2-gradersmålet är ett politiskt jippo utan vetenskaplig täckning

Politiker pratar ofta om 2-gradersmålet som måste uppnås, dvs man påstår att om en massa restriktioner genomförs som begränsar våra koldioxidutsläpp så kan globala temperaturökningen begränsas till två grader framöver. Så här skriver regeringen om 2-gradersmålet

”Det övergripande målet för EU:s klimatpolitik utgår från IPCC:s bedömning av risken för en farlig klimatförändring och anger att temperaturen inte ska öka mer än max 2 grader C jämfört med förindustriell nivå.”

Men läser man IPCC:s politiska rapport som regeringen hänvisar till framgår det att ökningen vid en fördubblad koldioxidutsläpp uppgår till intervallet 1.5 – 4.5 grader. En betydande osäkerhet alltså.

Men den stora frågan är hur stor återkopplingen – klimatkänsligheten – är. IPCC baserar sina antaganden och hypoteser på att återkopplingen är stor. Men modellerna har visat sig felaktiga och överdriver återkopplingen stort.

Det finns fem datasets som mäter globala temperaturen, GISS, NCDC, HadCRUT4, RSS och UAH. RSS och UAH är sateliitbaserade och data finns bara sen 1979.

GISS_1950-2014

NCDC_1950-2014

HadCRUT4_1950-2014

GISS, som är värst, säger att temperaturen under perioden 1950-2014 ökat med 1.25 grader per 100 år. IPCC säger också att med stor sannolikhet har människan bidragit med minst hälften av denna ökning. Så mänskliga utsläpp har bidragit med en ökning med ungerfär 2/3 grad per 100 år hittills.  Långt ifrån 1-5 – 4.5 grader. Verkligheten pekar alltmer på att vi får en temperaturökning nära en grad på hundra år och då finns det inte anledning till oro och de kostsamma ”klimatåtgärderna” är ganska meningslösa.

Tittar vi på UAH och RSS sen 1979 visar de:

UAH_1979-2014

RSS_1979-2104

Betraktar vi de senaste 13 åren så har globala temperaturen stått still. Här används summan av alla fem dataseten (GISS, NCDC, HadCRUT4, UAH och RSS).

All_2001-2014

 

IPCC överdriver uppvärmningen i sina modeller. Här jämförs IPCC:s data från AR5 med verkligheten från 2005-2014.

All_IPCC_2005-2014

Om vi betraktar perioden från 1990 överdriver också IPCC kraftigt i sin rapport FAR.

All_IPCC_1990-2014

IPCC sa att det var med stor säkerhet det gula området i figuren ovan var korrekt men verkligheten talar ett helt annat språk. Nu försöker klimathotarna bortförklara att globala temperaturen stått still 13 – 17 år (beroende på datakälla). Den populäraste förklaringen är att värmen har ”gömts” i havet. Men modellerna är ju felaktiga ändå. Att värme ”göms” i havet är en naturlig process och kan då lika gärna orsaka det omvända dvs att ”gömd” värme värmer atmosfären.

Förklaringen är att modellerna är felaktiga erkänns aldrig av politiker. Men det är så att modellerna är inte klarar att förutspå klimatet. De kallas ju inte ens prognoser i IPCC:s huvuddokument utan ”projektioner”.

2-gradersmålet har ingen täckning utan är som IPCC ett politiskt jippo. Verkligheten kommer att visa hur fel politiker och IPCC har på lång sikt. På kort sikt har modellerna redan falsifierats. Dags att skrota 2-gradersmålet som inte har vetenskaplig täckning.

Referens

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Tack! Per Welander.
  Rakt på, klart och tydligt som vanligt.
  Väldigt svårt för IPCC och övriga klimathotare att slingra sig undan.
  Fakta, enkelt och klart är bästa motmedlet. Bra!

 2. Olav Gjelen

  Den utan jämförels största katastrof vi klimatmässigt kan drabbas av är en ny istid. Ställ denna stora möjlight mot den betyligt mindre sannoikheten av at vi får det två grader vamare och vi förstår vilken snedvriden verklighetsuppfattning som drabbat våra styrande.
  Kan det vara att sex och pride, som är svenska politikers s-t-o-r-a intresse, gjort att de inte orkar sätta sig in i andra frågor?

 3. Lennart bengtsson

  Hej

  Det sk 2°C målet är märkligt på flera sätt. IPCC har angivit en klimatkänslighet ( vid fördubbling av växthusgaseffekten) till 1.5°- 4.5°C. Hittills ( räknat från industrialismens början) uppgår ökningen i strålningseffekten till ca 3 W/m2 att jämföras med en CO2 fördubbling som ger(enligt IPCC) 3.7 W/m2.
  Detta innebär att vi redan har fått en ökning på 81%. Men pågående ökning bör vi uppnå 3.7W/m2 om ca 20 år. Med den tröghet som finns i energisystemen är detta mer eller mindre oundvikligt.
  Enligt IPCCs senaste rapport 2013 kommer vi då att temperatur vid jämnvikt som är 1.5-4.5 °C ( notera att inget mest troligt värde angivits).
  Enligt IPCC är därför 2°C målet oundvikligt och kommer senast att inträffa om ca 30 år även med det lägre intervallet eller har för längesedan redan inträffat om vi utgår från de högre värdena i intervallet.

  Vad tänker nu jordens ledande beslutsfattare göra eftersom loppet redan är kört och en 2°C temperaturökning är oundviklig? Eftersom de inte gör något så beror de givetvis på att de tror mer på de observerade värden som Per Welander visat än på IPCC men vågar inte medge detta till medborgarna då man redan har murat in sig i sitt hörn och därför låtsas som inget har hänt.
  För våra egna extrempartier har redan katastrofen inträffat och den enda lösningen de har för de väldresserade svenskarna är att ta på tagelskjortan, ta ledningen i den politiska kampen och visa världen att detta är enda hoppet för en förestående undergång som nu även svenska kyrkans ledare anammat. Om vi alla ( med undantag av våra ledande politiker och klimatförhandlare) tar tåg och cykel till någon lämplig semesterplats i Sverige utan förhärjande skogsbränder behöver vi inte flyga till Ibiza eller Maldiverna och på detta sätt förhindra den förestående undergången.
  Man kan bara konstatera hur lätt en hel nation kan föras bakom ljuset om bara media välvilligt ställer upp.

 4. Två saker:

  Jag hade för mig att 2-gradersmålet var en helt godtyckligt uppsatt ’gräns’ härrörandes från PIK i Potsdam, med überalarmister som Schellnhuber och Rahmstorf. Och att det främst var för att fylla ett politiskt ’behov’. Har verkligen IPCC nu anammat detta officiellt?

  Det andra poängen är tvetydigt språkbruk där mna lätt kan få uppfattningen av tex:

  att temperaturen under perioden 1950-2014 ökat med 1.25 grader per 100 år. IPCC säger också att med stor sannolikhet har människan bidragit med minst hälften av denna ökning. Så mänskliga utsläpp har bidragit med en ökning med ungerfär 2/3 grad per 100 år hittills

  .. att siffrorna syftar på temperaturer och inte temperaturändringshastigheter. Och jag tolkarfö inte IPCC:s SPM-talking points som om att de hävdar att det är (iaf halva) trenden sedan 1950 som skulle vara mänskligt vållad, utan just > halva temperaturhöjningnen (sedan dess)

 5. lennart bengtsson

  *4

  Tanken att ca hälften av temperaturuppvärmningen beror på antropogena effekter ( växthusgaserna) och den andra hälften beror på ngt annat (obekant ?) är en märklig ide. Då kan man lika gärna säga att all långsiktig uppvärmning är antropogen eller analogt den kan bero på vad som helst som vi inte har någon aning om!?
  Vilka andra trovärdiga, kvantitativt beräknade, processer finns det egentligen? Interna processer i klimatsystemet; ENSO, PDO, NAO etc etc är ju av ett helt annat slag.

 6. Peter Stilbs

  Jonas N #4 – jo, det var själve Schellnhuber som hittade på denna slogan – som var enklare för politikerna att använda

 7. Michael E

  Om man tittar på temperaturserien för globala medeltemperaturen mellan 1880 till dags dato ser man enkelt ett tydligt mönster. Mellan 1880 till ca 1912 minskade temperaturen, mellan 1912 till ca 1945 ökade den. Därefter var den svagt minskande fram till ca 1979 där den tog fart igen och ökade fram till 1998 varefter vi fick den paus som nu pågår. Jag känner till förklaringsmodeller avseende Aerosoler som under 1970-talet användes för att förutsäga en av människan skapad kommande istid och nu idéer om att värmen på något förunderligt sätt glidit ner i djuphavet, förbi ARGOS-systemets detektion. Men vad är den mest accepterade förklaringen från AGW-håll avseende bakgrunden till dessa perioder av ökande, minskande och stabila globala medeltemperaturer? Hur kommer det sig att aerosolerna inte är så populära längre för att förklara den pågående pausen?

 8. Helge

  OT

  Intressant försök på analys för totalkostnader på olika energiproduktionsmetoder. Och då är ändå antagandet att koldioxidpriset är 5 ggr högre än det är idag. Vidare har man antagit att kärnkraft är svindyrt att bygga. Personligen tror jag de nya verken som kommer fram över blir betydligt billigare och och ändå idiotsäkra.

  http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21608646-wind-and-solar-power-are-even-more-expensive-commonly-thought-sun-wind-and?frsc=dg%7Ca

 9. PAB

  Hej.
  Så, om man startar 1945 och en temperaturökning på hittills 0.8 grader så hamnar man på 2 grader upp ung 2100. Tar man sen LB:s Watt-uppgifter så får vi våra 2 grader omkring 2030. Är det på beräkningar som dessa som politiker skall fatta sina beslut?

 10. AG

  #5 ”Interna processer i klimatsystemet; ENSO, PDO, NAO etc etc är ju av ett helt annat slag.” Jo, men den intressanta frågan är om vi verkligen vet hur lång tid jordens klimatsystem behöver för dessa interna processer att pendla runt medelvärdet. Är det verkligen osannolikt att dessa under, säg, en 100 års period kan skapa en trend som på ännu längre sikt försvinner i ”medelvärdesbildningen”? (”Forcing”-medelvärdet av dessa interna processer ska ju vara 0 över tid). Kan man verkligen med säkerhet säga att det INTE kan förhålla sig så?

 11. Det finns visst någon sorts vetenskap bakom tvågradersmålet. Någon sorts modeller över konsekvenserna av klimatförändringar lät visa att upp till ungefär två graders global uppvärmning överväger fördelarna över nackdelarna. Sedan tar nackdelarna över.

  En underlighet med detta tvågradersmål är att det inte tar någon hänsyn till takten. Två graders uppvärmning på 10 år skulle kunna vara ett stort problem. Fyra graders uppvärmning på 10 miljoner år är kanske inget problem alls. Dessutom är startpunkten för att räkna detta tvågradersmål någon mytisk tidpunkt ”före industrialismens början”. Vilket mycket väl skulle kunna innebära att det är kört för länge sedan, om denna mytiska startpunkt ligger mitt i senaste istiden. Eller att det är långt kvar, om startpunkten ligger mitt i någon tidigare värmeperiod.

  Förresten: Varför skulle klimatet vid denna ”före industrialismens början” ha varit det mest perfekta klimat som tänkas kan? Eller inom två graders uppvärmning från det perfekta?

 12. Kenneth Mikaelsson

  Nä menar du det…….

  http://iceagenow.info/2014/08/idea-man-controls-co2-delusional-nonsense-astrophysicist/

 13. Sören G

  OT En annan myt?
  http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/neurolog-adhd-finns-inte-men-det-aer-en-utmaerkt-ursaekt-972613

 14. Gunbo

  Michael E #7,

  ”Mellan 1880 till ca 1912 minskade temperaturen, mellan 1912 till ca 1945 ökade den. Därefter var den svagt minskande fram till ca 1979 där den tog fart igen och ökade fram till 1998 varefter vi fick den paus som nu pågår.”

  Kolla de här diagrammen hur PDO och AMO påverkar upp- och nedgång i temperaturen:

  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/plot/jisao-pdo/from:1900
  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/plot/esrl-amo/from:1900

 15. Helge

  OT

  Hade ingen aning om att det var så lätt att ändra i WIKI. Provade för första gången idag, det gick in direkt utan att jag behövde ange namn. Vad som är mina ändringar kan ni förmodligen gissa.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Metanhydrat

 16. Bim

  Lennart Bengtsson
  Det underligaste i mina ovetenskapliga ögon är att frågan ” Hur vet du det? ”
  aldrig ställs.
  Tex. 97 procent säkert. Hur vet du det?
  Hälften antropogen… Hur vet du det?
  Är inte detta självklara frågor inom klimatvetenskapen?
  Tänk om rymdfarten resonerade så, jag tror ingen astronaut hade överlevt då.
  Just detta tycker jag illustreras ganska bra i Per Welanders alla inlägg.
  Det är därför jag gillar dom så bra.
  Man skall nog alltid tänka så, så slapp man alla gissningar som betraktas som sanningar.

 17. Intressant Sören, och inte det minsta förvånande. Inte heller grupperingarna som hänger på dessa ’larm’ är förvånande.

 18. Bim #16: ”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning.” – Joseph Goebbles. Att detta fortfarande gäller vet alla politiker och därför kör man på med 2-gradersmålet, katastrofal uppvärmning, rädda jorden genom att inte åka bil, flyg etc. De högsta politikerna vet att mycket om klimatet är bluff men de ljuger hejdlöst för att de räknar med att vinna röster. FN, WWF m.fl. ger dem alibi att ljuga för en ”god” sak. Numera har svenska kyrkan blivit västerextrem och ljuger också vilket naturligtvis är ett brott mot budet ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa”. Att biskoparna inte fattar något om naturvetenskap ger dem inte rätt att ljuga.

  ”En propaganda som ljuger bevisar att den står för en dålig sak. Den kan inte bli lyckad i längden” – Joseph Goebbles. Något att tänka på för våra politiker som ljuger om klimatet.

 19. Alienna

  #15, ”Hade ingen aning om att det var så lätt att ändra i WIKI.”

  I ett annat forum, kallade jag Wiki för – ’klotterplank’.
  Blev då tillrättavisad, och upplyst om, att det är ett ”uppslagsverk (referenslitteratur)”. 🙂

  Referenslitteratur … där vem som helst kan gå in och ändra i texten…

 20. Sören G

  #15 Helge
  Dina ändringar: Ett sådant scenario betraktas dock som mycket osannolikt av ledande forskningsinstitut. Eftersom metan är en 21 gånger mera potent [[växthusgas]] än [[koldioxid]] i laboratoriet, dock är det reaktivt och därmed kortlivat, det skulle kunna leda till kraftigt ökad [[växthuseffekt]] men även detta är osannolikt,

  Det återstår att se hur länge dina ändringar får stå. Om du får någon av moderatorerna emot dig kan de blockera din IP-adress..

 21. Daniel Wiklund

  Har just läst en krönika av Peter Kadhammar i Aftonbladet. Där tar han upp värmeböljan och överraskande nog så tar han den som ett tecken på kommande katastrofala klimatförändringar. Han skriver att New York Times rapporterar att fyra av de fem varmaste maj o juni som uppmätts på jorden har inträffat efter 2010,och att det är ett resultat av klimatförändringarna(som verkar ha startat 2010). Själv ska jag ut på en cykeltur och njuta av den 28-gradig värmen.

 22. Michael E

  #14, Gunbo
  Tack för länkarna , ska jag av det förstå att du menar att den globala medeltemperaturen är förorsakad av naturliga klimatförändringar eller att vi inte vet vad de orsakas av? Se t.ex., http://www.aoml.noaa.gov/phod/amo_faq.php ”However, studies of paleoclimate proxies, such as tree rings and ice cores, have shown that oscillations similar to those observed instrumentally have been occurring for at least the last millennium. This is clearly longer than modern man has been affecting climate, so the AMO is probably a natural climate oscillation. In the 20th century, the climate swings of the AMO have alternately camouflaged and exaggerated the effects of global warming, and made attribution of global warming more difficult to ascertain. ”

 23. Sören G

  Några av moderatorerna driver också tidningen ”Folkvett” där man klassar forskning som inte faller dem på läppen som pseudovetenskap. T.ex. utsåg de för några år sedan Stockholmsinitiativet till ”årets förvillare”. Det är personer som jag anser vara totalt intelligensbefriade.

 24. Alienna

  #23, ”Det är personer som jag anser vara totalt intelligensbefriade.”

  Skall det bedrivas pseudovetenskaplig propaganda, är det väl helt logiskt att värva dylikt folk.
  ’Nyttiga idioter’ behöver ju också ha någonting att göra…

 25. Thomas P

  Per #18 ” ”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning.” – Joseph Goebbles. ”

  Något av ett rekursivt påstående. Det finns inget som tyder på att Goebbels någonsin sa detta, men vid det här laget har påståendet upprepats så ofta att det tas för sanning.

 26. pekke

  Hur gick tankegångarna på 70-talet när de såg att temperaturen fallit över Norra halvklotet från 40-talet ?
  Ett utdrag från en artikel i Science News 1975:

  ” By constrast, the weather in the first
  part of this century has been the warmest
  and best for world agriculture in
  over a millenium, and, partly as a result,
  the world’s population has more
  than doubled. Since 1940, however, the
  temperature of the Northern Hemisphere
  has been steadily falling: Having
  risen about 1.1 degrees C. between
  1885 and 1940, according to one estimation,
  the temperature has already
  fallen back some 0.6 degrees, and
  shows no signs of reversal. Specific
  areas, of course, may experience
  changes markedly different from the
  average. During the warming period,
  temperatures in parts of Norway rose
  five times more than the hemisphere
  average, and since the cooling trend
  began again, Iceland’s temperature has
  dropped nearly 2.0 degrees, threatening
  contintued existence of some crops.

  What will happen to the added billions
  of people if climatic conditions return
  to those prior to the turn of the century?
  This question has led many scientists
  to call for new emphasis on the study
  of climate and for planning ahead to
  meet any eventuality. Typical of these
  expressions of concern is the recent
  National Academy of Sciences report
  on global climate change (SN: 1/25/75,
  p. 52), with its pleas for immediate
  action. In tones of restrained apprehension,
  the academy report urgently tries
  to dispel the indifference with which
  climate is usually viewed, and counters
  Mark Twain’s observation that ”everybody
  talks about the weather, but nobody
  does anything about it” with a
  detailed plan to study and perhaps
  someday to change the climate.
  Climatology, however, is still an infant
  science, and its practitioners have
  faced their sudden popularity with the
  blinking uncertainty of squirrels roused
  from hibernation: Some have dashed
  forward with instant pronouncements
  of impending doom, while others have
  shyly retired behind the complexities of
  their arcane studies, refusing even to
  speculate about what changes may lie
  ahead or what action could be taken to
  confront them.

  To gain a perspective
  on these divergent views, SCIENCE
  NEWS interviewed C. C. Wallen, chief
  of the Special Environmental Applications
  Division, World Meteorological
  Organization, at the wmo headquarters
  in Geneva.
  The cooling trend observed since
  1940 is real enough, he says, but not
  enough is known about the underlying
  causes to justify any sort of extrapolation.
  Particularly dangerous would be
  any attempt to generalize from even
  shorter-term experience, like the bad
  weather in 1972 and following years,
  to prognosticate any future weather
  patterns. On the other hand, the cooling
  since 1940 has been large enough
  and consistent enough that it will not
  soon be reversed, and we are unlikely
  to quickly regain the ”very extraordinary
  period of warmth” that preceded
  it. Even this mild diagnosis can have
  ”fantastic implications” for present-day
  humanity, Wallen says. ”

  https://www.sciencenews.org/sites/default/files/8983

  Temperaturdiagram från artikeln.
  http://stevengoddard.files.wordpress.com/2013/02/screenhunter_123-jan-31-20-33.jpg

 27. Thomas Palm #25: Tog citatet från Wikipedia som kanske inte är världens pålitligaste källa. Men vet DU att Goebbels inte sagt detta? Men naturligtvis fungerar det så även här att om det upprepas tillräckligt många gånger blir det en sanning.

  ”Det spelar ingen roll vad som är sant, det är bara vad folk tror är sant som har betydelse” -Paul Watson, grundare av Greenpeace.

 28. Ingvar

  #24 Alienna

  LOL!!

 29. Bim

  Thomas P # 25
  Vad spelet det för roll vem som sagt det? Budskapet gick ju fram. . .
  Ditt också, fast kanske inte som du tänkt dig.

 30. Ingemar Nordin

  Pekke #26,

  Tack för citatet från Science News 1975. Jag gillade särskilt:
  ”To gain a perspective
  on these divergent views, SCIENCE
  NEWS interviewed C. C. Wallen, chief
  of the Special Environmental Applications
  Division, World Meteorological
  Organization, at the wmo headquarters
  in Geneva.
  The cooling trend observed since
  1940 is real enough, he says, but not
  enough is known about the underlying
  causes to justify any sort of extrapolation.
  Particularly dangerous would be
  any attempt to generalize from even
  shorter-term experience,”

  Det tål att upprepas. Jämfört med idag så verkar man fortfarande ha haft en vetenskaplig hållning till klimathotet. Idag så har politruckerna inom IPCC, Science, Nature och de vetenskapliga sällskapen kastat allt vetenskapligt tjafs åt sidan och blivit rena kampanjorganisationer. Hur har vi hamnat i detta vetenskapsförnekande?

 31. Thomas P

  Per #27 Du tog det från *svenska* wikipedia som är i stort sett värdelös eftersom det är alldeles för få som är aktiva och redigerar. Wikiquote har mer att säga:
  http://en.wikiquote.org/wiki/Goebbels

  ” Men vet DU att Goebbels inte sagt detta? ”

  Något sådant går naturligtvis inte att bevisa, men uppenbarligen saknas pålitlig källa.

 32. Thomas Palm #31: Vi kanske kan enas om att källan (svenska Wikipedia) inte är pålitlig men att citatet (oavsett var det kommer ifrån) troligen är empiriskt korrekt (eller?). Vad jag menar är att om en lögn upprepas tillräckligt många gånger (av media, politiker, kändisar…) så tas det för en sanning av folket.

 33. sibbe

  # Goebbels-citat:
  Jag känner citaten genom Robert Anton Wilson´s bok: ”Der neue Prometheus”. Goebbels har nog nämnt något liknande inom en liten krets bland SS-vänner… Men citatet är omtvistat bland tyska historiker…
  Men om kvantitativa metoder: kunde inte förstå hur sannolikheten inom viss bransch-relaterad statistik klassificeras från 92% uppåt. Tack vare lathunden kom jag på det rätta svaret: Som man frågar får man svar. Så det viktiga inom klimatstatistik är att fråga rätt personer som ger rätta svaret. Vilket Cook et al och alla före honom har följt till punkt och pricka.
  Lögner, förbannade lögner o statistik* Mark Twain(???)

 34. lennart bengtsson

  *16 Bim

  När man pratar om 97% som stöder uppfattningen att de ökande växthusgaserna bidrar till ett varmare klimat så är detta en trivial fråga där den vetenskapliga uppfattningen inte har ändrats sedan senare hälften av 1800-talet. Detta är emellertid en trivialt omständighet.

  Vad som är problemet är hur fort uppvärmningen går och hur kraftig den är/blir. Här finns det ingalunda någon överensstämmelse vilket även IPCC tydligt redovisat med ett intervall från 1.5-4.5 °C vid en fördubbling av CO2. Detta är också ett teoretiskt mått som gäller vid en total klimatjämvikt vilket tar åtskilliga hundratals år. Den transienta eller omedelbart observerbara uppvärmningen är tydligt mindre eller ca 60% eller så.
  Man kan inte heller jämföra klimatet i sin enorma komplexitet med banan för en rymdsond som noggrant kan beräknas och dessutom korrigeras. Väder och klimat kan aldrig korrekt beräknas då vi har att göra med ett kaotiskt system som inte är exakt förutsägbart. Inte ens i början av juli i år kunde vi beräkna den varma sommaren och vi har ingen aning om den kommande vintern blir kallare eller varmare än normalt eller rent utav mycket varmare eller mycket kallare än normalt.
  Det enda vi kan säga är att det långsamt blir litet varmare dvs oddsen är svagt positiva för att det blir litet varmare. Det praktiska värdet av detta är relativt ringa såvida inte vi oroar oss för vad som händer om 100 år eller mer.
  Klimatet är ungefär som en person som inte har en konstant månadslön utan den varierar slumpartat mellan säg 25000 och 50000 kr ( låt oss för skoj skull anta att han gått med på detta för att slippa betala skatt). Personen i fråga vet inte vad han får i lön men i genomsnitt över 10 år så kommer han att tjäna ca 4.5 miljoner. I händelse av ett varmare klimat (löneförhöjning) skulle han under de följande 10 åren tjäna ca 5 miljoner i stället. Hans månadslön skulle variera ngt annorlunda med han skulle aldrig veta vad han skulle tjäna nästa månad förutom att det aldrig skulle gå under 25000 men kanske komma över 50000 ngn enstaka månad. Precis så är klimatet och klimatprognoserna. Värdet är ringa men inte noll.

 35. Daniel Wiklund

  Det är väldigt bra att du Lennart B gör inlägg här på KU, det är hög ”densitet” på det du skriver. Och dessutom kryddar du med humor, finns dom härinne( i varje fall en)som är i total avsaknad av humor. Du är en bidragande orsak till att jag stannar kvar här på KU.

 36. sibbe

  # Helge, kollade på wikis användarsidor:

  Nuvarande version från 6 augusti 2014 kl. 15.53 (redigera) (gör ogjord) (tacka)
  UATP (Diskussion | Bidrag)
  (Mindre justeringar i texten om risk för skenande metanhydratutsläpp. Tog bort felaktigt påstående att klimatmodeller inte inkluderar metanets roll.) Referenser saknas och innehållet bygger till stora delar på spekulation.

  Gör dina hemläxor: plocka in så många referenser, som stöder din teori ( så gjorde jag) så det gäller att vara envis och ha sanningen på sin sida, inte bara påståenden…

 37. Alienna

  #34
  I ett (verkligt) kaotiskt system, kan det även bli kallare. Inte uteslutande varmare…

 38. Daniel Wiklund

  Det är alltid lika intressant att läsa dina inlägg Lennart B. Dessutom ofta kryddade med humor, vilket behövs här på KU. Din medverkan här på KU är viktig, inte minst för att fler ska finna den här bloggen intressant.

 39. Daniel #37: Det är alltid upplyftande att läsa Lennart Bengtssons kommentarer. Vi pratar här om Sveriges mest renommerade klimatforskare alla kategorier. Jag tycker inte exakt lika som Lennart i alla frågor men det är bara bra. Men jag respekterar Lennarts åsikter och Lennarts humor är grädde på moset. Lennarts djupa klimatkunskaper är en stor tillgång för Klimatupplysningen (och Sverige).

  Synd bara att våra politiker inte anlitar Lennart som rådgivare utan väljer en agronom som ”klimatexpert”. Lennarts kunskaper spelar flera divisioner över agronomen.

 40. Gunbo

  Michael E #22,

  ”ska jag av det förstå att du menar att den globala medeltemperaturen är förorsakad av naturliga klimatförändringar eller att vi inte vet vad de orsakas av?”

  Vad jag menar är att medeltemperaturens svängningar korrelerar med PDO och AMO men om du tittar på grafen över AMO observerar du att under tidigt 1900-tal ligger temperaturkurvan under AMO medan den under senare delen av 1900-talet och 2000-talet ligger över. Detta tolkar jag som den påverkan på temperaturen som CO2 haft. Tyvärr är diagrammet över PDO/temperatur inte lika tydligt eftersom temperaturkurvan (av någon anledning) är ”slimmad”.

  Judith Curry tar upp samma sak när hon skriver:
  ”Gedalof and Smith (2001) said: “the step-like climate shift that occurred in 1976-1977 is not a unique event, with similar events having occurred frequently during the past 400 years”. They also concurred that regime shifts occurred in the 1920s (a trend favoring El Niños) [positiv PDO] and the 1940s (a trend favoring La Niñas) [negativ PDO] . While there are some significant differences in details in the various studies presented in Figures 1-10, all the figures suggest (in one form or another) a trend favoring El Niños starting in the 1920s and a trend favoring La Niñas starting in the 1940s.”

 41. Börje S.

  #34

  För c:a 800 år sedan blev nordmännen som emigrerat till Grönland tvungna att låta kreaturen vistats i bostäderna för att på så vis ta vara på den värme de utstrålade. C:a 100 år senare hade bosättarna antingen återvänt till Europa eller omkommit i den tilltagande kölden.

  Avbildningar och bevarade berättelser i Europa tyder på att världen gick in i ett kallare skede som med vissa undantagsperioder varade ända till förra seklet.

  Det förvånar mig mycket att sakkunskapen, så vitt jag kan se, verkar vara 100% övertygad om att något sådant aldrig mer kan hända. Ökningen av koldioxidhalten i atmosfären på 0,01%, dvs en CO2-molekyl av 10.000, ska enligt den etablerade klimatforskningen förhindra att köldperioder, likt lilla istiden, inte kan inträffa i framtiden.

  Med 3 CO2-molekyler av 9997 andra så är enligt den etablerade klimatforskningen allt gott och väl, under den omständigheten sker inga klimatförändringar. Men med 4 CO2-molekyler bland 9996 andra blir det en helt annan femma! Skulle det hitta på att öka till 5 av 9995 då brakar verkligen helvetet löst i form av värmekatastrofer, väderkatastrofer och höjd havsnivåkatastrofer!

  Så mycket betyder CO2-molekylens förmåga att fördröja utstrålningen av den infraröda strålningen i ett ett smalt band av dettas frekvensområde. Enligt den etablerade klimatforskningen.

  CO2:s förmåga överstiger med råge ALLA andra faktorer som påverkar klimatet. ALLA andra faktorers förmåga att påverka klimatet är lika med NADA, mindre än en loska i Atlanten, mindre än en piss i Mississippi, möjligen lika med en flugskit i Universum om man jämför med CO2:s förmåga att med sina 400 milliondelar STYRA klimatet i varje detalj! Enligt den etablerade klimatforskningen alltså.

  Således kan det inte längre inträffa att årsvärldsmedeltemperaturen kommer att sjunka. Enligt den etablerade klimatforskningen alltså.

  Aldrig mer så kallat små istider på jorden. Enligt den etablerade klimatforskningen alltså.

  Men detta att vi inte längre löper samma risk att dö en för tidig död på grund av köld och missväxt är absolut inget vi ska yvas över. Enligt den etablerade klimatforskningen alltså.

  Vi ska i stället frukta morgondagen för våra efterkommande, ty enligt James Hansen vid NASA (en etablerad klimatforskare alltså) kommer all is att ha smält och allt vatten i världshaven ha kokat bort inom ett eller möjligen två sekel.

  Som sagt det kan bara bli varmare och varmare. Enligt den etablerade klimatforskningen alltså.
  Om PhD Tom Chalko tillhör den etablerade klimatforskningen vet jag inte, men det skulle inte förvåna mig det minsta. Här förklarar han hur det går till när jordklotet exploderar på grund av den uppvärmning som en förhöjd halt av CO2 i atmosfären (0,01%) åstadkommer:
  http://nujournal.net/core.pdf

  Hur det nu än är med jordklotsexplosioner så kan en försiktig lekman som jag inte låta bli att undra:

  Hur i hela friden kan den etablerade klimatforskningen vara så himla säker på att jordens klimat bara kan bli varmare? I mina öron låter det helt koko. Jag tycker det verkar som om hypotesen om CO2:s inverkan på klimatet är en aning överdriven.
  En aning förresten? Jag menar naturligtvis absurt våldsamt överdriven.

  En mycket beundrad etablerad klimatforskare får stå oemotsagd när han dillar om världshavens totala bortkokande på några hundra år! Det betyder att resten av världens etablerade klimatforskare instämmer annars hade de naturligtvis protesterat mot ett så orimligt påstående. Rimlig slutsats: de tror verkligen att haven, 72% av jordytan, medeldjup 3700 meter tillsammans med Antarktis flera tusen meter tjocka is över en yta större än Europa kommer att vara ett minne blott senast år 2300.

  De etablerade klimatforskarna tycks sedan länge ha tappat förståndet.

  Eller är det jag, lekmannen som ingenting begriper som är oförlåtligt dum i huvudet?

 42. Micke S

  Är det inte dags att ni publicerar era resultat i Nature eller Scientific American?

 43. Janne

  #32 Per,

  Man kan också säga:

  ”Om tillräckligt många gör/har fel så blir det rätt”

 44. tolou

  LB#3
  Vi har väl en konstaterad uppvärmning hittills på 0,8°C så om tvågraders-målet skall nås på 20 eller 30 år så måste alltså temperaturen stiga med 1,2 grader på ett par tre decennier?!

  ”Extremely unlikely” om du frågar mig.

  Var får du 3W/m2 hittills ifrån? AR5 anger ju 2,3 W/m2 för 2011.

 45. Alienna

  #44, ”Vi har väl en konstaterad uppvärmning hittills på 0,8°C…”

  Medelvärldet av de punkter på planeten som uppmätts, sägs vara det ja…

  Planeten är dock väldigt stoor… Med ständigt varierande temperaturer, från plats till plats.

 46. tolou

  Ahh, du har nog tagit GHG utan andra antropogena bidrag. Men den totala forcingen på 2,3 W/m2 är ju den som skall jämföras med global temp.
  Så 0,8°C hittills ger då istället 5,75 W/m2 för att uppnå 2°C.

  Hur lång tid tar det men nuvarande utsläppstakt??

 47. Micke S #42: Allt i mitt inlägg är redan publicerat – IPCC:s rapport samt alla verkliga temperaturer från de olika dataseten. Så varför skulle Nature eller Scientific American ta in det? Så vad är nytt och inte redan publicerat? Om du hittar något fel i mitt inlägg så fram med det nu. Är det någon temperaturgraf du inte tror på?

 48. Bim

  Lennart Bengtsson# 44
  Okey! Jag förstår hur du menar. Men jag menar inte att temperaturen inte stigit och även stiger med ökade CO2 utsläpp eller att grundvetenskapen är fel. Vad jag reagerar mot är dessa tvärsäkra påståenden om att vetenskapen är 97% säkra vilket ju skulle innebära att de är 100 % säkra eftersom de annars inte kan veta var någonstans dessa 97% befinner sig. Bättre och trovärdigare att säga, troligtvis står vi inför en katastrofal uppvärmning av jorden…
  Man kan ju inte säga: nu har vi kört 75% av sträckan om man inte vet hur lång sträckan är.
  Jag vet ju, liksom du, att det inte är samma sak att beräkna en rymdfärd som att prognostisera jordens klimat. Men så framställs ju klimathotet med sina påhittade %-satser, sina tvärsäkra uttalanden och sina påståenden att vi icke klimatforskare är ointelligenta plattjordingar som till varje pris skall tystas.
  Utan dessa påhopp så hade man kunna ta till sig det faktiska forskningsvägar på ett sunt och vettigt sätt. Debatten hade blivit en helt annan utan denna hätskhet som nu föreligger.
  Jag tycker det är IPCC och hela den svansen som skor sig på klimathotet som är de skyldiga, men även klimatforskarna som inte ryter till , som du gjort, för att få AGW-stollarna att lugna ner sig.
  Jag är glad att du finns här på bloggen som ger tyngd och trovärdighet åt SI som jag följt sedan Maggies tid. Det har ju faktiskt varit en fantastisk utveckling under denna tid.

 49. Bim

  Forskningsläget skall det naturligtvis vara. Och dessutom i # 34.
  Jag måste nog lägga mig nu. 🙂

 50. Johan M

  OT

  Karin Bojs förklarar i dagens DN , med anledning av skogsbranden, hur det ligger till:

  ”Vi är på väg mot fler och värre värmeböljor, mer torka, häftigare skyfall, kraftigare översvämningar, mer eldfängda skogar och fler träd som blir uppätna av insekter. Våra utsläpp gör värden varmare och det får konsekvenser.”

  Vad brukar de säga – kolla aldrig en bara story 🙂

  Lite mer vett och sans hittade jag i SvD i går då Per Lindvall dömer ut vinkraften. Han lyckas dock skriva en hel artikel i ämnet utan att nämna att den enda anledning till att man någon sin har byggt ut vindkraften är stödet från elcertikaten dvs extraskatt på alla annan produktion.

  http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/vindkraft-i-motvind_3799744.svd

 51. Slabadang

  Havsnivåer temperaturen och pseudovetenskap!

  Sten Bergström får en kritiskt ställd fråga om havsnivåernas acceleration vid föredragning på Länsstyrelsen hans svar ” försöker du misstänkliggöra budskapet”. Näe Sten bergström det är betydligt värre än så vi är många som vill att du omedelbart slutar LJUGA om accelererande havsnivåer och att nån med heder och ansvarskänsla på SMHI ger dig sparken med omedelbar verkan då du tagit del av all fakta alla observationer och bara totalt skiiiiiter i dem. Bergström lyckas till och med slå dövörat till när klimathotskyrkans vatikan i form av IPCC som erkänner att de INTE EXISTERAR någon acceleration av havsnivåerna. IPCC hittar inte ens det minsta mänskliga fingeravtryck i mätdata. Sten bergström måste se de kunniga och intellektuellt hederliga ”forskarna” som Hells Angels torpeder som hotar hela hans tillvaro och undviker kontakt och konfrontation till det yttersta. Att som speciellt framlyft expert och professor på ämnet havsnivåer så använder han positionen till att blåljuga och förråda allt det förtroende och ansvar som rimligen borde medfölja positionen. Att bli avslöjad måste vara hans absolut största ångest. Han ljuger medvetet systematiskt och uthålligt och SMHI låter honom hållas vilket säger lika mycket om SMHI.

  För att stärka stålfjädern i ryggen och göra klimathotsskeptiker mer trygga genom bättre självförtroende i sin kritiska analys så finns det ett öar mycket viktiga och enkla slutsatser att marknadsföra genom extremt tydliga och stora motsägelser när vi med stöd av IPCCs lead author J Gregorys team och av SAMTLIGA mätserier av den globala havsnivåförändringen konstaterar att det existerar ingen dj….la acceleration av havsnivåerna PUNKT!
  Nästa enkla steg i tankkedjan är sedan att sätta de oförändrade fjuttiga 1.5 – 2mm i sitt samband till den globala temperaturförändringen på 0.8 C. Med andra ord lämnar inte ens en temperaturhöjning på 0.8 C det minsta spår heller i dessa mätningar med andra ord syns vare sig några mänskliga fingeravtryck och ej heller någon effekt på havsnivåerna av en temperaturhöjning på 0.8 C. ”I rest my case”.

  Tittar vi då på de pseudovetenskapliga extrapoleringarna som ligger till grund för S Bergströms spekulativa fantasier men har ovanstående säkra observationer att utgå ifrån så blir det tydligt för envar att karln passar bättre som intern på Hall än som professor på SMHI.

  Räcker inte detta för att göra stålfjädern tillräckligt styv så kan vi lägga till IPCC egenproducerade krokben genom att som bomerang vända på slutsatsen om att ”människan orsakat häften av uppvärmningen” Okey ??? är du med ? Vi har nu sedan förindustriellt tidevarv med alla mänsklig tillförsel av växthusgaser inklusive de naturliga källorna redan upplevt vad som motsvarar 80% av en fördubbling av CO2 med ekvivalenter.
  Gör vi människan ansvarig för hundra procent av ökningen blir den upplevda klimatkänsligheten 1C. Gör vi människan genom CO2 ansvarig för hälften så pekar det mot en klimatkänslighet på 0.5 C.
  Att människan således är ansvarig för hälften av uppvärmningen sedan förindustriell tid är alltså inget argument FÖR en hög klimatkänslighet utan ett argument MOT hög klimatkänslighet och bevisligen är havsnivåerna ännu mindre känsliga för temperatur än vad co2 möjligen skulle kunna vara i sin roll för uppvärmning av atmosfären. I rest my case!!” … igen!

 52. Slabadang

  Vad blir kostnaderna och konsekvenserna av Sten Bergströms lögner?

  Själva idén om att kommunerna skall planera planera inför Sten bergström pseudovetenskapliga fantasier är fullständigt barockt. Vem är det som tar risken ? Vem är det som skall bedöma risken? Vem är det som får ta ”konsekvenserna” och skall bedöma riskerna med att havsnivåer är mobila? Jo det är FASTIGHETSÄGARNA och ingen annan. Alla investeringar innebär risker och sätter vi Bergströms fria fantasier i relation till mögel,brand,skadeinsekter krig mm som dessutom är mer omedelbara konkreta risker och faror så blir tanken på att det inte skulle gå att anpassa fastighetsbeståndet efter hand fullständigt barock! Existerar det någon risk överhuvudtaget så skall den regleras mellan fastighetsägaren och de försäkringsbolag som nu satsar miljarder på marknadsförandet av klimathotet och de accelererande havsnivåer som inte existerar och även om du lurats av Bergström så är tidsperspektiven även i dessa fantasifulla scenarier så långa att sniglar hinner genomföra många många fulla marathon innan fastighetsägare ens skulle uppleva någon skillnad under sin livstid.

  Extra kul blir det ju när vi funderar över hur en ”skadereglering” i så fall skulle kunna ske. Vill ni ha en rolig halvtimme så ring vilken skadereglerare som helst och fråga när skadereglering skulle ske om din fastighet utsattes för en havsnivåökning på en halvmeter under 100 år. När inträffar försäkringsfallet? Är det morfadern eller barnbarnen som ägare till strandtorpet som får ut försäkringspengarna.
  Vad gäller denna ”risk” så är försäkringsrisker avspeglas i dess premier av rörlig art och anpassas efter verkligt skadeutfall och inte på teoretiska vilket innebär att de förändras vartefter skadeutfallen kan beräknas på säkra grunder. Jag vill hävda att det är ett flagrant brott emot all internationell försäkringslagstiftning att ta betalt för risker och skador än uppkomna och mätbara.
  Även försäkringsbranchen har all tid i världen på sig att anpassa sina försäkringspremier vartefter risker och skadeutfall förändras. Att redan nu ta ut framförallt återförsäkringspremier med ett fabricerat klimathot är rent bedrägeri
  Är det när halva tomten står under vatten? … eller när huset står under vatten? Ni förstår nu att det aldrig kan uppstå någon försäkringsbar skada utan den skulle OM det hände regleras på helt annat sätt genom i så fall minskat marknadsvärde och på femtio till sjuttio år så blir det en självklart successiv förändring av fastighetsbeståndet och den extrema slow motion som förändringen skulle innebära ger en överkurs i långsamhet tillräckligt med tid att kunna anpassa sig efter. Hur många kåkar eller anläggningar står överhuvudtaget kvar efter 100år?

  Så vad blir konsekvensen då?

 53. Lennart bengtsson

  Havsvattenståndet

  Det är helt korrekt att havsvattenståndet INTE har accelererat för den tid på ca 22 år som vi har tillgång till systematiska radaraltimetrimätningar för hela världshavet. Stigningen ( med variationer över några år) uppgår enligt dessa mätningar till ca 3 mm/år dessutom med avsevärda lokala variationer.
  Enligt samstämmiga expertuppgifter påbörjades stigningen mellan 1850-1875 och har varierat men genomgående varit positiv sedan dess. Det är troligt att stigningen 1920-1950 var lika stor som nu men däremot mindre under decennierna före satellitmätningarnas början, dvs 1960-1990. Så frågan om acceleration måste därför preciseras om den skall bli meningsfull.
  Modellberäkningarna är i högsta grad osäkra men en framtida acceleration kan inte uteslutas. Här finns det dock anledning att avvakta såvida man inte befinner sig i utsatta områden som vid den tyska och holländska Nordsjökusten.

  Hur som helst för svenskt vidkommande är det knappast en fråga av högsta prioritet med tanke på landhöjningen men kombinationen av dåligt omdöme, för stora planeringsresurser och för mycket skattemedel är som alltid ett recept för mindre förnuftiga beslut.

 54. Slabadang

  Lennart B!

  Jag vill hävda att stigningen av havsnivåerna började för 20 – 18000 år sedan och har successivt deaccelererat från hela metrar per århundrade ned till de fjuttiga 15-20 cm per århundrade vi nu kan skörda frukterna av.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level#mediaviewer/File:Post-Glacial_Sea_Level.png

 55. Micke S

  Omformulering. Varför publicerar ni inte ERA slutsatser av befintliga data?

 56. Kenneth Mikaelsson

  Inte då…..

  http://www.sott.net/article/280759-Receding-Swiss-glaciers-reveal-4000-year-old-forests-Warmists-try-to-suppress-findings

 57. Kenneth Mikaelsson

  Jovisst…..

  https://www.youtube.com/watch?v=nGXUIKXtVrw&list=PLPT5hefWboos-yJWDPS-3qeAvFhm7rZR_&index=26

  Kultrulle..

 58. Kenneth Mikaelsson

  Ta en öl och begrunda..

  https://www.youtube.com/watch?v=Y20e8KNhs9Q

 59. Nicklas

  Axess, som är den enda TV-kanal som man kan ha någon respekt för visar en serie, ”Yes Mr. Prime Minister 2013”, som i avsnitt 6 av 6 med all önskvärd tydlighet visar på en möjlig förklaring till att klimathotet måste få finnas. Om ni bara vill se en del av avsnittet, https://www.youtube.com/watch?v=niv3_YWfn9U , så måste ni förstå att premiärministern inte lyckats ordna det lån som skulle hjälpt England med budgetunderskottet och nu riskerar han att få avgå Fortsättningsvis blir det ännu roligare då han använder ”klimathotet” för att avväpna en skjutjärnsreporter som vill tala om sådana ”bagateller” som budgetunderskott. Mycket nöje.