligt här uppe norr för att komma ikapp. Tänk om bronsålderstemperaturen hade fortsatt till idag, då hade även Sverige varit ett vinland. Utredningarna och allt trams om tillåtligheten att sälja svindyrt vin hos några få vinproducenter i landet hade då kunnat skrotas liksom Systembolaget. Vilken lycka!

 57. Göran Lysén #52
  Om det fanns några modeller som förutspådde mer regn i Uppsalatrakten så borde du ha blivit skeptisk.
  Vädret är inte helt enkelt att förutsäga när det är varmt.
  Åskskurar kan ge enorma mängder lokalt samtidigt som närliggande områden blir utan.
  Den ovanligt kalla vintern och den sena våren här i Skandinavien kan ha ställt till det för vädermodellerna.
  En kallare Östersjö i samband med häftig värme kanske inte stämmer med det som är vanligt.
  Eller tvärtom… vad vet jag?

 58. Göran Lysén

  Uffeb #57. Några modeller hade väl SMHI för sina väderkartor, men prognoserna slog fel. Något som endast visar att väder och klimat är alldeles för komplexa för den kunskap och de modeller som finns tillgängliga nu. Man skall därför akta sig för att satsa alla sina kulor på CO2-hypotesen. Nu kan man ju slå vad om den politiska utgången av valet i september, och där brukar oddsen stämma med  verkligheten, och man kan undra hur oddsen skulle bli, om folk fick satsa för eller emot CO2-hypotsens katastrofer. Kom det till egna pengar, så höll nog folk i plånboken. Köpenhamnsmötet gav ju en fingervisning om att så är fallet.

 59. Göran Lysén

  Uffeb #53. Jag fick aldrig något svar på min implicita fråga om vad du tycker skall vara referenspunkten för att beräkna temperaturavvikelser. Själv tog jag bronsåldern – som egentligen var en guldålder här i landet – såsom referenspunkt. Vilken punkt har du?

 60. Göran Lysén #59
  Jag borde inte svara nu eftersom det är sovdags här hos mig.
  Men hur bronsålderns klimat påverkade andra kulturer på klotet är ju en intresant fråga. Den borde gå att få grepp om genom diverse studier – men inte nu.
  Zzzzz

 61. Lena Krantz

  Göran Lysén
  Det var varmare under stenåldern eller rättare sagt under det sk klimatoptimet för ca 8500-5500 år sedan. Då smälte ex Arktis men isbjörnarna har ju uppenbarligen överlevt.
  Varför gillar du just bronsåldern?

 62. Anders L

  Jonas N #55,
   
  ”Varför skriver du så fantastiskt mycket rena zombie-inlägg och kommer aldrig förbi dessa?”
  a) Det är ju bra om debatten åtminstone då och då innehåller någon koppling till verkligheten och inte bara handlar om den skeptiska kartan eller om snillen som spekulerar om sina egna hemmabyggda teorier.
  b) Är det inte roligt att någon utanför det egna verklighetsförvrängningsfältet bryr sig om vad som skrivs här?

 63. Anders L

  Lena Krantz #50,
   
  Gå in på http://www.drroyspencer.com. Klicka på Latest Global Temp Anomaly. På nästa sida, klicka i ”Check this out”. I andra stycket på nästa sida, klicka på ”website”. Då kommer du till http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/. Där kan du välja vilken nivå i atmosfären du vill kika på och se hur den globala medeltemperaturen utvecklas dag för dag på just den nivån. Detta är alltså satellitdata som är helt oberoende av mätstationer på marken. Mycket intressant, vare sig man nu är klimatskeptiker eller klimatskeptikerskeptiker!

 64. Steve

  På Wattsupwiththat skrivs om årets medeltal för klotet.  Men om vinter vs. sommar, därom intet.  Om tropikerna vs. polarområdena, därom intet.  Kan den ”globala medeltemperatur” man diskuterar konkret upplevas av någon enda människa?  Nej.
  Den faktiska förändring sedan ungefär 1989 som man kunnat märka i mina hemtrakter, Östergötland, är att vintrarna blivit påtagligt mildare.  Först nu i år fick vi åter en rätt lång vit och snöig vinter.
  –  Somrarna däremot har väl varit bra, men inte alls extrema.  Som nu:  28º idag, 27º i morgon.  (21º på söndag, tror yr.no)
  –   Är den här förändringen — mildare vintrar — något att klaga över?  Tvärtom, tycker de allra flesta.
  Betydligt intressantare än tjötet om ett spöklikt ”globalt medium” vore en studie av observerade maximalvärden, och eventuella förändringar där.  I vår del av världen, eller i mer kritiska områden.  Centrala Indien t.ex.  Eller Burkina Faso.  (Kanske till och med Norrbotten…?  Har renskötande samer klagat över klimatet på senare år?)

 65. Steve

  På RSS’ världskarta över temperaturavvikelser gentemot ett medeltal sedan 1979 (klicka Anomaly) ser man hur det varierar mellan olika områden, månadsvis.  (TLT, Temperatur i lägre troposfären.)  T.ex. Sverige är svart = normal temp juni 2010.
  http://www.remss.com/msu/msu_data_monthly.html
  RSS:  Sedan 1979 har den ”globala medeltemperaturen” (TLT-nivå) ökat med 0,161º per decennium. 
  http://www.remss.com/msu/msu_data_description.html
  Ökningen ligger helt på norra halvklotet, från Peking och norrut, från Alperna och norrut, och från norra Quebec och uppåt polen.  Största registrerade ökning är c:a 0,6ºC per decennium.
  –  Tror ni människor är lyckliga över denna ”klimatförändring” (c:a +0,5ºC per decennium) i t.ex. Mongoliet?  Den pressande värmen?  Hettan som får hjordarna att dö?  Läst något om detta i år?
  I ett stort område från Ecuador till Buenos Aires har det f.ö. blivit kallare sedan 1979 enligt RSS karta.  Liksom i södra Alaska.  Vid Hawaii.  I delar av Östafrika, ungefär Etiopien–Tanzania.  Och det största området:  till havs norr om Antarktis.  (Se första kartan, TLT.   För t.ex. Perus högland, se nästa karta, TMT.)

 66. Gunnar Strandell

  Uffeb #53
  Jag delar dina frågetecken kring begreppet global medeltemperatur. Men jag anser också att ljuset som tändes genom att studera avvikelser flämtar, så länge man gör justeringar av metoderna för att att mäta dessa avvikelser.
  Låt oss hoppas att forskningen till slut kan hålla lågan klart lysande!

 67. Anders L … där kom ju ytterligare ett sådant 🙂
  Men tror du verkligen att  du tillför ngn koppling till verkligheten här? Du berättar ju sällan annat än om din (önske-)föreställning om hurdana skeptiker är. Uttalat utan någon koppling till verkligheten (vare sig skeptiker generellt, eller ämnena som diskuteras)
  Men jo, det är kul att du kommenterar här. Min fråga rörde varför du mest bara kommer med rena zombie-inlägg?

 68. Patrik Hansson

  Tack återigen för alla svar!
  För att fortsätta med min inblandning i detta;
  Pehr Björnbom #29 hänvisar till en länk med mycket intressanta fakta, dock endast de snaste 10-15 åren vilket på klimatförändringsbasis inte säger något alls tyvärr. Det jag ändå ser (om jag följer den röda linje Pehr hänvisar till) är att temperaturen ökat. Om den kommer att sjunka igen vet vi inte men idag har den ökat mot nivån på 90-talet.
  En annan intressant observation jag gjorde var att havsytan stigit avsevärt under denna tid också, borde inte den kurvan vara starkt knuten till en temperaturökning?
  Om vi sedan ser på denna bild (Hansen el al, 2006) earthtrends.wri.org/updates/node/83, är jag intresserad av era synpunkter, är den otillförlitlig eller partisk? Jag tolkar det iallafall som ett diagram som visar på att det försigår en klimatförändring. En fråga till, kopplad till detta är; Är det någon som vet var (eller om) man hittar temperaturkurvor från de senaste 200 miljoner åren?
  Vad bör man göra enligt er? Sluta forska och lägga pengarna på annat eller byta riktning?

 69. Håkan Sjögren

  Patrik Hansson # 68 : Jag tycker att ”klimatforskarna” skall byta inriktning och börja forska, dvs ta reda på hur det är och inte söka bekräftelse på sina fördomar och förutfattade meningar. För övrigt anser jag att koldioxidens klimatpåverkan är betydligt överdriven. Mvh, Håkan.

 70. Micke Johnsson

  # 68 Patrik Hansson
  Jag undrar var du läst att havsytan har höjts avsevärt?

 71. Gunnar Littmarck

  Om man vill att globala temperaturer ska spegla jordens netto energi instrålning, ska T4-effekten beaktas.
  För allt liv spelar det ingen roll.
  Vi borde nog klasificera vad som är livsovänlig temperatur och så indela jorden i skiftande områden som har det.
  Då finner vi att det är mycket större global ytan som är livsovänligt för den är för kall, än de ökenområden som dagtid är för varma.
   
  Eller vad anser du Anders L. ?
   

 72. pekke

  Den som vill roa sig med att kolla stationsdata från hela världen kan använda verktyget här:
  http://www.appinsys.com/globalwarming/climate.aspx
  Enklast är att använda knappen ” Map interface ” längst ner till vänster.

 73. Patrik Hansson

  Micke Johnsson #70,
  Gällande havsytan hänvisade jag till Pehr Björnbom’s länk; http://www.cgd.ucar.edu/cas/Trenberth/trenberth.papers/Tracking%20Energyv5.pdf. Jag avsåg det nedersta diagrammet med ”Global Sea Level”.
  Är det förresten någon som kan svara på om det finns ”riktiga” diskussionsforum om klimat eller om det är tillåtet att göra här till exempel?

 74. L

  Patrik Hansson, det finns hur många websajter som helst där du kan diskutera klimat, men jag har aldrig sett någon där man gör det ur strikt vetenskaplig synpunkt. Så gott som alla har en agenda, så även denna, där vi vill få slut på överdrifterna om koldioxidens farlighet.

 75. Micke Johnsson

  #Patrik Hansson
  De finns de som på plats forskat kring ”havshöjningar”
   
  http://www.climatechangefacts.info/ClimateChangeDocuments/NilsAxelMornerinterview.pdf

 76. Patrik H
  Man bör sluta med poliskt beställd (~önskvärd) forskning och hålla på med riktig forskning.
  Du är säkert medveten om att domedagsprofetior dels gillas av tidningar och media, gärna används av politiker som förstås också gärna själva målar upp och överdiver allehanda ’hot’ för att motivera sin egen hållning, position och existens. Och du vet säkert också om att alla dessa alarm och domedagsprofetior är och har varit makalöst överdrivna.
  Klimathotet är en ’perfekt’ sådan domedagsprofetia iom att katastrofen först sägs komma om 100 år eller ännu senare. Dvs ingen behöver stå till svars. Och iom att man tom lyckats inrätta ett FN-organ som håller den vid liv strömmar det till att allehanda lyckosökare, charlataner, aktivistgrupper mm. Även riktiga forskare förstås. Men de som gapar högst om klimatalarmen är de som (rörande anslag) blir mest framgångsrika.
  Problemet nu är att korthuset (alarmismen) håller på att falla sönder fullständigt (det var aldrig speciellt välbyggt) och många kommer att höja rösten för att dels försvara sin lilla del av den stora kakan, sin position, och dels skylla ifrån sig. Men innan dess kommer du få se allt argare och hätskare attacker på dem som påpekar de många bristerna, och petar på de ömma punkterna och ihåligheterna …
  Men jag är fortfarande förvånad: Hur i hela friden kunde du tro att skeptiker skulle ’förneka’ klimatvariationer!? Det är ju som sagt på den andra sidan sådant förekommit främst …

 77. pekke

  Javisst stiger havsnivån !
  Men det har den ju gjort sedan senaste istiden !
  http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_intro.html
   
  Men stiger den alarmerande snabbt ? Beror nog på vem man frågar.
  http://www.appinsys.com/globalwarming/GW_4CE_SeaLevel.htm

 78. Lena Krantz

  Anders L
  Just ja, det är den där som jag inte får att funka. Men nu testade jag på en annan dator och YES…jätteintressant faktiskt!
  Tack för hjälpen!
  😀
  PS Synd att 1998 inte finns för hela året.

 79. Patrik

  Patrik Hansson>> Om du tittar på källan:
  http://www.aviso.oceanobs.com/en/news/ocean-indicators/mean-sea-level/
  …så ser du att frågan kring havsnivåhöjning inte är så simpel som ett enkelt diagram, som det Trenberth presenterar.
  Hans diagram visar en havsnivåhöjning på ca 2,77 mm/år sedan 1992.
  Men om du tittar på källan som jag länkar till (som har använts av honom) så kan du t.ex. se att runt Sverige så är höjningen relativt hög (ca 3-6 mm/år) – MEN som vi också vet så sker här en ganska rejäl landhöjning, vilket visar sig i att i stort sett ingenting sker i förhållande land/hav. Snarare är det så att vi får mer land än tvärtom. Foton på Evert Taubes födelse-ö, Vinga, från förra sekelskiftet visar att det då var två öar, men idag är det bara en och genomloppet har förvandlats till en vik. Anekdotiskt, javisst, men det finns nog ingen som hävdar att Sverige sjunker, tvärtom.
  Därefter kan du titta på Florida, som har framhållits i skräckscenarion som ett område vars kustområden kan komma att läggas under vatten inom X antal år… Där är havsnivåhöjningen närmast noll sedan 1992!
  Så… Precis som med temperaturer, is m.m. så kan man inte bara titta på ett globalt genomsnitt – man MÅSTE sätta det i ett regionalt och lokalt sammanhang. För människor, djur och växter har sällan särskilt globala habitat. 🙂

 80. Lena Krantz

  Anders L
  Sånt kan jag sitta med hur länge som helst men det ska jag inte, ut i solen ska jag.
  Sea surface är 0,25 kallare än samma dag förra året medan near surface layer är 0,21 varmare (varkar vara i F fast jag beställde i C). Är ”near surface layer” land eller allt nära ytan?

 81. Patrik

  Anders L och Lena Krantz>> Välj ”Sea surface” på sidan med UAH-temperaturer…
  Den är käpprätt på väg ner i källaren. 🙂
  Och, som vi vet så styr den en hel del. Något rekordår kommer vi inte att få i år.
  Ja, jag vet att Hansen har proklamerat att vi nyss har haft den högsta 12-månaderstemperaturen sedan mätningarna startade, men det stöds ej av den sammansatta temperaturkurvan:
  http://woodfortrees.org/plot/
  Dessutom har vi precis haft en relativt rejäl El Niño och ändå inte entydigt ”slagit” rekordåret 1998.
  Plus: La Niña coming up! 🙂

 82. Patrik

  Lena>> Om du vill jämföra med andra grafer över UAH som du ser i olika sammanhang, så ska du välja Channel 5! 🙂

 83. pekke

  Patrik#79
  Noterade du att i din länk med kartan så visas Östersjön ha en stigande nivå ?
  Men vi vet ju att landhöjningen på Finska och Svenska sidan är större, så det måste betyda att större delen av Östersjöregionen med vatten och land lyfts upp !

 84. Lena Krantz

  Patrik Hansson
  Jag tycker att man skall fortsätta att forska men montera ner IPCC, jag tror inte längre på den idén. Kanske kommer granskningskommittén fram till något lysande men jag tvivlar.
  Däremot bör man uttöka forskningsanslagen kraftigt ang olika gifter, kemikalier etc påverkan på oss och på planeten.
  Sist men inte minst skall media börja rapportera rätt i klimatfrågan. De kan inte hålla på med sina ensidigt vinklade reportage och artiklar. Här kan man själv göra en liten insats och det är det jag gör. Skriver kommentarer och protesterar mot ensidighet och rena felaktigheter. Skriver själv på en annan sajt.  Anmäler Svt till granskningsnämden när så behövs, hittills utan resultat men jag har fortfarande en som inte är klar ännu.
  Tänker mig att droppen urholkar stenen
  men det behövs en jävla massa droppar kan jag säga
  😉

 85. Patrik

  pekke #83>> Japp!
  Det är intressant att man tillåts presentera data på detta sätt och inte i form av nettohöjning – vilket borde vara mycket intressantare för beslutsfattare och vanliga medborgare.

 86. Lena Krantz

  Patrik #81
  Men, är inte det samma sak som på Roy Spencers sida, ser rätt lika ut i alla fall även om jag håller med om att den ser snygg ut på nåt vis.

 87. pekke

  Patrik
  Då har vi ett problem när de gör global kartor över havsnivån och inte tar med det faktum att även land-och bottenytor kan ha rört på sig upp eller ner.

 88. Patrik

  pekke #87>> Definitivt. 🙂

 89. Patrik

  Lena>> Vilken är samma som Roy Spencers menar du? Woodfortrees?
  Njäe, de är olika så till vida att på woodfortrees kan man ”samköra” de stora mätserierna (HadCRU, GISS, RSS och UAH), man kan välja att se trender, rådata… Man kan även titta på CO2, havsytetemperaturer m.m.
  En bra sammanställande sajt med andra ord. 🙂

 90. Göran Lysén

  Lena #61. Du undrade varför bronsåldern intresserade mig. I Norden räknar man med att perioden sträckte sig från ca 1700  till 500 år före Kristus. Under slutet av perioden blev det kallare, och folk flyttade söderut. Det spännande var att en helt ny kultur uppstod, som organiserade samhället i mer modern modern med utsökt hantverk, metallhantering m.m. samt med vida handelsförbindelser. Därför kan man säga att det var en guldålder kulturellt sätt.  Bifogar en slinga för en enkel översikt.
   
   
   
  http://wadbring.com/historia/undersidor/bronsalder.htm

 91. Slabadang!

  Ett tips till alla som är intresserade av globala temperaturer !
  På denna sida kan ni lätt hitta satellitdata för både sjö mark och atmosfärens olika höjder. Det är bara att välja i menyn och klicka i vilka år du är intresserad av och trycka på ”redraw” så får du din egen beställda graf presenterad. Du kan också klicka i rekord lägsta/ högsta. Du måste ha gratisprogrammet JAVA installerat
  bara (vilket nästan alla har?)
  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/execute.csh?amsutemps+001

 92. Pehr Björnbom

  AndersL #49,
  ”På Roy Spencers sida ser vi återigen att idag är den varmaste dagen för årstiden som någonsin uppmätts av satelliterna. Så har det varit nästan varje dag, dag för dag, de senaste tio åren”.
  Länken finns här:
  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/
  Anders, vad du säger ovan stämmer inte med verkligheten. Och diskrepansen mellan vad du säger och verkligheten är dessutom stor, vilket var och en sj-älv kan kontrollera med länken ovan.
  Lägg också märke till att temperaturerna vid på 4,4 km höjd (som används av UAH MSU för deras temperaturserier) i år har pendlat runt rekordtemperaturerna för de senaste tjugo åren (berero på El Nino).
  Men om vi tittar på högre höjder 7,5 km, 11 km och 14 km, för att få en representativ bild av hela troposfären, så visar det sig att temperaturerna har legat mitt inne i intervallet för de senaste tio åren.
  Atmosfären som helhet har alltså inte varit ovanligt varm i år.

 93. Pehr Björnbom

  Patrik Hansson,
  ”Pehr Björnbom #29 hänvisar till en länk med mycket intressanta fakta, dock endast de snaste 10-15 åren vilket på klimatförändringsbasis inte säger något alls tyvärr. Det jag ändå ser (om jag följer den röda linje Pehr hänvisar till) är att temperaturen ökat. Om den kommer att sjunka igen vet vi inte men idag har den ökat mot nivån på 90-talet.”
  Här är länkenigen:
  http://www.cgd.ucar.edu/cas/Trenberth/trenberth.papers/Tracking%20Energyv5.pdf
  Patrik, det är den tjocka röda heldragna kurvan i figur 1 nedre diagrammet (T_sfc) vi talar om. Eftersom detta är ett löpande tioårsmedelvärde så elimineras de variationer i klimatet som sker på några ås sikt.
  Den smalare kurvan som du hänvisar till är ett 12-månaders löpande medelvärde som stiger i slutet av diagrammet på grund av El Ninon. Denna kurva passerar sedan genom ett maximum och kommer att gå neråt igen, precis som man kan se för perioden 1997 – 1999, då vi också hade en stark El Nino.
  Lägg märke till att detta är ett diagram som publicerats av Kevin Trenberth och en medförfattare. Jag hoppas att du inte tror att Trenberth räknas till klimatskeptikerna, för då blir han nog sur skulle jag tro.

 94. Pehr Björnbom

  Patrik Hansson,
  ”Är det förresten någon som kan svara på om det finns ”riktiga” diskussionsforum om klimat eller om det är tillåtet att göra här till exempel?”
  Jag är själv intresserad av att diskutera klimat ur en vetenskaplig synpunkt. Jag anser att TCS är ett utmärkt forum för detta.
  TCS välkomnar nämligen enligt min erfarenhet diskussioner med alla slags inriktnngar och både med lekmän och med vetenskapsmän.
  Klimatfrågan och klimatpolitiken angår ju alla medborgare och därför är ett diskussionforum där alla medborgare kan delta det bästa.

 95. Pehr Björnbom

  AndersL,
  Ett förtydligande av min förra kommentar till dig. Jag ser att man kan missförstå vad jag skrev.
  Det är ditt påståend
  ”Så har det varit nästan varje dag, dag för dag, de senaste tio åren”
  som jag menar starkt avviker från verkigheten enligt satellitmätningarna.

 96. Slabadang!

  Pehr!
  Bevisen EMOT co2 påstådda växthuskraft börjar bli tydliga.UHI effekterna vid markytan möts inte av någon motsvarande uppvärmning i atmosfären. Det talar väldigt starkt för att ingen återstrålning från CO2 existerar.Molnen är med all sannolikhet 100% negativ feedback. Med en nogrannare mätning av moln/ånga/ skulle vi erhålla mycket tydligare samband. Att Anders L har lite svårt med siffror beror på att han sitter med önskeglasögonen på sig och det sista som lämnar en troende är just tron!
  Jag börjar allt mer gilla den enkla teorin om varför planetens klimat varit så stabilt. Utgångspunkten är att betrakta var de temperaturmässiga topparna i planethistorien har legat.Det ser ut att finnas ett ”tak” som ligger någon enstaka grad över vår nuvarande världstemp.
  Teorin är enkel nämligen att det är planetens totala sammansättning av vatten och land som är den stora grova lite tröga, men  naturligt alltid fungerande termostaten.
  Så klimatet är otroligt stabilt inom sitt variationsintervall och inte motsatsen.När det går mot kallare tider så är skyddet sämre och riskerna för istider är därför extremt mycket farligare då planeten inte har något fungerande motmedel till skillnad från det suveräna skydd den negativa feedbacken från molnen alltid kommer att ge oss vid uppvärmning.
  Sen kan vi hålla på och pilla med aerosoler kosmisk strålning UHI co2 och andra pyttedetaljer msom kan påverka trögheten i systemet men de utgör pälslöss i den gigantiska elefantdansen mellan solen jorden och kosmos.Så vad gäller varma perioder…passa på och njut!!! Klimattomten kommer inte varje decennium eller millenium!
  Jag tänker på B Carters formulering ” If you fear global warming you should try global cooling”

 97. Pehr Björnbom

  Patrik Hansson #73,
  Lägg märke till att Maggie diskuterar havsytenivån i dagens blogginlägg och att hennes kurvor och kurvan för havsnivå i Trenberth och Fasullo 2010 stämmer överens.

 98. Gunnar Littmarck

  Patrik Hansson.
  Du har nog den objektivt sökande inställning våra politiker och journalister borde.
   
  Det finns nog det starkarkaste argumentet mot den globala klimatkatastrofen genom ökad termisk energi i hav,och atmosfär.
   
  Vi ligger bara några C över den absolut kallaste temperaturen globalt (jätte korkat uttryck… kustnäara runt ekvatorn varierar de ju aldrig, tack vare vattens extremt starka termostatfunktion) men 7-8C under medeltemperaturen de sista 600M åren…
   
  Då jorden ökar det vi kallar medeltemperatur, innebär det bara att nederbörden ökar nära ekvatorn och temperaturen polnära.
   
  Före denna flermiljonåriga istid (vil lever i en istid med 15% av jordens kontinentala yta täckt av tjock inlandsis, vilken inte skulle minska den globala odlingsbara marken om den försvann då hav och kontinenter flyter i jämnvikt på jordens flytande inre) var det 20C sommar tid i polnära hav och palmer över och under polcirklartna, men inte varmare, bara mindre öknar mellan vändkretsarna.
   
  Det är altså om temperaturen bara föll 1C vi får problem, med somrar utan skördar i norr och söder, precis som förr.
   
  Omtemperaturen föll 2C skulle allt polnärmare än 45breddgraden täckas av inlandsis.
  Du bör läsa geologiska temperaturer kombinerat med CO2-halten..
   
  Då ser du att kyla är det vi ska frukta.
   
  Men jag håller med dig om att frågan egentligen handlar om våra framtida energisystem.
  Vi kan inte spara oss till en global välfärd, vilket är förutsättningen för fred och en global miljövård.
  Dagens skattesubventionerade energisystem saknar potentialen att priskonkurrera med kol och olja vilket innebär att de satsningarna inte kommer minska den globala utvinningen.
  Nu kommer nya fission och fusions system, redan ligger nya kärnkraft reaktorer 30% under priset för kolkraft.
   
  2020 kommer elkraft och drivmedel vara billiga, 2040 försumbra.
  Sverige kan fortsätta och bromsa den utvecklingen, genom subventioner till vindkraft, eller hjälpa till genom att ta bort straffskatt, tillåta fri utbyggfnad och låta medel från slutförvarsfonder gå till den kärnkraft som destruerar dagens avfall, vidare ta bort alla skatter utom moms på de drivmedel den kärnkraften producerar.

 99. Lena Krantz

  Göran Lysén #90
  Som utbildad arkeolog så undrade jag inte hur det var bronsåldern (men det kunde ju inte du veta) utan varför du inte valde den ännu varmare perioden före. Men jag tror jag förstår dig. Det var fortfarande varmt men man kan ex se att man hade mycket långa kontaktvägar mm.
  En spännande tid och man skall ju inte alltid haka upp sig på temperaturen.
  😀

 100. Håkan Sjögren

  Gunnar Littmarck # 98 : På tal om den globala medeltemperaturen erinrar jag mig en gammal skröna om amerikanarnas övertro på statistik  : Det var en amerikansk statistiker som drunknade när han skulle vada över en flod med medeldjupet en halv meter, Mvh, Håkan.

 101. Göran Lysén

  Lena #99! Det var som tusan att du är arkeolog! Jag har valt bronsåldern utifrån det kulturella och intellektuella språnget från stenåldern – såsom jag uppfattat saken. Givet att det var en gradvis process. I juridiken – särskilt folkrätten, som är mitt ämne  – är det temporala elementet betydande. Du hittar mig på Juridicum Uppsala – och vi bjuder gärna på lunch med strövtur över ägorna med alla gravarna. No obligations implied! Som vi säger i Scotland! Välkommen!

 102. Lena Krantz

  Göran Lysén #101
  Jag är tyvärr bara utbildad arkeolog men har aldrig varit verksam s a s. Intresset har jag ju dock alltid kvar.
  Jag vet inte om jag vill kalla det ett språng egentligen för då vill jag blanda in teknik och det gäller inte här. Brons är rätt klent jämfört med järn och har heller inte används i det hårda arbetet. I jordbrukssammanhang gällde sten även under bronsåldern.
  Däremot verkar den kulturella delen ha blommat ut på ett fantastiskt vis och det är ju mer än intressant på många sätt. 
  Tack, jag kommer mer än gärna på lunch till Uppsala…
  lena@krantz.nu
  är den enkla mailadressen

 103. ThomasJ

  JoNova tar upp & ’breaking news’ här:
  http://joannenova.com.au/2010/07/did-giss-discover-30-more-land-in-the-northern-hemisphere/
  Mvh/TJ