vetenskap som politik

Vetenskap och politik

En ständigt återkommande diskussion rör sambandet mellan vetenskap och politik. Vilken roll skall vetenskapen ha i politiken? Vilken roll har politiken för vetenskapen? FNs   →