vetenskap som politik

Vetenskap och politik

En ständigt återkommande diskussion rör sambandet mellan vetenskap och politik. Vilken roll skall vetenskapen ha i politiken? Vilken roll har politiken för vetenskapen? FNs klimatpanel, IPCC, är tänkt att fungera som en sammanfattare av det klimatvetenskapliga läget, och som en utredare av den globala uppvärmningens effekter i framtiden. Den sista uppgiften är starkt beroende av   →