Vetenskap och politik

sci o pol
En ständigt återkommande diskussion rör sambandet mellan vetenskap och politik. Vilken roll skall vetenskapen ha i politiken? Vilken roll har politiken för vetenskapen?
FNs klimatpanel, IPCC, är tänkt att fungera som en sammanfattare av det klimatvetenskapliga läget, och som en utredare av den globala uppvärmningens effekter i framtiden. Den sista uppgiften är starkt beroende av att det går att fastslå att den globala temperaturen kommer att öka. Därför har IPCC mer tett sig som en organisation med en förutfattad mening, där resultatet av den vetenskapliga genomgången redan är given på förhand. Kritiker till IPCC har pekat på att just denna otydlighet i uppdraget är en starkt bidragande orsak till organisationens tapp i förtroende bland forskare och allmänhet.
Klimatpanelen uppfattas alltmer som en organisation med en politisk agenda snarare än som en objektiv och neutral förmedlare av fakta. Och intrycket förstärks av att tunga företrädare för IPCC och vetenskapssamhället öppet går ut och talar om för politiker och allmänhet vad som är nödvändigt att göra politisk; skatter, omläggning av näringslivet och av transporter etc. När rapporterna ger olika scenarios för alltifrån relativt moderata prognoser till katastrofer med tippingpoints och allmän ödeläggelse överallt, så är det de senare man betonar. Gröna politiker och gammelmedia hakar genast på och begär radikala omställningar, omedelbart. Att det vetenskapliga underlaget för sådana åtgärder är svagt, för att inte säga obefintligt, tar man inte någon hänsyn till.
Logiskt sett så följer inga moraliska eller politiska ”böran” från vad man tror om ”varat”, dvs från vad man anser att vetenskapen säger om hur det är. Men i praktiken har det alltså visat sig svårt för dessa forskare att skilja på rollerna.
Roger Pielke Jr (även kommenterad här) tar upp ytterligare en radikalisering av vad vissa forskare anser om sin roll. Man inte bara rekommenderar en viss politik. Man kräver att politiker och allmänhet skall följa deras råd.
Redan från start har de ledande forskarna krävt att just deras ståndpunkt (att koldioxiden är den huvudsakliga drivkraften bakom temperaturökningen) skall ses som den enda auktoritativa teorin. Man pekar på IPCC som en internationell organisation med FN-mandat och säger sig därför ha rätt att kräva monopol för denna ståndpunkt. Man fejkar ihop en ”konsensus” som egentligen aldrig funnits. Man tonar ned osäkerheterna i budskapet till politikerna. Och man utdefinierar avvikande forskning som pseudovetenskap som inte ens behöver bemötas i en öppen och saklig diskussion.
Men Pielke menar sig även kunna se att anspråken har vidgats från krav på vetenskaplig auktoritet till ett krav även på politisk auktoritet. Dvs., forskarna ifråga kräver att deras politiska rekommendationer skall bli åtlydda av politiker, media och allmänhet. De är skeptiska till det demokratiska systemet, särskilt i USA, och vänder istället beundrande blickar till det mer totalitärt lagda EU och, inte minst, till Kina. De menar att politiken helt enkelt skall styras av vetenskapen. Planeten står under hot, och då finns det inget utrymme för en obildad valmanskår att lägga sig i vad som vetenskapen säger måste göras.
När de katastrofövertygade forskarna och representanter från gröna NGOs träffas och diskuterar situationen så blir slutsatsen nästan alltid att de inte har drivit frågan tillräckligt hårt och vidsträckt. Politikerna förstår inte allvaret, och allmänheten vill hellre ha billig el och köra sina bilar i lugn och ro. Så man beslutar sig för att genomföra ännu fler kampanjer, och att forskarna måste lära sig att kommunicera bättre.
Men, som Roger Pielke Jr påpekar, så leder detta snarast till motsatt effekt. Allmänheten som redan tidigare tycker att klimathotet främst verkar handla om en politisk agenda, blir bara ännu mer misstänksamma mot ännu mer hysteriskt kampanjande. – Och visst har den skeptiska allmänheten rätt; det handlar mer om politiska kampanjer än om vetenskap.
Många vetenskapsmän är ofta politiskt naiva. Man ropar ”beskatta X!”, eller ”förbjud Y!”, men har inte den blekaste aning om oförutsedda och kontraproduktiva effekter av sådana rekommendationer. Eller om hur man via förhandlingar i ett politiskt spel skall kunna genomföra dem. Och de FN-stödda ”vetenskapsmän” som vill gå hela vägen verkar inte skänka en tanke på de politiskt katastrofala effekter som ett världsstyre utan demokratiskt mandat skulle leda till.
Så, vetenskapliga teorier implicerar inte någon särskild politik om man inte lägger till ytterligare politiska eller etiska premisser. Vetenskaplig kompetens är heller inget som kan motivera att vetenskapsmännen ges någon särskild politisk auktoritet.
Däremot kan vetenskapen ha en kritisk funktion visavi politiken. Om nämligen en politik eller ideologi bygger på faktauppgifter eller en verklighetsförståelse som klart strider mot vetenskapliga data så är det förstås full legitimt att som vetenskapsman kritisera ideologin i fråga.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Mycket bra sammanfattning av den ideologiska situationen på vetenskapssidan, Ingemar. Problemet med IPCC i ett nötskal. 

 2. PAB

  Jag följer ibland de länkar som jag hittar i bloggkommentarerna. Och jag tycker mig se (lite lätt konspiratoriskt) en förbindelse mellan det jag kunde utläsa ur ”Managing Global Insecurity Projekt” Googla och hitta Ingemar Eliasson på vinjettbilden. Där betonas behovet av nya regler och institutioner för kraftfulla och snabba beslut skall kunna fattas. Begreppet Responsible sovereigty (självbestämmande) måste omdefinieras. Alla hot, även klimathot, gör att ett nytt FN-organ bör bildas. Med mycket muskler. Sen tittar jag på Londonmötet, 26-29 mars. Ett stort sammandrag av betydande klimatforskare. Rockström var där. Mötets rubrik ”Planet under pressure” med underrubrik, Vetenskapssamhällets budskap till beslutsfattarna vid Rio+20 mötet. Rapporten heter State of the Planet Declaration. Jag snabbtittade och fann att vår planet är fruktansvärt illa ute. Lena Ek vill också bidra och ordnar 23-24 april ett klimat och jubileumsmöte Stockholm+40 !!!. Alltså 40 år sen ett FN-miljömöte i Stockholm. Och sen får vi så i juni Rio+20. Och budskapet till det mötet är tydligt. DET BRINNER I KNUTARNA. AGERA SNABBT.

 3. L

  I det sammanhanget kan man ju undra vilket mandat våra politiker har? Vi har redan fått en rad EU-lagar som innebär att politikerna givit bort sista ordet till överstatliga beslut och nu pratar man om vad som ska hända på Rio-mötet i sommar?
  Kan våra politiker på egen hand överlåta rätten att bestämma över våra liv till en ny global maktutövare? Lite skrämmande perspektiv…

 4. Bim

  Ingemar
  Mycket bra! Mitt i prick. 😀  Sunt förnuft är en nyttig egenskap.
  Det som slår mig när jag läst din genomgång är att detta begriper vanliga, förnuftiga människor utan att vetenskapligt analysera alla klimatkurvor, klimatmodeller och propagandautspel.
  Folk suckar och betalar och undrar samtidigt vad fan det är för fel på vetenskapsmän och politiker, för att inte tala om vetenskapsjournalister.
  Dr Max Andas lugnt (sv)    har ett nytt, som vanligt jättebra  inlägg i dag som ansluter till din genomgång. Trots sin vetenskapliga bakgrund är det hans sunda förnuft som leder hans tankar. Det blir lättförståeligt, och ytterst trovärdigt.
   
   

 5. Solbacken

  Jag vill tips om en ny app, ”Our Climate” som finns för nedladdning. En utmärkt sammanställning av all de diagram och den statistik som ligger till grund för mycket av diskussionerna här på bloggen men också i samhället i övrigt. Titta på dessa och dra dina egna slutsatser!
  Vidare besvaras de vanligaste frågeställningarna lättfattligt och med referenser. Intressant är också funktionen som visar hur människor ser på orsakerna till klimatförändringarna i olika delar av världen. Europa, nordamerika och australien tycks se vara någorlunda överens medan sydamerika och afrika ser annorlunda på saken. Tyvärr framgår inte hur många som besvarat undersökningen men vartefter fler skaffar appen så blir det intressantare. 
  Priset idag är 7 kr men ibland går den visst iväg gratis. (Intressant att se att Al Gore också har en app att ladda hem. 38 kr.)  

 6. Peter Stilbs

  Utmärkt, Ingemar.
  PAB #2 re ”agera snabbt” i detta sammanhang är det så identiskt med bondfångarförsäljarknep – ”slå till” så får Du en fantastisk deal.
  Här är en ytterligare dimension att söka binda upp medborgarna innan man upptäcker hur totalt sjukt alltihopa är. 

 7. PAB

  Tusan också. I mitt inlägg,#2, skulle det natnurligtvis vara Jan Eliasson. Numera hög FN-tjänsteman. Kanske ny chef för den nya överstatliga klimatinstitutionen. Jag bor i Värmland därav felskrivningen Ingemar E.

 8. Bra övergripande sammanfattning.

 9. Ann L-H

  Ja, det är bara att stämma in i kören. Tack Ingemar, som vanligt!
  Alla dina gedigna och tänkvärda inlägg här på TCS skulle kunna utgöra grunden till en Mycket Viktig bok. Rubriken ”Lärobok för politiker och alla andra” är tyvärr upptagen (B. Hubendick en gång i miljörörelsens begynnelse), men samma andemening. Eller möjligen hellre något med begreppet ”Synvända” som också användes av miljörörelsen då det begav sig. Din bok skulle bli så lättläst att såväl politiker som kultureliten, sk journalister och läromedelsredaktörer skulle kunna läsa och förstå. Som sagt, det gäller att hålla i, det går att påverka! Tänk bara fyra-fem år bakåt i tiden eller till och med sex år då klimatseminariet på KTH gick av stapeln, så annorlunda debatten faktiskt är idag. 
  Det våras på flera fronter. Sädesärlan och morkullan har kommit och uven hoar i skymningen här i Bohuslän. 

 10. John Silver

  Att IGPCC kallar sig IPCC kan vara en ledtråd till hur det står till.
  Alltid lurar det nån’.

 11. Bertel

  Kan bara hålla med alla andra. Utmärkt skrivet Ingemar.

 12. ThomasJ

  Utengemärkt bra beskrivning/sammanfattning av härskande fobi/pandemi:
  carbodioxyphopia, Ingemar! Tack för den! 
  Hur i hela humhummet detta öht har s.a.s. ’kommit till’ lär engagera framtida vetenskapare, såvitt där nu kommer att finnas några som vågar gräva i sk*ten…
  Mvh/TJ

 13. Bertel

  Miljöpartisten Etelka Huber skriver fölljande på Newsmill    ”Vegetariskt bör vara norm med hänsyn taget till klimat, hälsa och ekonomi. Vi kan välja rätt genom att välja vegetariskt som standard”  Inget fel att vara vegetarian, men när man börjar ”kräva” och prata om ”norm” mm blir det hela obehagligt. http://www.newsmill.se/artikel/2012/04/06/v-lj-r-tt-v-lj-vegetariskt-0

 14. Thomas

  Bertel #13 du missar alltså helt poängen i artikeln om att det idag är norm att vara köttätare. Det brukar, på nåder, vara möjligt att få något vegetariskt alternativ för den som så önskar, men grundinställningen i samhället är att man skall äta kött. Är du lika upprörd över den normen?
   
  Vad är det sen Huber ”kräver” som upprör dig?

 15. Slabadang

  TRhomas !!
  Hurt verklighetsfrånvända är ni ute på grlnröda exrtremistflygeln?
  Det finns inga ”normer” vi är människor är naturliga allätare med inslag av de stackars religiösa extemister som tror att deras mat är politiak ideologi och inte föda? Fascister som vill prängla sina egna vanförställningar på andra.

 16. Ingemar Nordin

  Tack för alla uppmuntrande kommentarer!
  Här är ett typexempel på en klimatforskare som gör anspråk på politisk auktoritet:
  http://www.guardian.co.uk/environment/2012/apr/06/nasa-scientist-climate-change
  James Hansen (presenterad som NASA-scientist) inte bara förespråkar en skatt på koldioxid. Den skall dessutom vara global! Han är således numera en världspolitiker som vill bedriva världspolitik. Undrar om han fått något mandat för detta, eller om det bara i kraft av sin vetenskapliga expertis som han anser sig ha svaret på klimatfrågan?
  Här är från en annan event, Planet under Pressure, som samlat eliten inom vetenskapen för att bedriva politik. Lyssna, se och lär!
  http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/4/3/cuttings-from-planet-under-pressure.html

 17. Slabadang

  En mycket bra lägesanalys Ingemar!
  När roller smälter ihop uppstår alltid ett dysfunktionellt kaos. Det gäller i de enklaste sammanhang såsom i ett klassrum med dålig ordning där alla pratar i mun på varandra ända upp till riksdagar och FNhögkvarter.
  det går iten längre att skilja ur relevans och fakta i den kakafoni av känsloyttringar desinformatión inkompetens gap och skrik som råder.

 18. Slabadang

  Shakun publicerade i veckan en artikel i Nature .. en ny hockeyklubba är född!
  De har tydligen inte fasttat att de numer är punktmarkerade utan föortsätter att publcera ren fågelskit tillk artiklar med medvetet vetenskapligt bedrägeri som normlaliserad arbetsmetod .
  Det tog Willis E två dar att avslöja guanon. Vad som var intressant var vad Shakun valde att INTE berätta!! Det klimathistoriska förhållandet mellan värme och CO2 rddovisat med Shakuns svarta prickar…. och resten av storyn berättas av de data Shakun vatl bort men inlagda i grafen.
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/04/nature_shakun_proxies_plus_co2_all.jpg
  Kan inte nån skicka flygbiljetter till IPCC Nature Science NASA Loyal Society där de kan dra till den tydligt angivna destination ”Åt helvete”

 19. pekke

  Bra sammanställning Ingemar N.
   
  I Australien så verkar allt fler bli Skeptiker !
  http://www.adelaidenow.com.au/ipad/nation-goes-off-global-warming/story-fn6t2xlc-1226320777816

 20. Slabadang

  Ideologiska profeter som låtsas förstå politik!
  De poltitska förslagen blir därefter. Policyförslag konstuerade i en den ovädrade ideolgins hemslöjade egen lilla äggkopp,tryggt förvarad långt upp i den egna armhålan.
  I det flummiga ideernas land utan ansvar sniffar de på gaserna i äggkoppen med jämna mellanrum. Att TYCKA är viktigt och upphöjt till skyarna att kunna är av underordnad betydelse. Det är värderingar  journalister och den grönröda sekten har gemensamt.
  Snart i SVTs debatt:
  ” 7 ggr 7 blir det verkligen 49? Vad tycker du?Är det för mycket för lite eller orättvist?  Är det bra att vi har tal som inte kan delas med jämna heltal utan decimal.Enligt G Greider finns det ju många som har problem med matematiken där decimaler och svåra tal skapar klyftor i klassrummen och i samhället? Vi diskuterar ämnet i debatt ikväll och har bjudit in genusvetenskapen för att diskutera könspåverkande faktorer på matematiken. Är 49 ett bevis på könsdiskiminering och patriarkatets makt? I studion så har vi även folk ifrån nätverket ”stoppa matematikpropgandan” som hävdar att de vill bekämpa den samhällselit som påstår att matematiken står för logik och sannng. De hävdar att det är ett folkförtryck och en manipulation av högerkrafter att påstå att bla stadsbudgeten skulle ha matematiska bergänsnigar den måste följa. De presenterar sin alternativa matematik med sin alternativa samhällsbudget.

 21. Bim

  Slabadang
  ” fortsätter att publcera ren fågelskit till artiklar…”
  Haha! 😀
  Ja, som det varit hela tiden. Kallt eller varmt, regn eller torka, svart eller vitt, = koldioxidens fel.
  Ungefär som svaret på frågan vad det vita i fågelskiten är för något?
  Det är skit det också. 
   

 22. Thomas

  Slabadang #18, och här har du ännu en hockeyklubba. Antalet små jordbävningar i USA ökar kraftigt:
  http://tamino.wordpress.com/2012/04/07/deja-vu/#more-4845
   
  Ingemar #16 Hansen har precis samma rätt att propagera för en global koldioxidskatt som du har för att propagera mot den. Varje försök att misskreditera Hansen eller andra forskare för att de även har politiska åsikter faller bara tillbaka på dig själv.

 23. Slabadang

  Kommentar borttagen

 24. Slabadang

  Kommentar borttagen

 25. Ingemar Nordin

  Thomas #22,

  James Hansen har inte begripit att hela hans auktoritet och prestige som vetenskapsman (på NASA dessutom) är totalt underminerad sedan han gick ut och blev en grön aktivist. Idag är han bara en tragisk figur. Tråkigt, tråkigt … 🙂

 26. Peter F

  Kommentar borttagen

 27. Thomas

  Ingemar #25 anser du att även du själv är en tragisk figur pga din politiska aktivism, eller är det bara forskare vars åsikter du inte delar som drabbas av detta öde? Skall vi dumpa även Spencer, Lindzen m fl i soptunnan för deras aktivism?
   
  Slabadang #24 gillar du inte Tamino kan du läsa abstract här.

 28. Ingemar Nordin

  Thomas #27,

  Om du läser mitt inlägg så ser du att jag menar att vetenskapen på ett legitimt sätt kan lägga sig i politiken. Om en politik eller ideologi bygger på ”fakta” eller en världsbild som strider mot vetenskapliga data så är det självklart att vetenskapsmän, som vetenskapsmän, kan/bör komma med kritiska invändningar mot dessa ”fakta” eller denna världsbild. James Hansen gör sig bara löjlig genom att förespråka en viss politik och låtsas som att han har en särskild auktoritet att göra dett därför att han är en ”NASA-Scientist”.

  Det är bara att läsa innantill, och tänka efter innan du skriver, Thomas.

 29. Christopher E

  Thomas #47
  Nu gällde ju Ingemars text *klimatforskare* som övergår från att forska till klimatpolitisk aktivism, där de använder sin auktoritet som murbräcka. Hansen är ett praktexempel, dessutom finansierad med politiska medel, så han är djupt insyltad.
  Du brukar inte missa annars att Ingemar inte är klimatforskare, men nu passade det tydligen att göra det? Att kommentera situationen vetenskap/politik lite från ovan är däremot Ingemar väl lämpad till.
  Angående dina jordbävningar, visst kan fracking ge små rörelser, men det som slår en först är utökad monitorverksamhet då många just nu letar just efter sådana skalv… Det skulle i så fall vara en ”klubba” lika falsk som antalet tornados av samma anledning. Jag säger inte att det är så, men tanken slår en. Spelar ingen roll ändå. 

 30. Thomas

  Ingemar #28 dagens världspolitik som i praktiken ignorerar AGW strider mot vetenskapliga data, alltså har Hansen enligt dig all rätt att komma med kritiska invändningar (Jag vet att du inte håller med om att AGW är ett problem, men som Christopher så riktigt påpekar är det Hansen som är klimatforskaren inte du).
   
  Visst kan du hävda att Hansen bör nöja sig med att säga ”Gör något!” eller t o m bara ”Här kommer katastrofen, tycker ni vi skall göra något åt den?” men inte komma med konkreta förslag, Själv tycker jag det inte är så konstigt att han kommer med det förslag på åtgärd som såvitt jag kan bedöma har störst stöd bland forskare inom ekonomi, dvs de som är experter på den delen av problemet.
   
  Christopher #29 angående de där jordbävningarna, har du missat att jorden skall gå under 2012. Detta är första varningen 🙂
   
  Nej, det roliga där hittade man i hur den statsseismologen inte kunde
  förmå sig till att erkänna att det kan ha med fracking att göra utan drog till med:
  Austin Holland, the Oklahoma state seismologist, said the new work presents an “interesting hypothesis” but that the increase in earthquake rates could simply be the result of natural processes.
  Holland said clusters of quakes can occur naturally, and that scientists do not yet fully understand the natural cycles of seismic activity in the central United States. Comprehensive earthquake records for the region go back only a few decades, he said, while natural cycles stretch for tens of thousands of years. So too little is known to rule out natural processes for causing the increase, he said.”
   
  Du tycker Ingemar har rätt att yttra sig om det politiska för att han inte är klimatforskare, vilket jag tycker är lite konstigt, men även med det argumentet så är fortfarande Spencer, Lindzen, Michaels, McIntyre m fl ute i kylan p g a sin politiska aktivism.

 31. Bertel

  Thomas # 14 
  Du har helt rätt i, att kött är en del av våra vardagliga födoämnen, men sedan gliiiiider du ut i din text och frågar mig, ifall jag är oroad över denna ”norm”, dvs att folk äter kött.
  Thomas, vad folk äter eller inte, oroar mig inte nämnvärt, men när folk(politiker i denna fall) säger sig veta vad jag rätt att äta, dvs antyder att vissa födoämnen skall bannlysas(tex kött), blir jag ororad och det samma gäller, ifall någon politiker antydde att vi måste äta kött varje dag. 

 32. Ingemar Nordin

  Thomas #30,

  Jimmy Hansen säger de facto: Hallå där politiker! Jag har en hypotes om att världen kommer att gå under om vi inte inför en global koldioxidskatt. Och det säger jag som NASA-scientist med massor av utmärkelser som jag fått av mina kompisar bland NGOs, vetenskapliga sällskap och andra kampanjorganisationer. Jag tycker därför att ni bör erkänna min auktoritet på detta område och genast gå med på mina VETENSKAPLIGA förslag.

  Kom igen, Thomas, Hansen är bara en patetisk pajas som inte ens är värd trycksvärta här på TCS.

 33. Thomas

  Bertel #31 tänk om du läste vad Huber faktiskt skriver istället för att hitta på själv. Var hittar du något i artikeln om att kött skulle bannlysas? Det handlar snarare om lika rätt för vegetarianer.
   
  Ingemar #32 Hansen har stort vetenskapligt stöd för att AGW är ett problem (även om Hansen på senare tid haft en tendens att överdriva konsekvenserna). Han har även rätt att föreslå lösningar på detta, även om du genom att lägga ord i munnen på honom försöker få det att låta suspekt.
   
  I själva verket kunde man ju tro att du skulle tycka att Hansens förslag ändå var ungefär bästa tänkbara givet att man vill göra något åt AGW: ”Under this proposal, the carbon levy would increase year on year, with the tax income paid directly back to the public as a dividend, shared equally, rather than put into government coffers.” Detta är motsatsen till vad ni skräms med här på bloggen med växande statsmakt, övervakning och allmän socialism!
   
  ”Kom igen, Thomas, Hansen är bara en patetisk pajas som inte ens är värd trycksvärta här på TCS.”
   
  Och ändå är det han som får utmärkelserna och inte den store Ingemar Nordin. Det måste verkligen svida.

 34. Här skriver James Hansen till Sloweniens president, uppmanar honom att rädda  framtiden genom att inte ge tillstånd att starta ett kolkraftverk. 
  Kul är också att han drar upp många relgioners stöd för hans förslag:
  the Executive Coordinator of the National Religious Coalition on Creation Care describes support for actions to stem climate change by an array of religions in the United States” 
  Undrar om vi får höra fjantarna dra upp Kreationsm här också som de ju är så barnsligt förtjusta i …
  Nej, det är som Ingermar säger, Hansen är ett totalt skämt. Och det verkar dessutom varit hans ’kompisskap’ med Al Gore som stigit honom så till huvudet att han nu skriver dylika brev till presidenter och statsminstrar runtom i världen ..

 35. Greger

  Kommentar borttagen

 36. Christopher E

  Thomas #30
  Jag missade det där med 2012, ska erkännas 🙂
  Men allvarligt talat ser jag inget direkt fel med citatet från geologen. Låter som rätt normal försiktighet mot förhastade slutsatser, tycker jag. Det är väl mest som de som gärna vill ha minsta halmstrå att slå på skiffergasutvinning med som är snabba att tolka vetenskaplig försiktighet som ”förnekelse” i vanlig ordning. Jag saknar dock fortfarande en diskussion om det hela inte är enbart en chimär från mätningarna (förändrad utrustning/placering/tidsmässigt) men det är möjligt att detta redan behandlats i studien i fråga.
  Frackingen är relativt koncentrerad till vissa områden så där borde vara en tydlig geografisk korrelation. Frackingens samlade påverkan på Nordamerikas berggrund är dock – för att använda en lämplig amerikanism – ett piss i Mississippi.

  Vad gäller forskare och politik ser jag en stor skillad på driva på detaljerade politiska lösningar (som tex Hansen gör) och att i allmänna ordalag upplysa om att kunskapsläget och empiriska data inte motiverar några politiska beslut (som de flesta skeptiker gör).
  Att påstå att några tiondels grad temperaturhöjning över 150 år (möjligen, men långt ifrån säkert antropogen, och dessutom inom naturlig variation i vilket fall) skulle motivera globala beskattningar av koldioxid mm är så verklighetsfrämmande att man mest höjer på ögonbrynen över att någon inte protesterar mot sådan galenskap, forskare eller inte.

 37. Börje S.

  #35
  Håller inte med. Slabadangs kommentarer har innehåll och personliga reflektioner och är därför läsvärda. #35 innehåller absolut ingenting om man räknar bort angreppen på person, = noll (0) i läsvärde.

 38. Thomas #33

  Menar du verkligen att James Hansen har rätt att föreslå politiska lösningar i egenskap av vetenskapsman?

  Menar du inte istället att han har rätt att föreslå poliska lösningar i egenskap av medborgare?

  Det senare innebär ju att han inte har mer tyngd än någon annan medborgare vad gäller de politiska lösningarna, eller hur?

  Själv tycker jag att vetenskapsmän skall hålla sig till vetenskapen och om de nu önskar uttrycka en politisk åskådning så skall de vara mycket noga med att de inte har med dem som forskare att göra. De har bara med dem som medborgare, vem som helst, att göra.

   

 39. Ingemar Nordin

  # 33,

  Om skatten skall vara global, så krävs en global styrning: Någon organisation som övervakar alla CO2-utsläpp i världen, som samlar in skatten (egen polisstyrka kanske?), och som fördelar den enligt någon centralt fastslagen politik. Det skulle krävas en arme av både byråkrater och militär för att genomföra Hansens förslag. – I say no more …

 40. Ann L-H

  # 35 – synd att du inte kan ta till dig vad Slabadang skriver. Att haka upp sig på lite udda stavning då och då är bara torftigt från din sida. Slabadang tillhör dem som dagligen ger den här bloggen både glädje och blomstrande tankeliv. 

 41. Thomas

  Christopher #36 Seismologi är en gammal vetenskap och jag har svårt att tro att man skulle fått någon radikalt ökad täckning senaste åren. Till saken hör ju att skalv med magnitud tre är helt harmlösa, likafullt kan den där seismologen inte erkänna att det nog har med mänsklig påverkan att göra. 
   
  Som kommenterades hos Tamino är däremot alternativet att de skulle vara en naturlig ökning ytterst oroväckande, eftersom en ökning av små naturliga skalv vanligen förebådar antingen ett stort jordskalv eller ett vulkanutbrott. Månne Yellowstone?

 42. Bertel

  Thomas # 33
  Enbart antydan att vi skall underkasta oss att äta sk politiskt godkända maträtter får mig att må illa.
  http://www.youtube.com/watch?v=G9ebGx85FeA   

 43. Thomas

  Bertel #42 Men så bra, om du mår illa kanske du äter mindre och minskar din miljöbelastning 🙂

 44. Gunbo

  Lena #38,
  ”Själv tycker jag att vetenskapsmän skall hålla sig till vetenskapen och om de nu önskar uttrycka en politisk åskådning så skall de vara mycket noga med att de inte har med dem som forskare att göra. De har bara med dem som medborgare, vem som helst, att göra.”
  Jag håller med helt: ”Skomakare bliv vid din läst!”
  Därför blev jag bestört när jag läste Roy Spencers deklaration:
  ”I view my job a little like a legislator, supported by the taxpayer, to protect the interests of the taxpayer and to minimize the role of government.”
  Varför ska en klimatforskare minimera regeringens roll? Det är väl inte hans ”business”. 

 45. L

  Gunbo, blev du bestört av en forskare som inte låter sig styras..?

 46. Gunbo #44
  Har du någon länk eller annan mer exakt hänvisning?
    

 47. Thomas

  L #45 Om du är så imponerad över folk som inte låter sig styras, borde du inte bli än mer imponerad av Hansen?
  http://blogs.nature.com/news/files/hansen.arrest.jpg
  Där har du en man som inte går i statens ledband utan protesterar även om det får honom arresterad.

 48. Bertel

  Thomas # 43
       🙂  
  och ang belastning bör följande vara befriand från skuld.
  http://www.youtube.com/watch?v=cd_Fdly3rX8&feature=related

 49. AOH

  Thomas  #   47
   
  Kul att även du inserr det som Ingemar Nordin  # 32 och många andra här anser om JH   ( Smiley )
   
   
  ”….Kom igen, Thomas, Hansen är bara en patetisk pajas som inte ens är värd trycksvärta här på TCS…..”
   

 50. Ingemar Nordin

  James Hansen är inte bara en amatör när det gäller politik Han är också, liksom Michael Mann, en man som sprider konspirationsteorier och lögner om exempelvis dem som är skeptiska till hans katastrofhypoteser:

  Speaking ahead of a public lecture in Edinburgh this week, he admitted that without public support it will be impossible to make the changes he and his colleagues believe need to occur to protect future generations from the effects of climate change.

  He blamed sceptics who are opposed to major social and economic changes to reduce greenhouse gas emissions for employing ”tremendous resources” to undermine the scientific evidence.

  Dr Hansen, who will receive the Edinburgh Medal at the Edinburgh International Science Festival, pointed to a number of controversies involving climate scientists, such as the leaked University of East Anglia emails, as being partly responsible for the shift in public opinion.

  De vetenskapliga ”bevisen” består av modeller. Inga empiriska observationer stödjer något katastrofscenario. Tvärt om. I desperation måste han således börja fantisera om en skeptisk komplott med ”enorma resurser”, osv, osv.

  Så det är ju självklart att han skall ha en medalj!

 51. Ingemar Nordin

  ooops! Länken:

  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/9090830/Foreign-aid-cash-spent-tackling-climate-change.html

 52. ”Gröna politiker och gammelmedia hakar genast på och begär radikala omställningar, omedelbart. Att det vetenskapliga underlaget för sådana åtgärder är svagt, för att inte säga obefintligt, tar man inte någon hänsyn till.”
  När jag var en skolpojke i mitten av 1970-talet fick vi lära oss vad olika yrken ägnade sig åt. Brandmän släckte bränder, poliser jagade bovar, lokförare körde tåg. Och journalister – de skrev och berättade om nyheter som hänt. Eftersom jag och klassen startat en skoltidning var intresset för journalistik på topp, och vår fröken passade på att lära oss ett svårt ord som egentligen bara var en angelägenhet för vuxna – objektivitet.
  Jag vet inte om hon visste om vilken betydelse det hade för oss elever att få lära oss ett ord som detta och dess innebörd. Jag minns en situation några år senare där några elever kom i luven på varandra, och de mindre ärliga åskådarna tog part för den ena eleven. Men nu hade vi ett begrepp att förhålla oss till, och dessutom ett begrepp som var eftersträvansvärt: det var inte bara i vår skoltidning det passade att vara objektiv – nej, nu hade vi tillfälle i verkliga livet att göra bruk av denna egenskap. Några av oss protesterade och sa att den första utsagan till läraren inte var objektiv. Ja, tänk er att höra 11-åringar använda ett sådant ord. Att vara objektiv var detsamma som att vara ärlig.
  Självklart formades vår syn på journalister och journalistik av detta. Det var nästan så att vi tog det för givet att reportrar gick omkring med en gloria över huvudet…  😉
  Denna syn förändrades i tidiga tonåren för mig när jag (som vid detta laget var en skoltidningsveteran) hörde hur en ersättare till Bo Strömstedt på Expressen sade att deras tidning inte bara skildrade nyheter utan även ägnade sig åt opinionsbildning. Jag hade precis läst George Orwells ”1984” som handlade om nyspråk… och jag började fundera på vad som skulle kunna hända om en tidning struntade i objektivitet och istället försökte praktiskt taget lura folk till en åsikt? Eller hela tidiningsbranschen?
  Ja, för att avrunda denna anekdot så kan jag bara säga att jag saknar den oskuldsfulla men naiva tiden som skoltidningsredaktör. På den tiden var allting antingen svart eller vitt, och det var lätt att se skillnaden på vad som är gott och vad som är ont. Som vuxen men medveten nyhetskonsument förfäras jag över den brist på objektivitet som finns i de flesta yrkesgrupper som har påverkan över samhällsutvecklingen. Jag kan nästan förstå Peter Pan som inte ville bli stor…

 53. L

  Thomas #47, klimatfrågan har blivit ett paradis för psykopater som ska förändra världen. Därför imponeras jag mer av skeptiker…

 54. Gunbo

  Lena #46,
  Citatet av Spencer finns på hans blogg men jag hittar det inte just nu.
  Kollar i morgon.
  God natt!

 55. Gunbo

  Peter Harold #52,
  ”Som vuxen men medveten nyhetskonsument förfäras jag över den brist på objektivitet som finns i de flesta yrkesgrupper som har påverkan över samhällsutvecklingen. Jag kan nästan förstå Peter Pan som inte ville bli stor…”
  Ja, tyvärr får jag hålla med dig!

 56. AOH

  http://thedgw.org/definitionsOut/..%5Cdocs%5CHansen_climate_impact_of_increasing_co2.pdf
   
  Redan för ca 30 år sedan började James H. flumma om en möjlig  klimatutveckling. Det kan undras  hur politiker kunde låta sig vilseledas av dessa  JH och andra klimatforskares sagor.
   
   
  Model Time Dependence
   
  —However, the upper 100 m of the ocean is rapidly mixed, so its heat capacity must be accounted for.
   
  —- However, this response is affected by horizontal atmospheric heat fluxes from and to the continents.
   
  However, global monitoring of aerosol properties is needed for conclusive analysis.
   
  However, the nature and causes of variability of cloud cover, optical thickness, and altitude distribution are not well known,……
   
  —However, their natural response time is thousands of years, and it is not certain whether CO2 warming will cause the ice sheets to shrink or grow
   
  OSV   OSV    OSV

 57. OT
  Orwells mardröm- snart vår vardag?
  http://www.dn.se/kultur-noje/natjattarna-vill-veta-allt-om-dig

 58. Thomas

  Ingemar Nordin #50 vad skönt då att vi har bloggar som ”The  Climate Scam” som är garanterat helt fria från alla former av konspirationsteorier…
   
  Kommentar modererad

 59. Lejeune

  #58
  Osedvanligt tarvligt!

 60. Thomas # 58
  Har du tänkt på hur ofta det du beskyller andra för oftast är en träffsäker bild av dig själv?
  Projicering? 😉

 61. Christopher E

  Thomas #41
  Som seismologen själv säger finns inte särskilt långvariga serier av data. Det hjälps inte att seismologi är gammal. Meteorologi är också också gammal, och ändå ser det ut som om tornados och cykloner blivit fler helt enkelt beroende på ändringar i observerandet i modern tid, som jag nämnde.
  Om du läser ditt eget citat igen så ser du igen att antropogena orsaker inte utesluts. Det är bara ni som har en förutbestämd uppfattning som vill ha det till att man ”erkänna” er tro. Naturlig variation och mätfel är tydligen lika tabu här som i klimatområdet.
  Jag vet att små skalv är ofarliga. Det är därför jag påpekat ovan att detta saknar betydelse. Det finns därmed ingen anledning att mörka något, så konspirationen faller.
  Om Yellowstone är på gång, ger det inte småskalv runt om i USA, utan koncentrerat dit. Det gäller skalv vid frackingverksamhet också. 

 62. Inför valet 2010 talade jag om vetenskapens och politikens förhållande på Radio Voltaire
  http://www.voltaire.se/sv/blog/radio-voltaire/2010/09/09/infor-valet
  podden verkar fortfarande ha en del att bidra med i debatten