BEST och Sveriges Radio

SR

Svergies Radio rapporterade igår om BEST-projektets studier men jag tycker inte att de håller sig till att vara sakliga och korrekta. Redan i ingressen på nyhetssidan blir det  fel. De skriver ordagrant:

”Nu presenteras ytterligare en studie som slår fast att den globala medeltemperaturen ökat med nära en grad de senaste 100 åren – den här gången av en grupp vetenskapsmän ledd av klimatskeptikernas favoritforskare.”

Ja nu är det ju verkligen värre än vi trott eftersom det plötsligt inte handlar om ca 0,7 grader utan en hel grad. Ni som hängt med i svängarna vet ju att det inte är sant eftersom det man har kommit fram till i BEST-projektet är att temperaturen har ökat med 1 grad över land. Temperaturen vid havsytan har en lägre värmeutveckling och drar därför ner den globala medeltemperaturen till ca 0,7 grader. När man läser själva artikeln skriver de ”på land” så det är inte så att de inte har förstått tingens ordning men den oinsatte som bara läser den korta ingressen förvillas att tro att den globala medeltemperaturen har stigit med 1 grad och att det dessutom finns flera andra studier som visar samma sak.

I artikeln skriver de vidare ”Klimatskeptiker har försökt förklara de ökande temperaturkurvorna med att väderstationer som låg på landet på 1800-talet, 100 år senare kommit att ligga inne i en storstad med alla dess lokala värmekällor, men den effekten är mycket liten visar den nya studien.”

Till detta har de ingen källa och jag undrar så var det har fått det ifrån? ATT den globala temperaturen har stigit under de senaste 100 åren är det väl ingen som ifrågasätter, det handlar om hur mycket och av vilken orsak?

De nämner inte att studierna inte är granskade eller publicerade utan får anses vara preliminära eller att projektet inte har studerat hur stor del av uppvärmningen som beror på människans aktiviteter. Den fjärde studien, den om AMO, ansågs uppenbarligen inte tillräckligt intressant för att rapportera om överhuvudtaget.

De avslutar artikeln med några ord direkt från en klimatforskare:

Gustav Strandberg , klimatforskare på SMHI, hoppas att det här nu får fler att börja tro på FNs klimatpanels rapporter.

– Om folk tror att man har fuskat så spelar det ju ingen roll vad någon annan forskare säger. Man kan ju alltid hävda att alla forskare är del i samma konspiration och då är det ju bra om någon utomstående kommer till samma resultat”

Att fler skulle börja ”tro” på IPCC tolkar jag som att de menar att BEST-projektets resultat bekräftar det som står i IPCCs rapport men det är inte vare sig sakligt eller korrekt att dra en så långtgående slutsats. Sveriges Radio skall enligt  Myndigheten för Radio och TV bl a vara korrekta och sakliga, det ingår i deras uppdrag. Från regelboken:

”Saklighet

Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.” 

 I det här fallet tycker jag att SR brister i saklighet.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Okunniga megafoner hette det i förra inlägget Kunskap och Klimat…

 2. Slabadang

  Det bygger ett helt klimattempel av halmgubbar!!

  Är det nån som har en tändsticka? 🙂

 3. Tack Lena!

  Jag har inga problem med själva forskningen. Vem har betvivlat att det blivit lite varmare sedan ”den lilla istiden”? Guskelov för det!

  Det är ju det ständiga megafonerandet och propagerandet i media och från myndigheter om kommande  enorma klimatkatastrofer som jag, och antar jag, de flesta ”klimatskeptiker” vänder sig emot.

  Vad SR:s och SVT:s ”saklighet” är värd i ämnet känner väl de flesta kommentatorerna på den här sajten till vid det här laget?

 4. För övrigt trodde jag nog att det var Lindzen, Spencer och Christy som var ”klimatskeptikernas” favoritforskare?

 5. Mikael

  Den som plågat sig själv med att följa förnekarsajterna ett tag ser snart ett mönster. Det ser ut ungefär så här:
  1. Förneka först att det har skett en global uppvärmning.
  2. Om du blir motbevisad påstår du att det inte beror på koldioxiden.
  3. Om det bevisas att koldioxiden orsakat uppvärmningen hävdar du att det inte är människan som ligger bakom de ökade koldioxidhalterna.
  4. Om sambanden mellan fossilutsläppen och uppvärmningen bevisas, säger du att temperaturen inte kommer att stiga särskilt mycket till.
  5. Om du blir överbevisad säger du att en varmare värld inte behöver leda till särskilt stora problem.
  6. Om det tycks som om problemen ändå kan bli stora tycker du att det blir för dyrt att minska utsläppen och förespråkar anpassning istället.
  Alla klimatförnekare går inte igenom den här processen från början till slut. Poängen är att det hela tiden finns nya argument att ta till, nya försvarslinjer att retirera till. Det handlar inte om att arbeta sig fram till en alternativ teori om klimatförändringarna, utan om att idka krypskytte från ständigt nya positioner.

 6. Kurt Persson

  Lena det finns ett uttryck som jag tycker passar bra här : ”att sila mygg och svälja kameler”
  Väntar på ett självkritiskt inlägg med rubriken ”Global uppvärmning och The Climat Scam”

 7. ces

  Lena, ditt inlägg borde skickas till Granskningsnämnden. Eftersom de inte vill granska det stora bedrägeriet från SVT/SR så får man börja anmäla fall efter fall så att deras ”experter” blir granskade och antalet fall blir en belastning.

 8. Mikael # 5

  Way out, som vanligt.

  Som vanligt när det är AGW-anhängare som uttalar sig, så börjar du  du hela tiden dina meningar/ punkter med ordet ”Om”……

  Så vitt jag kan se så är det bara punkt 1, som får anses ”bevisad”. Och knappt den, ens…..

  Om bara inte ordet ”om” fanns, Mikael…….;-)

 9. Slabadang

  Rekapitulation av vetenskräpsredaktionens goddag yxskafts undersökning..ni vet den där som sa att ”97.5% av alla klimatforskare är eniga”

  Frågorna var följande.

  1.
   
  1. Anser du det rimligt belagt att vi befinner oss i en period av global uppvärmning?

  Ja

  Nej

  Vet ej
  Okey ? Vi kan nog påstå att 100% av skeptikerna skriver under på det påståendet och kjag undrar bara vem av ”klimatforskarna” som inte trodde det. Även häör har skeptikerna båttre koll på läget.

  Fråga 2.

   
  2. Har din åsikt i frågan ovan förändrats sedan i höstas?

  Ja

  Nej
  Jag tror att vi fortfarande har 100% av skeptikerna med oss och utgår ifrån att det inte är perioden de senaste tio åren som avses.

  Fråga 3.

   
  3. Anser du det rimligt belagt att mänsklig påverkan är en avgörande faktor bakom klimatförändringarna
  ?
  Ja

  Nej

  Vet ej

  Nu blir det lite svårare och frågan är ofullständig och vad som anses som ”avgörande” får bli en gissningslek. Är det mer än femtio procent? Är landbruk och UHI effekter intecknade i frågan eller handlar det bara om CO2?

  Svaret kan inte bli annat än vet ej och jag undrar vad ”klimatforskarna” inkluderat för effekter i sina svar.

  Fråga 4

   
  4. Har din åsikt i frågan ovan förändrats sedan i höstas?

  Ja

  Nej

  Svaret är nog till 100% ”NEJ” även här bland skeptiker.

  Fråga 5

   
  5. Har du förtroende för de huvudsakliga slutsatserna i IPCC:s senaste rapport (AR4)?

  Ja
  Nej 

  Vilka huvudsakliga slutsatser då? Att klimatet förändras? Att vi släpper ut växthusgaser? Det kunde lika gärna frågat om de slutat slå sina barn fru och hund? En medvetet manipulativ fråga för att undvika vågdelarna mellan skeptiker och alarmister i kärnfrågorna om trovärdigheten i modellscenarierna ”causes of change” och om ”adaptation och mitigations”. Inte heller fick ”klimatforskarna” chansen att sklija ut väsentligheter som är inbakade i denna renajätteblaffa till fråga och viktigast av allt inte exponera AR4 s uppenbara och välkända svagheter..

  Fråga 7.

   
  7. Har du förtroende för IPCC som organisation?

  Ja

  Nej

  Vet ej

   
  Äntligen en fråga som skiljer. Här får vi 100% av skeptikerna att svara Niklas Erik Jesus och den enda fråga som egentligen är intressant astt borra i och ha som utgångspunkt för skillnaderna mellan skeptiker och alarmister. Alla som läst Donna Lamframbois lilla skrift och i kombination med vetskapen om att WWF skulle cashat hem 60-80 MDR $ på cap and trade så är det bara ett tvåsiffrigt IQ som avgör om man kan ha förtroende eller ej. Jag tror inte ens arktis Isbjörnar litar på IPCC och än mindre WWF de har ju en IQ på minst runt tjugo i alla fall.

  Fråga 8
   
  8. Har din åsikt i frågan ovan förändrats sedan i höstas?

  Ja

  Nej

  Här kan vi med säkerhet konstatera att inget kan hjälpa det fria fall förtroendet för IPCC befinner sig i och jag undrar om det inte var den hastigheten forskarna på CERN registrerade som snabbare än ljuset.
  Svaret kan bara bli ÄNNU LÄGRE!!

  Sen kommer den roliga slutruddelutten i den sista frågan nr 9-
   
  9. Den forskning som publicerats sedan IPCC:s senaste rapport (AR4) har i huvudsak

  skärpt bilden av klimatförändringarna och dess konsekvenser

  mildrat bilden av klimatförändringarna och dess konsekvenser

  varken entydigt skärpt eller mildrat bilden

  Faller rimligen under rubriken ”värdelöst vetande” om man svarat nej på fråga 5 och 7. Att de skärpt alarmisttugget är ju en helt anna sak än vad som faktiskt händer med klimatet.

  Så undersökningen är ett bevis på hur total inkompetenta de är på vetenskräpsredaktionen och hur medvetet manipulativa de är. Att bygga halmgubbar om skeptiker och försöka förklena dem är en strategi de gräver sin egen grav med. Skeptikerna har fått rätt och IPCC är på flykt!!

 10. Stickan no1

  Så var det dags igen:
  http://svt.se/2.22584/1.2578491/himalayas_glaciarer_smalter
  ”Publicerad 25 oktober 2011 – 06:09
  Uppdaterad 25 oktober 2011 – 06:14
  Kraftiga temperaturökningar får glaciärer i Himalaya att smälta och hotar habitat, turism och ekonomisk utveckling, enligt en studie som publiceras i brittiska Environmental Research Letter.
  Temperaturökningen var under perioden 1961-2008 signifikant i 77 procent av 111 väderstationer över hela sydvästra Kina.
  I 14 stationer, på över 4 000 meters höjd över havet, var ökningen i runda tal dubbelt så stor som den globala genomsnittsökningen.
  TT”
   
  Och vad är temperaturen på över 4 000 meters höjd över havet?
  Får den temperaturen isen att smälta?
  Saknar de helt kritiskt tänkande?

 11. Slabadang

  Mikael!

  Tänk att du har hängt här på TCS så mycket och samtidigt lyckats fatta så lite. Det förklarar mer om CAGWare  än vad du själv förstår.

 12. Slabadang

  SVT!

  Tror ni de bryr sig om att ta reda på vad 97.5% av skeptikerna tycker?

 13. Rolf

  @Mikael
   
  1. Det är nog ingen som förnekar att det skett en uppvärmning sedan lilla istiden avslutades omkring 1850. Inte ens skeptiker. 
   
  2. De flesta kan se att koldioxid inte på mer än möjligen marginellt sätt påverkar temperaturen. Mycket mera troligt är att CO2 påverkas av temperaturen.
   
  3. Vi väntar vänligt och snällt på detta bevis. Dessutom vill vi gärna veta hur stor återkopplingen är och om den är positiv eller negativ som ett första steg.
   
  4. Hur temperaturen utvecklas i framtiden beror troligen på naturliga fenomen, på vilka människan aldrig kommer att kunna ha någon som helst påverkan.
   
  5. Helt riktigt uppfattat. Kallare är betydligt sämre både för människor och förmodligen till och med för isbjörnarna.
   
  6. Eftersom produktion av CO2 inte har någon inverkan på temperaturen vad man kan se finns det ingen som helst anledning att beskatta energianvändning. Däremot är det förmodligen ingen så kallad skeptiker som tycker att vi inte ska minimera utsläpp som vi vet är skadliga. CO2 bör inte klassas som ett gift, snarare är det någonting som naturen mår bra av och en fördubbling av dagens koncentration ser ut att vara positivt. Alla politiska åtgärder måste synas, även de ekonomiska aspekterna. Politiker har oftast inte en susning om alla konsekvenser av deras beslut. Titta på Spanien som ett avskräckande exempel. (Se och lär). Därför är anpassning troligen ett betydligt bättre alternativ.
   
  Du har glömt det viktigaste av allting, vi som inte applåderar AGW anser att det finns mycket stora hål i IPPC’s rapporter och särskilt i deras sammanfattning som INTE ENS speglar kunskapen som förmedlas i WG1. Vi vet ! också att människan inte ens känner till allt som påverkar vårt klimat, eller hur mycket. Vi vet också att ingen forskare ens vill påstå detta. Vi vet också att inte ens IPCC påstår att klimatmodellerna ger trovärdiga förutsägelser om klimatet. Läs ingressen som finns med när en klimatmodells resultat redovisas.  


  Man kan säga att skeptiker tror inte på vad prästen säger från predikstolen utan vill se underlagen till predikan och syna dem rejält innan man godkänner profetian. En skeptiker är inte en troende ! person utan en som förlitar sig på kunskap och forskning. Dessutom är förmodligen en skeptiker en mer självständig person som har förmågan att själv bilda sig en uppfattning utifrån givna underlag. Såg en rapport om att skeptiker i genomsnitt har en bättre naturvetenskaplig utbildning, vilket i så fall säger en hel del.

 14. Ingemar Nordin

  Mikael #5,

  Din ”kritik” visar tyvärr bara hur dåligt påläst du är om vad diskussionen, och diskussionerna, handlar om. Ingen skeptiker tror att klimatet är något som är oföränderligt. Tvärt om har det ofta påpekats från skeptiskt håll att det finns god empirisk evidens för att det varit varmt under medeltiden och kallare än i dag under den lilla istiden (trots IPCCs och Manns påstående om motsatsen).

  Det Watts och andra kritiserat gäller det eländiga tillstånd som data om temperaturerna världen över befunnit sig i (en del har t.o.m. tappats bort i en flytt). De har (med rätta) klagat på att de termometrar som använts i USA inte uppfyllt den standard som krävs av meteorologiska institut i USA. Och vi har alla kritiserat CRU och en del enskilda forskare för att de vägrar att lämna ut data. OM nu BEST kan bidra till att förbättra och öka klarheten kring detta så är det välkommet.

  Men allt detta är blott en subdiskussion till de stora oenigheterna: Vad beror den globala temperaturökningen i slutet på 1900-talet på? Hur stor är klimatkänsligheten? Finns det några vetenskapliga skäl till att förvänta sig en katastrofal uppvärmning under 2000-talet?

  Jag har svårt att tro att dessa frågor verkligen har undgått dig. Eller är det så att du bara gör dina påståenden utan att vilja ha en riktig diskussion om vad saken gäller?

  Du bör heller inte använda beteckningen ”förnekare” här på TCS, eftersom våra diskussionsregler sätter stopp för den typen av osakliga ad hominem (Goodwins lag). 

 15. Åke N

  Lite OT, men för er som ej läst Donna L:s bok finns en intervju med henne här:
  http://www.sunnewsnetwork.ca/video/1236389234001
   

 16. Denna dumhet att bara för att det blvit varamre så bevisar det mänsklig globaluppvärmning borde dementeras av IPCC ”anhängarna”. 

  De gör en Gore annars och blir per definition oseriösa.

  Ingen ifrågasätter att det har blivit varmare, det är snarare så att det är aningen besvärande då den större delen av uppvärmningen då är helt naturlig. Det är ju först på 70 talet som CO2 utsläppen verkligen tar fart.

  Det faktum att temeraturen legat still i drygt 10 år i verkliga mätvärden talar inte heller till AGW nissarnas fördel.  

 17. Stickanno1 #10

  Fast själva rapporten verkar vid en hastig genomläsning vara helt ok..

  http://iopscience.iop.org/1748-9326/6/4/045404/pdf/1748-9326_6_4_045404.pdf

  Alla grafer börjar ca 1960 och man kan se en tydlig nedåtgående trend fram till slutet av 70-talet. Ungefär som det brukar vara med andra ord.

 18. CG

  Mikael #5
   
  Man skönjer en viss desperation hos Mikael och hans meningsfränder. Den officiella bilden är att skeptikersidan består av personer som är på samma nivå som de som tror att jorden är platt. Men jag har svårt att se att de som vet att jorden är rund skulle tillbringa en stor del av sin tid på en sajt som betvivlar detta faktum.
   
  Jag tycker att det är tydligt att man nu på AGW-sidan börjar förstå att slaget är förlorat. Det är alltmer uppenbart att det som fungerade förr inte fungerar i dagens informationssamhälle. Tidigare kunde mäktiga grupperingar genomdriva sin vilja och tvinga på befolkningen ideologier i syfte att stärka sin egen makt. Det berodde på att de hade kontroll över ordet, endast deras version av sanningen kunde spridas. De historiska exemplen är otaliga, se bara på religionernas framväxt. Kristendomen var flera hundra år gammal men blev först en riktig maktfaktor när den användes som ett ideologiskt vapen av den segrande sidan i ett romerkt inbördeskrig. Kyrkan stödde kejsaren, kejsaren stödde kyrkan. Tillsammans kunde de kontrollera imperiet. Så har det alltid varit, religion och politisk makt har gått hand i hand. Ibland har de förenats i samma person, t ex var Inkan och Farao sedda som gudomliga varelser. I modern tid kan man se både Hitler och Stalin som en form av prästkungar, förenande både den politiska makten och rollen som sina respektive religiösa substituts främsta uttolkare.
  Den nutida politiska makten inom västvärlden har ett stort problem, det finns ingen religion eller stor ideologi att luta sig mot och därför passade AGW så perfekt. Den fyller det religiösa tomrum som finns i vår sekulariserade tid. En viktig poäng med religion är att påstå att människorna har syndat och måste betala någon form av bot. De som bestämmer syndens art och botens innehåll sitter därmed på en betydande makt. 
   
  AGW lider dock av en avgörande brist. De mer utvecklade religionerna hade lärt av sina föregångare och insett att man inte ska utlova något under människans livstid, all bot som inbetalas till prästerskap och kejsare ska innebära en belöning först efter att man dött.  Många andra religioner hade gått i fällan att utlova omedelbar belöning i form av t ex bra väder eller god jaktlycka. När inte prästerna kunde leverera innebar det problem för den styrande eliten. AGW är i denna bemärkelse en primitiv religion och lider av en primitiv religions svaghet.
  Som fenomen är AGW fascinerande, den är som bananflugan vilken används inom vetenskapen pga sin korta generationstid. Här får vi under några få decennier följa en religions uppgång och fall, en process som tidigare tagit sekler och mer. Mycket intressant och tankeväckande. Vilken blir nästa religion?
   
   
   
   
   
   
  Problemet för dagens
   
   

 19. Björn

  Titta på den här sidan från NOAA om solfläcksutvecklingen från 1700 och framåt, så förstår man varför det har blivit varmare under 1900-talet.

  ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/INTERNATIONAL/yearly/YEARLY

 20. Jan E M

  Det viktigaste är ju sant i programmet. Det är inte alls vinklat, det är du Lena som vinklar till det.

  Det är väl sant att BEST-projektet ledare har varit skeptisk till IPCC och deras resultat.

  Det är väl sant BEST-projektet bekräftar IPCC:s påstående om hur mycket varmare klimatet blivit.

  Det är väl sant att klimatskeptiker försökt bortförklara temperaturökningen med att väderstationer som förr låg på landet nu ligger i tätort. Vilket faktiskt varit känt sedan länge men många har fortsatt att sprida lögnerna och det verkar på debatterna här som att många kommer att fortsätta att hävda att det är oklart om det varit någon uppvärmning.

 21. Björn

  Jan E M [20]; Det är sant att AGW-troende försöker bortförklara alla andra faktorer som påverkar klimatutvecklingen, än koldioxiden.

 22. Rolf

  En skeptiker försöker inte bortförklara någonting utan söker anledning och kvantitet. En skeptiker försöker förklara ett fenomen eller ett mätfel genom att hitta orsaken. En skeptiker sprider inga lögner eller falska profetior. En skeptiker är oftast inte en naiv person som tror vad som predikas via media utan skärskådning av fakta. En skeptiker är en mera trovärdig forskare ! 

 23. Thomas

  Ingemar #14, ditt problem är snarare att Mikael slår huvudet på spiken. Hur mycket du än försöker förneka det så har contrarians genom att snacka om UHI etc försökt hävda att uppvärmningen under 1900-talet varit mycket mindre än observerad. Jag har lämnat ett flertal citat som visar på hur contrarians velat tona ned senaste seklets uppvärmning.
   
  ” Ingen skeptiker tror att klimatet är något som är oföränderligt.”
  Där har vi däremot bra exempel på en halmdocka eftersom Mikael aldrig hävdade något sådant. Tvärtom, om klimatet hade varit oföränderligt trots de störningar det utsatts för under jordens historia skulle det tyda på att klimatkänsligheten var extremt låg och att vi därför inte heller nu hade något att oroa oss för. Nu vet vi tvärtom att det räcker med små banvariationer för att jorden skall svänga vilt mellan istider och interglacialer, så uppenbarligen är systemet mycket känsligt.
   
  Det ni ägnar er åt är systemtippning: istället för ett starkt argument försöker ni klaga på precis varje detalj inom klimatforskningen i hopp om att var och en kan hitta något av dessa klagomål som låter trovärdig för honom. En tror på UHI, en på att CO2-halten varierar helt naturligt utan att mänskligheten kan påverka den, en annan på att CO2 inte ger något bidrag till växthuseffekten osv. Trots alla dessa åsikter och trots att ni rentav brukar förneka att andra åsikter finns så ser ni ändå alla dessa som ”klimatrealister”.
   
  Sen blir jag bara trött på ditt martyrkomplex. ”Förnekare” har inget med Goodwins lag att göra annat än i din fantasi! Samtidigt tillåter ni er att dilla vitt och brett om att alla på andra sidan är kommunister.

 24. Peter Stilbs

  För att få perspektiv på hur dessa temperaturdata egentligen ”ser ut” är det för dem som inte sett det – eller glömt – lärorikt att studera materialet i ett tidigare inlägg:

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/07/20/tillbaka-till-rotterna/

 25. Thomas

  Rolf #22 du beskriver så bar  varför AGW-förnekarna inte är att klassa som skeptiker. I #13 kommer du ju med det ena påståendet efter det andra som du helt saknar vetenskaplig täckning för, men eftersom de stödjer din agenda accepterar du dem helt okritiskt.

 26. Morgan

  Att påstå att personerna bakom BEST skulle vara ”skeptiska” känns magstarkt. Vilka forskare på ”vår” sida skulle gå ut med bara landdata (ser ju mycket värre ut då) och dessutom innan resultatet har granskats.

  Nej detta är en partsinlaga inför mötet i Durban och inget annat. 

 27. Rolf

  @Thomas
   
  1. Vetenskapligt ? De flesta forskare hävdar detta och finns otaliga papper. Listan är lång.
   
  2. För att göra någonting roligt. Titta på graferna som AG visade i filmen. Mera vetenskapligt titta på resultaten från iskärnorna som tyder på att CO2 leds av temperaturförändringar.
   
  3. Fram med beviset !!
   
  4. Ok visa var vi kan hitta framtidsutsikter som inte är rena falsarierna. Jag inväntar gärna dina bevis, på vare sig det ena eller det andra. 
   
  5. Det finns mycket som visar att det är betydligt farligare för oss människor om det blir kallare. Visa gärna på motsatsen !
   
  6. Vad har du att anföra ? 
   
  Så vem är okritisk, titta i en spegel Thomas. Jag har ingen agenda.
   
  Så : Samtidigt tillåter ni er att dilla vitt och brett om att alla på andra sidan är kommunister.”  Har du övergivit din ungdoms övertygelse ?
   
  Det är knappast en halmgubbe, underförstått att det finns naturliga förändringar. 

 28. Thomas

  Rolf #27 Om du tror att det är temperaturen som ger upphov till förändringar i CO2-halten idag. Vart tar då all CO2 vi släpper ut vägen?
   
   

 29. Pehr Björnbom

  Morgan #26,

  För mig är Richard Muller, liksom Judith Curry som också bidragit till BEST, en utpräglad klimatskeptiker. Jag ser följande video som bevis på detta och Judith Curry har uttryckt samma åsikter som Richard Muller:
  http://www.youtube.com/watch?v=8BQpciw8suk

 30. Rolf

  @Thomas
   
  Vi båda vet förmodligen att den CO2 som finns i luften inte enbart  beror på människans utsläpp. Vi vet också att den inte enbart beror på naturliga orsaker utan på båda delarna. Intressant är nu hur stor del som beror på oss tvåbenta varelser, omloppstid m.m. Numera finns det ju PR papper som talar om detta för oss ! Vilket också pekar på att den så kallade antropogena effekten är mindre än väntat.

 31. Jan E M

  Björn #21
   
  Du har så rätt. Det är inte skeptikerna som bortförklarat, det är de som förnekar AGW. En skeptiker förnekar inte något som han anser oklart.

  Mikaels inlägg #5 stämmer bra på de flesta skribenter på den här bloggen.

 32. Thomas

  Rolf #30, våra utsläpp är ungefär dubbelt så stora som ökningen i atmosfären så de är ansvariga för ca 200% av ökningen. Har du någon annan siffra?

 33. Pehr Björnbom

   
  Jag förstår för övrigt inte dem som påstår att TCS skribenter skulle vara av den åsikten att den globala temperaturen inte har stigit under det gångna seklet.
   
  Här på TCS publicerar vi varje månad UAH:s temperaturkurva. Denna kurva visar ju ovedersägligen att den globala temperaturen har stigit sedan 1979.
   
  En annan sak är naturligtvis att årsmedeltemperaturen inte har ökat signifikant de senaste femton åren enligt HadCRU. Men det är naturligtvis skillnad om man tittar på 15 år, 30 år, 50 år eller 200 år som man gjort inom BEST.
   
  Jag har inte hittills sett något om att BEST går in speciellt på frågan om hur temperaturen har ändrats under de senaste 10 – 15 åren. Men att temperaturen har planat ut under denna period har lett till en hel del diskussion i den klimatvetenskapliga litteraturen.
   

 34. Åke N

  Thomas #32. 200 procent? Är inte det något för mycket?

 35. Pehr Björnbom

   
  En annan klimatskeptiker som har en positiv syn på BEST är Steve McIntyre. Här följer hans avslutning av sitt första blogginlägg om BEST:
  http://climateaudit.org/2011/10/22/first-thoughts-on-best/
   
  Conclusion
   
  As some readers have noticed, I was interviewed by Nature and New Scientist for their reports on BEST. In each case, perhaps unsurprisingly, the reporters chose to emphasize criticisms. For example, my nuanced criticism of the analysis of the effect of station quality was broadened by one reporter into a sweeping claim about overall replicability that I didn’t make.
   
  Whatever the outcome of the BEST analysis, they have brought welcome and fresh ideas to a topic which, despite its importance, has had virtually no intellectual investment in the past 25 years. I am particularly interested in their 19th century conclusions.

 36. Pehr Björnbom #33

  Där har du en god poäng, hur skulle vi kunna lägga upp en temperaturkurva som visar en höjning sedan 1979 och samtidigt ”förneka” den?

 37. Björn

  Det fatala är att AGW-troende förnekar att det kan finnas andra orsaker till en temperaturhöjning än koldioxiden.

 38. Rolf

  @Thomas
   
  På samma sätt kan man argumentera att naturen svarar för 2000% av den ökningen, alltså svarar människan inte för mer än 10% av ökningen.

 39. Thomas

  Pehr #33, ”Jag förstår för övrigt inte dem som påstår att TCS skribenter skulle vara av den åsikten att den globala temperaturen inte har stigit under det gångna seklet.”
   
  Det gör inte jag heller. Vilka är det som påstår något sådant? Vad jag har protesterat mot är påståenden av typen ”Ingen tror xxx”, där xxx är något som det bevisligen funnits folk som argumenterat för, även om de är en minoritet. T ex har vi svart på vitt att Anthony Watts fär inte länge sedan trodde att ca hälften av uppvärmningen var bluff.
   
  Rolf #38, skillnaden är att det du säger är rent nonsens, men visst kan man, om man är tillräckligt okunnig, hävda det.

 40. Rolf

  @Thomas
   
  Riktigare är att peka på omloppstiden som verkar vara fem ! år för CO2(12) och 16 år för CO2(14). PR Energy & Fuels, Dr. Robert H. Essenhigh (2009)
   
  Vi släpper ut cirka 10% av det vi kan uppskatta omsätts naturligt. Av den massa som finns i omlopp svarar vi för mycket mindre del. Vi anses stå för fem (5)% av den CO2 som finns i atmosfären. 
   
  Resultatet av studien är att man anser att den antropogena CO2’n är så liten faktor i sammanhanget att man kan bortse från den jämfört med den vattenånga som finns.
   
  Har Du några andra uppgifter ?

 41. Rolf

  @Thomas
   
  Jag tycker du kan sluta med tyckanden om personer, håll dig till fakta så kan vi diskutera annars kan det vara.

 42. Thomas

  Rolf #40, de fem åren är livslängden för en enstaka CO2-molekyl i atmosfären, inte för en förändring i halten, den blir kvar mycket längre.
   
  Det finns ett stort naturligt kretslopp vilket i huvudsak är i balans. Växter tar upp CO2 när de växer och frigör det igen när de dör osv vilket syns som en årstidsvariation på några ppm. Det nya är att vi genom att elda fossila bränslen tillför en massa nytt kol till processen och det är det som gör att halten ökar.
   
  Sedan slutet på senaste istiden har halten legat i det närmaste konstant på 280 ppm, för att sedan industrialiseringen snabbt stigit till 390 ppm. Vad tror du det beror på om mänskliga tillskottet är så försumbart?
   
  Vore du lite skeptisk skulle du inte tro på den där typen av oseriösa studier.

 43. Pehr Björnbom

   
  Thomas #39,
   
  Är du alltså enig med mig om att TCS skrbenter anser att den globala temperaturen har stigit under det gångna seklet och att huvudfrågan för TCS skepticism är orsaken till uppvärmningen och hur stor den kan bli i framtiden?
   

 44. Björn

  Thomas [42]; Det är ingen som tvivlar på siffrorna 280 och 390 ppm, men tvivlet är om CO2 orsakar den temperaturhöjning som har skett efter lilla istiden. Det finns som du vet inga vetenskapliga bevis för att det finns ett samband mellan mänsklig emission av CO2 och den detekterade temperaturhöjningen. Du vet mycket väl att solens magnetiska aktivitet har varit mycket högre under senare delen av 1900-talet jämfört med tidigare registrerade data och att det mycket väl kan vara detta som är orsak till en global uppvärmning. Varför förneka fakta?

 45. Ingemar Nordin

  Pehr B #43,

  Thomas är bara lite sur och grälsjuk – det är allt. Han, liksom vi andra, vet mycket väl att ingen förnekat ”global warming”, även om det funnits delade meningar om: hur mycket?

  Hur-mycket-frågan är en fullkomligt legitim fråga. Och personligen tycker jag att det är positivt att man nu får lov att undersöka den frågan i bl.a. BEST. Och här citerar jag det Du citerade från McIntyre i #35:

  Whatever the outcome of the BEST analysis, they have brought welcome and fresh ideas to a topic which, despite its importance, has had virtually no intellectual investment in the past 25 years. I am particularly interested in their 19th century conclusions.

 46. Thomas

  Pehr #43, jag länkade till en artikel av Wibjörn Karlén där han verkade förespråka att trädringar som inte visade på uppvärmning var mer pålitliga, och även i övrigt här på TCS har förekommit mycket tjafs om UHI och hur den gjort att temperaturökningen överdrivs. 
   
  Björn #44, har har vi nästa exempel på ett sådant där ”ingen anser” när jag argumenterar mot Rolf som anser just det. Hur känns det Rolf, Slabadang, Håkan Sjögren m fl som med jämna mellanrum kallas för ”ingen” för att ni tror på sådant som man inte ”kan” tro på här på TCS? Känner ni er välkomna ändå?

 47. Rolf

  Thomas #42 
  – ”de fem åren är livslängden för en enstaka CO2-molekyl i atmosfären, inte för en förändring i halten, den blir kvar mycket längre”.
  Hallå Thomas, tänk till lite. fem år är nu givetvis medellivslängden. Vad skulle bli kvar ? Halten av vadå ? 
  Jag bestrider inte att vi hjälper till att öka CO2 halten i atmosfären. Vad som är värt att diskutera är hur mycket den tillförda CO2 bidrar med  i uppvärmning. Vad jag skrev innan var att det naturliga omloppet tillför cirka 220 gigaton om året (runt 2000). Att vi tillförde cirka en tiondel, eller 22 gigaton. Det är också så att det tidigare har funnits betydligt högre halter CO2 innan vi påverkade saker och ting överhuvud taget. Alltså av helt naturliga orsaker. 
  Var finns nu visat att den CO2 vi tillför höjer temperaturen och att det är detta allena som styr förändingen ? Studien som du avfärdar som oseriös har gått igenom peer-review, varför blev den oseriös ? Varför är Professor of Energy Conversion at The Ohio State University Robert H. Essenhigh oseriös ??

 48. Pehr Björnbom

   
  Thomas #46,
   
  Jag tolkar ditt svar som ett motvilligt ja (med någon liten reservation ifråga om något enstaka inlägg) till att TCS skribenter anser att den globala temperaturen har stigit under det gångna seklet och att huvudfrågan för TCS skepticism är orsaken till uppvärmningen och hur stor den kan bli i framtiden?
   
  Tack!
   

 49. Pehr Björnbom

  Rolf #47,

  Varför är Professor of Energy Conversion at The Ohio State University Robert H. Essenhigh oseriös ??

  Mycket bra fråga. Mitt svar är att detta är en orättfärdig anklagelse. Jag har själv granskat en viktig artikel av Essenhigh som handlar om tidskonstanter för koldioxidens avgång från atmosfären.

  Essenhigh använde där metoder som är mycket välkända inom mitt forskningsområde kemiteknik. Jag kunde inte finna något fel i hans bestämning av en viktig tidskonstant för koldioxiden.

 50. Morgan

  Pehr £29
  Tittade på videon. Vad jag ser är en forskare som kritiserar andra forskare för något han anser vara felaktigt. Det är allt. Beteendet att ”välja” lämplig data, i detta fall landdata som ser värre ut och dessutom publicera det innan det blivit granskat är knappast typiskt för den ”skeptiska” sidans forskare, tvärtom. Ser också reaktionen hos den normalt sett balanserade och analytiske  Willis Eschenbach. Han är topp tunnor rasande. Först och främst på missbrukat förtroende från Dr Muller.

 51. Pehr Björnbom

   
  Morgan #50,
   
  Denna video är väl redan en klassiker inom den klimatvetenskapliga debatten. Jag länkade till den mera som en påminnelse då jag gissar att de flesta sett den sedan tidigare.
   
  En utmärkt diskussion av det som Richard Muller tar upp i videon finns i följande blogginlägg av Judith Curry:
  http://judithcurry.com/2011/02/22/hiding-the-decline/
   

 52. Rolf

  @Pehr,
   
  det är inte mitt ämnes område, men vad jag kan begripa ser studien ut att vara ok. Ska bli intressant att se varför den inte anses hålla måttet. Tyvärr är det alltför lätt att anta att det beror på slutsatsen, och inte innehållet eller dess kvalité.

 53. Pehr Björnbom

  Rolf #52,

  Jag ser dessutom nu att det var precis den artikel som du syftar på i #40 som jag har granskat. Detta är en artikel som jag läst väldigt noggrant.

  Tidskriften Energy & Fuels utges för övrigt av American Chemical Society.

 54. Thomas

  Rolf #47, tänk lite själv! Kolet flyttas runt mellan hav, atmosfär och biosfär med en snabb omsättning, men mängden kol i respektive reservoar kan inte ändras hur som helst eftersom det finns en massa kemiska och biologiska jämvikter. Tar havet upp CO2 blir det surare, och allt annat lika så gör det att det avger CO2 igen så att nettoflödet blir mycket mindre än bruttoflödena.
   
  Om du pytsar ut ett ton CO2 i atmosfären kommer hälften av de specifika molekylerna försvunnit efter ca fem år, men atmosfären kommer fortfarande innehålla i stort sett ett ton mer CO2 än innan bara bestående av lita andra molekyler.
   
  ”Jag bestrider inte att vi hjälper till att öka CO2 halten i atmosfären.”


  Säger du för att följa upp med att åter bagatellisera våra mänskliga utsläpp insinuerandes att ökningen nog beror på något annat.
   
  Vad som är värt att diskutera är hur mycket den tillförda CO2 bidrar med  i uppvärmning.”
   
  En dubbling av CO2-halten anses enligt ett flertal oberoende metoder ge en uppvärmning på ca 3 grader när väl haven hunnit värmas upp.

   
  Du kanske noterar tidskriften Essenhigh publicerade i. Låter det som en tidskrift som brukar hålla på med atmosfärskemi? Det är ett klassiskt knep om man vill få in en konstig artikel att publicera den i en tidskrift där editorerna inte har kompetens på området. Till skillnad från specialister är de då kanske inte medvetna om skillnaden mellan uppehållstiden för enstaka molekyler i atmosfären och för en ändring av halten, vilket annars varit känt i över ett halvt sekel.

 55. Pehr Björnbom

  Thomas #54,

  Kolets kretslopp i naturen är en klassisk kemivetenskaplig fråga. Därför är en kemivetenskaplig tidiskrift mer relevant än en klimatvetenskaplig i detta fall.

 56. Thomas

  Pehr, bara för att en tidning ges ut av ACS behöver den inte handla om atmosfärskemi eller ha någon fackkunskap om sådan. Du berörde f.ö. inte heller den kritik jag hade i sak, fast jag vet att du varit inblandad i en annan diskussion om den där artikeln på UI.
   
  Faktum kvarstår: det är skillnad på livslängden i atmosfären för enstaka CO2-molekyler och för en ändring i CO2-halten.
   
  Nu väntar jag på ett inhopp av Ingemar Nordin eller Peter Stilbs där de hävdar att ”ingen” betvivlar att ökningen av CO2-halten beror på mänskliga utsläpp…

 57. Morgan

  Känner givetvis till debatten om hockeyklubban, men i sak säjer videon inget om Mullers grundsyn gällande AGW. Muller fick tillgång till Watts rådata och missbrukade det fullständigt.

 58. Morgan #57
  ?? Hur tokigt ska det bli????

 59. Rolf

  @Thomas
   
  Att halten ökar beror på utsläppen fortsätter. Enligt din modell med ett utsläpp kommer även halten att minska. 
   
  Ingen insinuation eller bagatellisering. Du har dock inte visat på något sätt att CO2 styr temperaturen. Läs inte in mer än jag skriver.
   
  Så till Essenhigh, han visar dessutom att ’residence time’ inte är beroende av om kolcykeln är i balans eller inte, (liksom Segalstad 1998), dessutom att olika uttryck för tiden i atmosfären ger likvärdiga svar. Så surare hav ser inte ut att påverka det hela.
   

 60. Pehr Björnbom

   
  Thomas #56,
   
  Det är här fråga om mer grundläggande kemivetenskap. Man kan visserligen säga att det handlar om kemi med relevans för atmosfären men det är inte fråga om det som typiskt kallas för atmosfärkemi, såsom de kemiska reaktionerna i stratosfären (se kapitel 6 i Andrews lärobok).
   
  Faktum kvarstår: det är skillnad på livslängden i atmosfären för enstaka CO2-molekyler och för en ändring i CO2-halten.
   
  Essenhighs artikel behandlar tidskonstanterna för ändringar i CO2-halten och går inte in på livslängden för enstaka CO2-molekyler.
   

 61. Kurt Persson #6

  … m fl…

  ”Väntar på ett självkritiskt inlägg med rubriken ”Global uppvärmning och The Climat Scam””

  Du lär få vänta förgäves, men de som är intresserade av hur TCS nådde sin populistiska popularitet kan ju bläddra i arkivet…

  https://www.klimatupplysningen.se/2008/01/29/global-uppvarmning-%e2%80%93-rena-skamtet/

  Bara ett exempel. Den som vill forska vidare och lära sig något genom att läsa olika bloggar kan ju börja med TCS…

  Nuvarande bloggregim försöker revidera historien utan att ta hänsyn till verkligheten!

  Vill också tillägga att bloggens syn på klimat och politik också får sin image av prenumeranternas (kommentatorernas) syn på klimat och politik, för att även om Per Welander är extrem när det gäller sin vänsterfobi, så drabbar det hela tillställningen.

 62. Rolf

  @Thomas
   
  So why is the correct estimate of the atmospheric residence time of CO2 so important? The IPCC has constructed an artificial model where they claim that the natural CO2 input/output is in static balance, and that all CO2 additions from anthropogenic carbon combustion being added to the atmospheric pool will stay there almost indefinitely. This means that with an anthropogenic atmospheric CO2 residence time of 50 – 200 years (Houghton, 1990) or near infinite (Solomon et al., 2009), there is still a 50% error (nicknamed the ”missing sink”) in the IPCC’s model, because the measured rise in the atmospheric CO2 level is just half of that expected from the amount of anthropogenic CO2 supplied to the atmosphere; and carbon isotope measurements invalidate the IPCC’s model (Segalstad, 1992; Segalstad, 1998).

  The correct evaluation of the CO2 residence time — giving values of about 5 years for the bulk of the atmospheric CO2 molecules, as per Essenhigh’s (2009) reasoning and numerous measurements with different methods — tells us that the real world’s CO2 is part of a dynamic (i.e. non-static) system, where about one fifth of the atmospheric CO2 pool is exchanged every year between different sources and sinks, due to relatively fast equilibria and temperature-dependent CO2 partitioning governed by the chemical Henry’s Law (Segalstad 1992; Segalstad, 1996; Segalstad, 1998).

  Knowledge of the correct timing of the whereabouts of CO2 in the air is essential to a correct understanding of the way nature works and the extent of anthropogenic modulation of, or impact upon, natural processes. Concerning the Earth’s carbon cycle, the anthropogenic contribution and its influence are so small and negligible that our resources would be much better spent on other real challenges that are facing mankind.

  Tom V. Segalstad
  Associate Professor of Resource and Environmental Geology

 63. Staffan D.

  Alla insiktsfulla människor vet att AGW är det verkliga hotet mot vår civilisation?   Minsann.  Wikipedia har ett avsnitt:  ”List of scientists opposing the mainstream scientific assessment of global warming”
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_opposing_the_mainstream_scientific_assessment_of_global_warming

  Det finns också ett ”Global Warming Petition Project”, mot Kyoto och rent allmänt AGW.   31487 naturvetare har undertecknat, däribland 9029 som doktorerat.
  http://www.petitionproject.org/

 64. Pehr Björnbom

   
  Rolf #62,
   
  Essenhigh har, som Segalstad skriver, gjort en korrekt bestämning av det som han kallar ”residence time”, vilket är en av tidskonstanterna som bestämmer hur snabbt koldioxiden lämnar atmosfären.
   
  Jag är inte hundraprocentigt säker på detta, men jag har fått den uppfattningen att ungefär hälften av den utsläppta koldioxiden lämnar atmosfären mycket snabbt. Det är lätt att tänka sig att koldioxid som släpps ut av bilar som kör genom en skog till en del tas upp av träden. Koldioxid från en skorsten som ligger vid vatten, hav eller insjö, tas till en del upp av vattnet när den fortfarande är mer koncentrerad, utsläppt koldioxid tas upp av regndropparna när det regnar etc.
   
  Dessa förlopp motsvarar en mycket snabb tidskonstant.
   
  Den tidskonstant som Essenhigh har bestämt gäller för koldioxid som redan har blandats ut i atmosfären och den ligger på 5 – 15 år om jag minns rätt.
   
  Det finns ytterligare tidskonstanter som är långsammare som gör att en liten del av koldioxiden stannar längre i atmosfären. Men dessa tidskonstanter är mer spekulativa eftersom de beräknas teoretiskt med datormodeller.
   

 65. Bengt Abelsson

  Thomas #54
  ”En dubbling av CO2-halten anses enligt ett flertal oberoende metoder ge en uppvärmning på ca 3 grader när väl haven hunnit värmas upp.”
  Nu börjar vi bli helt överens – äntligen!
  CO2 ökar med ca 2 ppm / år – från 280 till 560 tar då 140 år, varav ca 50 redan gått (sedan 1960)
  Enligt NODC (Climate4you) har sedan ca 1982 – 2012 värmeinnehållet ökar 0,35 10^22 GJ/m2 eller 0,13 grader  (0-700 m djup) eller 0,004 grad/år.
  Tre grader kommer då att ta 700 år.
  Varför är jag inte orolig?


 66. Lena Krantz

  Jan E M #20

  Ursäkta för sent svar men jag missade din kommentar.

  ”Det är väl sant att BEST-projektet ledare har varit skeptisk till IPCC och deras resultat.”

  Jag tror att du blandar ihop IPCC och CRU vilket är två helt olika saker. CRU var de som tog fram Hockeyklubban och Muller har kritiserat sättet man redovisade sin resultat på (hide the decline).

  ”Det är väl sant BEST-projektet bekräftar IPCC:s påstående om hur mycket varmare klimatet blivit.”

  Återigen blandar du ihop IPCC med, i det här fallet, olika institut. Det är riktigt att ex GISS har ungefär samma kurva, men de är inte IPCC.

  ”Det är väl sant att klimatskeptiker försökt bortförklara temperaturökningen med att väderstationer som förr låg på landet nu ligger i tätort.”

  Vad som är lite märkligt är att använda ord som att ”försöka bortförklara” temperaturökningen. Vad det handlar om är ju att vara kritisk för att få saker rätt. Jag tror dessutom inte att vi sett slutet för dessa studier än och just att de lägger ut dem på hemsidan gör det ju möjligt att kritisera dem på ett seriöst vis.

  ”Vilket faktiskt varit känt sedan länge men många har fortsatt att sprida lögnerna och det verkar på debatterna här som att många kommer att fortsätta att hävda att det är oklart om det varit någon uppvärmning.”

  Det är ingen seriös skeptiker som medvetet sprider lögner och det är ingen som hävdar att det inte har varit en uppvärmning. Jag lägger ju själv ut UAH-s tempkurva varje månad där man tydligt ser att det har skett en temperaturökning sedan 1979.

  Du spottar och fräser och tycker att kritiska röster skall vara tysta men det kommer de inte att vara i fortsättningen heller.

 67. Rolf

  @Pehr
   
  Tack. Jag vet inte heller,  men det verkar som om ’vår’ CO2 omsätts snabbare av någon anledning eller kanske man har beräknat den naturligt omsatta mängden CO2 för liten. I vilket fall som helst verkar inte CO2 vara ett problem.  
   
  Segelstad skrev också : 
   
  With such short residence times for atmospheric CO2, Essenhigh (2009) correctly points out that it is impossible for the anthropogenic combustion supply of CO2 to cause the given rise in atmospheric CO2. Consequently, a rising atmospheric CO2 concentration must be natural. This conclusion accords with measurements of 13C/12C carbon isotopes in atmospheric CO2, which show a maximum of 4% anthropogenic CO2 in the atmosphere (including any biogenic CO2), with 96% of the atmospheric CO2 being isotopically indistinguishable from ”natural” inorganic CO2 exchanged with and degassed from the ocean, and degassed from volcanoes and the Earth’s interior (Segalstad, 1992).
   

 68. wannabe ekosof

  Thomas
  ”En dubbling av CO2-halten anses enligt ett flertal oberoende metoder ge en uppvärmning på ca 3 grader när väl haven hunnit värmas upp.”

  Ok. Köper det. Hur mycket nedkylning leder en halvering av CO2-halten till?

  ”våra utsläpp är ungefär dubbelt så stora som ökningen i atmosfären så de är ansvariga för ca 200% av ökningen. Har du någon annan siffra?”

   Så hälften av våra utsläpp ökar inte halten av koldioxid, utan försvinner/upptas i bio-space? (hur det blir 200% ansvar för ökningen vill jag antagligen inte veta). Hur mycket skulle CO2-halten minska, pga alla naturliga ”carbon sinks” om vi alla skulle upphöra med all verksamhet? Skulle minskningen (svinnet, sinken, whatever) i co2-halt fortfarande vara ca hälften av det vi släpper ut nu (inte i % utan i ton).
  Hur många ppm kan halten co2 sjunka under 280 utan att risken för permafrost här strax söder om polcirkeln blir akut?

 69. Thomas

  Rolf #67 ”With such short residence times for atmospheric CO2, Essenhigh (2009) correctly points out that it is impossible for the anthropogenic combustion supply of CO2 to cause the given rise in atmospheric CO2.”
   
  Vilken egendomlig slump då att halten börjar stiga så brant *just* när vi börjar med våra stora utsläpp. Vad tror du ökningen beror på om det inte är våra utsläpp?
   
  wannabe #68 ”Hur mycket nedkylning leder en halvering av CO2-halten till?”
   
  Eftersom sambandet är logaritmiskt, ungefär samma tre grader.


   Hur mycket skulle CO2-halten minska, pga alla naturliga ”carbon sinks” om vi alla skulle upphöra med all verksamhet?
   
  Du hittar en diskussion här, men av någon anledning finns inte figuren med där så du får ladda ned FAQ som PDF om du vill se den:
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-10-3.html


  Skulle minskningen (svinnet, sinken, whatever) i co2-halt fortfarande vara ca hälften av det vi släpper ut nu (inte i % utan i ton).”
   
  Att det råkar bli ungefär hälften idag är bara en slump. Biosfären tar upp en massa CO2 därför att systemet hamnat i ojämvikt pga våra stora utsläpp. Skulle vi sluta med dem skulle upptaget gradvis minska allteftersom mängden CO2 i atmosfären minskar och koldepåerna i mark och hav fylls på.
  Hur många ppm kan halten co2 sjunka under 280 utan att risken för permafrost här strax söder om polcirkeln blir akut?

  Ingen aning, men halten lär inte sjunka under 280 ppm förrän en bit in på nästa istid om historiska data är något att lita på, och en sådan bör inte komma på många tusen år.

 70. Staffan D.

   
  ”GOP Neo-Luddites Deny Climate Science”, läser vi i WashPost. Men hav hopp: Richard Muller vid UCal har sett ljuset. ”Global warming is real”, skrev han förra veckan i WSJ. Sedan mid-50s har jordtemperaturen ökat med 1ºC !! Horribelt. Plus sorgliga faktum att vi inte riktigt mätte ”jord­temperaturen” då, innan satelliterna kom. Texten finns hos RCP:
  http://www.realclearpolitics.com/articles/2011/10/25/climate_change_just_got_hotter_111804.html
  – På 1730-talet var Uppsalas genomsnittstemperatur i juli 17,5º; kallaste året 14,8º (1731), varmaste 20,1º (1730).
  – 1850-talet: Genomsnitt 17,5º; kallaste året 15,4º (1856), varmaste 20,4º (1855).
  – 2000-talet (tio år): Genomsnitt 17,8º, kallaste året 15,4º (2000), varmaste 19,9º (2003).

 71. Morgan

  Om det finns någon som inbillar sig att Richard Muller skulle tillhöra den skepiska skaran så kan man läsa denna intervju gjord med honom 2008. http://www.grist.org/article/lets-get-physical

  Han är en tvättäkta alarmist. Det han kritierat är hockeyklubban, men absolut inte AGW teorin. Tvärtom. Dags att skilja de vita fåren från de svarta.

 72. Kurt Persson

  Uffeb #61 Lugn Uffe! Lena sitter förmodligen tillsammans med Inga D. och gör ett jättejobb. Det är inte lite skit de skall bearbeta och Peter Stilbs sliter väl med ett öppet brev till Phil Jones för att be om ursäkt. Ingemar Nordin har en lååång lista att svara för…

 73. Kurt Persson #72

  Eller hur? Nej du, jag har faktiskt redan från början förmodat att i alla fall höjningen sedan 1979 skulle vara korrekt. Det frågetecken som jag hade var storleken på höjningen 20-40-tal jämfört med nu, det var allt!

 74. Kurt Persson

  Uffe, du hade rätt. Jag hade fel!

 75. Kurt Persson #74

  Hmmm…raljant, överlägsen stil..

  Kristian G kanske?

  😀

 76. Pehr Björnbom

   
  Thomas #69,
   
  Vilken egendomlig slump då att halten börjar stiga så brant *just* när vi börjar med våra stora utsläpp. Vad tror du ökningen beror på om det inte är våra utsläpp?
   
  Essenhighs resultat innebär inte att de mänskliga utsläppen är betydelslösa. Men hans resultat tyder på att en del av den ökade koldioxidhalten har naturliga orsaker. Hela ökningen i koldioxidhalt beror enligt detta alltså inte på antropogena utsläpp.
   

 77. Pehr Björnbom

  Morgan #71,

  Jag anser att du har helt fel. Richard Muller är en utmärkt klimatskeptiker.

 78. http://notrickszone.com/2011/10/25/rare-moments-of-sobriety-eu-energy-commissar-says-high-energy-prices-threaten-social-peace/

 79. Pehr Björnbom

  Lena #75,

  Bra hypotes! Retorik utan substans är stöder den ytterligare 😉

 80. hmm.
  http://icecap.us/index.php/go/joes-blog
  http://nzclimatescience.net/index.php?option=com_content&task=view&id=794&Itemid=1

 81. http://andaslugnt.blogspot.com/2011/10/enorma-gasfynd-ny-energiperiod.html

 82. I.E 81#
  Gasen blir en viktig energikälla för människan,också en nödvändig.
  ALI.K.

 83. Bloggämnet beskriver bra den vinkling som passar S.V.T,den var
   väntad.
  Men inte särdeles smart utformad,mycket väsen för ingenting.
  ALI.K.

 84. Bertel

  Lena K.  # 73

  Personen? liknar Kurt”iska” med ko,s”fisk” hågfullhet där frågan, gentemot ängen, är svaret, ifall det finns idisslare att betrakta och frukta. 

  MVH.  Olsson(mannen med ansiktet vänd mot distanslösheten,s gryning) .    🙂

  PS. Thomas, Ivh, mm, bör inte besvara ovannämda reflektion, trots upplevelsen av retorisk träffyta. DS 

 85. Slabadang

  Rolf Per och Thomas!

  Murry Salbys studie blir publicerad snart och bekräftar att de mänskliga utsläppen tillför betydligt mindre än vad IPCC scenarierna utgår ifrån.
  Salby vänder på resonemanget och har hittat stöd för att ökningen av CO2 till mycket stor del är en naturlig konsekvens av att det blivit varmare och inte pga av mänsklig tillförsel.

  Bland annat så stöder han sig på den registrerade sänkningen av CO2 halten efter Pinatubu och motsvarande ökning under El Ninjo 1998. Med hjälp av dessa viktig fluktationer Mauna Loas mätdata har han kvantifierat CO2 ökning på grund av tempförändring och ställt den emot den mänskliga tillförseln.

  Det är inga resultat AGW anhängarna vill se och studein är förbaskat robust. Salby säkerställer sina slutsatser med att också jämföra skillnaderna i de CO2 isotoper som är hänförliga till de mönskliga utsläppen och finner en giagantisk dominans av de naturliga.

  Så Essenhigh och Segelstad är inte ensamma om denna slutsats Salby nu stärker med sin nya artikel. IPCC har missat den naturliga ökningen av CO2 halten. Inte så konstigt när de strukit en hel madeltidsvärme ifrån historiken.

 86. Bertel

  Slabadang. # 85

  Oavsätt våra verbala utsläppsrätter,s påverkan på politiserad klimat, dvs koldioxidinriktad skattindrivning med orala toner, kommer frågan att bestå?

  Vad vet vi om världshavens påverkan på klimatet?

  Finns det tillräcklig kunskap om ”energi”utbyte mellan Tellus och rymden?

  Kan solen påverka klimatet.?

  Är jorden ”töjbar” som en ????  http://www.youtube.com/watch?v=ZKieEwru3HI.    🙂  

 87. Best studien omfattar bara land som sagt(30%),redovisande av frågeställningar görs på C3 Headline.
  ALI.K.

 88. Bertel

  ALI.K # 82

  Håller med dig i dina framtidsbetraktelser gällande naturgas, dvs att vår framtida ”stora” energikälla består mestadels av naturgas och detta kommer sannolikt påverka vår sk geopolitisk verklighet i Europa och världen.

  PS. Arabiska våren har lång väg att vandra och ifall gasen kommer att konkurera ut oljan i snar framtid(20-30 år), dvs 500 miljoner individer bör snarast börja realisera tanken att producera mera i värde (utom olja)än Finland med sina 5 miljoner individer. Än leder Finland, men vi hoppas på den gyllende hösten,s månskära. DS  

 89. Rolf

  @Thomas
   
  Det har aldrig varit och kommer aldrig att bli en fråga om vad jag tror. Det är faktiskt en fråga om kunskap och fakta så långt det går. 
   
  Du har inte svarat på någonting, Du ger tyckande men ingenting av värde. 
   
  En fråga : Vad har du som visar att CO2 styr temperaturen ? 
   
  Jag påstår att det är precis tvärtom. Referenser (PR) : Cheddadi, R., Lamb, H.F., Guiot, J. and van der Kaars, S. 1998. Holocene climatic change in Morocco: a quantitative reconstruction from pollen data. Climate Dynamics 14: 883-890.

  Clark, P.U. and Mix, A.C. 2000. Ice sheets by volume. Nature 406: 689-690.

  Fischer, H., Wahlen, M., Smith, J., Mastroianni, D. and Deck, B. 1999. Ice core records of atmospheric CO2 around the last three glacial terminations. Science 283: 1712-1714.

  Gagan, M.K., Ayliffe, L.K., Hopley, D., Cali, J.A., Mortimer, G.E., Chappell, J., McCulloch, M.T. and Head, M.J. 1998. Temperature and surface-ocean water balance of the mid-Holocene tropical western Pacific. Science 279: 1014-1017.

  Indermuhle, A., Monnin, E., Stauffer, B. and Stocker, T.F. 2000. Atmospheric CO2 concentration from 60 to 20 kyr BP from the Taylor Dome ice core, Antarctica. Geophysical Research Letters 27: 735-738.

  Indermuhle, A., Stocker, T.F., Joos, F., Fischer, H., Smith, H.J., Wahllen, M., Deck, B., Mastroianni, D., Tschumi, J., Blunier, T., Meyer, R. and Stauffer, B. 1999. Holocene carbon-cycle dynamics based on CO2 trapped in ice at Taylor Dome, Antarctica. Nature 398: 121-126.

  Mann, M.E., Bradley, R.S. and Hughes, M.K. 1999. Northern Hemisphere temperatures during the past millennium: Inferences, uncertainties, and limitations. Geophysical Research Letters 26: 759-762.

  Monnin, E., Indermühle, A., Dällenbach, A., Flückiger, J, Stauffer, B., Stocker, T.F., Raynaud, D. and Barnola, J.-M. 2001. Atmospheric CO2 concentrations over the last glacial termination. Nature 291: 112-114.

  Mudelsee, M. 2001. The phase relations among atmospheric CO2 content, temperature and global ice volume over the past 420 ka. Quaternary Science Reviews 20: 583-589.

  Pagani, M., Authur, M.A. and Freeman, K.H. 1999. Miocene evolution of atmospheric carbon dioxide. Paleoceanography 14: 273-292.

  Pearson, P.N. and Palmer, M.R. 1999. Middle Eocene seawater pH and atmospheric carbon dioxide concentrations. Science 284: 1824-1826.

  Pearson, P.N. and Palmer, M.R. 2000. Atmospheric carbon dioxide concentrations over the past 60 million years. Nature 406: 695-699.

  Petit, J.R., Jouzel, J., Raynaud, D., Barkov, N.I., Barnola, J.-M., Basile, I., Bender, M., Chappellaz, J., Davis, M., Delaygue, G., Delmotte, M., Kotlyakov, V.M., Legrand, M., Lipenkov, V.Y., Lorius, C., Pepin, L., Ritz, C., Saltzman, E. and Stievenard, M. 1999. Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica. Nature 399: 429-436.

  Raymo, M.E., Ganley, K., Carter, S., Oppo, D.W. and McManus, J. 1998. Millennial-scale climate instability during the early Pleistocene epoch. Nature 392: 699-702.

  Staufer, B., Blunier, T., Dallenbach, A., Indermuhle, A., Schwander, J., Stocker, T.F., Tschumi, J., Chappellaz, J., Raynaud, D., Hammer, C.U. and Clausen, H.B. 1998. Atmospheric CO2 concentration and millennial-scale climate change during the last glacial period. Nature 392: 59-62.

  Steig, E.J. 1999. Mid-Holocene climate change. Science 286: 1485-1487.

  Yokoyama, Y., Lambeck, K., Deckker, P.D., Johnston, P. and Fifield, L.K. 2000. Timing of the Last Glacial Maximum from observed sea-level minima. Nature 406: 713-716.
   
  Vill du ha mer ? 

 90. Inge

  I går kväll vid 18-nyheterna frågade ankaret den krullhårige meteorologen hur mycket varmare det blivit. Han svarade 1.5 grader. På hur lång tid då. Under perioden. Konstiga svar. Möjligen kan det ha blivit 1.5 grader varmare sedan 1970 i Sverige, jag vet inte. Sen hänvisade han till att vintrarna hade blivit mildare så han räknade väl inte med de senaste 3 vintrarna. Det var inte onormalt med några kalla vintrar mitt i en uppvärmning sa han också. Det lät ju alarmistiskt och bra om man nu vill framföra det budskapet. Att det globalt inte blivit mer än 0,7 grader varmare på 100 år sa han förstås inte. Han bara skötte sitt jobb???

 91. Peter Stilbs

  Inge #90 Den svenska väderstatistiken förra århundradet har en naturlig variabilitet på plus minus 2 grader över landet och året. Dvs ett spann på 4 grader.

  I övrigt tror jag inte vår krullhårige meteorolog vet särskilt mycket om klimat. Han bör hålla sig till meteorologin, liksom väder-Pär och Tone – som båda slutat, för att tjäna pengar på föredrag och böcker med klimatpapegojinnehåll.

 92. Rolf

  @Thomas
   
  Kan tillägga att jag nu visat PR studier för dig som faktiskt visar att den antropogena CO2 mycket troligt inte ens har med den största delen av ökningen av CO2 i atmosfären att göra. Då har jag uttryckt mig väldigt försiktigt. Nu åligger det faktiskt dig att visa motsatsen, inte att bara komma med frågor !


  Dessutom är det så att bara för att någonting inträffar samtidigt visar det inte inte orsak och verkan. Om samma sak inträffar flera gånger kan man börja fundera, eller om en händelse alltid följer på en annan, då har man en mycket trolig orsak och verkan. 


  Plotta CO2 i ett diagram mot temperaturen och se sedan om du kan hitta någon form av samband. Korrelationen är minst sagt dålig.
   
  Som gjorts på skämt kan man genom ditt resonemang faktiskt visa många samband som vi vet inte har med CO2 att göra. Hur var det nu, antal republikaner i senaten ? 

 93. Thomas

  Slabadang #85, du är sån där som tror på en väldigt varm MWP också? Varför steg då inte CO2-halten under denna om den är så känslig för temperaturen?
   
  Rolf #89 argumentation avgörs inte av vem som slänger fram längst lista referenser. Alla dina är nämligen totalt irrelevanta. Kan du ens förklara vad du anser att din första referens bevisar, eller har du bara kopierat dem från någon lista? De härstammar från senaste istidscyklerna då det inte förekom någon förbränning av fossila bränslen, och kan därför inte säga någonting om hur sådan ändrar CO2-halten. Däremot visar de att CO2 historiskt kunnat fungera som positiv återkoppling så att varmare temperatur ger mer CO2 som i sin tur höjer temperaturen. Om detta gäller även idag så underskattar vi framtida temperaturökningar.
   
  Vad hela den här diskussionen visar är bara hur rätt Mikael hade i #5. Det finns ingenting som inte kan förnekas av någon grupp AGW-förnekare.

 94. Thomas

  Rolf #92 ”Plotta CO2 i ett diagram mot temperaturen och se sedan om du kan hitta någon form av samband. Korrelationen är minst sagt dålig.”
   
  Skämtar du?
  http://www.skepticalscience.com/images/Milankovitch_Cycles_400000.gif
  http://zfacts.com/metaPage/lib/zFacts-CO2-Temp.gif

 95. Christopher E

  Angående Mikaels #5;

  Det var ett rejält självmål. Det blir väl ofta så, att när en alarmist ska försöka beskriva de hemska skeptikerna som så blir det istället en självbeskrivning. Det finns ju nämligen ett klart mönster som alarmister använder i sin retorik. Ingen som följt de mer flitiga AGW-trogna proselyterna på dessa kommentarer kan ha missat det:

  1. Förneka intensivt historiska svängningar som medeltida klimatoptimum; nutida ”rekord” är därför unika.
  2. Om dessa historiska perioder ändå fanns, hävda att de aldrig varit viktiga för argumentationen ändå.
  3. Förneka att klimatets naturliga variation (tex solvariation) i nutid är betydelsefull och därför inte bidragit till uppvärmningen under sena 1900-talet.
  4. Om det visar sig att uppvärmingen aldrig kommer, hävda att den naturliga variationen (tex solvariation) maskerat den.
  5. Om maskerande effekter inte visar sig stämma, hävda att uppvärmningen bara är fördröjd.
  6. Om det visar sig att hotet om fördröjda effekter inte håller, hävda då att CO2 försurar haven.
  7. Om det visar sig att hotet om försurning inte håller, hävda att omställningen ändå behövs för fossila bränlsen snart tar slut.
  8. Om det visar sig att fossila bränslen inte alls snart är slut så hävda att omställningen ändå behövs för att fördela resurser mellan fattiga och rika.
  9. När hela denna lista är slut, skriv då långa inlägg om att Spencer är kreationist, om att skeptiker inte alla tycker precis likadant och att ”förnekarna” är i händerna på konservativa amerikanska högern…

 96. Christopher E

  Thomas #94;

  Angående bevisvärdet där, i själva verket är korrelationen mellan priset på frimärken och ”global uppvärmning” bättre än ditt diagram…

  http://joannenova.com.au//globalwarming/graphs/us_post_causes_global_warming.jpg

  😉

  Vad gäller CO2 (som i ditt första länk förresten släpar efter temperaturen med ca 800 år) kanske vi istället skulle titta närmare på den period då CO2 ökat snabbast….

  http://www.iceagenow.com/Global-temperature-chart-Fielding.gif

  Superkorrelation! 🙂

 97. Ulrik

  På Sydnytt i går så berättade man om bokträd som dör i Malmö. Orsaken tros bland annat vara Phytoftera som kommit hit för att det blvit varmare.

  Varför är det bara i Sverige som växter och djur inte tål europeiskt klimat?

  http://svt.se/2.33782/1.2578698/svamp_dodar_skanska_bokar

 98. Thomas

  Christopher #96, bara för att få klarhet: sällar du dig till dem som menar att det inte är människan som ligger bakom senaste seklets snabba uppgång av CO2-halten? Det är trots allt det diskussionen kommit att handla om.

 99. Daniel F.

  Thomas #94,
   
  Den korrelerar under 30 år de senaste 110 åren. Det är inget vidare, faktiskt.

 100. Rolf

  @Thomas
   
  referenserna är underlag för att visa att CO2 följer temperaturen. 
   
  Var kan du visa motsatsen ?

 101. Thomas

  Rolf #100, CO2 följer temperaturen när det inte sker en massa extra, temperaturoberoende utsläpp via eldning av fossila bränslen.  Och kan du nu ta och förklara vad du menar att din första referens bevisar?
   
  Daniel #99, hur drar du nu den slutsatsen? Du har en bra korrelation mellan CO2 och den mer långsiktiga trenden i temperatur, även om det också förekommer snabbare fluktuationer i temperatur som beror på annat.

 102. Björn

  Thomas, allting annat än CO2 som orsak till en värmeökning under främst 1900-talet, förnekas av AGW-troende. Problemet är att om du et al. accepterar andra orsaker, då måste ni också rangordna faktorerna med avseende på grad av forcing. Då kan det ju visas att inverkan av CO2 hamnar under 90%-strecket, vilket gör att AGW-hypotesen faller pladask.

 103. Rolf

  @Thomas
   
  Äntligen är vi överens. CO2 följer temperaturen ! Alltså är alla emissioner naturliga eller inte av någon större betydelse.

 104. Rolf

  Studien visar att det inte finns något samband mellan temperatur och CO2. (Cheddadi et al.).
   
  Eller saxat : This paper adds to a growing body of research that clearly shows that over a period in earth’s climatic history when atmospheric carbon dioxide concentration varied but little and was approximately 100 ppm less than today’s value, mean annual temperatures in some locations were as much as ”4°C warmer than the present.” Therefore, even major future warming would not be proof of the claim that it is CO2-induced.

 105. Rolf

  Det blev fel, studien visar att det inte finns något samband där temperaturen beror på CO2.

 106. Christopher E

  Thomas #98;

  Jag anser att ökningen av CO2 i atmosfären är till helt övervägande del antropogen, med möjligen en (mycket) liten påökning pga högre temperatur.

  Boisfärens respons på högre halt för undan ca hälften av utsläppen, tex. ökningen av salper i världshavrn som binder kol.

 107. Thomas

  Rolf #103, du fantiserar fritt och är uppenbarligen oförmögen att läsa innantill. 
   
  Som väntat citerar du i #104 inte från artikeln utan från den famösa co2science som gör sina egna ”fria” tolkningar av vetenskapliga artiklar. Sen är det ju direkt komiskt att du väljer ett citat som påstås motbevisa sambandet mellan temperatur och CO2 när du hela tiden försökt argumentera för att CO2 följer temperaturen. Du hade uppenbarligen inte ens läst referatet när du slängde in den i din långa lista vilket visar med vilken stringens du argumenterar.

 108. Daniel F.

  Thomas #101,
   
  Titta på grafen du själv länkar till. Temperaturen stiger kraftigt under 30 år i början av 1900-talet. Sedan planar den ut och sjunker under 40 år. Därefter stiger den kraftigt igen under 30 år, för att sedan i stort sett plana ut under 15. Och där är vi nu.
   
  Tycker du verkligen att CO2 följer samma mönster?

 109. Thomas

  Christopher #106, trevligt att du håller med mig, synd bara att du ändå föredrog att hacka på mig än försöka utbilda de AGW-förnekare som här påstår precis motsatsen. Det är väl egentligen bara Pehr som ägnar någon som helst möda åt att kritisera fel även hos andra AGW-förnekare.

 110. wannabe ekosof

  Thomas
  Tack för svaren tidigare.
  Några frågor till.
  Enligt grafen över Milankovitch cyklerna varierar temperaturen med ca 8 C från mellanistiderna till istidsminimum. CO2 halten varierar samtidigt ca 100 ppm. Tolkar man in en kausalitet i denna korrelation mellan temperatur och CO2 halt? Hur?

  http://www.skepticalscience.com/images/Milankovitch_Cycles_400000.gif

  Från 1880 till 2000 har temperaturen stigit ca 1 grad C och CO2 ökat (varierat) samma ca 100 ppm som under Milankovitch cyklerna. Har uppfattat det som så att man här pekar ut CO2 som orsak till uppvärmningen.

  http://zfacts.com/metaPage/lib/zFacts-CO2-Temp.gif

  Milankovitch cyklerna kan vi inte påverka. En ny istid kommer antagligen lika säkert som Kalle Ankas julhälsning på dumburken. Om vi nu faktiskt har en metod som fördröjer istiden och förlänger mellanistiden, dvs genom att återföra fossilt CO2 till atmosfären och biosfären, vore det då inte på snudd till självdestruktivitet att inte använda denna metod så länge den finns tillhanda? Det blir ju hur som helst värre (kallare) i framtiden.

 111. Thomas

  Daniel F #108, läs vad jag skrev i #101! Man väntar sig inte att CO2 och temperatur skall följas åt exakt under korta tidsperioder. Christopher gör precis samma fel i #96, tittar på en alldeles för kort period. 
   
  För att ta ett liknande exempel. Anser du att temperaturen korrelerar med årstid? Titta på en mätstation och du kommer finna att temperaturen växlar kraftigt dag för dag, ett mönster som du inte alls hittar i variationen i dagens längd pga årstidsväxlingen, men om du ser det större mönstret kommer du finna en kraftig korrelation.

 112. Bengt Abelsson

  Jag har inte sett någon kommentar från Thomas re min #65 när vi nu äntligen är överens.

 113. Thomas

  wannabe #110, din temperaturkurva visar på temperaturvariationerna i Antarktis vilka antagligen är en bit större än de i global medeltemperatur. Kausaliteten är att jordens banvariationer driver ökad isbildning på norra halvklotet, mer is ger mer reflekterat solljus vilket kyler klimatet, av någon ej helt klarlagd anledning (finns flera teorier) så sjunker CO2-halten vilket sänker temperaturen ytterligare, och dessutom sänker den på båda halvkloten trots att istillväxten främst sker på norra. För att få skiftningen att gå ihop kan man heller inte anta den låga klimatkänslighet som många AGW-förnekare gör.
   
  Det är riktigt att senaste seklets uppvärmning till allra största delen beror på CO2. Det kan vara lite mer eller lite mindre än 100%.
   
  Hur det blir med nästa istid återstår att se. Försöker man använda samma mönster som för de senare glaciala cyklerna så borde denna interglacial bli ovanligt lång, kanske räcka 50 tusen år till, om vi inte släpper ut så mycket CO2 att vi helt ställer in den:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/03/kommer-nasta-istid.html
  I vilket fall som helst är nästa istid inget vi behöver oro oss för.

 114. Rolf

  @Thomas 107
   
  Nejdå, jag har visat att CO2 inte har betydelse, och du skriver att CO2 följer temperaturen. Voila. Upp till dig att visa annat.
   
  Det komiska var inte ett fel, bara en förklaring för att undvika feltolkning.

 115. Daniel F.

  Thomas #111,
   
  ”Korta tidsperioder”? Det finns ju bara korrelation i 30 år av 115?! Kurvorna matchar bara varandra under en (1) kort tidsperiod. I övrigt inte.
   
  Det är just det där ”annat” i #101 som jag hakar upp mig på. CO2 anses driva en accelererande uppvärmning. Det påstås vara säkerställt bortom allt tvivel. Men trots att CO2 ökar och ökar så finns det ”annat” som (relativt ofta visar det sig) har större effekt på temperaturen än CO2. Det är konstigt.
   
  Ju mer CO2, desto svårare borde det ju vara för ”annat” att slå ut effekten av CO2, eller hur? Ändå har ”annat” lyckats få temperaturen att plana ut de senaste 15 åren. Det borde få en del AGW-förhoppare att fundera på om inte ”annat” är mer intressant än CO2.
   
  Man borde i alla fall erkänna att det finns ”annat”, istället för att gapa sig hes om oljelobby, vifta med armarna och säga att science is settled.
   
  Ditt liknande exempel liknar för övrigt inte detta alls.

 116. Olaus Petri

  Daniel F #115

  Föredömligt komprimerat och spot on. 

 117. Daniel F.

  Tack OP. 🙂

 118. wannabe ekosof

  Thomas #113
  Ok. Klimatkänsligheten är alltså logaritmisk. 100 ppm neråt har en större effekt på temperaturen än 100 ppm CO2 uppåt. Frågan är kanske var vi befinner oss på denna logaritmiska kurva? Uppe på den utplanande övre delen eller nere på den brantare delen. Det har kanske betydelse för bedömningen av klimatkänsligheten just nu, eller?

  Nedkylningen av det södra halvklotet (och antarktis) berodde på minskad halt CO2 pga istid, skriver Du. Kan inte havströmmar nedkylda i norr vid isklimpen bidragit/stått för nedkylningen söderut?
   
  Finns det någon graf som beskriver temperaturförändringen på antarktisk i förhållande till halten CO2 över motsvarande tid som den som beskriver den globala temperaturen? Kunde vara till hjälp för att få en uppfattning om klimatkänslighet i förhållande till CO2 om samma område jämföres.

 119. Gunbo

  Gott folk, nu kan vi sluta tjafsa om temperaturen stigit eller inte. Fred Singer säger som det är: temperaturen har INTE stigit, den globala uppvärmningen existerar inte! Så det så!
  Han skriver bl a följande i ett brev till Washington Post:

  ”Unlike the land surface, the atmosphere showed no warming trend, either over land or over ocean — according to satellites and independent data from weather balloons. This indicates to me that there is something very wrong with the land surface data. And did you know that the climate models, run on super-computers, all show that the atmosphere must warm faster than the surface. What does this tell you?
  And finally, we have non-thermometer temperature data from so-called “proxies”: tree rings, ice cores, ocean sediments, stalagmites. They don’t show any global warming since 1940!” (mina fetningar)

 120. Gunbo

  För säkerhets skull borde jag kanske nämnt att ovanstående kommentar är ironisk. Inte alltid lätt att fatta.

 121. Håkan Sjögren

  Thomas # 46 : Jag anser att siffrorna 280 och 390 är helt oväsentliga, men trots att de kommer från AGW-håll kan jag acceptera dem.  Därtill anser jag att Du i # 42 och Rolf i # 40 tvistar om påvens skägg då det j inte finns något som tyder på att halten CO2 på något sätt kan påverka klimatet. Om andra inte håller med om detta får de skylla sig själva när sanningen slutligen uppenbaras. Mvh, Håkan.

 122. Bengt Abelsson

  #118
  I en logaritmisk kurva bestämmer grafritaren själv vilken del som är ”brant” och vilken som är ”lutande”.
  Inget ersätter eget omdöme.
  I ett lin-log diagram, med punkterna 315/0 och 630/3 kan man med linjärinterpolation hitta punkten 395/0,987
  Detta kan ges den fysikaliska tolkningen så att från CO2-halt 315 ppm till CO2-halt 630 ppm stiger en variabel med 3 enheter.
  Vid CO2-halt 395 ppm får denna variabel då värdet 0,987 ( eller 1)
  Den faktiska temperaturstegringen sedan 1960 (genomsnitt av de 5 mätserierna) ca 0,5 grader.
   
  Bertäffande temperaturer i Antarktis finna på Climate4You redovisat, blan annat, mätserier från 5 stationer sedan 1957.
  Med måttligt grov timmermanspenna blir det horisontella linjer.

 123. wannabe ekosof

  Bengt Axelsson #122

  Så det förväntade värdet på temperaturstegringen vid 395 ppm skulle varit 1 enligt den kurvan som antar att 630 ppm ger 3?
  Men i verkligheten blidde det bara 0,5 eller?

  Nånting som inte stämmer då? ”Kartan kan det inte vara fel i, den har översten ritat. Riv huset, det skall inte vara där!”

 124. Christopher E

  #113

  ”Det är riktigt att senaste seklets uppvärmning till allra största delen beror på CO2. Det kan vara lite mer eller lite mindre än 100%.”

  Verkligen inte. Det förutsätter att den något märkliga kausaliteten att CO2 värmer innan den är utsläppt…

  I själva verket kan bara en liten bråkdel av uppvärmningen senaste seklet bero på CO2.

  #111

  Den tidsperiod jag visade är nu inte så mycket kortare än den du pekar för korrelation. Effekten från CO2 är omedelbar i atmosfären, vad är det på som totalt undertrycker en ökande växthuseffekt från rekordstora utsläpp, menar du? Det kan ju inte vara solen, för den har ju AGW-troende fnyst åt som förklaring på att rekordstark och ökande solaktivitet på 1900-talet haft något med temperaturen att göra. Det förnekandet gjorde du ju senast i #113.

 125. Ingemar B

  Så fort det handlar om vårt ev. ansvar för klimatförändring
  …så blir alltid så många provocerade (se bara på SR:s Klimats hemsida, och naturligtvis här) … VARFÖR???
  För det är ju så uppenbart att vi i dom rika länderna ÄNDÅ snarast måste drastiskt minska beroendet av fossila bränslen, av så många fler skäl, oavsett ev. klimatförändring!!!!

 126. Inge

  Daniel #15
  Ber att få instämma med Olaus Petri. Så blev det också tyst på Thomas….en stund. Även Christopher ”124 hade svar på tal. Tack!

 127. Ingemar B

  …eller så är det så att det är bara att tuta och köra…. Då är det allt en jäkla tur att vi har Repubikanerna i Amerikatt !! (Dom med sin alltigenom stora klokskap och visdom…)

 128. Inge

  Ingemar B
  Visst, håller delvis med. Men att dra igång en massrullning av pengar av fel skäl blir inte bra. Med den dåliga världsekonomi vi ha är det nog en fördel om pengarna gör bästa nytta. Sen har det nyligen visat sig att det finns enorma gasfyndigheter runt om i världen som kan användas tills att utvecklingen hittat billiga alternativ.

 129. Ingemar B

  Inge #128
  Men det är nog bråttom med dagens utveckling…
  Då bör väl utvecklingen av alternativen stimuleras mera, t.ex. med en rejäl skatteväxling? (Allra helst i USA, förstås)

 130. Bengt Abelsson

  wannabe # 123
  Precis så menade jag.

 131. Inge

  Ingemar B

  Ja, kanske det. Vill nämna en Nobelprisad grej som jag pratat om förut här på bloggen: Grafen är ett tunt lager av grafit, en molekyl tjockt. Inom 10 år säger man att det gett oss betydligt bättre batterier (i form av kondensatorer), bättre halvledare/transistorer och bättre solceller. Man kan ju hoppas på det. I alla fall är människans uppfinningsrikedom något som hela tiden för utvecklingen framåt medan omgivningen stått häpen och tittat på

 132. Gunbo

  Bengt Abelsson m fl,

  ”Vid CO2-halt 395 ppm får denna variabel då värdet 0,987 ( eller 1)
  Den faktiska temperaturstegringen sedan 1960 (genomsnitt av de 5 mätserierna) ca 0,5 grader.”

  Hänvisar ni till temperaturökningen över både land och hav eller till enbart landbaserade mätningar?

  BEST skriver:
  In so doing, we find that the global land mean temperature has increased by 0.911 ±0.042 C since the 1950s (95% confidence for statistical and spatial uncertainties).

  Rätt nära 0,987 eller hur?

  Här är GISS graf över temperatur mätt på landbaserade stationer: 
  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.A.gif 

  Om man räknar med en temperaturhöjning över både land och hav på 0.5 grader får man också räkna med att haven sänker temperaturen. Eller hur?

 133. Slabadang

  Thomas 93#

  Slabadang #85, du är sån där som tror på en väldigt varm MWP också? Varför steg då inte CO2-halten under denna om den är så känslig för temperaturen?

  Vi hade inget Mauna Lua under medeltiden och stomatadata visar att CO2 nivåerna visst steg under MVP. Du är mycket medveten om att CO2 nivåerna styrs mycket tydligt av tempförändringar bevisen om motsatsen är betydligt klenare och Murry salby rä ju siste man ut att verifiera samma bevis om att människans tillförsel utgör en mycket mindre del av co2 höjningen än vad alarmismen medger. Det är en central dominobricka för hela alarmismen.

 134. Ingemar B

  Tack Inge! 
  Precis sådan och annan smart hållbar teknik ska vi i Sverige (t.ex.) satsa på, och inte med näbbar och klor hålla fast vid det gamla! Inte minst för att vår industri kommer vinna i konkurrenskraft!!

 135. Bengt Abelsson

  Gunbo # 132
  Jag tog siffran 0,5 grad från diagram på Climate4you, den är en samplottning av UAH, RSS, GISS, NCDC och HadCRUT3. men min ögonmåttsuppskattning.
  Jag antar att dessa avser inklusive oceaner. Räkneövningen var därför att Thomas menade att en dubblad CO2-halt ska ge 3 grader ökning, då oceanerna hunnit med.
  Thomas antaganden ger de 0,987  (1) medan mätningarna enligt ovan ger 0,5.
   

 136. Gunbo

  Bengt Abelsson #135,

  ”Jag antar att dessa avser inklusive oceaner.” Ja, och det förklarar varför ökningen är 0,5 i stället för 0,911 som BEST kommit fram till från enbart landbaserade mätningar. BEST:s resultat ligger rätt nära Thomas antagande. Det ligger nära till hands att han också får rätt ”då oceanerna hunnit med”.

 137. Thomas

  wannabe #118 att sambandet är logaritmiskt innebär bara att en viss procentuell förändring i CO2-halt motsvarar en viss förändring i temperatur. en dubbling eller halvering av CO2 ger båda 3 graders temperaturändring, och om sambandet var helt logaritmiskt skulle det gälla oberoende av vilken CO2-halt man startar på. (Nu är logaritmen en approximation som gäller för de värden vi lär träffa på)
   
  Visst sker även värmetransport över ekvatorn med havsströmmar, däremot inte mycket via luft, men knappast tillräckligt för att i sig förklara den samtidiga avkylningen. De kurvor över temperatur från iskärnor vi har från Antarktis återger temperaturen i den regionen, inte globalt.
   
  #123 Dels så tar det tid för oceanerna att värmas upp så vi har en eftersläpning i uppvärmningen och dels har vi genom våra svavelutsläpp oock gett en avkylande påverkan. Därför är den temperaturökning vi ser idag inte den samma vi skulle få om vi behöll dagens CO2-halt och väntade några decennier för att systemet skulle närma sig jämvikt.

 138. Thomas

  Christopher #124, ”Verkligen inte. Det förutsätter att den något märkliga kausaliteten att CO2 värmer innan den är utsläppt…”
   
  Inte alls! Allt det förutsätter är att vi har andra faktorer som kan påverka klimatet en aning uppåt eller nedåt. Om den naturliga trenden utan våra utsläpp varit nedåt så är den  uppvärmningen vi mätt upp mindre än den som CO2 orsakat. Detta utöver de faktorer jag nämnde i #137.
   
  ”Effekten från CO2 är omedelbar i atmosfären, vad är det på som totalt undertrycker en ökande växthuseffekt från rekordstora utsläpp, menar du?”
   
  Återigen: vi har även naturliga fluktuationer, t ex har vi haft en period med ovanligt låg solintensitet (och solaktivitet för er som tror den har stor betydelse). Ibland kommer dessa fluktuationer samverka med inverkan av ökad CO2-halt och då får vi snabb uppvärmning, ibland motverkar de varandra och då blir uppvärmningen långsam eller rentav en svag avkylning.
   
  ”Det förnekandet gjorde du ju senast i #113.”
  Hur jag än läser kan jag helt enkelt inte läsa in något sådant budskap i mitt inlägg #113.

 139. Thomas

  Om det är några som känner sig förfördelade för att jag inte besvarat just deras inlägg ber jag om ursäkt, men ni är rätt många.

 140. Christopher E

  Thomas #138

  Du talar teori, men solaktiviteten har i praktiken gått upp under 1900-talet. Att förutsätta en mystisk kylande effekt som övertrumfar även solen och gör att 1900-talet egentligen skulle blivit kallare är inte realistiskt, i synnerhet som du kritiserar dem som påpekar att det blivit varmare sedan LIA och inte preciserar en mekanism. Är okända mekanismer bara tillåtna om de kyler?

  I #113 menar du att nära all uppvärmning under 1900-talet (och kanske mer!) beror på CO2. Du förnekar därmed att solen bidragit till uppvärmningen (du har inte med dig konsensusen i din klimatpanel där, förresten, så välkommen som tvivlare, även om du väljer en av de få saker vi skeptiker håller med den om). Ingen uppvärmning från solen alltså, Men du nämner gärna solen som avkylande när inte uppvärmningen från CO2 uppfyller förväntningarna. Det brukar vara svårt att äta kakan och ha den kvar i längden.

 141. Ulrik #97
  På Sydnytt i går så berättade man om bokträd som dör i Malmö. Orsaken tros bland annat vara Phytoftera som kommit hit för att det blvit varmare.
  Varför är det bara i Sverige som växter och djur inte tål europeiskt klimat?
   
  Vad det anbelangar växterna, och om dessa planterats och sköts av människor, så är ett tips att inget annat lands innevånare är så indoktrinerade med kompost och ytgödslingstramseriet som i Sverige. Jag har mejlat Sydnytt och Malmös stadsträdgårdsmästare om att jordisering kan bota och få liv i de sjuka bokarna. Sak samma med den gamla eken i Stockholm som visats i TV och som man vill såga ner. Så sätt igång och jordisera och den kan få nytt liv igen. Att gamla träd blir sjuka och växer sämre beror oftast på att näringen inom rotvolymen börjar ta slut.

 142. Thomas

  Christopher #140, ” Att förutsätta en mystisk kylande effekt som övertrumfar även solen och gör att 1900-talet egentligen skulle blivit kallare är inte realistiskt”
  Jag ”förutsatte” ingenting, jag bara påpekade möjligheten. 
  Tittar man på solfläcksindex har det gått upp fram till 1960 och ned därefter ned för att nu vara lägre än 1880:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Temp-sunspot-co2.svg
  Om solen är dominerande borde det fått genomslag i temperaturen.

 143. Daniel F.

  Inge #126,
   
  Tack, men jag vill ändå påpeka att jag inte på något sätt vill ”få tyst” på Thomas. Jag delar inte hans åsikter i klimatfrågan, men han debatterar dem i alla fall. Och dessutom här på TCS.
   
  Det är han ganska ensam om bland AGW-förhopparna, och det har han min respekt för.

 144. Björn

  Thomas [142]; Du skriver: ”Tittar man på solfläcksindex har det gått upp fram till 1960 och ned därefter ned för att nu vara lägre än 1880”. Du är felinformerad, eller behagar du skämta? Läs NOAA: s solfläcksstatistik nedan:

  ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/INTERNATIONAL/yearly/YEARLY

 145. Thomas

  Björn, själv föredrar jag att titta på sådan mängder data som en figur som i den jag länkade till. Menar du att du kan få överblick genom att titta på en sådan tabell?

 146. Björn

  Thomas [145]; Det är skillnad på avtagande och avtagande. Efter 1960 har vi haft 14 år med ett medelvärde på solfläckarna som är större än 100. För hela 1900-talet är antalet år med ett melvärde som är större än 100, 25. Från år 1700 fram till slutet av 1800-talet var antalet år med ett solfläcksmedelvärde som var större än 100, 20. Alltså på 200 år var det 20 år med ett medelvärde större än 100, jämfört med 1900-talet (100 år) som hade 25 år med medelvärdet större än 100.

  Thomas, jag tror inte att du vill kännas vid denna besvärande statistik, därför att solfläckarna gäckar de som tror att det endast är CO2 som har orsakat en uppvärmning under 1900-talet.
  Tho

 147. pentaxZ

  För övrigt, kan någon carbonistra förklara faran med några graders global remperaturhöjning? Vore mycket spännande att få veta vilken typ av armageddon vi har att se fram emot.

 148. pentaxZ #147

  Det blir nog svårt att förklara så få skillnader i global temperaturhöjning för de som associerar till väder, och tror att det nödväntigtsvis handlar om en likformig temperaturförändring på varenda kvadratmil av jordklotet… och under alla årstider…

 149. pentaxZ

  Uffeb #147
  Kom igen nu, ni carbonistras påstår ju att + 0,7 grader på 150 år är katastrofalt, typ. Vad kommer att hända? Något handfast måste det ju finnas att peka på. Något som inte skulle ske om inte AGW fanns. Så svårt ska det väl ändå inte vara.

 150. pentaxZ #149
  Du får väl fråga ”carbonistras”. Kan det vara så svårt?

 151. Thomas

  pentaxZ, du problemet med stigande havsnivå. Dels från termisk utvidgning av haven medan de värms upp och dels från smältande glaciärer och istäcken. Lite tråkigt i och med att vi haft den dåliga smaken att bygga städer längs kusterna och odlar upp bördiga floddeltan som inte ligger långt över havsnivån.
   
  Intensifiering av den hydrologiska cykeln lär leda till både mer torka och mer översvämningar när det väl kommer regn.
   
  Våra existerande ekosystem är anpassat till det lokala klimatet och det tar tid för dem att anpassa sig, speciellt som vi så effektivt spärrar naturliga migrationsvägar för organismer (de som inte kan flyga) med vägar, åkrar och hela städer. Ändra klimatet och somliga arter dör ut lokalt utan att nödvändigtvis hinna ersättas av andra. Vi har t ex på somliga håll sett ökade angrepp av skadeinsekter på träd som tidigare slogs ut effektivt av kalla vintrar.
   
  Mer svårförutsägbara lokala klimatförändringar om vind- och havsströmmar ändras. Områden som idag är bördiga kan bli öken och vice versa. Och om du tror att det bara är att flytta på folk, så dels leder det till oerhörda politiska problem och dels så har öknar i allmänhet ingen bördig jord så även om det kommer regn kan man inte odla där på lång tid.
   
  Räcker det som smakprov?

 152. Gunbo

  PentaxZ #149,

  ”Kom igen nu, ni carbonistras påstår ju att + 0,7 grader på 150 år är katastrofalt, typ.”

  Vad jag vet har ingen påstått att 0,7 grader är katastrofalt. Vad som sägs är att om trenden fortsätter kan det bli katastrofalt. 

  Du får betänka att under de senaste 9 000 åren har temperaturen varit ca 2 grader högre och då är 0,7 rätt mycket.

 153. Svempa

  Klimatologi är som ekonomi. Man har en dataserie och kan inte göra göra jämförelser där enskilda variabler kan isoleras och studeras. Det ger också upphov till en jämrans massa ”experter” som botaniserar i den stora kökkenmöddingen av diverse historiska observationer och sätter samman sin personliga kombination som sägs förklara forntid och framtid. Vilket håller så länge som den pågående trenden fortsätter. En 50/50 chans. För eller senare händer det som ”ingen kunde förutse” och prognosen ballar ur och då har man förklaringar för det med.  Som att en kall vinter kan vara effekten av global uppvärmning.

 154. Svempa #153

  ”Som att en kall vinter kan vara effekten av global uppvärmning.”

  En eller ett par kalla vintrar behöver inte vara i konflikt med en ökande genomsnittlig temperatur på Jorden.

  Ungefär som att ett par företag kan rasa på börsen trots att börsen går upp.

  För att dra ett löjligt exempel som jämför med kortsiktig ekonomi i en begränsad skala.

 155. pentaxZ

  Thomas #151

  Med förlov sagt, men inget av det där du rabblar upp har väl knappast inträffat, speciellt inte i katastrofal skala. Och om vi bortser från ren mänsklig olägenhet och tittar på hur naturen klarar sig så är det ju uppenbart ett ickeproblem.