Allas vind – vindkraftskonferensen i Kalmar

untitled
Den 11-12 maj genomfördes konferensen ”Allas vind” i Kalmar: http://www.nationellavind2011.se/
Ornitologen och fågelmålaren Lars Jonsson (Också styrelsemedlem i Stockholmsinitiativet) var inbjuden i kraft av sitt konstnärskap för att tala om vindkraften och landskapet. Jag bad Lars att nedteckna sina erfarenheter från konferensen för sedan kunna delge dessa. Här nedan följer hans berättelse. Den som vill läsa mer om Lars konstnärskap kan sedan gå in på hans hemsida: http://www.larsjonsson.se/frameset1.htm
Lars Jonsson:
I det vackra Kalmar arrangerades den 11 och 12 maj för åttonde året i rad den Nationella Vindkraftskonferensen av Regionförbundet i Kalmar Län, Nätverket för Vindbruk och Energimyndigheten. Med andra ord ett statligt och kommunalt samarbete för att främja vindkraften. Här möts den offentliga sektorn och näringslivet för att informera om nyheter, diskutera framtiden och skapa kontakter mellan olika aktörer. Att deltagarna i de flesta fall var frälsta vindkraftsförespråkare kändes som självklart då arrangörerna har det uttryckliga uppdraget att genomföra regeringens mål om mer vindkraft. Mattias Goldmann var moderator för hela konferensen och han angav tonen av väckelsemöte genom att tala om för publiken hur oerhört populära dom var, ”75% av alla svenskar gillar er”. Inledningstalare var Tomas Kåberger som inflikade att deltagarna inte bara var populära utan även viktiga.
Jag var inbjuden i egenskap av kritisk röst att medverka i ett samtal om vindkraft och estetik tillsammans med Matilda Afzelius, miljöjurist på Stena renewable, Karin Hammarlund, kulturgeograf på SLU i Alnarp och Aase Berg, poet och kritiker i Expressen. Moderator var Fredrik Sjöberg, författare och biolog.
Kåberger gav en övergripande bild av läget utifrån hans och Energimyndighetens horisont: Sveriges åtaganden, elprisutvecklingen, Kinas roll och hur händelserna i Mexikanska golfen och Fukushima givit ytterligare prioritet i omställning till det förnyelsebara. Han konstaterade bland annat att elcertifikaten räcker till ca 10-15 TWh vindel men nämnde aldrig något om höjd kvotplikt. Kåberger följdes av Lena Ek, Europaparlamentariker som var med online från Bryssel. Bland deltagarna fanns förutom många representanter för vindkraftsindustrin även många tjänstemän från olika kommuner som på olika sätt har att behandla dessa frågor. Under rubriken myndighetsnytt kände Anna Eklund från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sig som en kamikazepilot när hon berättade om att SKL inte avser att göra en översyn av det 16 kapitlet i paragraf 4 i MB som i ger kommunerna vetorätt angående vindkraftsetableringar. Hon hävdade att opinionen måste få komma till tals. Nog är det svårt att förstå att en representant för kommuner och landsting skall känna sig som en självmordspilot när de hävdar kommuninnevånarnas rätt att bestämma över sin egen bygd.
Att motståndet mot vindkraftsetableringar i landsbygden grundar sig på den visuella upplevelsen, dvs. att de förfular landskapet, eller stör upplevelsen av landskapet är nog uppenbart för många av dem som drabbas. Den estetiska dimensionen har dock ofta viftas bort av näringen som ”tycke och smak”. När nu motståndet ute i bygderna växer och att FSL blivit en viktig faktor framstår det som allt tydligare att denna fråga måste diskuteras mera.
Vårt samtal kring estetik var en ganska trivsam tillställning utan heta motsättningar mellan deltagarna, och tanken var nog att det skulle vara just ett samtal som kunde öppna lite nya horisonter. Jag försökte förklara begreppet ”flyktpunkten” och hur vindkraften omöjliggör en visuell avläsning av perspektiven i landskapet, hur trots allt ca 50 % av boende i områden med vindkraft inte vill ha mer, eller är negativa, och att ca 50%  tycker att de är fula. Från planerarnas sida framhålls ofta att processen är viktig, och Karin Hammarlund gav en inblick i hur en kommun tillsammans kan hitta områden som ge största möjliga hänsyn till den lokala opinionen. Jag påpekade att det är omöjligt att gömma vindkraftverk och att det kanske är bättre att offra vissa större områden som är tåligare än att plottra bort stora delar av t.ex. Västergötland eller Skåne.
Att jag kände mig som en främmande fågel i detta sammanhang är ju helt naturlig men efter vårt samtal på scenen framkom att bland publiken fanns en och annan representant för kommun och landsting som gav mig stöd, så vi pratade inte enbart för döva öron. Rubriken för årets konferens var ”Allas vind” och det kanske ger en fingervisning om hur mycket kraft som läggs ner från politiker och industrin att i ord försöka skönmåla vindkraften. Att FSL som ideell och obetald gräsrotsrörelse kan ge vindkraften en match är beundransvärt, då industrin och staten har en kader av heltidsanställda lobbyister som driver utbyggnaden av vindkraft från Ystad till Haparanda. Men precis som i naturen ges ofta den som försvarar sitt hem en särskild styrka. Att ”folket” kan bli en motståndare att räkna med när några med stor övermakt vill genomföra vad som ”är bäst för oss alla” har historien visat exempel på förr.
Lars Jonsson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Michelangelo

  Märkligt att en enda bransch ( big Wind) kan ha fått ett sådant massivt genomslag för sina intressen.
  Tänk om motsvarande pengar lagts för att rädda övrig numera nedlagt eller svältfödd industri som gett meningsfulla arbetstillfällen och exportöverskott för Sverige.
  Märklig misshushållning av skattepengar som dessutom är katastrofal för miljön. Våra barn och barnbarn kommer att förundras över denna koncensus bland våra politiker och väljarnas fullständiga maktlöshet inför vad som händer påhejat av msm och vår politikerstyrda radio och tv.
   
   

 2. Ingemar

  ”… industrin och staten har en kader av heltidsanställda lobbyister som driver utbyggnaden av vindkraft …”
   
  Staten och kapitalet. Jag har inget emot kapitalet. Men när det går samman med staten så har vi fascism – sämsta tänkbara kombination. Men lite typiskt svenskt.

 3. Kent Forssgren

  En stilla undran. Finns inte bland politiker och tjänstemän några, fler, med tillräcklig pondus för att ta strid med de som enbart följer partipiska, kollegor och förhoppningar om en ekonomisk jack-pott tjänst i ett EU-, FN-, eller World-Governanceorgan. Att de finns individer i partierna som har full koll på vad det handlar om det vet vi. Bara ett exempel. Ingemar Vänerlöf, 2008.
  https://www.klimatupplysningen.se/2008/11/06/ingemar-vanerlov-politiker-och-skeptiker/
  Det sorgliga tycks för mig vara, att även politiker som är övertygade om den sanna verkligheten ändå inte väljer/törs ta strid. Var finns de politiker som ser till sina väljares intressen? Detta borde för en politiker vara det som är mest intressant, om personen är långsiktigt intresserad av fortsatt politisk verksamhet, baserad på ett demokratiskt visat stöd från väljare i ett val! Men, så fungerar inte politiken/demokratin i vårt land! Partiet först och väljarna sist.
  Vi här som, de flesta, har insikt om bristerna och svagheterna i vår demokrati, måste lägga ner mer kraft på att debattera hur vi skall bidra till att ändra på det som är sjukt.
   
  På något sätt måste folkets mening få betydelse för politiker. Annars har vi ingen demokratri. SD lyckades komma in i Riksdagen trots motståndet från de etablerade och deras styrda media.
  Hur skall vi göra?

 4. L

  Ett oljeutsläpp kallas katastrof, medan tusentals vindkraftverk subventioneras. Trots att de senare förorenar tusentals vackra platser i 25-30 år…

 5. Skogsmannen

  Kan någon vänlig själ förklara för mig varför vi skall hålla på med denna 1800-teknik (som trots allt synes vara en återvändsgränd), när det finns ny teknik inom räckhåll?

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3173835.ece
  Eller är det så att ”Big Wind” i ren desperation nu gör allt vad de kan för att casha in medans tid är?

 6. ThomasJ

  Kent F. #3: Det är/finns rejält många politiker som verkligen försöker få in någon form av ’common sense’ i diverse ’beslutsprocesser’. Ett flertal faktorer, bl.a. ’partipiskan’, sätter emellertid tvärstopp. Till detta kommer allehanda egodrivna tuppkams-viagror… ( 😉 ) där det endast handlar om att bevara den egna maktpositionen, kosta vad det vill för ’övriga’. Man kan & gör fråga sig vad nu ’pertipiskan’ är. Nedranns bra fråga – har inget konkret svar heller… sorry. Mig tycks den som varande någon hybridformad & sammanfattande av diverse spindoktorers & PR-konsulters med fleras flummande, ohemult dyra ’arbeten’/’utredningar’/ ’visioner’/’planer’… osv.
  Deltog idag i en presentation av denna kommuns ’framtid’ – visionsmässigt, of course… Presenterad av ett gäng agila masterstuderande från Lunds Uni. Huvudsakligt tema var ’hållbarhet’, inkl. kommunens ’egenförsörjning’ av el-energi via vind & våg. Jösses sicket snömos! På direkt fråga varifrån de nu inhämtar informationerna för sina ’arbeten’ kom endast ett gaspande gapande typ stort nog för en ’havsörnsholk’…
  ’Ledaren’ [’gruppchefen’, s.a.s.] medgav emellertid, in the small talk efter det ’officiella’, att IPCC’s underlag var ”…väl inte helt ok…”. En av medlemmarna sa på slutet, att det kan tyckas (hos oss åhörare) som det som de nu under ~ 1½ timmar presenterat, varande ”hjärntvättat”… Och ska jag med ett ord sammanfatta ’seminariet’ passar just hjärntvättat mer än bra!
  Det skrämmande perspektivet är emellertid, att ifall dessa idag så hjärntvättade ’visioner’ är resultat av master-studiers kvalitet och innehåll… ja, då står detta Land inför rejäla problem, rejäla!
  Mvh/TJ

 7. Gunnar Strandell

  Lars Jonsson!
  Tack för ditt inlägg och för din attityd till dina medmänniskor.
  Jag minns 1970-talets kärnkraftsebatt när en kvinna hamnade i nyheterna på TV för att hon bodde på Gräsö och inte kunde sova för att hon såg siluetten av Forsmarks kärnkraftverk innan hon drog ned rullgardinen.
  Kanske skulle hon må bättre av att se 3000 propellrar där ute.
  Men då kanske hon bli lite oroad om det blåser för lite eller för mycket, för då kan firman ringa i ottan och säga att det blir inget jobb och ingen lön idag på grund av vädret.
  Estetik ligger i betraktrarens öga och jag tycker att du gör ett gott jobb i att upplysa om det. 
  Kontrasten mellan bilder av orörd natur och energiproduktion stämmer oss alla till eftertanke.
  Tack för dina bidrag!

 8. Kent #3
  Nöt på dom! Nöt, nöt nöt!  Alla!  nöt! nöt!
  Riksdagsledamöterna alltså. Varför inte utnyttja tekniken?  Alla riksdagsledamöter har en epost-address.
  Utnyttja tekniken. Skicka insändare. Kommentera!
  nöt! nöt!
  Med dagens teknik kostar det  ju för tusan ingenting, vare sig i pengar eller fysiskt arbete. Bara en del av din tid.
  UTNYTTJA TEKNIKEN! UTNYTTJA INTERNET!  Det är vårt starkaste verktyg!!

 9. ThomasJ

  Ingvar E #8: Hear, hear!  😀
  Mvh/TJ

 10. ThomasJ

  Lars J: Ansluter gärna & tacksamt till Gunnar S#7!
  Jag såg f.ö. en svävande havsörn på skärtorsdagen här… Otroligt imponerande intryck!  😀
  Mvh/TJ

 11. Rosenhane

  Ingvar E
   
  Riksdagsledanöterna? 😉

 12. Rosenhane
  Jo förvisso finns det en hel del nötter men även rätt mycket vettigt folk som är påverkbara. Och framför allt finns det en minoritet som är skeptiska och som behöver allt stöd de kan få!
  Se det  inte som ett omöjligt projekt att få hårdnackade miljötalibaner att byta sida utan jag tror faktiskt att den mesta nytta görs genom att visa att skeptikerna har ett brett stöd i den allmänna opinionen!
  Nöt, nöt, nöt!
  Addresslista finns på min web

 13. Rosenhane

  Ättlingen till Måns Bengtsson Natt och Dag:s mordoffer:
   
  Ubhultaren är ju ett föredöme i knallebygden; en bra idé, lista alla riksdagsledamöter som som är skeptiska. Vilka är dom?
   
   
   

 14. Thomas J #10
  Tack!
  Min mamma säger att jag är gjord på en kobbe utanför Forsmark och att havsörnar svävade i skyn.
  Projekt havsörn ar lett till att man nu har mer än hundra örnar som övervintrar där.
  Vid sidan av estetiken kommer frågan om vad som händer med örnarna om vi ersätter kärnkraften med vindkraftverk?
  Bör vi fortsätta att föda dem under vintern?
  Etik och moral sitter nog också i betraktarens öga.
  Jag har inte svaren och är tacksam ör alla synpunkter.

 15. Rosenhane #13
  🙂
  Jag tror jag kan skrapa fram 4 eller 5 namn på dem som svarat mig positivt men sen finns det säkert många fler som än så länge inte törs träda fram och det är ju dem som vi har  störst möjlighet att påverka.

 16. ThomasJ

  Gunnar S#14: Kul. Min mor nämnde aldrig var jag ’blev gjord’… 😉 
  Nevertheless, nedan länk till dokumentär från NRK borde stilla till eftertanke vs. vindkraftsvansinnet…, oder ?
  http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/193197 
  Mvh/TJ

 17. Rosenhane

  Sov gott, horisontalen kallar.
   
   
  YouTube – Linda Ronstadt – ”Good Night” (Beatles Cover)

 18. Michelangelo

  ”6” Med tanke på att det finns åtskilliga idag fungerande vattenkraftverk med teknik och ibland generatorer som är mer än hundra år gamla samt nät 1.0 som är stabila och fungerar med reglering mha nätfrekvensen verkar det helknäppt att tala om vindkraftverk med prognosticerad livslängd om ca 20 år och nät 2.0 ( smarta nät som verkar sårbara som sjutton och mest verkar vara en önskedröm för politiker ) som hållbara.
  För fortsatt hållbar elförsöjning finns en bra möjlighet för oss svenskar – bygg ut Vindelälven och alla övriga lämpliga vattendrag. I särklass mest miljövänligt. Och dessutom ge en efterfrågad exportvara med potential att vara lönsam länge.
   

 19. ThomasJ

  Rosenhane #11: Riksdagsledanötterna.. ? typ hassel, oder?
  Mvh/TJ

 20. ThomasJ #16
  Planerna på vindkraftverk vid Forsmark verkar ha lagts på is tills vidare. Ditt bidrag från youtube kan ha stämt till eftertanke.  

 21. ThomasJ

  Michelangelo #18: Tacksam om du anger namn + [evtl.] nr. på inlägg Du reffar till/svarar på/. Enklare så, si?
  Sure, vi kan, eventuellt måste!, bygga ut all tillgänglig H2O-kraft där öht. finns att bygga ut, inkl. nämnda & fler älvar. Men, stort men: Varför???? Vi har ju för böfvelen en [el-]produktionskapacitet IDAG om ~ 160 TWh/år (utan vindsnurreriet!), ifjol förbrukades det ~ 132 TWh i landet. Ergo; under förnuftigt, kompetent ledning, politik (ex. Centerpartiet, MP och övriga talibaner…) behöver landet inga, säger INGA snurrande monster. Dessa ’finns’ enbart pga. subventionerna, som ’viar & duar’ betalar.
  Det finns en helsickes massa mer i temat att dra fram/dryfta, ovan räcker personligt för tillfället.
  Mvh/TJ

 22. Skogsmannen

  Michelangelo ”18!
  Varför inte bygga vidare på kärnkraftverk gen 3+ och 4 och lägga ner vattenkraften (sic) och vndkraften. 
  Finns det något som kan påminna människan om sin litenhet så är det väl när man står vid en fors i en oreglerad älv. Då kan man tala om ett naturens skådesspel.

 23. ThomasJ

  Gunnar S#20: Om bidraget bidragit till nåt förnuftigt tänke är jag först i kön att tacka… 😉
  Mvh/TJ

 24. bom

  Utopisterna leder debatten dessvärre. Ni har väl inte redan glömt deras inlägg på SvD-brännpunkt? Nu när Bildt är ordförande för Arktis gäller det ju att att oberörbarförklara hela området! Om så människan går under och artens räddning skulle bero på något som finns i Arktis så får vi inte röra området för det är heligt. Man förutspår att all is snart är borta men heligheten skall börja där iskanten ligger nu.
  Vi har ju i Stockholm något liknande med NATIONALSTADSPARKEN (helig, helig i all evighet) det av centrifugalpartisten Elvy Olsson instiftade för all tid ”frusna” området.
  Tokstollarna reagerar reflexmässigt. Konstigt att de inte också har proklamerat Surtöys heliga oberörbarhet också för den var ju även orörd av människohand en tid. Hasse och Tage körde ju vitsen om restaurangköket som producerade människooberörd mat (för vi har apor i köket!).

 25. bom

  Surtsöy nu då!

 26. Michelangelo

  ”22” Det är till de reglerade vattendragen turisterna dras och där vattenvägar kan utnyttjas för transporter.
  ”21” Förr hade vi karften till vår industri – numera och än mer i framtiden kan vi ju exportera den förutsägbara överskottsenergin.
  Själv tycker jag att export är  bra för landet – import (av vindkraftverk t.ex ) är sämre.

 27. Bertel

  Rosenhane # 17
  Vilken uuuuuunderbar ”vuxen”? vaggvisa och når en sargad? Finsk själ utan motstånd.