Att göra prognoser – del 2

Vi har nu kommit till del 2 av att göra prognoser. Del 1 kan du läsa här. Det som är så svårt är att verifiera prognoser när tidigare utfall framåt i tiden saknas. Vilken trovärdighet har de? När IPCC påstår att det ska bli 2-6 grader varmare på jorden det närmaste 100 åren – är det trovärdigt? Eller är det bara en (o)kvalificerad gissning? Läser man MSM och lyssnar på politiker är det en absolut sanning.
T.o.m. IPCC:s egen rapport AR4 visar att det finns tvivel om globala uppvärmningen och dess orsaker. Vad IPCC säger är att det är minst 90% sannolikhet att mer än 50% av uppvärmingen beror på mänskliga växthusgasutsläpp. Ett ganska stort tvivel egentligen. Nu är dessa siffror inte heller vetenskapliga utan är en subjektiv åsikt från de som skrivit IPCC-rapporten.
Men detta framkommer aldrig i MSM eller bland de som babblar om ”tvågradersmålet”. De senaste 16 åren har inte jorden blivit varmare statistiskt sett. Globala temperaturen har stått still. Inte vad IPCC:s modeller visar. Klimatalarmisterna har desperat fått hitta andra källor till alarmism. Såsom att Arktis sommaris har minskat mest sen 1979. Före dess vet vi mycket lite. Samma tid har Antarktis is nått rekordnivåer. Inte heller enligt IPCC:s teorier.
Nu tillbaka till globala temperaturen och IPCC:s prognoser. Professor Armstrong,  Kesten Green – University of South Australia och Willie Soon gjorde en granskning av IPCC:s klimatmodeller. Man fann att IPCC och dess klimatmodeller bröt mot 85% av 90 grundläggande prognosprinciper. Man fann också att globala uppvärmningen är i huvudsak en icke-vetenskaplig politisk rörelse.
Man undersökte också om det fanns vetenskapliga bevis för varför denna typ av  modeller hade valts. Av 788 referenser fanns den ingen som visade varför denna typ av modell hade valts. Anm. den metod som används liknar de som används för väderprognoser men som inte initieras med verkliga data. Jorden delas in i ett tredimensionellt rutmönster och sen löses kopplade partiella differentialekvationer numerisk. Datorerna räknar sig framåt i tiden.
Då initiering med verkliga data saknas så simuleras starten med en rad olika  uppsättningar av påhittade men möjliga data. Man kör alltså modellerna gång på gång med olika påhittade initialvärden. Resultatet blir ett spagettinystan där globala temperaturen i medel stiger några grader med stor spridning på hundra år. Väderprognoser initieras ALLTID med riktiga data. Ändå spårar de sakta ur med tiden. Efter 10 dagar är prognosvärdet ganska dåligt.
Klimatmodellerna representerar mest modellerarnas egen åsikter och ingen vetenskap.  Skulle riktiga initialvärden användas så skulle modellerna kunna falsifieras på kortare tid än som är fallet nu.
faq 8 1 figure 1
Figur från IPCC där svart krurva är uppmätta data och röd kurva är medelvärdet av 58 modellkörningar med 14 olika klimatmodeller (GCM).
Ovanstående graf visar bara på historiska samband och detta säger mycket lite om framtida prognosvärde. Jämför 9.3 Do not use fit to develop a model i del 1.
En hel del av det som står i IPCC dokumenten är vettigt och de stora osäkerheterna tas fram.
”Nevertheless, models still show significant errors. Although these are generally greater at smaller scales, important large-scale problems also remain. For example, deficiencies remain in the simulation of tropical precipitation, the El Niño- Southern Oscillation and the Madden-Julian Oscillation (an observed variation in tropical winds and rainfall with a time scale of 30 to 90 days). The ultimate source of most such errors is that many important small-scale processes cannot be represented explicitly in models, and so must be included in approximate form as they interact with larger-scale features. This is partly due to limitations in computing power, but also results from limitations in scientific understanding or in the availability of detailed observations of some physical processes. Significant uncertainties, in particular, are associated with the representation of clouds, and in the resulting cloud responses to climate change.
IPCC kommer ändå fram till att det är den ökade koldioxidhalten som är orsaken till ökande temperaturer. Inga vetenskapliga bevis presenteras för någon positiv återkoppling utan det blir mest tyckande.
Validering av modellerna saknas. Validering innebär att man jämför modellens utfall framåt i tiden med verkliga utfallet i ett tillräckligt långt tidsintervall. Observera det viktiga ”framåt i tiden”. Att få det att stämma bakåt i tiden säger mycket lite om prognosvärdet i framtiden. Här görs ett av de största misstagen av IPCC:s prognosmakare.
Sen finns det fortfarande ingen bra modellförklaring till att det var varmare klimat för ett par tusen år sedan.
Armstrong, se referens nedan, specialgranskade kapitel 8 i  IPCC AR4. De fann att man tydligt bröt mot 60 principer på hur man gör bra prognoser. I 12 fall bröt man troligen mot prognosprinciperna och i 17 fall följde man principerna korrekt. I 38 fall var informationen från IPCC otillräcklig för att kunna göra en bedömning.
En av huvudförfattarna till IPCC AR4, Trenberth, påstår att det inte finns några prognoser om globala uppvärningen utan bara scenarier.
Olika typer av larm förekommer ofta och MSM älskar dem. Exempel på larm
1962 DDT och cancer
1968 Befolkningsexplosion
1970 Global avkylning och ny istid
1980 Skogsdöden
1985 Ozonhålet och hudcancer
1996 Galna kosjukan
2002 Akrylamid i chips (Livsmedelsverket)
Larmet om globala uppvärmningen slår alla rekord men prognosvärdet som larmet bygger på är mycket låga. Nu har globala temperaturen varit i stort oförändrad i 16 år så då hittar man andra saker som ska stödja ”saken”. Minskningen av sommarisen i Arktis tjatar Svt och DN ständigt om och kvällspressen påstår felaktigt att orkanerna  blir fler och beror på globala uppvärmningen.
Klimatet är oerhört komplext och vi vet idag inte tillräckligt mycket för att kunna göra bra långtidsprognoser. Men många politiker bryr sig inte om detta. Larmen används politiskt för att skapa en ny typ av samhälle. Ett samhälle där staten ska kontrollera individen på detaljnivå. För det är inte vetenskap utan pengar och politik det handlar om.
I grund och botten bygger IPCC:s modeller helt på en positiv återkoppling av växthusgaseffekten. Detta har inte bevisats vetenskapligt utan modellerna antas ge ett indirekt bevis för detta. ”Annars får vi det inte av stämma” som Erland Källén säger. Tvisten mellan skeptiker och alarmister rör sig om återkopplingen, inte om det har blivit varmare de senaste hundra åren eller om koldioxidutsläppen har någon inverkan alls. OM vi istället har en negativ återkoppling eller att solen spelar större roll än vad IPCC antar har det mycket stora konsekvenser. Våra mycket kostsamma åtgärder för att begränsa koldioxidutsläpp är till ingen nytta (utan för att höja skatteintäkterna för politikerna).
Tänk ifall larmet om den stora kommande globala uppvärmningen är fel. Mycket talar för det då bra validerade prognoser saknas.
Research to date on Forecasting for the Manmade Global Warming Alarm (pdf)
Professor J. Scott Armstrong, Kesten C. Green, Willie Soon
IPCC AR4

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Per – gediget som vanligt. Just i morse fick jag ett annonsutskick om en serie på 80 volymer om modelleringsansatser i allmänhet. Nr 69 i denna lista 
  http://www.worldscientific.com/series/wssnsa  är väl närmast det som görs i klimatvetenskapen vad jag kunde se.
  Men rent allmänt så kan man bra konstatera att väsentligt mycket mindre problemkomplex än ”klimatet” ger vetenskapen problem – trots att man kan ha väsentligt bättre koll på de enskilda delarna och deras koppling till varandra.

 2. Mycket bra Per! Viket jobb du lagt ner. Skickar du detta till lämpliga i regeringen och de politiska partierna? Och till media? Vad röstar vi ”skeptiker” på i nästa val?

 3. M.Sc.Eng. #2: Numeriska metoder är ett av mina specialområden. Samtidigt som jag läste till civ.ing. på KTH läste jag in 40 poäng i numerisk analys samt arbetade som handledare på den institutionen på Stockholms Universitet. Mycket handlade om stabiliteten på olika numeriska metoder.
  Ofta finns en stor övertro på resultaten från de använda modellerna. Det ser så ”äkta” ut. En bristfällig modell kan också fås att konvergera vackert mot felaktiga resultat. Lever man för länge i modellernas värld börjar man psykologiskt blanda ihop verklighet och modell.

 4. PJ

  Intressant läsning, tack!
   Ett av de stora larm som jag brukar använda som ett exempel är den så kallade ”säldöden”. Säldöden sades orsakas av miljöförstöring och var en av de avgörande orsakerna till att MP kom in i Sveriges riksdag 1988. Larmet blåstes i sedvanlig ordning upp av MSM.
   ”Säldöden” anses numera inte ha med miljöförstöring att göra, utan beror på ett virus som kan överföras från grönlandssäl till knubbsäl. Miljöpartiet har vi dock inte lyckats bli av med!

 5. PT

  Tack för Del 1 och del 2 av Att göra prognoser. Strålande.
  Nedan ett intressant inlägg om varför det aldrig är någon riktig debatt i klimatfrågan. Passar kanske under denna tråd.
  http://www.thegwpf.org/real-debate-climate-science/ 

 6. PT #4: Får inte din länk att fungera.

 7. ThomasJ

  Tack Per för mycket läsvärt inlägg, as usual!  🙂
  Du skriver [bl.a.]:
  ”Klimatet är oerhört komplext och vi vet idag inte tillräckligt mycket för att kunna göra bra långtidsprognoser. Men många politiker bryr sig inte om detta. Larmen används politiskt för att skapa en ny typ av samhälle. Ett samhälle där staten ska kontrollera individen på detaljnivå. För det är inte vetenskap utan pengar och politik det handlar om.”
  …skapa en ny typ av samhälle. Just det, Agenda 21 någon?
  Mvh/TJ

 8. Åke N

  Per #5. Här är en fungerande länk:
  http://www.thegwpf.org/real-debate-climate-science/
  Problemet är ofta att länken innnehåller ett mellanslag som sista tecken.

 9. ThomasJ

  Inte direkt ’on topic’ dock i samma härad, på G inom politokratin:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16634/a/203382
  Mvh/TJ

 10. Lasse

  Lyssnade på riskbankens presentation av sina bedömningar av Svensk ekonomi. Där påpekades att den nu presentarade prognosen gäller tills ny information ändrar den.
  De var således helt osentimentala och villiga att anpassa sig till verkligheten-som är full av okända variabler men såg ändå prognosen som ett instrument att se in i framtiden inte för att de trodde att de kunde se verkligheten utan för att de ville !
  Den attityden saknas hos alarmisterna!

 11. Hans H

  Du glömde att vi även överlevt fågel och svininfluensan 🙂 …emedan asbest somverkligen var farligt var det väldigt segt för media att komma igång med.

 12. Slabadang

  Bra Per!
  Klimathotet är redan avslöjat som en beställd konstruktion för politiska motiv. ”The Cause” har fått de köpta forskarna att tro att de gör något gott när de fuskar fram sina artiklar och vanframställningar av ”forskningsläget”. Journalisterna har visat att de är de sista att lita på och utgör numer det enskilt största hotet och problemet för en fungerande demokrati.Som grupp bekämpar de en öppen debatt och förföljer trakasserar med lögner om oppositionen. Exakt samma funktion som journalister i Sovjet och andra diktaturer. Det är partiellt ideologiskt utvalda frågor där de agerar partipolis.
  De här pågår nu för fulla muggar inför öppen ridå och när politiker och journalister slutit kontrakt i en fråga så blir de rena …… som kollektiv och begår alla övergrepp på yttrandefriheten opartiskheten och sin legitimitet som går att räkna upp.  
  FN och EU har i handling och av erfarenhet nu visat att de är livsfarliga organisationer som redan har makten att samordna en diktatur genom att väl redan nu både skapa förvalta och sprida lögner genom att de kontrollerar media och de organisationer de finansierar.Det är en så tung sorg att de förvandlats till korrupta manipulativa egoistiska oseriösa organisationer i en så stor omfattning.
  En viktig spärr som Wijkman Gore Bruntdland Rockström mfl passerat sedan länge är när de tagit sig rätten att tro att de kan legitimera manipulationer av folk och att makt genom att de ljugit för sig själva att det behövs. Varför de måste använda maipulationer och lögner är helt enkelt för att deras ideer inte håller inte är av folkligt eller demokratiskt intresse utan endast drivs av deras egen självuppblåsthet där de tror att de begripaer världen bättre än alla andra. En aningslös egocentrisk dumhet ligger bakom detta konstruerade självbedrägeri.
  Sanningen är att de inte fattar ett skit om det de vill styra över och folket visar sig alltid vara intelligentare än sina ledare när man vågar lita på den fria demokratiska debatten där förnuftets och kunskapens urvalsprocess ligger inbyggd och fungerande när alla röster ges tillträde till den. Att de nu infört en partiell diktatur med sitt undantagstillstånd i klimatfrågan bevisar att klimathotet helt enkelt inte tål att genomgå den processen.
  Det gäller nu att finna de individer inom politiken och inom journalismen som vägrade delta i reglerna för undantagstillståndet. Folk med grundläggande stark rättskänsla och integritet är har skäl att få sin uppmuntran och bekräftelse. Här uppe i norra Nordkorea är de inte många som vägar ställa sig utanför partilinjen. Uteslutning mobbing och utfulningen kommer med express.

 13. Perfekt

  Han heter Kesten Green, inte Kerstin

 14. bom

  #13 Var finnes Kesten Green då?????

 15. Perfekt #13: Tack

 16. bom #14: Kesten Green kommer från University of South Australia (står i referensen)

 17. Per W!
  Skickar du ”Att göra prognoser” till ansvariga politiker? Eller gör någon annan det? Jag tror att en och annan kan blir påverkad.

 18. M.Sc.Eng. #17: Jag är inte politisk engagerad. Om någon annan vill sammanställa det hela i en fil och skicka det till politiker så Ok för mig. Jag har inte så höga tankar om att de (politikerna) kan bli påverkade.

 19. Håkan Sjögren

  Slabadang # 12 : ” När man minns hur tokit man tänkt
  och hur fel man fått och hur annorlunda det faktiskt i regel har gått och hur världen har drabbats av sällsamma metamorfoser,
  får man årligen mindre och mindre respekt för prognoser.” Alf Henrikson, som skrev denna vers gjorde det innan IPCC fått brallorna nere vid anklarna. Tänk om någon AGW-are skulle känna sig träffad och tänka till en aning efter att ha läst denna profetsia.
  Mvh, Håkan.
   

 20. Per #18,
  jag tycker det är värt ett försök och låta politiker få ta del av ditt gedigna arbete. Kan någon göra ett utskick?
  ( Jag läste numeriska beräkningsmetoder när jag gick på KTH på 60-talet. Kommer inte ihåg ett piss!)

 21. Lars

  Vindkraft hotar världsarv på Öland
  Miljöaktivist: Det verkar som om den subventionerade vindkraften utan protester från miljöorganisationerna får gå före all hänsyn till miljöskydd i övrigt.
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/11/vindkraft-hotar-v-rldsarv-p-land

 22. Japp! Läste just på WUWT att EU skrotar beskattningen av flyget för deras utsläpp av CO2! Källa BBC. Så gick det med det! Någon ledsen?

 23. Karl-Oskar

  Slabadang # 12
  Du har rätt här är beviset, om forskningen inte stämmer med den förda politiken lägger man ned forskningen.
  http://www.barometern.se/ledare/tyst-var-for-miljoforskare(3518750).gm

 24. Karl-Oskar

  Gör ett nytt försök.
  http://www.barometern.se/ledare/tyst-var-for-miljoforskare(3518750).gm

 25. Håkan Bergman

  Karl-Oskar, du får inte med det där sista .gm i länken:
  http://www.barometern.se/ledare/tyst-var-for-miljoforskare%283518750%29.gm

 26. KentS

  Årsrapport idag från Internationella energimyndigheten, IEA.
  Det blir lätt tragikomiskt när myndigheter samarbetar.
   
  Ett stycke från IEA:
  Trots tillväxten i energikällor med låga koldioxidutsläpp, fortsätter fossila bränslen att vara dominanta i den globala energimixen, stöttad av subventioner som uppgick till 523 miljarder dollar 2011, upp nästan 30 procent från 2010 och sex gånger mer än subventioner av förnyelsebara, skriver IEA och tillägger att utsläppen skulle leda till att en långsiktig global temperaturökning om 3,6 grader Celsius.

 27. Kent S

  Årsrapport idag från Internationella energimyndigheten, IEA.
  Det blir lätt tragikomiskt när myndigheter samarbetar.
   
  Ett stycke från IEA:
  Trots tillväxten i energikällor med låga koldioxidutsläpp, fortsätter fossila bränslen att vara dominanta i den globala energimixen, stöttad av subventioner som uppgick till 523 miljarder dollar 2011, upp nästan 30 procent från 2010 och sex gånger mer än subventioner av förnyelsebara, skriver IEA och tillägger att utsläppen skulle leda till att en långsiktig global temperaturökning om 3,6 grader Celsius.

 28. Staffan

  Om länken inte fungerar:  Kopiera den här i TCS, och lägg in i en (ny) flik i Firefox/I-Explorer eller vad ni nu använder.  Nu missades ett .gm,  tidigare har vi haft ett felaktigt sista blanksteg, osv.  De felen bör försvinna om man startar nät-programmet från ’noll’.

 29. bom

  #23 Karl Oskar
  Slutklämmen i Barometern:
  Miljöpartiets vändning vittnar om partiets kunskaps- och vetenskapssyn. Det finns en ovilja att acceptera rön som går den egna världsbilden emot. Det är allvarligt: Ty om klimatet för miljöforskning försämras blir det svårare att lösa de frågor som klimatförändringarna ger upphov till. 
  Miljöpartisternas fumlighet är nästan rörande. De lever i sin inskränkta värld och tror innerligt på sin skeva världsbild. Allt som pekar åt ett annat håll måste tystas ner. Man fixade sig ett eget forskningsråd som skulle stärka den egna propagandan och så går dom jäklarna och blir seriösa och visar att deras fumliga idéer är fel käpprätt uppåt väggarna. Stäng skiten genast och kom med bandage till deras blödande genomskjutna fötter.
  Sist i slutklämmen bugar Barometern för klimatförändringarna för PK och för presstödets skull. Det var ju ”klimatforskning” som bedrevs men eftersom den bedrevs seriöst så visade den att dom har fel tvärs igenom. Till och med deras älskade höghastighetståg avlivades som olönsamt. Rockström kan man dock lita på! Det är en grabb som levererar hela tiden!
  När läggs miljöpartiet ner? Det brådskar!

 30. Thomas

  Prova annars att använda den lilla knappen ”advanced.link_desc”. Den brukar ge fungerande länkar som dessutom ser vackrare ut. Typ artikel om isutbredningen i Antarktis.

 31. Bertil F

  Äntligen ett parti med vettiga energisynpunkter! Vattenkraft-kärnkraft är bra, vindkraft dåligt. Elcertifikaten skall bort!
  Eva Flyborg,Folkpartiet på Second Opinion.
  http://www.second-opinion.se/energi/view/2673
   

 32. CG

  Jag vet inte om någon redan kommenterat det men läs följande ledare i Expressen…
  http://www.expressen.se/ledare/tommy-hammarstrom/vaxthuslobbyn-kvaser-debatten/
  Märklig, och hoppfull, läsning. Kanske vi börjar se, om inte början på slutet, så åtminstone slutet på början.

 33. Bertil F. #31
  Fler borde gå in med positiva kommentarer

 34. bom

  #32 CG
  Jag hoppas Du har rätt. Både Expressen och Barometern verkar börja ana något och de troende både rasar och avslöjar samtidigt sin argumentfattigdom. Den klimattankesmedja som s inrättade som gåva till mp för deras stöd hoppade upp och tog saken på allvar – därmed måste de läggas ned. Korthuset börjar falla ihop.

 35. Gunbo

  Några funderingar efter att ha läst Research to date on Forecasting for the Manmade Global Warming Alarm. Författarna skriver:
   
  We drew upon scientific (evidence-based) forecasting principles to audit the forecasting procedures used to forecast global mean temperatures by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) –leg “1” of the stool. This audit found that the procedures violated 81% of the 89 relevant forecasting principles.
   
  Litet senare skriver de:
   
  As stated correctly by Trenberth (2007), a leading spokesperson for the IPCC researchers, the IPCC provides scenarios, not forecasts. Scenarios are not a valid forecasting method (Gregory & Duran 2001), but simply descriptions of their authors’ speculations about what might happen in the future.
  (Min fetning)
   
  Varför gör de då den här studien?
   
  Sen skriver de:
   
  In addition, the alarmists are either misrepresenting the facts or they are unaware
  of the literature. International surveys of climate scientists from 27 countries, obtained by Bray and von Storch in 1996 and 2003, summarized by Bast and Taylor (2007)
   
  Bast and Taylor? Är de inte frontfigurerna I Heartland Institute (“promoting sceptiscism about man-made climate change”)?
   
  Vidare:
   
  Those who are interested in the relevant aspects of climate science can find summaries in Robinson, Robinson and Soon (2007) and in Idso and Singer (2009).
   
  Idso and Singer?
   
  …financial support to skeptics’ research programs, namely the founder of the Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change Craig Idso ($11,600 per month), physicist Fred Singer ($5,000 plus expenses per month) (Från Heartlands “paylist”)
   
  När det gäller artikeln av Robinson, Robinson and Soon är för det första Robinsönerna inga klimatforskare. För det andra publicerades artikeln i Journal of American Physicians and Surgeons som inte har ett dyft att göra med klimat. (Obs! Physicians = läkare, inte fysiker om någon skulle ta miste)
   
  Science-Based Medicine har följande att säga om Journal of American Physicians and Surgeons:
   
  …and what I’m about to write is going to be harsh indeed because articles from the journal published by this organization are often cited by cranks and pseudoscientists. Sometimes they even make their way into the mainstream press as though they were legitimate scientific studies. Make no mistake, though, when it comes to medical science, this organization deserves every harsh word that I am about to write because it is a major booster of antivaccinationism, HIV/AIDS denialism, and the now discredited hypothesis that abortion causes breast cancer, while on its pages it regularly attacks the very concept of evidence-based medicine and peer-review. That it is an organization of physicians is all the more appalling.
   
  The group to which I refer is the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS), and its journal is the Journal of American Physicians and Surgeons (abbreviated JPANDS, because “JAPS” has some rather obvious negative connotations). It is not an exaggeration to say that the AAPS, through its journal JPANDS, is waging a war on science- and evidence-based medicine in the name of its politics.
   
  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/the-journal-of-american-physicians-and-surgeons-ideology-trumps-science-based-medicine/
   
  Sist men inte minst:
   
   …and the evidence from opinion polls (Pew Research Center 2008) have led us to conclude that global warming is a political movement in the U.S. and elsewhere (Klaus 2009). It is a product of advocacy, rather than of the scientific testing of multiple hypotheses.
   
  Är Klaus inte politiker? Hela artikeln Research to date on Forecasting for the Manmade Global Warming Alarm, är “a product of advocacy”.
   

 36. Gunbo

  Nedanstående kommentar fastnade igen ”för moderering” p g a för många länkar. Postar den igen efter att ha tagit bort de flesta länkarna. Hoppas det funkar!
   Några funderingar efter att ha läst Researchto date on Forcasting  for the Man-madeGlobal warming Alarm. Författarna skriver:
   
  We drew upon scientific (evidence-based) forecasting principles to audit the forecasting procedures used to forecast global mean temperatures by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) –leg “1” of the stool. This audit found that the procedures violated 81% of the 89 relevant forecasting principles.
   
  Litet senare skriver de:
   
  As stated correctly by Trenberth (2007), a leading spokesperson for the IPCC researchers, the IPCC provides scenarios, not forecasts. Scenarios are not a valid forecasting method (Gregory & Duran 2001), but simply descriptions of their authors’ speculations about what might happen in the future.
  (Min fetning)
   
  Varför gör de då den här studien?
   
  Sen skriver de:
   
  In addition, the alarmists are either misrepresenting the facts or they are unaware of the literature. International surveys of climate scientists from 27 countries, obtained by Bray and von Storch in 1996 and 2003, summarized by Bast and Taylor (2007)
   
  Bast and Taylor? Är de inte frontfigurerna I Heartland Institute (“promoting sceptiscism about man-made climate change”)?
   
  Vidare:
   
  Those who are interested in the relevant aspects of climate science can find summaries in Robinson, Robinson and Soon (2007) and in Idso and Singer (2009).
   
  Idso and Singer?
   
  …financial support to skeptics’ research programs, namely the founder of the Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change Craig Idso ($11,600 per month), physicist Fred Singer ($5,000 plus expenses per month) (Från Heartlands “paylist”)
   
  När det gäller artikeln av Robinson, Robinson and Soon är för det första Robinsönerna inga klimatforskare. För det andra publicerades artikeln i Journal of American Physicians and Surgeons som inte har ett dyft att göra med klimat. (Obs! Physicians = läkare, inte fysiker om någon skulle ta miste)
   
  Science-Based Medicine har följande att säga om Journal of American Physicians and Surgeons:
   
  …and what I’m about to write is going to be harsh indeed because articles from the journal published by this organization are often cited by cranks and pseudoscientists. Sometimes they even make their way into the mainstream press as though they were legitimate scientific studies. Make no mistake, though, when it comes to medical science, this organization deserves every harsh word that I am about to write because it is a major booster of antivaccinationism, HIV/AIDS denialism, and the now discredited hypothesis that abortion causes breast cancer, while on its pages it regularly attacks the very concept of evidence-based medicine and peer-review. That it is an organization of physicians is all the more appalling.
   
  The group to which I refer is the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS), and its journal is the Journal of American Physicians and Surgeons (abbreviated JPANDS, because “JAPS” has some rather obvious negative connotations). It is not an exaggeration to say that the AAPS, through its journal JPANDS, is waging a war on science- and evidence-based medicine in the name of its politics.
   
  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/the-journal-of-american-physicians-and-surgeons-ideology-trumps-science-based-medicine/
   
  Sist men inte minst:
   
   …and the evidence from opinion polls (Pew Research Center 2008) have led us to conclude that global warming is a political movement in the U.S. and elsewhere (Klaus 2009). It is a product of advocacy, rather than of the scientific testing of multiple hypotheses.
   
  Är Klaus inte politiker? Hela artikeln Research to Date onForcasting for the Man-made Global Warming Alarm, är “a product of advocacy”.

 37. Slabadang

  Gunbo! 🙂 🙂
   
  Menar du att du inte fattar? Eller bara låtsas du… igen! :9

 38. Pehr Björnbom

  Gunbo #36,
   
  Judith Currys nya artikel tillsammans med Webster stämmer åtminstone till en del med Klaus säger om politiseringen av klimatvetenskapen (att Klaus är politiker innebär väl för övrigt att han har expertis på området politisering):
  J. A. Curry and P.J. Webster (2012). Climate change: no consensus on consensus
   
  Judith Curry redogör för artikeln här:
  http://judithcurry.com/2012/10/28/climate-change-no-consensus-on-consensus/
   
  Ett utdrag (mina fetningar):
   
  The linear model of expertise places science at the center of political debate. Scientific controversies surrounding evidence of climate change have thus become a proxy for political battles over whether and how to react to climate change. Therefore, winning a scientific debate results in a privileged position in political battle, hence providing motivation for defending the consensus. As a result, it has become difficult to disentangle political arguments about climate policies from scientific arguments about the evidence for human-induced climate change. The quality of both political debate and scientific practice can suffer as a consequence.

 39. Gunbo, om du hade haft invändningar i sak hade du ju bara kunnat ta upp dem ..
  Eller behöver du söka nätet där någon säger emot innan du anser dig hittat ’bevis’!?
  Eller är det bara det gamla vanliga om att du önskar dig att aktivistsidan finge hålla på ostört, att ingen pekar ut skenheligheten?
  Och har du fortfarande inte förstått hur skrattretande det skulle bli om man tog din ’argumentation’ på allvar men vände den mot avktivistindustrin och alla deras ’skrifter’?
  Bara någon dag sedan ansåg du en skrift från UCS vara ’bevis’ för något. en skrift som var fullständigt nedlusad med aktivstlingo, -referenser, och dito propaganda. Och garanterat inte gjord av några ’klimatforskare’ (trots att var helt besatta av ’climate science’ i texten).
  Klarar ni på alarmistsidan verkligen aldrig av att komma med argument som inte blir till solklara självmål ifall man skulle ta dem på allvar och dessutom änvända dem åt båda hållen?
  Ingen på er sidan verkar kunna fixa sådant. Men det är väl därför ni går och intalar er sånt trams som oljesponsrade iluminati som motarbetar er från dunkla rum i bakgrunden.
  För annars hade säkert alla trott på er, bara baserat på blind tro … För det är väl så ni resonerar!?
  Någon som såg en enda tillstymmelse till argumentation i sak? Ett inlägg i en kongressutfrågning, dvs som även berör politiska aspekter. Men Gunbo har inget att invända på någon punkt. Försöker inte ens. Utan letar bland referenserna för att se om man kan dra streck till ngt annat. Vilket totalt skämt.
  För bara någon dag sedan hade Gunbo ’bevis’ för ’amerikanska industrins kampanj mot klimatforskningen’ iom en UCS-skrift som var nedlusad med Greenpeace rapporter och referener till smutskastnings från hans sida.
  Och hur många av IPCCs referenser, men även Lead Authors mm var direkt från eller knutna till WWF- eller  Greenpeace och liknande aktivism?
  Som vanligt klarar alarmisterna inte ens att analysera sina egna argument för vad de faktiskt är värda.
  Som vanligt k

 40. Att det ska ta så lång tid att genomskåda IPCC politiska s.k
  Climate Science,som började redan på 70.talets politiska frön
  i klimatvetenskapen,den har mycket gamla anor.
  Bolin var tidigt ute i den politiska nomenklaturan,oljebolagens
  embargo med illuminati är inbillningar av konspirationslagda
  personer av allehanda slag.
  Att man valde CO2 har uppenbara skäl av dess obestämbarhet,
  iden var genial naturligtvis,annars kan det vara svårt att uppnå
  ett s.k konsensus.
  ALI.K.

 41. Gore nappade på dessa hemliga CO2 experiment som Försvardepar-tementet i USA företog,vad han tolkade eller drev sedemera i sin politiska gärning är allom bekant.
  ALI.K.

 42. Christopher E

  Gunsbo #35
  Man blir lite besviken men inte helt förvånad när du ägnar dig åt rena smutskastningskampanjer med guilt-by-association och hela baletten. Du låter ju som rena Greenpeacehaveristen här.
  De personer du försöker dra ned i smutsen är alla kompetenta personer med hög integritet. Din avsky mot tex Heartland gör att du inte tänker klart. Du tycks tro att det räcker att nämn deras namn så är ditt argument okrossbart. Det är absolut inget fel med ”promoting scepticism about man-made climate change”. Skeptiskt tänkande är bra. Vad är motsatsen som är bättre?
  Vad har du själv för naturvetenskapliga meriter som gör att du vet så mycket bättre än tex Idsos eller Singer, vilka har en lång karriär inom CO2-upptagning och atmosfärsvetenskap? Varför skulle inte Klaus få uttala sig om politisering? Han om någon är väl expert på det?
  Är du överhuvudtaget medveten om att referensen till Heartland Institute gäller NIPCC-rapporten, där institutet står som utgivare och Idso/Singer som redaktörer, men där massvis med komptetenta klimatforskare bidragit? Och allt det vill du slänga i sopkorgen därför att dessa herrar inte arbetat ideellt och gratis? Hur seriöst är det, Gunbo? Kan du räkna upp några av dina favoritforskare som jobbar gratis? Tycker du att jag i din stil ska döma ut tex Hansen för att han betalts av demokratiska Heinz Foundation? Vad har ketchup med klimat att göra? Är det inte bättre att diskutera själva forskningsresultaten, eller vad tycker du?
  Andra referenser gäller undersökningar av åsikter inom forskarkåren, tex den av Bast du hånar. Måste man vara forskare för att göra sådana? Det var nytt. Då litar du inte på SIFO heller för de är inte yrkespolitiker, så hur kan de göra opinionsundersökningar?
  Att försöka kopiera Exxon-secrets var inte ett av dina bättre inlägg.
   

 43. Ulf L

  Gunbo
  Med scenarier har man ofta avsikten att så att säga spänna upp utfallsrummet, ge en bild av de möjliga utececklingarna. Man ger så att säga ramarna för vad det kan bli.
  Detta tycks ha gått politiker och aktivister förbi utan dessa scenarier hanteras av msm och politiker som prognoser. Hur ofta ser vi IPPC offentligt gå ut och korrigera denna felaktighet? 
  Eftersom allmänheten uppfattat dessa scenarier som prognoser och IPPC inte arbetar speciellt effektivt för att ta dem ur denna villfarelse är det helt i sin ordning att någon annan gör det. Någon som påtalar att dessa förutsägelser inte kan tas som prognoser eftersom de inte uppfyller kraven man ställer på framtagandet av prognoser.        

 44. pekke

  OT.
  http://wattsupwiththat.com/2012/11/12/breaking-the-secret-list-of-the-bbc-28-is-now-public/
   
  Intressant läsning, men det riktigt intressanta om ” Climate Change ” och media dyker upp i några länkar i kommentarerna om hur man bör få media att påverka sin publik.
   
  http://web.missouri.edu/~segerti/capstone/mediaclimatechange.pdf
   
  Värt att läsa !

 45. Ann L-H

  Skiffergasen har till slut nått media P1. Sven Börjesson (!) hade ett litet reportage från Motalatrakten nu på morgonen. Det blir spännande att följa den mediala utvecklingen. Hären av miljöaktivister har än en gång möjligheter att samla sig för nya protester mot utvecklingen. Samtidigt talar Ny Teknik om att Tyskland exporterar energi som aldrig förr.

 46. Ann L-H

  Och här är länken till Ny Teknik:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3580589.ece
  Export javisst, men hur hur bra var det egentligen?
  Och P1 nyheter kommer nu med den ena energinyheten efter den andra. Vad är på gång?
       
      
     

 47. Thomas

  Gunbo #35 Bra analys. Jag har aldrig förstått storheten hos denna Armstrong. Kanske är han en hejare på marknadsföring, hans profession, men hans skriverier om klimatet är tyvärr också att klassa just som marknadsföring snarare än klimatvetenskap.
   
  I den där rapporten lyckas f.ö. också Armstrong sprida de vanliga myterna om DDT.

 48. Thomas, nu har du alltså kommit så långt som att kallar Gunbos tafliga försök att plagiera aktivisternas:
  ’Titta, jag kan dra ett streck mellan honom … eller någon han känner, eller bara nämnts tillsammans med … och något annat, vad som helst … Alltså måste vår sida vara den rättfärdiga’
  för analys! Och angående DDT tycks du också önska dig att de av aktivistsidan spridda myterna och fantasierna skall få förbli oemotsagda.
  Det blir liksom inte bättre hos er …

 49. Christopher E

  Thomas, om du kallar Gunbos konspirationsträsk för bra analys säger det en hel del…
  Alla vet dessutom att IPCC:s ”scenarier” är precis prognoser även om de vill ha ryggen fri genom att inte kalla dem det. De anser sig visst kunna prognosticera klimatet, scenariedelen består bara i de ger olika alternativ för hur mycket koldioxid som kommer att släppas ut. Det fattade inte Gunbo heller såg jag, men jag glömde ta med det ovan.

 50. Thomas

  Det förvånar mig inte att somliga anser det mindre roligt att Gunbo visar hur det är samma lilla ideologiskt drivna klick som dyker upp gång på gång i olika konstellationer än det är att själv dra till med vaga uttryck som ”the team” eller Wegmans taffliga försök till analys av sociala nätverk inom klimatforskningen.

 51. Christopher E

  Thomas, är det snarare inte du som tycker det var mindre roligt när Wegman talade om nätverk i hockeyanalysen, vilket förnekades friskt av vissa, för att sedan få det bevisat i högsta grad i Climategate?
  Jag minns att du tystnade rejält här på bloggen när den briserade för att dyka upp långt senare efter att ha slickat såren i väntan på damage control i vanlig ordning.
  Gunbo har inte visat mer än sin aktivistideologi härovan vad jag kan se. Tycker du själv att tex ”Idso kan man inte lite på för han har lön” är ett lysande argument? Eller ”den artikelns argument behöver jag inte bry mig om för den tidskriften har publicerat andra artiklar jag tycker är dåliga om helt andra saker”.
   
  ”Bra analys” var det, tyckte du? 🙂

 52. Thomas

  Christopher #51 Som kommentar i en blogg hade Wegmans ”analys” kanske fungerat. Som vetenskapligt arbete dög den inte. (Du har väl inte glömt hur artikeln publicerades genom ”pal review” och den senare fick dras tillbaka).  Jag bedömde Gunbos inlägg just som blogginlägg och som sådant var det bra jämfört med den vanliga gojan här.
   
  De eviga konspirationsteorierna om ”Climategate” ger jag heller inte mycket för även om ni är ett gäng som tror att om ni bara upprepar en lögn tillräckligt många gånger så blir den sann.

 53. bom

  #35
  Det är rätt Gunbo – jobba på bara! Gräv-gräv-gräv i flera dagar så borde det gå att visa att Big oil och Big tobaksindustri och hela rykan av ond kapitalistisk Amerikansk industri alltid motarbetar all god alarmism. Du grep det ju i den tunna luften men i denna värd full av Oreskesar måste ju någon av dem någon gång också ha sagt något så dumt. Då skulle ni ju åtminstone plötsligt var två och därmed ett redigt koncensus. Det har man ju fått lära sig inom vänsterismen att koncensus är fint och trumfar det mesta. Ibland undrar jag vem som författat Dig? Kan det vara Cervantes kanske? Tänk om Expressen och barometern och några till börjar svänga 180 grader. För vindkraften verkar svängen redan ha inträffat för Engelska regeringen. Tänk om hela korthuset rasar och är borta om något år. Vem behöver då Dina trofasta räddningsåtgärder?

 54. Christopher E

  Thomas #52
  Inget av det du skriver ändrar på att Wegman fick rätt. Vad du ”ger mycket för” är av ringa betydelse i detta fall eftersom det bara är att läsa innantill vad de faktiskt skrev när de trodde att ingen såg.
  Som sagt, att du tyckte Gunbos smutskastning var bra förvånar inte, så det behöver du inte upprepa.

 55. Thomas

  Christopher #54 På vilket sätt fick Wegman rätt?

 56. Christopher E

  Thomas #54,
  Det var de täta sociala nätverken och gruppmentaliteten det gällde här. Climategate visade inifrån precis hur det bildats en tätt sammansluten grupp som upplevde all kritik och forskning utifrån som attacker på den egna övertygelsen (”the Cause” som de själva kallar den). Precis som Wegman beskrivit saken. 

 57. Thomas

  Christopher #56 Det där är bara dina fantasier.

 58. Thomas, du börjar närma dig Gunbo i blint önsketänkande …
  Och du har fel även angående att ’samma namn dyker upp’, för trots att Gunbo/Oreskes/Greenpeace och du så innerligt gärna vill få det till att de säger en sak offentligt, men ngt helt annat när ingen ser så har är detta just bara era fantasier.
  Emedan att The Team sa en sak offentligt, och en helt annan när timm (och även om) varandra enskilt. Dessutom på precis det sätt som sunda skeptiker hade misstänkt och anat länge. Det bara var ’mycket värre än vi nånsin trott’ (om frasen känns igen)

 59. Gunbo

  Slabadang #37,
  ”Menar du att du inte fattar?”
  Fattar är precis det jag gör! 😉 

 60. bom & övriga ..
  Det är lite roligt hur Gunbo har jobbat på och letat för att hitta (på) olika streck mellan personer och organisationer mha fler streck för att och insinuationer om vad de betyder. Och ändå totalt missar målet.
  Där finns inte en stavelse som berör innebörden hos dukumentet som alltså presenterades för kongressen. Thomas försöker inte ens, vad han kallar ’analys’ är obegripligt rent skråk- och innehållsmässigt.
  Nej, som så ofta är argumentationen bara ordkonstruktioner som ständigt flyr från de helt centrala frågorna. Snart lär vi väl höra klagan över att Christophers ’citat’ i #51 är ’förfalskningar’. Som argument för den egna sidans ’ädelhet’ får man förmåda
  😉

 61. Thomas

  Jonas #60 Jag skulle säga att det där dokumentet missar målet på ett (för oss självständigt tänkande) så uppenbart sätt att det egentligen inte är intressant att diskutera innehållet utan mer handlar om att fundera kring vad som driver en person som kan producera något sådant, och där passar Gunbos analys väl in.
   
  Armstrong tar t ex upp undersökningen av Bray & von Storch 2003 som bara var ett webforumlär där vem som helst kunde fylla i sina åsikter vilket inte ger någon bild av vad forskarna anser, men av någon anledning tar han inte upp samma personers studie från 2008 där de försökt få bort de mest uppenbara felkällorna. Kanske för att denna senare studie inte gav ett lika önskvärt resultat.
   
  De gör en ”validering” av IPCC:s modell genom att anta att IPCC skulle prognosticerat en uppvärmning av 0,03 C/år sedan 1850. Detta är ju rent nonsens! Något sådant har IPCC aldrig sagt. Det är rena skolboksexemplet på en halmdocka.
   
  Sen gör de en lista på tidigare hot som de uppenbarligen till största delen anser varit falska även om de inte här säger vilka som de kan tro på, men de flesta på den listan var ju tvärtom i högsta grad verkliga. Kvicksilver, asbest, bly, tobaksrök, freoner etc var problem även om vi i varierande utsträckning lyckats minska dem.

 62. Christopher E

  Thomas #57
  ”Fantisera” är väl när du försöker önsketänka bort tusentals mail som tydligt stöder både vad Wegman och jag skrev… jag minns när du tystnade likt Terjes försvarare när förfalskningarna bevisades. Så besvärad och sviken var du allt. Men de hade i alla fall den goda smaken att inte börjat tala om att anklagelserna mot Terje var ”fantasier” långt efteråt.
  Gunbo #59
  Jag ser inte att du fattat någonting med dina konspirationsteorier om att folk som får lön är suspekta. Men jag vet en sida där skriverier som dina ovan uppskattas. Bidra där istället, och du kanske rentav får betalt själv!
  http://www.greenpeace.org/usa/en/campaigns/global-warming-and-energy/exxon-secrets/
  Kom igen nu, Gunbo, konspirationdravlet genomskådar vi alla (skeptiker) här. Jag vet att du kan mycket bättre. Sådan goja som ovan blir bara Thomas och hans gelikar imponerade av. Lägg dig inte på den nivån.
   

 63. Bengt Abelsson

  Thomas #57
  Fantasier?!
  Climatgate II
  #1593 is a gem. In it Mike and Keith express several concerns. And Mike tells us who the consensus is:
  “My guess is that anything that the 4 of us [Mike, Keith, Tim and Phil] all can find consensus on, is probably a good reflection of what the consensus is within the leaders in this field, …”
   

 64. Gunbo

  Pehr B #38,
  ”Judith Currys nya artikel tillsammans med Webster stämmer åtminstone till en del med Klaus säger om politiseringen av klimatvetenskapen (att Klaus är politiker innebär väl för övrigt att han har expertis på området politisering):”
  Jo, jag läste Judiths artikel för en vecka sedan och kan hålla med i en del av det hon skriver:
  ”Therefore, winning a scientific debate results in a privileged position in political battle, hence providing motivation for defending the consensus. As a result, it has become difficult to disentangle political arguments about climate policies from scientific arguments about the evidence for human-induced climate change. The quality of both political debate and scientific practice can suffer as a consequence.”
  Men Armstrongs ”studie” är inget inlägg i en vetenskaplig debatt utan precis det jag skrev: “a product of advocacy”.
  Betr. Klaus är han en politiker (ungefär som Al Gore) som propagerar för sin ideologi, rätt eller fel beroende på vilken ens egen är.
  Jag säger inte att IPCC saknar agenda eller politisk riktning. Vad jag ville visa är att den andra sidan är precis lika politiskt insyltad i klimatdebatten.
    

 65. Lasse Forss

  En intressant skrift finns här. http://scienceandpublicpolicy.org/reprint/climate_predictability.html
  Den handlar om hur man försökt göra prognoser för Nilen, och världens kanske längsta klimatserie.

 66. Thomas,
  Jag har fortfarande ingen aning om vad du menar med ’analys’. Det låter fortfarande som Gunbo-style: ’Jag kan inte se någonting, men jag känner att det finns där, och att det inte syns bevisar ju att de vill hålla det hemligt …’
  Och jag hade inte väntat mig om att du håller med om allt i dokumentet, där finns säkert saker där man kan ha en annan uppfattning.
  Men kul att tex att du tycker webformulär inte skall ges allt för stor tyngd. Kanske enklare att göra som vanligt på er sida. Bara hävda saker som konsensus, att ’alla experter står bakom’ osv. Eller att hela akademier håller med …  

 67. Thomas

  Chirstopher 62 Jag vidhåller att dina anklagelser inte blir sanna bara för att du upprepar dem.
   
  Bengt #63 Ja tänk vad du kan ”bevisa” genom att plocka någon lösryckt mening ur alla dessa tusentals brev. Inte för att citatet säger det du påstår, att ”And Mike tells us who the consensus is”, men så blir det ju lätt när man bara kopierar från andra propagandabloggar istället för att tänka själv. Då blir att några klimatforskare möts över en öl till en konspiration där de slår fast ett ”konsensus” som alla andra har att hålla sig till.
   
  ”If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him.”
  -kardinal Richelieu, eller i alla fall tillskrivet honom.

 68. Kålsuparteorin igen alltså …
  Alarmistsidan vill genomdriva allsköns politik, regleringar och utgifter. Om någon inte tycker det är så smart, argumenterar emot …
  Då är man lika insyltad!
  Bravo Gunbo!
  Och den som blir rånad har ju ett ekonomiskt intresse precis på samma sätt som rånaren, och dessutom om lika stora belopp!
  Bravo igen, Gunbo!
  För det är ju bara olika ideologier!
  Bravissimo!

 69. Thomas

  Jonas #66 Så typiskt dig. Först klagar du över att jag inte är tillräckligt konkret och när jag sen ger konkreta felaktigheter jamsar du ut i rena meningslösheter. Du klarar helt enkelt inte att ta steget från nedlåtande recensioner över motparter till att diskutera sakfrågor utan har fastnat som ”den evige recensenten”.

 70. Thomas, angående ClimateGate är du totalt körd. Fullständigt körd. Ditt förnekande där är i nivå med de fantasierna om skeptiker bland de värsta på din sida.
  Och det är ju också bara på sådana sajter du fortf kan hitta sånt ’stöd’ för beteendet som du har kommit dragandes med.
  Det framgår hur tydligt som helst att det handlade om att upprätthålla, och inför världen utanför uppvisa skenet av ngt som man inte själv var speciellt säker på, eller ens trodde på. För att vilseleda. Och med alla upptänkliga metoder!  
  Där fanns precis allt det som Gunbo och du bara fantiserar vått om.

 71. Thomas #69
  Jag vet fortfarande inte vad du syftar på med ’analys’. Du själv troligen heller inte. Eftersom du ville byta ämne.
  ”Du klarar helt enkelt inte att ta steget från nedlåtande recensioner över motparter till att diskutera sakfrågor ”
  Förhoppningsfulla fantasier från dig igen, som så ofta. Du är ju den som ständigt flyr från sakfrågor, som inte förmår att använda dina egna argument korrekt, och som ständigt behöver rökpuffar och dimridåer …

 72. Har ni det bra här? 🙂
  Tänkte bara kolla om sign ”Tålis” finns kvar i krokarna. Han ville för en tid sedan slå vad om temperaturutvecklingen, och jag vill gärna diskutera villkor för ett sådant vad. Jag nås via kontaktformuläret på min blogg

 73. bom

  #72 Här har vi det bra men hos ”växthuslobbyn” hänger dom på repen. Tålis finns kvar men knappast på arbetstid.

 74. Gunbo

  Christopher #42,
  ”Man blir lite besviken men inte helt förvånad när du ägnar dig åt rena smutskastningskampanjer med guilt-by-association och hela baletten.”
  Smutskastningskampanj? Jag citerar ett antal stycken ur en ”studie” och ställer några korta frågor. Jag ser att de flesta vägarna leder till Rom (Heartland, som öppet erkänner att de propagerar för skepticism mot ”man-made global warming”). Armstrongs studie har som mål att misskreditera motsatta sidans forskare, inte att framföra skeptikersidans vetenskapliga argument i klimatfrågan. 
   ”Är du överhuvudtaget medveten om att referensen till Heartland Institute gäller NIPCC-rapporten, där institutet står som utgivare och Idso/Singer som redaktörer, men där massvis med komptetenta klimatforskare bidragit? Och allt det vill du slänga i sopkorgen därför att dessa herrar inte arbetat ideellt och gratis?”
  Nej, visst ska folk få betalt för det de gör! Men att jobba för en organisation med en så uttalad politisk agenda och bli ansedd som opartisk och sanningssökande forskare är nog för mycket begärt.
  Du tycker alltså att politiserad vetenskap är helt ok så länge den har en målsättning som du gillar?  Har sanning inget värde?
  En kommentator på Judith Currys blogg skriver:
  ”The NIPCC wouldn’t even exist if the IPCC weren’t saying there was a current and increasing climate problem due to CO2 and other GH gas emissions. The NIPCC’s brief is to argue there isn’t. They are acting in the same way a lawyer would, having been engaged to make the best possible case for his client, The NIPCC isn’t rational or scientific. They are only interested in selective evidence to help their case.”
  Jag håller med. 

 75. Gunbo … Fortfarande inte! 
   Att hitta brister, fel, saker som utelämnats (ev förtigs, motarbetas) av en påstådd sammanfattning av ’vetenksapen’ är i allra högsta grad för samma vetenskap.
  Att du ’körsbärsplockar’ sådant som IPCC antingen gör fel, gömmer/glömmer eller överdriver är ju självklart. Har du fortfarande inte begripit att ’falsifiering’ är det helt centrala i hur vetenskap skrider framåt?
  Tror du kanske (som så ofta hävdas på din sida) att det är publicering och peer review som är hörpelarna?
  ”Har sanning inget värde?” undrar du. (Lite lustigt mht till din historik). Men den mer relevanta frågan (om sanningen nu skulle ha ett värde för dig och er) är:
  Varför är ni så desperat besatta av att hitta förevändningar att avfärda allt och alla dem som yttrar kritik eller hittar brister, tveksamheter, fel, överdrifter osv hos aktivistsidan? Varför denna besatthet och flyendet från att faktiskt bemöta i sak. Att se ifall kritiken är befogad eller att andra perspektiv kan ha substans?
  Har sanningen inget värde?

 76. Christopher E

  Gunbo #74
  Smutskastning är precis vad du ägnar dig åt. Du har inte en aning om de olika forskarnas meriter men eftersom du bestämt dig för att Heartland är ondskan själv och tydligen inte har andra argument numera så tycker du det räcker att associera till dem för att någon ska ignoreras. Trist.
  På vilket sätt är forskningen som refereras i NIPCC ”politiserad”? Till skillnad från vad? Att N:et i förkortningen står för non-governmental kanske undsluppit dig?
  Vad vi har en rapport av Armstrong som rätt eller fel hävdar att klimatpanelens prognoser bryter mot flera grundregler inom prognosticering. Och en klimataktivist som istället för att bemöta det istället försöker titta i referenslistan om där finns något som kan knytas till ”ondskans” Heartland. Och  sedan börjar orera om ”sanningens värde”… Att Thomas var den ende som blev imponerad borde vara varning nog om att vara i utförsbacke…
  Och du svarade aldrig på varför du tycker det är OK att Hansen får betalt av synnerligen uttalat politiska medel och tackar med att stötta demokraternas kampanj, och reserverar din kritik till dem som inte passar din ideologi. (Obs för mig är det inte problemet med Hansen, det är din dubbelmoral jag är ute efter).
  Det är naturligtvis riktigt att NIPCC finns därför IPCC finns. Anledningen är att IPCC kapitalt misslyckats med att vara objektiv. Du kan byta några ord i ditt sista citat så har du en bra beskrivning av IPCC. Heartland har tillsammans med några kompetenta forskare samlat studier som balanserar klimatpanelens politiska slutsatser. Jag förstår dock att du, Thomas mfl önskar att klimatpanelen fick ha monopol på problemformulerandet.

 77. Christopher E

  Thomas #67
  ”Jag vidhåller att dina anklagelser inte blir sanna bara för att du upprepar dem.”
  Jag har inte gjort några anklagelser. Bara konstaterat fakta i ett material du vägrar ta till dig.
  Men kör man den här tekniken så kan man ju skriva som du gör:
  http://marylandtriallawyer.net/wp-content/uploads/2009/06/monkeys.jpg
   

 78. Ann L-H

  Gunbo (och Christopher) – Ursäkta att jag halkar in här. 
  För det första tar NIPCC endast upp peer-reviewade vetenskapliga rapporter (Jfr IPCC). 
  För det andra har såvitt jag vet aldrig de påstått att de sökt visa upp hela bilden kring klimatforskningen. De har varit öppna med att de vill samla sådan relevant forskning som IPCC har missat. Vet man om det så bör NIPCCs innehåll vara värdefullt för dem som är intresserade av att följa klimatfrågan. För mig som inte är klimatforskare och inte kan gå så djupt in i varje delfråga har NIPCC varit oerhört värdefull eftersom den tar upp sådant som jag aldrig skulle fått tag på annars. Tex har de ett rikt material kring biosoler, inte minst från världshaven, som exempel på möjliga bidrag till kondensationskärnor vilket IPCC av någon anledning varit mindre intresserade av.

 79. Christopher E

  Jonas N #68
  Bra mothugg på kålsuparteorin du gjorde där!
  ”Och den som blir rånad har ju ett ekonomiskt intresse precis på samma sätt som rånaren, och dessutom om lika stora belopp!”
  Lysande. 

 80. guy

  Gunbo #74#
  ”Nej, visst ska folk få betalt för det de gör! Men att jobba för en organisation med en så uttalad politisk agenda och bli ansedd som opartisk och sanningssökande forskare är nog för mycket begärt.
  Du tycker alltså att politiserad vetenskap är helt ok så länge den har en målsättning som du gillar?  Har sanning inget värde?”
  Är det IPCC du talar om?

 81. Och Gunbo, stör det dig inte lite grand trots allt i ditt påstådda ’sanningssökande’ att skeptiska invändningar visat sig stämma på så många många områden. Ja tom deras spekulationer om att där pågår fulspel bakom kulliserna och manipulation av lite allt möjligt fick de rätt i. Trots att de formulerade sina farhågor mycket sansat än de hysterikerna som skrikit ’tobakslobby & Exxon’ i decennier nu? Stör det dig inte att alarmistsidan ständigt får backa, ständigt visar sig ha dragt för stora växlar på för lite eller dålig eller motstridig data? Att där finns så många som vill koka mustiga grytor på en spik (som inte ens finns där om man går till botten, bara återberättade vandringssägner, fantasifull streck och luftiga insinuationer)?
  Eller är det just för att det stör dig så mycket, som du låter fernissan om ’objektivitet och sanningssökande’ flyga all världens väg?
  😉

 82. Thomas

  Christopher #77 Du har inte kommit med några fakta, bara vräkt ur dig anklagelser. Bengt försökte i #63 komma med ett argument även om det var rätt lamt, men du och Jonas är uppenbarligen för fina ens för det, ni bara envisas med att älta Climategate som om världen inte gått vidare. Alla inblandade har blivit friade i ett flertal utredningar, det är bara ni konspirationsteoretiker som tror er hittat något som ingen annan sett och som ni vägrar visa upp för omvärlden.
   
  Den där apbilden passar bättre för förnekarna på den här bloggen som omedelbart får frispel om man hänvisar till ej politiskt korrekta bloggar.

 83. Gunbo

  Christopher #76,
  ”…eftersom du bestämt dig för att Heartland är ondskan själv…”
  Snälla, det finns ingen sida som är ond eller god! Det finns politiska och ekonomiska intressen som inte drar sig för att använda ful taktik i debatten. Man kan stjäla e-mejl eller dokument. Man kan tala illa om sin motpart. Man kan tänja på sanningen eller välja bort bitar av sanningen som inte passar ens agenda. Men jag kan inte kalla det ondska.  
  ”Och du svarade aldrig på varför du tycker det är OK att Hansen får betalt av synnerligen uttalat politiska medel och tackar med att stötta demokraternas kampanj,”
  Jag har full sjå att läsa igenom alla kommentarer och besvara dem så jag ber om ursäkt att jag missat din fråga om Hansen.
  Jag har inte nämnt någonting om Hansen eller försvarat hans agerande. Han har sina åsikter och sin agenda eftersom han är övertygad om en kommande katastrof. Men Hansen är inte representativ för klimatforskarna  som helhet.
  ”Jag förstår dock att du, Thomas mfl önskar att klimatpanelen fick ha monopol på problemformulerandet.”
  Nejdu, där har du fel, i mitt fall åtminstone. För mig är det forskning som inte är påverkad av politiska och ekonomiska intressen,  som ska ha den rollen. 
    

 84. Christopher E

  Thomas #82
  Vi som kan läsa själva behöver inte bry om oss tillrättalagda vittvättskommittéer. I en av de fina granskningarna du nämner fick Phil Jones själv bestämma vad som skulle granskas, håhåjaja. Ingen kommitté i världen kan sudda ut vad de faktiskt skrev. Jag tror också du (avsiktligt) blandar ihop vad som juridiskt olagligt med det jag menade bekräftade Wegman. Men fortsätt du att blunda, om det känns bättre. 
  Har du någonsin hänvisat till en icke politiskt korrekt sida på nätet? Du är ju PK personifierad. Det kan jag inte påminna mig att du gjort, utom då för att kritisera den, men det var ju inte det du menade här.
  Att du försöker efterapa apbilden är givetvis en komplimang. Plagiering är just det, en komplimang. 🙂 

 85. Bengt Abelsson

  CG I och II – en outtömlig källa
  ”Grant Foster putting together a critical comment on a sceptic paper. Asks for help for names of possible reviewers. Jones replies with a list of people, telling Foster they know what to say about the paper and the comment without any prompting.(1249503274)”
  Ett (till) exempel på ” Team-work”.

 86. Christopher E

  Gunbo #83
  ”Jag har inte nämnt någonting om Hansen eller försvarat hans agerande.”
  Tack för svar. Det var väl det jag var ute efter, att du rätt ensidigt bara lagt energi för att visa om du kan koppla skeptiker till något du inte gillar, men inte bryr dig om alarmisterna. Du bekymrar dig över att Heartland jobbar för skeptisism, men inte att IPCC redan från grundandet har det uttalade målet att påvisa AGW.
  Jag förstår inte bekymret med att Heartland ger en röst åt dem som annars är marginaliserade (vi vet ju både Climategate och annorstädes hur gatekeepers vaktar IPCC). Läs Ann L-H:s utmärkta #78.

 87. Bengt Abelsson

  Jones tells Mann that he is sending station data. Says that if McIntyre requests it under FoI he will delete it rather than hand it over. Says he will hide behind data protection laws. Says Rutherford screwed up big time by creating an FTP directory for Osborn. Says Wigley worried he will have to release his model code. Also discuss AR4 draft. Mann says paleoclimate chapter will be contentious but that the author team has the right personalities to deal with sceptics.(1107454306).
  Olagligt – knappast. God vetenskap- knappast. Team-work, Yes!

 88. Christopher E

  Bengt Abelsson #85
  Bättre kan det inte sägas. Grant Foster är för övrigt den som döljer sig bakom pseudonymen ”Tamino”, vars blogg några här flitigt länkar till.
  Din länk till originaltexten gick inte (Thomas kommer hacka på det). Så här skrev Jones till Tamino:
  ”On August 5, 2009 Jones wrote to Grant Foster in response to his request for reviewers for an article,
   
  “I’d go for one of Tom Peterson or Dave Easterling. To get a spread, I’d go with 3 US, One Australian and one in Europe. So Neville Nicholls and David Parker. All of them know the sorts of things to say – about our comment and the awful original, without any prompting.”

   

 89. Bengt Abelsson

  Christofer E # 88
  Thomas är välkommen att diskutera Climatgatemailen anytime.

 90. Thomas,
  Du har gått in klockren förnekelse angående vad ClimateGate visade. Ditt prat om ’friade i flera utredningar’ är på UI-nivå, och ditt intresse för att etablera sanningen eller bara komma närmare den är noll. Och du har ingen reträttväg heller iom att du tvärsäkert manövrerat dig in i ditt hörn av förnekelse. (Denna gång med helt korrekt användning av begreppet)
  Men du har tappat stinget lite vilket syns när du skall försöka med nonsensspin som ”Alla inblandade har blivit friade i ett flertal utredningar” eller menar att den politiska korrekta sidan skulle vara de sunt skeptiska.
  Sen är det nog mest i fantasin som folk ’omedelbart får frispel’ av att alarmist-bloggar omnäms. Men iom att alla jag känne till tungt litar på raderknappen som ’argument’ och för att hjälpa debattörerna på egna sidan (speciellt där de ha jobbigt) är ju inte så förtroendeingivande. Deras ’politiska (ev icke-) korrekthet’ är ju inte bekymret, men många håller så erbarmerlig kvalitet (går överstyr vid minsta mothugg. Ett annat problem är ju att du sällan korrekt lyckas återge innehållet, alltså inte ens sett från din sidas perspektiv, utan skruvar än mer.

 91. Bengt A, vi kan väl vara mer generösa än så: 
  ”Thomas är välkommen att diskutera [] anytime” 

 92. Thomas

  Bengt #85 Du kanske inte är medveten om hur vetenskapliga publikationer fungerar, men många tidskrifter ber författare att själva föreslå granskare. Därmed inte sagt att editorerna använder sig av dessa, men de vill i alla fall ha möjligheten. Man kan ha åsikter om det systemet, men knappast på att artikelförfattare följer det. Åter var ditt försök att hitta ett graverande citat en nitlott.
   
  Vad har du f.ö. att säga om Lindzen och hans utbrott när han inte fick igenom sina föreslagna granskare till en artikel i PNAS?
   
  #87 Att de var ovilliga att lämna ut data har både jag och utredningar kritiserat förut, men det är också det enda som framkommit ur dessa brev.
   
  Christopher #86 ”Det var väl det jag var ute efter, att du rätt ensidigt bara lagt energi för att visa om du kan koppla skeptiker till något du inte gillar, men inte bryr dig om alarmisterna.”
   
  Du anklagar Gunbo för att han inte sällar sig till flocken här och aktivt angriper Hansen, men själv så ägnar du dig istället åt att aktivt försvara lobbyism maskerad till forskning. Så objektivt och opartiskt av dig…
  Ni lyckas onekligen hetsa upp varandra bra över Climategate, men de där sakliga argumenten som skulle kunna övertyga ej redan troende, dem är det ont om, men ni tycker kanske inte att de behövs på en sådan här blogg som i grunden är till för att ni troende skall få gnälla av er lite om hur obehaglig världen där utanför är.

 93. Bengt Abelsson

  Nåjo, det var för att visa på en ”Team-anda”.

 94. Thomas

  Bengt #93 Menar du att kollegor hjälper varandra? Det är ju upprörande!
   
  Jonas #91 Du vore själv välkommen att diskutera sakfrågor någon gång. Nästan alla här ger sig emellanåt till att diskutera sådana efter bästa förmåga, men inte du. Allt du någonsin har att komma med är dina eviga påhopp och recensioner.

 95. Histsorieförnekar du igen, Thomas? Varför behöver ni ständigt göra det?
  Pssst, sakfrågan är nu: ClimateGatemailen. Du vet dom som du försöker historierevisionera i närmast total förnekelse.

 96. Christopher E

  Thomas #92
  Jag försvarar lobbyism som sådan, ja (du inser dock inte att det är lobbyister du förvarar). Men ”maskerad till forskning” har du hittat på i din fantasi. Vad lobbyism ofta gör är att lyfta fram forskning, och detvär helt OK. Fast du föredrar att det är ensidigt.

 97. Bengt Abelsson

  Thomas, jag tror du glömde en smiley bakom ”upprörande” ?! 🙂

 98. Gunbo

  Christopher #86,
   ”Det var väl det jag var ute efter, att du rätt ensidigt bara lagt energi för att visa om du kan koppla skeptiker till något du inte gillar, men inte bryr dig om alarmisterna.”
  Jag råkade läsa Armstrongs  Research to date on Forecasting for the Manmade Global Warming Alarm och kommenterade den. Var kommer Hansen in där? 
  Jag är heller inte ute efter att försvara det IPCC säger. Som jag skrev i #83:  ”För mig är det forskning som inte är påverkad av politiska och ekonomiska intressen,  som ska ha den rollen.”
  Men eftersom det verkar vara omöjligt att diskutera den här frågan lägger jag av nu.

 99. Ulf L

  Jag har alltid tyckt att underkännandet av en forskares rapporter med motiveringen att han är betald av en intresseorganisation eller ett företag betald för att leverera ett resultat är ett konstigt argument av två skäl.
  För det första förstår jag inte varför det skulle var diskvalificerande. Om jag vet vart någon vill med sitt resonemang så är väl en rimliga attityden att undersöka hur bra argumenteringen var, inte att bara direkt avfärda den.
  För det andra är det ett underkännande av den vetenskapliga metoden. Meningen med den vetenskapliga metoden är att man ska kunna bedömma motståndarens argumenterande förutsatt att den relevanta information finns tillgänglig eller är refererad. Då är det väl det man ska göra om man vill arbeta vetenskapligt. Att vägra bedömma vetenskapligheten i en rapport bör rimligen innebära att man inte tror att den vetenskapliga metoden kan avslöja felaktiga slutsatser. 

 100. Njae Gunbo
  Du kommenterade inte artikeln. Även det där med ’råkade’ är lite svårt att ta på fullt allvar. Vad du i stället gjorde var att leta av namn och diverse streck du kund dra till annat. Och du drog upp Heartland flera ggr i stället för artikelns innehåll (Heartland fanns inte med där). Och varför är ju inte det minsta svårt att genomskåda.
  Inte heller din ditt prat om forskning klingar säkrskilt övertygande. Du diskuterar ju inte forskningen, inte innehållet, utan mest bara förevändingar för att du skall kunna avfärda viss sorts information.
  Noterade du förresten att du normalt ofta pratar om ’klimatforskningen’ (bestämd form, singularis), men att Hansens inte  är representativ för ’klimatforskarna som helhet’. Vilket förstås är helt sant, men lika sant för samtliga. Ändå försöker du år in att (likt GOre och Mann) att få det till att ’klimatforskningen’ är under attack, eller smutskastas eller kampanjas mot.
  Det tar liksom aldrig slut med ina självmotsägelser, Gunbo! 

 101. Christopher E

  Bengt Abelsson #97
  Thomas har inte mycket användning för 🙂 i samband med med Climategate, snarare 🙁
  Vid CGI hade jag en diskussion med Thomas om Jones raderande av data för att slippa lämna ut den. Thomas hävdade att Jones inte gjort fel, för han hade bara sagt att han hellre raderade data än att lämna ut den, inte gjort det. Jag tyckte det var uppenbart att han raderat, men semantikens mästare här fnyste åt det.
  Sedan vid CGII kom ett nytt mail fram där inte bara Jones tydligt anger att han raderat, han klagar också över hur mycket tid han behövde lägga på det!
  Håhåjaja 🙂 Det finns inga otillbörligheter i CG, nej…
   

 102. Gunbo

  Ulf L #99,
  ”För det första förstår jag inte varför det skulle var diskvalificerande. Om jag vet vart någon vill med sitt resonemang så är väl en rimliga attityden att undersöka hur bra argumenteringen var, inte att bara direkt avfärda den.”
  Forskare som står på lönelistan i en organisation som har en  uttrycklig agenda kan nog antas vara lojala med sin arbetsgivare antingen av ideologiska eller pekuniära skäl. Man biter inte den hand som föder en. Därför är det skäl att vara uppmärksam i sådana fall. Det här gäller oberoende av om det är en privat eller offentlig arbetsgivare.
  ”Meningen med den vetenskapliga metoden är att man ska kunna bedömma motståndarens argumenterande förutsatt att den relevanta information finns tillgänglig eller är refererad. Då är det väl det man ska göra om man vill arbeta vetenskapligt.”
  Visst, det är det ideala. Men man får räkna med att inte alla följer det idealet, i synnerhet om politiska eller ideologiska faktorer spelar in. 

  Tycker du att seriösa forskare ska referera till bloggar på nätet eller tidningsartiklar som Armstrong et al. gjorde? Följande länkar gavs som referenser:
  http://network.nationalpost.com/np/blogs/fullcomment/archive/2009/12/18/370719.aspx
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017393/climategate-the-final-nail-in-the-coffin-ofanthropogenic-global-warming/ and
  http://wattsupwiththat.com/2010/10/15/another-wikipedia-editor-has-beenclimate-topic-banned/
   

 103. ThomasJ

  Förvisso inte nåt on topic, dock fräscht & läsvärt:
  http://autonomousmind.wordpress.com/2012/11/13/ever-wondered-why-the-uk-public-purse-is-empty/
  Sorry för det UK-baserade ursprunget, men den medvetne tänkaren greppar säkert innehållet…
  Mvh/TJ

 104. bom

  Gunbo #102 Lade Du inte av med #98? Löftesbrytare! 🙂

 105. Ulf L

  Gunbo
  Visst, en anställd forskare publicerar sina vetenskapliga rapporter ur sin arbetsgivares synvinkel men rapporterna kan trots det vara vetenskapligt korrekta. Det enda sättet att bedömma deras vetenskapliga korrekthet är att granska dem vetenskapligt. Den vetenskapliga processen är ju till för att upptäcka logiska felslut, tendensiösa tolkningar och olämpliga premisser etc.
  I den vetenskapliga processen krävs inte att forskarna är objektiva, det är de sällan. Vare sig de är anställda av företag eller universitet har de sina föreställningar av hur saker och ting förhåller sig. Det är ju det de baserar sin forskning på. De måste ju tro på något innan de forskar på det.
  Det är inte forskarna som ska var objektiva utan det är den vetenskapliga processen som ska var objektiv men då krävs att alla relevant information granskas. Att låta bli att granska vetenskapliga rapporter bara för att de kommer från fel källa främjar ju inte det vetenskapliga objektiviteten. 

 106. Pehr Björnbom

  Gunbo #64,
   
  Förmodligen är det mer fråga om gradskillnader än artskillnader i din och min uppfattning om dessa frågor och jag kan faktiskt inte säga hur stora gradskillnaderna faktiskt är.
   
  Du skrev:
   
  Vad jag ville visa är att den andra sidan är precis lika politiskt insyltad i klimatdebatten.
   
  Min syn är dels att detta är för svårt att bedöma för att kunna säga ”precis lika”, jag kan tänka mig att det finns en snedfördelning.
   
  Dels anser jag inte att det bara finns två sidor här. Det finns flera synsätt på klimatfrågan än bara två även om man tittar på saken ur någon slags klimapolitisk ideologisk synpunkt.
   
  Som forskare anser jag att konsekvensen blir att man måste kalkylera med att klimatforskare är politiskt påverkade men man får inte degradera deras forskning på den grunden. Man måste alltid utvärdera forskningen från rent vetenskapliga grunder och därvid bortse från politisk påverkan.
   
  Om politisk påverkan har deformerat det vetenskapliga arbetet så kommer detta ändå att uppdagas vid en saklig vetenskaplig granskning. Jag tycker att Spencers och Braswells artikel från 2010 är ett bra exempel där en grundlig vetenskaplig granskning visar att artikeln är bra medan en bedömning som förkastar arbetet på grund av Spencers politiska och religiösa uppfattningar leder fel.

 107. Pehr Björnbom

  Ulf L #99, #105,
   
  Detta var mycket intressanta och tänkvärda infallsvinklar på detta problem!
   

 108. Slabadang

  Ulf L!
   
  Hear hear!! Du talar om principer. Jag satt i möte med en journalist för några år sedan och fick just de dumkommentarer baserade på ”corrupt by association” som nu har blivit helt förhärskande. Det är alltså VEM som kommit fram till resultatet eller hittat fakta man ska utgå ifrån och inte om de är sant eller korrekt oavsett sagesman. Jag frågade för säkerhets skull en gång till om jag fattat journalistens svar korrekt och frågade varför jag skulle lita på vad han sa … han var ju journalist och de vet man väl hur de är?? Det blev ehhhh öhhhhh hahahah till svar bara. Det gäller liksom att kolla argumenten och fakta oavsett källa och sagesman.
  Nu säger hela min livserfarenhet ger att vänstern har INGA PRiNCIPER och de tror att ”motståndaren” är lika principlös och använder samma vapen lögner och manipulationer som de själva. Gunbo är ju ett mycket bra exempel och har absolut NOLL FÖRMÅGA att skilja mellan sak och person utan tror att alla är lika manipulativt korrupta som han själv med en bullshit-detektor som är kortsluten och luktar bränt.
  Jag vet också att inom vänstern kan man inte heller skilja mellan ”vilja” och ”förmå”. Att man frågar efter konkreta bevis konkreta planer och konsekvensanalyser av deras påhitt ses som fientlig handling. Tyvärr så är den forskning som är IPCC-relaterad så korrupt och vanställd att man på erfarenhet kan räkna ut ett hundratal klimatforskare i toppen som totalt opålitliga och därigenom helt ointressanta.
  Här är skillnaden att de verkligen granskats vetenskapligt noga allt eftersom och många av dem borde helt enkelt kastas ut och bli av med sin forskar status. 90% manipulation med hjälp av 10% vetenskap! Vi har ju några svenska riktiga bottennapp också.
  Många har en heder och bibehåller sin integritet och håller sig till de vetenskapliga metoderna med en ärlig öppen inställning till sitt arbete. Inom klimatvetenskapen så finns de säkert men de märks inte syns inte för förbrytarna mot den vetenskapliga hedern sitter i toppen på denna vetenskap.
  Eftersom ”evidensläget” för klimathotet är noll, Så blir ju konsekvensen att de måste fuska, slarva, skarva, gissa ,glömma hälften berätta A men inte B. Ett öde som hela CAGWkyrkan delar med astrologer som har exakt samma argumentationsteknik när de ger sina ”scenarier” för framtiden och samma dumma svar när det inte gått som de förutspått.
  Hade klimatkyrkans evidensläge varit tydligt hade de också vågat möta skeptiker i debatt. Bättre fly än illa fäkta är vad som gäller för klimatnomenklaturan. Man blir ju bara tvärilsk när man inser vilken förbannat tunn spiksoppa de försöker kränga på oss alla.

 109. Gunbo

  Ulf L #105,
  ”Visst, en anställd forskare publicerar sina vetenskapliga rapporter ur sin arbetsgivares synvinkel men rapporterna kan trots det vara vetenskapligt korrekta.”
  Jag tror vi har tänkt på två olika slag av forskare och rapporter.   
  Jag har hela tiden tänkt på Singers och Idsos NIPCC-rapporter medan jag förmodar att du tänker mer generellt på forskningsartiklar. Sådana som ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter ska naturligtvis, som du säger, granskas ur vetenskaplig synvinkel oberoende av vem som skrivit dem eller vem som finansierat forskningen.
  Nu tänkte jag som sagt på den andra typen av ”rapporter” som inte publiceras efter peer-review utan direkt av en organisation med en politisk agenda.
  Till den kategorin hör också den rapport från Union of Concerned Scientists jag länkade till i en annan tråd. Den rapporten totalsågades av Jonas N just p g a att den kom från UCS. Hade jag vetat att den kom från en kontroversiell källa hade jag inte länkat till den.
  Men den artikel som vi diskuterar här tillhör den senare kategorin. Den har, vad jag förstått, inte skrivits för att publiceras som ett vetenskapligt arbete utan som ”Testimony to Subcommittee on Energy and Environment Committee on Science, Space and Technology”.
   

 110. Gunbo

  Pehr B #106,
   ”Som forskare anser jag att konsekvensen blir att man måste kalkylera med att klimatforskare är politiskt påverkade men man får inte degradera deras forskning på den grunden. Man måste alltid utvärdera forskningen från rent vetenskapliga grunder och därvid bortse från politisk påverkan.”
  Instämmer! Se min kommentar till Ulf L ovan.
  ”Om politisk påverkan har deformerat det vetenskapliga arbetet så kommer detta ändå att uppdagas vid en saklig vetenskaplig granskning.”
  Helt riktigt! Och där anser jag att studien av Armstrong et al. tillhör den kategorin. Lite citat visar hur ”deformerad” deras studie är:
  ”Based on our analyses, we concluded that the global warming alarm is an anti-scientific political movement.”
   
  ”We then turned to the “structured analogies” method to forecast the likely outcomes of this movement. In this ongoing study, we have, to date, identified 26 historical alarmist movements. None of the forecasts for the analogous alarms proved correct.”
   
  ”They also have been deleting information from Wikipedia that is unfavorable to the alarmists’ viewpoint (e.g., my entry has been frequently revised by them).”
  Dessutom refererar man till tre opinionsbildande bloggar. Sådana har ingen plats i en vetenskaplig avhandling!

 111. Gunbo, hur svårt skall det vara?
  Armstrongs skrift är inte ’en vetenskaplig avhandling’, det är en rapport till US kongressen och handlar om flera saker. Både vetenskapliga, och poltisk aktivism som hakar på eller kamoflerar sig som sådant.
  Du må ogilla vad de anför, eler inte hålla med. Men om du hävdar att de inte ärligt menar det de säger, om du menar att denna inlaga är ’deformerad’ på ngt annat sätt än att den belyser ett visst perspektiv (och inte andra, som den delvis kritiserar) så har du fortfarande en oerhörd uppförsbacke kvar och bevisbörda att släpa dit upp.
  Fortfarande har du mest bara   viftat med armarna på samma sätt som så många på din sida. (Och gång på gång avslöjat hur du blandar ihop det mesta)

 112. Gunbo #109
  Jag ser nu att du återigen har svårt att hålla dig till sanningen (alternativt att läsa innabtill korrekt).
  Jag påpekade för dig att dina ’bevis’ kom från en av de värre aktivistorganisationerna  vilket du tyckts vara omeddveten om (ev pga deras vilsesledande namn), och att jag inte hade läst den. 
  Sen läste jag den ändå (delvis) mest bara för att konstatera min förmodan, om att den mest innehöll samma gamla omtugg vi fått höra så ofta, med massor av referenser till de sedvanliga smutskastarna.
  Efter ditt påstående om att de visst hade studerat någon egnet också kollade jag igen, och hittade i appendix deras googlesökningar, deras kategoriseringar av ’anti climate’ resp ’pro climate’ och pratet om ’misleading science’ och fick ännu en gång min förmodan bekräftad.
  Studien är skräp för att den innehåller, bygger på, och försöker med mer skräp utöver det gamla. Inte ” just p g a att den kom från UCS” som du hävdade. Och jag var noga med att understryka detta dessutom.
  Däremot hade jag inte så höga förväntningar, och dessa bekräftades ju prompt när jag kollade.         
  Och Gunbo, det är helt OK att länka och läsa andra rapporter, även kontroversiella. Det är ju det du gjort i denna tråden. Jag hade aldrig hört talas om detta ’testimony’ och skulle heller inte använda den som 1:a hands källa. Det ör du som dragit upp den för att hacka på den, eller snarare de streck du vill dra mha olika namn du hittar i referenslistan.   
  Vad som snarare påpekas om och om igen för dig, är hur skev din sk objektivitet eller påstådda ’bara söka efter sanningen’ är, där du på fullt allvar tycktes vara omedveten om vad UCS är för grupp, men även (innan den insikten?) tog deras rapport för gospel … ja tom ’bevis’ var ditt ord.
  Ja, så kan det gå, Gunbo 🙂 Men bra att (om?) du är mer medveten nästa gång.   

 113. Slabadang

  Gunbo!
  ”Till den kategorin hör också den rapport från Union of Concerned Scientists jag länkade till i en annan tråd. Den rapporten totalsågades av Jonas N just p g a att den kom från UCS.”
  Nä! Den sågas för att det är en genuin skitrapport. Från en organisation som försöker kapa varje oväder som bevis på ”klimatförändringar”. Att de kallar sig och utger sig vara talesmän för forskare och vetenskap gör det etter värre. De kan ju inte uttala en halv mening utan att vara manipulativa. Hela organisationen är en fejkad fasad för oseriös aktivism och alarmism och att ingen inom CAGWrörelsen tar avstånd ifrån dem Romm Cook och andra är tyvärr självmarkerande för hela rörelsen som är genuint oseriös i sina fundament.

 114. Gunbo

  Slabadang och Jonas,
  Citat från Jonas kommentar:
  ”Länken till Union of Concerned Scientists har jag dock inte läst. Dels för att det är en extrem aktivistgrupp, och ffa för att den du (och den?) öht inte gör anspråk på att vara mot någon forskning.”
  Jag tolkar det som att  skriften är värdelös främst för att den kommer från UCS.
  Jonas #112,
  ”Jag hade aldrig hört talas om detta ‘testimony’ och skulle heller inte använda den som 1:a hands källa. Det ör du som dragit upp den för att hacka på den, eller snarare de streck du vill dra mha olika namn du hittar i referenslistan.”
  Hela Per Welanders inlägg baseras på Armstrongs, Greens och Soons ”testimony”. 
  Han länkar i slutet till artikeln:
   Research to date on Forecasting for the Manmade Global Warming Alarm (pdf)
  Ville jag vara lika insinuant som du skulle jag säga att du far med osanning, men jag är snäll. 😉
   

 115. Ja Gunbo
  Jag skriver att jag inte har (iaf då inte hade) läst den, för att den (enligt dig, ditt citat, och vad citatet sa) inte berörde ’klimatforskningen’ som du menade ’amerikanska industrin kampanjade mot’, utan mer handlade om politik. 
  Det läser du som att jag avfärdar den som skräp (oläst!?) pga av avsändaren? Hur tänkte du då?
  Du borde veta bättre efter alla dessa år Gunbo. Du försöker nu mildra din urpsrungliga utsaga (”rapporten totalsågades av Jonas N just p g a att den kom från UCS”) genom att skjuta in ett ’främst’, emedan citatet du nu tar upp uttryckligen säger att jag inte har läst den ffa, dvs framför allt, för att den inte ens verka beröra ämnet.
  Och du har rätt i att Per W länkar Armstrong-rapporten, och att jag inte noterat det. Men Pers artikel hanldar om mer än denna.
  Var någonstans menar du att jag skulle ha farit med osanning, Gunbo? Jag hade fel om att du drog upp den först (inget konstigt med att ha missat ngt, lätt korrigerat), men det du ville göra var inte att kritisera innehållet utan just att dra insinuanta streck mellan olika namn du hittat bland referenserna. Dvs avfärda dess, och med ganska öppna insinuationer om att alla möjliga av dessa personer inte framför sina egna övertygelser, utan köpta sådana med ett uppdrag.
  Jag vet att dylika konspirationsteorier flödar ymnigt inom vänstern, och att många där försöker just argumentera så:
  ’Av den och den [associations-] anledningen är avsändaren dålig, och därför opålitlig och skall därför inte beaktas’  
   (Det är en försvarsmekanism, inte ett argument. Se fö ett inlägg till Slabadang här strax)
  Men den sortens känslomässiga argument är inte giltiga bara för att de är så vanliga. Du försöker sen korrigera det hela lite genom att citera flera stycken och säga att de visar ”hur ”deformerad” deras studie är”.
  Men jag tycker inte att du leder det i bevis, krigen på Wikipedia är en realitet (förnekas bara av Thomas och några till som antingen utkämpar dem, eller tungt lutar sig mot vad där står i sina ’argument’). Att tidigare alarm varit vida överdrivna är också en realitet (med ytterst få förnekare), och frågan är väl bara hur överdrivna. Att klimathotsrörelsen är (till mycket stor del) politisk och anti-vetenskaplig håller jag också med om. Men jag skulle alltså inflikat ” mycket stor del” för att du vet hur noga jag är med att formulera mig korrekt.
  🙂
  PS Jag tror dig när du säger ’att du är snäll’ .. men jag tror att du lätt kan missleda dig själv om du vill kontrastera dig mot andra i det hänseendet … du talar tex ganska ofta om ’dom onda’ (men utan att använda just det ordet) 😉 DS

 116. Slabadang #108
  Bra beskrivning både av läget och de inblandade!
  Men jag undrar hur uppsåtlig principlösheten är. Principlöshet (avsaknad av ryggrad, moralisk kompass mm) är en bra egenskap när du vill ta dig framåt/uppåt i byråkrati och politik. Den blir sas till ett användbart instrument (och exemplen är otaliga).
  Men för stora delar av flocken kan den också vara aningslöshet, oförmåga att navigera i en komplex verklighet med ett övermått av information och intryck, ofta svårtolkade och inbördes motstridiga intryck från alla många olika håll och avsändare samtidigt. 
  För någon som saknar förmåga att sovra bland och värdera information måste den resulterande vilsenheten kännas nära nog övervinnlig, men den behöver ändå strategier för att undvika tilt i medvetenadet.
  Och jag kan föreställa mig att närmaste reflexmässiga respons blir att sökande efter trygghet och auktoritet baserat på mest emotionella signaler. Man önskar sig helt enkelt tillbaks till barndomens varma trygghet där det fanns en beskyddande alltid förlåtande auktoritet att ty sig till, och som dessutom tillhandahöll svar slutgiltiga när man frågade.
  Detta sökande efter reservationslös trygghet och värme är djupt mänskligt,
  att bli vuxen innebär ju bla att insikten om att man lämnat det stadiet (där det alltid någon annan som har sista ansvaret och tar hand om det jobbiga), till att man att man nu själv får stå där och fatta beslut men också stå för dem och deras konsekvensre.
  Min bild av vänstern (mer generellt) och varför den är som den är, är just att man där vill hålla fast vid minnet av den trygga varma bekymmersfriga tillvaron där behoven, bekräftelsen, men även belöningar och rättvisan tillhandahölls av en snäll allt beaktande vällvillig överhet. I första hand föreställer man sig att staten skall överta rollen som föräldrarna hade i mellanstadiet.
  Och med lite mer mognad, och när man inser att alla stater inte är snälla, eller bara halva befolkningen röstar på ’den snälla staten’ (medan andra dunkla mörka krafter vill göra den snål, ond och elak 😉 ), sätter man sina förhoppningar på en internationell och global rättviseskipare och utdelare av godhet, nämligen FN.
  Och jag tror att dessa behov sitter så djupt, att de också är den främsta förklaringen  om relgionens (tidigare) starka position, till att önskan om en Gud eller en Narnia-Aslan som ultimat rättsskipare fortfarande är så påtagliga.
  Och jag tycker alltså också att man inte skall håna flocken bara för att de helst vill tillhöra en flock, och för att de vill ha en auktoritet längst fram som pekar ut rätt riktning, men också leder och avgör tvister när de kivas inbördes.
  Och som jag ser det finns där en hel del paralleller även till klimatdebaklet och dem där som antingen så gärna vill finna, eller lika angeläget vill fastslå vem som skall anses vara ultimat auktoritet.
  Hela IPCC är ju bara ett byrokratiskt försök att etablera en sådan ..

 117. Review på Pers artikel:
  Redan i första stycket blir det rörigt. ”Tidigare utfall framåt i tiden saknas”, hur menar han nu? Klart att framtiden är okänd vid en given tidpunkt.
  2 – 6 grader varmare de närmaste 100 åren också är en synnerlig trovärdig och seriös uppskattning. Om man tittar på Hansen 81 prediktionen så följer temperaturen den på pricken och den ger väl ca. 3 – 4 grader vid nästa sekelskifte. Observera att vi då har 30 års valideringsdata, är det inte det som efterfrågas av Per? Hansen 88 prediktionen ligger högre än utfallet så här långt vilket beror på att temperaturkänsligheten i denna antas något högre än den han räknade med 81. Att temperaturkänsligheten liksom mycket annat har osäkerheter är också något som tydligt beskrivs i artiklarna. Så visst har modellerna och prognoserna validerats så långt man kan.
  Sen har ju uppvärmningen inte upphört utan snarare har uppvärmningstrenden blivit säkrare de senaste åren. Temperaturen ökar aldrig signifikant om tiden  man betraktar är för kort.
  Att starta modeller med slumpmässiga startvärden är ju också sen medelvärdesbilda är väl också vettigt antar jag, det är ju klimat och inte väder som studeras. Modellering kan mycket väl göras med kurvanpassning om ”first principles modelling” inte är möjligt, eller en mix av kurvanpassning och fysikalisk modellering. Om man sen validerar modellen som vi nu kan i fallet Hansen så måste man ju tro på den.  Annars får man kurvanpasa för en tidsperiod och validera för en annan period (båda i dåtid).
  Sen står och faller ju inte teorin om växhuseffekt och global warming på modeller, det räcker med fysik och empiriska data.
  Nej den här artikeln håller inte i något annan forum än på TCS, reject!

 118. Håkan Sjögren

  Stickan # 117 : 2-6 grader varmare låter ju som eftersträvansvärt i höstmörkret, men är ingen trovärdig och seriös uppskattning. Här verkar man ha huggit till. För närvarande ligger temperaturen stilla och att kunna höja temperaturen efter 16 års stillastående eller tom minskande  
  verkar helt overkligt. troligen ligger en modellberäkning bakom med stöd av gissningen att CO2 är en ”klimatgas”, vilket den långt ifrån är. En 40 procentig ökning av halten på 100 år skedde samtidigt som temperaturen ökade med 0,7 grader, troligen på grund av astronomika förändringar. Här räcker det inte med missuppfattad fysik och vantolkade empiriska data. Klimatkänsligheten är NOLL och inget annat, eftersom det inte finns några äkta klimatgaser i atmosfären. Mvh, Håkan.