Akademiers åsikter och uttalanden

niv

Texten ovan och organisationens motto – Nullius in Verba – lär enligt engelskspråkiga Wikipedia tolkas som följer:

 • Nullius in verba (Latin for ”on the word of no one” or ”Take nobody’s word for it”) is the motto of the Royal SocietyJohn Evelyn and other Royal Society fellows chose the motto soon after the founding of the Society.[1] The current Royal Society website explains the motto thus
 • It is an expression of the determination of Fellows to withstand the domination of authority and to verify all statements by an appeal to facts determined by experiment.[2]
 • The phrase came from Horace’s Epistle to his benefactor Maecenas,[3][4] where he claims not to be devoted to any particular sect but is rather an eclectic by nature.[5]

På svenska blir väl andemeningen ungefär

 • ”vetenskap ska inte hanteras via majoritetsbeslut eller centrala uttalanden – var och en ska bilda sin egen uppfattning”.

Det är ju speciellt märkligt att Royal Society (liksom många andra akademier och organ) till råga på allt valt att göra ett centralproducerat uttalande i ”klimatfrågan” – utan att ens tillfråga medlemmarna.

Svaret på paradoxen är egentligen enkelt – ”klimatfrågan” är i huvudsak politisk, inte vetenskaplig. Via tryck och underförstådda villkor för mer forskningsmedel från anslagsgivande myndigheter och källor har vetenskaparna tummat på sina principer och spelat med.

För några dagar sedan kom dock ett välgörande inlägg i media av Professor Michael Kelly, en av ganska få invalda ”Fellows” inom Royal Society – jag träffade Kelly hösten 2011 i Cambridge, när jag tog avsked av min gode vän Paul T Callaghan, också (utländsk) Fellow i Royal Society och den främste inom mitt eget forskningsfält (Callaghan dog alldeles för ung ett halvår senare i cancer).

Kelly

Michael Kelly, på innergården vid sin arbetsplats vid en av de vetenskapsgenomsyrade byggnaderna i Cambridge; Trinity College 

Kelly vänder sig närmast mot innehållet i en webbsida och skrift som RS står för:

rubbish

kelly2

Ja, nog är det tung kritik, alltid… – i sammanfattning skriver han att det är märkligt att Royal Society, världens överhuvudtaget första vetenskapliga organ, med ett motto som det beskrivet ovan gör ett centralt uttalande, som dessutom ignorerar vetenskapen inom området och istället baserar det på dogmatik…

Läs absolut hela länken ovan, och gärna också webbsidans ”short course”. Tyvärr är ju Royal Society inte alls ensamt om sådant agerande. I våra spalter har bl.a. många gånger kommenterats motsvarande dokument från vårt eget KVA och det amerikanska APS (American Physical Society).

Jag är själv medlem i APS, och i dess ”Topical Discussion Group on Climate Change”, som skapades för några år sedan för att diskutera frågan om ändringar i ett existerande uttalande som skrivits av APS ledning för flera år sedan. Många, liksom jag själv, såg detta som en förhalningstaktik – och det verkar vara korrekt – nästan ingenting (mer än årligt utbyte av ordförande och vice ordförande) har hänt på de cirka 3 år denna diskussionsgrupp funnits…

Enligt vad Lennart Bengtsson antydit i dessa spalter är ett omarbetat uttalande från KVA (med huvudansvarig skribent Henning Rodhe) på väg – vi får väl se vad det säger. Troligen inte något som avviker i sak från det verkliga vetenskapliga missfostrets (IPCC) ”Summaries for Policymakers” lägesbeskrivning.

Karakteristiken ”missfoster” anser jag är fullt befogat, eftersom IPCC utger sig för att vara ett vetenskapligt organ, utan att vara det. Media, allmänhet och politiker har alla gått på denna bluff.

IPCC är i verkligheten en i huvudsak byråkratisk mastodontorganisation med det vetenskapligt bakvända syftet att söka hitta bekräftelse [för en förutfattad mening om koldioxidhypotesen], snarare än att förstå naturen [klimatsystemet].

IPCC:s arbetssätt strider mot de principer som växt fram i sekler, rörande ”den vetenskapliga metoden”. Via särskilt utvalda granskare (för svensk del föreslagna av Naturvårdsverket) selekterar man istället fram information i litteraturen man själv tolkar stödjer ”koldioxidhypotesen”. Detta är tvärt emot den etablerade vetenskapliga metoden att testa hypoteser i negativ mening [falsifiera].

IPCC:s riktlinjer fastslogs ju en gång av UNFCCC, och UNFCCC:s målformulering finns ju här , för den som inte tror på det nyss skrivna –

 •  ”….‘The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner’ (UN, 1992)…”

Man letar alltså efter påverkan på det ytterst komplicerade ”klimatsystemet”, utan att ens ha klarlagt dess naturliga variationer och deras orsaker och kopplingar. Som beskrevs här på KU i ett gästinlägg av S. Fred Singer för en tid sedan har alla de ”bevis” IPCC hävdat i sina ”Summaries for Policymakers” under åren fallit platt och i tysthet övergivits i nästkommande rapport.

Ovanpå detta att ”söka bevis” för koldioxidens dominerande klimatpåverkan utgör 2/3 av IPCC’s verksamhet att i tillägg fantisera fram ”scenarios” om hur det nu per definition koldioxidstyrda klimatet kommer att förändras kommande decennier och sekler, och vilka ”åtgärder” man ska sätta in.

Inte illa, om något man inte ens vet att det existerar… Perverterad verksamhet i vetenskapens namn, ja.

IPCC’s tidigare ordförande Pachauri, har som beskrivits i bl.a. KU’s spalter avgått efter vissa turer av mer privat natur, och som inte har med den centrala IPCC-verksamheten att göra. Man kan undra vem som kommer efter. Thomas Stocker (kommenterad här, efter ett framträdande i KVA-sammanhang) har nämnts som möjlig ny ordförande, men följande person kandiderar uttalat till posten, vilket Donna Laframboise (som skrivit två avklädande böcker om IPCC’s inre verksamhet) kommenterar så här:

ypersele

Ja, en parodi på vetenskap är det – och vi är alla förlorare.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. John Silver

  ”to verify all statements by an appeal to facts determined by experiment.”

  Allt som behövs är att kalla datormodeller ”experiment”.
  Hehehehe

 2. Sten Kaijser

  Hej John,

  du anar inte hur rätt du har – det är precis det man gör

 3. Hej på Er klimatupplysare. Det här inlägget hade passat bättre under öppen tråd men nu lägger jag det här iaf. På SVT vetenskap finns följande artikel:
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/amazonas-tar-upp-allt-mindre-kol-kan-oka-vaxthuseffekten
  I artikeln påstås att:
  ”Mängden kol som tas upp årligen av Amazonas regnskog har minskat med nästan en tredjedel under det senaste decenniet, visar en ny studie.”
  ”Nu har forskare studerat data från de senaste 30 åren och kommit fram till att Amazonas tar upp betydligt mindre kol idag än på 1990-talet.
  Den här minskningen tror forskarna kan få konsekvenser för mängden koldioxid i atmosfären i framtiden och måste därför tas med i beräkningen i nya klimatmodeller, alltså beräkningar för hur klimatet kommer förändras.”
  ”Växthuseffekten med höjda mängder koldioxid i atmosfären har hittills varit bra för regnskogen eftersom den används i skogens fotosyntes för att bilda ny biomassa. Men nu har kanske halterna blivit för höga och istället hotar att minska tillväxten av Amazonas.
  – Svårigheten är att om klimatet förändras så förändras processen. Det kan bli för varmt till slut, säger Anders Malmer.
  Forskarna bakom studien spekulerar i att det är dessa klimatförändringar som ligger bakom växtdödligheten i regnskogen. När träden växer fortare på grund av koldioxiden dör de också yngre, eftersom de inte orkar med att växa så fort. De oroar sig nu för att den globala uppvärmningen ska gå ännu fortare när skogen tar upp mindre kol.
  – Om samma sak händer för andra skogar och ekosystem kan det vara problematiskt. Det största problemet är att vi bränner fossila bränslen.”

  Nu undrar jag om Ni här på KU kan belysa denna frågeställning ytterligare. Jag frågar mig bl.a:
  – Finns någon observerad korrelation mellan denna påstådda minskning av CO2-upptaget i Amazonas och halten av CO2 i atmosfären?
  – Finns någon observerad korrelation mellan avskogning och minskat CO2-upptag i Amazonas?
  -Eller beror allting (som vanligt) bara på värme? Har det förresten blivit varmare i Amazonas?

 4. Helge

  OT

  24 min in på sändningen, Lotta Gröning om den vindkraftsutbyggnaden.

  ”Seriösa beräkningar visar att även EON och Vattenfall riskerar konkurs om alla planerade snurror ska byggas med hjälp av subventioner”

  ”Det blir billigare att ge Tyskland pengarna direkt, så kan de bygga dem själva, än att vi ska bygga dem i norrland och sen bygga transportledningar ner till Tyskland och sälja elen med förlust.”

  http://embed.bambuser.com/broadcast/5361834

 5. Claes Johnson

  Jag har träffat Henning Rodhe och frågat honom om han kan ange var och hur fenomenet ”återstrålning” dokumenterats i den vetenskapliga litteraturen. Henning ville/kunde inte ge något svar. Jag har ställt samma fråga till KVA och begärt svar:
  http://claesjohnson.blogspot.se/2015/03/nytt-brev-till-kva-om-aterstralning.html

  Min avsikt är att avslöja ihåligheten i KVAs nuvarande och kommande nya uttalande genom att ifrågasätta en grundbult i koldioxidalarmismen, som kan ges ett tydligt svar: Någon hållbar vetenskaplig dokumentation av att ”återstrålning” är ett reellt fysikaliskt fenomen finns inte. Jag vet att flera av KUs skribenter anser att så är fallet, och frågan riktas då även till dem. Kanske har jag fel. Kanske finns sådan dokumentation och i så fall är jag mycket intresserad av att få veta vad den består av.

  Men om nu Royal Societys klimatuttalande kan ifrågasättas, så skulle väl även KVAs nuvarande och kommande uttalande kunna ifrågasättas av några svenska skeptiker? Det finns ju fler grundbultar är ”återstrålning” som kan ifrågasättas.

  Claes

 6. István

  #3
  Om jag har fattat det rätt, så tar Amazonas inte upp något kol alls!
  Skogen recirkulerar allt CO2 i form av metan
  Var finns annars, de av under årmillionerna upplagrade kolet?
  Inga kol eller torvlager att finna.
  Eller?

 7. pekke

  Kjell W #3
  Verkar som att den vetenskapliga studien som artikeln bygger på mest är en skrivbordsprodukt där man använt andras data om olika områden i Amazonas, ser inte ut som att de själva varit på plats för mäta och kontrollera hur de olika växtplatserna ser ut.

  Studien finns här:
  http://www.nature.com/articles/nature14283.epdf?referrer_access_token=JzVUMoUCsSVUw_tFLB4jHNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0P9kEJBWANPRCgrwbxhbG0Uytf9jpr44be0esRwyJu2aZ-VsMfVITegj-VF-eDWajP8iqpzIfaixiteVKz26HOeL9Ut45Ypr5OujeLdi8FyZte3dkTV17oYDxmlVaRxaxRaLkUvwaKYQeP8btQFrnA9tDN7tew7IsGlr8MVpaRuXLA2LqNw-QWoUNdIuA7F52BE1G3VEDeGITNsespJVFu1&tracking_referrer=news.sciencemag.org

  Artikel i Science Magazine.
  http://news.sciencemag.org/climate/2015/03/amazon-rainforest-ability-soak-carbon-dioxide-falling

 8. Ingvar

  Claes #5
  Bra förslag. manar till efterföljd. De som har en meriter och kunskap borde göra samma. Bearbeta KVA!

 9. pekke

  Istvan #6
  Jag är också av den uppfattningen att regnskogar har så snabb omsättning av växtmaterialet att praktiskt taget inget blir kvar i jorden, den största omsättning sker väl på de stora träden i stället.
  Indiansamhällena i Amazonas fick ju skapa egen odlingsbar jord genom att blanda ner div. material bl.a. kol för att få en näringsrik jord.

 10. István

  #6
  Vill tillägga att regnskogarna, dessa ”världens lungor” enligt WWF, producerar ej heller något syre av samma anledning.
  Dubbelt dumt av WWF.
  Lungor tar ju UPP syre, och AVGER koldioxid

 11. Peter Stilbs

  Det här har blivit ganska OT – men mig veterligen är Amazonas regnskogar ett nollsummespel vad gäller O2 och CO2 – och jordlagret (där något kunde lagras upp) är mycket tunt.

  Vårt syre fylls på främst via algblomning i världshaven, vad mig sagts

 12. Thomas P

  Ganska komiskt hur ni i diskussionen om Amazonas plötsligt glömt bort mantrat med ”livets gas” och hur stor effekt CO2 har för att hjälpa växtligheten och att betydande del av alla våra CO2-utsläpp hittills tagits upp på land. (Om man inte skall tro GP:s oceanmodell förstås…).

 13. Ingvar

  #12 Thomas P
  Be sure brain is engaged before putting mouth into gear

 14. Kjell Wållberg

  Peter #11
  Jag ber om ursäkt. Ämnet är givetvis helt OT och jag föreslår att vi lämnar det. Jag har ju fått en länk (tack Pekke #7) och nöjer mig med den. Om behov uppstår kan vi ju alltid ta upp frågorna igen men då under Öppen tråd.

 15. Daniel Wiklund

  Det är ju tur för dig Thomas P att du finner nåt komiskt på den här av dig så föraktade bloggen.

 16. Helge

  Det är möjligt att regnskogen måste anpassa sig lite lätt, men då kanske mot en riktning den en gång kom ifrån. De sista 150 miljoner åren har koldioxidhalten gått från 3000 ppm till som lägst 280 ppm. Vid 150 ppm är de flesta växter döda. Sen har vi gått upp lite och närmar oss 400 ppm. Klart att de trivs och börjar snart domineras av andra tillväxthämmande faktorer.

  Det är lätt att glömma att en statisk natur har aldrig förekommit, det finns inget optimalt läge.

  http://www.itwire.com/science-news/climate/60575-rising-co2-level-making-earths-deserts-bloom-csiro-study

 17. Ann LH

  Ang. Ev. tillväxt i de tropiska regnskogarna. Tidigare studier hävdar att de tropiska regnskogarna tillväxer. En sak är att blad och kvistar som fälls från träder bryts ner tämligen omedelbart så att det Inte lagras några organiska rester i jorden. Men, trädens stammar, grenverk och inte minst rotsystem kan ju lägga på sig och lagra mer och mer och det är väl där tillväxten anses ha skett hittills. Gamla träd som sedan länge stannat i tillväxten och gick på plus minus noll fick genom den ökade koldioxidhalten lite av ungdomen tillbaka och började blomstra på nytt sa’s det.
  Jag har inte sett eller hört om den här studien tidigare, men ska kika runt lite i frågan.

 18. Rosenhane

  Angående den postmoderna socialkonstruktivistiska analysen i vetenskapliga sammanhang.

  ”Den som applicerar postmodernt tänkande på gravitationen kan ju försöka gå ut från ett hus från femte våningen istället för bottenvåningen. Tillrättavisningen blir omedelbar.”

  Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss har idag en mycket bra artikel på DN debatt:
  http://www.dn.se/debatt/den-postmoderna-sanningsrelativismen-leder-oss-ner-i-en-antiintellektuell-avgrund/

 19. Peter S
  För att återgå till det som var ditt ämne: Roy Soc’s ( m fl: KVA, IVA …) avsteg från de akademiska idealen, så är det en av de verkligt sorgerliga aspekterna på klimatdebatten. Jag har åtminstone under någon tidigare period värdesatt de ”lärda samfunden” som oberoende instanser. Det har blivit platt fall av detta oberoende, och man kan diskutera om det beror på ekonomiska incitament eller bristande intellektuell självständighet. Trist är det i båda fallen!
  När det gäller AIP, så vet du bättre än jag, men ganska nyligen (januari?) kom ett yttrande från ordf och lite skvalp kring detta. På ett tidigt stadium vill jag minnas att Curry, som är med i den inre kretsen för omprövningen, var klart positiv, och trodde på en ärlig omprövning. Du tror alltså att det är fördröjningstaktik? Men kan AGWare vinna på det? De är de som har bråttom inför Paris!
  /C-G

 20. AG

  Jag vet att några av oss engagerade sig i Naturvetareförbundets klimatutsaga för några år sedan. Vi fick aldrig något svar men vad jag kan se så är den borta från hemsida och tidskrift nu. Kanske är det skepticismens enda seger hittills? Personligen hoppas jag mycket på APSs genomgång. Den måste vara en av de mest kraftfulla och detaljerade genomgångar jag sett. Har provat att kopiera en del av frågorna till olika ”klimatfrågestunder” där våra vanliga misstänkta förekommer. Har ALDRIG fått något nöjaktigt svar när jag använt dessa frågor.

 21. Kenneth Mikaelsson

  Verkar som om SMHI har samma husse som NOAA NASA GISS med flera….

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/03/22/more-trouble-in-the-arctic/

  Lögnare på begäran…. Hoppas att de trivs med det …. för jag har mina aningar att deras lycka kommer bli kort…

 22. Claes Johnson

  Återigen: Varför finns det inga akademiker i Sverige som anser sig bära ett vetenskapligt och samhälleligt ansvar att ifrågasätta den klimatalarmism som KVA uttrycker och som utgör grunden för svensk klimatpolitik med sikte på det fossilfria samhället? Varför finns det inte en gruppering av ansvarsfulla skeptiker som begär att KVA skall redovisa den vetenskapliga grunden för sitt uttalande? Vad är skepticismen värd om den inte verkligen ifrågasätter genom att ställa KVA mot väggen, utan bara passivt låter KVA äga tolkningsföreträdet?

  Claes

 23. Ingemar Nordin

  Kjell W #3,

  Jo, det har länge tagits för givet att regnskogarna är en koldioxidkälla. Nyare forskning pekar emellertid på det motsatta, dvs att regnskogarna växer bättre än förr tack vare den ökade koldioxidhalten i atmosfären. Och att regnskogarna är en koldioxidsänka globalt sett, trots avverkningen. Vi har haft uppe detta tidigare på KU:

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/01/04/glad-nyhet-rengnskogen-vaxer/

 24. Kenneth Mikaelsson

  #23 Ingemar

  Mycket läsvärd länk…. tycker den beskriver på ett bra sätt hur världen är upponer…

  Fast det går ju ochså att se som att AGW folket dömt sig själva till döden när man inser konsekvenserna av deras politik..

 25. Ingemar Nordin

  I samband med Kellys utmärkta kritik av Royal Society och deras förfall under sina tre senaste ordföranden, se även Montfords intressanta genomgång i en rapport här

  http://www.thegwpf.org/andrew-montford-nullius-in-verba-the-royal-society-and-climate-change-2/

  Även kommenterad här på KU:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/02/19/hur-royal-society-blev-en-kampanjorganisation/

  Många vetenskapliga sällskap, inklusive KVA har sålt ut vetenskapen till politiken. Man får bara hoppas att det finns någon inom KVA som vågar stå upp för den pluralism och det kritiska tänkande som är kärnan i riktig vetenskap.

 26. Lars Cornell

  Hamnar inte mycket biomaterial i floden, forslas till havet och bildar deltat?

 27. Michael

  Ingemar #25,
  Är det orimligt att betrakta RS utveckling exempel på ett målmedvetet realiserande av Antonio Gramscis idéer om den långa marschen mot institutionerna?

 28. Ingemar Nordin

  Michael #27,

  Jag är inte så särskilt insatt i Gramskis arbeten, men visst finns det anledning att se upp med åsiktshegemonier! Att RS valt att ignorera sina egna målsättningar är väl ett tecken på dels historielöshet, dels naivitet.

 29. Kenneth Mikaelsson

  Varsnagerst all skit kommer från:

  http://www.cfact.org/2013/11/04/obama-issues-global-warming-executive-order/

 30. Lasse

  #21 Isläget i Arktis bekymrar en Oceanograf på SMHI nämns det i dagens SVD. Aldrig tidigare har det slutat växa så tidigt tydligen. Mycket riktigt så växer inte isytan längre. Jag fick för mig att isen framförallt saknas på Stillahavssidan där vattnet är varmare än normalt. Din länk visade att det finns mer is där än 2006.
  http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisareal/

 31. Peter F

  Lasse #30

  Här diskuteras det tidiga ismaximum.

  http://wattsupwiththat.com/2015/03/14/sea-ice-101-beware-the-ideas-of-march-was-the-arctic-maximum-early-on-march-8-9-2/

 32. Kenneth Mikaelsson

  # Lasse

  Kolla sen in åldern på havsisen så inser du snart hur ljup lögnen är..

  ytan på isen beror mycket på varsnagerst vindarna för den.. och vindarna komprimerar isen..

  Havs isen gör som den alltid gjort växlar i storlek men som vanligt så leder Antarktis utveklingen med ett antal år..

 33. Kenneth Mikaelsson

  Repetition:

  http://wattsupwiththat.com/2015/03/22/relative-homogeneity-of-the-medieval-warm-period-mwp-and-the-little-ice-age-lia/

  Vi har inget problem med klimatet…. problemet ligger i politiken….

 34. Mats G

  ”Take nobody’s word for it”

  En skeptikers ledord?

  Tror jag var skeptiker från födseln. Det var på gränsen att jag klarade grundskolan/gymnasium pga att jag ifrågasatte det mesta. Det var inte populärt om man säger så. För att inte prata om konfirmationen. När jag frågade varför de kunde bli så gamla i det gamla testamentet. De mumla nåt om att de var närmare GUD eller nåt. Det innebär att medelåldern borde sänkas konstant. När jag påpekade att så inte var fallet så var det dags att lämna lokalen, Igen. Där någonstans insåg jag att vi blir fyllda med BS dagligen. Så det fanns bara ett sätt. Ta reda på saker själv. Och det stärkte min uppfattning om att logik slår sagor varje gång.

  Men det intressanta som redan har nämnts lite då och då så är institutionerna, som vi byggt upp för att skydda oss från dumheter som klimathotet, en del av systemen.

  Jag är rätt säker på att institutioner som The Royal Society skapades just för att avtsyra saker som klimathotet. Jag tror nog att grundarna skulle bli besvikna hur de faila när det kommer till klimathotet.

 35. Kenneth Mikaelsson

  Här har ni nått att sätta tänderna i :

  http://wattsupwiththat.com/2015/03/23/weekly-climate-and-energy-news-roundup-173/

  Här är en av mina favoriter en väder gubbe som kan väder :

  http://www.weatherbell.com/

  Hans Lördags sammanfattningar är riktigt bra : Joe Bastardi’s Saturday Summary

 36. Mats G

  Mats G
  2015/03/23 kl. 10:53
  Din kommentar inväntar granskning.

  Why?

 37. Kenneth Mikaelsson

  Här har ni mera av mediahor**rna och vaselindoften runt snubben från SMHI går inte att ta miste på..

  http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/morgon/article71414.ab

 38. Carbomontanus

  Til alle
  Jeg har sett igjennom hva Royal Society her har ført, det bør alle ha gjort.

  Det er 13 vanlige og interessante spørmål med kortfattede, og åpenbart omhyggelig gjennomarbeidede svar, som jeg ikke tror noen frekventerende her på dette nettsted bør ta mål av seg til å kunne ”motbevise” eller gjendrive eller bestride.

  Krenker Royal Society her sine hellige prinsipper , sitt berømte motto ”NVLLIVS IN VERBA” ?

  Jeg tror heller ikke man bør ta mål av seg til å begynne å instruere vitenskapelig eller politisk hva som er Royal Societys rutiner, oppgaver, og plikter.

  Selskapet er i sin tid stiftet av Robert Boyle, The Sceptical Chemmist som er min faglige NESTOR, og SIR! Isaac Newton ble satt inn som første president. Og fikk blant annet i oppgave å trekke expertene for retten i oppdrag av Den Kongelige Mynt. Og begjære RETTENs stilte bevis med heimel i lov om expertenes rettigheter og plikter.

  Nemlig Plikten til å stille på Tower, og retten til der at treffe et fritt valg mellom tau og høggestabbe.

  Mente Expertene seg hevet over slike latterlige frie valg i gradene, så kunne RETTEN, fremdeles med Heimel i lov, stille bevis for expertenes adgang til å føre sverd.

  Således sikret RETTEN Kongemagtens til enhver tid beste sverd- fekter i stilling på livstid, og nestbeste som mat for ravnene, fremdeles på Tower.

  SIR! Isaac benyttet følgende prosedyre efter prinsippet NVLLIVS IN VERBA:

  Han hadde først sikret seg expertenes mynt, og utba seg så RETTENs mynt.
  Så tok han og tegnet en strek med begge på et skiferbryne, en såkalt ”Prøve- sten” og satte med en treflis på en lille dråpe Salpetersyre.

  ”OBSERVER!” sa Newton.

  Så la han myntene på hver sin skål, på en skålvekt.

  ”OBSERVER!” sa han atter.

  Så hengte han begge myntene i hver sin sytråd som blev hengt opp på skålvekten, og dukket dem ned i et glass vann.

  ”OBSERVER!” sa Newton.

  Derfor gikk Newton med parykk. Det var ikke fordi han hadde fått et eple i hue, slik mange tror, men fordi han måtte stille i RETTEN som påtalemyndighet for den kongelige mynt og dessuten videre for å skremme expertene på gaten.

  Enkelte synes dette var ganske grusomt, tenk på Ravnene.

  Men det var tidens skikk.

  Og det som heller er grusomt er å drive folk fra gård og grunn og ut i den svarte armod bare med messing. Nemlig med falsk gloria og blår i øynene eller virtuelle penger.

  Moral: Man bør aldri kimse ad Royal Society.

  Det kalles ADVLTERARE.

  Jeg ynder å sette Universitetskarakterer på folk.

  LAVDABILIS er LATIN og betyr Ros-verdig.
  HAVD ILLAVDABILIS er også LATIN, men jeg unngår i det lengste å gi det fordi det er så vulgært, og dessuten betyr Haud… så mye som Hue på Sognamaul. Smala- haud er svidd og saltet og røkt og hengt sauehue. Så Haud gir jeg ikke uten for å fornærme folk dypt.

  Men NON CONDEMNENDIS, som også er LATIN, betyr som man kanskje ser, itte / inte Condemnabel, og er altså en bra karakter.

  Så har vi IMMATVRVS, atter LATIN, og betyr Grønnskolling. Det er stryk, men man får continuere på lærestedet.

  Helt nederst har vi så ADVLTERARE, som henhører under særlig prosedyre d / o .

  Husk dette hvis jeg skulle komme til å føre disse begreper fra nu av.

 39. Peter Stilbs

  Kenneth Mikaelsson #37 – Martin Hedberg är inte på SMHI – han driver mig veterligen siten klart.se och lever gott sedan åtskilliga år på att hålla klimatalarmistiska föredrag, med sken att vara ”klimatexpert”, när han bara är vanlig meteorolog. I sak är det inget som skiljer honom från Väder-Pär (båda har väl också varit TV-meteorologer), även om han uttrycker sig något försiktigare.

 40. Kenneth Mikaelsson

  Senaste uppdateringen:

  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/03/24/will-nsidc-set-the-record-straight/

  Peter .. undrar när folk inser hur lite substans det finns bakom vädergubbarna.. de klarar ju inte ens att göra en trovärdig fjortondagars prognos.. fast tvärsäkra om klimatet är de allt..

 41. John Silver

  På Kunskapskanalen i kväll:

  ” 18:00
  Experiment gör abstrakta teorier konkreta
  Att experimentera i undervisningen kan vara ett sätt att konkretisera abstrakta teorier och låta elever få öva sig på att arbeta vetenskapligt. Det menar Cecilia Kozma som är föreståndare vid Vetenskapens hus i Stockholm. Arrangör Stockholms universitet. ”

  Stackars barn när de kommer ut och konfronteras med verkligheten.