De nya klimatförnekarna

 Jacob

De slutsatser som FNs Klimatpanel (IPCC) har kommit fram till i sina rapporter får inte ifrågasättas. Om någon dristar sig till det riskerar personen att kallas för klimatförnekare. Men sedan ett par år tillbaka har jag märkt något intressant. De människor som jag diskuterar med i olika forum håller sig inte längre till vad Klimatpanelen skriver. De använder sig av ord som ”konsensus”, ”forskarna” etc men det som de hävdar är värre än vad som står i IPCCs rapport. Isarna smälter mer och snabbare, värmen stiger fortare och havsnivån stiger mer än vad som står i IPCCs rapport.  

De må ju vara hänt för de aktivister som engagerar sig i frågan men det verkar inte gälla bara dem utan också våra politiker, politiska talesmän och skulle jag påstå, många inom  journalistkåren. De flesta tycks inte ens ha läst rapporten men hävdar ändå att ”forskarna” vet det ena och det andra.

Ett mycket tydligt exempel på detta fenomen framkom i gårdagens chat på SvD. Det var Jacob Risberg, klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkan, som svarade på frågor om hur det går på klimattoppmötet i Warszawa. Jag hängde på, läste och ställde även några egna frågor. Mina frågor var tydligen för besvärliga eftersom de inte kom med men 25 minuter in i chatten ställde en person ungefär samma fråga som en av dem jag hade skickat in.

Gösta Oscarsson: Hur har ”pausen” i temperaturökningen påverkat förhandlingarna?

Jacob Risberg: En rapport som kom i måndags visade att temperaturökningen de senaste 17 åren gått snabbare än vad man tidigare trott. Men, som jag skrev tidigare, här finns konsensus om klimatförändringarna och orsaken till dessa, så eventuella klimatförnekares rapporter får inget genomslag hosförhandlarna.

Jag har läst Jacobs svar flera gånger men tycker att det är omöjligt att förstå hur han menar utan att få svar på några följdfrågor:

 • FNs klimatpanel (IPCC) skriver i sin senaste rapport om bristen på uppvärmning de senaste 17 åren och ger även förslag till orsaker, förnekar du bristen på uppvärmning eller att IPCC tar upp den i den senaste rapporten?
 • Menar du att en enda forskarstudie omkullkastar hela panelens arbete på denna punkt?
 • Vad menar du att det finns konsensus om, och har mötet stöd för det i den senaste rapporten från IPCC?
 • Vad är det för klimatförnekar-rapporter du hänvisar till?

En sak som det verkar råda konsensus kring på klimatmötet är att tyfonen som skapade förödelse på Filippinierna i år, åtminstone har förvärrats på grund av västvärldens utsläpp av CO2. I klimatpanelens senaste rapport står det inte att det finns ett sådant samband idag. I framtiden tror de att det kommer att bli så på en del håll, men alltså inte idag.

Det minsta man kan förvänta sig är väl att deltagarna på FNs klimatmöte håller sig till de rapporter som FNs klimatpanel skriver. Det är ju det underlaget de ska basera sina förhandlingar på.

Några länkar för vidare läsning:

Chatten på SvD

Rapporten som Jacob hänvisar till

Judith Curry (om rapporten som Jacob hänvisar till)

Steve McIntyre (om rapporten som Jacob hänvisar till)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hans Danielsson

  Tack Lena för att Du engagerar Dig! Mitt i Prick!

 2. Hans i Lund

  UUUhhu, en kyrkans man som tar ordet ”förnekare” i sin mun. Det ger mig kalla kårar.

 3. Labbibia

  Tack Lena, mycket bra!

  Ja, alla vi som ibland kommenterar i kommentarsfälten har väl märkt samma tendens. De ”klimattroende” skärmar allt mer av sig från den för dem obekväma verkligheten. Precis som religiösa sekter. Likheterna mellan ”klimattro” och religion blir alltmer uppenbar.

 4. Lasse

  I gårdagens SVD brännpunkt skriver Patrik Lindenfors Doc i ekologi om förhandlingarna i Warszawa och kopplingen till Filippinernas katastrof.
  Även han förnekar IPCCs slutsatser och för fram hot om fler katastrofer-nu kommer det värsta-om inte förhandlingarna lyckas!
  Börjar bli scary på riktigt!
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/filippinerna-i-utsatt-lage-for-nya-katastrofer_8746008.svd

 5. Peter Stilbs

  I botten är det nog en medial hjärntvätt som är orsaken. I bl.a. gårdagens Rapport med inslag från COP19 var det helt självklart att exempelvis tyfonen i Filippinerna var skapad av fossilbränslenyttjandet

 6. Rosenhane

  På tal om Lindenfors och Risberg i gårdagens Svenska Dagbladet.
  Desinformationen som tidningen gjuter ut över svenska folket är skamlig för att inte säga kriminell.
  Man verkar ha ramlat tillbaka till ruta ett, som på Baltscheffskys tid.

 7. Sören G

  Senaste numret av Naturskyddsföreningens tidning är ett enda stort frosseri i klimathot.

 8. Arne

  Att svenska kyrkan har så kallade ”klimatpolitiska” handläggare gör mig än mer nöjd att jag gick ur kyrkan för många år sedan. Samt hoppas att måååååånga fler gör det så det inte finns några pengar till just ”klimatpolitiska hndläggare”. Vilket larv! Vad har klimat med religion att göra mer än att fånga in pengar från bekymrade människor?

 9. Bim

  Den enda siffra på den globala uppvärmningen de senaste hundra åren som jag hört är 0,78 Celsius.
  Är det någon som vet hur hög den siffran är nu, då allt gått så mycket fortare.
  Jag tycker det är en i högsta ”grad” ( 😀 ) relevant fråga att ställa till Klimattrollen.

  Samtidigt, ju galnare debatten blir dess bättre.
  Klimattrollen bör nu komma överens och besluta att alla U-länder skall få rätt att erhålla ersättning för samtliga skador som vårt klimat ställer till med plus tsunami, jordskred, torka, regn och eventuella meteoritnedslag.
  Pengarna som blir under ( för över blir ju inga ) skall faktureras IPCC som bör bygga ut dårhusen och
  det kostar ju inget, vi har ju redan FN.

 10. PAB

  Var finns egentligen uppgifterna om 4 till 6 grader varmare på 100m djup i havet utanför Filippinerna? Låter märkligt.

 11. Lasse

  #9
  Kan visa två kurvor för temperaturutvecklingen sen 1900 . Ser du nån skillnad?
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset:0.4
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1956/to:2013
  Den ena visar första halvan ,den andra resten av perioden.
  Framförallt så finns det periodicitet!

  Det som irriterar mest är dessa godhetens apostlar som reser runt och förhandlar utan kunskap och säljer moderna avlatsbrev. Vi kan förhindra katastrofer genom byggteknik inte genom utsläppsbegränsningar. Byggteknik som kräver utveckling som kräver välstånd som inte fås genom minskad handel!

 12. Lars Crnell

  Man kan nog dela in människor i två grupper, de med profeter och de utan.
  .
  Med profeter:
  lyssnar på vad rödgröna journalister säger att vetenskapen säger. De har alltid en journalist mellan sig och vetenskapsmännen. SVT och Vetenskapens Värld är ju typexempel på den formen av desinformation.
  .
  De som lyssnar självständigt:
  lyssnar på vad alla vetenskapsmän säger utan journalister som mellanled.
  .
  Där är kyrkan ett intressant exempel. Deras biskopar tycks lyssna på Jacob Risberg som i sin tur lyssnar på några få och därför inte är allsidigt kunnig.
  .
  Men det finns undantag. Biskop emeritus Martin Lind skriver
  – Tyfonen är inte orsakad av människor. Vad vi vet har Haiyan inte blåst upp på grund av människors aktiviteter.
  Han har tydligen ett betydligt vidare kontaktnät och mer allsidig information än vad Risberg har.

 13. Sam

  Jag har ytterligare en länk till dig:
  http://www.economist.com/news/asia/21589923-physics-suggests-storms-will-get-worse-planet-warms-it-too-early-tell-if-it

  Den är dock inte så tvärsäker på att den pausade klimatuppvärmningen är orsaken till varken tyfonernas antal eller intensitet – får väl se om den ”passar in”…! 😉

 14. Erik

  Är det verkligen möjligt att man innan senaste IPCC-rapporten hänvisade till densamma för att bevisa CAGW:s existens, men efter den nya rapporten istället avvisar den? Det är ju makabert!

 15. Stickan no1

  Temperaturen i havens djup varierar kraftigt med hur strömmarna går.
  Här är en bild som visar temperaturen på 100 m djup
  http://polar.ncep.noaa.gov/global/nctest/viewer.shtml?-global-temperature-100-small-rundate=latest
  och jämför med 200 m djup
  http://polar.ncep.noaa.gov/global/nctest/viewer.shtml?-global-temperature-200-small-rundate=latest
  Som synes varierar vattentemperaturerna runt Filippinerna på dessa djup kraftigt med hur strömmarna går. 4 grader är helt naturligt.

 16. Olav Gjelten

  Om politikerna själva trott på sagan om peak point och ett skenande klimat då borde valet vara lätt.
  Om koldioxiden, bilarna och flyget förorsakar världens undergång, då måste väl allt detta förbjudas?? Och det fort!! Då kan man inte backa för vare sog arbetslöshet eller kollaps i ekonomin.

  Nej, sanningen är helt säkert inte att de styrande själva tror på det de säger om koldioxiden och ett klimat med allt våldsammare katastrofer. De vill nog bara få medborgarna att acceptera ett allt högre skatte- och avgiftstryck i framtiden – kanske för att finansiera utgifterna med en allt äldre befolkning, en konstant högre arbetslöshet med mera.

 17. bom

  Det är tydligt att alla små klimatmy/t/(eller /r/)arbetarna har fått det omrört i sin myrstack den senaste tiden. Det framstår ju klart av deras olika C V:n att det haft en krokig väg till sinekurerna och att de nu är rädda för sin framtid. Hur skall de kunna klara att försörja sig framöver när de inte har den minsta hum om hur ett normalt hederligt och produktivt arbete för en hederlig arbetsgivare ska gå till. Alltså blir deras ton allt gällare och hotandet mer och mer desperat.

  Om CV så såg jag här om dagen att vår nya tyskfödda ärkebiskop enligt vissa har betydande luckor i sin och alltid svarar med motfrågor när ämnet kommer upp (STASIs elitspion Radler fanns tydligen i kretsen också?). Kyrkan har ju sysslat med att föra folk bakom ljuset i snart tvåtusen år nu så det är väl klart att klimatbedrägeriet passar deras affärsidé som Slabadangs citat-sportkeps. En sund reaktion är naturligtvis att lämna sekten. Varför stötta någon som hela tiden blåser Dig?

 18. Erik
  Man avvisar inte Klimatpanelens rapport men man påstår saker som inte står i den. Det är som att den inte räcker till, inte är alarmistisk nog.

 19. Peter F

  Beklämmande svar från M och S. Jag blir bedrövad. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/chatt-infor-klimatmotet-i-polen_8749462.svd

 20. SF

  Det som faktiskt oroar mig mest i den här soppan, det är att när myterna spricker – inte om, utan när – då kommer människors tillit till vetenskap som sådan att ha skadats allvarligt för överskådlig tid. ”Jamen, di därna vettenskaparna sa ju att klimatet var faaarligt, vafför ska jag tro på dem nu?” kommer vi att få höra under lång tid, alldeles oavsett område.

  Att vara skeptisk mot allehanda rön är sunt, man ska inte tro på allt, men samtidigt är det ju vetenskapen vi lutar oss tungt mot i många avseenden. Faktiskt är hela vårt samhälle byggt på just vetenskapens framsteg.

  Ska jag foliehattsfnatta ordentligt så undrar jag om inte många starka krafter faktiskt kommer att välkomna ett vetenskapstvivel och –förnekande. ”Äsch, de där forskarna hade ju fel i klimatfrågan, lyssna inte på dem, välkommen till vår [valfri –ism], vi har alla de enkla svaren.” Sen är det inte många steg till ett totalitärt samhälle.

  Vilket antagligen skulle välkomnas av alla dessa pseudoreligionsanammande tokstollarna där ute som nu klimatlarmar som värst. Vetenskap ger de ju inte mycket för, det är mässandet/hyllandet av deras –ism som är viktigt. Att det dödar människor är oväsentligt, helt oviktigt.

 21. S. Andersson

  Man kan verkligen fråga sig varför Svenska Kyrkan har en klimatpolitisk handläggare. Jag reagerar mot såväl ”klimat” som ”politisk” i en sådan titel. Kallar han sig verkligen så?

  Den galenskap som som verkar ha brutit ut misstänker jag är ett förstadium till den slutgiltiga kollapsen. Brukar det inte vara så att vansinnet accelererar strax innan sammanbrottet? T ex franska revolutionens terrorvälde som nådde oanade höjder strax innan Robespierre själv blev avrättad och saker och ting lugnade ner sig!

 22. Gunnar Strandell

  Jag tycker att nedanstående är en pärla:

  Från SvD-chat:
  Guy Fardell:
  IPCC förlitar sig i sina ”projiceringar” på modeller – modeller som nu skiljer sig avsevärt från verkligheten. Vad för tilltro ska vi fästa till dessa modeller?

  Jacob Risberg:
  Som jag skrivit tidigare så finns här en enighet om klimatförändringarna och IPCC:s rapporter diskuteras inte så mycket här. De får snarare effekt eventuellt hos de regeringar som i vissa fall bromsar.

  Min kommentar:
  Konsensus står alltså över det som står i IPCC-AR5 och de regeringar som bromsar gör det för att de läst rapporten.

  Jag ser viss likhet med diskussionerna kring kreationism och intelligent design, där vetenskapliga rön inte är giltiga i argumentationen. Nu drabbar det tydligen IPCC. 😀

 23. tty

  PAB #10

  Här är Argo-baserade temperaturanomalier för Stilla Havet. Temperaturerna öster om Filippinerna har mycket riktigt varit något högre än normalt under hösten, ungefär en grad eller så:

  http://www.bom.gov.au/cgi-bin/wrap_fwo.pl?IDYOC006.gif

 24. AOH

  PeterF # 17

  Kan någon gissa vilket ord Matilda Ernkrans drömmer om på nätterna — det är morgondagens politiker — 🙂

  ME 09:59—att visa ledarskap…
  ME 10.03—måste axla ledarskap…
  ME 10.05—att ta ledarskap….
  ME 10.17—inte tar ledarskapet…
  ME 10.26—inte direkt tar ledarskapet…
  ME 10.39—axla det ledarskap….
  ME 10.43—en ny regering som l e d s av socialdemokrater….

 25. Lasse

  Nackdelen med att visa ledarskapet och gå före är tydligt när det vänder!
  Fråga LRF och etanolförespråkarna.
  OT UI har SVD artikeln uppe på sin hemsida. Öppen diskussion är omöjlig där-men en Oppti har fått in en kommentar om möjligheten att förhindra naturkatastrofer-bara vi kommer överens! ;-)). Vilket visar på censurfunktionens brister-håller man bara med och överdriver så går det bra att få kommentera där!

 26. Michael

  Pressmeddelande från Naturskyddsföreningen idag:

  Naturskyddsföreningen gör idag en gemensam manifestation tillsammans med WWF, Greenpeace och Friends of the Earth och tågar ut förhandlingsbyggnaden. Den stora majoriteten av den samlade internationella miljörörelsen anser att något nytt måste göras för att bryta den negativa spiral som nu präglar klimatförhandlingarna.

 27. Pelle L

  Michael #25

  Det var väl en bra lösning!
  Alla ”tågar ut” och åker hem, och så kan vi glömma hela spektaklet.
  Det är säkert inget skönt kvällsmingelväder nu i novemberrusket
  Och fredagarna tar man väl alltid ledigt om man har sin lön säkrad ändå 😉

  Vad gör förresten WWF, Greenpeace och FotE i förhandlingsbyggnaden överhuvudtaget?
  Jag trodde att detta var ett möte mellan företrädare för nationer.

  Vad har hobby-grönavågare i ”förhandlingsbyggnaden” att göra?

 28. Håkan Sjögren

  Michael # 25 : Det är väl utmärkt om WWF, Greenpeace och Frienda of the Earth tågar ut från överläggningarna om de samtidigt avstår från sina traktamenten. Då kan man kanske börja diskutera miljöfrågor? Mvh, Håkan.

 29. Sören G

  Chatta ned Annika Degreus som är på FN:s klimatmöte i Warszawa kl 16.15.

 30. Sören G
  Var då?

 31. Håkan Bergman

  Pelle L #27
  ’Vad har hobby-grönavågare i ”förhandlingsbyggnaden” att göra?’

  Dom köper sig platser hos önationer och andra mutbara länder. Marc Lynas satt väl som representant för Maldiverna i slutförhandlingarna i Köpenhamn om jag inte minns fel. Så beskrev han det själv, men sen har han ju sett ljuset, och sånt tar tid för somliga.

 32. Ingemar Nordin

  May 2010: ’We will be the greenest government ever’

  November 2013: ’We’ve got to get rid of all this green crap’

  – Prime Minister David Cameron

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2510936/Cut-green-c-p-Camerons-private-view-energy-taxation-horrify-environmental-campaigners.html

 33. PAB

  #14,#22 Tack

 34. Ingemar Nordin

  S. Andersson #21,
  ”Brukar det inte vara så att vansinnet accelererar strax innan sammanbrottet? T ex franska revolutionens terrorvälde som nådde oanade höjder strax innan Robespierre själv blev avrättad och saker och ting lugnade ner sig!”

  Jo, så brukar det vara: det blir en alltmer stegrande extremism när MSM och våra gröna politiker inser att deras idéer kommer att krascha mot verklighetens hårda stengolv. Jag vet inte om det kommer att gå så långt som att man börjar sätta upp skampålar och giljotiner på gator och torg för oss svenska klimatskeptiker. Men vi kan ju trösta oss med att det inte är så långt att fly till Polen 🙂

  http://www.euractiv.com/climate-environment/polish-climate-minister-sacking-news-531850

 35. Lasse

  #29 Intressant chatt-helt utan naturvetenskap och politik dock
  Ställde en fråga och fick svar: Vem bekostar Diakonias och andra NGOs medverkan i Polen.
  Fick svaret-vi tar medel ur vår budget men andra NGOs kan få del av bistånd för deltagande.
  Diakonias budget drabbas! Vem förser den med pengar? Du och jag via SIDA.

  Så då förstår jag deras kritik mot att biståndet används för att fylla på CO2 skadefonden!
  http://www.diakonia.se/Info/Om-Diakonia/Ekonomi/Diakonias-ekonomi-2012—diagram/

 36. Sören G

  #30 Lena Krantz Här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5711124

 37. lennart bengtsson

  Hej

  Lika illa som alla andra klimatförnekare kan man säga. Jag undra vad det är för rapport som han hänvisar till? Är må hända Potsdam i farten igen? Det kanske ändå inte är sa dumt med IPCC ändå? Det är närmast obegripligt att se dessa uttalanden av personer som inte har den ringaste aning vad de pratar om!
  Varför försöker inte svenska kyrkan att engagera sig för alla kristna som utsättes för upprepad diskriminering och förföljelser inklusive systematiska mord. Jag tror bestämt att världen håller på att bli alldeles galen. Kanske beror det på klimatet?

  LennartB

 38. lennart bengtsson

  5
  Peter en korrektion. Det är faktiskt de svenska utsläppen som är orsaken till Filippinerorkanen och speciellt de utsläpp som kommer från de inre delarna av Medelpad. Jag har just hört om ett nytt revolutionerande arbete som lär komma i nästa nummer av Nature. Orsaken lär vara en kvarglömd kolmila från 40-talet. En reporter från Expressen lär visst redan vara på väg. Man räknar med att hela växthuseffekten kommer att omvärderas!
  hälsar
  Lennart ( just nu i Hamburg)

 39. Peter F

  Skaffa dig ett jobb Axelsson,,,,,,,
  ”– Det som har skett är att Japan backar från sitt löfte om minskade utsläpp, Australien backar och saboterar. USA behöver inte längre vara bad guy för att de andra gör jobbet. Kina har inte varit på hugget. EU är låsta och har en väldigt passiv och ointresserad ordförandenation i Polen.

  – Jag ser väldigt, väldigt, väldigt få ljuspunkter. Snarare är det en spiral bakåt. Det här är ett försök att öka trycket. ”

 40. Lennart Bengtsson
  Ja jag har faktiskt ju gjort en omvärdering av IPCC. Ska man ha förhandlingar om klimatet så är det ju inte så dumt med ett underlag som ger de vetenskapliga förutsättningarna.
  Delegaterna på klimatmötet borde därför hålla sig till det underlag som är framtaget bland annat just för deras skull.

  Annars blir det ju ingen ordning vilket är just vad som har hänt verkar det som. Om man dessutom trumpetar ut i media att Tyfonen över Filippinierna är västvärldens fel så är det väl inte så konstigt om de kräver kompensation.
  😀

 41. Lennart 38
  Ha ha ha….jättekul!

 42. Håkan Bergman

  Lennart B #38
  Är du alldeles säker på att utsläppen inte kommer från kvarglömda kolugnar på jämtlandssidan där?
  Det byggdes många kolugnar under beredskapsåren, en stod kvar ett par hundra meter från huset när jag växte upp i slutet av 40-talet början av 50-talet. Den var så klart oemotståndlig för en nyfiken parvel, mamma och farmor var inte fullt så begeistrade, tvätt var lika med såpa, lut och en vedeldad gryta nere vid Indalsälven. Så det gick som det gick, mamma och farmor lyckades övertala nån myndighet om att få den riven, kul i.o.f.s. det kom en sån där ”mattatraktor”, schaktmaskin på nusvenska, och jämnade kolugnen med marken. Men jag undrar om det inte kan stå kvarblivna kolugnar som pyser ut koldioxid lite här och där, mammor och farmödrar kan ju inte ha koll på allt.

 43. Ingemar Nordin

  Lennart B #37, Lena K #40,

  IPCC må ha en del mer sansade medarbetare som fått ett viss genomslag i deras senaste rapport. Men samtidigt så finns det andra delar av den stora rapporten som påstår motsatsen. Det är en i mångt och mycket motsägelsefull rapport, vilket bäst förklaras med att det handlar om ett politiskt dokument som är framförhandlat för att nå något man kallar för ”konsensus” inom gruppen.

  Från en rapport som är motsägelsefull kan man dra vilka slutsatser som helst.

 44. Ingemar
  Ja jag menar naturligtvis inte att det inte finns mycket att kritisera i rapporten och förmodligen även i IPCCs process etc.
  Jag menade bara att de som förhandlar borde hålla sig till rapoorten och att det förmodligen inte är så dumt att den finns. Ja om de nu skulle hålla sig till den dvs. Det är ju det som de verkar ha frångått nu.

 45. lennart bengtsson

  Flera telgrambyråer meddelar nu från Warsawa att utsläppen från den medelpadska kolmilan med säkerhet är orsaker till svåra orkaner i allmänhet och man kan förvänta sig att i första hand Ånge kommun får ställas till svars med ökning av det kommunala uttaget från budgetaret 2014 med flera 100 %. Emellertid det svenska miljö och centerpartiet förväntas gå in med diverse personliga bidrag för att inte en fattig norrlandskommun skall drabbas i en fråga som inte ens kommunledningen har känt till. Det indikeras också att diverse utländska systerpartier skall bidraga till de olyckliga norrlänningarna. Det antyds vidare att klimatberäkningen lär komma från ett institut i Potsdam som lär ha påbörjat den omfattande beräkningen redan under 1940-talet.
  Flera tillfrågade experter menar att resultatet är förvånande men kan inte utesluta något med tanke på klimatsystemets komplexitet. Här får man alltid räkna med det värsta för att inte utsatta människor skall drabbas ytterligare. De tyngst vägande bidraget kommer från den framstående experten, specialklimatforskaren Herr Kråkström i G-ing enligt uppgift från Herr A-d W-d.

 46. Gunnar Strandell

  lennart bengtsson #45

  Ånge!?

  Låter som om de också släpper ut diväteoxid i gasform.
  Det gör det tre gånger värre än vi trodde! 😉

 47. Håkan Bergman

  test igen

 48. Håkan Bergman

  Nu får bloggen ursäkta, men jag är här och tjatar igen om kakor. Ovanstående debatt med ”lennart bengtsson” är ett bra exempel, vet vi vem han är? Okey vi kan inte heller med säkerhet veta vem ”Lennart Bengtsson” är, moderator vet väl? Som läget är nu kan vi lite till mans gissa att Lennart Bengtsson har varit lite slarvig, men tror ni det vid närmare eftertanke? Jag påstår inte att en ändring av kakornas livstid är allena saliggörande men det skulle säkerligen minska risken för såna här ”misstankar”. Jag skickade ett meddealnde testblaha innan för att få kakorna satta i webläsaren, dom heter comment_author_XXXXX…… resp. comment_author_email_xxxx… och just nu klarar dom 1800 sekunder, en vettig livstid borde ligga runt 32 miljoner sekunder. Kan nån vänligen åtgärda det! Dessutom tror jag att det skulle lösa en del andra problem som bloggen upplever just nu.
  Tack.

 49. Håkan Bergman
  Vi ser mailadresserna.

  Det finns säkert andra problem att lösa och jag förstår att det kan vara irriterande. Jag själv är ju helt enkelt inloggad och märker inte sådant tyvärr.

 50. Olav Gjelten

  Varje gång någon högt aktad person på Klimatupplysningen uppger att det först är under de senaste åren de genomskådat klimatlögnen och tagit ställning mot klimatfundamentalismen blir jag mäktigt förvånad.
  Utan några högre akademiska studier, förstod jag redan för tjugo år sedan att klimatet blivit en fråga om hysteri och lögn. Det var verkligen inte bara Pär Holmberg som uttalade sig på ett sätt som borde fått alla och en var att höja på ögonbrynen. Så snart det kunde hänvisas till en grön vinter, en värmebölja, en torka, ett kraftigt regnande eller hårda vindar någon stans i världen var det a-l-l-t-i-d ett otvetydligt bevis på den förhatliga människoinfluerade ”växthuseffekten”. Allt medan motsatsen a-l-d-r-i-g förekom. Arrogansen och tvärsäkerheten var minst lika påtaglig då som nu. Att ifrågasätta var också minst lika tabufyllt då som nu.
  Ja, försök förstå mig att jag tycker det är hämnadsväckande att till och med personer som Lars Bern och Peter Stilbs i åratal levt med klimatlögnen och till och med accepterat den som ”sanning”.
  Det kanske trots allt inte är SÅ konstigt att vi befinner oss där vi är i klimatdebatten.

 51. Thomas P

  Lena #40 Så du har insett att IPCC ligger i mittfåran och att det finns folk på båda sidor om denna. Jag förstår dock inte varför pessimisterna inte skulle få ha åsikter om att det blir värre än IPCC skriver när ni anser er kunna hävda att det blir bättre.

 52. Thomas P
  Det är inget problem för mig om man i en debattsituation bara klart redogör för vad i det man hävdar som är ”etablerad vetenskap” dvs IPCCs rapport eller vad man själv hävdar. Man kan givetvis plocka fram de mest pessimistiska rapporterna och framhålla dem men man kan inte samtidigt hävda att de är den vetenskapliga ”sanningen”.

  Men vad gäller deltagarna i FNs klimatmöte så hävdar jag bestämt att de bör hålla sig till vad FNs klimatpanel skriver. Håller du med om det?

 53. Slabadang

  Kul att tom L Bengtssson tappat tålamodet med alarmisterna!

  Storyn om kolmilan är ju en grej som säkert SVT skulle rapporterat om det var SNF eller Potsdam som rappade ur sig ”Ny studie hävdar” ”enligt klimatexpertis” ” från ett av värdens främsta kliatforskningsinstitut” … ja herre gud …. nä vänta nu hjälper ju inte ens han när vi har fåt ett ”Drakonia” i hans tjänst?

 54. Jimmy

  #38 Lennart Bengtsson
  Tyvärr måste jag rätta dig angående utsläppen från den medelpadska kolmilan. Koldioxidutsläpp härrörande från biobränslen räknas inte.

 55. Jimmy

  Roger Helmer i EU-parlamentet om klimatet.
  http://m.youtube.com/watch?v=BeBEW_PnaHE
  Den gröna blir grön av ilska!

 56. Slabadang

  Ingemar N!

  När David Cameron uttrycker sig på det sättet efter Australien Kanada Tysklands och nu senast både japan och Polen skickat liknande signaler så är det faktiskt kört rent officiellt också. Bankerna har lämnat cirkusen med nedlagda handelsdeskar för CO2w luft

 57. Jimmy

  Forts #54…
  Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan kommer att ge ca 650 000 ton minskade CO2 utsläpp.
  Detta ger en betydande stor och viktig klimatnytta i en tid då den globala klimatutvecklingen och temperaturhöjningen behöver hejdas.
  http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/vara-projekt/biobransle-i-vartan/nytt-kraftvarmeverk/pages/default.aspx
  Fantastiskt! Det är som rena trolleriet.
  Om man räknar på samma sätt måste väl Lennart Bs kolmila göra lite klimatnytta?

 58. tty

  Olav Gjelten #50

  ”Utan några högre akademiska studier, förstod jag redan för tjugo år sedan att klimatet blivit en fråga om hysteri och lögn.”

  Det är nog just det som är skillnaden. Många av oss är just akademiker och shar ysslat med vetenskap. Som forskare är man van vid att man (i stort sett) kan lita på andras resultat. Man måste helt enkelt resonera så, det går bara inte att kolla allting. I och för sig är vi i allmänhet fullt medvetna om att inom vår egen specialitet är vissa personers resultat solidare än andras, men det är svårare att göra motsvarande bedömningar utanför det egna fältet.
  Själv ”vaknade” jag inte förrän omkring 2006 då jag upptäckte att det började dyka upp uppenbart ohållbara uppgifter som rörde ett fält som jag känner väl till (kvartärgeologi) i ”högstatustidskrifter” som Nature och Science. Då började jag röra i ämnet och upptäckte snabbt att t ex den statistiska hanteringen inom ”klimatvetenskapen” inte på något sätt höll måttet.

 59. Thomas #51

  Det är bra att du kommer ut som ’pessimist’ vis-à-vis IPCC:s genompolitiserade alarmistlutande sammanställningar. Ingen torde vara förvånad.

  Däremot kan jag inte se ett dugg som skulle kunna kallas ’mittfåran’ i deras skruvat snedselekterande sammanställningar. Hade de varit representatitva i någon mening hade de (inblandade) nog inte varit så livrädda för debatt … och de hade inte behövt lägga så stor vikt vid att ’presentera (och tvätta) budksapet’, speciellt inte för de politiska representanterna. Framför allt skulle varken ’budskapet’ eller ’konsensus’ vara så centralt viktiga pelare.

  Vetenskap som är livrädd för att debatteras och som måste hålla sig till både budskap och en konstruerad konsensus är knappeligen sådan … vilket nog tom du förstår (om än inte klarar av att erkänna)

 60. pekke

  Jimmy #57

  Undrar hur mycket transporterna kommer att öka med tanke på att biobränsle ( flis troligtvis ) har ett lägre energivärde än kol !?

 61. Gunnar Juliusson

  Ang förnekare. Läs här en sant kristelig kria i tidningen Dagen om hur viktiga frågor bör diskuteras med respekt: http://www.dagen.se/opinion/asikt/ingen-vetenskaplig-debatt-om-klimatet/
  Författaren är magiker http://samuelvargthunberg.se/

 62. Gunnar Juliusson

  Jag missade att det fanns en till kommentar i Dagen, som kommentar till Lars Bern och Sture Åströms inlägg om biskoparna, författaren inte lätt identifierbar via Google.
  http://www.dagen.se/opinion/debatt/forskningen-overens-om-miljon/

 63. Lennart #37, Lena #40, Thomas #51,

  Jag kan hålla med om “inte så dum”, förstå Lenas omvärdering och Thomas ”ligger i mittfåran”.

  Att beskriva IPCCs rapport kan inte göras genom att måla i svart och vitt. Det är fråga om gråtoner mest hela tiden enligt min mening, möjligen sticker SPM ut.

  Jag tycker ändå att Judith Currys kritik om skadligheten av IPCCs fabricerade så kallade konsensus, där SPM har en nyckelroll, kvarstår. Det är nog denna för vetenskapen onormala konsensusskapande process som förklarar sådana märkligheter som vi här ser att Svenska Kyrkan ägnar sig åt.

  Om IPCCs rapport för övrigt ”ligger i mittfåran” så är det svårt att föreställa sig att det finns någon verklig konsensus, detta tyder ju i stället på att det finns åtminstone tre olika åsiktsinriktningar inom klimatvetenskapen.

 64. Var det institutet i Potsdam som förutspådde för Tysklands ledare på den tiden att vintern 1941-42 skulle bli mild? De trodde väl på katastrofal, global uppvärmning redan på den tiden?

 65. Håkan Bergman

  Lars Kamél #64
  Nej Franz Bauer Frankfurt, bra på korta prognoser 1940
  http://news.google.com/newspapers?nid=1350&dat=19400524&id=0WNQAAAAIBAJ&sjid=Qw4EAAAAIBAJ&pg=4286,3856161

  Sen blev Hilter tydligen övertygad om hans förmåga att spå väder över en längre tidshorisont.
  https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftcc.fl.libguides.com%2Floader.php%3Ftype%3Dd%26id%3D516363&ei=mWOPUoXaBeWX4wSM04GACw&usg=AFQjCNEMvDWK_HRl8lzlIZmdlNgpapQs1g&bvm=bv.56988011,d.bGE

 66. ThomasJ

  Peter F. #19: Tack för länken! Bedrövad över vad som ’chattades’ fram är ju inte ens första bokstav (’u’) i understatement… Jösses! Hultberg…? sicket makalöst stolpskott… é han måhända från Liiidiiiingö? (låter lite som Sofia A. … 🙁 )

  Mvh/TJ

 67. ThomasJ

  Sorry för ’OT:n’ men där har idag varit en hel del ’tjafsande’ (i den publika propagandakanelen) om bentonit etc. i samband med ’planerna’ att långtids-slutförvara kkv-avfall, som deFacto innehåller en enorm mängd utvinningsbar energi, förutsatt att forskningen koncentreras mot realistiska/genomförbara mål, vilket på andra håll i världen kommit bra långt – och detta istället för vansinnet med allehanda, futila ’försök’ att driva fram föreliggande ’planer’ på ’omställning’ till pseudo-förnybar energi á miljarders miljarder via propellrar o/e vågor/sol och annat. Ibland/ofta har uppgivenhetskänslan krupit på m.a.a. det massiva stöd från EU för dessa ’förnybarheter’, läs ex. Heedegards svammel, men ’tappa-inte-sugen – världen är full av tappade sugar’ [typ 😉 ] så dimper där ner ett mess som går att läsa på denna länk:
  http://www.world-nuclear-news.org/NP-Horizon-2020-spending-approval-2211135a.html

  Betänk vilken otrolig potential för detta samhälles framtida välstånd, som [ännu] förborgas resp. ’förbjuds’ av de dominerande gröna talibaner, inkl. centristerna, att kunna nyttjas som mer/mindre Europas mest betydande el-energi-producent/-leverantör och detta under flera hundra år framgent… 😀

  Vattenfall uppmanas att verkligen vara på vassaste bett för att tillgodogöra sig en del av dessa resurser. Just do it, damned! – Don’t hold my breath, though…

  Go figure!

  Mvh/TJ

 68. ThomasJ

  Lite mer OT, dock med viss bäring mot trådens rubrik. JoNova har ’with help of friends’ grävt fram avslöjande info i/kring ABC & dess lednings ohemula löne- och andra villkor, länk:
  http://joannenova.com.au/2013/11/none-of-these-people-could-possibly-have-a-reason-to-like-big-government/

  Inte ph**n är att undra över att ABC följer ’his masters voice’… 😉

  Undrar hur det ser ut inom den Norra Nordkoreas publika propaganda organisationen…?
  Slabadang måhända har ett/annat att informera om… 😉

  Mvh/TJ

 69. Ingemar Nordin

  Gunnar Juliusson #61 & 62,

  Skribenterna verkar ju vara helfrälsta! Och de har tydligen bara koll på troende källor eftersom de inte ens verkar veta vad IPCC säger om ”hiatusen” och extremväder. Det är svårt att argumentera mot sådana som naivt har gått på precis alla myter som stormedia, våra politiker, Oreskes, Rockström, Wijkman, Häggström; Holmgren, VoF, Greenpeace och WWF har spridit omkring sig i åratal utan att någonsin ha fått en motfråga.

  Ett sakligt bemötande ger bara reaktionen: ”Ni är ju inte kloka som ifrågasätter det som ALLA vet är sant!” Samtidigt är det det enda rimliga bemötandet. Lågmält, men sakligt och utan personangrepp, tillbakavisande på punkt efter punkt. Jag hoppas att Lars Bern och Sture Åström bereds tillräckligt med utrymme för att svara.

 70. Ingemar Nordin

  Här har man tydligen samlat de flesta inom domedagskyrkan:
  http://www.dramaten.se/dramaten/Forestallningar/For-miljon-i-tiden/

  Trist att Dramaten och kulturen i allmänhet har dragits med i detta hyckleri.

 71. ThomasJ

  Klimat- o/e tillgänglig-säker-billig-el-energiförnekare, t.ex./primärt Romson, Frigoliten, Bylund, Ekskan, Sjöstedt, men oxo ett flertal övriga ’beundrare’ av tyska ’Energiewende’/-elende’ har all anledning att tillse där finns tillgång till torkduk att torka bildskärm med, när det erfar slikt (om de läser med kaffe- o/e annat drickande):

  http://www.thegwpf.org/coalition-agreement-germanys-green-energy-shift/

  Mvh/TJ

 72. Undrande

  67 ThomasJ 2013/11/22 kl. 18:37

  ” ‘planerna’ att långtids-slutförvara kkv-avfall”

  Förhoppningsvis blir det ingen slutförvaring, utan bränsle till ny teknik inom kärnkraften!
  Ett exempel:

  ”Argentina planerar som en del av deras nationella kärnenergiprogram, byggandet av ett fjärde och femte kärnkraftverk med en eller två reaktorer vardera. Detta sades av minister för planering, offentliga investeringar och tjänster för Argentina Julio de Vido, den 27 juni vid en hög nivå internationell konferens ”Nuclear Energy in the 21st Century,” special korrespondent Nuclear.Ru i St Petersburg.

  ”Som ett resultat, kommer andelen kärnkraft i den totala elproduktionen i landet öka till 15-18%,” – sade ministern. Enligt honom, en av de planerade byggandet av kärnkraftverk ”kommer att använda naturligt uran som bränsle, och den andra – anrikade uranet,” – sade han.”

 73. ThomasJ

  Ingen anledning att undanhålla ’den andra sidan’ & dess ’försök’ [desperata!] att förstärka sina förnekelser…, oder? 😉

  https://www.youtube.com/watch?v=6yiTZm0y1YA&feature=player_embedded

  Mvh/TJ
  h/t: Steve Goddard

 74. Rosenhane

  Ingemar#70

  Deprimerande att läsa listan medverkandelistan och än tråkigare är att den annars så charmanta skådespelerskan Lena Endre har lånat sig till rollen som konferancier.
  Men inom skådespeleriet på Dramaten har ju vänstersympatier/alarmism varit a och o om du ska få dom stora rollerna; bra skådisar utan kommunist/klimatgriller är det tunnsått med.
  Ett undantag, Solveig Ternström räknas väl inte till de stora? 😉

 75. Rosenhane

  Det finns dramatenskådespelare som inte är nere i vänster- och stolleträsket politiskt och rörande dumt miljöposerande. Möjligen har du tom träffat personen jag tänker på. Men han brukar ligga lågt med sina åsikter i jobb-sammanhang.

  Solveigh Ternström gick över fö till sossarna / Mona Sahlin när centern slutade att kräva kärnkraftsavveckling.

 76. Ingemar #70,

  På Dramaten hyllar man tronen. I Dagen är det fråga om altaret. Verkar inte det hela väldigt förlegat 😉

  Klimatfrågan har gått från att debatteras inom vetenskapen till att bli en fråga om kultur- och religionsdebatt.

  Skribenterna som replikerade på Lars Bern och Sture Åström i Dagen använder argument om Gud som påminner om John Houghton, IPCCs tidigare vice ordförande som också är kristen nytänkare inom vetenskapen och ser klimatfrågan som en stor möjlighet för kyrkan att sälja den kristna läran till de moderna enligt honom alltför materiellt inriktade människorna.

  Skribenterna i Dagen har argumenterat precis som Houghton att Gud har ålagt oss att göra det som de anser bör göras inom klimatpolitiken och därom finns det inget rum för vetenskaplig diskussion. Jag diskuterade John Houghtons jäv i sin roll inom IPCC, som jag anser att han hade, i den andra halvan av följande blogginlägg:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/02/22/allas-var-mann/

 77. Olav Gjelten

  tty 58
  En person som debatterar och skryter av vilken vetenskapsman han är utan att ens våga framstå med namn, utan hela tiden gömmer sig bakom en obegriplig signatur, känner jag ingen respekt för. Det här gäller dig.

  Även om också jag har akademisk bakgrund, så när den inte av samma kaliber som Lars Berns och Peter Stilbs som är personer jag verkligen ser upp till. Just med beaktning av att deras enorma kunnande på klimatområdet är så stort, finner åtminstone jag det förvånande att de inte genomskådade klimatlögnen långt tidigare. Därav mitt lilla inlägg i debatten.

 78. ThomasJ

  Undrande # 72 / 2013/11/22 kl. 19:36:
  Självklart, för vissa iaf, är att alla mest gynnsamma möjligheter ska [tvingande] eftersträvas och i allra högsta grad vad gäller samhällets försörjning av Säker/Billig/Tillförlitlig el-energi. Period! Idag finns där sisådär 60+ miljarder kronor hos Riksgälden som är ’öronmärkta’ för kostnaderna för den s.k. ’planerade’ slutförvarningen av kkv-avfallet (vill inte ens kalla detta för avfall – tvärtom!) och summan ökar för varje kwh kkv producerar. Nu, förutsatt att ett uns av förnuft kunde (dream on… 😉 ) få respekt i de beslutandes ack så stressade hjärnceller (????), skulle en del av dessa medel kunna investeras i att köpa in nödvändig kompetens för att utveckla säker teknik för nyttjande av dessa ~ 4,5 – 5 ton energibärande materia, något som har potential att försörja hela Europa med ALL el-energi under ~ 500 år till en kostnad, inkl. affärsmässig marginal, av ~ 18 öre/kWh! Snacka om att där finns potential att konkurrera med Norges oljemiljarders nationella intäkter… (Norge har f.ö. beslutat igångsättande av den toriumdrivna försöksreaktorn i Halden… spännande utveckling att vänta… 😉 )

  Dock, suck, med nuvarande ’paradigm’ från de ’styrande’ i landet – glöm för böfvelen inte bort Birgitta Dahls ’bidrag’! + dess efterdyningar – lär det [sannolikt] MÅSTA komma till en situation som är bra mycket värre än nuvarande, innan ’någon’ vinner gehör för slikt ’tänk’ inom väggarna i ’transportkompaniet’ på Helgeansholmen… Go figure!

  Mvh/TJ

 79. ThomasJ

  Olav G. #77: Det inlägget var verkligen ett botten-napp från Dig! Där finns radder av anledningar/motiv för att kommentatorer skriver under ett ’AKA’. TTYs inlägg/kommentarer här är i min uppfattning av allra högsta kvalitet båd vad gäller fakta som framförande. Kamma till Dig lite/ordentligt/ OG!
  Förslag är att Du ber om ursäkt…

  //TJ

 80. Undrande

  78 ThomasJ 2013/11/22 kl. 21:26

  Blir intressant att se vad som händer efter kommande val!

  Vilka stollepartier åker ut?
  C och KDS ?
  Tack och adjö till dessa, kom aldrig tillbaka.

 81. Olav Gjelten

  Thomasj
  Nej – går man in i en debatt då är det enda hederliga att uppge sitt rätta namn och inte gömma sig bakom en signatur. I mitt fall finns det bara en Olav Gjelten i Sverige och då borde jag kunna förvänta mig en sorts öppenhet tillbaka. Så är det bara!

 82. ThomasJ

  Undrande #80: ”Blir intressant att se vad som händer efter kommande val! Förvisso! MEN, stort M, anser jag, att där finns all anledning att se till och överlägga alla möjliga/omöjliga(?) aspekter INNAN. långt innan. valen 2014, n.b. där är även ett [s.k.] EU-val oxo…

  Mvh/TJ

 83. #77,

  tty har en epostadress baserad på sitt namn och han är en erfaren forskare inom sitt område.

  Jag tycker man måste respektera att en person vill diskutera under pseudonym. Detta har respekterats i alla tider, så varför skall vi ändra på det nu?

 84. ThomasJ

  O.G.#81: Var har Du noterat, vänligen isf. ange info, att där har funnits ’hederlighet/anständighet i debatterna i/kring ’Klimatupplysningen’?

  //TJ

 85. Gunnar Strandell

  ThomasJ #78

  Kul att du nämner Birgitta Dahl. Hon är inte bortglömd och dyker upp i länken till dramaten i #70:

  ”Medverkande:
  Birgitta Dahl, f d miljö- och energiminister ”

  Men ha tröst i att ”slutförvaret” som SKB ansökt om ger möjlighet till återtagande av avfallet eller bränslet oavsett hur man ser på det.

 86. ThomasJ

  Pehr B. #83: Agreed 100%! 😀

  MVH/TJ

 87. ThomasJ

  Gunnar S. #85; Tack för infon! 😀 (egentligen skrämmande att den ’Damen’ öht. är med… )

  Förslag: Lägg ner SKB. Skrota. Avpollettera samtliga pappersvändande politokrater ( ..ge dem utbildning i – företrädevis vård…) Samhället skulle spara enorma mängder penga-penga. Just do it!

  Mvh/TJ

 88. Olav Gjelten

  Per Björnholm # 83
  Jag talar inte om något FÖRBUD om att föra en debatt under anonymitet. Vill man däremot framstå som en HEDERLIG motdebattör då skall framstå öppet och inte gömma sig bakom någon obegriplig signatur. Punkt slut!

 89. ThomasJ

  OG #88: Sorry! BS – all the way! 🙁

  //TJ

 90. ThomasJ #87
  Jag har träffat projektledare och andra funktionärer vid SKB i samband med de undersökningar av berget som gjorts vid min sommarstuga i Forsmark. De är allt annat än pappersvändare, men ser till att den dokumentation de lämnar uppfyller alla de krav som lagstiftningen om kärnavfallsförvar lägger på dem.

  Jag har större misstro mot Upplandsstiftelsen och deras Kallrigareservat som gränsar på andra sidan viken i sydost. Här skryter man om att det finns havsörn som fanns där långt innan det blev naturreservat, men hade inga invändningar mot de planerade vindturbinerna vid biotestsjön.

  Till sist en lista över de föreskrifter som någon påpekade att de inte finns:

  Citat:
  Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet för allmänheten att:
  – Gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan.
  – Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  – Gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär.
  – Fånga eller bortföra djur, med undantag för fisk, föra bort ägg, rom eller bo eller medvetet störa djurlivet.
  – Göra upp öppen eld.
  – Förtöja båt eller tälta mer än två dygn i följd.
  – Framföra eller parkera motordrivet fordon eller luftfarkost.
  – Anordna orinteringsverksamhet eller snitslade spår.
  – Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
  – Under tiden 15 juli-15 oktober beträda området som markeras på reservatskarta.
  slut citat.

  Eftersom området är helt igenvuxet går det inte att ta sig fram utan att bryta kvistar på levande träd.
  I praktiken gäller alltså tillträdesförbud.

  Länk:
  http://www.upplandsstiftelsen.se/kallriga/foreskrifter__4655

 91. #88,

  Hederligheten hos en debattör kommer inte an på om man skriver under pseudonym eller inte, den kommer an på om man använder ärliga argument eller inte.

 92. ThomasJ

  Gunnar S. #9+: Med all respekt. jag tror vi ’diskuterar-runt-varandra’ ändock med samma/liknande uppfattningar. Jag håller för intet, INTET!, värde i diverse politokraters beslut, som förr/senare utmynnar i ngn form av ’reglering’ o/e ’rekommendation’, jfr EXEMPELVIS! V:a Götalands Länsstyreles påbud (?) att höja kravet för bygglovstillstånd [kustnära] till 3,6 meter, min s.k. ’noll-nivå’ vs. i den nya, häftigt kritiserade, PBL:en (=Plan o Bygglagen) angivna 2,5 meter! ( Detta påbud bygger 100% på M. Rummukainen etCons’ fantasier via datormodeller, allena!!!!) Telcon med/till LST i frågan kan koncist dokumenteras med… Ja, det vågar jag inte skriva ut,… men ’kul’ var det ICKE!

  Detta ’gäller’ oavsett frågeställning; där sitter en hord ’eliter’ i – typ: KS-/KF-/Nämnd/-Ledamöter…som i Sanning borde ge Uppdrag Granskning uppslag för flerårigt verkande – hope so!

  Mvh/TJ

 93. Olav Gjelten

  Per Björnholm #91
  Uppenbart har du aldrig varit myndighetsperson. Då hade du i så fall vetat vilket värde exempelvis en myndighet fäster med en anonym anmälan har jämfört med en anmälan underskrivit med namn, adress och/eller telefonnummer har.
  Vågar man inte stå för det man vill säga, då har man uppenbart heller inte mycket att säga.

 94. ThomasJ #92
  Då är vi helt överens med städinstruktionen för en trappa:
  -Börja uppifrån! 😉

 95. ThomasJ

  Rent generellt kan konstateras att det är bekvämare (?, med eftertanke??) att gnälla på brandbilens färg än där är att hjälpa till att släcka brasan…

  ’Sverige – världens mesta/bästa land för särintressen’… KTH-prof nyligen…

  Go figure!

  Mvh/TJ

 96. ThomasJ

  Gunnar S. #94: Yepp! Axiom! 😀

  Mvh/TJ

 97. ThomasJ

  O. G #93: ”Uppenbart har du aldrig varit myndighetsperson.” Och?

  ’Fytt-i-grisen’ plägar vi säga när sh*t hits the fan

  /TJ

 98. Gunnar Strandell

  Olav Gjelten #93
  Det går att se på det med en spegelvänd infallsvinkel:

  När människor gör anonyma inlägg är de befriade från hänsyn till vad omgivningen tycker och när du läser dem tar du inte intryck av vem det är som uttalar sig. Det överlåter till dig att väga argumenten och
  erbjuder en väg att komma närmare sanningen.

  Namn eller signatur har i mina ögon ingen betydelse på en blogg, även om det stör mig och filtret, när de förändras.

  Jag använder mitt namn främst för att kunna hitta tillbaka om det behövs.

 99. Olav Gjelten

  Till Pehr Björnbom vill jag framföra ett förlåt för att jag så slarvit har stavat ditt namn så galet.
  Till Tomasj vill jag säga att du ibland har skarpa och bra inlägg, men du vill lätt köra en stil som inte bara är osmaklig, utan också obegriplig.
  Så om du vill ha svar på dina inlägg kan det ju alltid vara en fördel att vi först förstår vad du menar.

 100. ThomasJ

  Olav G. #99: Ber oxo om ursäkt för att mina inlägg av/till kan synas vara obegripliga, men ’osmakliga’ ? Que? 😉
  En anledning till ’obegripligheten’ kan måhända finnas i att jag sedan längre tid har hyfsat bra insyn in hur ’saker-och-ting’ sköts-blöts-och-beslutas inom de olika fora samhället s.a.s. har att ’lyda’ under. Vid åtskilliga, åtskilliga!!, samtal med ’beslutsfattare på allra högsta nivå, har jag kunnat konstatera (suck) att kunskapen om den [bistra] verkligheten, inkl. den s.k. ’forskningen’, är uruselt låg, oftast t.o.m. ej existerande öht. Och när så tankarna/reaktionerna mellan mina öron pga. detta ’rusar’ iväg i snabbare takt än vad mina ’falukorv-fingrar’ klarar av att förmedla via tangentbordet…, tja då kan det bli så.

  Faktum kvarstår, alldeles oavsett, att världen spenderar idag ~ 1 miljard US dollar per dygn, 365x/år, på att där finns nåt som betecknas CO2 och ’anses’ vara ’farligt’ för Tellus fortsatta överlevnad/existens. Basen till detta är påståendet /hypotesen att CO2 påverkar jordens temperatur, vilket är en ren & skär bluff som, fitting the cause, hittats på av subversiva organisationer som [främst] CoR (med Anders Wijkman som ordförande). Klart som bullens korvspad att dessa ekonomiska resurser – betänk nu oxo Ekskans våta dröm om en ’Grön FN-Fond’ á 100 miljarder dollar/år (tillskott!) – företrädesvis kunde satsas för att lösa akut allvarliga frågor om exempelvis rent vatten, motmedel mot multiresistenta bakterier (nyligen allvarligt alarmerat om! och som tar kål på ett ~ 1.000-tal, annars helt friska människor, i Sverige allena p. a.) Detta i stället för att göda allehanda [pseudo-]forskare, politokrater, NGO: er. m.fl. världsförbättrares återkommande paraplydrinkande i diverse mer/mindre exotiska orter världen över.
  ’Keep an Eye on the pea’ är ett utomordentligt bra uttryck som Steve Mc ofta använder, jag försöker göra samma och det mitt öga ser i temat är inte speciellt ’kul’ – tvärtom; nedrans skrämmande.
  Där finns enormt värdefulla informationer tillgängliga, främst (för svenska) vill jag framhålla Jacob Nordangårds publikationer – och just därför! – är det ’förståeligt’ att de inte tillåts bredare publicering i MSM, blockerat by whom…??? (Go figure!)

  Vad gäller anonymitetens vara/icke vidhåller jag mina tidigare meddelade uppfattningar.

  Trevlig helg! 😀

  Mvh/TJ

 101. Pär Green/undrande

  100 ThomasJ 2013/11/23 kl. 17:53

  Make it simpel stupid!
  Lite elakt och rakt på sak, men du kan försöka skriva enklare!
  Det blir mer lättläst och förståeligt!

  Skrivet enbart för att vara ett tips!

 102. Olav Gjelten

  Tack Tomas för ditt långa och trevliga inlägg. Jag önskar också dig en trevlig fortsättning på veckoslutet.

 103. Olav Gjelten #99,

  Det är lugnt! Sådant kan hända den bäste 🙂

 104. ThomasJ

  PG/undrande #101: Tack för tipset! 😀
  Undrar hur långt jag lyckas följa det… 😉

  Mvh/TJ

 105. Pär Green/undrande

  104 ThomasJ 2013/11/24 kl. 01:23

  Du skriver många intressanta inlägg och då är tråkigt om krånglar till texten för mycket!

  Hoppas på flera nya inlägg ifrån dig.

 106. GregM

  #6
  Baltscheffsky ja, hon är ju sedan en tid på Ny Teknik.
  Jag som tyckte den redan var dålig!