Vetenskaplig kontrovers om låg solaktivitet

Lilla Istiden

Bild: www.swisseduc.ch

I svenska media sägs så vitt jag vet inget om detta. Men internationellt så rapporteras det allt oftare om hur solforskare förbluffas av att solaktiviteten minskat på sistone. Den pågående solcykeln verkar ha nått ett maximum som ligger långt under vad vi kunnat bevittna på nästan 100 år. Det diskuteras en hel del om den markant minskade solaktiviteten och vad detta betyder för det framtida klimatet.

Så t.ex. menar professor Mike Lockwood vid Reading University att solen inte minskat sin aktivitet så här snabbt på 10 000 år (BBC). Han säger också att risken för ett svinkallt Maunder Minimum (när det var som kallast under den Lilla Istiden) är 25-30%, medan risken för ett något mildare Dalton Minimum i Europa är över 50%.

Kommentarer finns bl.a. här och här.

Lockwood påpekar att efter ett synnerligen solaktivt 1900-tal, där maximum tycks ha inträffat runt 1985, så har solens aktivitet gradvis sjunkit. Detta skulle kunna förklara den utplanade globala temperaturen under 2000-talet. Mysteriet med den stillastående temperaturen, i kombination med solens nedåtgående aktivitet, har naturligtvis triggat ett förnyat intresse för solens inverkan på vårt klimat. Det publiceras alltfler vetenskapliga artiklar som pekar på ett samband, se vidare här och referenserna i NIPCCs rapport. Må diskussionen fortsätta!

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Undrande

  Äntligen något som kan innebära ett hot om nedkylning.

  Undrar hur Thomas P och övriga har för ”smarta” kommentarer?

 2. Thomas P

  Undrande, den naturliga kommentaren är att det inte blivit kallare trots att solens aktivitet avtagit så mycket. Detta kan antingen bero på att solen inte har så stor betydelse, eller på att det finns någon annan faktor som gett en lika stark uppvärmande effekt under denna tid. (Om det nu inte bara är interna variationer vi sett under senaste decenniet, ökningen i havens värmeinnehåll tyder snarare på det).

  Jag blir dock lite förbryllad hur ditt ”Äntligen något som kan innebära ett hot om nedkylning” skall tolkas. ”Äntligen” skulle kunna innebära att du vill se en avkylning, men varför då samtidigt tala om ”hot”, det går inte riktigt ihop.

 3. #1 Jag hoppas inte det allra minsta på vare sig någon avkylning eller något ’alarmerande’ om en kommande hotande avkylning. För övrigt räcker det med stillastående temperaturer bara något år till för att täppa till truten på alla klimathotsanhängare som har minsta lilla gnutta förstånd kvar.

  Redan nu är det ju så att sannolikheten för att modellerna ändå skall ha fått till det hyfsat rätt nere i enstaka %, och fortsätter glappet att öka är det snart frågan om promille.

  (Men egentligen är redan den frågan felställd: Naturen behöver inte ’bevisa’ att modellerna är fel med 95%, 99% eller 99,8% sannolikhet. En modell vars ’riktighet’ hänger på så låga procentsiffror skall givetvis inte användas för någonting alls, annat än möjligen till att (under-)söka brister hos de underliggande modellerande mekanismerna och vad som kan tänkas saknas där)

 4. Peter Stilbs

  Lockwood var ju i en kontrovers med Svensmark för några år sedan, som kan kunde få uppfattningen av att ”solen saknar betydelse för klimatet” http://icecap.us/images/uploads/SvensmarkPaper.pdf

 5. HansH

  Men klimatforskarna är väl 97% eniga om att solen saknar betydelse…allt hänger på miljondelar CO2…det bekräftas för övrigt av mätningar som ingen har gjort på över 2000 meters havsdjup. 😀 När det blir tillräckligt galet inträffar en s.k. tupping point.

 6. Björn

  Ytterligare helggodis av Ingemar! Detta tema om solens minskade magnetiska aktivitet kommer att bli dynamit i klimatdebatten framöver. Mike Lockwood är en auktoritet inom sitt område som är rymdfysik. Han har liksom Svensmark hypoteser som grundar sig på det observerbara som kosmisk strålning och solens egenskaper. Det fatala inom klimatforskningen är bortseendet från de svåra frågorna som exempelvis solens observerbara och okända egenskaper. De finns ju där framför ögonen på oss, men ändå detta totala förnekande av dess verkan. Statistik finns att tillgå vad som gäller den magnetiska aktiviteten (solfläckar), men ändå är klimatforskarna ointresserade att söka korrelation mellan fenomen uppkomna på grund av solens variation och temperatur- och olika väderfenomen. Märkligt!!

 7. Ingemar Nordin

  Peter S #4,

  Ja, det verkar som om Loockwood ändrat uppfattning om att solen inte längre har någon betydelse i jämförelse med CO2. Han har väl fått bita i det sura äpplet. Å andra sidan är det ju inte säkert att han köper just Svensmarks teori om de kosmiska strålarna – en hel del är ju också inne på UV-strålningens betydelse.

 8. Undrande

  2 Thomas P 2013/11/03 kl. 15:38

  ”Detta kan antingen bero på att solen inte har så stor betydelse, eller på att det finns någon annan faktor som gett en lika stark uppvärmande effekt under denna tid. ”

  Vad är mest troligt? Ett påhittat klimat, eller fakta?

  Du tycks hålla på klimatet till den grad att du inte kan acceptera fakta!

 9. Thomas P

  Här hittar ni abstract till en artikel av Lockwood från 2012 och ett par citat från honom om den där artikeln i BBC:
  http://scienceblogs.com/stoat/2013/10/28/lockwood-hudson-beeb-maunder-sigh/

 10. Christopher Enckell

  Att variation i solaktivitet påverkar mycket mer än vad den direkta intensiteten kan förklara är ju inget som är kontroversiellt för den objektiva vetenskapen. Det visas ju tydligt av rekonstruktioner av paleoklimat och solaktivitet med hög korrelation.

  Det som återstår är ju ”bara” hur dessa processer fungerar.

  Den nuvarande nedgången i solaktivitet har pågått för kort tid för att dra några detaljerade slutsatser. Men någon uppvärmning har vi ju inte haft på bortåt 20 år, så visst är det frestande att se ett samband. Men… det finns ju interna cykler i storleksordningen flera årtionden som ställer till det.

  För den mer vulgära grenen av klimathotsvetenskap är det enklare. Där påverkar sänkt solaktivitet när utebliven uppvärmning behöver bortförklaras, men höjd solaktivitet har försumbar påverkan vid uppvärmning, givetvis, det kan bara vara koldioxid.

 11. Ingemar Nordin

  Thomas P #9,

  Lockwood säger att det enda han säger är att det finns en risk för låga temperaturer regionalt – precis som under den Lilla Istiden. Men nu är det ju så att alltfler undersökningar pekar på att den Lilla Istidens låga temperaturer ingalunda bara förekom i Europa, utan globalt. Lockwood säger också i kommentarerna det finns ”viss” evidens för att låg solaktivitet orsakat den lilla istiden i Europa men att han inte vill dra någon slutsats beträffande den globala temperaturen.

  Uppenbarligen är Lockwood livrädd för att stöta sig med mainstream.

 12. Lars Cornell

  Thomas P #2
  Vi får i vart fall bort ett hot nämligen CAGW-alarmisterna och med dem de politiker som vill rädda vår jord genom att förstöra den.

 13. Michael

  Det verkar som att vi kan stå inför en spännande tid framöver. Om den globala medeltemperaturen går ned samtidigt med en avtagande solaktivitet kommer GCM behöva kompletteras med ytterligare modeller. Att hoppas på att Svensmarks modeller accepteras är kanske lite väl optimistiskt men IPCC kommer att få svårt att hänföra en minskande medeltemperatur enbart till CO2 och aerosoler. Skulle däremot medeltemperaturen öka trots att solaktiviteten avtar behöver Svensmarks teorier revideras. Tråkigast för denna debatt blir väl om medeltemperaturen ökar samtidigt som solaktiviteten går upp.

 14. Ann L-H

  OT – Vid en städrazzia i klimatpapper dök en bortglömd pärla från Richard Lindzens penna upp. Den finns i PDF-fil under följande:
  http://motls.blogspot.se/2008/09/richard-lindzen-climate-science-is-it.html

  Här beskriver Lindzen hur klimatfrågan bit för bit politiserades. Mer eller mindre kända namn dyker upp och en del ny och nygammal information finner genast sin plats, tex att Walter Orr Roberts (National Centre for Atmospheric Research, Boulder) 1980 (!) såg till att censurera Sherwood Idso´s kritik mot klimatmodellerna för alltför höga halten av vattenånga (vilket ju gav hög klimatkänslighet) och att CAN dvs Climate Action Network, NGOs paraplyorganisation som grundades 1989 till viss del sponsrades av SEI (Beijer inst.) och dess dåvarande chef Gordon Goodman.
  Tack än en gång Jacob N. för att Du med Ditt arbete kring ”Tankar som ledde till handling” gör att vi nu kan läsa sådan info med lite nya ögon och fylla på små detaljer i ett större sammanhang.

 15. Senaste jag kollade temperaturserien HadCRUT, var sista månaden med data juli 2013 och trenden för maj 2005-juli 2013 negativ och signifikant. Global avkylning alltså, och det i drygt 8 år. Fast kanske har det kommit senare månader nu, som gör att att den avkylningen har upphört och att Thomas P har rätt när han hävdar att det inte har blivit kallare?

 16. Thomas P

  Lars #15 Att du startar maj 2005 av alla datum tyder på viss cherry picking. Provar jag att starta januari 2005 får jag visserligen en negativ trend, men startar jag antingen 2004 eller 2006 blir den positiv. Ingen av dessa trender är signifikant.
  http://www.skepticalscience.com/trend.php

 17. Michael

  #15 & #16 Kan man verkligen tala om en trend då trenderna ni talar om ligger helt inom felintervallet?

 18. Stickan no1

  Executive Order — Preparing the United States for the Impacts of Climate Change

  http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/11/01/executive-order-preparing-united-states-impacts-climate-change
  FACT SHEET: Executive Order on Climate Preparedness
  President Obama Establishes a Task Force on Climate
  http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/11/01/fact-sheet-executive-order-climate-preparedness

  Vad är i görningen? Egentligen?

 19. Börje S

  #18 Stickan no1

  ”Vad är i görningen?”

  Ja det undrar man. Kanske storpolitik av en magnitud vi aldrig sett förr. Kanske dags att till slut casha in vinst på satsade 70 biljoner kr för klimatforskning med förbeställt resultat, propagandakorvstoppning för att skrämma massorna att acceptera energipriser som ”kommer att stiga med raketfart” och göra fattigt folk ännu fattigare? (Obama har själv, om jag inte minns fel, satsat på bedrägeriverksamheten utsläppsrätter i Chicago. Han kanske också vill säkra utdelningen på sådant innan han avgår. )

  Jag skulle gärna höra någon som har bättre koll på politik och ekonomi än jag själv ge sin syn på saken.

 20. Perfekt

  Nu finns WG2 att läsa för den sagointresserade.
  http://www.bishop-hill.net/working-group-ii-final/

 21. Håkan Bergman

  Börje och Stickan det är nog inte konstigare än att Obama har tre år kvar i ämbetet, dags att börja belöna dom trogna, måste vara avklarat innan valåret. Och sen måste det vara skönt att få ägna sig åt nåt annat än budget och statsskuld, fy vad tråkigt det är att bara tänka på pengar hela tiden.

 22. Börje S

  Jag är ändå väldigt oroad över vad som kanske kan hända.

  Som det ser ut så har klimathotarbanditerna laddat upp och formligen pepprat världen med nya klimathotsuppfinningar sedan Världsbanken toppade med sina 4meters havsnivåhöjningar och 6gradiga världstemperaturförhöjningar.

  De skiter totalt i att det de släpper ur sig är rena lögner. De bryr sig inte! Pengarna, de nästintill oräkneliga, ska höstas in till varje pris, det räcker inte med den ljuva doften av dem längre. Hit med the real thing!

  Om det vill sig illa kan vi räkna med lagstiftning, lagsökning och bestraffning av de som VET vad det är fråga om och ändå inte har vett att hålla käften.

  FN bygger nya kontor överallt, förmodligen på krita, för de räknar med framtida förmögenheter på sitt systematiska klimatbedrägeri. Och pengarna de höstat in för ”fattigdomsbekämpning” ( hahaha, vilket skämt!) bl a 22 milliarder från de svenska skattebetalarnas plånböcker, har redan gått åt.

  – ”men nu tog du väl ändå i lite?”

  – ”Jaså? OK, vi får väl hoppas det.”

 23. Börje S

  Liten travestering av Cornelis:

  Randig lögn och rutig lögn från klimathotarebandet

  matas ut åt alla håll och översvämmar landet

  Folk, dom måste köpa den, fast ingen har beställt

  Vill du inte tro på den så dör du av svält.

 24. Håkan Bergman

  Nja ser det inte lite ut som att Obama läst Lomborg, bättre att anpassa sig i.st.f. att slåss mot klimatet. Sen låter det väl bättre att säga att man gör det för att möta ett framtida klimathot än att säga att USA’s katastrofberedskap på hemmaplan inte är så värst imponerande idag.

 25. Andreas

  Ingemar skriver att ”Den pågående solcykeln verkar ha nått ett maximum som ligger långt under vad vi kunnat bevittna på nästan 100 år.” Detta verkar vara det gängse antagandet men stämmer verkligen detta ?

  Problemet är att man nuförtiden räknar med de solfläckar som man inte gjorde för 100 år sedan, p.g.a. att de helt enkelt inte syntes. Detta innebär att innevarande cykel (nr. 24) förefaller vara aktivare än vad den skulle ha varit baserat på den metod som användes förr i tiden. När jag jämför solcykler brukar jag därför titta på denna sida, som räknar solfläckar i cykel 24 på samma sätt som förr, d.v.s. enligt Wolfs standard:

  http://www.landscheidt.info/?q=node/50

  Enligt detta sätt att räkna är nuvarande cykel jämförbar, eller överlag t.o.m. något mindre aktiv än cykel 5, som hade sitt minimum 1798 och var inledningen på Daltons minimum. Baserat på detta är nuvarande cykels maximum den lägsta på minst 200 år. Längre ner under länken ovan kan man även se en graf där både nuvarande cykel och nr. 14 visas, som hade sitt minimum 1902.